01-02-14

Zaak van den Brink: Ben, Leonie en hun dochters

Ben van den Brink, Leonie Minkema en hun dochters 1
 

ZOETERMEER (ZH) – De meeste ouders willen hun kinderen gezond en gelukkig zien opgroeien. Voor hen is er niets ergens denkbaar, dan dat hun kinderen iets overkomt en zij hen niet konden beschermen. Het ontvoeren van kinderen, mishandeling en seksueel geweld binnen organisaties, komt steeds meer in de media. De meeste mensen zijn eventjes geschokt en verontwaardigd. Daarna gaan ze weer over op de orde van de dag...

Al een paar jaar volg ik de gebeurtenissen rondom Ben van den Brink, Leonie Minkema en hun dochters. Naar wat ik heb ervaren, is dit een moedig gezin, dat op gruwelijke wijze uit elkaar getrokken is. Al jaren doen de ouders moeite om deze toestand onder de aandacht te brengen van overheidsinstanties, de rechtbank en de politie. Hoewel ze in hun recht staan, krijgen ze te weinig gehoor. Alleen al in Zoetermeer hebben medestanders drie keer geprobeerd aangifte te doen van het bedreigen, mishandelen en onteren van de meisjes. Steeds werd dit afgeketst en kwam er geen onderzoek.

Toen Ben van den Brink erachter kwam wat zijn schoonvader met zijn dochters Nirvana en Demi uithaalde, wist hij niet wat hem overkwam. De meisjes gaven aan mishandeld en opgesloten te worden door hun opa en zijn vrienden. Volgens een artsenrapport werden zij ook seksueel misbruikt. Ben ging verhaal halen bij de schoonvader en is vervolgens omsingeld door elf politiewagens en voor een half jaar opgesloten wegens ‘bedreiging’ van de schoonvader. Een invloedrijke man, met veel contacten.

Terwijl Ben in de gevangenis zat, werden de meisjes uit het gezin weggehaald en in OCK het Spalier geplaatst. Omdat ze de moed hadden om over het misbruik te vertellen? Er waren twee politieagenten bij betrokken, die zich voordeden als jeugdzorgmedewerkers. Officieel was er alleen een ondertoezichtstelling uitgesproken. De meisjes waren toen elf en vijf jaar jong.

De moeder Leonie is die maanden alleen. In die periode is zij herhaaldelijk verkracht door haar vader en vrienden van hem. Ook was er een politieagent uit Schoorl bij betrokken. Tijdens de ontvoering gaat het seksueel misbruik gewoon door. Leonie bezoekt de huisarts met Demi voor het verwijderen van een wrat, onder toezicht van een begeleider van OCK het Spalier. Demi raakt in paniek als de arts aan haar billen wil komen, ze is bang “dat hij er wat in stopt.”
In 2010 wil Leonie de kinderen laten onderzoeken door een onafhankelijke arts.

OCK het Spalier ontdekt dit en verplaatst de kinderen naar een geheime locatie (achteraf blijkt in Huizen), waar zij acht dagen worden weggehouden van school, zodat elk spoor van seksueel misbruik niet meer te achterhalen is. Augustus 2011 komen ze terecht in het zogeheten ‘Wilmahuis’ in Zoetermeer, gerund door ex-rechercheur Anton W. en zijn ex Wilma B. Ben mag zijn kinderen nauwelijks zien. Telefonisch contact is beperkt mogelijk.

Ook hier gaat het misbruik ‘gewoon’ door. Er zijn geen geldige papieren en ook geen enkele controle en veiligheid. In de tussentijd waren er rechtszittingen in achterkamertjes, die niet in het landelijk gezagsregister voorkomen en dus illegaal zijn. Inspectie Jeugdzorg heeft bevestigd dat deze twee kinderen (en met hen vele andere kinderen) jarenlang op illegale wijze gevangen zijn gehouden, zonder geldige indicatiebesluiten.

Dit is des te schrijnender, omdat een groep onderzoekers onder leiding van Ben van den Brink, heeft ontdekt hoe zijn dochters sinds september 2009 in een zwart pedofiel circuit zijn ‘opgevangen’ en op sadistische wijze mishandeld en seksueel misbruikt zijn.

Ook uit de telefoongesprekken met hun dochters blijkt hoe bang ze zijn. Ze worden bedreigd met een opname op een gesloten afdeling van de Hoenderloogroep, als zij uit school zouden klappen. Ook kunnen zij extra worden gepijnigd of onteerd. Al jaren leven deze meisjes in een diepe hel. Waarom zijn de meisjes nog steeds niet thuis, na vier jaar pure ontvoering, waarbij zij ook seksueel misbruikt zijn? Zonder geldige indicatiebesluiten? Is dit kinderbescherming?

Gezinnen worden vernield. En die kinderen moeten gezond weer de maatschappij in? De meisjes willen bij hun ouders zijn, maar mogen hen bijna nooit zien. Thuis waren er geen noemenswaardige problemen. Vooral voor de buitenwereld waren de meisjes bang. Bij hun ouders voelden zij zich veilig, thuis en geliefd. Uit alles maak ik op dat de ouders zielsveel van hun dochters houden.

Het komt er nu op aan de meisjes zo snel mogelijk te bevrijden uit het zogeheten Wilmahuis en hen veilig terug te laten keren naar hun gezin. Voor een kind telt iedere dag. Zij kunnen geen jaren wachten. De liefde voor hun dochters en de gedrevenheid om hun meiden te bevrijden raken mij diep. Ben mailde eens in zijn wanhoop dat hij “desnoods schietend, zijn dochters weg zou halen”.

Ben van den Brink, Leonie Minkema en hun dochters 2

Toen is hij samen met Leonie klemgereden en met veel geweld gearresteerd. Hij werd tegen de grond gegooid en afgetuigd. Leonie hoorde hem schreeuwen, maar zij werd in bedwang gehouden en moest de andere kant opkijken, “Om het niet erger te maken.” Het lijkt wel een western! Ook op het politiebureau gingen ze door met Ben te mishandelen.

Hij kwam ervoor op de Eerste Hulp terecht. Hij lag aan het infuus en had een gebroken pols, verwondingen aan het gezicht en vocht in een long. Daarnaast had hij gekneusde ribben, kapotte knieën en pijn in zijn nek en was een oog bloeddoorlopen.

Over Leonie zeiden ze: “Wat doen we met haar?” “Zij wordt ook afgevoerd.” In een andere auto reden ze haar naar het politiebureau, waar zij met niemand contact op mocht nemen. Daarna werd ze naar huis gebracht en moest ze toezien hoe het arrestatieteam de hele woning overhoop haalde. Tot hun teleurstelling vonden ze geen vuurwapens. Na drie dagen is Ben vrij gelaten, zonder de voorwaarde dat hij niet meer met de media praat over jeugdzorg. Dus gewoon een actie om hem het zwijgen op te leggen.

Naast de voortdurende pijn van de ontvoering van hun dochters, is er nog veel meer gebeurd om dit gezin ten gronde te richten. De pleegmoeder, Wilma B, heeft onder diverse schuilnamen (zoals Jos Bos, Entoch, Theo en De Derde Kop Koffie) geprobeerd Ben te psychiatriseren en in het belachelijke te trekken. Ook heeft zij geprobeerd hem bedreigingen in zijn schoenen te schuiven.

De zaak is zo ernstig dat ik aandring op een grondig onderzoek door eerlijke rechercheurs, die echt om kinderen geven, opdat de meisjes, die niemand iets misdaan hebben, bevrijd worden. De ouders moeten hen direct kunnen ophalen. De meisjes hadden allang thuis moeten zijn! Zij verkeren mogelijk in levensgevaar, na de onthullingen over het pedofielennetwerk. Ik heb er vertrouwen in dat er nog mensen zijn die echt om kinderen geven en die aan waarheidsvinding doen. Het Wilmahuis is bijna volledig ontmaskerd.

Steeds meer onrechtmatigheden zijn ontdekt via onderzoeken en documenten. Namen en foto’s van politieagenten die ook functies binnen jeugdzorg vervullen en rechters die die elementaire rechten van kinderen en ouders schenden. Enkele keren was ik van de partij bij een protestactie, om deze zaak aandacht te geven en de ouders en hun dochters te steunen. Myra Radio was ook aanwezig en vroeg commentaar aan Wilma B. van het tehuis. Zij wenste geen commentaar te geven. Er waren mensen van SBS die toezegden naar de zaak te willen kijken. Ook spraken actievoerders een buurtbewoner. Zij wist niet eens dat hier een gezinshuis stond. “Je ziet hier nooit een kind buiten spelen”, was haar uitleg. Wie weet is daar een goede reden voor.

Zelf was ik er pas om 14.30 uur. Ben, Leonie en een vertrouwenspersoon waren er. Hiernaast waren er wat medestanders, die hen willen steunen. We hebben gepraat over wat er aan de hand is in de maatschappij, met name betreft jeugdzorg en pedofiele netwerken, die door politie in stand worden gehouden. Ondanks de zwar(t)e thema’s was de onderlinge sfeer positief. Het is mooi om elkaar te steunen en ons in te zetten voor een eerlijkere wereld. Het gebeuren verliep rustig. Af en toe reed er een politiewagen langs. Ook zag ik geblindeerde wagens langsrijden, waar vaak kinderen in worden vervoerd.

Ook hebben we Anton W. zien uitstappen. Hij liep snel door toen Leonie op hem afstapte. Hij was doodsbenauwd voor de moeder, die haar dochters terug wil. Hij had geen kind bij zich. De meisjes zijn waarschijnlijk ergens anders naartoe gebracht. Onze grootste angst was dat de oprichters van het gruwel-gezinshuis de meisjes extra gaan pijnigen, als reactie op ons aanwezigheid.

De tweede protestactie die ik bijwoonde: Ik had gemist dat Leonie haar oudste dochter Nirvana een zoen mocht geven en zij in de armen van haar vader rende. Ben zei dat hij haar snel zal komen ophalen. We hoopten dat zij Demi ook even mochten zien, dus verspreidden we ons, om haar niet te missen. Want we zagen de gezinshuis-werkers ervoor aan om Demi dit te ontzeggen en zij daarna verdrietig in bed zou liggen. Ondertussen bespraken we de situatie.

Een ‘begeleidster’ Ditty, een oudere vrouw, kwam met Demi aangefietst. Leonie liep op haar af. Het meisje lachte, bij het zien van haar moeder. De ‘begeleidster’ haalde het kind in. “Demi mag ook een kus krijgen”, zoiets riep Ben een paar keer. Toen pakte dat mens Demi hard bij haar nek. Omdat het kind blij was haar moeder te zien en ze affectie toonde. “Blijf van mijn kind af!” zei Ben toen. Hij duwde zijn fiets voor die van Ditty. Er werd wat geduwd en getrokken. “Jij blijft fucking van mijn kind af!” riep de vader.

Hij hield zich duidelijk nog in en wilde Ditty bij zijn dochter vandaan houden. Leonie had haar armen om Demi heen geslagen, om haar te troosten. Het mens roeptoeterde meteen dat ze aangifte zou doen voor mishandeling(!). “Dat kunnen wij beter doen!” riep iemand van het groepje. Ben beschermde alleen zijn kind! Dat is ook de taak van een vader. Hij heeft niet geslagen of het mens bij haar keel gegrepen. Dat laatste beweerde zij wel.

De leden van het gezinshuis beleefden ongekend plezier aan de valse aangifte. Er kwamen twee mountainbikeagenten. Degene die Ben te woord stond, was redelijk. Hij leek onder de indruk en bekeek de bewijsstukken die Ben liet zien. Daarna kwam er een politiewagen. Die twee agenten leken hun mening al klaar te hebben, want hij kon gelijk mee.

Vier anderen, waaronder Leonie, wilden een getuigenverklaring afleggen op het politiebureau. Maar men wilde ons verhaal niet horen en we konden geen aangifte doen voor het mishandelen van Demi. Overigens kwam Ben na 24 uur weer vrij. De aanklacht was geseponeerd, omdat de vrouw onder een valse naam aangifte had gedaan. De officier van justitie kon er niets mee.

De derde keer liet Ben me bewijsstukken zien, dat er enkel een ondertoezichtstelling is uitgesproken. Ook is het Wilmahuis een eenmanszaak en niet aangesloten bij Bureau Jeugdzorg. Verder had hij een print van Demi, toen zeven jaar. Ze draagt een pruik, is opgedoft en werd op internet aangeboden. Een tweedehands kledingzaak als dekmantel, die toevallig op hetzelfde adres is ingeschreven als het gezinshuis waar Demi toen verbleef: De Robben.

De laatste twee keer zijn we weggestuurd door dezelfde politieagent, onder bedreiging van een aanhouding. Ik vraag me af of deze waarschuwing in het politiesysteem terug te vinden is. Is het gewoon een geval van dat regels belangrijker zijn dan mensen (kinderen!), of is het een afdekactie om de ontvoering en het misbruik doorgang te laten hebben? Juist deze ervaringen zeggen mij dat er iets vreemds aan de hand is met dat gezinshuis.

Hiervóór kwamen er twee agenten op mountainbikes. Vooral een van hen was redelijk. Hij zei zelfs tegen Ben van Den Brink: “Het is wel schokkend wat je allemaal vertelt” en “Dat moet frustrerend zijn.” Hij kon zich voorstellen dat we hier stonden! Ook nam hij de moeite om te bewijsstukken in te zien.

Bijna iedere instantie in Zoetermeer is nu op de hoogte. Het gezin kan iedere publiciteit gebruiken, om deze zaken aan het licht te brengen, zodat het niet meer afgedekt kan worden. Ook andere kinderen worden zonder duidelijke reden bij hun ouders weggehaald en lopen het ene trauma na het andere op. Veel kinderen worden uit huis gehaald en doelbewust binnen pedofiele netwerken geplaatst en op internet aangeboden.

http://nirvana-en-demi-van-den-brink.webnode.nl/news/er-zijn-kinderen-geofferd-en-vermoord-uit-dit-gruwel-misbruik-circuit-op-de-groenewater-hazewater-in-meerzicht-zoetermeer/

http://schijn-o-t-s-en-u-h-p.webnode.nl/news/nog-meer-slachtoffers-van-het-wilmahuis-gezinshuis-op-de-groenewater-hazewater/

http://ontvoerd-door-de-politie.webnode.nl/news/geef-je-op-om-te-helpen-bij-een-burger-aanhouding-hier-in-nederland-of-het-eerste-land-die-zij-vervolgens-binnen-rijden-/

http://ontvoerd-door-de-politie.webnode.nl/news/de-slachtoffers-nummer-10-en-11-van-dit-zoetermeerse-misbruik-nest-hebben-zich-gemeld/

http://inzake-de-juiste-instanties.webnode.nl/news/drie-maal-geweigerd-onze-aangifte-op-te-nemen-op-politie-bureau-zoetermeer-/

http://inzake-de-juiste-instanties.webnode.nl/news/hazewater-gezinshuis-en-toch-blijf-van-mijn-lijf-huis-diamanthuis-wilmahuis-etc-etc-etc-/

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/noodomroep-bevrijd-demi-en-nirvana

http://www.nujij.nl/algemeen/vader-strijdt-tegen-onrecht-justitie.21588969.lynkx

http://belgiumbridge.webs.com/apps/blog/show/19096288-ontvoering-kinderen-door-jeugdzorg-nederland-beerput-gaat-open-

http://ontvoerd-door-de-politie.webnode.nl/news/er-gaan-personen-van-dit-groenewater-hazewater-misbruik-nest-aangehouden-worden-om-de-vele-andere-slachtoffers-te-achterhalen/

http://www.ziek-van-angst.nl/2013/11/30/maak-een-melding-hier-inzake-demi-en-nirvana-van-den-brink-a-u-b/

http://www.klokkenluideronline.is/2012/09/bevrijd-demi-en-nirvana/

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=245899

Lees ook meer op: http://inzake-de-juiste-instanties.webnode.nl/news/ben-van-den-brink-leonie-minkema/

10-12-13

Kinderen die van hun ouders gescheiden worden: Zaak Van Den Brink

Ben.en.dochter.jpgfotofamilievandenbrink.jpg

Ben van den Brink en zijn partner Leonie Minkema hebben de afgelopen jaren zeer veel moeite gedaan de kwestie omtrent het misbruik en de uithuisplaatsing van hun minderjarige dochters, Demi en Nirvana van den Brink, onder de aandacht te brengen van de betrokken instanties, en tal van andere, niet rechtstreeks betrokken ambtenaren en overheidsinstellingen. Tevens hebben zij hierover gepubliceerd in diverse binnenlandse en buitenlandse alternatieve media en sinds kort hebben ook diverse mainstream-media interesse getoond in de zaak. Inmiddels is wel tot het grootste deel van de Nederlandse bevolking doorgedrongen dat er veel mis is in Nederland op het gebied van jeugdzorg en met name de uithuisplaatsingen, hetgeen al heeft geleid tot diverse demonstraties en protesten.

http://nirvana-en-demi-van-den-brink.webnode.nl/nieuws/

28-10-13

De zaak van den Brink

fotofamilievandenbrink.jpg

Geachte heer, mevrouw,

Graag uw aandacht voor het volgende: Ben van den Brink en zijn partner Leonie Minkema hebben de afgelopen jaren zeer veel moeite gedaan de kwestie omtrent het misbruik en de uithuisplaatsing van hun minderjarige dochters, Demi en Nirvana van den Brink, onder de aandacht te brengen van de betrokken instanties, en tal van andere, niet rechtstreeks betrokken ambtenaren en overheidsinstellingen. Tevens hebben zij hierover gepubliceerd in diverse binnenlandse en buitenlandse alternatieve media en sinds kort hebben ook diverse mainstream-media interesse getoond in de zaak. Inmiddels is wel tot het grootste deel van de Nederlandse bevolking doorgedrongen dat er veel mis is in Nederland op het gebied van jeugdzorg en met name de uithuisplaatsingen, hetgeen al heeft geleid tot diverse demonstraties en protesten. De zaak van den Brink is uitzonderlijk goed gedocumenteerd en onder te verdelen in twee zaken namelijk:

1a) het door de kinderen vóór de uithuisplaatsing gemelde misbruik van hen door hun opa, Ype Minkema, en het daarbij behorende onderbouwende bewijs bestaande uit een artsen-rapportage,
1b) het door de vader veronderstelde misbruik van de beide meisjes binnen de verschillende jeugdzorginstellingen ná de uithuisplaatsing en het pleeggezin waar ze nu verblijven, en de daarbij behorende berg aan zeer sterke aanwijzingen in die richting,
2a) de argumentatie op grond waarvan door de rechtbank de beide kinderen uithuis werden geplaatst en, later, de moeder uit het ouderlijk gezag werd ontheven,
2b) de wijze waarop de formele kant van de uithuisplaatsing en de ontheffing uit het ouderlijk gezag werd uitgevoerd.
 
