11-02-13

Kindermisbruik Nederland: leden koninklijk huis in Bangkok ?

Image

De uitzending van Klokkenluider On Air van de Stichting Platform Argusoog van 1 februari 2013, met als gast onder andere Maud Oortwijn die sprak over de betrokkenheid van leden van het koninklijk huis en de toenmalige minister van justitie bij pedofiele activiteiten in een publieke gelegenheid in Bangkok, riep heel wat vragen op.

Ook de Werkgroep Morkhoven, stelt zich kritisch op ten opzichte van het schokkende verhaal alhoewel bepaalde (ex-)leden van het Belgische en Nederlandse Koningshuis in kinder- en jongerenmisbruiken betrokken zijn (geweest) en zij terzake over een aantal interessante gegevens beschikt.

Er zijn ondermeer de ervaringen met de Belgische justitie. Die gebruikte de gezegdes van allerlei criminelen en zelfs van een pedocrimineel waarvan zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongeren bestaan, namelijk om aktievoerder Marcel Vervloesem na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, van 'sexueel misbruik' te beschuldigen.
Marcel Vervloesem werd enkel op basis van de voortdurend door de mainstream-media uitgebrachte verhalen van de zogenaamde slachtoffers, die niet alleen ononderzocht bleven maar die bovendien ook volledig onkontroleerbaar waren omdat er sprake was over 'feiten' die zich 20 of 30 jaar voordien ZOUDEN voorgedaan hebben, verooordeeld en opgesloten.
Dat het hier om een doelbewuste doofpotoperatie van de Justitie betrof, bleek omdermeer uit het feit dat er, na de beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem in de pers, over de massa's gegevens en de bijna 90.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort, met geen letter meer geschreven werd. Bovendien verdwenen al de ontlastende getuigenissen uit Marcel Vervloesem's strafdossier en werd er ook geen aandacht besteed aan de zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben waarvan reeds sprake was in de kinderpornozaak Zandvoort. Doordat men de zedenzaak in Amsterdam niet verder onderzocht, werden er, zoals we weten, gedurende de voorbije jaren honderden Amsterdamse peuters en kleuters sexueel misbruikt en verkracht.

Met de regelmaat van de klok, en altijd op een moment dat er veel over kindermisbruik wordt gesproken, duiken er wilde verhalen over de betrokkenheid van het Koningshuis op die moeilijk gestaafd kunnen worden en waarvoor geen enkel concreet bewijs wordt aangebracht.

Die verhalen komen dikwijls van mensen die nooit iets over de kinderpornozaak Zandvoort hebben gezegd of geschreven, terwijl dit één van de belangrijkste kinderpornozaken van de eeuw is. Dat komt omdat hierbij voor het eerst het bestaan van een internationaal kinderpornonetwerk kon aangetoond worden, waarvan het bestaan door de Belgische regering nog steeds wordt ontkend. Vandaar dat de hele internationale pers, met ondermeer journalisten uit Australië, Nieuw Zeeland en Japan, destijds naar het huisje van Marcel Vervloesem in Morkhoven afzakten om verslag uit te brengen.

Verhalen zonder bewijzen en feitenmateriaal worden soms doelbewust vanuit de kinderporno-industrie en de staatsveiligheidsdiensten gelanceerd om de aandacht van de kinderpornozaak Zandvoort en van de kindermisbruiken af te leiden. Vandaar dat er ook regelmatig persberichten verschijnen waarin staat: 'We kennen al die komplotverhalen over de Koning en allerlei hooggeplaatsten nu al'.
Het is op die manier dat men de geloofwaardigheid van mensen en verenigingen die werkelijk de kindermisbruiken bestrijden, ondergraaft.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----

Argusoog Radio 1 - Februari - 2013 - KLOA & AvsZ
http://youtu.be/wsxJr364GRw
http://www.argusoog.org/maud-oortwijn-opnieuw-te-gast-in-...

Foto: Marcel Vervloesem die de aandacht van de de internationale pers kreeg voor de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, werd door de Vlaamse pers (zie foto) gedurende meer dan tien jaar lang als 'zelfverklaarde pedojager' en 'laffe kindermisbruiker' aan de schandpaal genageld. Toen hij na een jarenlang media-proces achter de tralies werd gestoken, werden er verschillende pogingen ondernomen om hem uit de weg te ruimen. Dat gebeurde ondermeer door zijn medicaties te onthouden en hem aan folterpraktijken te onderwerpen. Marcel Vervloesem heeft al vijf jaar lang een 'spoedprocedure' lopen voor het Hof van de Mensenrechten te Straatsburg dat deze zaak blijft uitstellen en kreeg bij zijn voorwaardelijke vrijlating in 2010, een spreekverbod met de pers en een contactverbod met de andere bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven opgelegd nadat deze hem gedurende twee jaren in de gevangenis waren gaan opzoeken.

10-02-13

Wie is Joanna van der Hoek ?

Joanna.van.der.hoek.jpg

Joanna van der Hoek is de studente die op 1 februari in Utrecht, in haar eentje voor de viering van Beatrix’ verjaardag in het Beatrixtheater, een bord met een antimonarchistische leuze omhoog hield. Het werd breed uitgemeten in de MSM en ook dat zij werd afgevoerd door de politie. Zij werd op slag zo bekend dat zij bij Pauw en Witteman mocht laten zien hoezeer zij haar vrouwtje stond en hoe goed zij haar verhaal kon doen.

Een aantal kritische uitspraken over Joanna van der Hoek

Dankzij onze onvolprezen research-achterban hebben we de ‘Joanna-hoax’ snel kunnen doorprikken. Joanna van der Hoek blijkt eerder te zijn ingezet als infiltrante bij Occupy en ook als ‘peace ambassador‘ deeply te zijn involoved in een club waarvan de NWO-propganda afdruipt. Deze organisatie, CISV, heeft zelfs banden met de VN en mocht Kofi Annan begroeten als spreker op een symposium: By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000. Vermoedelijk is Joanna ingezet door de AIVD om de ‘antimonarchisten’ uit hun tent te lokken opdat zij vervolgens kunnen worden uitgeschakeld. Vast staat dat de Occupy-beweging op geheel vergelijkbare wijze is geinfiltreerd en onschadelijk gemaakt. Overigens zegt iemand die nauw betrokken was bij Occupy Den Haag Joanna niet te kennen. Volgens het AD was zij hierbij ‘vanaf het eerste uur betrokken’.

Dat was ook direct mijn gevoel. Echte klokkenluiders komen nooit op nationale tv. Interessante film van Matt Damon over de spin m.b.t. Fracking is een eye-opener. Maar des te meer als je hoort dat de film gefinancierd is door een olie maatschappij.
Het gaat er allemaal om om het volk het gevoel te geven dat ze worden gehoord en daarna gaat het spel onveranderd verder.

Joanna van der Hoek een “Youth Peace Ambassador” van de “Children’s International Summer Villages” (CISV)? Alleen de naam alleen al wekt huiver. Dit lijkt me een kinderlokkers-club die onder de vlag van de UNESCO kinderen alleen naar verre buitenlanden lokt om hen daar in die naargeestige zomerdorpen seksueel te misbruiken. En die traumatische ervaring te gebruiken om die kinderen onder Mind-Control te krijgen, te hersenspoelen en hen verder te ontwikkelen tot willige NWO-slaven. Dat Joanna zich nu in de Weg-met-de-Monarchie-actie laat misbruiken als een lokeend voor de AIVD, en al eens eerder namens deze staatsveiligheidsdienst de Nederlandse Occupy beweging infiltreerde zegt meer al genoeg over wat voor ellendigs Joanna als kind in die internationale zomerkampen te verduren heeft gekregen. Goed dat Joanna zo snel ontmaskerd werd!

Toen ik het artikel plaatste waarin ik uitleg dat Joanna mogelijk een AIVD infiltrant is, schoten het aantal bezoekers op mijn blog omhoog. Dit was met name het gevolg van het zeer snel stijgende aantal facebook links. Inmiddels heeft Facebook al die links verwijderd. Dat bewijst wat mij betreft des te meer dat het waar is dat hier controle achter zit! Want waarom krijgt Joanna wel spreektijd in de Main Stream Media en heeft zij een facebookpagina die druk bezocht wordt, maar waarom wordt een kritische geluid over haar onderdrukt?

Klopt helemaal Martin. Ik heb gisteren op de site van RTL Utrecht een comment geplaatst nav hun artikel over joanna. In dat comment ben ik niet grof of beledigend geweest. Wel heb ik duidelijk mijn mening gegeven over hoe er in NL met klokkenluiders wordt omgegaan. Het is nooit geplaatst. Na circa 14:00 uur toen hier gister op KLOL een link werd geplaatst naar het artikel is geen enkele comment meer geplaatst. Dus het is niet alleen facebook, het is ook RTL Utrecht enz.. Goed dat deze dingen hier uit de doeken worden gedaan.

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/22121/wie-is-jo...
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/02/05/joanna-is-...
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/02/06/facebook-v...

http://www.argusoog.org/wie-is-joanna/

17:53 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Joanna van der Hoek, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-12-12

Red de Journalistiek: onderzoeksjournalistiek

red.de.journalistiek.jpg

Aan: Red de Journalistiek

We hebben de aankondiging van de scrum sessie voor vanavond rond  'het businessmodel van de journalistiek is voorbij', bekend gemaakt.

In jullie bericht staat dat 'een zeer groot deel van het advertentiegeld nu naar bedrijven vloeit die er geen redacties mee financieren'.

Men kan echter niet ontkennen dat de kranten van de Belgische mediabedrijven (Corelio, Persgroep,) hun inkomsten nog steeds voor een groot deel  via hun advertenties verwerven.

Dat geldt waarschijnlijk ook voor de Nederlandse mediaindustrie.

Verder wordt gesteld dat 'de opheffing van het Mediafonds bijdraagt aan een verdere uitholling van de (onderzoeks)journalistiek omdat dit geld met name werd in gezet voor documentaires'.

Het zou interessant zijn om verder in te gaan op de andere redenen voor de verdwijning van de onderzoeksjournalistiek.

Het valt bijvoorbeeld op dat heel wat artikels over de binnen- en buitenlandse politiek louter kopietjes zijn van berichtjes van de nationale en internationale persagentschappen waarop de mediaindustrie geäbonneerd is.

De publicatie van die kant-en-klaar-gemaakte berichtjes leidt ertoe dat er geen plaats meer overblijft voor de werkelijke onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.

De onderzoeksjournalistiek wordt  door de politiek- en industrie-afhankelijke redacties ook reeds jarenlang verwaarloosd terwijl er duidelijk een nood bestaat aan kritische verslaggevingen die afwijken van de  oorlogspropaganda waarmee de burger dagelijks wordt gebombardeerd.

http://www.denieuwereporter.nl/2012/12/een-scrum-sessie-om-de-journalistiek-te-redden/

http://persvrijheid.skynetblogs.be/

---

Een scrum sessie om de journalistiek te redden

Vanavond, Start om 20.00 uur, deelname via www.reddejournalistiek.nl en twitter (Hashtag: #RDJ12)

De scrumdeelnemers op het podium zijn:

Erik van Gruijthuijsen (ANP), Robert Zaal (RNW), Frank Volmer (TMG), Eric Smit (FTM), Philippe Remarque (de Volkskrant), Jan de Jong (NOS), Piet Bakker (lector crossmediale kwaliteitsjournalistiek HU), Ronnie Overgoor (7ditches)

Leiding: Marianne Zwagerman en Yoeri Albrecht.


De Nederlandse Grondwet: ongecensureerd

willem-2-koning-der-nederlanden.jpg

Hoofdstuk 1 Grondwet (volledige tekst) - Hoofdinhoud

 

Art. 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Art. 2

1. De wet regelt wie Nederlander is.

2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.

3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.

4. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

Art. 3

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Art. 4

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Art. 5

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

Art. 6

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Art. 7

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Art. 8

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

Art. 9

1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Art. 10

1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Art. 11

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Art. 12

1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.

3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

Art. 13

1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.

2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Art. 14

1. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

2. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.

3. In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

Art. 15

1. Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.

2. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

3. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.

4. Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

Art. 16

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Art. 17

Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

Art. 18

1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.

2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

Art. 19

1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.

3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

Art. 20

1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.

3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Art. 21

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Art. 22

1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Art. 23

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.

5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.

7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst

Foto: Koning Willem II die in maart 1848 de opdracht gaf om een nieuwe grondwet uit te werken die de gewone burger meer inspraak moest geven.

http://www.absolutefacts.nl/royalty/data/willem-2-grondwet-1848.htm

Media-industrie: 'Red de journalistiek'

red.de.journalistiek.jpg

Een scrum sessie om de journalistiek te redden

Vanavond zit De Balie vol mensen uit de media die nadenken over een nieuwe blauwdruk voor de media-industrie. De belangstelling is groot, want de grote zaal is ook met een uitbreiding naar 180 stoelen volledig uitverkocht. Live meekijken kan op internet via diverse sites zoals debalie.nl en dejaap.nl.

De stelling van vanavond is: het businessmodel van de journalistiek is voorbij.

Tot voor kort vloeide veel geld van adverteerders naar bedrijven die er journalistiek mee financierden. Dat was een logisch gevolg van het gegeven dat voor bereik content nodig was. En journalistieke content zorgde vroeger voor veel bereik.

Deze situatie is voorgoed veranderd nu een zeer groot deel van het advertentiegeld vloeit naar bedrijven die er geen redacties mee financieren. Omdat voor bereik niet langer eigen content nodig is. Google haalt meer advertentiegeld uit de markt dan alle printtitels bij elkaar. De autoadvertenties uit De Telegraaf, de banen uit de Volkskrant en de contactadvertenties uit NRC Handelsblad zijn allemaal verdwenen naar bedrijven die het geld niet investeren in journalistiek (eBayMonsterboard,Lexa).

Het betekent dat de markt de journalistiek niet meer financiert.

Maar wie gaat dat dan wel doen?

Ligt (een deel van) de oplossing in het inzetten van het budget dat wij – als maatschappij – bereid zijn om te investeren in de publieke omroep, zoals ik onlangs opperde in een brief daarover aan premier Mark Rutte?

Of is dat niet de oplossing? Feit is dat er hoe dan ook opnieuw gekeken moet worden naar de taken van de huidige publieke omroep. De nieuwste bezuiniging van € 100 miljoen in het regeerakkoord, bovenop de bezuiniging van € 200 miljoen die nu al wordt doorgevoerd, kan niet gerealiseerd worden zonder een nieuwe visie op de taak van de publieke omroep en de reorganisatie daarvan die verder gaat dan de op handen zijnde fusie naar 8 omroepen. Ook de opheffing van het Mediafonds draagt bij aan een verdere uitholling van de (onderzoeks)journalistiek omdat dit geld met name werd in gezet voor documentaires.

Kortom: er moet een nieuwe blauwdruk komen voor de media-industrie in Nederland. Primair om de journalistiek te redden.

Hoe gaat dat vanavond gebeuren?

Het is geen debat. Het is een scrum sessie. Een innovatiebijeenkomst waarbij de knapste koppen uit de media-industrie proberen in één avond een oplossing te verzinnen voor het acute probleem. Wij, als industrie, nemen het voortouw om met een oplossing te komen.

Dat moet een aantal dingen opleveren. Vooral het besef bij iedereen dat het businessmodel van de journalistiek voorgoed is veranderd door de loskoppeling tussen advertentiegeld en content. En hopelijk levert de avond onderbouwde stof tot nadenken en inspiratie op voor mediaondernemers en politici. Een soort handleiding voor de politiek over in te nemen stellingen en te nemen maatregelen. En duidelijkheid over marktkansen voor ondernemers en journalisten zelf.

Wie doen er mee?

Op het podium:

Ondernemende vakmensen uit de breedte in de media met relevante kennis en de bereidheid om out of the box te denken. Iedereen neemt zijn kennis mee naar de Balie maar vergeet even een avond zijn eigen belang. Vergeet even dat je nu directeur van een omroep of een uitgeverij bent. De wereld verandert toch. Kom uit je loopgraaf. Het is geen debat. Maar een scrum sessie. Een robbertje rugby met collega’s om tot een oplossing te komen.

Aan de zijkant van het podium:

De factcheckers. De hulp-lijn-ploeg. Een groepje consultants van PwC, die de mensen op het podium bijstaan met feiten en cijfers. En ingrijpen als het luchtfietsen wordt. Ze leveren dus gevraagd en ongevraagd kennis.

Voor het podium:

Iedereen die mee wil denken. Via www.reddejournalistiek.nl en twitter (#rdj12) kan iedereen meningen en ideeën geven. Er zijn interruptiemicrofoons (gemodereerd) in de zaal. Dus ook de zaal kan gevraagd en ongevraagd ingrijpen.

De scrumdeelnemers op het podium zijn:

  • Erik van Gruijthuijsen (ANP)
  • Robert Zaal (RNW)
  • Frank Volmer (TMG)
  • Eric Smit (FTM)
  • Philippe Remarque (de Volkskrant)
  • Jan de Jong (NOS)
  • Piet Bakker (lector crossmediale kwaliteitsjournalistiek HU)
  • Ronnie Overgoor (7ditches)

Leiding: Marianne Zwagerman en Yoeri Albrecht.

Start om 20.00 uur.

Hashtag: #RDJ12

Lees ook

Andere artikelen over Red de Journalistiek.

http://www.denieuwereporter.nl/2012/12/een-scrum-sessie-om-de-journalistiek-te-redden/

 

09-11-12

Belgische Justitieminister steunt contactverbod met kleinkinderen

Turtelboom.OpenVLD.nieuwjaarsreceptie.Boechout.jpg

kleinkind.Marcel.Vervloesem..jpg

Brussel, 11.9.2012

Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel 

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Belgische Staat - Marcel Vervloesem - contactverbod - discriminatie - regeerakkoord

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van onze vereniging belet. 
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen. 
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd. 

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Foto 1: Justitieminister Turtelboom met een kind op de arm tijdens de Open VLD-nieuwjaarsreceptie van 2012. 

Foto 2: Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem met één van zijn kleinkinderen in zijn armen. Hij mag zijn dochter en kleinkinderen al 4 jaar niet meer zien. De brieven van zijn dochter en kleinkinderen werden bij zijn recente opsluiting in de gevangenis van Turnhout zelfs achtergehouden. De Werkgroep Morkhoven schreef hierover herhaalde malen naar minister Turtelboom maar ontving geen antwoord terzake. De minister gaat dus akkoord met deze onmenselijke praktijken en de schending van de mensenrechten in België.

08-11-12

Misbruik van rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

Marcel.Vervloesem.kleinkind.jpgRechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen worden ook gebruikt om aktivisten het zwijgen op te leggen en zaken, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, dicht te dekken.

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, kreeg een reisverbod; een spreekverbod met de pers; een contactverbod met de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem gedurende twee jaren iedere week in de gevangenis gingen opzoeken; een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) en een verbod om mee te werken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden. Hij heeft ook al vier jaar lang een verbod om zijn dochter en kleinkinderen te zien en de brieven van zijn dochter en kleinkinderen werden tijdens zijn recente opsluiting die opnieuw het gevolg was van een verhaal in Het Nieuwsblad, achtergehouden.

----

Op 1 april 2012 is de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen in werking getreden.

Daarmee kan de rechter een dader die hij veroordeelt ter zake van bepaalde overlast veroorzakende strafbare feiten, één van de volgende vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen (naast of in plaats van andere straffen en/of maatregelen):
-          Een gebiedsverbod
-          Een contactverbod
-          Een meldplicht
 
De vrijheidsbeperkende maatregel kan (ambsthalve of op vordering van de OvJ) worden opgelegd voor maximaal 2 jaar.
 
Het doel van de maatregel is: het onmiddellijk herstellen van de rechtsorde, d.w.z.: het onmiddellijk doen stoppen van het strafbare en ernstig belastende gedrag van de dader ten aanzien van zijn omgeving (personen en/of goederen).
De rechter zal de vrijheidsbeperkende maatregel dan ook alleen (kunnen) opleggen als er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de dader na zijn veroordeling opnieuw in de fout zal gaan en zich opnieuw belastend zal gedragen t.o.v. zijn omgeving.
 
Dat alles impliceert dat de noodzaak, duur en inhoud van de maatregel niet afhangt van de ernst van het strafbare feit waarvoor de verdachte wordt veroordeeld, maar van het maatschappelijk belang om de rechtsorde te herstellen. Dat laat echter onverlet dat de verdachte wel zal moeten worden veroordeeld wil de rechter de vrijheidsbeperkende maatregel kunnen opleggen (dit in tegenstelling tot sommige andere maatregelen, zoals de ‘onttrekking aan het verkeer’, maar bijvoorbeeld ook de tbs).
 
De rechter kan de maatregel (onder bepaalde voorwaarden; zie hieronder: art. 38v lid 4 Sv)onmiddellijk uitvoerbaar verklaren. Hoger beroep heeft dan geen schorsende werking.
 
Elke keer dat de dader het gebiedsverbod, contactverbod of de meldplicht niet naleeft, levert dat ten minste drie dagen vervangende hechtenis op.
 
Als de veroordeelde van het vonnis in beroep gaat, kan het gerechtshof – als het van oordeel is dat de maatregel niet in stand kan blijven – het bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid van de maatregel opheffen. Het gerechtshof kan, bij bevestiging van het vonnis van de rechtbank, ook beslissen de directe tenuitvoerlegging voort te zetten of (indien dat nog niet is gebeurd) bevelen.
 
Tegelijk met de inwerkingtreding van deze wet is ook de nieuwe Wet Voorwaardelijke Veroordeling en Voorwaardelijke Invrijheidstelling in werking getreden.
Op grond daarvan kan de rechter eveneens (in dat geval in de vorm van een bijzondere voorwaarde) o.a. een gebiedsverbod, een contactverbod of een meldplicht opleggen.
Doel daarvan is echter niet primair het herstel van de geschonden rechtsorde, maar het doorbreken van criminele gedragspatronen.
Als de rechter beide doelen wil dienen, kan de rechter ook kiezen voor een combinatie. D.w.z.: eerst een direct uitvoerbare vrijheidsbeperkende maatregel om het belastende gedrag onmiddellijk te doen stoppen. En vervolgens een bijzondere voorwaarde (met dezelfde strekking en inhoud) die ten uitvoer wordt gelegd zodra de veroordeling onherroepelijk is.
 
De rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel kan ook voortbouwen op vrijheidsbeperkende interventies voorafgaande aan de berechting.
 
Een voorbeeld daarvan is: het gebieds- of contactverbod als voorwaarde die de rechter kan verbinden aan de schorsing van de voorlopige hechtenis (art. 80 Sv)
 
Een ander voorbeeld is de gedragsaanwijzing die de OvJ op grond van de ‘Voetbalwet’ kan geven tijdens het vooronderzoek (zie elders op deze site). Deze gedragsaanwijzing komt in grote lijnen overeen met de vrijheidsbeperkende maatregel die de rechter kan opleggen als hij tot een veroordeling komt.
De gedragsaanwijzing door de OvJ kan dus naadloos overgaan in een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (of een bijzondere voorwaarde met vergelijkbare inhoud en strekking in geval van een voorwaardelijke veroordeling), zij het dat de rechter niet gebonden is aan de beperkingen die wel gelden voor het OM (o.a. ernstige bezwaren, beperkt aantal gevallen waarvoor de gedragsaanwijzing kan worden gegeven, etc.).

Het OM kan overigens ook gedragsaanwijzingen geven in het kader van de OM-afdoening.
 
En ten slotte kent de wet nog de bevoegdheid van een rechterlijk bevel tot handhaving van de openbare orde (art. 540 e.v. Sv), die eveneens vooruitloopt op de berechting van de verdachte. Van deze mogelijkheid wordt echter in de praktijk nauwelijks nog gebruik gemaakt.
 
Voor zover er in de voorfase geen mogelijkheden zijn vrijheidsbeperkende maatregelen te treffen, zal het OM moeten aansturen op ‘snelrecht’ (zie elders op deze site) om de gevorderde vrijheidsbeperkende maatregelen zo spoedig mogelijk te kunnen effectueren.
 
Omdat (ook) in dit verband een persoons- en gebiedsgebonden aanpak voorop staat, zullen ook hier de zgn. ‘Veiligheidshuizen’ een belangrijke rol (moeten) spelen (zie elders op deze site), o.a. met het oog op een adequate informatievoorziening van de rechter die moet beslissen over de vrijheidsbeperkende maatregel.
 
 
De nieuwe wetsartikelen op een rijtje.
 
Art. 38v Sr
Art. 38 Sr is de kernbepaling van de regeling. Daarin wordt de bevoegdheid geregeld om iemand die wordt veroordeeld wegens een strafbaar feit, een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht op te leggen (lid 1 en 2).
De maximum duur is gesteld op twee jaar (lid 3).
De maatregel kan dadelijk uitvoerbaar worden verklaard als er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit pleegt of zich belastend gedraagt jegens een bepaalde persoon of bepaalde personen (lid 4).
In hoger beroep kan het bevel ambtshalve, op verzoek van de veroordeelde, of op vordering van het OM, worden opgeheven (lid 5)
De maatregel kan tezamen met andere straffen en maatregelen worden opgelegd (lid 6).
 
Art. 38w
De rechter die de maatregel oplegt, beveelt dat vervangende hechtenis zal worden toegepast als de veroordeelde niet aan de maatregel voldoet. Hij bepaalt voorts de duur van de vervangende hechtenis voor elke keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan. Deze bedraagt ten minste drie dagen en (in totaal) ten hoogste 6 maanden.
Toepassing van de vervangende hechtenis heft de vrijheidsbeperkende maatregel niet op.
Indien de maatregel wordt opgelegd aan een jeugdige, beveelt de rechter dat vervangende jeugddetentie zal worden toegepast als de jeugdige niet aan de maatregel voldoet. (zie art. 77we en het – met art. 38x vergelijkbare art. 77wf)
 
Art. 38x Sr
De OvJ (of hulp-OvJ) kan de veroordeelde aanhouden als er ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat de veroordeelde de maatregel niet naleeft.
Hij dient dan onverwijld een vordering ten uitvoerlegging van de vervangende hechtenis in bij de Rechter Commissaris.
Deze beslist binnen 3x24 uur. Gedurende die tijd wordt de veroordeelde niet in vrijheid gesteld.
De R-C hoort de veroordeelde. De raadsman mag bij het onderzoek aanwezig zijn.
Als de R-C de vordering afwijst, wordt de aangehoudene onmiddellijk in vrijheid gesteld.
Als de R-C de vordering toewijst, beveelt hij de gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis.
De OvJ stelt de aangehoudene onverwijld schriftelijk in kennis van de beslissing van de R-C.
Zowel de veroordeelde als de OvJ kunnen van de beslissing binnen 14 dagen in hoger beroep gaan bij de rechter die de maatregel heeft bevolen.
 
Art. 38ij Sr
Op verzoek van de veroordeelde kan het gerecht dat als laatste over de maatregel heeft geoordeeld, hem ten laste van de staat een vergoeding toekennen van de schade als gevolg van de vrijheidsbeneming uit hoofde van art. 38x Sr als
-      de vordering tot tenuitvoerlegging (t.u.l.) van de vervangende hechtenis is afgewezen,
-      het OM niet ontvankelijk is verklaard
-      de beslissing van de R-C waarin deze de vordering t.u.l. van het OM toewijst, in hoger    beroep wordt vernietigd
-      de zaak eindigt zonder oplegging van een vrijheidsbeperkende maatregel (dat kan het geval zijn als in hoger beroep de directe uitvoerbaarheid van de maatregel wordt opgeheven en de verdachte op grond van art. 38x al heeft vastgezeten in vervangende hechtenis).
N.B.: Als in hoger beroep de directe uitvoerbaarheid van de vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgeheven, wordt voor deze ten onrechte opgelegde en direct ten uitvoer gelegde maatregel als zodanig geen schadevergoeding toegekend. Alleen voor de schade als gevolg van de vrijheidsbeneming op grond van art. 38x Sr.
 
De artikelen 89 lid 1, tweede volzin, lid 2 en lid 6 en art. 90 en 93 zijn van overeenkomstige toepassing.

Foto: Marcel Vervloesem met één van zijn kleinkinderen die hij al vier jaar niet meer mag zien.

07-11-12

In België bestaat er een contactverbod tussen burgers

turtelboom.op.haar.best.jpg 

van: Werkgroep Morkhoven

aan: Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be>

datum: 7 november 2012 20:02

onderwerp: Ons schrijven van 11.9.2011


Geachte Mevrouw Turtelboom,

 
We stellen vast dat u ons schrijven van 11.9.2012, waarvan een kopie in bijlage, nog steeds niet beäntwoordde.

Op een spoedig antwoord rekenende, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----

Brussel, 11.9.2012

Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel 

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Belgische Staat - Marcel Vervloesem - contactverbod - discriminatie - regeerakkoord

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van onze vereniging belet. 
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen. 
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd. 

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Foto: justitieminister Turtelboom (Open VLD - Vlaamse liberalen)

Doofpotten Justitie: Problemen met Weblog Nederland

We ontvingen het volgende bericht van Weblog Nederland:

van: www.weblog.nl wordpress@app-002.sanoma.auctollo.net

aan: Werkgroep Morkhoven

datum: 3 november 2012 19:30

onderwerp: [Mijn weblog] Please moderate: "ARCHIEF: OCMW Antwerpen - Onderzoek oplichting"

verzonden door: app-002.sanoma.auctollo.net

A new comment on the post "ARCHIEF: OCMW Antwerpen - Onderzoek oplichting" is waiting for your approval

http://doofpottenjustitie.weblog.nl/pers/archief-ocmw-ant...

Approve it: http://doofpottenjustitie.weblog.nl/

Trash it: http://doofpottenjustitie.weblog.nl/

Spam it: http://doofpottenjustitie.weblog.nl/

Please visit the moderation panel.

----

We stelden vast dat het een fake commentaar was afkomstig van:

Author : barmost (IP: 127.0.0.1 , localhost)

E-mail : sintoxa@yandex.ru

URL    : http://darcon.ru/

Who is  : http://whois.arin.net/rest/ip/127.0.0.1

DKIM-Signature: v=3D1; a=3Drsa-sha256; c=3Drelaxed/relaxed

---

We probeerden van de gelegenheid gebruik te maken om opnieuw op deze blog te publiceren, wat onmogelijk bleek. We schreven dus naar Weblog Nederland:

van: Werkgroep Morkhoven

aan: "www.weblog.nl" <wordpress@app-002.sanoma.auctollo.net>

datum: 3 november 2012 21:34

onderwerp: Re: [Mijn weblog] Please moderate: "ARCHIEF: OCMW Antwerpen - Onderzoek oplichting"

'Bedankt. Probleem: hoe kan ik een nieuw bericht op deze blog publiceren ?

---

Op 4 november 2012 ontvingen we het volgende bericht:

This is an automatically generated Delivery Status Notification

THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.

YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.

Technical details of temporary failure:

The recipient server did not accept our requests to connect. 

Delivery to the following recipient has been delayed:

wordpress@app-002.sanoma.auctollo.net

 

(Er waren talrijke problemen bij de publicatie van dit bericht)

7/11/2012: L'Affaire des CDROM de pédophilie de Zandvoort découverts par Marcel Vervloesem

http://fr.gloria.tv/?media=356602

31-10-12

De Nederlandse pers en het sluwe plan van De Persgroep

Persgroep.groepscomit.jpg

Vorig jaar schreef Paul Disco, docent Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam, over de aanval die NRC Media uitvoert op de Persgroep. Hij vond dit een riskante strategie omdat NRC Media het als relatief kleine en jonge uitgever moeilijker heeft dan de ervaren concurrent. 

Geert Mak schreef vorige week een essay in De Groene Amsterdammer met als strekking dat het niet goed gaat bij NRC Media. Hij vindt dat niet alleen als trouwe lezer, maar ook als ex-werknemer met nog steeds vrienden op de werkvloer. Hij meldt dat de sfeer ingrijpend is veranderd: kritiek is niet meer welkom op de redactie, er wordt tactloos met mensen omgesprongen, kleurloosheid en enige angst zijn ervoor in de plaats gekomen.

Interessant in heel deze affaire is het onderstaande berichtje dat dateert van 1 juli 2009.
 
'De Persgroep moet NRC Handelsblad verkopen'
Het Belgisch mediabedrijf De Persgroep moet de dagbladen NRC Handelsblad en nrc.next verkopen. Dat is de voorwaarde die de Nederlandse Mededigingsautoriteit heeft opgelegd aan De Persgroep om een meerderheidsbelang te mogen nemen in de Nederlandse PCM Holding. De Persgroep, uitgever van onder meer Dag Allemaal, Het Laatste Nieuws en De Morgen, wil een belang van 58,4 % nemen in PCM Holding. De Belgische groep had zelf eerder al aangegeven de krant NRC Handelsblad van de hand te willen doen. Dat stond volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit echter niet in de oorspronkelijke plannen en zou De Persgroep zonder de verkoop een te dominante positie hebben verworven op de Nederlandse krantenmarkt.

De financiële managers van De Persgroep zijn de voorbije jaren zeker niet stil blijven zitten en hebben vermoedelijk een sluw plan bedacht om de voorwaarde van de Nederlandse Mededigingsautoriteit te kunnen omzeilen.

http://www.denieuwereporter.nl/2012/10/nrc-kiest-voor-de-...

http://www.denieuwereporter.nl/2012/10/de-nrc-cijfers-een...

http://www.express.be/sectors/nl/media/de-persgroep-moet-...

Foto: Groepscomité van De Persgroep

19:37 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, De Persgroep, Nederlandse pers | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nederland: draaischijf van de internationale kinderhandel ?

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpg

Is Nederland een draaischijf van de internationale kinder(porno)handel ?  

De kinderpornozaak Zandvoort; de zaak Demmink; de misbruiken in de Amsterdamse kinderkribben die reeds lang gekend waren door de Nederlandse autoriteiten; de pedofielenvereniging Martijn die blijkbaar op politieke bescherming kan rekenen; de felle mediacampagne tegen klokkenluider Micha Kat in de zaak Demmink en - tenslotte - de intimidaties van een redacteur van Argusoog, doen het ergste vermoeden.  

De Nederlandse bevolking zal ook wel weten dat er tal van zaken worden dichtgedekt omdat de Nederlandse beleidsvoerders niet willen dat het imago van Nederland daarmee wordt aangetast.

Maar het dichtdekken van al die zaken betekent geen oplossing omdat heel het systeem (of het nog overblijvende gezonde deel ervan) dan verziekt.

De Nederlandse doofpotpolitiek houdt niet op bij kindermisbruiken maar maakt deel uit van een politiek systeem dat een grondige schoonmaakbeurt nodig heeft.

---

Foto: De Belgische Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD, Partij van de Burger) is diegene die de kinderpornozaak Zandvoort en het dossier rond het spreekverbod met de pers dat Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zes jaar geleden kreeg opgelegd, thans gesloten houdt. De Minister wenst ook niet in te gaan op het schriftelijk verzoek van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens om een einde te laten stellen aan het contactverbod dat Marcel Vervloesem met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd.  Die bestuursleden bezochten Vervloesem gedurende twee jaren lang, iedere week, in de gevangenis. Van zodra Vervloesem vrijkwam, werd hen echter de mogelijkheid ontzegd om hun vriend en mede-strijder te zien en te spreken.  Vervloesem kreeg bovendien het verbod om mee te werken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en mag sinds vier jaar zijn dochter en kleinkinderen niet ontmoeten. Dat verklaart ook waarom de brieven van zijn dochter en kleinkinderen in de gevangenis van Turnhout werden achtergehouden zonder dat justitieminister Turtelboom, die terzake herhaaldelijk werd aangeschreven, een onderzoek liet instellen. Het is vermoedelijk geen toeval dat Turtelboom die een Justitie 'zonder de minste zweem van partijdigheid' preekt, de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde.  Het was de Justitie van Turnhout die Vervloesem immers meer dan 11 jaar lang vervolgde om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te kunnen dekken. En, zoals de Hoge Raad voor de Justitie, destijds enkele dagen voor zijn opsluiting moest erkennen, verdwenen daarbij zelfs de ontlastende stukken uit het strafdossier van Vervloesem die onlangs weer opnieuw, via een roddel in de krant Het Nieuwsblad, werd beticht en zonder enig bewijsstuk voor 5 maanden achter de tralies verdween.

Redacteur Argusoog bedreigd met loonbeslag: 

http://www.argusoog.org/intimidatie-op-intimidatie-2/

27-10-12

Nederlandse Justitie intimideert redacteur

doofpot-kat-demmink.Nederland.jpgOp donderdag 25 oktober meldde zich opnieuw een deurwaarder aan de deur bij de natuurlijke persoon van de redacteur Arend Zeevat van Argusoog. Hij liet op het adres een bevel tot het betalen van een dwangsom , naar in eerste instantie werd gedacht, van  € 29.445,04 achter. Al eerder had men op het adres een brief achtergelaten met daarin vermeld dezelfde dwangsom, die men meende te kunnen incasseren door bij zijn werkgever beslag te leggen op zijn salaris. Deze intimidatiepoging werd getorpedeerd doordat een medewerkster van de salarisadminstratie van die werkgever constateerde dat er een verkeerd Burger Slaven Nummer was opgegeven.

Blijkbaar zijn de eisende partijen niet van zins hun intimidatiespel op te geven en zijn er andermaal toe overgegaan het opnieuw te proberen. Verdere details hierover zullen spoedig volgen.
http://www.argusoog.org/redacteur-argusoog-opnieuw-geinti...

23-10-12

Zaak Demmink, Micha Kat en De Telegraaf

Micha.Kat.jpg'Geen snippertje bewijs'

Dat is het oordeel van de zogenoemde 'misdaadverslaggever' John van den Heuvel van De Telegraaf inzake de beschuldigingen tegen Joris Demmink (Secretaris Generaal van Justitie).

Van den Heuvel zette zijn nietszeggende verklaring kracht bij door over “complottheorieën” te brabbelen. En dat was het zo ongeveer.

De Telegraaf is toevallig de aartsvijand van onderzoeksjournalist Micha Kat die grondig onderzoek deed naar Joris Demmink en daarom door een aantal vage klachten, waaronder van De Telegraaf-verslaggever Bart Mos, het zwijgen kreeg opgelegd.

--

'Fred Arp spil in Telegraaf-bedrog'

Micha Kat, 22 maart 2012

In de VS is het nu verboden dat controlerend accountants overstappen naar hun controleklant * Fraude, bedrog en manipulatie bij crimineel comcern tmg * Fred Arp van Deloitte stuurde namens tmg zijn ex-collega’s aan gemanipuleerde cijfers goed te keuren * Hoe groot is de beerput van de Basisweg?

In 1996 krijgt Fred Arp de vraag van één van zijn grootste klanten om eens na te denken over een overstap vanuit de accountancy naar een bestuursfunctie bij een beursgenoteerd bedrijf. Dit bedrijf is De Telegraaf. Arp is dan 24 jaar werkzaam bij Deloitte & Touche, waarvan zes jaar als partner van de accountantsmaatschap. Aldus een interview met Arp uit 2003 onder de kop Niet getrouwd met Deloitte. We hebben hier te maken met een van de grootste rad flag’s uit de accountancypraktijk -we zien het ook met Jos Nijhuis bij Schiphol (PwC) en Jan Nooitgedagt bij Aegon (Ernst & Young)- een onafhankelijke controlerend accountant die ‘oversteekt’ naar de andere kant en namens de onderneming die hij eerst ‘controleerde’ zijn voormalige collega’s gaat lopen aansturen -onder druk zetten- de opdrachten op te volgen van zijn nieuwe werkgever. Fred Arp deed het en en nu zien we de verwoestende gevolgen. In allerijl werd een goed nieuws-show opgevoerd op BNR in een pathetische poging te schade te beperken waarbij woorden werden geuit als volstrekte nonsens, geen cijfermanipulatie, eenmalige kosten en positieve ontwikkelingen.

De waarheid is echter dat TMG al bijna tien jaar een zinkend schip is dat met steeds meer kunst- en vliegwerk -en nu ook met list en bedrog- varende moet worden gehouden. Ga maar na:

-Paradepaard De Telegraaf heeft zwaar te lijden onder de wereldwijde kranten-crisis en heeft daarbij ook nog eens meer dan andere kranten te kampen met geloofwaardigheids- en integriteitsproblemen.

-Wanbeleid zorgde voor twee mega-investeringen die totaal zijn mislukt: ProSieben en Hyves. Hiermee faalt de complete strategie van het concern waardoor er geen toekomst meer is.

-Extreme concurrente in de ether en op internet zorgt voor een implosie van de waarde en de earning capacities van websites en radiozenders met als gevolg een complete wipe out van Sky Radio Group waarop 44 mio moest worden afgeschreven.

En dat dan allemaal tegen de achtergrond van de grootste economische crisis sinds de recessie na 1929! Daar kunnen geen tien accountants van Deloitte, wat zeg ik, daar kunnen geen tien manipulerende controleteams tegenop!

Zoals ik in mijn boek 'Boekhoudfraude' heb laten zien, zijn overstappen van het type-Arp, Nijhuis en Nooitgedagt bijna altijd een red flag en te verklaren vanuit problemen bij de onderneming. Bij Enron was elke CFO in de periode voor het schandaal afkomstig van controlerend accountant Andersen. Samen met zijn voormalig collega’s bedacht hij frauduleuze constructies en zorgde ervoor dat ze werden goedgekeurd. Na de grote boekhoudschandalen van de jaren 90 is het in de VS verboden om direct over te stappen van accountant naar gecontroleerde onderneming en zelfs in Nederland worden deze overstappen nu verboden door regelgeving van accountantsorganisatie NBA die een ‘afkoelingsperiode’ voorschrijft van twee jaar. In de gevallen van Nijhuis en Nooitgedacht heeft Pieter Lakeman nog geprobeerd deze regelgeving van toepassing te laten zijn. Tevergeefs.

Bron:

http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/1657/fred-arp-spil-in-telegraaf-bedrog.html

http://www.argusoog.org/fred-arp-spil-in-telegraaf-bedrog/

Lees ook:

'KAT/MOS: TELEGRAAF LOOG OPNIEUW'

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/10116/katmos-telegraaf-loog-opnieuw

'JOHN VAN DEN HEUVEL PAL ACHTER DEMMINK'

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/18641/john-van-den-heuvel-pal-achter-demmink

'Justitie: € 77.856,97 om gewraakte passages uit boek van Micha Kat te bestrijden'

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/04/27/justitie-e-77-856-97-om-gewraakte-passages-uit-boek-van-mich.html

'micha kat spreekt' 

http://freedombytes.info/s.php?13737

'Kort geding tegen Micha Kat'

http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2012/08/07/kort-geding-tegen-micha-kat/


Foto: Micha Kat

20-10-12

Zaak Demmink dichtgedekt door U.S. State Department ?

US.state.department.jpgDiplomatieke kanalen ingezet om anti-Demmink campagne af te zwakken

18-10-2012

"Het U.S. State Department, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, is een krachtige verdediging gestart van Joris Demmink. Tegen de secretaris-generaal van Justitie doen sinds de jaren negentig aantijgingen van pedofilie de ronde. Via de ambassade in Den Haag noemt het State Department de verklaringen van getuigen en vermeende slachtoffers "onbewezen". Bij deze verklaringen zitten ook die van privé onderzoekers en een voormalige politiebeamte die vertelt hoe hij op last van Demmink jongetjes voor hem moest opzoeken." Uit dit artikel van het Katholiek Nieuwsblad, dat verwijst naar de Amerikaanse website WND, blijkt dat de diplomatieke kanalen zijn ingeschakeld om de stortvloed van belastende feiten en beschuldigingen aan het adres van Demmink tot bedaren te brengen.

WND beroept zich op een bron die toegang heeft tot de email-wisseling tussen stafleden van het Congres en de Amerikaanse ambassade in Nederland. "Leden van de ambassade spreken over Demmink als "een van de invloedrijkste ambtenaren van de laatste dertig jaar in drie achtereenvolgende ambten bij het ministerie van Justitie, (...) sinds 2002 als de hoogste ambtenaar van het ministerie als secretaris-generaal"

Aan de vraag of Demmink invloedrijk is hoeft niemand te twijfelen: met een schandlijst die al terugging tot de beginjaren '90 en sinds de onthullingen in het Algemeen Dagblad zelfs tot de jaren '80, kan alleen de meest invloedrijke en machtige hoogwaardigheidsbekleder blijven zitten zonder uit zijn ambt te worden gegooid. De ambassade weet van de beschuldigingen van pedofilie tegen Demmink sinds midden jaren negentig, maar houdt net als minister Opstelten dapper vol dat er "nooit een doorslaggevend bewijs voor overlegd." Terwijl Demmink nota bene zelf in een gesprek met Panorama en Gaykrant heeft toegegeven "seks te hebben gehad met jonge homo's en daarbij niet altijd te hebben gevraagd hoe oud ze waren." (klik op het geluidsfragment bovenaan de homepage van deze site, of bekijk het bericht uit het NOS Journaal van 5 november 2003 (tweede video die zichtbaar is op deze pagina). En als dat alles was...

Hoorzitting

Op informatie van zijn ambassade in Den Haag sluit het State Department sluit zich dus aan bij dat van de Nederlandse regering. De recente emailwisseling is ongetwijfeld het gevolg van de bemoeienis van het Amerikaanse congres met de kwestie. Daar vond op 4 oktober een hoorzitting plaats, waarop de affaire Demmink in alle openheid werd besproken.

