19-01-12

Kindermisbruik: kinderpornozaak Zandvoort is niet afgesloten

zandvoortfotos.jpgMarcel Vervloesem die, met de Werkgroep Morkhoven, het kinderpornonetwerk Zandvoort (90.000 slachtoffers, waaronder zelfs baby’s) onthulde, werd opnieuw aangeklaagd door enkele leden van zijn eigen familie. De familieleden trokken jarenlang partij voor Marcel Vervloesem’s schoonbroer V. die zich met zijn vrienden blijkbaar niet tevreden stelt met de straf die Marcel Vervloesem reeds heeft uitgezeten en zijn voorlopige invrijheidsstelling van 2 jaar geleden. Kort na Marcel Vervloesem’s vrijlating, ontvingen Jan Boeykens en prinses Jacqueline de Croÿ van de Werkgroep Morkhoven, reeds verschillende doodsbedreigingen waarvoor zij een klacht indiende bij de politie. Zij gaan nu informeren wat er met deze klachten gebeurde en of zij wel grondig onderzocht werden.
De familieleden (waaronder een zuster die Marcel Vervloesem destijds uit de psychiatrie bevrijdde) zijn nooit op het 10 jaar durende proces geweest en hebben Marcel Vervloesem nooit in de gevangenis bezocht. Zij profiteerden van de voorwaarden die de Belgische justitie onder de voormalige justitieminister De Clerck (CD&V, Vlaamse christen-democraten) inzake Vervloesem’s voorlopige invrijheidsstelling oplegde. Daarbij werd gesteld dat Vervloesem geen enkel contact meer mocht opnemen met zijn vrienden van de Werkgroep Morkhoven die hem 12 jaar lang gesteund hebben en hem gedurende 2 jaar lang, iedere week in de gevangenis gingen opzoeken. Via Facebook verklaarden zij zich ‘onwetend’ van alles wat er gebeurd was. Zij stelden dat zij werkelijk van hem ‘hielden’ en dat zij hem ‘nooit vergeten hadden’. Beetje bij beetje namen zij via Facebook opnieuw contact op met Marcel Vervloesem en wisten op deze wijze opnieuw zijn vertrouwen te winnen. (De Werkgroep Morkhoven is in het bezit van hun schriftelijke verklaringen). Maar de familieleden profiteerde niet enkel van het feit dat Marcel Vervloesem volledig van zijn omgeving geïsoleerd werd. Zij profiteerden ook van zijn voortdurende ziektetoestand en zijn nood aan affectie.

Marcel Vervloesem verkeert reeds geruime tijd in een zeer slechte gezondheidstoestand en diende einde vorig jaar, wekenlang de ziekenhuizen af te lopen voor allerlei onderzoeken en behandelingen.

De Werkgroep Morkhoven wacht nu af wat de onderzoeksrechter met de nieuwe klachten zal doen en vraagt zich af of de rechter bereid zal zijn om de klachten die mogelijks op verklaringen zonder materiele bewijzen gebaseerd zijn, grondig te onderzoeken. De Werkgroep is immers van mening dat er ernstig rekening moet gehouden worden met valse klachten binnen het kader van de wel zeer vreemde verhoudingen binnen de familie Vervloesem die grotendeels ontstonden doordat bijna iederéén vanaf zijn geboorte ofwel in een jeugdinstelling ofwel bij de moeder terechtkwam, wat ernstige breuken veroorzaakte.
De rechter zal ook rekening moeten houden met de voornoemde doodsbedreigingen na de voorlopige vrijlating van Marcel Vervloesem en de merkwaardige contacten op Facebook die tot nieuwe contacten en nieuwe aanklachten hebben geleid.

De kinderpornozaak Zandvoort waar het tenslotte allemaal rond draait, is verbonden met de misbruikzaak te Amsterdam van eind vorig jaar waarbij een 60-tal peuters (en zelfs baby's) misbruikt werden.

Deze zaak en het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische autorititeiten, is te volgen via Werkgroep Morkhoven op Facebook: https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Indien de link naar de Werkgroep Morkhoven door de Belgische autoriteiten zou geblokkeerd worden ('This post has been removed or could not be loaded'), zoek dan op Google naar 'Werkgroep Morkhoven Facebook' of op Facebook zelf naar 'Werkgroep Morkhoven'.

Marcel Vervloesem: https://www.facebook.com/marcel.vervloesem

 

29-12-10

Verslavingsdeskundige Keith Bakker

KeithBakker.VermoedenOnschuld.jpgHet lijkt wel op een pietlullige Nederlandse uitgave van de Assange-zaak.

Nadat twee jonge vrouwen de Amsterdamse verslavingsdeskundige Keith Bakker van 'seksueel misbruik' beschuldigden en een derde jonge vrouw liet weten dat ze om 'emotionele overwegingen' (?) géén aangifte zou doen, wist de Amsterdamse zender AT5 te melden dat Bakker 'zich nu mogelijk in Engeland bevindt'. Er werd zelfs rondgestrooid dat hij 'gevlucht' was. 

Bram Moszkowicz, de advocaat van Keith Bakker, deed deze geruchten natuurlijk af als prietpraat. "Hij houdt zich beschikbaar voor justitie, mocht dat nodig zijn", aldus de advocaat die zowat de enige Nederlander is die met beide voeten op de grond staat.

Bakker liet in oktober 2010 beslag leggen op de panden en bankrekeningen van zijn oude huurbaas in Amsterdam-Zuid, Eerste Steen BV. De Voorzieningenrechter had hem hiervoor de toestemming gegeven.
Naast beslaglegging eiste Bakker ook vervangende bedrijfsruimte via een kort geding.
De afkickdeskundige betichtte Eerste Steen van het achterhouden van informatie over het pand en het voorschotelen van onjuiste verhalen naar de pers, waardoor hij naar voren werd gebracht als wanbetaler.

De Nederlandse media, en zeker een krant zoals De Telegraaf, doen er dus best aan rekening te houden met de achtergronden van deze zaak en met het feit dat de beschuldigingen van 'sexueel misbruik' verre van bewezen zijn.
Men kan zich zelfs afvragen of de media-campagne niet bedoeld is om de eisen van Bakker ten opzichte van Eerste Steen BV te ontkrachten.

Ook Justitie kan misschien rekening houden met bepaalde aspecten indien zij de beschuldigingen tegen Bakker onderzoekt.

Zo nam Nederland enkele tijd geleden met belangstelling kennis van het Groenboek over het vermoeden van onschuld dat eind april 2006 door de Europese Commissie werd uitgebracht.

De Nederlandse regering staat in beginsel positief tegenover de aandacht van de Europese Unie voor de fundamentele rechten in het strafproces.
Om meerdere reden is zij echter niet overtuigd van de wenselijkheid van een regeling inzake het vermoeden van onschuld in Europees verband.

Het vermoeden van onschuld is een grondrecht, dat is neergelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7746471.stm

18-10-09

Kinderporno: Nederlandse Justitie laat foute informatie verstrekken


Zondag, 18 oktober 2009
By Jan Boeykens

ballin.hb

Brussel, 18.10.2009

Beste X,

Betreft: eJure – foute informatie inzake kinderpornozaak Zandvoort en vzw Werkgroep Morkhoven

 

Ik zie dat je hebt geschreven dat Marcel door het hof van beroep te Antwerpen werd vrijgesproken van de beschuldiging van het ‘bezit van kinderporno’. Dat klopt.

Met het ‘bezit van kinderporno’ werd inderdaad het kinderpornomateriaal van de kinderpornozaak Zandvoort bedoeld dat Marcel, in opdracht van de Werkgroep Morkhoven, voor onderzoek aan de justitie van Turnhout en procureur Bourlet (zaak Dutroux) heeft overgemaakt.
Procureur Bourlet werd echter verplicht om het materiaal aan Turnhout af te geven alwaar het proces inzake de beschuldigingen uit 1998 omtrent ’sexueel misbruik’, tegen Marcel liep.
Turnhout gebruikte het kinderpornomateriaal metéén om Marcel ook nog eens voor het ‘bezit van kinderporno’ te kunnen vervolgen zonder dat zij het materiaal onderzocht.

Ik zie ook dat je de ‘nieuwe link’ naar de site van de vzw Werkgroep Morkhoven (van reeds een jaar oud) in je reactie hebt opgegeven en ik vraag mij af waarom eJure, ook op dit gebied haar foute gegevens niet verandert.

Ik heb eJure een jaar geleden reeds gewezen op het feit dat zij foute informatie doorgeeft maar ik ontving geen antwoord en eJure lijkt de foute informatie moedwillig te laten staan.
Dat zegt wel iets over de manier waarop zij haar bezoekers voorlicht en haar dossier ‘kinderporno’ opvolgt en actualiseert.

Zoals ik eJure heb geschreven, is ook haar bewering dat ‘leden van de werkgroep zelf werden beschuldigd van het verzamelen van kinderporno en sexueel misbruik’, volledig fout.
Er werd maar één lid van de vzw Werkgroep Morkhoven van ’sexueel misbruik’ en het ‘bezit van kinderporno’ beschuldigd en dat is Marcel.
Hij werd op twijfelachtige gronden veroordeeld.
Zo vond men de bamboestokjes die men in 2005 ten zijnen huize vond, een voldoende bewijs van ‘folteringen en verkrachtingen’ van drie minderjarigen.
Met de medische rapporten waarin stond dat hij door zijn operaties en suikerziekte niet eens in staat was om iemand te verkrachten, werd geen rekening gehouden. De rechter van het hof van beroep van Antwerpen stelde zelfs geen tegenexpert aan.
Vlak voor zijn veroordeling door het hof van beroep te Antwerpen, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en 7 te onderzoeken kinderporno-cdroms uit de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen, inderdaad verdwenen waren.
Er loopt momenteel nog een procedure voor het Hof van de Rechten van de Mens in Marcel’s zaak alhoewel niet gezegd is dat hij nog zal leven tegen dat de zaak voorkomt.

Ik vind het vreemd dat eJure zegt dat de Werkgroep Morkhoven ‘nog actief is via het Internet’ en daarbij toch een foute link laat staan terwijl zij hiervan werd ingelicht. Het is alsof men wil voorkomen dat de bezoekers zich degelijk informeren.

eJure spreekt over de ‘zogenaamde’ kinderpornozaak Zandvoort maar er zijn voldoende documenten en krantenartikels waaruit blijkt dat deze zaak bestaat.
Zelfs de Belgische federale politie spreekt in haar rapport over 89.539 foto’s van kinderen ‘waarvan 75% duidelijk misbruikt werden’. Men moet dus niet voorwenden dat het slechts om ‘enkele honderden fotootjes van een éénzame kinderpornoverzamelaar’ (die intussen vermoord werd), gaat.

Al deze gegevens werden aan eJure doorgegeven.

Gezien eJure de foute informatie laat staan, heb ik de Nederlandse Minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, aangeschreven die mij, tot nogtoe, niet antwoordde.
Ik ga ook de Nederlandse kamerleden aanschrijven omdat eJure destijds op initiatief van de Minister van Justitie en de Tweede Kamer werd opgericht.

Gezien mijn reacties op het bericht van eJure om één of andere onbekende reden geblokkeerd werden (dat zal misschien met mijn geblokkeerd IP-nummer op de computer van eJure te maken hebben), verzoek ik je om mijn reactie in mijn naam op de site van eJure te publiceren.

Kan ik daarop rekenen ?

Een kopie van mijn schrijven zend ik naar de Nederlandse Minister van Justitie en de Nederlandse kamerleden.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com

vzw Werkgroep Morkhoven
Erkenningsnr. 443.439.55
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België

http://morkhoven.org/wordpress/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Op de pagina http://www.ejure.nl/exturls/dossier_id=/id=285/show.html van eJure staat het volgende:

Laatste wijziging: 01/08/2004
Bron: Werkgroep Morkhoven
Rechtsgebied: NL, B
Dossier(s): Kinderporno

WERKGROEP MORKHOVEN: Ga naar: Website werkgroep Morkhoven

TOOLS: Ga naar: Website werkgroep Morkhoven

‘De in 1989 opgerichtte werkgroep Morkhoven bracht in 1998 de zogenaamde Zandvoortse kinderporno zaak aan het licht. In de loop van deze zaak werden leden van de werkgroep zelf beschuldigd van het verzamelen van kinderporno en sexueel misbruik. Er is dan ook veel kritiek op hun werkwijze. Nog steeds leden van deze werkgroep actie, onder meer via hun website’.

———————————————————–

Als men de door eJure opgegeven link aanklikt komt men op:

http://spaces.live.com/editorial/en-us/render/msngroupsclosure.htm

MSN Home |My MSN

Groepen

De service MSN Groepen is gesloten
Zoals we voor het eerst aangekondigd op 23 oktober 2008, de service MSN Groepen is gesloten.

Als u graag een nieuwe groep te maken, hebben we een partnership met Multiply – Een online groep en het delen van media service die is toegesneden op de behoeften van grotere groepen. Wilt u om een kleine groep van minder dan 1000 leden, bezoek Windows Live Groups.

Voor meer informatie over de afsluiting van MSN Groepen, kunt u toegang tot een van de volgende lokale blogs:

US| Deutschland| UK| España| Mexico| Frankrijk| Italia| 日本 | Nederland| Brasil

———————————————————–

Uit voorgaande gegevens blijkt dat:

1) De MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven waarnaar eJure verwijst, sinds 23 oktober 2008 gesloten is zonder dat eJure dit gegeven wenst te wijzigen.
2) eJure haar gegevens over de vzw Werkgroep Morkhoven, niettegenstaande de herhaalde verzoeken, sinds 1.8.2004 (dat is dus al meer dan 5 jaar) niet meer heeft aangepast.
3) eJure de Werkgroep Morkhoven als ‘bron’ aanwijst voor haar gegevens, wat onjuist is.

—————–

Op http://www.ejure.nl/, de homepage van eJure, staat dat eJure:
1) praktisch-juridische informatie over internet wil verzamelen
2) nieuws en actualiteiten wil aanbieden
3) gebruikers in staat wil stellen om zelf kennis en commentaar te publiceren
4) kennis in context aan wil bieden (dossiers)

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt vast dat, in het geval van de informatie over de vzw Werkgroep Morkhoven, aan geen van deze vooropgezette doelstellingen werd voldaan.

—————–

Op dezelfde homepage staat:
‘eJure-bezoekers zoeken vooral naar informatie over Kinderporno’

De eJure-bezoekers blijken inzake  kinderporno (kinderpornozaak Zandvoort, vzw Werkgroep Morkhoven) verkeerd te worden ingelicht.

—————–

De homepage van eJure vermeldt tenslotte dat ‘de eJure-internetportal een onafhankelijk praktisch-juridisch publiek informatiepunt en platform voor beleidsontwikkeling is en speciaal voor dit doel door de Tweede Kamer en de Minister van Justitie bij de behandeling van een kabinetsnota over kwaliteitswetgeving voor de informatiesamenleving, werd opgericht.’

Men kan eJure dus vergelijken met het Belgische Centrum voor Verdwenen en Sexueel Misbruikte Kinderen ‘Child Focus’ dat als ‘onafhankelijke vereniging’ een instrument en spreekbuis is van de overheid (politie en justitie).

Vandaar dat de vzw Werkgroep Morkhoven besloten heeft om de Nederlandse justitieminister en Nederlandse kamerleden omtrent de foute en misleidende informatie van hun gezamelijk geesteskind aan te schrijven.


Verzonden aan: X
A PEARSON , Agnes Kant , avliegenthart.sp, « edward.asscher » , a.broekers.law.leidenuniv, ad, anne-wil.duthler, Nieuwenhuizen B. , Britta.bohler.eerstekamer, Commissie Justitie Nederlandse Tweede Kamer, c.haubrichgooskens.eerstekamer, e.schuurman.eerstekamer, emmanuelle.schouten.progresslaw, e.anker.tweedekamer, f.lagerwerfvergunst.eerstekamer, f.leijnse.eerstekamer, fjm.werner, g.j.degraaf.eerstekamer, griffier.eerstekamer, g.devries-leggedoor, g.h.terpstra, gerard.schouw, gbiermans,

Tags: , , , ,


02-truth-freedom

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1

Foto: De Nederlandse justitieminister Hirsch Ballin (CDA)