01-02-14

Zaak van den Brink: Ben, Leonie en hun dochters

Ben van den Brink, Leonie Minkema en hun dochters 1
 

ZOETERMEER (ZH) – De meeste ouders willen hun kinderen gezond en gelukkig zien opgroeien. Voor hen is er niets ergens denkbaar, dan dat hun kinderen iets overkomt en zij hen niet konden beschermen. Het ontvoeren van kinderen, mishandeling en seksueel geweld binnen organisaties, komt steeds meer in de media. De meeste mensen zijn eventjes geschokt en verontwaardigd. Daarna gaan ze weer over op de orde van de dag...

Al een paar jaar volg ik de gebeurtenissen rondom Ben van den Brink, Leonie Minkema en hun dochters. Naar wat ik heb ervaren, is dit een moedig gezin, dat op gruwelijke wijze uit elkaar getrokken is. Al jaren doen de ouders moeite om deze toestand onder de aandacht te brengen van overheidsinstanties, de rechtbank en de politie. Hoewel ze in hun recht staan, krijgen ze te weinig gehoor. Alleen al in Zoetermeer hebben medestanders drie keer geprobeerd aangifte te doen van het bedreigen, mishandelen en onteren van de meisjes. Steeds werd dit afgeketst en kwam er geen onderzoek.

Toen Ben van den Brink erachter kwam wat zijn schoonvader met zijn dochters Nirvana en Demi uithaalde, wist hij niet wat hem overkwam. De meisjes gaven aan mishandeld en opgesloten te worden door hun opa en zijn vrienden. Volgens een artsenrapport werden zij ook seksueel misbruikt. Ben ging verhaal halen bij de schoonvader en is vervolgens omsingeld door elf politiewagens en voor een half jaar opgesloten wegens ‘bedreiging’ van de schoonvader. Een invloedrijke man, met veel contacten.

Terwijl Ben in de gevangenis zat, werden de meisjes uit het gezin weggehaald en in OCK het Spalier geplaatst. Omdat ze de moed hadden om over het misbruik te vertellen? Er waren twee politieagenten bij betrokken, die zich voordeden als jeugdzorgmedewerkers. Officieel was er alleen een ondertoezichtstelling uitgesproken. De meisjes waren toen elf en vijf jaar jong.

De moeder Leonie is die maanden alleen. In die periode is zij herhaaldelijk verkracht door haar vader en vrienden van hem. Ook was er een politieagent uit Schoorl bij betrokken. Tijdens de ontvoering gaat het seksueel misbruik gewoon door. Leonie bezoekt de huisarts met Demi voor het verwijderen van een wrat, onder toezicht van een begeleider van OCK het Spalier. Demi raakt in paniek als de arts aan haar billen wil komen, ze is bang “dat hij er wat in stopt.”
In 2010 wil Leonie de kinderen laten onderzoeken door een onafhankelijke arts.

OCK het Spalier ontdekt dit en verplaatst de kinderen naar een geheime locatie (achteraf blijkt in Huizen), waar zij acht dagen worden weggehouden van school, zodat elk spoor van seksueel misbruik niet meer te achterhalen is. Augustus 2011 komen ze terecht in het zogeheten ‘Wilmahuis’ in Zoetermeer, gerund door ex-rechercheur Anton W. en zijn ex Wilma B. Ben mag zijn kinderen nauwelijks zien. Telefonisch contact is beperkt mogelijk.

Ook hier gaat het misbruik ‘gewoon’ door. Er zijn geen geldige papieren en ook geen enkele controle en veiligheid. In de tussentijd waren er rechtszittingen in achterkamertjes, die niet in het landelijk gezagsregister voorkomen en dus illegaal zijn. Inspectie Jeugdzorg heeft bevestigd dat deze twee kinderen (en met hen vele andere kinderen) jarenlang op illegale wijze gevangen zijn gehouden, zonder geldige indicatiebesluiten.

Dit is des te schrijnender, omdat een groep onderzoekers onder leiding van Ben van den Brink, heeft ontdekt hoe zijn dochters sinds september 2009 in een zwart pedofiel circuit zijn ‘opgevangen’ en op sadistische wijze mishandeld en seksueel misbruikt zijn.

Ook uit de telefoongesprekken met hun dochters blijkt hoe bang ze zijn. Ze worden bedreigd met een opname op een gesloten afdeling van de Hoenderloogroep, als zij uit school zouden klappen. Ook kunnen zij extra worden gepijnigd of onteerd. Al jaren leven deze meisjes in een diepe hel. Waarom zijn de meisjes nog steeds niet thuis, na vier jaar pure ontvoering, waarbij zij ook seksueel misbruikt zijn? Zonder geldige indicatiebesluiten? Is dit kinderbescherming?

Gezinnen worden vernield. En die kinderen moeten gezond weer de maatschappij in? De meisjes willen bij hun ouders zijn, maar mogen hen bijna nooit zien. Thuis waren er geen noemenswaardige problemen. Vooral voor de buitenwereld waren de meisjes bang. Bij hun ouders voelden zij zich veilig, thuis en geliefd. Uit alles maak ik op dat de ouders zielsveel van hun dochters houden.

Het komt er nu op aan de meisjes zo snel mogelijk te bevrijden uit het zogeheten Wilmahuis en hen veilig terug te laten keren naar hun gezin. Voor een kind telt iedere dag. Zij kunnen geen jaren wachten. De liefde voor hun dochters en de gedrevenheid om hun meiden te bevrijden raken mij diep. Ben mailde eens in zijn wanhoop dat hij “desnoods schietend, zijn dochters weg zou halen”.

Ben van den Brink, Leonie Minkema en hun dochters 2

Toen is hij samen met Leonie klemgereden en met veel geweld gearresteerd. Hij werd tegen de grond gegooid en afgetuigd. Leonie hoorde hem schreeuwen, maar zij werd in bedwang gehouden en moest de andere kant opkijken, “Om het niet erger te maken.” Het lijkt wel een western! Ook op het politiebureau gingen ze door met Ben te mishandelen.

Hij kwam ervoor op de Eerste Hulp terecht. Hij lag aan het infuus en had een gebroken pols, verwondingen aan het gezicht en vocht in een long. Daarnaast had hij gekneusde ribben, kapotte knieën en pijn in zijn nek en was een oog bloeddoorlopen.

Over Leonie zeiden ze: “Wat doen we met haar?” “Zij wordt ook afgevoerd.” In een andere auto reden ze haar naar het politiebureau, waar zij met niemand contact op mocht nemen. Daarna werd ze naar huis gebracht en moest ze toezien hoe het arrestatieteam de hele woning overhoop haalde. Tot hun teleurstelling vonden ze geen vuurwapens. Na drie dagen is Ben vrij gelaten, zonder de voorwaarde dat hij niet meer met de media praat over jeugdzorg. Dus gewoon een actie om hem het zwijgen op te leggen.

Naast de voortdurende pijn van de ontvoering van hun dochters, is er nog veel meer gebeurd om dit gezin ten gronde te richten. De pleegmoeder, Wilma B, heeft onder diverse schuilnamen (zoals Jos Bos, Entoch, Theo en De Derde Kop Koffie) geprobeerd Ben te psychiatriseren en in het belachelijke te trekken. Ook heeft zij geprobeerd hem bedreigingen in zijn schoenen te schuiven.

De zaak is zo ernstig dat ik aandring op een grondig onderzoek door eerlijke rechercheurs, die echt om kinderen geven, opdat de meisjes, die niemand iets misdaan hebben, bevrijd worden. De ouders moeten hen direct kunnen ophalen. De meisjes hadden allang thuis moeten zijn! Zij verkeren mogelijk in levensgevaar, na de onthullingen over het pedofielennetwerk. Ik heb er vertrouwen in dat er nog mensen zijn die echt om kinderen geven en die aan waarheidsvinding doen. Het Wilmahuis is bijna volledig ontmaskerd.

Steeds meer onrechtmatigheden zijn ontdekt via onderzoeken en documenten. Namen en foto’s van politieagenten die ook functies binnen jeugdzorg vervullen en rechters die die elementaire rechten van kinderen en ouders schenden. Enkele keren was ik van de partij bij een protestactie, om deze zaak aandacht te geven en de ouders en hun dochters te steunen. Myra Radio was ook aanwezig en vroeg commentaar aan Wilma B. van het tehuis. Zij wenste geen commentaar te geven. Er waren mensen van SBS die toezegden naar de zaak te willen kijken. Ook spraken actievoerders een buurtbewoner. Zij wist niet eens dat hier een gezinshuis stond. “Je ziet hier nooit een kind buiten spelen”, was haar uitleg. Wie weet is daar een goede reden voor.

