27-05-09

Belgisch Guantanamo in Nederland: Brief SP-kamerlid Agnes Kant


agnes_kantBrussel, 26 mei 2009

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

De SP is dus voorstander van een Belgische Guantanamo in Nederland ?

Goed dat we dat weten.

U schrijft ook dat de Belgische gevangenen 'al hun rechten behouden'.

Geldt dat ook als de Belgische gevangenen geen rechten hebben en is de SP bereid om daaraan haar steun te verlenen ?

Hierbij nog enkele vragen waarop ik een antwoord van de SP wens:

- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers zijn geworden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen.
- Hoe staat het met de (onbestaande) toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?
- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?
- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?
- Moeten de Psycho Sociale Dienst (PSD) die nu al reeds niet in staat is om haar rapporten af te maken en de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich thans naar Nederland verplaatsen ?
- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?
- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliënten in de Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op reintregatie, herclasseing en verdediging van de gedetineerde ?
- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van België naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de telefoonkosten van Nederland naar België betalen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


26 mei 2009

Geachte Heer Boeykens

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

Hartelijk dank voor uw mail aan Agnes Kant. Zij vroeg mij deze te beantwoorden.

De SP is er voorstander van dat we Belgische gedetineerden tijdelijk opnemen in Nederland, als dat juridisch geregeld kan worden.

Vanzelfsprekend behouden zij hun rechten die ze al hebben, en waarschijnlijk worden hun detentieomstandigheden beter met hun komst naar Nederland.

We houden alles kritisch in de gaten.

Vriendelijke groet,

Michiel van Nispen
Medewerker SP Tweede Kamerfractie
(Agnes Kant)

Kijk ook eens
http://www.sp.nl/

----------------

Oorspronkelijk bericht:

Geachte Mevrouw Kant,

Ik las dat de Nederlandse regering in 2008 besliste dat een opsluiting van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen, 'juridisch gezien niet mogelijk was'.

Een jaar later lijkt het plotseling wél juridisch mogelijk...

Zijn er geen kamervragen geweest in verband met deze zaak of liggen denederlandse kamerleden niet wakker van die enkele honderden Belgischegevangenen zonder de minste rechten ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens