09-04-13

'Nederlandse Overheid: geen actie om seksueel misbruik aan te pakken’

Nederland.voormalige procureur-generaal Rieke Samson.jpg

14.2.2013

‘Overheid onderneemt geen actie om seksueel misbruik aan te pakken’

Het ministerie van Volksgezondheid doet te weinig om seksueel misbruik bij pleeggezinnen en instellingen aan te pakken. Dat zegt voorzitter Rieke Samson van de commissie die dit seksueel misbruik onderzocht vandaag in Trouw. Het is “oorverdovend stil” volgens Samson.

De commissie-Samson kwam in oktober met haar conclusies en aanbevelingen, maar daarna is er volgens de voorzitter weinig gebeurd. Volgens Samson worden de aanbevelingen van de commissie doorgeschoven.

Stukje uit het interview in Trouw van 14.2.2013

Rieke Samson heeft harde kritiek op het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens haar schuift het ministerie veel van de aanbevelingen door. Naar Jeugdzorg Nederland, naar de commissie-Rouvoet die door Jeugdzorg is ingesteld om een kwaliteitskader te ontwikkelen, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik. Naar de taskforce onder leiding van burgemeester Van der Laan, die toeziet op het actieplan voor de aanpak van kindermishandeling en misbruik. Samson: “Maar op het Ministerie verandert er niets. Dat is nog even afstandelijk als altijd. Het heeft alles weggeregeld. En nu zit iedereen op elkaar te wachten. En Van der Laan monitort maar door. Het ontbreekt aan actie.”

Jeugdzorg Dark horse:

Ook komen er geluiden van belangenbehartigers van jeugdzorgslachtoffers, dat er van overheidswege niets wordt gedaan voor het stroomlijnen van het beleid inzake compensatieregelingen. Geen enkele pro-actieve houding is merkbaar vanuit de ministeries en ieder contact moet vanuit de stichtingen zelf komen. Dat maakt de excuses die de overheid (onder grote druk) dan uiteindelijk toch heeft gemaakt richting de slachtoffers, nog leger dan ze al waren.

Het is overduidelijk dat de schaduwzijde van jeugdzorg bij dit kabinet, net als voor alle voorgaande kabinetten, geen enkele speciale belangstelling geniet en dat men zonder na te denken, verder gaat met het ontwikkelen van talloze plannen om juist meer kinderen het jeugdzorgcircuit in te leiden, zodat er nog meer kinderen beschadigd kunnen raken door dit overmatig gejuridiseerde systeem, waarin ouders feitelijk worden beschouwd als minderwaardige wezens. Niet op papier natuurlijk, want de schijn van gelijkwaardigheid wil men blijven wekken, maar in juridische zin verandert er voor ouders de komende tijd helemaal niets. O nee, dat is niet helemaal waar. De gronden voor gedwongen maatregelen worden met de 'OTS-light' in de nieuwe jeugdwet nog verder versoepeld, dus ouders zullen in de praktijk nog sneller de regie over hun eigen kinderen kwijt zijn.

Foto: voormalige procureur-generaal Rieke Samson

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/pina-colada-onderzoek.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3393733/2013/02/14/Samson-Oorverdovend-stil-rond-misbruik.dhtml
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/14/overheid-onderneemt-geen-actie-om-seksueel-misbruik-aan-te-pakken/
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/meldpunt/index.aspx
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/20121218-laatste-openbaar-bericht-commissie-samson.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/summary-rapport-commissie-samson-beschikbaar.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/Excuus-bewindspersonen-aan-slachtoffers.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onafhankelijkleven.be/2012/10/10/seksueelmisbruik/

24-03-13

Zaak Van Den Brink: Overleg met de Nederlandse overheid ?

vandenBrink.familie.jpg

Brussel, 24 maart 2013

Beste collega,

Betreft: Zaak Van Den Brink


Het is belangrijk dat we bij de zaak blijven.
 
Voor ons is dat natuurlijk gemakkelijker gedaan en gezegd dan voor Ben en Leonie die al drie jaar lang hun kinderen niet meer hebben mogen zien en die voortdurende uitgedaagd en gepest worden.
 
Ik hou niet van gijzelingen waarbij men mensen opsluit en soms mishandelt om andere mensen tot toegevingen te dwingen of gewoonweg het zwijgen op te leggen.
 
Wij hebben de opsluiting van Marcel ook als een gijzeling ervaren.
Gedurende de twee jaar dat hij werd opgesloten, dreigde Marcel regelmatig te zullen overlijden. Zijn gezondheidstoestand die reeds zeer slecht was, nam met de dag af doordat men hem regelmatig zijn medicatie ontzegde. Vandaar dat hij herhaalde malen met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen waar hij op de reanimatiedienst belandde.  
Men wilde ons werkelijk het zwijgen opleggen op deze manier en het is een mirakel dat Marcel het overleefd heeft.
 
En, zoals je weet, was het bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling in 2010 nog niet gedaan doordat men hem een contactverbod met ons en met zijn eigen dochter en kleinkinderen (die men nu al maandenlang laat terroriseren) oplegde.
 
Maar het laatste woord in deze zaak is natuurlijk niet gezegd.
 
Neem bijvoorbeeld dat Nationaal Veiligheidsplan van de Belgische regering waarbij Premier Di Rupo verklaarde dat 'de veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is van de regering'.
Indien de regering de veiligheid van de burgers werkelijk tot een 'absolute prioriteit' stelt, waarom laten de ingelichte regeringsleden dan toe dat de dochter en de kleinkinderen van Marcel door de criminelen waarmee men de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, maandenlang geterroriseerd worden terwijl de Justitie niet optreedt ?
 
Ik kan moeilijk aannemen dat de Nederlandse politici tevreden zijn met de groeiende internationale aandacht rond de zaak Van Den Brink en de manier waarop de Nederlandse overheid die zaak aanpakt.
 
Laat ons dan ook hopen dat Ivo Opstelten, Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie, die ik op 21.3.2013 over deze zaak heb aangeschreven, zijn diensten de opdracht geeft om naar een oplossing te zoeken.
 
Mvg en de groeten aan Ben en Leonie.
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

20-03-13

De meest bekeken informatie van de Nederlandse Overheid

Image

Professionals van de Dienst Justitiële Inrichtingen: Oops! We’ve encountered a temporary error. Follow this link to return to the home page. You may need to sign in again.
http://www.linkedin.com/directory/groups/

Binnenlands Bestuur: Oops! We’ve encountered a temporary error. Follow this link to return to the home page. You may need to sign in again.
http://www.linkedin.com/directory/groups/

Strafrecht: Oops! We’ve encountered a temporary error. Follow this link to return to the home page. You may need to sign in again.
http://www.linkedin.com/directory/groups/

de Rechtspraak: Oops! We’ve encountered a temporary error. Follow this link to return to the home page. You may need to sign in again.
http://www.linkedin.com/directory/groups/

Next VenJ:Oops! We’ve encountered a temporary error. Follow this link to return to the home page. You may need to sign in again.
http://www.linkedin.com/directory/groups/

Het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid: Oops! We’ve encountered a temporary error. Follow this link to return to the home page. You may need to sign in again.
http://www.linkedin.com/directory/groups/

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=117466&trk=anet_ug_hm