15-10-09

Kinderpornozaak Zandvoort


Gevangenis van Turnhout: Brief van Marcel Vervloesem

Donderdag, 15 oktober 2009
By Jan Boeykens

zandvoortfotos

 

Turnhout, 8.10.2009

Beste Martine en Patrice,

Hier is dan weer een brief vanuit mijn gevangenschap te Turnhout.

Ik heb de brieven van jullie hier goed ontvangen. Mijn dank daarvoor.

Intussen heb ik gisteren hier dan een beetje mijn verjaardag gevierd. Ik ben nu 57 jaar geworden. Het is de tweede verjaardag in gevangenschap.

In bijlage heb ik een geschreven briefje gevoegd, hetwelke ik uit mijn eigen in de Franse taal heb kunnen schrijven.

Ik ken bitter weinig Frans, maar je ziet dat ik er toch ook wel wat moeite voor doe. Er komen hier brieven toe in tal van verschillende talen, en ik probeer dan toch iedereen eens wat te verrassen met wat in hun eigen taal te antwoorden.

Ik weet dat jullie graag vernemen hoe de situatie er momenteel voorstaat. Ik moet jullie schrijven, dat mijn dossier in feite  nog nergens staat en  de psycho sociale dienst (PSD) uitblinkt in het niets doen rond dit dossier.

Die dienst staat dus nog nergens. En dit na bijna al 16 maanden van gevangenschap. Dat belet niet, dat onze Minister van Justitie Stefaan De Clerck, aan iedereen doet uitschijnen dat zijn PSD in ‘druk overleg en contact’ met mij is. Onzin van formaat om vooral het uitblijven van een oplossing te kunnen verschonen.

Juist nu dat  er zoveel kritiek op zijn ambt is in tal van landen over mijn situatie en zaak.

De waarheid gebiedt me te schrijven dat zijn PSD niets voor me doet of gedaan heeft. Ieder resultaat blijft uit.

Nochtans is er reeds van 4 augustus 2009 een brief van de universitaire kliniek te Antwerpen, bij deze PSD, met het bericht dat zij een ambulant begeleidingsplan heeft uitgewerkt om mij ambulant te begeleiden, en de dienst UFC-UIA van Dr De Fré ook  bereid is om dit plan voor uitvoering met deze PSD te bespreken.

Op 28 Augustus 2009 liet de Psycholoog van de PSD, Dhr Erwin Boosten mij wel weten, dat het voorstel van de UIA-UFC op hun teamvergadering was besproken, dit tesamen met hun PSD -Psychiater Dr De Lander en dat men zich aansloot bij dit UFC-UIA advies. Maar sinds die dag ligt alles doodstil en valt er niets te horen of te zien over dat UIA-UFC advies of van de PSD.

Op 17 september 2009 werd ik opnieuw bij de psycholoog Dhr Erwin Boosten van die PSD ontboden, en werd mij gezegd dat ze het dossier naar de UIA-UFC zouden zenden.

Ik heb daarom via een rapportbriefje op 5 oktober 2009 aan de PSD verzocht, hoe het nu staat met de zaak en mijn dossier. Maar tot de dag van deze brief kreeg ik niet het minste antwoord op dat rapportbriefje.

Als een normale burger hou je dit alles voor onmogelijk. Maar wie de werking van de PSD- diensten van Justitie Minister Stefaan De Clerck binnen de gevangenissen ervaarde, weet dat die diensten bijzonder slecht werken en géén moer om de aan hun toevertrouwde gevangenen, waaronder mij,  geven.

En wat de Minister van Justitie ook beweert in zijn brieven over zijn PSD in mijn kwestie. Men heeft nog niet de minste moeite gedaan om mijn zaak een oplossing te bieden.

Zo dreigen zelfs al mijn gunstaanvragen te worden afgewezen door het ontbreken van werking van die PSD.

Op 7 september 2009 legde ik immers mijn volgende aanvraag neer voor het bekomen van penitentiair verlof. De Directie moet daar uiterlijk op 7 november 2009 haar advies geven. Maar ik vernam dat de PSD, de sociale onderzoeken die het verzoek vooraf zijn gegaan ten huize van Jacqueline en Jan, bij mijn dochter Wendy of bij Jo, zelfs nog niet eens aanvroeg. Ze moeten immers via zulke sociale onderzoeken nagaan of ik bij de opgesomde mensen op penitentiair verlof kan gaan. Het gebrek aan die onderzoek kan er nu al op wijzen, dat de verlofaanvraag zal worden afgewezen.

Op 8 september 2009 deed ik mijn aanvraag voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, waarvoor ik in Januari volgend jaar, dus binnen een 4 tal maanden,  in aanmerking kom. In regel moet dus het advies van de PSD, Directie en personeelscollege alhier, daarvoor in orde worden gesteld.

