21-04-09

Belgische regering wil slachtoffers van sexueel misbruik het zwijgen opleggen


OK.stopkinderporno300Brussel, 21.4.2009

In tegenstelling tot wat justitieminister De Clerck en het door de Belgische regering gesubsidieerde Child Focus in de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes hebben gedaan, wil STOP KINDERPORNO de slachtoffers van sexueel misbruik en sexuele gewelddaden een stem geven.

En daar knelt precies het schoentje.
Vandaar ook de wekenlang durende media-oorlog van de Belgische regering met Chris Hölsken van Stop Kinderporno waarbij de Belgische justitieminister de door Stop Kinderporno genoemde pedofielen persoonlijk opriep om een klacht tegen Chris Hölsken in te dienen.

Ook Child Focus, het officiele orgaan van de Belgische overheid dat voor de slachtoffers van sexueel geweld beweert op te komen, mengde zich in de strijd en waarschuwde ervoor dat het forum van Stop Kinderporno 'wel eens een ontmoetingsplaats van pedofielen zou kunnen zijn van waaruit kinderpornonetwerken zouden kunnen ontstaan'.
Child Focus trok zich gedurende de voorbije 10 jaren echter niets aan van de kinderpornozaak Zandvoort en zorgde er destijds voor dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem niet over de kinderpornonetwerken kon komen spreken in de Belgische Senaat.
Volgens Child Focus bestaan er haast geen kinderpornonetwerken. Vandaar dat zij steeds over de 'slachtoffers van interfamiliaal (sexueel) geweld' spreekt.

Child Focus kon in 2001 wel bijna 2,5 miljoen Euro aan overheidsgeld en financiële steun van bedrijven binnenrijven.

Het officiële orgaan van de Belgische regering inzake verdwijningen en kindermisbruik, kan intussen ook nog eens rekenen op de extra-financiële steun van de Europese Unie (Daphné).

Dat een inmiddels europees uitgegroeide organisatie zoals Child Focus, Chris Hölsken (die zelf een slachtoffer is) monddood probeert te maken, is niet alleen zielig maar laat ook het ware gelaat en doelstellingen van deze organisatie zien.

Alhoewel de actievoerders Chris Hölsken en Marcel Vervloesem verschillende achtergronden en doelstellingen hebben, roept de wijze waarop zij worden vervolgd (Marcel Vervloesem zit al 7 maanden met een hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker weg te kwijnen in de gevangenis) sterke herinneringen op aan de activisten die in de 19de eeuw voor het vrouwenstemrecht, de arbeidersrechten en de afschaffing van de kinderarbeid streden. Zij moesten zonder enige middelen en in de meest miserabele omstandigheden tegen de uitbuiting van de kapitalistische ondernemers en de onderdrukkende overheid opboksen.
Voor het minste werden zij vervolgd of in de gevangenis opgesloten.
Heel wat activisten moesten de door hen gevoerde strijd met hun leven bekopen.
Het is echter enkel dank zij hun volgehouden strijd dat de kinderarbeid in West-Europa werd afgeschaft !

De strijd voor mensenrechten is echter nooit gestreden en elke eeuw brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee.
De mensenhandel en de sexuele uitbuiting van vrouwen en kinderen worden door de overheid die er in België deels zelf bij betrokken is, onvoldoende ernstig genomen en bestreden.
Zoals dit in de loop van de geschiedenis altijd het geval is geweest, kiest de overheid ook nu weer de kant van de uitbuiters en onderdrukkers.

In tegenstelling tot vroeger zijn er dan nog de door de overheid gecontroleerde media die de rechteloze burger dagelijks desinformeren, manipuleren en hersenspoelen.


kinderarbeidOK.Suffragette.2


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl

FOTO'S: Logo van STOP KINDERPORNO, kinderarbeid in Europa, actie suffragettes (1905)