Ten aanzien van de punten 1a) en 1b) kan de weigering door de politie de aangifte van de vader te ontvangen en de nodeloze repressieve maatregelen door de politie tegen de aangever als zeer opmerkelijk worden beschouwd alsmede de bewering van de burgemeester van Zoetermeer dat wél aangifte zou zijn aangenomen [tegen de beheerders van het pleegoudergezin] zonder dat de bewijsstukken daarvan worden getoond door deze burgemeester. Uit puur medeleven met het gezin volg ik deze zaak al geruime tijd en ook na persoonlijke contacten met hen kom ik telkens tot de zelfde conclusie: beide ouders zijn eerlijke weldenkende personen die zielsveel om hun beide kinderen geven en zeer wel in staat zijn er goed voor te zorgen, er waren geen gegronde redenen om de kinderen uit huis te plaatsen, uit brieven van de kinderen aan de ouders, zowel als uit de rapportage van Bureau Jeugdzorg die wordt gebruikt in het vonnis van  de rechtbank blijkt dat de beide kinderen zich zeer thuis voelden bij hun ouders en dat er thuis geen noemenswaardige problemen bestonden, dat beide ouders ondanks hun zeer sterke zaak en de aandacht die erop is gericht nergens gehoor of erkenning vinden bij de verantwoordelijke instanties, dat beide ouders zeer zwaar gebukt gaan onder het onrecht en geweld dat hen werd aangedaan door de Nederlandse overheid, dat de vader bovenop de constante pijn wegens het verlies van het contact met zijn kinderen ook blijvend fysiek letsel heeft opgelopen doordat hij extreem zwaar mishandeld werd door een speciaal arrestatie-team enkel omdat hij een keer ergens vanuit zijn wanhoop had geschreven 'desnoods schietend zijn dochters te zullen gaan bevrijden'. Hier wordt dus het beeld zichtbaar van twee mensen die in hun gelijk staan en langzaam door de staat helemaal ten gronde worden gericht, hetgeen volgens mij een barbaarse middeleeuwse praktijk is.
Ten aanzien van punt 2a) kan worden gesteld dat de door de rechtbank gebruikte argumentatie om tot uithuisplaatsing over te gaan, namelijk dat de vader een zekere invloed zou hebben gehad op de kinderen [met name daaruit bestaande dat hij hen in zou prenten dat zij misbruikt zouden zijn], buitengewoon zwak is en bovendien het zeer sterk de schijn in zich draagt dat juist de aangifte door de vader de werkelijke reden is om tot dergelijke drastische maatregelen als uithuisplaatsing over te gaan geheel conform de politionele acties die volgden op de poging tot aangifte van de vader, en dat bij die argumentatie de conclusies van de artsenrapportage [hetgeen er op neer komt dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat de kinderen inderdaad door Ype Minkema misbruikt werden] volkomen worden genegeerd .
Wat punt 2b) betreft: de vader, Ben van den Brink, heeft een totaal-overzicht van alle onregelmatigheden die plaats vonden binnen de procedure van uithuisplaatsing en ontheffing ouderlijk gezag, welke hij gaarne bereid is u ter kennisneming te doen toekomen.
Herhaaldelijke verzoeken tot herziening werden door de ouders bij de rechtbank ingediend maar blijken telkens uit het bestand van de rechtbank te worden verwijderd en worden daarom niet in behandeling genomen. Verantwoordingen die rechtstreeks onder de Inspectie Jeugdzorg vallen zijn die van het welzijn van de kinderen, de beoordeling van de rechtmatigheid van de uithuisplaatsing [en met name de wijze waarop dat is gebeurd], en het toezien op de uitvoering door de pleegouders van het in stand houden van een optimaal contact tussen de ouders en de kinderen.
De kinderen zijn thans al geruime tijd ondergebracht in het Wilmahuis, Hazewater 20 te Zoetermeer, een tehuis dat formeel niet is aangesloten bij Bureau Jeugdzorg, terwijl officieel de uithuisplaatsing wél onder Bureau Jeugdzorg valt. Bovendien bevindt het Wimahuis zich niet in de regio Noord-Holland waar de ouders wonen, [kinderen horen altijd te worden ondergebracht in de regio waar de ouders woonachtig zijn].
Foto's zijn opgedoken op het internet van Demi en Nirvana waaruit blijkt dat zij tijdens de uithuisplaatsing onderworpen zijn aan schandelijke, onterende praktijken, wellicht ook misbruik en mishandeling. Tijdens privé-telefoongesprekken met de ouders geven zij aan bedreigd te worden dat, indien zij hierover spreken, als maatregel zullen worden overgeplaatst naar een gesloten afdeling van de Hoederloo-groep, ook geven ze aan bedreigd te worden met zwaar misbruik/zware mishandeling.
Wat betreft het onderhouden van het contact tussen de ouders en de kinderen kan aantoonbaar worden gemaakt dat de pleegouder die de kinderen onder haar beheer heeft, Wilma Bruins, alle regels omtrent de omgang met voeten treedt en bovendien onder diverse schuilnamen, op internet-sites, [zoals Jos Bos, Entoch, Theo en De Derde Kop Koffie], de vader zeer ernstig pleegt te belasteren en te psychiatriseren. Ook heeft zij een maal geprobeerd een reactie te schrijven op een site met dreigementen uit naam van Ben van den Brink om hem daarmee ernstig in de problemen te brengen. Dit is allemaal niet alleen in strijd met de wet maar het vormt ook de zeer sterke aanwijzing dat er iets zeer vreemds gaande is in het Wilmahuis, waar volgens Ben van den Brink ook de mede-beheerder van het Wilmahuis in betrokken is, ex-rechercheur van politie Anton Weijers. Ben van den Brink is bereid op uw verzoek al het hem ter beschikking staande bewijsmateriaal en onderbouwende materiaal met u te delen.
Veel documentatie is al te zien op diverse websites en op zijn facebook-pagina onder de naam: Ben van Den Brink [let op de hoofdletter 'D'].
Ik verzoek u met de grootste klem zo spoedig mogelijk deze zaak in behandeling te nemen zodat vanuit de Inspectie Jeugdzorg zal worden ingegrepen en de kinderen zeer spoedig weer het veilige vertrouwde thuis bij hun eigen ouders terug zullen krijgen.
 
Met vriendelijke groet, von stauffenberg, lid onderzoeksgroep Zaak Ben van Den Brink. 

14-06-13

Aangiftes seksueel misbruik in Nederland: Zaak Van Den Brink

vandenBrink.familie.jpg

Het is nog niet gezegd dat er een doorbraak komt in de zaak Van Den Brink omdat de computer van Ben Van Den Brink, vader van de meisjes Demi en Nirwana, voortdurend gehackt schijnt te worden door de pedo-maffia en/of politie.

Alhoewel de zaak reeds jaren aansleept, stellen bepaalde overheidsinstanties zich nu wel opener op.

De zaak Van Den Brink roept ernstige vragen op over de manier waarop klachten over het sexueel misbruik van kinderen (op basis van een medisch verslag en een psychologische expertise) door de Nederlandse autoriteiten worden afgehandeld.

Het kan niet dat de aangevers van sexueel misbruik als 'verdachten' worden beschouwd en de kinderen, voor hun zogenaamde 'veiligheid', van de ouders ontnomen worden en in een gesloten jeugdinstelling worden geplaatst om het onderzoek af te sluiten. Zoals geweten, komen sexuele misbruiken ook veelal in jeugdinstellingen voor.

De Werkgroep Morkhoven ontving het volgende rapport van de heer Frides Laméris, de vertrouwenspersoon van de ouders Van Den Brink.

=====

Zuidlaren, 13 juni 2013

Ik sprak vandaag rond 17.00 uur gedurende ca 10 minuten met de heer R.
die mij terugbelde nadat ik hem eerder zelf telefonisch had proberen te bereiken.
 
Hij vertelde dat de zaak nu wordt voorgelegd aan de eenheidchef Utrecht en bevestigde mijn
opmerking dat dit nog  een stadium VOOR het mogelijk inschakelen van de rijksrecherche is, die normaal gesproken wordt ingeschakeld als de criminaliteit een politiemedewerker betreft.

Inzake M. H. bevestigde hij dat deze zaak een van de aandachtspunten is bij het onderzoek.

Hij herhaalde daarbij nog een uitdrukking die hij ook al eerder tegen Ben had gebruikt: `Als er een rotte appel is in een organisatie, dan moet daaraan natuurlijk wat gedaan worden.`

Er wordt ook de nodige zorgvuldigheid daarbij betracht omdat men geen mensen onnodig wil beschadigen.

Vervolgens heb ik hem wat specifieker bevraagd op evt. medewerking van recherche Utrecht bij het ophalen (bevrijden) van de beide meisjes uit het Wilmahuis omdat dit voor ons het meest urgente punt is.

Het klonk alsof hij niet direct dat als een ´brandend´punt in zijn eigen bewustzijn had, maar hij snapte wel onze eigen prioriteit daarin. Ook dit punt zou aan de orde gesteld worden, zei hij.

Vervolgen ben ik met hem nog even teruggekomen op de ´vorige ronde´. Die begon ca 9 febr. 2013 rond onze aangifte tegen de 3 (corrupte) Amsterdamse rechters. R. zei dat al dat materiaal in het systeem was ingevoerd en meegenomen kon worden.

Ik vroeg daarbij ook specifiek aan hem of hij wist wat (zijn leidinggevende) R. A. destijds tegen mij had gezegd toen de zaak verder geen doorgang vond. Dat wist hij niet zo duidelijk en ik heb hem toen gezegd dat ik van A. had begrepen dat er weliswaar materiaal in en uit het politiesysteem was verzameld maar dat in overleg met een Officier van Justitie (F ...' ) was besloten dat Utrecht het niet zou afhandelen. Daarbij had A. mij ook verteld dat er verder niets met het materiaal gedaan zou worden en dat we maar in Alkmaar aangifte moesten doen. Met dit antwoord was ik toen in het geheel niet tevreden, en heb dat ook aan R. gezegd.

R. vertelde veder dat de  officier van justitie zou ook deze keer weer in de zaak betrokken zou worden.

Het zijn volgens hem zaken die wat tijd nemen maar hij hoopte toch dat we niet weer een week zouden hoeven wachten voordat we weten wat voor ´beslissing´ ze gaan nemen.

Ik neem aan dat hij daar in ieder geval minimaal ´vervolging van M. H.´ mee bedoelt en dat kan natuurlijk niet los gezien worden van de rest van Case van den Brink.

R. refereerde toen het over de beide meisjes in het Wilmahuis ging ook nog aan politie Zoetermeer. Daarop heb ik toen gezegd dat dit buro geen aangifte wilde opnemen in verband met seksueel misbruik in het Wilmahuis en daarover ook nooit documenten in ontvangst heeft willen nemen.

Dit is wel de essentie van het gesprek denk ik.  Komt het tot daadwerkelijke vervolging van ´M. H.´ , dan zal dat zeker veel in beweging gaan zetten. Korte termijnactie voor de meisjes (vanuit recherche U) is niet erg waarschijnlijk volgens mij.

Verder is het nu dus weer even afwachten geblazen.

===

Rond 17.00 uur belde ik (Frides) met Recherche Utrecht over diverse aspecten van de zaak familie van den Brink. Het eerste aspect betrof de aangifte tegen de van hacking beschuldigde Utrechtse rechercheur M.H. die er inmiddels ook van beschuldigd wordt een dubbele identiteit te hebben, hetgeen ook strafbaar is.

Recherche Utrecht liet weten dat de zaak nu wordt voorgelegd aan de chef Eenheid Utrecht. Dat is nog een voorstadium van het eventuele inschakelen van Rijksrecherche, hetgeen gebruikelijk is als de rechercheuse daadwerkelijk vervolgd gaat worden.

Ook de situatie van Demi en Nirvana zal aan de orde komen. Verder liet men ons weten dat de politie Utrecht ook nog al het materiaal paraat heeft dat al in februari en maart van dit jaar is ingebracht in verband met een aanklacht tegen 3 Amsterdamse rechters wegens rechtbankfraude. Opnieuw zal ook een Officier van Justitie bij dit alles betrokken worden. Een beslissing over dit alles wordt op niet al te lange termijn verwacht.

Wordt vervolgd

Groetjes

Frides Laméris

18-05-13

Zaak Van Den Brink: Verjaardag van Demi en Nirvana

vandenBrink.familie.jpg

Foto: Ben en Leonie Van Den Brink, tesamen met hun kinderen Demi en Nirvana.
De kinderen werden op 24 september 2009, nadat er aanwijzingen waren dat ze het slachtoffer werden van sexueel misbruik, in een jeugdinstelling geplaatst.
De heftig protesterende vader werd een paar keren gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling omwille van wat men omschreef als 'een aantal problematische verschijnselen in het gedrag van de verdachte'.
Demi Van Den Brink verjaart vandaag.
Laat ons hopen dat de Nederlandse overheid langzaam aan het nodige doet om het gezin te herenigen.

09-04-13

Zaak Van Den Brink: griffier van de Eerste Kamer, Mr. Warmolt de Boer

VanDen.BrinkMr. Warmolt de Boer1°Kamer.jpg

'De Eerste Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en
controlerende werk door hun bezwaren te melden. 
Uit brieven van burgers kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen.
Fracties beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.
U mag er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en aangepast moet worden.  Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen... '

===

datum: 19 november 2009 - datum: 9 april 2013

Aan de heer A. Jansen
email: arendjansenmaastricht@gmail.com

19 november 2009


Geachte heer Jansen,

Hierbij wil ik de ontvangst bevestigen van uw brief van 14 maart 2013 inzake het drama rond
de familie van den Brink uit Schoorl.
Uw brief is ter kennis gebracht van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. De Eerste
Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de
controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en
controlerende werk door hun bezwaren te melden. Om die reden dankt de commissie u voor
de moeite die u heeft genomen om uw problemen op te schrijven. Uit brieven van burgers
kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd
moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen. Fracties
beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de
vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.

Eerste Kamerleden mogen schriftelijke vragen aan de regering stellen over onderwerpen die
niet direct met een wetsvoorstel te maken hebben. Van dit recht maken zij echter maar beperkt
gebruik. Controle van het actuele regeringsbeleid is - zo wordt algemeen gevonden - in de
eerste plaats een zaak van de Tweede Kamer.

Over het algemeen kan de Kamer geen invloed uitoefenen op de concrete afwikkeling van
individuele problemen, omdat ook ministers en staatssecretarissen vaak niet de bevoegdheid
hebben te beslissen over individuele gevallen. Juist om zorgvuldig om te kunnen gaan met de
belangen van alle afzonderlijke inwoners van ons land is de uitvoering van heel veel wetten
in handen gelegd van vele instanties die dichter bij de burger staan en de tijd hebben zich in
dossiers te verdiepen. De rechtspraak is in handen gelegd van onafhankelijke rechters. Veel
mag ook geregeld worden door lokaal bestuur. Als medewetgever is het voor de Eerste Kamer
steeds een punt van aandacht dat ook de mogelijkheden van bezwaar en beroep goed geregeld
zijn voor burgers die het niet eens zijn met besluiten die hen raken, zonder daar overigens zelf
een rol in te spelen. Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling
nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen.

Hoewel u mogelijk teleurgesteld bent in de mogelijkheden die deze Kamer heeft om uw
individuele problemen op te lossen, mag u er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich
bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en
aangepast moet worden.

Hoogachtend,

De plv. griffier van de Eerste Kamer,

Mr. Warmolt de Boer

---


http://verontrustevaders.nl/#overzicht

28-03-13

Zaak Van Den Brink: gewelddadige arrestatie

vandenBrink.familie.jpg

Foto: Ben en Leonie Van Den Brink, tesamen met hun kinderen Demi en Nirvana.
De kinderen werden drie jaar geleden onder erg onduidelijke omstandigheden in een jeugdinstelling geplaatst.
Op 1 november 2011 werd Ben op een uiterst gewelddadige manier door de politie aangehouden.
Volgens Ben gebeurde dat, 'nadat hij uit pure frustratie in een mailbericht meldde dat hij — desnoods door te gaan schieten — zijn beide dochters zou gaan weghalen uit het huis waarin zij gedwongen geplaatst werden door Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en/of de kinderrechter'.
Volgens de politie werd Ben aangehouden vanwege 'bedreiging met geweld'. Een arrestatieteam zou hem in de omgeving van Schoorl gesommeerd hebben te stoppen, waarna hij ervandoor zou zijn gegaan.  'Het is om die reden dat Ben's auto werd klemgereden en hij uit de auto werd gehaald', aldus de politie die erkende dat 'de arrestant letsel aan zijn pols opliep'.

====

1 november 2011 - overval met arrestatieteam

Op 1 november 2011 werd Ben van den Brink, met zijn partner Leonie per auto op weg om boodschappen te doen, om 15.18u door een drietal auto’s klemgereden. Een vijf man sterk arrestatieteam met blauwe alpinopetjes en kogelvrije vesten sleurde Ben daarop hardhandig uit de auto, en sloeg daarna nog een ruit stuk. Zondere nadere tekst en uitleg smeten deze agenten Ben op de grond en mishandelden hem. Leonie hoorde hem schreeuwen, maar zij werd door een van de agenten in bedwang gehouden en gedwongen de andere kant op te kijken onder de tekst “Maak het nu niet erger dan het is.” Eén van de leden van dit (landelijk?) arrestatieteam stond met een getrokken pistool recht op Ben gericht. Ben werd vervolgens afgevoerd naar het politiebureau in Alkmaar.

Over Leonie werd gezegd: “En wat doen we met haar?” Het antwoord was: “Zij wordt ook afgevoerd.” En nadat Leonie niet eens haar eigen tas uit haar eigen auto had mogen pakken en zelfs werd gefouilleerd, werd zij in een andere auto naar hetzelfde politiebureau meegenomen. Daar mocht zij met niemand contact opnemen. Helaas geen vuurwapen. Vervolgens werd Leonie naar huis gebracht, waar de haar begeleidende agenten toegang eisten tot haar woning om deze te doorzoeken op vuurwapens.

Toen Leonie om een huiszoekingsbevel vroeg, werd haar een document onder de neus geduwd waarvan ze achteraf niet met zekerheid kan zeggen of het legaal was. Toen ze direct om een kopie daarvan vroeg, werd haar dat bot geweigerd. Dat voedt de twijfel omtrent de echtheid van het haar getoonde huizoekingsbevel. De agenten doorzochten vervolgens het hele huis, tot in de spelletjesdozen van de kinderen aan toe. Onder elkaar gaven zij toe duidelijk teleurgesteld te zijn dat er, behalve een buks, geen vuurwapen werd gevonden.

Verwondingen

Ben werd na aankomst op het politiebureau eerst in een cel gegooid. En terwijl hij toen al in een staat was om in het ziekenhuis te moeten worden verzorgd, werd hij daar opnieuw mishandeld. Pas na enige tijd daarna werd hij in verband met zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bracht hij vijf uur door; hij lag een tijdlang aan een infuus, zijn gebroken linkerpols werd in het gips gezet, en de verwondingen aan zijn gezicht werden verzorgd. Een röntgenfoto liet vocht zien in zijn ene long.

Naast alle direct zichtbare schade heeft Ben erge last van ernstig gekneusde ribben [een verband met het vocht in de long?], pijn in zijn nek, en kapotte knieën. Zijn ene oog is bloeddoorlopen, zijn hoofdhuid en gezicht vertonen verschillende verwondingen en in zijn haar zijn kale plekken ter grootte van een rijksdaalder waar het met geweld werd uitgerukt. De dag na deze dubbele mishandeling door een speciaal politieteam plaste hij bloed. Urineren was bovendien pijnlijk. Behalve fysiek behoorlijk gewond, is Ben ook duidelijk getraumatiseerd. Interessant detail is dat de op het politiebureau Alkmaar werkzame agenten van niets wisten; zij zijn van de hele affaire afgeschermd gehouden, zo meldden zij aan Ben.

Procedure

Bij aankomst op het politiebureau maakte men, in tegenstelling tot de gebruikelijke manier, geen foto van Ben. Ook zijn vingerafdrukken werden niet afgenomen. Dat wijkt af van de normale procedure.  Ben heeft evenmin een papier kunnen ondertekenen toen hij zijn portefeuille moest afgeven.

3 november 2011 - bezoek

Op 3 november 2011 kon Ben’s partner Leonie hem tussen 19 tot 20 uur eindelijk bezoeken — achter glas. Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van het relaas dat Ben haar daarbij gaf. Op vrijdag 4 november 2011 zal hij worden voorgeleid. Eerst werd gezegd om 13.00 uur in Alkmaar, maar toen de rechtbank Alkmaar daarvan geen gegevens had, bleek de voorgeleiding te zullen plaatsvinden in Haarlem, om 13.45u.
In het bevel tot in verzekeringsstelling schrijft de hulpofficier van Justitie in Alkmaar, inspecteur van het Korps Noord-Holland Noord, de heer J.T.M. Rood: “zwaar lichamelijk letsel door schuld, gepleegd te Alkmaar, dan wel in een gemeente in Nederland tussen 31 oktober en 1 november 2011.”

Gisteren heb ik gebeld met de politie Alkmaar en kreeg voorlichter Menno Hartenberg aan de lijn. Hem vroeg ik naar de achtergrond van de arrestatie van Ben. Hij zei daar niets van af te weten, het uit te zullen zoeken en mij terug te zullen bellen. Hetgeen hij natuurlijk, zoals te verwachten was, niet deed. Daarom belde ik hem vanochtend daarover opnieuw. Hij bleek niet aanwezig. De telefoniste zou me daarom doorverbinden met zijn collega Petri Koenen. Dit gebeurde echter niet. In plaats daarvan kwam de telefoniste terug, met de mededeling dat zij met dame Koenen had gesproken en die had gezegd dat ik gisteren al met Hartenberg had gesproken en dat zei niets toe te voegen had aan dat gesprek. Toen ik uitlegde dat ik helemaal niets van hem had vernomen en hij mij niet terug had gebeld, deelde de telefoniste mij mede dat dame Koenen mij niet wenste te spreken over deze zaak.

4 november 2011 - vrijlating en spreekverbod met de pers

Op vrijdag 4 november 2011 werd rond half 4 bekend dat Ben is geschorst, dat wil zeggen dat hij nu niet langer wordt vastgehouden. Er zit daarbij alleen wel een dikke adder onder het gras. De voorwaarde waarop Ben nu in de Haarlemse zitting is geschorst, is dat hij tegen de pers met geen woord meer mag reppen over Jeugdzorg. Want anders zwaait er wat. Hetzelfde geldt voor Leonie.

=================================

'Man gewond na hardhandige arrestatie'

Ben.Vanden.brink.mangewondnahardhandigearrestatieschoorl.jpg

4 november 2011

SCHOORL - De arrestatie van een man afgelopen maandag in Schoorl blijkt nogal omstreden. Een tipgever mailde dichtbij dat de aanhouding behoorlijk gewelddadig zou zijn verlopen.

De man zou volgens de bron zo hardhandig aangehouden zijn, dat hij diverse botbreuken en verwondingen opliep. Zijn arrestatie zou volgens de bron iets te maken hebben met diens onderzoek naar een pedofiel netwerk (link naar foto's - 'Error 404'). 

De politie bevestigt de arrestatie. Volgens de politie is de man aangehouden vanwege bedreiging met geweld. Een arrestatieteam sommeerde de man in de omgeving Schoorl te stoppen, waarna de man ervandoor ging. Zijn auto is hierop klemgereden en hij is uit de auto gehaald. De politie erkent dat de arrestant hierbij letsel aan zijn pols opliep. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte zijn messen en een ijzeren staaf in beslaggenomen. De verdachte zit nog vast en wordt vrijdag voorgeleid.

Merel Schut, dichtbijredacteur

http://www.dichtbij.nl/groot-alkmaar/112/artikel/2182461/man-gewond-na-hardhandige-arrestatie.aspx

===

Het artikel op Argusoog 'Arrestatie onderzoek pedofiel netwerk' kon niet gevonden worden.  De Justitie legde Arend Zeevat, hoofdredacteur van Argusoog, enkele tijd geleden ook een loonbeslag op. Dat zou te maken hebben met de Argusoog-publicaties over de zaak Van Den Brink...
http://www.argusoog.org/2011/11/breaking-ben-van-de-brink-met-veel-geweld-gearresteerd/ :
'Error 404 - Niet gevonden - De door u gevraagde pagina kan niet worden gevonden. Met de zoekoptie of via de navigatie kunt u wellicht wel vinden wat u zoekt'


http://verontrustevaders.nl/#overzicht

26-03-13

Zaak Van Den Brink: Interview Frides Laméris

vandenBrink.familie.jpg

De beheerder van deze blog kreeg het verzoek om het interview getiteld 'Profetisch bloed en een scherp oog' dat het Nederlands Dagblad van Frides Laméris afnam, en dat hier (met bronvermelding) op 26.3.2013 werd gepubliceerd, te verwijderen.

Frides Laméris is een Nederlandse activist die zich ondermeer inzet voor de zaak Van Den Brink.

De zaak Van Den Brink draait rond twee minderjarige meisjes die na een klacht van de ouders over sexueel misbruik, door de Nederlandse autoriteiten uit hun ouderlijk huis werden gehaald en in een jeugdinstelling werden geplaatst.

-----

Geachte heer / mevrouw,

Wij kregen via Auxen, het bedrijf dat de opdracht heeft voor het Nederlands Dagblad B.V  haar auteursrechten te handhaven en daarvoor kopieën van haar content actief op te sporen,

de vraag voor onmiiddellijke  verwijdering van artikel.

Artikel:  

In verzet! Profetisch bloed en een scherp oog
http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be...

Wij vragen u dit artikel binnen de 48u te verwijderen zoniet zullen we de blog off-line plaatsen.

Zie onderaan voor meer info.

Met vriendelijke groeten,

Skynet

===

Recentelijk heeft Auxen vastgesteld dat u op spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be artikelen van onze opdrachtgever heeft gepubliceerd:

In verzet! Profetisch bloed en een scherp oog
http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be...

Om artikelen van Nederlands Dagblad B.V. openbaar te maken, heeft u toestemming van Nederlands Dagblad B.V. nodig. Doordat u deze artikelen zonder toestemming van Nederlands Dagblad B.V. openbaar heeft gemaakt, maakt u inbreuk op de auteursrechten van onze opdrachtgever.

Uw publicaties zorgen ervoor dat de exclusiviteit van het auteursrecht wordt aangetast. Concreet nemen hierdoor de exploitatiemogelijkheden af, waardoor Nederlands Dagblad B.V. economische schade lijdt. Normaal gesproken dient u deze schade te vergoeden. Echter, in dit geval is Nederlands Dagblad B.V. bereid om genoegen te nemen met enkel de onmiddellijke verwijdering van de artikelen. Daarom verzoeken wij u (en voor zover nodig sommeren wij u) alle artikelen van Nederlands Dagblad B.V. binnen 5 dagen te verwijderen van uw website.

Let op! Bij PDF-bestanden (en overige extensies zoals JPEG en PNG) is het belangrijk dat niet alleen de verwijzing naar het artikel op de website wordt verwijderd, maar het artikel ook daadwerkelijk wordt verwijderd van de locatie waar het is opgeslagen of wordt verplaatst naar een niet-openbare locatie.

Vanzelfsprekend rekenen wij op uw medewerking. Wij maken u erop attent dat indien u niet aan ons verzoek voldoet, of in de toekomst wederom zonder toestemming content van onze opdrachtgever(s) openbaar maakt, er mogelijk direct aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van de schade en alle bijkomende kosten.

Voor hergebruik van artikelen van Nederlands Dagblad B.V. kunt u een verzoek indienen per e-mail via digitaal@nd.nl. Op de website van Nederlands Dagblad B.V. vindt u hierover meer informatie.

Met vriendelijke groet,

24-03-13

Zaak Van Den Brink: Overleg met de Nederlandse overheid ?

vandenBrink.familie.jpg

Brussel, 24 maart 2013

Beste collega,

Betreft: Zaak Van Den Brink


Het is belangrijk dat we bij de zaak blijven.
 
Voor ons is dat natuurlijk gemakkelijker gedaan en gezegd dan voor Ben en Leonie die al drie jaar lang hun kinderen niet meer hebben mogen zien en die voortdurende uitgedaagd en gepest worden.
 
Ik hou niet van gijzelingen waarbij men mensen opsluit en soms mishandelt om andere mensen tot toegevingen te dwingen of gewoonweg het zwijgen op te leggen.
 
Wij hebben de opsluiting van Marcel ook als een gijzeling ervaren.
Gedurende de twee jaar dat hij werd opgesloten, dreigde Marcel regelmatig te zullen overlijden. Zijn gezondheidstoestand die reeds zeer slecht was, nam met de dag af doordat men hem regelmatig zijn medicatie ontzegde. Vandaar dat hij herhaalde malen met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen waar hij op de reanimatiedienst belandde.  
Men wilde ons werkelijk het zwijgen opleggen op deze manier en het is een mirakel dat Marcel het overleefd heeft.
 
En, zoals je weet, was het bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling in 2010 nog niet gedaan doordat men hem een contactverbod met ons en met zijn eigen dochter en kleinkinderen (die men nu al maandenlang laat terroriseren) oplegde.
 
Maar het laatste woord in deze zaak is natuurlijk niet gezegd.
 
Neem bijvoorbeeld dat Nationaal Veiligheidsplan van de Belgische regering waarbij Premier Di Rupo verklaarde dat 'de veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is van de regering'.
Indien de regering de veiligheid van de burgers werkelijk tot een 'absolute prioriteit' stelt, waarom laten de ingelichte regeringsleden dan toe dat de dochter en de kleinkinderen van Marcel door de criminelen waarmee men de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, maandenlang geterroriseerd worden terwijl de Justitie niet optreedt ?
 
Ik kan moeilijk aannemen dat de Nederlandse politici tevreden zijn met de groeiende internationale aandacht rond de zaak Van Den Brink en de manier waarop de Nederlandse overheid die zaak aanpakt.
 
Laat ons dan ook hopen dat Ivo Opstelten, Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie, die ik op 21.3.2013 over deze zaak heb aangeschreven, zijn diensten de opdracht geeft om naar een oplossing te zoeken.
 
Mvg en de groeten aan Ben en Leonie.
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

22-03-13

Zaak Van Den Brink: Brief van de Utrechtse politie

vandenBrink.familie.jpg

Foto: Ben en Leonie Van Den Brink, tesamen met hun kinderen Demi en Nirvana.
De kinderen werden drie jaar geleden onder erg onduidelijke omstandigheden in een jeugdinstelling geplaatst.

Op 1 november 2011 werd Ben die met Leonie per auto op weg was om boodschappen te doen, door een drietal auto’s klemgereden. Een vijf man sterk arrestatieteam met blauwe alpinopetjes en kogelvrije vesten sleurde Ben daarop hardhandig uit de auto, en zouden daarna nog een ruit stukgeslagen hebben. De agenten zouden Ben zondere nadere uitleg op de grond gesmeten hebben. Hij werd zwaar aangepakt en liep ernstige verwondingen op.

Hij zou pas enige tijd daarna werd voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht zijn. Daar bracht hij vijf uur door; hij lag een tijdlang aan een infuus, zijn gebroken linkerpols werd in het gips gezet, en de verwondingen aan zijn gezicht werden verzorgd. Een röntgenfoto liet vocht zien in zijn ene long.

Naast alle direct zichtbare schade had Ben erge last van ernstig gekneusde ribben [een verband met het vocht in de long?], pijn in zijn nek, en kapotte knieën. Zijn ene oog was bloeddoorlopen, zijn hoofdhuid en gezicht vertoonden verschillende verwondingen en in zijn haar was ten dele uitgerukt zodat er kale plekken ter grootte van een rijksdaalder waren te zien. De dag nadien plaste hij bloed. Urineren was bovendien pijnlijk. 

Volgens de politie werd Ben aangehouden vanwege 'bedreiging met geweld'. Het arrestatieteam zou hem in de omgeving van Schoorl gesommeerd hebben te stoppen, waarna hij ervandoor zou zijn gegaan.  'Het is om die reden dat Ben's auto werd klemgereden en hij uit de auto werd gehaald', aldus de politie die alleen erkende dat 'de arrestant letsel aan zijn pols opliep'.

Op 28 februari 2013 was er ook even positief nieuws te horen in deze aanslepende zaak.
Dirk Roelevink, 
Coördinator recherche van de politie te Utrecht, deelde toen mede 'de zaak zeer serieus te nemen en verder te zullen informeren omtrent de voortgang van het onderzoek dat nu plaatsvindt'...

===

----- Original Message -----

From: Roelevink, D. (Dirk)

To: Frides Laméris

Cc: Analbers, R.E.B. (Raymond)

Sent: Thursday, February 28, 2013 2:44 PM

 

Subject: RE: Update-bericht familie van den Brink

Geachte heer Laméris,

Ik had beloofd u terug te koppelen over het verzoek tot doen van aangifte.

Mijn operationeel leiding gevende Dhr R Analbers heeft de zaak uitvoerig ingelezen.

Hieruit is de conclusie dat dit een zeer complexe zaak betreft die het verdient op een juiste wijze op te pakken.

Dit resulteert in het verder vergaren van alle mogelijk informatie zowel bij particulieren als justitie.

Derhalve is ook een officier van justitie van het parket Utrecht in deze zaak betrokken.

U merkt dat wij deze zaak zeer serieus nemen en goed beslagen ten ijs wilen komen zodat alle betrokkenen recht gedaan zullen worden.

Omtrent de voortgang van het onderzoek dat nu plaatsvindt zal u op de hoogte gehouden worden door R Analbers.

Mocht u vragen hebben kunt u die te allen tijde richten, per mail, tot mij of mijn leidinggevende.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet,


Dirk Roelevink

Coördinator recherche

Politie  | Midden Nederland | Utrecht| Recherche

Bezoekadres, Kroonstraat 25, 3511RC Utrecht

M 06 51846852

T 088-1678583 

Werkdagen: Ma, di, do, vrij.

====

Geachte heer Roelevink,

Dank voor uw mail.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de politie Utrecht deze zaak goed zal onderzoeken.

Het betreft hier zeker een complexe zaak, waarvan veel aspecten grondig nagetrokken moeten worden.

Ik wacht een nadere rapportage over de vooruitgang in het onderzoek door de heer Analbers dan ook rustig af.

Met vriendelijke groet,

mede namens de andere burgeronderzoekers in deze zaak,

Frides Laméris, Zuidlaren

050-4096142

21-03-13

Het gezin Van Den Brink: Brief Minister Opstelten

opstelten.jpg

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen.

----

Geachte Heer Opstelten,

Ik volg al geruime tijd de zaak Ben van den Brink en Leonie Minkema, wonende Hulstweg 11, 1871 tj ,Schoorl nh, (Nederland) die reeds drie jaar lang gescheiden zijn van hun kinderen.

Dergelijke scheiding is, zowel voor de ouders als de kinderen, onmenselijk.

Ik hoop dan ook dat er spoedig een oplossing gevonden wordt in deze zaak en dat de nederlandse Justitie ophoudt met een soort terreur uit te oefenen op deze mensen door middel van allerlei soorten pesterijen.

Ik lees dat het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de rechtsstaat in Nederland zorgt, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. 

Veiligheid en Justitie zou aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving werken door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.

