14-02-14

Justitie, klokkenluiders en 'terroristen'

Klokkenluiders op sdnl.nl

Worden klokkenluiders op sdnl.nl weggezet als terroristen? 

Door Nel de Best en Henk Niggebrugge

DEN BOSCH - Rob Brockhus van de Sociale Databank en advocaten mrs. Kuijpers en Harff hebben vrijdag 27 juni j.l. beiden hun pleidooi gehouden in de rechtbank van Den Bosch. Het ging in hoofdzaak om het niet vooraf vragen van weerwoord bij de publicatie van een video. Maar wat doen al die andere stukken dan in die enorme map? (Zie "rechtbank verslag" op leugens.nl) 

Er was veel publiek in de rechtszaal aanwezig, w.o.: Peter Olsthoorn van leugens.nl, Gertjan van Beijnum van Kleintje Muurkrant , Gerard Kucharek, en klokkenluider Van Rooij.

STUKKEN NIETS MET ZAAK TE MAKEN

Voorzitter was rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden. Na de zitting heeft Ad van Rooij samen met Rob Brockhus alle openbare stukken ingezien. Toen bleek, dat er stukken aan het dossier zijn toegevoegd, die helemaal niets met deze hele zaak te maken hebben. Dhr. Kuijpers heeft velen betrokken in zijn zaak zonder deze mensen vooraf daarvoor toestemming te vragen, zoals dhr. Beukenveld, Karel de Werd, Arnold van der Voort, Pamela Hemelrijk, Harry Teernstra, Ad van Rooij, e.a. 

Van Rooij zegt dat hem al eerder is overkomen dat stukken van hem zomaar waren toegevoegd aan een zaak van een ander waarin hij geen partij was. Volgens Van Rooij betrof het toen een, door rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden valselijk opgemaakt dossier. Van Rooij stelt: "Wat deze mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden toen heeft gedaan, met een vonnis als kort geding, waarin ik ben ingemengd zonder daarin partij te zijn geweest als basis, gaat ze dit met die voorkennis weer doen met een vonnis in kort geding tegen de SDN waarin niet alleen ik maar vele anderen zijn ingemengd zonder dat ze daarin partij zijn geweest. Dit met de wetenschap dat die anderen betreffend vonnis in kort geding daarop nooit kunnen laten herzien op nieuwe feiten (nieuwe stukken) die niet zijn ingebracht. Enkel omdat ze geen partij zijn geweest en omdat dat vonnis dan gebruikt kan worden als basis om al die anderen te bestempelen als een criminele organisatie, zoals Al-Qaida, waarna justitie bij ons allen tegelijk kan binnenvallen.

CRIMININELE/TERRORISTISCHE ORGANISATIE

Herziening van dat vonnis in kort geding door al die anderen kan niet worden gedaan omdat die geen partij zijn, waarmee wij op grond van dat onherroepelijke vonnis in kort geding een criminele organisatie blijven en wij allen kunnen worden opgepakt. De advocaten Kuijpers en Harff wisten dit al vooraf en hebben hun pleitnotitie daarop al geschikt gemaakt, luister maar naar de video." 

Tevens is er door mr. H.F.C. Kuijpers produktiestuk 7 (pdf) ingebracht, waarin staat dat Kucharek gedreigd zou hebben Al-Qaida op mensen af te sturen.

Volgens Van Rooij is dat bij vonnis in kort geding onherroepelijk en schorst een hoger beroep daar niet op. Dat zou volgens Van Rooij betekenen dat justitie al deze, in de stukken ingebrachte personen kan oppakken en als terroristische organisatie achter de tralies kan zetten. Daarom is het volgens Van Rooij belangrijk om er met man en macht voor te zorgen dat dit kort geding vonnis er niet komt

Worden klokkenluiders op de Sociale Databank Nederland (SDNL) weggezet als terroristen?


Brockhus
Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland betreedt de rechtbank van Den Bosch.


video
Zie hier een .wmv videoverslag (bron: sdnl.nl).


De 12 centimeter dikke aanklacht
De 12 centimeter dikke aanklacht


Van Rooij
Thuis bij dhr. van Rooij zijn alle stukken onderzocht.