14-02-14

Justitie, klokkenluiders en 'terroristen'

Klokkenluiders op sdnl.nl

Worden klokkenluiders op sdnl.nl weggezet als terroristen? 

Door Nel de Best en Henk Niggebrugge

DEN BOSCH - Rob Brockhus van de Sociale Databank en advocaten mrs. Kuijpers en Harff hebben vrijdag 27 juni j.l. beiden hun pleidooi gehouden in de rechtbank van Den Bosch. Het ging in hoofdzaak om het niet vooraf vragen van weerwoord bij de publicatie van een video. Maar wat doen al die andere stukken dan in die enorme map? (Zie "rechtbank verslag" op leugens.nl) 

Er was veel publiek in de rechtszaal aanwezig, w.o.: Peter Olsthoorn van leugens.nl, Gertjan van Beijnum van Kleintje Muurkrant , Gerard Kucharek, en klokkenluider Van Rooij.

STUKKEN NIETS MET ZAAK TE MAKEN

Voorzitter was rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden. Na de zitting heeft Ad van Rooij samen met Rob Brockhus alle openbare stukken ingezien. Toen bleek, dat er stukken aan het dossier zijn toegevoegd, die helemaal niets met deze hele zaak te maken hebben. Dhr. Kuijpers heeft velen betrokken in zijn zaak zonder deze mensen vooraf daarvoor toestemming te vragen, zoals dhr. Beukenveld, Karel de Werd, Arnold van der Voort, Pamela Hemelrijk, Harry Teernstra, Ad van Rooij, e.a. 

Van Rooij zegt dat hem al eerder is overkomen dat stukken van hem zomaar waren toegevoegd aan een zaak van een ander waarin hij geen partij was. Volgens Van Rooij betrof het toen een, door rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden valselijk opgemaakt dossier. Van Rooij stelt: "Wat deze mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden toen heeft gedaan, met een vonnis als kort geding, waarin ik ben ingemengd zonder daarin partij te zijn geweest als basis, gaat ze dit met die voorkennis weer doen met een vonnis in kort geding tegen de SDN waarin niet alleen ik maar vele anderen zijn ingemengd zonder dat ze daarin partij zijn geweest. Dit met de wetenschap dat die anderen betreffend vonnis in kort geding daarop nooit kunnen laten herzien op nieuwe feiten (nieuwe stukken) die niet zijn ingebracht. Enkel omdat ze geen partij zijn geweest en omdat dat vonnis dan gebruikt kan worden als basis om al die anderen te bestempelen als een criminele organisatie, zoals Al-Qaida, waarna justitie bij ons allen tegelijk kan binnenvallen.

CRIMININELE/TERRORISTISCHE ORGANISATIE

Herziening van dat vonnis in kort geding door al die anderen kan niet worden gedaan omdat die geen partij zijn, waarmee wij op grond van dat onherroepelijke vonnis in kort geding een criminele organisatie blijven en wij allen kunnen worden opgepakt. De advocaten Kuijpers en Harff wisten dit al vooraf en hebben hun pleitnotitie daarop al geschikt gemaakt, luister maar naar de video." 

Tevens is er door mr. H.F.C. Kuijpers produktiestuk 7 (pdf) ingebracht, waarin staat dat Kucharek gedreigd zou hebben Al-Qaida op mensen af te sturen.

Volgens Van Rooij is dat bij vonnis in kort geding onherroepelijk en schorst een hoger beroep daar niet op. Dat zou volgens Van Rooij betekenen dat justitie al deze, in de stukken ingebrachte personen kan oppakken en als terroristische organisatie achter de tralies kan zetten. Daarom is het volgens Van Rooij belangrijk om er met man en macht voor te zorgen dat dit kort geding vonnis er niet komt

Worden klokkenluiders op de Sociale Databank Nederland (SDNL) weggezet als terroristen?


Brockhus
Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland betreedt de rechtbank van Den Bosch.


video
Zie hier een .wmv videoverslag (bron: sdnl.nl).


De 12 centimeter dikke aanklacht
De 12 centimeter dikke aanklacht


Van Rooij
Thuis bij dhr. van Rooij zijn alle stukken onderzocht.