Maar het langdurig scheiden van kinderen en ouders zodat ze van elkaar vervreemd geraken, en het uitoefenen van een soort schrikbewind, horen daar niet bij.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

 

Jan Boeykens

 

https://formulieren.justitie.nl/nosearch/minister/

Bedankt voor uw reactie

Bedankt voor uw reactie. Er wordt naar gestreefd uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Om complexe vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, is het mogelijk dat een reactie op uw bericht in sommige gevallen wat langer duurt.

https://formulieren.justitie.nl/nosearch/minister/bedankt-voor-uw-reactie.aspx

 

http://www.rijksoverheid.nl/regering/ministerraad

http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/ivo-opstelten

http://verontrustevaders.nl/#overzicht

20-03-13

Zaak Demmink: oud-ministers van Justitie oefenen druk uit

Nederland.Pieter Omtzigt.jpg

Pieter Omtzigt is woedend over het uitlekken van de aan hem gerichte email, met belastende informatie over Joris Demmink.
De email is vanochtend integraal gepubliceerd op website De Demmink Doofpot van de familie Poot. Jan Poot meldt daar bovendien uit goede bron te hebben vernomen dat Omtzigt als CDA-Kamerlid na bemiddeling door partijleider Van Haersma Buma zwaar onder druk gezet is door de oud-ministers van Justitie, Piet-Hein Donner en - met name - Ernst Hirsch Ballin. Zij hebben als ministers Demmink steeds gedekt. Donner heeft hem zelfs aangesteld als secretaris-generaal van zijn ministerie.  

Vuurpeleton

Omtzigt heeft nu geëist dat deze onthulling van de Demmink Doofpot onmiddellijk wordt verwijderd. Jan Poot (87) weigert dit. "Ik ben van de generatie van voor de oorlog", zegt Poot desgevraagd kalm. "Laat ze maar schieten. Ik ben bereid te sterven voor het vuurpeleton voor onze vrijheid en democratie. Dat hoef je van de huidige generatie niet te verwachten. Dat zijn allemaal levensgenieters. Ik kan, mag en zal de informatie over de druk op Omtzigt niet verwijderen, omdat die druk onoorbaar is en intrekking van het bericht in strijd met de waarheid. Het recht moet zegevieren."

'Onbegrijpelijk'

Poot benadrukt overigens dat hij met zijn publicatie Omtzigt heeft willen beschermen. Omtzigt heeft zich als Kamerlid verdienstelijk gedragen in de affaire Demmink en hij moet nu doorpakken, aldus Poot. Hij noemt het "onbegrijpelijk dat journalisten niet geïnteresseerd zijn in beantwoording van de vraag of Donner en Hirsch Ballin inderdaad Kamerlid Omtzigt onder druk gezet hebben."

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3620-omtzigt-eist-aanpassing-bericht-demmink-doofpot.html

18-03-13

Zaak Van Den Brink op radio

vandenBrink.familie.jpg

Donderdag 21 maart 2013 om 20:30 uur 

Te gast is Frides Lameris, vertrouwenspersoon van de Familie v/d Brink. Het gaat over de misstanden bij Jeugdzorg. Hij is oprichter van het Burgerministerie voor Kinderbescherming. Meer informatie http://www.verontrustevaders.nl/

http://www.talk2myra.com

22:16 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, radio, Zaak van den Brink | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zaak Van Den Brink: beschikking van 5.3.2013 - wijziging voogdij

vandenBrink.familie.jpg

Het probleem in de zaak Van Den Brink is dat de beschuldigingen inzake sexueel misbruik, satanisch ritueel misbruik en verkrachtingen van de minderjarige kinderen Nirvana en Demi Van Den Brink, nooit onderzocht zijn geweest.

Los van een (nog) in te stellen onderzoek naar sexueel misbruik, staat het zoeken naar een oplossing om de kinderen met hun ouders te herenigen, centraal (indien zowel ouders als kinderen daartoe zelf bereid zijn).
 
Belangrijk in deze zaak is dat de kinderrechter van de rechtbank Noord-Holland in zijn beschikking inzake 'wijziging voogdij' van 5.3.2013 stelt: 'Ter zitting heeft de voogd aangegeven dat, aangezien de kinderen in de regio van Bureau Jeugdzorg Haaglanden verblijven, het efficiënter is de voogdij over te dragen. Het Landelijk Expertise Team zal na deze overdracht bij de zaak betrokken worden en onderzoeken of en zo ja op welke wijze de omgang tussen de minderjarigen en de ouders hersteld kan worden'.

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----
 
In de beschikking van de kinderrechter van de rechtbank Noord-Holland van 5 maart 2013, met betrekking tot de minderjarigen Nirvana en Demi Van Den Brink, die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens van Ben Van Den Brink ontving, staat het volgende:
 
- De rechtbank van Alkmaar heeft bij beschikking van 19 oktober 2011, de moeder (Leonie) ontheven van het gezag over de minderjarigen, met benoeming van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland tot voogd.
- Op 30.1.2013 heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Holland de rechtbank verzocht  de voogd conform artikel 1:322 van het Burgerlijk Wetboek te ontslaan en Bureau Jeugdzorg Haaglanden met de voogdij over voornoemde minderjarigen te belasten.
- Daarbij is overlegd een schriftelijke bereidverklaring van Bureau Jeugdzorg Haaglanden, om die voogdij over de minderjarigen over te nemen.
- De kinderrechter heeft kennis genomen van
1) de verzoekschriften van 29.1.2013 met bijlagen
2) een schrijven van de moeder van 1.2.2013
3) schrijven van de vader, met bijlagen, ingekomen op 14.2.2013
4) aanvullende stukken van de vader ingekomen op 26.2.2013
4) aanvullende stukken van de vertrouwenspersoon van de moeder, dhr. F. Lameris
- Op 20.2.2013 heeft de kinderrechter de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren behandeld. Verschenen zijn: dhr. J. Blok, voogd en de minderjarige Nirvana.
- Op 5 maart 2013 heeft de kinderrechter de behandeling van de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren voortgezet.  Voor deze zitting zijn de moeder en de vader, alhoewel daartoe behoorlijk opgeoepen, niet ter zitting verschenen.
- Ter zitting heeft de voogd aangegeven dat, aangezien de kinderen in de regio van Bureau Jeugdzorg Haaglanden verblijven, het efficiënter is de voogdij over te dragen. Het Landelijk Expertise Team zal na deze overdracht bij de zaak betrokken worden en onderzoeken of en zo ja op welke wijze de omgang tussen de minderjarigen en de ouders hersteld kan worden.
- Nirvana heeft ter zitting aangegeven het eens te zijn met het verzochte. Zij vindt het wel jammer dat zij weer aan andere mensen moet wennen, maar zij is hoopvol dat door de inzet van het Landelijk Expertise Team de kans op herstel van omgang met haar ouders groter wordt.
- De kinderrechter overweegt als volgt:
Conform art 1:322 van het Burgerlijk Wetboek kan iedere voogd zich van zijn bediening doen ontslaan, indien een daartoe bevoegd persoon zich schriftelijk bereid heeft verklaard de voogdij over te nemen, en de rechtbank deze overneming in het belang van de minderjarigen acht. Op 30 oktober 2012 heeft Bureau Jeugdzorg Haaglanden zich schriftelijk bereid verklaard de voogdij over de minderjarigen over te nemen. Nu de kinderen in de regio Den Haag verblijven acht de kinderrechter het in het belang van de minderjarigen dat de voogdij wordt overgenomen door Bureau Jeugdzorg Haaglanden.
- Op grond van de verkregen inlichtingen is de kinderrechter van oordeel dat het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, vervangen dient te worden door Bureau Jeugdzorg Haaglanden.
 
BESLISSING
 
- ontslaat Bureau Jeugdzorg Noord-Holland van de voogdij over de minderjarigen Nirvana Selena Van Den Brink en Demi Jane Van Den Brink
- belast  Bureau Jeugdzorg Haaglanden met de voogdij over voornoemde minderjarigen, zulks met ingang van heden
- deze beslissing is gegeven door mr. Y.M.I. Greuter-Vreeburg, kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 maart 2013, in tegenwoordigheid van A.M. Pieters als griffier.

17-03-13

Zaak van den Brink: beschikking Alkmaar 19 oktober 2011

vandenBrink.familie.jpg

VandenBrink.Afbeelding-beschikking-Alkmaar-19-oktober-2011-1.jpg

VandenBrink.Afbeelding-beschikking-Alkmaar-19-oktober-2011-2.jpg

VandenBrink.Afbeelding-beschikking-Alkmaar-19-oktober-2011-3.jpg

VandenBrink.Afbeelding-beschikking-Alkmaar-19-oktober-2011-4.jpg

VandenBrink.Afbeelding-beschikking-Alkmaar-19-oktober-2011-5.jpg

VandenBrink.Afbeelding-beschikking-Alkmaar-19-oktober-2011-6.jpg

VandenBrink.Afbeelding-beschikking-Alkmaar-19-oktober-2011-7.jpg

http://verontrustevaders.nl/#overzicht

15-03-13

Demi en Nirvana van den Brink: Brief Raad voor de Kinderbescherming

vandenBrink.familie.jpg

Brussel, 15 maart 2013

Raad voor de Kinderbescherming
Regio Noord-Holland
t.a.v. de heer P.J. Kempenaar, Teamleider 
Kennemerstraatweg 21, 1814 GA Almaar
Postbus 250, 1800 AG Alkmaar

Nederland

 
Geachte Heer,
 
Betreft: Demi en Nirvana van den Brink
 
Uw mededeling gericht aan 'Geachte heren' van 15 maart 2013 is helaas geen antwoord op mijn brief van 3 maart 2013 aan de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht waarvan ik u hierbij nogmaals een kopie zend.
 