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/diplomatieke-...

http://www.state.gov/aboutstate/

'Zaak Demmink is onhoudbaar geworden'

8 oktober 2012

'Topambtenaar Joris Demmink had al lang achter de tralies had gezeten als hij niet bij justitie had gewerkt.' Dat stelde journalist Henk Rijkers in Dit is de Dag.

'Op internet staan getuigenverklaringen van Turkse jongens die Demmink identificeren als de man die ze verkracht heeft, en er zijn getuigenissen van politiemensen die dat bevestigen.' vertelde Rijkers.

Rijkers citeert oud-rechercheur Klaas Langendoen 'Als er op jouw computer twee getuigenissen binnen komen bij het OM dat er kinderporno op staat, dan staat er de volgende ochtend een arrestatieteam bij je op de stoep. Bij deze man gebeurt niets.'

Joris Demmink, een topambtenaar op het Ministerie van Justitie wordt al sinds de jaren '90 beschuldigd van kindermisbruik. Onderzoeken van de Rijksrecherche, de AIVD en journalisten leidden tot niets, maar de geruchten bleven Demmink achtervolgen. Vijf partijen in de Tweede Kamer hebben minister Opstelten van justitie nu om opheldering gevraagd na het opduiken van nieuwe beschuldigingen in het Algemeen Dagblad.

http://www.eo.nl/radio/ditisdedag/artikel-detail/zaak-dem...

Nederlandse justitie intimideert: Open Brief CDA-fractie

doofpot-demmink.jpgvan:CDA cda@tweedekamer.nl

aan:Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 20 oktober 2012 15:24

onderwerp: Zaak Demmink: Nederlandse justitie intimideert

 

Geachte heer/mevrouw,

We hebben uw mail in goede orde ontvangen. 

We ontvangen per dag vele e-mails.

Vanwege die hoeveelheid is het helaas niet mogelijk om elke e-mail te beantwoorden, wij vragen daarvoor uw begrip.

Ook als u geen antwoord ontvangt kunt u er zeker van zijn dat alle serieuze onderwerpen terechtkomen bij de juiste woordvoerders binnen onze fractie. Zij nemen die onderwerpen mee bij de voorbereiding van debatten.

Voor dringende zaken of vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Publieksvoorlichting van het CDA. Van maandag t/m vrijdag, van 09.30 – 17.30uur, bereikbaar op 070 – 318 3026.

Met vriendelijke groet,

CDA Publieksvoorlichting

-----

van:Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com

aan:CDA <cda@tweedekamer.nl>

datum: 20 oktober 2012 15:39

onderwerp: Re: Zaak Demmink: Nederlandse justitie intimideert

 

Bedankt voor uw antwoord.

Ik hoop dat mijn bericht inzake de intimidatie van justitie tegenover de redacteuren van het onafhankelijk media-orgaan Argusoog, door de juiste woordvoerders binnen uw fractie wordt bekeken en dat men ook werk laat maken van een onderzoek naar allerlei duistere zaken waarin de heer Demmink, als hoofdfunctionaris van de Nederlandse justitie, wordt vernoemd.

Dat is de enige manier om deze zaken op te klaren.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

15:51 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Brief, CDA-fractie, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rechtszaken: Nederlandse justitie intimideert

doofpot-demmink.jpgWellicht één van de langstslepende kwesties in Den Haag: de Zaak Joris Demmink. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie staat al enkele jaren in een kwade reuk. Hij wordt in talrijke schandalen, waaronder kindermisbruik, genoemd.

In 2010 verscheen er een lijvig boekwerk over de kwestie: 'De Demmink Doofpot'.

Het boek, of eigenlijk rapport, werd samengesteld door Jan Poot en Micha Kat.

De journalist Micha Kat, die een paar maanden geleden onder het voorwendsel van 'doodsbedreigingen te hebben geuit', werd opgesloten en die men van plan is om te interneren, blijkt over degelijke journalistieke capaciteiten te beschikken (naast zijn vermogen om leuke filmpjes te maken). Met name zijn chronologisch feitenoverzicht is indrukwekkend: al sinds 1994 (!) doen er geruchten de ronde over de handel en wandel van Demmink.  Er waren vele Kamervragen en artikelen maar de Nederlandse autoriteiten, die kunnen rekenen op hun woordvoerders binnen de Nederlandse pers, blijven de zaken dichtdekken.

Demmink’s advocaat Harro Knijff zei dat Demmink in de jaren negentig niét naar Turkije is gereisd. Een overzicht in het boek doet echter anders vermoeden: tussen november 1995 en mei 1999, waren er een tiental reizen naar Turkije.

In het boek is er ondermeer sprake van de kwestie Baybasin, aangiftes die niet in behandeling werden genomen en ministers die consequent de hand boven het hoofd hielden van hun topambtenaar.

Enfin, het is ongetwijfeld interessant om dit boek te lezen, zeker nu de redactieleden van het vrijwilligersplatform Argusoog dat veel over Demmink heeft gepubliceerd, door de Nederlandse justitie geintimideerd worden.

------

Schrijf Micha Kat: PI Haaglanden, locatie Zoetermeer T.a.v. Micha Kat, geboren 5 april 1963. Postbus 99 2700 AB ZOETERMEER (Nederland)

https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-0...

http://www.argusoog.org/nieuwe-zware-intimidatiepogingen/

http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_kunena&...

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/opnieuw-anti-...

08-10-12

Belgische verkiezingen en internetcensuur

Bruno.Tobback.jpg

Van: sp.a <info@s-p-a.be>
Datum: 2 oktober 2012 16:17
Onderwerp: Fraude bij sociale huisvesting Geel
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com

Geachte heer Boeykens,

Dank voor uw mail van 27 september over fraude bij de sociale huisvestingsmaatschappij van de stad Geel.

Het betreft hier concrete klachten aan het adres van een huisvestingsmaatschappij.

Ik ken de details van het dossier niet en kan als partijvoorzitter niet tussenkomen in deze aangelegenheid.

Dit valt trouwens onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche.

Daarom stuur ik uw aanklacht door voor verdere opvolging.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Tobback Voorzitter sp.a

----

Onze reactie: Het is positief dat Bruno Tobback antwoordt maar zijn antwoord kom echter veel te laat omdat de mensen intussen reeds uit hun woning werden gedreven. Ongeveer alle Sp.a-mandatarissen (waaronder Bruno Tobback zelf) werden destijds aangeschreven maar niemand vond het de moeite om te antwoorden. Ook Van den Bossche werd zonder enig resultaat aangeschreven. Dat komt waarschijnlijk omdat zij deel uitmaakt van een politieke elite die in dergelijke zaken niet geinteresseerd is. Het feit dat de Sp.a ook jarenlang een Sp.a-bestuurslid van de Geelse Huisvestingsmaatschappij beschermt dat ook verantwoordelijk was voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, maakt dat de Sp.a volledig ongeloofwaardig is. Het betreffende Sp.a-bestuurslid waarvan zo'n 30 proceesen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, werd door de Sp.a met enkele stemmen tot gemeenteraadslid gebombardeerd; werd tot OCMW-bestuurslid van de stad H. benoemd; mag de stad H. vertegenwoordigen in enkele intercommunales en is bovendien voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de stad H. die waarschijnlijk speciaal voor hem werd opgericht gezien alle jongeren uit zijn buurt die Marcel Vervloesem mee van 'sexueel misbruik' beschuldigden, over een strafblad beschikken. Wie voor de Sp.a of voor één van haar vlaamse zusterpartijen (Open VLD, CD&V stemt) kiest voor corruptie en moet zich achteraf dus niet beklagen. Sp.a kamerlid Renaat Landuyt kan beter ophouden met uitsluitend over de kindermisbruiken binnen de katholieke kerk en over de verlenging van de verjaringstermijn voor kindermisbruiken te spreken. Kindermisbruiken vinden niet alleen binnen de katholieke kerk maar ook binnen bepaalde politieke partijen plaats en men is een hypocriet indien men -prekend over kindermisbruiken- deze zaken en daarmee ook een zaak als de kinderpornozaak Zandvoort, dichtdekt.


--------------------


82 -jarige zieke vrouw door politici op straat gezet

 

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg

8.3.2011

Enkele dagen geleden brachten we verslag uit over een vrouw in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) die een zelfmoordpoging ondernam, nadat de Geelse Huisvesting liet weten dat zij op straat zou gezet worden.

De vrouw woont met haar gezin en zieke 82-jarige zieke moeder reeds 23 jaar in een sociale woning. Zij betaalde altijd tijdig haar huurgeld en zij had nooit problemen met de Geelse Huisvesting.

De problemen ontstonden toen er enkele jaren geleden een fabrieksdirecteur met zijn vrouw en dochter naast het gezin B. kwam wonen.

In den beginne was de relatie zeer vriendschappelijk maar toen de fabrieksdirecteur voortging op de geruchten dat zijn dochter door mevrouw B. voor zwartwerk werd aangegeven, sloeg de sfeer om.

De fabrieksdirecteur stelde, met enkele nieuwe vrienden in de wijk, een petitie op waarin hij zijn buurvrouw van 'geluidsoverlast' beschuldigde. De Geelse Huisvesting nam deze klacht ernstig alhoewel de 'geluidsoverlast' nooit door de politie werd vastgesteld en er nooit een Proces-Verbaal van werd opgemaakt.

Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting, liet de laatste tijd niet na om voortdurend te herhalen dat 'het gezin B. niet wilde meewerken aan de voorgestelde verzoeningspogingen en dat men nu voldoende geduld had uitgeoefend'. Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: 'Geachte Huurder, Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord'.

Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de fabrieksdirecteur weigerde om aan de ronde tafel te gaan zitten met zijn buren.

De fabrieksdirecteur die, gezien zijn inkomen geen recht heeft op een sociale woning, is inmiddels, zonder op een wachtlijst te worden geplaatst, voor de 5de keer naar een andere sociale woning verhuisd zodat het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid, werd aangeschreven omtrent deze zaak. De Minister is dus op de hoogte van het geknoei met het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de onterechte uitdrijving van het gezin B. met de zelfmoordpoging tot gevolg.

De minister werd tevens gewezen op het feit dat vorig jaar een man uit dezelfde wijk, nadat hij in een petitie van enkele buurtbewoners werd aangeklaagd, ook al op straat werd gezet door de Geelse Huisvesting. Deze man betrok ook reeds meer dan 20 jaar een sociale woning en had nooit poblemen met de Geelse Huisvesting.

Zijn buurvrouw Hilde C., was één van de initiatiefnemers van de petitie.

Zoals de fabrieksdirecteur, had ook deze vrouw geen recht op een sociale woning omdat zij geen 3 jaar lang in de gemeente was ingeschreven zoals het reglement voorschrijft, en over een eigen huis te Berlaar beschikte. Toch kreeg zij een sociale woning van de Geelse Huisvesting toegekend. Dat gebeurde dank zij de bemiddeling van enkele Herentalse politici die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen.

Minister Van den Bossche (Sp.a) werd verzocht om deze zaken grondig te laten onderzoeken.


Nawoord: Minister Van den Bossche (Sp.a) vond het niet nodig om een onderzoek in te stellen en het gezinnetje Vervloesem (vrienden maar geen familie van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem), werd na ruim 20 jaar correct de huur te hebben betaald, met hun 80-jarige zieke en bedlegerige moeder, meedogenloos op straat gezet.

Lijst van de bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij ( Geelse Huisvesting):

Naam Functie Gemandateerd vanuit:

Sannen Jos VoorzitterPrivé-inschrijver

Ceustermans Ingrid BestuurderProvincie Antwerpen

Bulckens Mieke BestuurderPrivé-inschrijver

Claes Herman BestuurderPrivé-inschrijver

Janssens Alfons BestuurderPrivé-inschrijver

Broeckx Gerda BestuurderGemeente Laakdal

Van Eynde Twiggy BestuurderO.C.M.W. Laakdal

Van Hemelen Rony

BestuurderStad Geel

Vranckx Jan BestuurderStad Geel

Bollen Ivo BestuurderO.C.M.W. Geel

Voets Sabine

BestuurderO.C.M.W. Geel

Guns Rob BestuurderGemeente Kasterlee

Hermans Emiel OndervoorzitterGemeente Kasterlee

Lenaerts Hilda BestuurderO.C.M.W. Kasterlee

Verbraecken Harry BestuurderGemeente Westerlo

Van Hemelen Maurice BestuurderGemeente Westerlo

Daems Wim BestuurderO.C.M.W. Westerlo

Voet Jos BestuurderGemeente Hulshout

Veraghtert Jef BestuurderGemeente Meerhout

Hoes Johan BestuurderO.C.M.W. Meerhout

Rymen Maria Bestuurder

Gemeente Grobbendonk

Van Den Bulck Elisabeth BestuurderO.C.M.W. Grobbendonk

Leirs Marcel Bestuurder

Stad Herentals

Vervloesem Victor BestuurderStad Herentals

De Vocht Susie Directeur Geelse Huisvesting

Bvba Briers, Bekkers & CoCommissaris-revisor


Internetcensuur om de kiezer te misleiden


Bosgeus (Nederland) reageerde als volgt op bovenstaande artikel:

'Natuurlijk is het ongepast zo'n vrouw op straat te zetten.
Maar iemand aangeven omdat die weigert belasting te betalen aan een pedofiel netwerk, dat is natuurlijk ook fout.'


---

Antwoord van de vzw Werkgroep Morkhoven:

'Onze commentaren op de skynetblogs worden nog steeds geblokkeerd niettegenstaande we reeds verschillende keren een klacht indienden bij de Skynet Klantendienst (Belgacom)
Vandaar onze vraag aan Bosgeus hier:
Hoe bedoel je ?
En wat vindt je van het feit dat de Sp.a al jarenlang het Sp.a-bestuurslid van de Geelse Huisvestingsmaatschappij beschermt dat verantwoordelijk was voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort ?
Wat vindt je van het feit dat het betreffende Sp.a-bestuurslid waarvan zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, door de Sp.a met slechts enkele stemmen tot gemeenteraadslid van de stad Herentals; tot OCMW-bestuurslid van de stad Herentals; tot vertegenwoordiger van de stad Herentals  in verschillende  intercommunales en tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de stad Herentals werd gebombardeerd ?

We hebben getracht om je op je site http://bosgeus.punt.nl/ te geraken om te zien wat je over het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort schrijft.  Maar de site bleek geblokkeerd te zijn. Door middel van een truuk, zijn we er dan toch in geslaagd om je site te bezoeken.  We vermoeden dat de Belgische en Nederlandse Justitie je site blokkeren omdat zij verveeld zitten met je publicaties over de kinderpornozaak Zandvoort en de verwijzingen naar de schandalige opsluitingen en het boek van Marcel Vervloesem.  Dat bewijst nog eens dat het gedeeltelijk onleesbaar maken van de blog 'Werkgroep Morkhoven', amper 6 dagen voor de verkiezingen, geen toeval is.


Werkgroep Morkhoven

06-10-12

België doet aan internetcensuur bij de verkiezingen

vld.partij.burger.jpg

Problemen met Morkhoven-blog

Heel wat artikels op deze blog die betrekking hebben op het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en het spreekverbod met de pers dat Morkhoven-activist Marcel Vervloesem kreeg opgelegd, blijken onleesbaar te zijn gemaakt. Ook de artikels in verband met het dichtdekken van de zaak Dutroux; over het contactverbod van Marcel Vervloesem met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven en zijn verbod om deel uit te maken van een vereniging die kindermisbruiken bestrijdt, blijken te zijn weggeveegd.
Over 10 dagen zijn er immers verkiezingen in België en de kopstukken van de Sp.a ('Sociaal, Progressief, Alternatief'), VLD ('Vlaams, Liberaal, Democraat') en CD&V ('Vlaamse Christen Democraten') willen ten allen koste verhullen dat zij voor dit schandaal verantwoordelijk zijn.
De Werkgroep Morkhoven roept iedere bezoeker van deze blog op om de artikels te copiëren en te verspreiden.
Verkiezingen kunnen alleen eerlijk en democratisch zijn wanneer de beschikbare informatie op het Internet niet gecensureerd wordt.

Spreek- en contactverbod in België: Brief aan justitieminister Turtelboom

kopstuk.Turtelboom.partij.van .de.burger..jpg

Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Brussel, 11.9.2012

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Belgische Staat - Marcel Vervloesem - contactverbod - discriminatie - regeerakkoord

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van onze vereniging belet.
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen.
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak.
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd.

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn. 
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Kopie: pers, verenigingen, europese instellingen, slachtoffers van justitie,

Foto: Justitieminister Turtelboom, lijsttrekker voor Open VLD in Antwerpen

(Meer info op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ indien de Belgische autoriteiten de blog niet afsluiten. Er zijn momenteel tal van problemen met de Morkhoven-blogs. Het blijkt bijvoorbeeld onmogelijk om dit bericht op een normale wijze te publiceren.  We blijven dus doorgaan tot het gelukt is. Artikels blijken soms onmogelijk te kopiëren te zijn omdat men de verspreiding ervan wil beletten.)

04-10-12

Chemische dumpingen: Brief Koningin Beatrix

Koningin_Beatrix_in_Vries.jpg

Majesteit

Heden na ruim een jaar heeft u nog steeds niet gereageerd op mijn e-mail bericht wat u hieronder nogmaals vindt ingelast:

8.8.11 Bericht van Ad van Rooij aan Hare Majesteit Koningin Beatrix

Van: A,M,L Van Rooij
Datum: 7 augustus 2011 16:21
Onderwerp: Bericht van Ad van Rooij aan Hare Majesteit Koningin Beatrix persoonlijk.
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl

Aan Hare Majesteit Koningin Beatrix als Voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd.

Lieve Koningin,

Via uw zeer gewaardeerde persvoorlichters mr. Wendy van der Sluijs en mr. Sabine Heijstek-van Leussen, laat ik u het volgende bericht toekomen:
Jan Donner (grootvader), André Donner (vader) en huidig verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (zoon) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn verantwoordelijk voor artikel 120 in de Nederlandse Grondwet (vanaf 1983) en artikel 60 in de Grondwet (vanaf 1953) en daarmee verantwoordelijk voor alle chemische dumpingen vanuit agrarische (o.a. Monsanto) en niet agrarische (o.a wolmanzouten) bestrijdingsmiddelen vanaf 1962 tot heden (49 jaar lang) waaruit sluipmoordende  genocide is ontstaan en nog zal ontstaan (in de vorm van het krijgen van kanker of andere ernstige vergiftiging ziekten) op miljarden wereldbewoners. Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees onze brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier Emmanuel Coulon, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg (lees: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-g...)

Wanneer moet verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarvoor verantwoording afleggen tegenover koningin Beatrix als voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd?
Graag vernemen ik van spoedig uw antwoord daarop.

Mijn lieve Groet,
Ad van Rooij

04-09-12

Vrijheid van meningsuiting in Nederland ?

Micha.Kat.jpg

Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting, censuurverbod

 

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)

Hoofdstuk 1: Grondrechten

 

6 Artikel 7 8

1. 

Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. 

De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. 

Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4. 

De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

 

1. Toelichting

 

Dit artikel beschermt de vrijheid van meningsuiting. Het eerste lid verbiedt preventieve censuur op uitingen via de drukpers en, zoals in de rechtspraak is erkend, via daarmee op één lijn te stellen middelen om je mening te uiten.

Voor radio en televisie bevat het tweede lid van artikel 7 een zelfstandige regeling. Een vergunningenstelsel voor de omroep is wel toegestaan, maar preventieve censuur op de uitzendingen niet. De uitwerking van het tweede lid is vorm gegeven in de Mediawet.

Het derde lid legt voor alle andere middelen tot meningsuiting (film, toneel, enz.) het recht vast, in vrijheid de inhoud van een meningsuiting te bepalen.

Daartoe verbiedt dit lid preventieve censuur. Een uitzondering wordt gemaakt voor het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar.

Handelsreclame valt niet onder de bescherming van dit artikel. Zo mag bijvoorbeeld een gemeente of provincie het plaatsen van een reclamebord verbieden om aantasting van natuurschoon te voorkomen.


2. In eenvoudig Nederlands

 

In Nederland mag je zeggen en schrijven wat je denkt zonder daar eerst toestemming voor te vragen. Maar de rechter kan je achteraf wel straffen, als je iets zegt of schrijft dat niet mag volgens een ander artikel van de Grondwet of een andere wet.

Uitleg

In dit artikel is de vrijheid van meningsuiting geregeld. In onze democratie is het zo dat je niet eerst toestemming hoeft te hebben voordat je iets schrijft of zegt. We hebben in Nederland dus geen censuur. Dat betekent niet dat je alles mag zeggen en schrijven zonder dat je daarvoor straf kan krijgen. Dat kan namelijk wel. Als je bijvoorbeeld iets zegt dat voor andere mensen kwetsend of beledigend is, kunnen ze naar de rechter gaan. De rechter kan dan toch nog een straf opleggen.

Dit artikel geldt ook voor radio of televisie. Ook radio- en televisieomroepen mogen uitzenden wat ze wllen. Ook zij kunnen achteraf straf krijgen als ze zich niet aan andere wetten hebben gehouden. Het artikel geldt ook voor toneel of film.

Er zijn wel uitzonderingen. De overheid kan bijvoorbeeld van tevoren regels opstellen voor jongeren onder de 16 jaar, zoals gebeurt bij de filmkeuring.

Voor reclame gelden ook andere regels. De overheid mag bijvoorbeeld een reclamebord in een natuurgebied verbieden.

Bron: De Grondwet in eenvoudig Nederlands 


3. Parlementaire debatten 

 

7-4-2009 TK - Vragen van het lid Wilders aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de berichten "Rasmussen moet alsnog excuses maken voor cartoons" en "Obama voor EU-lidmaatschap Turkije".

10-3-2009 TK - Interpellatie-Rutte, gericht tot de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het Verenigd Koninkrijk om toegang te verlenen aan het lid Wilders.

2-9-2008 TK - spoeddebat over de totstandkoming van een steunverklaring aan het weekblad Bluf!

20-5-2008 TK - spoeddebat over het vastzetten van een cartoonist.

1-4-2008 TK - debat over de verklaring van de minister-president, de minister van Algemene Zaken, over de internetfilm Fitna.

11-10 2007 algemeen overleg TK - Actieplan polarisatie en radicalisering.


4. Literatuur

 

Vrijheid van meningsuiting, Nationaal Comité 4 en 5 mei, 1992

Wetenschappelijk

Grondrechten en rechtsbescherming in Nederland, P.W.C. Akkermans, C.J. Bax, L.F.M. Verhey, 3e druk,

De uitingsvrijheid, blz 61 t/m 71.

De Grondwet onder redactie van P.W.C. Akkermans en A.K. Koekoek, Artikel 7, blz. 416 t/m 198.

Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, Het recht op politieke vrijheid, blz 327 t/m 364.

 

5. Internationale context

 

De  European Commission for Democracy through Law  van de  Raad van Europa - ook bekend als de Venice Commission - onderhoudt een database die de constituties en belangrijke constitutionele jurisprudentie van een groot aantal landen via een zeer gedetailleerde systematische index toegankelijk maakt.
 
5.3.19 Freedom of opinion
5.3.21 Freedom of expression
5.3.22 Freedom of the written press
5.3.23 Rights in respect of the audiovisual media and other means of mass communication

--- 

Hebt u een vraag? Klik dan hier om deze online aan de Rijksoverheid te stellen. Of bel gratis 0800-8051.

Nederlandse pers en Nederlandse Justitie: censuur

Micha.Kat.jpgDe bekende Nederlandse journalist Micha Kat is momenteel opgesloten.  Hij werd op beschuldiging van 'doodsbedreigingen' en van het doorbreken van het hem door Justitie opgelegd publicatieverbod, met veel machtsvertoon en media-aandacht door de Nederlandse anti-terroristische éénheid opgepakt terwijl de werkelijke criminelen door de Nederlandse overheid beschermd worden.  

Door de klokkenkuider te criminaliseren en een onontwarbaar juridisch kluwen rond hem te weven, hoopt men de door hem aangeklaagde zaken dicht te dekken.

Schrijf hem:

PI Haaglanden, locatie Zoetermeer
T.a.v. Micha Kat, geboren 5 april 1963 
Postbus 99

2700 AB ZOETERMEER  (Nederland)

Meeting: Micha Kat verschijnt op maandag, 10 september 2012, te 9 uur voor de rechtbank in Den Haag, Prins Clauslaan 60, Den Haag.  Alle klokkenluiders worden verwacht om zich ter plaatse te bezinnen over het spreekverbod dat justitie tegenwoordig aan aktivisten in Nederland en België oplegt. Bestaat er in Nederland, zoals dat in België reeds lang het geval is, een samenwerkingscontract tussen de media en de justitie en op welke wijze wordt de media-censuur geregeld ? Hoe staat het met de parlementaire kontrole ?

--- 

Micha Kat Spreekt - 1.9.2012

http://www.klokkenluideronline.nl/micha-kat-spreekt

http://www.youtube.com/watch?v=y-DsnKCKjpM&feature=player_embedded

http://youtu.be/y-DsnKCKjpM

Er waren problemen bij de het publiceren van dit bericht

Micha Kat, winnaar Frontier Award

FA Micha Kat SAM.jpg

Micha Kat is momenteel opgesloten.  Hij werd op beschuldiging van 'doodsbedreigingen' en van het doorbreken van het hem door Justitie opgelegd publicatieverbod, met veel machtsvertoon en media-aandacht door de Nederlandse anti-terroristische éénheid opgepakt terwijl de werkelijke criminelen door de Nederlandse overheid beschermd worden.  

Door de klokkenkuider te criminaliseren en een onontwarbaar juridisch kluwen rond hem te weven, hoopt men de door hem aangeklaagde zaken dicht te dekken.

Schrijf hem:

PI Haaglanden, locatie Zoetermeer
T.a.v. Micha Kat, geboren 5 april 1963 
Postbus 99

2700 AB ZOETERMEER  (Nederland)

Meeting: Micha Kat komt op Maandag, 10 september 2012, te 9 uur voor de rechtbank in Den Haag, Prins Clauslaan 60, Den Haag.  Alle klokkenluiders worden verwacht om zich ter plaatse te bezinnen over het spreekverbod dat Justitie tegenwoordig aan aktivisten in Nederland en België oplegt.

------------------

Micha Kat winnaar Frontier Award 2010

Tijdens de wekelijkse uitzending van Frontier Radio is op 20 oktober de
jaarlijkse Frontier Award 2010 uitgereikt aan onderzoeksjournalist Micha Kat.

Kat is de laatste jaren vooral bekend geworden door zijn controversiële website
www.klokkenluideronline.nl waarop hij tal van misstanden aan de kaak stelt,
vaak tegen het zere been van de gevestigde orde. Onderdeel van zijn website is
bijvoorbeeld een eigen internet tv-kanaal met de naam JDTV (Joris Demmink
Televisie), waarvoor hij op locatie opnames maakt van wantoestanden in de politiek, de justitie en de mainstream media, zowel in Nederland als daarbuiten.

De Frontier Award wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandstalige persoon die op grenswetenschappelijk gebied actief is en zo positieve veranderingen teweeg wil brengen. De lezers van Frontier Magazine kozen dit jaar uit dertien genomineerden, waarvan Micha Kat de glansrijke winnaar werd. Tijdens de live uitzending van Frontier Radio van 20 0ktober ontving hij de prijs uit handen van Frontier Magazines hoofdredacteur Herman Hegge.

Micha Kat toonde zich zeer gelukkig met de Award, die hij als de meest prestigieuze journalistieke prijs van de nieuwe media beschouwt. Het bijbehorende beeldje van de Frontier Award is een replica van de buste van de Egyptische koningin Nefertiti.

Website Micha Kat: www.klokkenluideronline.nl
Website Frontier Magazine: www.frontiermagazine.nl
Website Frontier Award: www.frontieraward.nl

Over Nefertiti:

Nefertiti is het boegbeeld van de Frontier Stichting. Haar naam staat letterlijk
voor: "De Schoonheid die opdoemt". Zij was de vrouw van de enigszins raadselachtige farao Achnaton. Haar buste – nu te bewonderen in een museum in Berlijn - staat symbool voor de techniekbeheersing die de oude Egyptenaren in haar tijd hadden bereikt om het menselijk gezicht weer te geven. Vergelijkbaar met de Mona Lisa vele jaren later.

Samen met haar echtgenoot Achnaton spande Nefertiti zich in om vastgeroeste
principes te doorbreken en een heropleving van de Egyptische cultuur in te
luiden. Ook de Frontier Award wordt uitgereikt aan mensen die vernieuwend en
grensdoorbrekend bezig zijn om een positieve verandering teweeg brengen.

De Frontier Award winnaars van de afgelopen jaren:

2001: Eltjo Haselhoff - graancirkels
2002: Janet Ossebaard & Bert Janssen - graancirkels
2003: Peter Toonen – Maya kalender
2004: Bram Vermeulen – Vermeulen Weet het Beter
2005: Robin de Ruiter – 9-11
2006: het ditkannietwaarzijn.nl team – 9-11
2007: Ronald Jan Heijn – Staya Erusa
2008: Pim van Lommel – Bijna Dood Ervaring
2009: Marcel Messing – Worden Wij Wakker

Voor meer info: 

http://www.klokkenluideronline.nl/

http://www.klokkenluideronline.nl/micha-kat-spreekt

03-09-12

Vrijlating Michelle Martin: politiek misbruikt

Wiite.bestelwagen.Dutroux.jpg

De politieke partijen misbruiken de discussie rond de vrijlating van Michelle Martin uitsluitend om politiek te kunnen scoren voor de verkiezingen van 14 oktober 2012.

Zij zouden er echter beter aan doen om het dossier Dutroux Bis dat zij in alle stilte en zonder onderzoek lieten afsluiten, te heropenen.

En hoe staat het met de strijd tegen de corruptie in België ?  Waarom wordt er steeds over het bestraffen van misdaden gepraat terwijl misdrijven zoals corruptie ongemoeid worden gelaten ?

------

 

Strijd tegen corruptie geen prioriteit voor de Belgische regering

Di.Rupo.jpg

"De strijd tegen de corruptie is geen prioriteit voor de regering-Di Rupo. En op het vlak van integriteit bengelen de openbare diensten, de politieke partijen en het parlement onderaan." Dat stelt de internationale anti-corruptie-organisatie Transparency International in een rapport over België dat zopas werd voorgesteld.

"De strijd tegen de corruptie staat niet in het regeerakkoord en niet in het Nationaal Veiligheidsplan. België mist een geïntegreerd integriteitsbeleid, er zijn wel wetten maar ze worden niet toegepast", zo luidt het. De beste score halen de parlementaire ombudsmannen, het Rekenhof, de diensten die de verkiezingen beheren en de media. Het slechtst scoren de openbare diensten, de politieke partijen en het parlement.

TI heeft een reeks aanbevelingen.

* Zo moeten er ethische codes komen voor ministers, leden van kabinetten en parlementsleden. Er is ook een duidelijke taakverdeling nodig tussen de ministeriële kabinetten en de administratie.

* Er is te weinig geld voor de strijd tegen de economische en financiële delinquentie.

* Er moeten straffen komen voor ambtenaren die misdrijven die ze kennen niét aangeven.

* De commissie die de verkiezingsuitgagen controleert mag niet uitsluitend uit parlementsleden bestaan.

* Alle politieke partijen moeten hun rekeningen volledig op hun website publiceren.

* Er is één "ombudsloket" nodig om de versnippering van ombudsmannen tegen te gaan. Burgers zouden zich dan tot dat loket kunnen wenden.

* Het anticorruptie-orgaan Hoog Comité van Toezicht moet opnieuw worden opgericht.

JDW

Foto Joris Herregods

http://www.vandaag.be/binnenland/98236_strijd-tegen-corru...

02-09-12

Vrijlating Michelle Martin (ex-Dutroux) wordt politiek uitgebuit

wathelet.Lejeune.jpgDe Nederlandse journalisten hebben het over de 'scheiding der machten' inzake de vrijlating van Michelle Martin (ex-Dutroux).  Zij verkopen echter onzin. De zogenoemde scheiding der machten in de zichzelf noemende 'democratische rechtsstaten' als België en Nederland, is immers een fabeltje.

Justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) kwam, zowel in de zaak rond kamerlid Laurent Michel die vragen stelde over het autopsierapport van de vermoorde meisjes Julie en Melissa (Dutroux), als in de zaak rond Faoud Belkacem van Sharia4Belgium, persoonlijk tussenbeide.
De rechterlijke beslissing over de verdere opsluiting van Belkacem stak zelfs al in het dossier nog voor dat de advocaten konden pleiten en de rechters uitspraak deden.  Dat gebeurde nadat Turtelboom in een opmerkelijke persmededeling liet weten dat 'ongeacht de uitspraak van de rechters in de raadkamer, Belkacem minstens drie maanden zou opgesloten worden'.  De opsluiting van Belkacem die, zoals in het geval van Laurent Michel, vergezeld ging van een intense mediacampagne, was dus een ministriële beslissing.  

Over het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en het feit dat de vzw Werkgroep Morkhoven reeds jaren geleden informatie overmaakte aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) over het kindermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben, zwijgt de Nederlandse pers vanzelfsprekend.

Die informatie werd immers ook aan de Nederlandse justitieminister overgemaakt die niet eens de moeite deed om te antwoorden.

Ook over het in de doofpot steken van het dossier Dutroux Bis wordt er gezwegen terwijl dit allemaal veel belangrijker is dan de vrijlating van Martin omdat er honderden zaken zonder onderzoek in de prullenmand verdwenen.

Voor de vzw Werkgroep Morkhoven is de klucht en de media-aandacht rond de vrijlating van Martin, dan ook een afleidingsmaneuver.

Het feit dat Jean-Denis Lejeune, vader van één de vermoorde meisjes in de zaak Dutroux die zopas de manifestatie tegen de vrijlating van Michelle Martin organiseerde, nu lijstduwer is geworden van de lijst Gemeentebelangen voor de verkiezingen van 14 oktober 2012, bewijst ook dat de zaak Dutroux politiek wordt uitgebuit.
Lejeune werkt thans als 
adviseur energie en leefmilieu op het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH, franstalige christen-democraten) die als lijsttrekker vermeld staat.

---

'Clarissen lossen probleem samenleving op'

Interview, Dit is de Dag (EO), De Nieuwe Morgen (GrootNieuwsRadio), 28-8-12

Het Belgisch Hof van Cassatie bevestigde vandaag het oordeel van de lagere rechter: Michelle Martin wordt na het uitzitten van de helft van haar straf (15 jaar) vrijgelaten uit de gevangenis. Een van de voorwaarden voor deze vervroegde vrijlating van de ex-vrouw van de beruchte Marc Dutroux was de beschikbaarheid van een vaste woon- en verblijfplaats. Niemand leek Martin te willen huisvesten tot de Clarissen in Marlonne zich aandienden als mogelijkheid met alle protest van dien. 'Die zusters lossen een groot probleem van de samenleving op: wat doen we met ex-gedetineerden? Iedereen wil misdadigers een tweede kans geven, als ie maar niet naast je komt wonen.' 

http://www.youtube.com/watch?v=9sOSbkAtJqQ

Foto: Jean-Denis Lejeune (cdH) en Melchior Wathelet (cdH)

01-09-12

'Kinderen te Koop' van Marcel Vervloesem: ook in boekvorm

Marcel.Boekvorm.jpg

Het boek van Marcel Vervloesem waarvan het script enkele maanden geleden door de justitie in beslag werd genomen, en dat onlangs op USB-stick werd gezet, is thans ook verkrijgbaar in boekvorm.

Voor Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: vt6788107@base.be

Kosten: 25 Euro.

Zaak Dutroux: huiszoeking bij Marcel Vervloesem

Lejeune.Turtelboom.jpg

Gisteren zijn de gerechtelijke diensten die weer zeer actief lijken te zijn, omstreeks 13 uur opnieuw binnengevallen bij Marcel Vervloesem die zopas zijn eerste boek 'Kinderen te Koop', heeft uitgebracht.  Dat is de 41 ste huiszoeking bij Marcel Vervloesem die sinds zijn onthullingen over de kinderpornozaak Zandvoort als 'staatsgevaarlijk' wordt beschouwd.

De zoeking ten huize van Marcel leverde echter geen resultaat op.  De gerechtelijke diensten konden zelfs de documenten dewelke Vervloesem voor het schrijven van zijn eerste boek gebruikte, niet weervinden. 

Daarop besloten zij Vervloesem voor ondervraging naar hun kantoor over te brengen.

De diensten wilden ten allen koste weten wie de persoon is dewelke eertijds de DVD ' s van het dossier Dutroux aan de Werkgroep Morkhoven overmaakte en waar deze DVD's zich thans bevinden. 

Maar Vervloesem die vindt dat er een einde moet komen aan de doofpotpolitiek, weigerde hen informatie te verstrekken.  Omstreeks 14:30 uur werd hij terug naar thuis gebracht.

Justitie zit bijzonder verveeld met het feit dat de activist zich beroept op het Internationaal Verdrag van de Kinderrechten.  Zij kan zich ook moeilijk weervinden in zijn mening dat diegenen die de desbetreffende DVD's Dutroux ter beschikking hebben gesteld, een onderscheiding verdienen. Het is echter dank zij deze DVD's dat Marcel Vervloesem in Zwitserland op het spoor kwam van een der daders voorkomende op de cederoms van de kinderporno-zaak Zandvoort. Het betrof een Franse magistraat die tevens kabinetschef was van de gewezen Franse Minister van Cultuur.  Het spoor leidde de Werkgroep Morkhoven naar de slachtoffertjes van de magistraat.

Justitie weet dat er in het dossier Dutroux diverse zaken zijn aangetroffen dewelke naar kindermisbruiken in Nederland wezen en vraagt zich af hoe Vervloesem de persoon uit Namen wist te vinden alwaar men 15 kubieke meter kinderporno in beslag diende te nemen. 

Het zit Justitie vooral dwars dat de Werkgroep Morkhoven het dossier Dutroux in het grootste geheim is blijven onderzoeken en dat de onderzoeken worden verdergezet terwijl zij besloten had om de zaak Dutroux in stilte af te sluiten.  

De voortdurende klachten en het jarenlange media-proces tegen Marcel Vervloesem die bedoeld waren om de Werkgroep Morkhoven de mond te snoeren en de zaken dicht te dekken, blijken maar weinig uitgehaald te hebben.  De recente manifestatie tegen de vrijlating van Michelle Martijn te Brussel, bewees tevens dat heel wat mensen met vragen blijven zitten over de Justitie.

Het is opmerkelijk dat Justitie Vervloesem sinds 2006 een spreekverbod met de media heeft opgelegd. Hij kreeg bovendien een reisverbod; een verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en een contactverbod met de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven terwijl die hem twee jaar lang in de gevangenis opzochten. Vervloesem heeft ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) omdat die hem was blijven steunen.

--------------------------------------------------------------------

Paul Marchal: "Vervroegde vrijlating Martin is onbegrijpelijk"

Paul Marchal, de vader van An, vindt het absoluut niet kunnen dat Michelle Martin, de vroegere echtgenote van Marc Dutroux, vervroegd vrijgelaten wordt. 

"Ik begrijp de procedure van justitie wel, maar dit is onbegrijpelijk. In de jaren 80 werd Michelle Martin al een eerste keer voor dergelijke feiten veroordeeld. Dat maakt van haar eigenlijk een recidivist. Omdat zij toen voor een correctionele rechtbank en in 2004 voor het hof van assisen veroordeeld werd, beschouwt de rechtbank dat echter niet als recidivisme. Anders zou zij nu, na de helft van haar straf, nog niet vrij kunnen komen."

"De mogelijke vrijlating geeft me een heel wrang gevoel. Ik vind dat justitie hiermee een misplaatst voorbeeld geeft. Hoe zit het dan met andere dossiers? Wat geeft dat nu voor beeld aan het buitenland?"

Marchal betreurt ook dat hij het nieuws over de mogelijke vrijlating via de pers heeft moeten vernemen. "Ik vind het enorm jammer dat na 16 jaar de slachtofferbejegening nog steeds slecht verloopt. Ik heb op de slachtofferfiche laten weten dat ik persoonlijk op de hoogte van de procedure gehouden wil worden, maar van de rechtbank heb ik niets over de mogelijke vrijlating van Martin vernomen. Dat vind ik bijzonder pijnlijk."

Na het dossier-Dutroux werd er in 2001 een dossier-Dutroux bis geopend. Hierin zouden de netwerken rond Dutroux onderzocht worden.

Op 23 augustus 2010, 15 jaar nadat Ann Marchal en Eefje Lambrecks verdwenen, stelde Paul Marchal vast dat er met het dossier-Dutroux bis niets werd gedaan". "Het is aan het doodbloeden en zal binnen de kortste keren door de onderzoeksrechter worden afgesloten", vertelde Paul Marchal aan TV Limburg.  Hij voegde er toen aan toe dat de rechter al enkele pogingen had ondernomen om het dossier af te sluiten.

---------------

Het boek van Marcel Vervloesem waarvan het script enkele maanden geleden door de justitie in beslag werd genomen, staat thans op USB-stick en is te bestellen op de volgende adressen.

Voor Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: vt6788107@base.be

Kosten: 25 Euro.

24-08-12

Kindermisbruiken: 'Kinderen te Koop'

COVER.boek.Marcel.jpg

17 augustus, 2012

Het boek over Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven, en hoe zij overgingen tot het oprollen van de kinderpornonetwerken Temse-Madeira, is uit!  Wegens de vele manieren waarop justitie het boek “Kinderen Te Koop” probeerde te boycotten, werd beslist om het boek op USB-stick uit te brengen. Het boek is door Marcel Vervloesem, ondanks het zware onderwerp, luchtig geschreven.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/16149/het-boek-...

Het boek dat op USB-stick werd gezet, is te bestellen op de volgende adressen:
Voor Nederlandbrenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: vt6788107@base.be

18:07 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Kinderen te Koop | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kindermisbruik: Brief aan Belgische justitieminister

Marcel-Vervloesem-1.jpg

Een klein jaartje geleden werd Marcel Vervloesem, die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, opnieuw aangeklaagd.  Hij kwam pas na vijf maanden weer vrij terwijl zijn onschuld reeds vanaf het begin vaststond.  De rechters die hem door middel van allerlei drogredenen vasthielden, waren dezelfde rechters die hem 11 jaar lang via een media-proces vervolgden. Daarbij verdwenen de ontlastende stukken uit Vervloesem's strafdossier. De justieministers gingen nooit in op het verzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven om deze verdwijningen te laten onderzoeken.

--------

Kinderpornozaak Zandvoort, gevangenis Turnhout: Brief aan minister van justitie

 

6.4.2012

Minister van Justitie Annemie Turtelboom

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort, Marcel Vervloesem, gevangenis Turnhout

Mag ik u nogmaals dringend verzoeken om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin gedetailleerde informatie is weer te vinden over het netwerk rond de kinderkribben in Amsterdam, over te laten maken aan de rechters te Amsterdam ?  Het proces rond Robert M. is immers een paar weken geleden van start gegaan en de rechters kunnen niet oordelen op basis van een onvolledig dossier.

Mag ik u tevens verzoeken om op te laten treden in de misdaadpraktijken van de Turnhoutse rechters Vander Flaas en Jacobs onder wiens verantwoordelijkheid alle ontlastende stukken en getuigenissen destijds uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde? Er zijn immers opnieuw bewijsstukken die de onschuld van Marcel Vervloesem konden aantonen, uit het gerechtelijk dossier gehaald.

Ik verwijs hierbij naar uw pleidooi voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid'.

Zolang u het licht op groen zet voor deze misdaadpraktijken, kunnen deze rechters verder hun gang gaan en ik heb de indruk dat men van plan is om Marcel Vervloesem die ernstig ziek is, stelselmatig uit de weg te ruimen.  Zijn gezondheidstoestand verslechtert met de dag.

Mag ik u tenslotte uw aandacht vragen voor de situatie in de gevangenis van Turnhout waar dat er slechts plaats is voor 120 gedetineerden en waar er thans 210 mensen zijn opgesloten waarvan een deel op matrassen op de grond moet slapen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

 

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Kinderpornozaak Zandvoort: Brief aan Belgische justitieminister

turtelboom.jpg

Op 6.4.2012 schreef Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, de volgende brief aan justitieminister Turtelboom:

-------

Minister van Justitie Annemie Turtelboom

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort, Marcel Vervloesem, gevangenis Turnhout

Mag ik u nogmaals dringend verzoeken om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin gedetailleerde informatie is weer te vinden over het netwerk rond de kinderkribben in Amsterdam, over te laten maken aan de rechters te Amsterdam ?  Het proces rond Robert M. is immers een paar weken geleden van start gegaan en de rechters kunnen niet oordelen op basis van een onvolledig dossier.

Mag ik u tevens verzoeken om op te laten treden in de misdaadpraktijken van de Turnhoutse rechters Vander Flaas en Jacobs onder wiens verantwoordelijkheid alle ontlastende stukken en getuigenissen destijds uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde? Er zijn immers opnieuw bewijsstukken die de onschuld van Marcel Vervloesem konden aantonen, uit het gerechtelijk dossier gehaald.

Ik verwijs hierbij naar uw pleidooi voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid'.

Zolang u het licht op groen zet voor deze misdaadpraktijken, kunnen deze rechters verder hun gang gaan en ik heb de indruk dat men van plan is om Marcel Vervloesem die ernstig ziek is, stelselmatig uit de weg te ruimen.  Zijn gezondheidstoestand verslechtert met de dag.

Mag ik u tenslotte uw aandacht vragen voor de situatie in de gevangenis van Turnhout waar dat er slechts plaats is voor 120 gedetineerden en waar er thans 210 mensen zijn opgesloten waarvan een deel op matrassen op de grond moet slapen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

 

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven