09-04-13

'Nederlandse Overheid: geen actie om seksueel misbruik aan te pakken’

Nederland.voormalige procureur-generaal Rieke Samson.jpg

14.2.2013

‘Overheid onderneemt geen actie om seksueel misbruik aan te pakken’

Het ministerie van Volksgezondheid doet te weinig om seksueel misbruik bij pleeggezinnen en instellingen aan te pakken. Dat zegt voorzitter Rieke Samson van de commissie die dit seksueel misbruik onderzocht vandaag in Trouw. Het is “oorverdovend stil” volgens Samson.

De commissie-Samson kwam in oktober met haar conclusies en aanbevelingen, maar daarna is er volgens de voorzitter weinig gebeurd. Volgens Samson worden de aanbevelingen van de commissie doorgeschoven.

Stukje uit het interview in Trouw van 14.2.2013

Rieke Samson heeft harde kritiek op het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens haar schuift het ministerie veel van de aanbevelingen door. Naar Jeugdzorg Nederland, naar de commissie-Rouvoet die door Jeugdzorg is ingesteld om een kwaliteitskader te ontwikkelen, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik. Naar de taskforce onder leiding van burgemeester Van der Laan, die toeziet op het actieplan voor de aanpak van kindermishandeling en misbruik. Samson: “Maar op het Ministerie verandert er niets. Dat is nog even afstandelijk als altijd. Het heeft alles weggeregeld. En nu zit iedereen op elkaar te wachten. En Van der Laan monitort maar door. Het ontbreekt aan actie.”

Jeugdzorg Dark horse:

Ook komen er geluiden van belangenbehartigers van jeugdzorgslachtoffers, dat er van overheidswege niets wordt gedaan voor het stroomlijnen van het beleid inzake compensatieregelingen. Geen enkele pro-actieve houding is merkbaar vanuit de ministeries en ieder contact moet vanuit de stichtingen zelf komen. Dat maakt de excuses die de overheid (onder grote druk) dan uiteindelijk toch heeft gemaakt richting de slachtoffers, nog leger dan ze al waren.

Het is overduidelijk dat de schaduwzijde van jeugdzorg bij dit kabinet, net als voor alle voorgaande kabinetten, geen enkele speciale belangstelling geniet en dat men zonder na te denken, verder gaat met het ontwikkelen van talloze plannen om juist meer kinderen het jeugdzorgcircuit in te leiden, zodat er nog meer kinderen beschadigd kunnen raken door dit overmatig gejuridiseerde systeem, waarin ouders feitelijk worden beschouwd als minderwaardige wezens. Niet op papier natuurlijk, want de schijn van gelijkwaardigheid wil men blijven wekken, maar in juridische zin verandert er voor ouders de komende tijd helemaal niets. O nee, dat is niet helemaal waar. De gronden voor gedwongen maatregelen worden met de 'OTS-light' in de nieuwe jeugdwet nog verder versoepeld, dus ouders zullen in de praktijk nog sneller de regie over hun eigen kinderen kwijt zijn.

Foto: voormalige procureur-generaal Rieke Samson

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/pina-colada-onderzoek.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3393733/2013/02/14/Samson-Oorverdovend-stil-rond-misbruik.dhtml
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/14/overheid-onderneemt-geen-actie-om-seksueel-misbruik-aan-te-pakken/
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/meldpunt/index.aspx
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/20121218-laatste-openbaar-bericht-commissie-samson.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/summary-rapport-commissie-samson-beschikbaar.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/actueel/Excuus-bewindspersonen-aan-slachtoffers.aspx?cp=109&cs=578
http://www.onafhankelijkleven.be/2012/10/10/seksueelmisbruik/