01-02-14

Zaak van den Brink: Ben, Leonie en hun dochters

Ben van den Brink, Leonie Minkema en hun dochters 1
 

ZOETERMEER (ZH) – De meeste ouders willen hun kinderen gezond en gelukkig zien opgroeien. Voor hen is er niets ergens denkbaar, dan dat hun kinderen iets overkomt en zij hen niet konden beschermen. Het ontvoeren van kinderen, mishandeling en seksueel geweld binnen organisaties, komt steeds meer in de media. De meeste mensen zijn eventjes geschokt en verontwaardigd. Daarna gaan ze weer over op de orde van de dag...

Al een paar jaar volg ik de gebeurtenissen rondom Ben van den Brink, Leonie Minkema en hun dochters. Naar wat ik heb ervaren, is dit een moedig gezin, dat op gruwelijke wijze uit elkaar getrokken is. Al jaren doen de ouders moeite om deze toestand onder de aandacht te brengen van overheidsinstanties, de rechtbank en de politie. Hoewel ze in hun recht staan, krijgen ze te weinig gehoor. Alleen al in Zoetermeer hebben medestanders drie keer geprobeerd aangifte te doen van het bedreigen, mishandelen en onteren van de meisjes. Steeds werd dit afgeketst en kwam er geen onderzoek.

Toen Ben van den Brink erachter kwam wat zijn schoonvader met zijn dochters Nirvana en Demi uithaalde, wist hij niet wat hem overkwam. De meisjes gaven aan mishandeld en opgesloten te worden door hun opa en zijn vrienden. Volgens een artsenrapport werden zij ook seksueel misbruikt. Ben ging verhaal halen bij de schoonvader en is vervolgens omsingeld door elf politiewagens en voor een half jaar opgesloten wegens ‘bedreiging’ van de schoonvader. Een invloedrijke man, met veel contacten.

Terwijl Ben in de gevangenis zat, werden de meisjes uit het gezin weggehaald en in OCK het Spalier geplaatst. Omdat ze de moed hadden om over het misbruik te vertellen? Er waren twee politieagenten bij betrokken, die zich voordeden als jeugdzorgmedewerkers. Officieel was er alleen een ondertoezichtstelling uitgesproken. De meisjes waren toen elf en vijf jaar jong.

De moeder Leonie is die maanden alleen. In die periode is zij herhaaldelijk verkracht door haar vader en vrienden van hem. Ook was er een politieagent uit Schoorl bij betrokken. Tijdens de ontvoering gaat het seksueel misbruik gewoon door. Leonie bezoekt de huisarts met Demi voor het verwijderen van een wrat, onder toezicht van een begeleider van OCK het Spalier. Demi raakt in paniek als de arts aan haar billen wil komen, ze is bang “dat hij er wat in stopt.”
In 2010 wil Leonie de kinderen laten onderzoeken door een onafhankelijke arts.

OCK het Spalier ontdekt dit en verplaatst de kinderen naar een geheime locatie (achteraf blijkt in Huizen), waar zij acht dagen worden weggehouden van school, zodat elk spoor van seksueel misbruik niet meer te achterhalen is. Augustus 2011 komen ze terecht in het zogeheten ‘Wilmahuis’ in Zoetermeer, gerund door ex-rechercheur Anton W. en zijn ex Wilma B. Ben mag zijn kinderen nauwelijks zien. Telefonisch contact is beperkt mogelijk.

Ook hier gaat het misbruik ‘gewoon’ door. Er zijn geen geldige papieren en ook geen enkele controle en veiligheid. In de tussentijd waren er rechtszittingen in achterkamertjes, die niet in het landelijk gezagsregister voorkomen en dus illegaal zijn. Inspectie Jeugdzorg heeft bevestigd dat deze twee kinderen (en met hen vele andere kinderen) jarenlang op illegale wijze gevangen zijn gehouden, zonder geldige indicatiebesluiten.

Dit is des te schrijnender, omdat een groep onderzoekers onder leiding van Ben van den Brink, heeft ontdekt hoe zijn dochters sinds september 2009 in een zwart pedofiel circuit zijn ‘opgevangen’ en op sadistische wijze mishandeld en seksueel misbruikt zijn.

