06-06-11

De Belgische gevangenen in Tilburg worden totaal geisoleerd

De gevangenen in Tilburg

De universiteit van Tilburg stelde in 1995 een prijs in voor wetenschappelijk onderzoek naar mensenrechten. Tilburg is gekend omdat België zijn gevangenen naar de gevangenis van Tilburg deporteert. De Belgische gevangenen in Tilburg worden volledig aan hun lot overgelaten en worden sociaal geisoleerd van hun omgeving. De Belgische gevangeniswet die sinds 2004 niet wordt toegepast, geldt vanzelfsprekend ook niet voor hen.

——-

PRIJZEN VOOR MENSENRECHTEN

Tot de onderscheidingen die voor mensenrechten worden gegeven of die veelal aan mensenrechtenverdedigers toekomen behoren de Nobelprijs voor de Vrede; de Right Livelihood Award (ook ‘alternatieve Nobelprijs’ genoemd; de Erasmusprijs; de VN-mensenrechtenprijs; de Nederlands-Amerikaanse Four Freedom Awards (vernoemd naar een speech van de Amerikaanse president F. D. Roosevelt die vier vrijheden formuleerde); de Europese Mensenrechtenprijs; de Sacharovprijs van het Europees Parlement; de Reebok Mensenrechtenprijs voor jonge mensenrechtenverdedigers; de Nederlandse Geuzenpenning; de mensenrechtenprijs genoemd naar Martin Ennals; de prijs van het Amerikaanse Carter-instituut; de Carnegie Wateler Vredesprijs; en het ‘eregeld’ dat door Poetry International in Rotterdam werd uitgekeerd aan vervolgde schrijvers (censuur). De universiteit van Tilburg stelde in 1995 een prijs in voor wetenschappelijk onderzoek naar mensenrechten, in 2003 gedoopt tot de Max van der Stoel Mensenrechtenprijs. Daarnaast hebben diverse ngo’s voor mensenrechten prijzen ingesteld, waaronder Human Rights Watch en nationale afdelingen van Amnesty International. De jaarlijkse prijs van Oxfam Novib en Pen gaat naar vervolgde journalisten en schrijvers die slachtoffer worden van o.m. censuur.

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1496

Foto: De Belgische justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V - christen-democraten) die van het goede leven profiteert

 

25-03-10

Geen deportaties van Belgische gevangenen!

voorkant


Ik zie dat ik geen administrator meer ben van 'Geen deportaties van Belgische gevangenen' op facebook. Met de petitie werd er geprotesteerd tegen de gedwongen overplaatsing van Belgische gevangenen naar Nederland.
Heeft de Belgische overheid kritiek geuit op deze petitie?
Waarom werd deze petitie, zonder enige vraag of mededeling, gesloten?

Jan Boeykens, voorzitter Vzw Werkgroep Morkhoven

 

Illustratie: http://www.forumdemocratie.nl/thema/vrijheid_van_meninguiting


 

16-11-09

Kinderpornozaak Zandvoort: SP-kamerlid Agnes Kant


cd-roms
Brussel, 16.11.2009

SP-voorzitter


Geachte Mevrouw Kant,

Betreft: Kinderpornozaak Zandvoort - Marcel Vervloesem - behandeling van gevangenen

In bijlage zend ik U een kopie van mijn Open Brief aan Mter Raf Jespers, advocaat van de heer Vervloesem, en van de lijst van de meer dan 20 spoedopnames en operaties van de heer Vervloesem die reeds meer dan 40 keren zonder enige reactie naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck werd gestuurd.


Begint u nu langzaam te begrijpen waarom de Belgische justitieministers in Nederland over hun overbevolkte gevangenissen kwamen klagen en waarom zij ten allen koste een Belgische gevangenis op Nederlands grondgebied wilden ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Geachte Heer Jespers,


Betreft: Marcel Vervloesem


Ik keeg zopas een telefoontje van uw cliënt (en ons verenigingslid) Marcel Vervloesem die wij, zoals u weet, blijven steunen alhoewel bepaalde politici en magistraten het graag anders hadden gewild zodat men hem daarmee gemakkelijker uit de weg zou kunnen laten ruimen omwille van de doofpotaffaire in de kinderpornozaak Zandvoort.

Ik heb de indruk dat het zeer slecht gaat met uw cliënt alhoewel hij zich tijdens ons bezoek sterk probeerde te houden.

Uw cliënt vreest namelijk dat men, in opdracht van de diensten van Minister De Clerck:
1° wil blijven doen alsof de oorzaak van de isolatie bij hem ligt terwijl de Minister herhaaldelijk werd gevraagd om een onderzoek te laten voeren naar de werking van de Psycho Sociale Diensten (PSD's) in de gevangenissen te Brugge en te Turnhout. 
Minister De Clerck neemt zijn verantwoordelijkheid echter niet op zodat zijn PSD-directrice Tine Vander Taelen toelaat dat de dossiers van de gedetineerden maandenlang geblokkeerd worden, medische rapporten worden achterhouden, gegevens van vonnissen vervalst worden en de gedetineerden onder druk kunnen gezet worden om hen (ook voor de zaken waarin zij niet veroordeeld werden en zonder rekening te houden met de nog lopende procedures) 'de feiten' te doen bekennen.
2° de isolatie voor een onbeperkte tijd en om zogenaamde 'veiligheidsmaatregelen' zal verlengen.
3° hem in alle stilte opnieuw naar Brugge zal transfereren waar hij dan verder kan afgemaakt worden.

Ik vernam dat een jonge gedetineerde enkele maanden geleden zelfmoord pleegde in de gevangenis van Turnhout.  Ook hij ondervond, zoals uw cliënt, ernstige problemen met de PSD van de gevangenis van Turnhout.  Ook hij protesteerde daartegen.  Ook hij werd tot wanhoop gedreven.  Ook hij werd in een isoleercel opgesloten waarin hij zich tenslotte verhing.

Een half jaartje geleden liet Minister De Clerck ons in de enige brief die hij ons sinds zijn tweede ambtstermijn als justitieminister geschreven heeft, verstaan dat hij (zoals in 1997) niets met ons wenste te maken te hebben en dat er alleen een overleg met de gedetineerde en zijn advocaat werd gevoerd.
Hoe staat het intussen met dit onbestaand overleg ?
Hebt u nog contacten met het kabinet van De Clerck ?

In bijlage zend ik u nog een kopie van mijn schrijven aan SP-kamerlid Agnes Kant die zich met de opsluiting van Belgische gevangenen in de gevangenis te Tilburg, akkoord verklaarde.
Ik vermoed dat het kamerlid gelooft dat de Belgische zieke gevangenen in Nederland goed behandeld zullen worden en dat zieke gevangenen er niet tot drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden, in isoleercellen zullen opgesloten worden...

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Brussel, 3 november 2009 

SP-kamerfractie
Agnes Kant, Voorzitter 

Geachte Mevrouw Kant, 

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort – Marcel Vervloesem 

In bijlage zend ik u een kopie van ons artikel over ons verenigingslid Marcel Vervloesem die ten einde raad is en opnieuw met zelfmoord dreigt. 

Juist voordat hij op 5 september 2008 in de gevangenis werd opgesloten, werd hij door de Nederlandse justitie op een hoorzitting uitgenodigd waarop de kinderpornozaak Zandvoort werd besproken. 

Van de hoorzitting werd ons een rapport toegestuurd. 

Sindsdien hebben we niets meer van deze zaak vernomen. 

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik, 

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Hierbij volgt de lijst met de meer dan 20 spoedopnames en operaties van de heer Vervloesem die meer dan 40 keren naar Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers werd gezonden:

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Morkhoven - Wordpress Justitie Turnhout 
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Morkhoven skynet
Persvrijheid
Zandvoort ducuments
Justice – Médecine
Spiegel van de Nederlandse Politiek

Foto's: enkele foto's van de kinderporno-cd-roms Zandvoort ( Er waren 89.539 foto's en 75% van de kinderen was 'duidelijk misbruikt' volgens het rapport van de Belgische federale politie. De kinderen op de foto's werden echter nooit geidentificeerd omdat de foto's zogezegd 'te oud' waren terwijl de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' waarvoor de aktievoerder 11 jaar lang in de media aan de schandpaal werd genageld, terugsloegen op zaken waarvan men beweerde dat die 20 jaar voordien plaats hadden gehad. Waar blijft de geloofwaardigheid van de Justitie in deze zaak en wat gaat er gebeuren indien Marcel Vervloesem in de gevangenis zou overlijden terwijl achteraf zou blijken dat hij onschuldig is?)

02-11-09

Belgische gevangenen naar Nederland gedeporteerd

 

HET BELGISCH VOLKSLIED

O DIERBAAR BELGIË

"O dierbaar België

O heilig land der vaad'ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.

Aanvaard ons hart en het bloed van onze adren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Bloei, o land, in eendracht niet te breken;

Wees immer u zelf en ongeknecht,

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht."

DeClerckbelgische-gevangenen

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten)

22-10-09

Deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland


Belgische gevangenen naar Nederland: enkele randopmerkingen voor Belgische en Nederlandse politici

Vrijdag, 16 oktober 2009
By Morkhoven

DeClerck.art_80871

 

Zowel de woordvoerder van premier Herman Van Rompuy (CD&V – Vlaamse Christen Democraten) als die van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) maakte bekend dat het kernkabinet ermee akkoord is om enkele honderden Belgische gevangenen naar een Nederlandse gevangenis te deporteren.

De Franstalige partijen en een aantal parlementsleden hadden bedenkingen bij de juridische verwikkelingen en vooral bij de hoge kostprijs van het project. Er is immers sprake van 30 miljoen euro gedurende drie jaar. In totaal dus 90 miljoen euro.

Enkele weken geleden kondigde Minister De Clerck ook al de bouw van een nieuwe peperdure gevangenis in Beveren (nabij Antwerpen) aan.

Het lijkt wel of de Belgische regering die krampachtig op zoek is naar geld om haar gigantische schulden (en de rentes daarop) af te lossen en die, na de verkiezingen, ook een reeks besparingsmaatregelen aankondigde om die dan weer even later in een ‘rustigende vastigheid’ te ontkennen, nog meer torenhoge schulden wil maken.  Dat zegt wel iets over haar financieel beleid.

De bekendmaking van de beslissing om voor 90 miljoen euro een gevangenis in Nederland te gaan huren, komt trouwens op een bijzonder slecht moment.  GDF SUEZ-Electrabel zei gisteren dat het niet van plan is om aan de verwachtingen van de regering inzake financiële steun in ruil voor het langer openhouden van de kerncentrales, te voldoen.  Ook op politiek-strategisch vlak moet er dus hier en daar wat bijgevijzeld worden.

De ‘overbevolking in de Belgische gevangenissen’ wordt bij de bekendmaking van de bouw van een nieuwe peperdure gevangenis en de huur van de gevangenis in Tilburg,  voor de zoveelste keer als een excuus gebruikt.  Het overbevolkingsprobleem in de Belgische gevangenissen is immers het gevolg van het al jarenlang durende wanbeleid waaraan de Belgische justitieministers zich met veel mooipraterij en beloftes bezondigden.   De Belgische regering maakte bijvoorbeeld nooit werk van alternatieve strafmaatregelen.   Er zijn duizenden mensen binnen de gevangenis die op een electronisch enkelbandje en electronisch toezicht zitten te wachten.  Er zijn ook een paar duizend gedetineerden die thuis op hun enkelbandje zitten te wachten.  Normaal gezien zou de aanmaak van enkele duizenden electronische enkelbandjes geen probleem mogen vormen.  Het zou de bevolking binnen de gevangenissen en de kostprijs voor het opsluiten van gevangenen enorm doen dalen.  De huur van een gevangenis in Nederland voor zo eventjes 90 miljoen euro zou niet nodig zijn en er zou ook geen peperdure gevangenis moeten bijgebouwd worden.   De leegstaande legerkazernes zouden omgebouwd kunnen worden tot centra die de Belgische bevolking werkelijk ten goede zouden kunnen komen in plaats van tot gevangenissen waarin heel de sociale ellende en maatschappelijke onrechtvaardigheid van België weggestoken wordt.

Naast het probleem met de electronische enkelbandjes, is er het probleem met de Psycho Sociale Diensten (PSD’s)  binnen de gevangenissen.   Deze diensten die de opdracht hebben gekregen om gedetineerden te begeleiden in hun terugkeer naar de samenleving toe, zijn al jarenlang onderbemand.  Door een gebrek aan beleid en controle op hun werking, worden de dossiers van gedetineerden soms jarenlang door deze diensten die aan niemand verantwoording verschuldigd zijn, geblokkeerd.  Daardoor zijn de PSD’s die zogezegd onder leiding staan van een PSD-kabinetsmedewerker van Minister De Clerck, tot een soort instrument verworden van willekeurige tuchtmaatregelen tegen gedetineerden.  Zelfs medische rapporten blijken in bepaalde dossiers te worden achtergehouden en de directies van gevangenissen en de rechters die in de strafuitvoeringsrechtbanken zetelen, worden systematisch door deze diensten gedesinformeerd.  Ook de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Minister De Clerck hanteert blijkbaar praktijken die op zijn minst gezegd ‘merkwaardig’ genoemd kunnen worden.  Men spreekt steeds over de ‘toenemende agressiviteit’ van de gevangenen maar over de gevangeniswantoestanden waartegen al jarenlang niet opgetreden wordt, zwijgt men.    Ook op dit vlak zit het gevangenisbeleid dus volledig strop.

Dan zijn er nog de talloze zieke gevangenen.  Minister De Clerck die de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet in verband met de geheel of gedeeltelijke vrijlating op medische gronden al maandenlang blokkeert, wil zieke gevangenen slechts drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden de gevangenis laten uitschoppen zodat de begrafeniskosten niet op de leeggeplunderde rekening van de Belgische Staat komen.  De parlementaire vraag  van André Van Nieuwkerke (sp.a) d.d. 17 maart 2009, werd door Minister De Clerck nauwelijks beäntwoord en er is nog altijd geen oplossing in het zicht.  Ook dit wijst erop dat de justitieminister de overbevolking in zijn gevangenissen kunstmatig in stand wil houden.  Het opsluiten van zieke gevangenen tot drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden roept ook vragen op omtrent het ‘Masterplan voor Justitie’ van Minister De Clerck waarin over een ‘gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden’ wordt gesproken. Wat bedoelt De Clerck in feite met zijn ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ waarvoor hij op zijn website pleit ?  En hoe moet men de oproep om ‘meer waarden en ethiek’ in de regeringsverklaring van Premier van Rompuy (CD&V) uitleggen ?

De medische zorg die in Belgische gevangenissen wordt aangeboden, is ook ontoereikend, zei kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (VLD – Vlaamse liberalen)

Een ander punt  zijn de duizenden mensen die zich in voorhechtenis bevinden in afwachting van hun proces.  Dat kan soms jaren duren.  Ook hiervoor wordt geen oplossing gezocht.

Wat gaat er gebeuren indien later moest blijken dat het bouwen van peperdure gevangenissen en het massaal opsluiten van mensen in gevangenissen geen oplossing betekent en de gevangenissen onbetaalbaar worden ?   Gaat men, zoals in Nederland gebeurde dat een veel liberaler gevangenisbeleid dan in België voert, die gevangenissen dan opnieuw sluiten of gaat men dan de weg op van privé-gevangenissen zoals in de Verenigde Staten waar men van een echte gevangenisindustrie kan spreken die het sociale onrecht en de sociale ongelijkheid alleen maar doen toenemen ?

Minister De Clerck en de Belgische regering hebben dus duidelijk een gebrek aan visie en toekomstvisie en willen dat België zich blauw betaalt aan het huren en bouwen van gevangenissen terwijl iederéén kan zien dat het land, met leningen die niet meer kunnen afbetaald en afspraken die niet gerespecteerd hoeven te worden, langzaam in een financiële afgrond glijdt.

De Nederlandse Staat die zich gelukkig prijst dat zij haar gevangenis te Tilburg tegen de prijs van een viersterren-hotel kan verhuren en daarbij een aantal werkeloze gevangenisbewakers tewerk kan stellen, haalt met de Belgische gevangenen ook een aantal problemen in huis.

Op juridisch vlak zullen er zich ongetwijfeld, ook op europees gebied, problemen voordoen.  Men kan zomaar geen gevangenen die er niet om vragen, naar andere landen deporteren.  Alhoewel de Belgische gevangenen geen rechten hebben omdat de Wet Dupont een dode letter blijft, bestaan er europese en internationale wetgevingen en verdragen die dienen gerespecteerd te worden.   

Met de gezinnen, familieleden en vrienden van de naar Nederland gedeporteerde gevangenen houdt de Belgische regering geen rekening.  Moeten deze zich voortdurend naar Nederland verplaatsen, wat op de duur enorm veel geld en tijd kost en voor bepaalde bezoekers van gedetineerden die in Nederland werden opgesloten, zelfs niet eens mogelijk is.  Dreigen de gedetineerden in Nederland hierdoor niet sociaal en psychisch geïsoleerd te worden ?  Hoe staat het met het bezoekrecht van de gevangenen en hun recht op sociaal-maatschappelijke contacten ?  Hoe staat het met een eventuele verlofregeling ?   Wie betaalt de verplaatsingen ?  Wie betaalt de telefoons vanuit België naar Nederland en omgekeerd ?

Er zijn nog tal van andere vragen inzake de deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland: 

-  Tot wie moeten deze gevangenen zich met hun klachten, die reeds nu meestal traag of  helemaal niet worden behandeld, wenden ?

-  Hoe staat het met de Psycho Sociale Dienst  (PSD) in de gevangenis van Tilburg ?   Wordt er een Psycho Sociale Dienst overgeheveld ?  Moeten de PSD-werknemers dagelijks de trein naar Nederland nemen ?  Gaan zij nog de tijd vinden om aan hun dossiers te werken ?  Zij zijn, zoals gezegd, nu al onderbemand en slagen er zelfs nu al niet in om de weinige dossiers die zij opstarten, volledig af te werken !   Is dit misschien een manier om deze mensen te stimuleren ?Wie gaat er toezicht houden en de werking van de PSD in Nederland controleren ?  Het is duidelijk dat de werking van de PSD in Nederland helemaal in het honderd zal lopen.

 - Gaan de gedetineerden die volgens De Clerck zogenaamd allemaal ‘uitgeprocedeerd zullen zijn’ nog beroep kunnen doen op een advocaat of op de advocaat die zij aanstelden of toegewezen kregen ?  Wordt het recht op gerechtelijke bijstand en de toewijzing van een raadsman  hiermee niet geschonden ?  Wie gaat de advocaten voor hun tijdrovende en kostelijke verplaatsing betalen ?   Welke advocaat gaat er nog zin hebben om zich telkens naar Nederland te verplaatsen ?  Wie betaalt er zijn telefoonkosten ?  Gaat de gedetineerde nog over een advocaat kunnen beschikken om zijn geschonden rechten voor de rechter of de Raad van State aan te vechten ?  Moeten de procedures die erop volgen in België of  Nederland gebeuren ?  En hoe staat het met de uitgesproken vonnissen ? Een gedetineerde in België moet soms nu al drie maanden wachten vooraléér hij iets van het uitgesproken vonnis voor het Hof van Cassatie verneemt !  Vallen de gevangenen die in Nederlandse gevangenissen werden opgesloten onder de Belgische of de Nederlandse wetgeving ?   Welke gevangeniswet is er toepasselijk ? De Nederlandse gevangeniswet of de Belgische gevangeniswet die slechts op papier bestaat ? 

- Hoe staat het met de gevangenen die gezondheidsproblemen hebben en die bijvoorbeeld door hun slechte medische verzorging in België, aan tuberculose lijden ?  Wat moet er gebeuren als er een gevangene ziek wordt en met spoed moet opgenomen en/of geöpereerd worden ?  Wie betaalt de kosten aan de Nederlandse ziekenhuizen ? Worden die op de familie van de gedetineerde afgeschoven ?  Worden de Belgische gevangenen in Nederland die om één of andere reden plotseling zwaar ziek worden, drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden de (Nederlandse) straat opgeschopt ?

- Volgens Minister De Clerck bestaat er een ‘voortdurend overleg’ tussen zijn medewerkers en de gedetineerden + zijn advocaat alhoewel daarvan in de praktijk niets is te merken.  Terwijl de Belgische gevangenen nog een kleine kans maken dat het voornoemde overleg na enkele maanden of jaren toch nog plaatsvindt, mogen de  Belgische gevangenen in Nederland dat dus vergeten.

- Men kan zich tenslotte afvragen of al het gepraat van Minister De Clerck over de ‘overbevolking van de Belgische gevangenissen’ en het huren/bouwen van gevangenissen, geen publiciteitsstunt is om de werkelijke problemen binnen de gevangenissen dood te zwijgen.   Minister De Clerck is immers zeker niet tevreden over de parlementaire vragen en de harde kritiek omtrent zijn gevangenisbeleid.   Misschien hoopt hij met de Belgische regering via de mediakanalen te kunnen aantonen dat er terzake een ‘krachtdadig hervormingsbeleid’ wordt gevoerd.

Tags: , , , , , , ,

16:42 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, opmerkingen, belgische gevangenen |  Facebook |