In de hoop u hiermede voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,
 
hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
(voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven)

-----
 
Inspectie Jeugdzorg
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP
Postbus 483
3500 AL Utrecht
Nederland
 
Brussel, 3 maart 2013
 
Geachte Heer, Mevrouw,
 
Betreft: Demi en Nirvana van den Brink
 
Ik had graag uw aandacht in bovengenoemde zaak gehad.
 
Een artsenteam heeft aangetoond dat de kinderen sexueel misbruikt werden.
Ik vraag mij dus af waarom er geen onderzoek gevoerd werd in deze zaak en waarom de beide kinderen aan hun ouders Ben en Leonie Van den Brink werden ontnomen.

De ouders van den Brink beschikken over het ouderlijk gezag en officieel is er geen sprake van uithuisplaatsing.

Zij ontvingen van de betrokken instanties altijd allerlei verwarrende en elkaar tegensprekende documenten.

Ik zou graag weten wat er aan de hand is in deze zaak en waarom de kinderen van hun ouders gescheiden worden.

Rekenende op een spoedige oplossing in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik, 

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
België
 

 
Geachte heren,

 

Recentelijk heeft onze Raad op ons algemene e-mail adres post van u ontvangen, de heer van den Brink en zijn gezin betreffende.

 

Omdat u geen belanghebbende bent in deze zaak zal de Raad niet nader ingaan op uw post en deze mails deleten. Onder dezelfde omstandigheden zal ook in de toekomst, eventuele post geretourneerd of eventuele e-mail post gedeletet worden.

 

Er vanuit gaande u hiermee voldoende geinformeerd te hebben,

 

Hoogachtend,
 
 
P.J. Kempenaar
Teamleider 
..................................................................................
Raad voor de Kinderbescherming
Regio Noord-Holland
Kennemerstraatweg 21, 1814 GA Almaar
Postbus 250, 1800 AG Alkmaar
..................................................................................

T 072 514 34 34

---------------------------------------------------------------------------------------
van:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan:  AK FAC facilitaire zaken
cc:  hulplijnseksueelmisbruik.nl,
 nieuws.rtvnh.nl,
 katholieknieuwsblad.nl,
 redactie.nu.nl,
 redactie.volkskrant.nl,
 Familiehulp.brussel,
 2e Kamerfractie D'66,
 rijksrecherche.nl,
 Redactie Sp00kje Nieuws,
 nieuwsdienst.anp.nl,
 Redactie Argusoog,

datum:  15 maart 2013 15:02
onderwerp:  Demi en Nirvana van den Brink

Demi en Nirvana van den Brink: Brief Raad voor de Kinderbescherming

vandenBrink.familie.jpg

15 maart 2013

Geachte heren,

Recentelijk heeft onze Raad op ons algemene e-mail adres post van u ontvangen, de heer van den Brink en zijn gezin betreffende.

Omdat u geen belanghebbende bent in deze zaak zal de Raad niet nader ingaan op uw post en deze mails deleten. Onder dezelfde omstandigheden zal ook in de toekomst, eventuele post geretourneerd of eventuele e-mail post gedeletet worden.

Er vanuit gaande u hiermee voldoende geinformeerd te hebben,

Hoogachtend,

P.J. Kempenaar
Teamleider 
..................................................................................

Raad voor de Kinderbescherming
Regio Noord-Holland
Kennemerstraatweg 21, 1814 GA Almaar
Postbus 250, 1800 AG Alkmaar

072 514 34 34
..................................................................................

van:  AK.FAC.rvdk.minvenj.nl
aan:  werkgroepmorkhoven@gmail.com,
 arendjansenmaastricht.gmail.com
datum:  15 maart 2013 10:33
onderwerp:  FW: Reactie

http://verontrustevaders.nl/#overzicht

Demi en Nirvana van den Brink: Brief aan de Inspectie Jeugdzorg

vandenBrink.familie.jpg

Brussel, 3 maart 2013

Inspectie Jeugdzorg
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP
Postbus 483
3500 AL Utrecht
Nederland

 

Geachte Heer, Mevrouw,

 
Betreft: Demi en Nirvana van den Brink
 
Ik had graag uw aandacht in bovengenoemde zaak gehad.
 
Een artsenteam heeft aangetoond dat de kinderen sexueel misbruikt werden.
Ik vraag mij dus af waarom er geen onderzoek gevoerd werd in deze zaak en waarom de beide kinderen aan hun ouders Ben en Leonie Van den Brink werden ontnomen.

De ouders van den Brink beschikken over het ouderlijk gezag en officieel is er geen sprake van uithuisplaatsing.

Zij ontvingen van de betrokken instanties altijd allerlei verwarrende en elkaar tegensprekende documenten.

Ik zou graag weten wat er aan de hand is in deze zaak en waarom de kinderen van hun ouders gescheiden worden.

Rekenende op een spoedige oplossing in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik, 

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
België
-------
van: werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan:  inspectiejz.nl
cc:  contact.hulplijnseksueelmisbruik.nl,
 rijksrecherche.nl,
 jeugdzorgnoordholland.nl,
 AMK-Amsterdam.nl,
 nieuws.rtvnh.nl
datum:  3 maart 2013 12:54
onderwerp: Demi en Nirvana van den Brink
   
  Re: Demi en Nirvana van den Brink

Dank voor je mail aan RTV Noord-Holland! We krijgen elke dag heel veel reacties binnen,

waardoor het ons helaas niet lukt om iedere mail persoonlijk te beantwoorden.

Als we vragen hebben over de inhoud, nemen we contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Redactie RTV Noord-Holland

http://verontrustevaders.nl/#overzicht

13-03-13

Zaak van den Brink: Antwoord Kamerlid Henk Beckers

vandenBrink.familie.jpg

12 maart 2013

Geachte Heer Boeykens,

Voorop stel ik graag dat mensenrechten tot de belangrijkste elementen van onze samenleving behoren en dat voorts in het verlengde daarvan scheiding van ouders en kinderen slechts kan plaatsvinden als en voorzover dat in het belang van die kinderen en/of ouders is.

Het onderhavige geval kan ik niet beoordelen, maar is ook geen onderwerp dat in de Eerste Kamer en/of het Beneluxparlement aan de orde kan komen.

Ik wens U veel succes met de behartiging van de belangen in het onderhavige geval.

Met vriendelijke groet,

Mr. H.G.J.M. Beckers
Lid Eerste Kamer der Staten Generaal

---

http://www.argusoog.org/?s=van+den+Brink&x=0&y=0

http://www.verontrustevaders.nl/

http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html

http://hetuurvandewaarheid.info/2013/03/09/analyse-door-k...

http://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/11/10/kinderbel...

12-03-13

Zaak van den Brink: Open Brief aan de Eerste Kamer

vandenBrink.familie.jpg

Brief aan Henk Beckers, lid van de VVD-fractie van de Eerste Kamer


Betreft: mr. H.G.J.M. Beckers (VVD) (persoon)

naam: Boeykens

e-mail: werkgroepmorkhoven@gmail.com

onderwerp: mensenrechten


Brussel, 11 maart 2013


Geachte Heer Beckers

Omdat ik vind dat het onmenselijk is om ouders en kinderen van elkaar te scheiden en het contact tussen ouders en kinderen een fundamenteel mensenrecht is dat slechts in gevallen van ernstige verwaarlozing of ernstige mishandeling verbroken mag worden, zet ik mij mede in voor de zaak van Ben van den Brink en Leonie B Minkema, wonende Hulstweg 11, 1871 tj ,Schoorl nh, (Nederland) en hun kinderen Demi en Nirvana die zich momenteel in het Wilmahuis in Zoetermeer bevinden.

Het weghalen van de kinderen en de plaatsing in het plaatsvervangend gezinstehuis, zou op basis van een beschikking met datum 19.10.2011 inzake de voogdij van Demi en Nirvana van den Brink genomen zijn geweest.

Het dossier is bij de gerechtelijke autoriteiten gekend onder het parketnummer 131549/FA RK 11-799.

Het vreemde in deze zaak is echter dat de voornoemde beschikking niet in het bestand van de rechtbank te Alkmaar die deze zaak in behandeling nam, zou voorkomen.

De laatste zitting inzake Demi en Nirvana dateert van 20.9.2011, waarvan een beschikking bestaat daterend van 22.11.2011. De eis om Leonie Minkema haar ouderlijk gezag te ontnemen, werd toen afgewezen. Nadien werd zij aangemaand om ‘te stoppen met haar media-activiteiten indien zij haar ouderlijk gezag wilde behouden’.

In de hoop dat u als Nederlands kamerlid deze zaak ter harte neemt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

 

Jan Boeykens

Faiderstraat 10

1060 Sint-Gillis

België

---

Wie is Henk Beckers ?

http://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_h_g_j_m_beckers_vvd

===

http://www.argusoog.org/?s=van+den+Brink&x=0&y=0
http://www.verontrustevaders.nl/
http://hetuurvandewaarheid.info/2013/03/09/analyse-door-k...
http://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/11/10/kinderbel...