Ook uit de telefoongesprekken met hun dochters blijkt hoe bang ze zijn. Ze worden bedreigd met een opname op een gesloten afdeling van de Hoenderloogroep, als zij uit school zouden klappen. Ook kunnen zij extra worden gepijnigd of onteerd. Al jaren leven deze meisjes in een diepe hel. Waarom zijn de meisjes nog steeds niet thuis, na vier jaar pure ontvoering, waarbij zij ook seksueel misbruikt zijn? Zonder geldige indicatiebesluiten? Is dit kinderbescherming?

Gezinnen worden vernield. En die kinderen moeten gezond weer de maatschappij in? De meisjes willen bij hun ouders zijn, maar mogen hen bijna nooit zien. Thuis waren er geen noemenswaardige problemen. Vooral voor de buitenwereld waren de meisjes bang. Bij hun ouders voelden zij zich veilig, thuis en geliefd. Uit alles maak ik op dat de ouders zielsveel van hun dochters houden.

Het komt er nu op aan de meisjes zo snel mogelijk te bevrijden uit het zogeheten Wilmahuis en hen veilig terug te laten keren naar hun gezin. Voor een kind telt iedere dag. Zij kunnen geen jaren wachten. De liefde voor hun dochters en de gedrevenheid om hun meiden te bevrijden raken mij diep. Ben mailde eens in zijn wanhoop dat hij “desnoods schietend, zijn dochters weg zou halen”.

Ben van den Brink, Leonie Minkema en hun dochters 2

Toen is hij samen met Leonie klemgereden en met veel geweld gearresteerd. Hij werd tegen de grond gegooid en afgetuigd. Leonie hoorde hem schreeuwen, maar zij werd in bedwang gehouden en moest de andere kant opkijken, “Om het niet erger te maken.” Het lijkt wel een western! Ook op het politiebureau gingen ze door met Ben te mishandelen.

Hij kwam ervoor op de Eerste Hulp terecht. Hij lag aan het infuus en had een gebroken pols, verwondingen aan het gezicht en vocht in een long. Daarnaast had hij gekneusde ribben, kapotte knieën en pijn in zijn nek en was een oog bloeddoorlopen.

Over Leonie zeiden ze: “Wat doen we met haar?” “Zij wordt ook afgevoerd.” In een andere auto reden ze haar naar het politiebureau, waar zij met niemand contact op mocht nemen. Daarna werd ze naar huis gebracht en moest ze toezien hoe het arrestatieteam de hele woning overhoop haalde. Tot hun teleurstelling vonden ze geen vuurwapens. Na drie dagen is Ben vrij gelaten, zonder de voorwaarde dat hij niet meer met de media praat over jeugdzorg. Dus gewoon een actie om hem het zwijgen op te leggen.

Naast de voortdurende pijn van de ontvoering van hun dochters, is er nog veel meer gebeurd om dit gezin ten gronde te richten. De pleegmoeder, Wilma B, heeft onder diverse schuilnamen (zoals Jos Bos, Entoch, Theo en De Derde Kop Koffie) geprobeerd Ben te psychiatriseren en in het belachelijke te trekken. Ook heeft zij geprobeerd hem bedreigingen in zijn schoenen te schuiven.

De zaak is zo ernstig dat ik aandring op een grondig onderzoek door eerlijke rechercheurs, die echt om kinderen geven, opdat de meisjes, die niemand iets misdaan hebben, bevrijd worden. De ouders moeten hen direct kunnen ophalen. De meisjes hadden allang thuis moeten zijn! Zij verkeren mogelijk in levensgevaar, na de onthullingen over het pedofielennetwerk. Ik heb er vertrouwen in dat er nog mensen zijn die echt om kinderen geven en die aan waarheidsvinding doen. Het Wilmahuis is bijna volledig ontmaskerd.

Steeds meer onrechtmatigheden zijn ontdekt via onderzoeken en documenten. Namen en foto’s van politieagenten die ook functies binnen jeugdzorg vervullen en rechters die die elementaire rechten van kinderen en ouders schenden. Enkele keren was ik van de partij bij een protestactie, om deze zaak aandacht te geven en de ouders en hun dochters te steunen. Myra Radio was ook aanwezig en vroeg commentaar aan Wilma B. van het tehuis. Zij wenste geen commentaar te geven. Er waren mensen van SBS die toezegden naar de zaak te willen kijken. Ook spraken actievoerders een buurtbewoner. Zij wist niet eens dat hier een gezinshuis stond. “Je ziet hier nooit een kind buiten spelen”, was haar uitleg. Wie weet is daar een goede reden voor.

Zelf was ik er pas om 14.30 uur. Ben, Leonie en een vertrouwenspersoon waren er. Hiernaast waren er wat medestanders, die hen willen steunen. We hebben gepraat over wat er aan de hand is in de maatschappij, met name betreft jeugdzorg en pedofiele netwerken, die door politie in stand worden gehouden. Ondanks de zwar(t)e thema’s was de onderlinge sfeer positief. Het is mooi om elkaar te steunen en ons in te zetten voor een eerlijkere wereld. Het gebeuren verliep rustig. Af en toe reed er een politiewagen langs. Ook zag ik geblindeerde wagens langsrijden, waar vaak kinderen in worden vervoerd.

Ook hebben we Anton W. zien uitstappen. Hij liep snel door toen Leonie op hem afstapte. Hij was doodsbenauwd voor de moeder, die haar dochters terug wil. Hij had geen kind bij zich. De meisjes zijn waarschijnlijk ergens anders naartoe gebracht. Onze grootste angst was dat de oprichters van het gruwel-gezinshuis de meisjes extra gaan pijnigen, als reactie op ons aanwezigheid.

De tweede protestactie die ik bijwoonde: Ik had gemist dat Leonie haar oudste dochter Nirvana een zoen mocht geven en zij in de armen van haar vader rende. Ben zei dat hij haar snel zal komen ophalen. We hoopten dat zij Demi ook even mochten zien, dus verspreidden we ons, om haar niet te missen. Want we zagen de gezinshuis-werkers ervoor aan om Demi dit te ontzeggen en zij daarna verdrietig in bed zou liggen. Ondertussen bespraken we de situatie.

Een ‘begeleidster’ Ditty, een oudere vrouw, kwam met Demi aangefietst. Leonie liep op haar af. Het meisje lachte, bij het zien van haar moeder. De ‘begeleidster’ haalde het kind in. “Demi mag ook een kus krijgen”, zoiets riep Ben een paar keer. Toen pakte dat mens Demi hard bij haar nek. Omdat het kind blij was haar moeder te zien en ze affectie toonde. “Blijf van mijn kind af!” zei Ben toen. Hij duwde zijn fiets voor die van Ditty. Er werd wat geduwd en getrokken. “Jij blijft fucking van mijn kind af!” riep de vader.

Hij hield zich duidelijk nog in en wilde Ditty bij zijn dochter vandaan houden. Leonie had haar armen om Demi heen geslagen, om haar te troosten. Het mens roeptoeterde meteen dat ze aangifte zou doen voor mishandeling(!). “Dat kunnen wij beter doen!” riep iemand van het groepje. Ben beschermde alleen zijn kind! Dat is ook de taak van een vader. Hij heeft niet geslagen of het mens bij haar keel gegrepen. Dat laatste beweerde zij wel.

De leden van het gezinshuis beleefden ongekend plezier aan de valse aangifte. Er kwamen twee mountainbikeagenten. Degene die Ben te woord stond, was redelijk. Hij leek onder de indruk en bekeek de bewijsstukken die Ben liet zien. Daarna kwam er een politiewagen. Die twee agenten leken hun mening al klaar te hebben, want hij kon gelijk mee.

Vier anderen, waaronder Leonie, wilden een getuigenverklaring afleggen op het politiebureau. Maar men wilde ons verhaal niet horen en we konden geen aangifte doen voor het mishandelen van Demi. Overigens kwam Ben na 24 uur weer vrij. De aanklacht was geseponeerd, omdat de vrouw onder een valse naam aangifte had gedaan. De officier van justitie kon er niets mee.

De derde keer liet Ben me bewijsstukken zien, dat er enkel een ondertoezichtstelling is uitgesproken. Ook is het Wilmahuis een eenmanszaak en niet aangesloten bij Bureau Jeugdzorg. Verder had hij een print van Demi, toen zeven jaar. Ze draagt een pruik, is opgedoft en werd op internet aangeboden. Een tweedehands kledingzaak als dekmantel, die toevallig op hetzelfde adres is ingeschreven als het gezinshuis waar Demi toen verbleef: De Robben.

De laatste twee keer zijn we weggestuurd door dezelfde politieagent, onder bedreiging van een aanhouding. Ik vraag me af of deze waarschuwing in het politiesysteem terug te vinden is. Is het gewoon een geval van dat regels belangrijker zijn dan mensen (kinderen!), of is het een afdekactie om de ontvoering en het misbruik doorgang te laten hebben? Juist deze ervaringen zeggen mij dat er iets vreemds aan de hand is met dat gezinshuis.

Hiervóór kwamen er twee agenten op mountainbikes. Vooral een van hen was redelijk. Hij zei zelfs tegen Ben van Den Brink: “Het is wel schokkend wat je allemaal vertelt” en “Dat moet frustrerend zijn.” Hij kon zich voorstellen dat we hier stonden! Ook nam hij de moeite om te bewijsstukken in te zien.

Bijna iedere instantie in Zoetermeer is nu op de hoogte. Het gezin kan iedere publiciteit gebruiken, om deze zaken aan het licht te brengen, zodat het niet meer afgedekt kan worden. Ook andere kinderen worden zonder duidelijke reden bij hun ouders weggehaald en lopen het ene trauma na het andere op. Veel kinderen worden uit huis gehaald en doelbewust binnen pedofiele netwerken geplaatst en op internet aangeboden.

http://nirvana-en-demi-van-den-brink.webnode.nl/news/er-zijn-kinderen-geofferd-en-vermoord-uit-dit-gruwel-misbruik-circuit-op-de-groenewater-hazewater-in-meerzicht-zoetermeer/

http://schijn-o-t-s-en-u-h-p.webnode.nl/news/nog-meer-slachtoffers-van-het-wilmahuis-gezinshuis-op-de-groenewater-hazewater/

http://ontvoerd-door-de-politie.webnode.nl/news/geef-je-op-om-te-helpen-bij-een-burger-aanhouding-hier-in-nederland-of-het-eerste-land-die-zij-vervolgens-binnen-rijden-/

http://ontvoerd-door-de-politie.webnode.nl/news/de-slachtoffers-nummer-10-en-11-van-dit-zoetermeerse-misbruik-nest-hebben-zich-gemeld/

http://inzake-de-juiste-instanties.webnode.nl/news/drie-maal-geweigerd-onze-aangifte-op-te-nemen-op-politie-bureau-zoetermeer-/

http://inzake-de-juiste-instanties.webnode.nl/news/hazewater-gezinshuis-en-toch-blijf-van-mijn-lijf-huis-diamanthuis-wilmahuis-etc-etc-etc-/

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/noodomroep-bevrijd-demi-en-nirvana

http://www.nujij.nl/algemeen/vader-strijdt-tegen-onrecht-justitie.21588969.lynkx

http://belgiumbridge.webs.com/apps/blog/show/19096288-ontvoering-kinderen-door-jeugdzorg-nederland-beerput-gaat-open-

http://ontvoerd-door-de-politie.webnode.nl/news/er-gaan-personen-van-dit-groenewater-hazewater-misbruik-nest-aangehouden-worden-om-de-vele-andere-slachtoffers-te-achterhalen/

http://www.ziek-van-angst.nl/2013/11/30/maak-een-melding-hier-inzake-demi-en-nirvana-van-den-brink-a-u-b/

http://www.klokkenluideronline.is/2012/09/bevrijd-demi-en-nirvana/

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=245899

Lees ook meer op: http://inzake-de-juiste-instanties.webnode.nl/news/ben-van-den-brink-leonie-minkema/

31-03-13

Worden de Nederlandse Klokkenluiders beschermd ?

Nederland.SP-Kamerlid Ronald van Raak.jpgDe Volkskrant van 14.5.2012 schreef dat er een 'Huis voor Klokkenluiders komt' en dat 'er in de wet is opgenomen dat er  onderzoek wordt gedaan naar de misstand, die zich niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven kan voordoen.' 

Over enkele maanden viert de wet voor Klokkenluiders haar éénjarig bestaan. Het wordt dus langzaam tijd voor een evaluatie.

Hoe staat het thans met de bescherming van de Klokkenluider en in hoeverre wordt de wet daadwerkelijk toegepast ?

===

14.5.2012

'Klokkenluider krijgt bescherming van wet'

Er komt een 'Huis voor Klokkenluiders'. Werknemers die een maatschappelijke misstand melden, krijgen daar alle gewenste bescherming en ondersteuning op juridisch, financieel en psychologisch vlak. Een Kamermeerderheid staat welwillend tegenover het initiatiefwetsontwerp dat het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) vandaag indient...

Het Huis wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. In de wet is opgenomen dat er onderzoek wordt gedaan naar de misstand, die zich niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven kan voordoen. Bijzonder is dat Pieter van Vollenhoven als voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft meegedacht over de wet.

'Voor gek verklaard'
Het Huis is volgens Van Raak nodig omdat 'nu nog te veel mensen thuis zitten die kennis hebben van maatschappelijke misstanden, maar het domweg niet durven te melden'. Hij beschrijft het lot dat een aantal klokkenluiders trof: 'Je wordt ontslagen, raakt je huis kwijt en wordt gek verklaard.' Volgens Van Raak staat minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken een stuk positiever tegenover deze wet dan haar voorganger Piet Hein Donner.

Van Raak vindt dat de huidige regelingen voor klokkenluiders niet volstaan. 'Vertrouwenspersonen die het verhaal van een klokkenluider te horen krijgen en doorbijten, worden onderwerp van discussie. Van problemen van klokkenluiders worden arbeidsconflicten gemaakt. Dat zijn het niet. Het zijn misstanden: ondeugdelijke mijnen op defensie, zoals Fred Spijkers heeft gemeld, fraude in de bouwwereld zoals Ad Bos heeft aanzwengeld, een onveilige situatie bij een kerncentrale die Paul Schaap aan de kaak heeft gesteld.'

Burgerplicht
Het is je burgerplicht om dit soort zaken in een democratie te melden, zegt Van Raak. 'Mensen die dat doen, moeten worden beschermd, maar dat gebeurt niet. Je eindigt in een caravan of je krijgt in het beste geval een zak zwijggeld mee, waardoor er niets wordt opgelost. Dat hoort niet in een democratie.'

Als iemand bij het Huis voor Klokkenluiders aanbelt, wordt zijn verhaal gewogen. Na zes weken wordt bepaald of het tot een onderzoek komt naar de misstand. De klokkenluider heeft ontslagbescherming. Mogelijk wordt hij aan een nieuwe baan geholpen. Van Raak: 'We moeten af van die doofpotcultuur. Een klokkenluider is geen querulant, maar iemand die handelt in het belang van de gemeenschap.'

Poldersamenleving
De oorzaak van de doofpotcultuur moet volgens Van Raak worden gezocht in onze poldersamenleving. 'We maken afspraken, maar als het dan misloopt, zijn we allemaal een beetje de schuld. Dat mechanisme leidt ertoe dat veel mensen er belang bij hebben dingen stil te houden. Maar met deze wet willen we geen schuldigen aanwijzen, maar problemen oplossen.'

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/de...

Foto: SP-Kamerlid Ronald van Raak, Politiek Café Zout

====

'klokkenluiders, integriteit en veiligheid':

http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Publicaties/Downloads/06._Artikel_Openbaar_Bestuur_-_Gjalt_de_Graaf_-_klokkenluiders_integriteit_en_veiligheid.pdf

'Klokkenluiders weten Adviespunt Klokkenluiders te vinden':

http://www.bijzonderstrafrecht.nl/2013/klokkenluiders-weten-adviespunt-klokkenluiders-te-vinden/

Klokkenluiders - Externe links:

http://www.fnv.nl/themas/opdewerkplek/klokkenluiders-externe-links/