Op 17 september 2009, heeft de zitting van dat personeelscollege reeds plaatsgevonden. Uiteraard ontbrak elke vorm van begeleidingsplan van het UIA-UFC. Dit door de schuld van de PSD en het gebrek van werking van die PSD rond het UIA-UFC advies en mijn dossier. Tot de dag van deze brief heb ik nog steeds geen kennis gekregen van het advies van de Directie of het personeelscollege.

Trouwens door het gebrek van uitwerking door de PSD van het plan tot ambulante begeleiding van het UIA-UFC, heeft het advies van de Directie en het personeelscollege ook niet de minste zin.

Want als men de zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank te Gent voorbrengt,  in December 2009 OF Januari 2010, zal de vraag voor voorwaardelijke invrijheidstelling door die rechtbank afgewezen worden.

Zonder een uitgewerkt begeleidingsplan ben ik daar totaal weerloos en overbodig.

De situatie met deze PSD is rampzalig. In regel kan ik ook in 22 december 2009 mijn nieuwe documenten neerleggen, met de hernieuwde aanvraag voor thuisarrest met een electronish bandje. Maar ook dat heeft geen kans op slagen zonder het UIA-UFC ambulante begeleidingsplan.

De houding in deze van de PSD en de leugenachtige bewering van justitieminister Stefaan De Clerck aan iedereen, dat zijn PSD in ‘druk overleg’ met mij is, is ronduit verwerpelijk en diep beschamend.   Gewoon misleiding om hun falen in deze te kunnen verbergen.

Trouwens ik zag in Brugge die PSD liefst 22 keer en in Turnhout 6 keer, in totaal 28 keren dus. En waar is het resultaat van de PSD ?… Nergens..!

Met gesprekken alleen zonder een daadwerkelijke aanpak van het dossier zijn we niets.

Ik ben er stellig van overtuigd dat moedwil, onverschilligheid, luiheid, en een persoonlijke afrekening vanuit Justitie mede aan de oorsprong liggen van het feit dat er niet de minste vooruitgang in mijn dossier MAG bereikt worden.

In ieder geval zal ik bij een negatief advies van mijn aangevraagd penitentiair verlof niet stil blijven zitten. Ik zal reageren en dan mag die PSD met haar Minister van Justitie Stefaan De Clerck er de verantwoordelijkheid maar voor dragen. Iedereen weet nu intussen hoe deze schrijnende kwestie  is blijven aanslepen en waarom ik tot die daad zal zijn gekomen. Zowel de PSD als de Minister zullen dan zéér beslist geen onwetendheid of schuldafschuiving moeten betrachten. Het is dus wachten op 7 november 2009.

Zelf wordt ik hier in de gevangenis te Turnhout, los van dat PSD gedoe en schande, vrij goed behandeld en verzorgt. Ook de medische dienst vangt mij en mijn situatie in de mate van het mogelijke vrij goed en bekwaam op. Op die vlakken mag ik als gedetineerde zeker wel niet klagen.

Natuurlijk is en blijft het een gevangenschap die extra zwaar is door mijn medische situatie.  De wijze waarop ik 591 uren in het ziekenhuis van Brugge mishandeld en gefolterd ben geweest, zit velen hoog, en doet ook Justitie zelf geen goed, nu dit wereldwijd bekend wordt gemaakt.

Het is de hoofdgeneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel, Dr F.Van Mol, die hiervan de hoofdschuld is.  Indien hij mijn voorlopige vrijlating op medische gronden niet steeds had geweigerd, dan hadden die mishandelingen en folteringen ook niet plaatsgevonden.

Maar kom, daar is zoals ik vernam, beslist het laatste woord nog niet over gevallen.

Zo Beste Martine en Patrice, ik ga maar besluiten.  Jullie zijn nu weeral wat verder op de hoogte. Ik weet wel dat iedereen de zaak opvolgt. Maar ik wilde dit jullie toch laten weten.

Veel liefs en dank.

Van harte

Marcel

PS/ Laat me weten of de brief toekwam of aan J/J te Brussel, want ik vernam dat er wat durft mis te lopen met mijn post en deze die aan mij is gericht.

—-

Foto’s: Enkele foto’s uit de kinderpornozaak Zandvoort waarover,  na de klachten tegen Marcel Vervloesem, gedurende meer dan 10 jaar gezwegen werd terwijl de 89.539 kinderen op deze foto’s (volgens het rapport van de federale politie) nooit geidentificeerd werden en de kinderpornoproducenten + kinderfolteraars en verkrachters nooit werden opgespoord en vervolgd.


02-truth-freedom

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto: Enkele foto’s uit de kinderpornozaak Zandvoort waarover, na de klachten tegen Marcel Vervloesem, gedurende meer dan 10 jaar gezwegen werd terwijl de 89.539 kinderen op deze foto’s (volgens het rapport van de federale politie) nooit geidentificeerd werden en de kinderpornoproducenten + kinderfolteraars en verkrachters nooit werden opgespoord en vervolgd.