05-12-12

Red de Journalistiek: onderzoeksjournalistiek

red.de.journalistiek.jpg

Aan: Red de Journalistiek

We hebben de aankondiging van de scrum sessie voor vanavond rond  'het businessmodel van de journalistiek is voorbij', bekend gemaakt.

In jullie bericht staat dat 'een zeer groot deel van het advertentiegeld nu naar bedrijven vloeit die er geen redacties mee financieren'.

Men kan echter niet ontkennen dat de kranten van de Belgische mediabedrijven (Corelio, Persgroep,) hun inkomsten nog steeds voor een groot deel  via hun advertenties verwerven.

Dat geldt waarschijnlijk ook voor de Nederlandse mediaindustrie.

Verder wordt gesteld dat 'de opheffing van het Mediafonds bijdraagt aan een verdere uitholling van de (onderzoeks)journalistiek omdat dit geld met name werd in gezet voor documentaires'.

Het zou interessant zijn om verder in te gaan op de andere redenen voor de verdwijning van de onderzoeksjournalistiek.

Het valt bijvoorbeeld op dat heel wat artikels over de binnen- en buitenlandse politiek louter kopietjes zijn van berichtjes van de nationale en internationale persagentschappen waarop de mediaindustrie geäbonneerd is.

De publicatie van die kant-en-klaar-gemaakte berichtjes leidt ertoe dat er geen plaats meer overblijft voor de werkelijke onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.

De onderzoeksjournalistiek wordt  door de politiek- en industrie-afhankelijke redacties ook reeds jarenlang verwaarloosd terwijl er duidelijk een nood bestaat aan kritische verslaggevingen die afwijken van de  oorlogspropaganda waarmee de burger dagelijks wordt gebombardeerd.

http://www.denieuwereporter.nl/2012/12/een-scrum-sessie-om-de-journalistiek-te-redden/

http://persvrijheid.skynetblogs.be/

---

Een scrum sessie om de journalistiek te redden

Vanavond, Start om 20.00 uur, deelname via www.reddejournalistiek.nl en twitter (Hashtag: #RDJ12)

De scrumdeelnemers op het podium zijn:

Erik van Gruijthuijsen (ANP), Robert Zaal (RNW), Frank Volmer (TMG), Eric Smit (FTM), Philippe Remarque (de Volkskrant), Jan de Jong (NOS), Piet Bakker (lector crossmediale kwaliteitsjournalistiek HU), Ronnie Overgoor (7ditches)

Leiding: Marianne Zwagerman en Yoeri Albrecht.


Media-industrie: 'Red de journalistiek'

red.de.journalistiek.jpg

Een scrum sessie om de journalistiek te redden

Vanavond zit De Balie vol mensen uit de media die nadenken over een nieuwe blauwdruk voor de media-industrie. De belangstelling is groot, want de grote zaal is ook met een uitbreiding naar 180 stoelen volledig uitverkocht. Live meekijken kan op internet via diverse sites zoals debalie.nl en dejaap.nl.

De stelling van vanavond is: het businessmodel van de journalistiek is voorbij.

Tot voor kort vloeide veel geld van adverteerders naar bedrijven die er journalistiek mee financierden. Dat was een logisch gevolg van het gegeven dat voor bereik content nodig was. En journalistieke content zorgde vroeger voor veel bereik.

Deze situatie is voorgoed veranderd nu een zeer groot deel van het advertentiegeld vloeit naar bedrijven die er geen redacties mee financieren. Omdat voor bereik niet langer eigen content nodig is. Google haalt meer advertentiegeld uit de markt dan alle printtitels bij elkaar. De autoadvertenties uit De Telegraaf, de banen uit de Volkskrant en de contactadvertenties uit NRC Handelsblad zijn allemaal verdwenen naar bedrijven die het geld niet investeren in journalistiek (eBayMonsterboard,Lexa).

Het betekent dat de markt de journalistiek niet meer financiert.

Maar wie gaat dat dan wel doen?

Ligt (een deel van) de oplossing in het inzetten van het budget dat wij – als maatschappij – bereid zijn om te investeren in de publieke omroep, zoals ik onlangs opperde in een brief daarover aan premier Mark Rutte?

Of is dat niet de oplossing? Feit is dat er hoe dan ook opnieuw gekeken moet worden naar de taken van de huidige publieke omroep. De nieuwste bezuiniging van € 100 miljoen in het regeerakkoord, bovenop de bezuiniging van € 200 miljoen die nu al wordt doorgevoerd, kan niet gerealiseerd worden zonder een nieuwe visie op de taak van de publieke omroep en de reorganisatie daarvan die verder gaat dan de op handen zijnde fusie naar 8 omroepen. Ook de opheffing van het Mediafonds draagt bij aan een verdere uitholling van de (onderzoeks)journalistiek omdat dit geld met name werd in gezet voor documentaires.

Kortom: er moet een nieuwe blauwdruk komen voor de media-industrie in Nederland. Primair om de journalistiek te redden.

Hoe gaat dat vanavond gebeuren?

Het is geen debat. Het is een scrum sessie. Een innovatiebijeenkomst waarbij de knapste koppen uit de media-industrie proberen in één avond een oplossing te verzinnen voor het acute probleem. Wij, als industrie, nemen het voortouw om met een oplossing te komen.

Dat moet een aantal dingen opleveren. Vooral het besef bij iedereen dat het businessmodel van de journalistiek voorgoed is veranderd door de loskoppeling tussen advertentiegeld en content. En hopelijk levert de avond onderbouwde stof tot nadenken en inspiratie op voor mediaondernemers en politici. Een soort handleiding voor de politiek over in te nemen stellingen en te nemen maatregelen. En duidelijkheid over marktkansen voor ondernemers en journalisten zelf.

Wie doen er mee?

Op het podium:

Ondernemende vakmensen uit de breedte in de media met relevante kennis en de bereidheid om out of the box te denken. Iedereen neemt zijn kennis mee naar de Balie maar vergeet even een avond zijn eigen belang. Vergeet even dat je nu directeur van een omroep of een uitgeverij bent. De wereld verandert toch. Kom uit je loopgraaf. Het is geen debat. Maar een scrum sessie. Een robbertje rugby met collega’s om tot een oplossing te komen.

Aan de zijkant van het podium:

De factcheckers. De hulp-lijn-ploeg. Een groepje consultants van PwC, die de mensen op het podium bijstaan met feiten en cijfers. En ingrijpen als het luchtfietsen wordt. Ze leveren dus gevraagd en ongevraagd kennis.

Voor het podium:

Iedereen die mee wil denken. Via www.reddejournalistiek.nl en twitter (#rdj12) kan iedereen meningen en ideeën geven. Er zijn interruptiemicrofoons (gemodereerd) in de zaal. Dus ook de zaal kan gevraagd en ongevraagd ingrijpen.

De scrumdeelnemers op het podium zijn:

  • Erik van Gruijthuijsen (ANP)
  • Robert Zaal (RNW)
  • Frank Volmer (TMG)
  • Eric Smit (FTM)
  • Philippe Remarque (de Volkskrant)
  • Jan de Jong (NOS)
  • Piet Bakker (lector crossmediale kwaliteitsjournalistiek HU)
  • Ronnie Overgoor (7ditches)

Leiding: Marianne Zwagerman en Yoeri Albrecht.

Start om 20.00 uur.

Hashtag: #RDJ12

Lees ook

Andere artikelen over Red de Journalistiek.

http://www.denieuwereporter.nl/2012/12/een-scrum-sessie-om-de-journalistiek-te-redden/