19-06-12

'Democratische rechtsstaat': Heeft Micha Kat geen spreekrecht meer ?

JanBoeykens.Morkhoven.jpg

De Nederlandse onderzoeksjournalist Micha Kat zou zijn opgepakt omdat hij de schorsings-voorwaarden zou hebben geschonden.  

Tot onze verwondering blijkt de vastgestelde 'schending van de schorsings-voorwaarden' enkel gebaseerd te zijn op een wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Cybercrime van de KLPD naar de teksten van Micha Kat zelf en de recente teksten die naar zijn eigen zeggen niet door hem zouden zijn geschreven.

Dat wijst er dus op dat Micha Kat bij zijn voorlopige invrijheidsstelling, van rechtswege een spreek- en publicatieverbod kreeg opgelegd.

Dat doet enigszins denken aan de zaak Vervloesem.

Vier jaar geleden kreeg Marcel Vervloesem van de Belgische aktiegroep vzw Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, per vonnis een spreekverbod met de pers opgelegd terwijl die verder mocht blijven gaan met hem aan de schandpaal te nagelen.  

Onlangs publiceerde Het Nieuwsblad dat de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekte door Marcel Vervloesem in 1998 door middel van een zogezegd interview, van 'pedofilie' te beschuldigen, namelijk opnieuw een verhaal waarin Vervloesem en zijn buurman van 'aanranding' werden beschuldigd.  

De aktievoerder werd hierdoor gedurende 5 maanden in voorlopige hechtenis opgesloten terwijl het gerechtelijk onderzoek reeds na enkele weken uitwees dat Vervloesem's aanklager in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en (nadien) bij de politie, gelogen had.
De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank pleitte reeds na enkele weken voor de vrijlating van Vervloesem maar daar hielden de rechters van de Raadkamer te Turnhout geen rekening mee.  Het ging hier toevallig om dezelfde rechters die Vervloesem gedurende meer dan 10 jaar vervolgd hebben waardoor de kinderpornozaak Zandvoort, die heel wat informatie bevat over de zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben, in de doofpot gestoken kon worden.

Omdat hij niet wilde zwijgen, werd hij bij zijn recente opsluiting op cel gezet bij een geesteszieke. Zijn briefwisseling, ook die van zijn dochter en oudste kleindochter, werd wekenlang achtergehouden.
Vervloesem die hart-, kanker-, nier- en diabetespatiënt is, moest tijdens zijn 5 maanden  durende opsluiting, tengevolge van infecties en hartproblemen, met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen en werd, zonder een daadwerkelijke veroordeling, gedurende 5 dagen aan zijn ziekenbed vastgeketend.
Dat gebeurde blijkbaar allemaal met de stilzwijgende toestemming van justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die door de vzw Werkgroep Morkhoven voortdurend geinformeerd werd. 

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling twee jaar geleden, niet alleen een spreekverbod met de pers opgelegd. Hij kreeg ook een contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij bestuurslid is.  Dat maakt dat Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ, respectievelijk de voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, die Vervloesem gedurende 2 jaar lang iedere week in de gevangenis bezochten, hem nu al een paar jaar niet meer kunnen zien of spreken terwijl hij één van hun allerbeste vrienden is.

Marcel Vervloesem mag ook geen contact opnemen met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de Werkgroep) omdat die hem bleef steunen.  Hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en kreeg zelfs een reisverbod.

Door iemand zoals Micha Kat gedurende drie maanden op te sluiten omdat hij vermoedelijk artikels bleef publiceren, maakt de Nederlandse overheid de weg vrij voor willekeurige arrestaties en opsluitingen van aktievoerders en vakbondsafgevaardigden.

------

Micha Kat opgepakt wegens schenden schorsings-voorwaarden
 
15.6.2012 - Op zijn eigen site Klokkenluideronline.nl is vandaag bekend gemaakt dat Micha Kat vanmorgen te Schiedam weer is gearresteerd. Ene Arend Zeevat zou een door publicist Micha Kat ingesproken bericht hebben ontvangen: “Hi Arend. Er staan nu twee agenten bij mij voor de deur in Schiedam, die zeggen dat ze me op komen halen. (..) Ik moet nu mee naar het politiebureau.”
 
Eerder liet Micha Kat zijn achterban per mail al weten: “Het OM gaat in hoger beroep tegen mijn schorsing en zal morgen in een zitting voor het Haagse Gerechthof vorderen dat ik weer terug moet de cel in tot mijn proces op 17 juli. Volgens mijn advocaat hebben ze geen enkele zaak; ze beroepen zich erop dat ik ‘via via artikelen publiceer’ op mijn website en ‘een posting heb geplaatst op mijn website’, De zaak zal dienen om 10:30 uur; het bekende adres. Wij zullen niet inhoudelijk reageren en om uitstel vragen omdat we ons niet hebben kunnen voorbereiden; we hoorden dit pas rond 18:00 uur vandaag.”
 
Uit navraag blijkt dat de afdeling Cybercrime van de KLPD de teksten van Micha Kat zelf en de recente teksten die naar zijn eigen zeggen niet door hem zouden zijn geschreven wetenschappelijk hebben onderzocht. Forensisch taalkundigen hebben eerder in vergelijkbare justitiële onderzoeken zo bijgedragen aan vele veroordelingen.
 
Klokkenluideronline.nl maakt gebruik van het contentmanagementprogramma WordPress. Berichten uit de Verenigde Staten geven een beeld weer dat de producent van WordPress in het kader de Patriot Act, een backdoor voor autoriteiten heeft ingebouwd, die IP nummers gekoppeld aan gepubliceerde teksten verzameld. Of deze mogelijkheid door de KLPD is ingezet voor Micha Kat is onbekend.
 

Nederland: Micha Kat opnieuw aangehouden en opgesloten...

MichaKat.klokkenluider.jpgDe Nederlandse onderzoeksjournalist Micha Kat werd opnieuw aangehouden en opgesloten.  

De Nederlandse Justitie en Staatsveiligheid verdenken Micha ervan dat hij tijdens de schorsingsvoorwaarden door is gegaan met publiceren van artikelen op zijn website klokkenluideronline.nl.   Zij baseren zich op een wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Cybercrime van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) naar de teksten van Micha Kat zelf en de recente teksten die naar zijn eigen zeggen niet door hem zouden zijn geschreven.

Op 13 december 2011 maakte de Nederlandse Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) bekend dat het KLPD software kan inzetten die geïnstalleerd wordt op de computer van een verdachte en waarmee vertrouwelijke communicatie te volgen is.  Opstelten reageerde hiermee op vragen van de Tweede Kamer (SP, D66 en GroenLinks) die wilde weten hoe de situatie op dit punt in Nederland is na eerdere berichten over de inzet van trojans (bekend onder ‘Bundestroyaner’ en R2D2-trojan) door de Duitse politie. Dit Trojaanse paard zou meer kunnen dan volgens de wet zou mogen in afluisterzaken. De leverancier van de software, Digitask, gaf aan de software ook aan andere overheden en instanties in andere landen te hebben geleverd. Zo bleek het KPLD een van de klanten te zijn geweest.
Het middel zou in Nederland echter maar in een zeer beperkt aantal gevallen gebruikt worden en mag alleen ingezet worden als het gaat om ernstige misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan.
Volgens het OM werd het middel altijd volgens de regels ingezet en mag alleen de Unit Landelijke Interceptie gebruikmaken van de software en alleen naar goedkeuring door de officier van justitie. De extra functionaliteiten die in strijd zijn met de wet, waren in Nederland 'onklaar gemaakt' volgens Opstelten.

Men kan zich afvragen en of het KLPD haar boekje niet te buiten is gegaan in het registreren van Micha Kat's publikaties.  Er bestaat ook een vermoeden dat Micha Kat een spreek- en publicatieverbod kreeg opgelegd bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Micha Kat werd er bij zijn aanhouding ook van beschuldigd dat hij zijn verblijfplaats in Amsterdam verliet, zonder dat mede te delen aan de Justitie.  Maar deze uitleg klopt niet. Hij heeft aan justitie zelf doorgegeven dat hij tijdelijk in Schiedam verbleef. 

De nieuwe aanhouding en opsluiting van Micha Kat volgt op een bericht van 13 Juni 2012 waarin staat dat een 'oud-topambtenaar van de VS een publieke verantwoording eist van Joris Demmink'.  Joris Demmink is de hoogste ambtenaar van de Nederlandse Justitie. Hij werd door Micha Kat van het misbruik van minderjarigen beschuldigd.

Volgens oud-ambtenaar Hannaford is Nederland een belangrijk centrum van kinderhandel en internationaal seksueel misbruik. Hannaford haalde in een artikel hard uit naar “het netwerk van kindermisbruik en pornografie” van Nederland. Onlangs werden naar aanleiding van een internationaal onderzoek dat nog gaande is, wereldwijd 33 mensen gearresteerd op verdenking van kindermisbruik. 13 van hen zijn Nederlander.
Robert M. uit de zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben, is één van deze verdachten die onderdeel zou uitmaken van een internationaal netwerk van mensenhandelaars.

Een onderzoeksrapport over mensenhandel van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, stelde dat “Nederland een primaire bron, aankomstplek en doorvoerland is voor het handelen in mannen, vrouwen en kinderen die blootgesteld worden of zijn aan sekshandel”, aldus Hannaford.

Hannaford voegt aan dit feit toe dat het opmerkelijk is dat pedofielen vereniging “Martijn”, na meerdere rechtzaken, niet verboden is door het ministerie van justitie.

Hannaford haalt, niet geheel onverwacht, ook hooggeplaatste ambtenaren aan, waaronder Joris Demmink. Hannaford vraagt in het artikel hardop: “hoe kan een anti-kinderseksmisbruik instelling onder leiding van het ministerie van justitie, goed geleid worden, wanneer de leidinggevende van dat ministerie zelf verdacht wordt van kindermisbruik en de macht heeft om aanklachten hiertegen te verwerpen of zelfs te blokkeren?”

----- 

Micha Kat zou voor minstens 90 dagen worden opgesloten.
Hij is inmiddels overgebracht naar het huis van bewaring in Zoetermeer.  Stuur hem een kaartje of brief.
 
Zijn tijdelijke adres is: 

PI Haaglanden, locatie Zoetermeer
T.a.v. Micha Kat, geboren 5 april 1963 
Postbus 99

2700 AB ZOETERMEER  (Nederland)

http://nederlandvrij.com/2012/06/oud-topambtenaar-vs-eist...

Foto: Micha Kat

 


Joris Demmink vertrekt in november

8 juni 2012 - De topman van Justitie deed nooit aangifte van smaad. Joris Demmink deed wel aangifte tegen Micha Kat wegens “zaaksbeschadiging” en een “bommelding”. Demmink verwoestte de geloofwaardigheid van Justitie. Vanaf zijn aantreden in 2002 veranderde Justitie in een hel van fraude, bedrog en manipulatie.

Op 9 mei verscheen op de site van de Algemene Bestuursdienst een advertentie voor de opvolging van Joris Demmink, de SG van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die al vanaf het eind van de jaren 90 wordt verdacht  van het misbruiken van minderjarigen.

“De secretaris-generaal (SG) is een sterke vertrouwenwekkende verbindende leider die met tact, toewijding en gevoel voor de politiek-bestuurlijke-, beleids-en vooral uitvoerende dimensies van de VenJ -taken, opereert“, aldus de tekst van de advertentie.

Bronnen melden aan Argusoog dat  Joris Demmink per 1 november 2012 weg zal zijn. De grote vraag is nu of zijn opvolger in “zijn geest” zal opereren en de reeks van gemanipuleerde rechtsgangen, “rechterlijke dwalingen” en free rides voor kindermisbruikers zal doorgaan. Of dat er nu eens schoon schip gemaakt gaat worden en stapje voor stapje gaat worden gewerkt aan een herstel van vertrouwen van de burger in Justitie.

Demmink deed twee keer  aangifte tegen Micha Kat: een keer voor het aanbrengen van een waarschuwingsleus op zijn huis -gevaar: pedo- en recent wegens een “bommelding” die Micha Kat zou hebben gedaan bij het ministerie afgelopen zomer. De laatste aangifte is onderdeel van de nieuwe strafzaak tegen Micha die op 17 juli voorkomt, de eerste komt komende tijd opnieuw aan de orde in het hoger beroep dat Micha heeft ingesteld tegen zijn veroordeling.

Bron: Argusoog

http://nederlandvrij.com/2012/06/joris-demmink-vertrekt-i...

-----------------------