03-03-13

Bestel het boek “Kinderen Te Koop”, Marcel Vervloesem

Brief aan Dutch Amazing News Blog

Bedankt voor de her-bekendmaking van het boek.

Want de wekenlange sluiting van alle onze skynetblogs en de reeds drie maanden durende terreur tegenover Marcel Vervloesem's oudste kleindochtertje en dochter die ermee gepaard ging, waren natuurlijk bedoeld om de aandacht van de kinderpornozaak Zandvoort en het boek af te leiden.

Doordat de Justitie deze terreur toelaat en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken onze brieven terzake niet beäntwoorden, wordt ook de met Marcel Vervloesem's dochter bevriende familie (met minderjarigen kinderen) nu geterroriseerd.

Na de aanslag op Marcel Vervloesem's dochter die uitgevoerd werd met een snelrijdende wagen die vanuit de tegenovergestelde richting, zich plots op hetzelfde baanvak begaf en zijn koplampen aanstak (waarna er een waarschuwend sms-berichtje volgde), waren er 's nachts ook geweerschoten te horen rond het huis van Marcel Vervloesem's dochter. Er er worden nu zelfs brandbommen gegooid nadat één van de bendeleden die bij de Justitie maar al te goed bekend is omdat men hem begin vorig jaar gebruikte om Marcel opnieuw aan te klagen, schreef dat hij het 'huis ging platbranden'.

De criminelen maken deel uit van dezelfde bende die de Belgische overheid gebruikte om Marcel jarenlang van sexueel misbruik te beschuldigen en zij worden beschermd door dezelfde rechters die ondermeer alle ontlastende stukken uit Marcel's strafdossier lieten verdwijnen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

De Belgische minister van Justitie A. Turtelboom is van al deze feiten op de hoogte maar reageerde tot nogtoe niet. Zij benoemde toevallig één van de procureurs van het gerechtshof te Turnhout dat de criminelen verder blijft beschermen, tot kabinetschef... 
Ook Turtelboom's politieke vriendin, de minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet, werd ingelicht. Maar ook zij weigerde om te reageren terwijl de terreur in gang werd gezet door een bestuurslid van de politieraad die zijn kameraad, de hoofdcommissaris van de politie van Herentals, ertoe wist te overhalen om geen proces-verbaal op te maken van de aanslag. Voor een Minister van Binnenlandse Zaken die bevoegd is voor de goede werking van de politiediensten zou dit toch een voldoende zwaarwichtige reden moeten zijn om een disciplinair onderzoek in te laten stellen.

Zowel Turtelboom als Milquet praten bovendien al maandenlang over het Nationale Veiligheidsplan van de Belgische regering.

De 'veiligheid van alle burgers is de absolute prioriteit van de regering', zei Premier Di Rupo die het Nationaal Veiligheidsplan aan de pers voorstelde.

Ik heb ook Premier Di Rupo reeds verschillende keren geschreven in verband met de uitgeoefende terreur en, in tegenstelling tot de Minister Turtelboom en Milquet, liet deze mij antwoorden dat 'het team van de Eerste Minister mijn bedenkingen verder zal onderzoeken'.
In officiële regeringskringen worden terreur en terreuraanslagen dus 'bedenkingen' genoemd.
Maar kom, het is al veel beter dan een Minister van Justitie die voortdurend voor de 'bestraffing van de kleinste misdaad' en een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' pleit, terwijl dat simpelweg gelogen is.

Omdat deze terreur wordt uitgevoerd door criminelen die door de Justitie en bepaalde regeringsinstanties stilzwijgend ondersteund worden en omdat onze brieven toch weinig uithalen, gaan we nu opnieuw documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort op het net zetten.

Ik probeerde zopas over de door de Belgische overheid goedgekeurde maffiapraktijken tegenover kinderen, kleinkinderen en vrienden van aktievoerders, nog een Open Brief aan de Nederlandse kamerleden op de skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' te publiceren.
Het artikel werd echter onmiddellijk geblokkeerd en ik was zelfs verplicht om mijn computer herop te starten (wat ik sinds een jaar niet meer hoefde te doen).
Justitie en Binnenlandse Zaken beschikken namelijk ook over een afdeling computercriminaliteit die nu blijkbaar tegen aktiegroepen wordt ingezet nadat de Belgische regering verklaarde 'geen voorrang te willen verlenen aan de bestrijding van de zware criminaliteit'.

http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2013/03/03/best...

01-09-12

'Kinderen te Koop' van Marcel Vervloesem: ook in boekvorm

Marcel.Boekvorm.jpg

Het boek van Marcel Vervloesem waarvan het script enkele maanden geleden door de justitie in beslag werd genomen, en dat onlangs op USB-stick werd gezet, is thans ook verkrijgbaar in boekvorm.

Voor Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: vt6788107@base.be

Kosten: 25 Euro.