07-08-09

Kinderpornozaak Zandvoort: Belgische justitieminister belemmert de normale rechtsgang

 

declerck.286380

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis Turnhout wacht nu al vijf weken lang op het rapport van de PSD van de gevangenis van Brugge dat dit rapport niet wil doorgeven.

Daardoor komen de aanvragen voor verlofregeling enzoverder van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort, opnieuw in gevaar.

De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers werden terzake reeds herhaaldelijk geschreven maar zij antwoorden niet.

Wat er in de uitgelekte nota van Justitie staat, is dus juist:

- 'De PSD zal niets meer doen voor Marcel Vervloesem.
- Marcel Vervloesem mag onder geen enkele voorwaarde worden vrijgelaten. Hij komt ook niet in aanmerking voor het penitentiair verlof omdat hij anders zijn activiteiten als kinderpornojager zal hernemen en contact met de pers zal opnemen.
- dat zal zo blijven, ook al stuurt de vzw Werkgroep Morkhoven 1000 mails.'

De interne nota van Justitie schendt echter het arrest van het hof van beroep te Antwerpen (2008) waarin de beslissing in het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout (2006) inzake het verbod om contact op te nemen met de pers, juist vernietigd werd omdat dit strijdig was met de Belgische Grondwet.

Het stilzwijgen van justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers in deze zaak, bewijst nogmaals dat zij met deze interne nota het arrest van de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank, mede bepaald hebben (politieke beinvloeding).
Het bewijst ook dat de Minister de parlementsleden Clothilde Nyssens (CDH) en Paul Van Buitenen (Euro-parlement) voorgelogen heeft omdat hij stelde dat 'de strafuitvoeringsrechtbank uitsluitend bevoegd is inzake vrijlatingen op medische gronden' (terwijl hij de uitspraken van de strafuitvoeringsrechtbank door middel van interne nota's bepaalt).
De Minister maakt zich door de PSD-dossiers van zieke (en andere) gevangenen te laten blokkeren, schuldig aan psychische folteringen wat in overtreding is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Als Minister heeft hij het recht niet om de PSD-dossiers van gevangenen te laten blokkeren.

De Minister beweert dat 'enkel terminaal zieke gedetineerden in aanmerking komen voor vrijlating op medische gronden'.
Ook deze uitleg klopt niet omdat extreem-rechtse figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National), op 'medische gronden', al na 1 dag gevangenisstraf terug naar huis mochten om er op een electronisch enkelbandje te wachten.
Deze zaak toont aan dat de Minister ook gevangenen discrimeert en de Wet Dupont (rechten van gevangenen) overtreedt. Heel wat zieke gevangenen hebben geen enkel recht op penitentiair verlof. Zij komen ook niet aanmerking voor een geheel of gedeeltelijke vrijlating onder electronisch toezicht.
Het toont bovendien nog eens aan dat de Minister zelf verantwoordelijk is voor de overbevolkte gevangenissen en voor de 90 miljoen euro die de Belgische Staat moet gaan betalen voor de huur van een Nederlandse gevangenis.
De vrijlating van enkel terminaal zieke gevangenen, drie dagen voor hun dood (waarna ze maar hun plan moeten trekken) toont aan dat de Minister allerminst een voorstander is van een 'rechtvaardige en menselijke justitie' zoals hij op zijn website schrijft. De onmenselijke behandeling van zieke gevangenen komt ook niet overéén met het 'Masterplan' van de Minister waarin hij een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' aankondigt.

Minister De Clerck beloofde in een brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem dat hij diens detentieomstandigheden 'door de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken'. Dat gebeurde echter niet en Marcel Vervloesem kreeg niemand van de Centrale Toezichtsraad te zien of te horen.
Ook in deze kwestie handelt de Minister dus niet correct.

De Minister blokkeert ook al geruime tijd de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet (vrijlating op medische gronden) wat aantoont dat hij de normale rechtsgang via de strafuitvoeringsrechtbank door middel van allerlei geraffineerde manipulaties blokkeert om zodoende in de plaats van de bevoegde strafuitvoeringsrechter te beslissen.

Inzake het PSD-rapport stuurde een medewerker van de vzw Werkgroep Morkhoven in Italië, de volgende fax naar de gevangenisdirectie in Brugge die zich, dank zij Minister De Clerck, daarvan niets zal aantrekken.

----- Original Message ----- From:
To:
Sent: Thursday, August 06, 2009 11:46 PM
Subject: Fax consegnato - PSD rapport

Gentile ccvink (Claudia Carolina Vink)

il fax spedito attraverso il nostro servizio č giunto correttamente a destinazione.
A seguire č riportato un riepilogo delle attivitą eseguite.
Grazie.

Rapporto Fax Numero: 13110
Numero Destinatario: +3250457123
Stato: Consegnato con successo
Data/Ora Ricezione: 06/08/2009 23:44:55
Costo Fax: 0.15
Pagine: 1
Credito Residuo: 11.85

De vzw Werkgroep Morkhoven contacteert nu de voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Commissie en roept de democratisch ingestelde burger op om de europese parlementsleden, de VN-mensenrechtencommissie (waarin België zetelt) en internationale mensenrechtenorganisaties te schrijven.

Kopie: Belgische kamer- en senaatsleden, pers,


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck die met zijn christen-democratische 'waardenpartij' over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt.