10-04-13

Zaak Demmink: Roestige Spijker steunt Algemeen Dagblad

Nederland.demmink.vn_.jpg

De Roestige Spijker steunt AD in juridisch gevecht tegen Demmink

10-4-2013

PERSBERICHT

De recent opgerichte Stichting De Roestige Spijker steunt het Algemeen Dagblad in haar juridisch gevecht met Joris Demmink. De voormalig secretaris generaal van Justitie wordt al jarenlang beschuldigd van mogelijke betrokkenheid bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Het AD publiceerde hierover in oktober 2012. Demmink wil dat de rechter de in zijn ogen onjuiste AD-publicaties veroordeelt en begon een procedure tegen de krant. Stichting De Roestige Spijker voegt zich nu in deze procedure bij het AD.

Het doel van de stichting is onder meer het bestrijden van doofpotpolitiek en de bevordering van onderzoeksjournalistiek, gericht op het onthullen van misstanden. De naam van de stichting verwijst naar een publicatie van columnist Jan Bennink op de Volkskrant-site. Hij schreef op 13 januari 2013 over "De drie roestige spijkers die Nederland doen etteren". Eén van de 'roestige spijkers' is volgens hem de nooit goed uitgezochte Demmink-affaire.

De stichting vraagt aandacht voor die affaire omdat gebleken is dat onderzoek naar verdenkingen jegens Demmink stelselmatig wordt tegengewerkt. Ook bestaat de indruk dat media en individuele journalisten onder druk worden gezet om niet te publiceren over de mogelijke betrokkenheid van Demmink bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Zo is in de Nederlandse media niet of nauwelijks aandacht besteed aan de onthullingen in het AD en aan vragen van CDA-kamerlid Omtzigt over de zaak. Ook over het niet tijdig en onvolledig beantwoorden van vragen door het ministerie van Justitie en Veiligheid werd niet geschreven.

Een volgens de stichting ronduit schokkend voorbeeld van het negeren van Demmink-nieuws is de intimidatie en mishandeling van de Turkse journalist Burham Kazmali. Dit vanwege zijn publicaties over de zaak Demmink in Turkije. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft hierover in Nederland schriftelijk geprotesteerd bij de Turkse ambassadeur. Ook dit protest is door de meeste media niet opgepakt.

Stichting De Roestige Spijker zal onder meer de in de Verenigde Staten geproduceerde documentaire Dutch Injustice onder de aandacht van het Nederlandse publiek brengen. In Dutch Injustice verklaren diverse bronnen over de verdenkingen jegens Demmink en diens vermoede betrokkenheid bij herhaald misbruik van minderjarige jongens in de jaren ´90. Het gaat om beschuldigingen die naar hun aard identiek zijn aan de beschuldigingen die het AD in oktober 2012 publiceerde. Demmink ontkent de beschuldigingen en maakt bezwaar tegen de verspreiding van de documentaire door de stichting.

De Roestige Spijker is sinds 10 april 2013 betrokken bij de procedure van Demmink tegen het AD voor de Rechtbank Rotterdam. Demmink vordert dat de rechtbank de publicaties in het AD van oktober 2012 veroordeelt. In deze procedure vraagt de stichting het oordeel van de rechter dat het haar vrij staat om de documentaire Dutch Injustice te publiceren en wil zij het AD steunen in het verdedigen van de persvrijheid.

De stichting is een initiatief van diverse personen die zich beijveren voor het alsnog grondig onderzoeken van de Demmink-affaire. Oprichter en voorzitter is Robert Rubinstein.

http://www.deroestigespijker.nl/pagina/module/de-roestige-spijker-steunt-ad-in.html

Demmink werd op 24 oktober 2012 door Ian M. de Jong, een Nederlandse oud-topman bij de VN in Genève die thans de ‘chairman’ van het Nederlandse Helsinki-comite isnog als lid van de Nederlandse zusterorganisatie van het zogeheten Helsinki-Comité in de Verenigde Staten benoemd. De Jong noemde Demmink een ‘onkreukbare en hele goede man’. De Jong is een oude studievriend uit Leiden en was, net als Demmink en de Nederlandse Minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten, lid van de Leidse Studenten Vereniging Minerva (LSVM)Opstelten die rechten studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden, was de commissaris van de Societeit Minerva van het Leidsch Studenten Corps, thans de LSV Minerva. De Jong zou Demmink benoemd hebben op verzoek van Opstelten. Ook vele leden van het koningshuis, waaronder Beatrix en Willem-Alexander, studeerden in Leiden en waren corpslid van Minerva. 

De Helsinki Commissie is een agentschap met vooral leden uit de Senaat en Huis van Afgevaardigden dat toeziet op naleving van internationale verdragen, onder meer ten aanzien van kinderrechten en mensenhandel.

07-04-13

Zaak Demmink: stilte

Nederland.Beatrix-studie-Leiden-Rapenburg.1956.jpg

Het blijft momenteel stil rond de zaak van de oud-secretaris-generaal van de Nederlandse justitie Joris Demmink, die voor zeer veel ophef zorgde in Nederland.

Demmink werd op 24 oktober 2012 door Ian M. de Jong, een Nederlandse oud-topman bij de VN in Genève die thans de ‘chairman’ van het Nederlandse Helsinki-comite isnog als lid van de Nederlandse zusterorganisatie van het zogeheten Helsinki-Comité in de Verenigde Staten benoemd. De Jong noemde Demmink een ‘onkreukbare en hele goede man’. De Jong is een oude studievriend uit Leiden en was, net als Demmink en de Nederlandse Minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten, lid van de Leidse Studenten Vereniging Minerva (LSVM)Opstelten die rechten studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden, was de commissaris van de Societeit Minerva van het Leidsch Studenten Corps, thans de LSV Minerva. De Jong zou Demmink benoemd hebben op verzoek van Opstelten.

Ook vele leden van het koningshuis, waaronder Beatrix en Willem-Alexander, studeerden in Leiden en waren corpslid van Minerva. 

De Helsinki Commissie is een agentschap met vooral leden uit de Senaat en Huis van Afgevaardigden dat toeziet op naleving van internationale verdragen, onder meer ten aanzien van kinderrechten en mensenhandel.

Foto: Prinses Beatrix in Leiden, 1956. In 1959 haalde ze er haar kandidaatsexamen rechten.

http://www.mareonline.nl/archive/2013/01/31/e--8-4

http://www.lsvminerva.nl/

http://www.bs-foundation.nl/open-brief-van-advocaat-aan-het-nederlands-helsinki-comite/

https://www.demminkdoofpot.nl/page/module/bizarre-benoeming-demmink-in-ned.html

http://www.youtube.com/watch?v=IHRVktQd5Ds

21:52 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Nederland, Zaak Demmink | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-03-13

Zaak Demmink

Image
 
Namens zijn cliënt Joris Demmink, heeft advocaat Harro Knijff schriftelijk laten weten dat Demmink de publicatie van de spraakmakende documentaire Dutch Injustice. When child traffickers rule a nation, niet accepteert.
Dat meldt de stichting voor onderzoeksjournalistiek De Roestige Spijker op haar website. De documentaire staat overigens gewoon op YouTube en documenteert de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen de voormalige secretaris-generaal van Justitie. Hij is al bijna 250.000 keer bekeken. Overigens beroept Demminks advocaat zich in de brief uitdrukkelijk op de ontwijkende beantwoording van Kamervragen over de affaire door minister Opstelten.
 

16:15 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Nederland, Zaak Demmink | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-03-13

Zaak Demmink: ontwerp-resolutie bij het Amerikaanse Congres

Het Parool zet resolutie Demmink op voorpagina

 
Het Parool zette, precies twee maanden nadat het Katholiek Nieuwsblad het meldde, het bovenstaande bericht over de ontwerpresolutie bij het Amerikaanse Congres die vraagt om het weghalen van het Internationale Hof van Justitie uit Den Haag, op de voorpagina.

De indiener van de resolutie, de katholieke Christopher Smith, vindt namelijk dat Den Haag een ongeloofwaardige locatie geworden is, omdat hardnekkige en concrete beschuldigingen van kindermisbruik tegen de voormalige secretaris-generaal van Justitie, mr. Joris Demmink, daar zonder serieus onderzoek zijn gebleven.

Pedofiel netwerk

Republikein Christopher Smith heeft een voortreffelijke reputatie als verdediger van de mensenrechten. Zo zorgde hij er voor dat de dissidente Vietnamese priester Nguyen Van Ly, die door Smith al jaren wordt gesteund, voorgedragen werd als 'martelaar voor de mensenrechten' voor de Nobelprijs voor de Vrede 2013.  Smith was ook de voorzitter van de hoorzitting over de affaire Demmink en het mogelijke pedofiele netwerk met vertakkingen binnen de Nederlandse overheid, die op 4 oktober gehouden werd door het Helsinki Comité in het Amerikaanse Congres. Ook daarvan deed het Katholiek Nieuwsblad verslag, terwijl andere Nederlandse media er nadrukkelijk over zwegen.

Aanpak

Smith pleitte er op 4 oktober al voor Nederland hard aan te pakken, bondgenoot of niet. Dit zou eerder goed gewerkt hebben bij andere staten die nalatig gebleven waren om kinder- en vrouwenhandel serieus tegen te gaan, zoals Israël en Zuid-Korea.

De voorpagina van Het Parool zou erop kunnen duiden dat als gevolg van Smith's aanpak nu ook de Nederlandse journalistiek zich de ernst van de zaak bewust wordt. Overigens sprak de Nederlandse Vereniging van Journalisten enkele maanden geleden al haar steun uit voor de mishandelde en bedreigde Turkse journalist Kazmali, die onderzoek deed in de affaire Demmink.

Kamervragen

De termijn van het uitstel waarbinnen minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verplicht was om te reageren op de vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt over de affaire Demmink, is inmiddels verlopen.  Omtzigt vindt de resolutie "zeer schadelijk" voor de reputatie van Nederland als rechtsstaat.

Bron: http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3408-het-parool-zet-resolutie-demmink-op-voorpagina.html

21-02-13

Zaak Demminck: Internationale Hof van Justitie moet weg uit Den Haag

Image

Het Parool zet vandaag – precies twee maanden nadat Katholiek Nieuwsblad erover berichtte - het bericht op de voorpagina over de ontwerpresolutie bij het Amerikaanse Congres die vraagt om het weghalen van het Internationale Hof van Justitie uit Den Haag.

De indiener van de resolutie, de katholieke Christopher Smith, vindt dat Den Haag een ongeloofwaardige locatie geworden is, omdat hardnekkige en concrete beschuldigingen van kindermisbruik tegen de voormalige secretaris-generaal van Justitie, mr. Joris Demmink, daar zonder serieus onderzoek zijn gebleven.

Pedofiel netwerk

Republikein Christopher Smith heeft een voortreffelijke reputatie als verdediger van de mensenrechten. Zo zorgde hij er deze maand ook voor dat de dissidente Vietnamese priester Nguyen Van Ly, die door Smith al jaren wordt gesteund, voorgedragen werd als ‘martelaar voor de mensenrechten’ voor de Nobelprijs voor de Vrede 2013. Ook was Smith de voorzitter van de hoorzitting over de affaire Demmink en het mogelijke pedofiele netwerk met vertakkingen binnen de Nederlandse overheid, die op 4 oktober gehouden werd door het Helsinki Comité in het Amerikaanse Congres. Ook daarvan deed Katholiek Nieuwsbladverslag, terwijl andere Nederlandse media er nadrukkelijk over zwegen.

Aanpak

Smith pleitte er op 4 oktober al voor Nederland hard aan te pakken, bondgenoot of niet. Dit zou eerder goed gewerkt hebben bij andere staten die nalatig gebleven waren om kinder- en vrouwenhandel serieus tegen te gaan, zoals Israël en Zuid-Korea. De voorpagina van Het Parool zou erop kunnen duiden dat als gevolg van Smith’s aanpak nu ook de Nederlandse journalistiek zich de ernst van de zaak bewust wordt. Overigens sprak vorige maand de Nederlandse Vereniging van Journalisten al haar steun uit voor de mishandelde en bedreigde Turkse journalist Kazmali, die onderzoek deed in de affaire Demmink.

Kamervragen

Vandaag loopt de termijn af van het uitstel waarbinnen minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verplicht is te reageren op de vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt over de affaire Demmink. Omtzigt vindt de resolutie “zeer schadelijk” voor de reputatie van Nederland als rechtsstaat.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3408-het-pa...