Zelf was ik er pas om 14.30 uur. Ben, Leonie en een vertrouwenspersoon waren er. Hiernaast waren er wat medestanders, die hen willen steunen. We hebben gepraat over wat er aan de hand is in de maatschappij, met name betreft jeugdzorg en pedofiele netwerken, die door politie in stand worden gehouden. Ondanks de zwar(t)e thema’s was de onderlinge sfeer positief. Het is mooi om elkaar te steunen en ons in te zetten voor een eerlijkere wereld. Het gebeuren verliep rustig. Af en toe reed er een politiewagen langs. Ook zag ik geblindeerde wagens langsrijden, waar vaak kinderen in worden vervoerd.

Ook hebben we Anton W. zien uitstappen. Hij liep snel door toen Leonie op hem afstapte. Hij was doodsbenauwd voor de moeder, die haar dochters terug wil. Hij had geen kind bij zich. De meisjes zijn waarschijnlijk ergens anders naartoe gebracht. Onze grootste angst was dat de oprichters van het gruwel-gezinshuis de meisjes extra gaan pijnigen, als reactie op ons aanwezigheid.

De tweede protestactie die ik bijwoonde: Ik had gemist dat Leonie haar oudste dochter Nirvana een zoen mocht geven en zij in de armen van haar vader rende. Ben zei dat hij haar snel zal komen ophalen. We hoopten dat zij Demi ook even mochten zien, dus verspreidden we ons, om haar niet te missen. Want we zagen de gezinshuis-werkers ervoor aan om Demi dit te ontzeggen en zij daarna verdrietig in bed zou liggen. Ondertussen bespraken we de situatie.

Een ‘begeleidster’ Ditty, een oudere vrouw, kwam met Demi aangefietst. Leonie liep op haar af. Het meisje lachte, bij het zien van haar moeder. De ‘begeleidster’ haalde het kind in. “Demi mag ook een kus krijgen”, zoiets riep Ben een paar keer. Toen pakte dat mens Demi hard bij haar nek. Omdat het kind blij was haar moeder te zien en ze affectie toonde. “Blijf van mijn kind af!” zei Ben toen. Hij duwde zijn fiets voor die van Ditty. Er werd wat geduwd en getrokken. “Jij blijft fucking van mijn kind af!” riep de vader.

Hij hield zich duidelijk nog in en wilde Ditty bij zijn dochter vandaan houden. Leonie had haar armen om Demi heen geslagen, om haar te troosten. Het mens roeptoeterde meteen dat ze aangifte zou doen voor mishandeling(!). “Dat kunnen wij beter doen!” riep iemand van het groepje. Ben beschermde alleen zijn kind! Dat is ook de taak van een vader. Hij heeft niet geslagen of het mens bij haar keel gegrepen. Dat laatste beweerde zij wel.

De leden van het gezinshuis beleefden ongekend plezier aan de valse aangifte. Er kwamen twee mountainbikeagenten. Degene die Ben te woord stond, was redelijk. Hij leek onder de indruk en bekeek de bewijsstukken die Ben liet zien. Daarna kwam er een politiewagen. Die twee agenten leken hun mening al klaar te hebben, want hij kon gelijk mee.

Vier anderen, waaronder Leonie, wilden een getuigenverklaring afleggen op het politiebureau. Maar men wilde ons verhaal niet horen en we konden geen aangifte doen voor het mishandelen van Demi. Overigens kwam Ben na 24 uur weer vrij. De aanklacht was geseponeerd, omdat de vrouw onder een valse naam aangifte had gedaan. De officier van justitie kon er niets mee.

De derde keer liet Ben me bewijsstukken zien, dat er enkel een ondertoezichtstelling is uitgesproken. Ook is het Wilmahuis een eenmanszaak en niet aangesloten bij Bureau Jeugdzorg. Verder had hij een print van Demi, toen zeven jaar. Ze draagt een pruik, is opgedoft en werd op internet aangeboden. Een tweedehands kledingzaak als dekmantel, die toevallig op hetzelfde adres is ingeschreven als het gezinshuis waar Demi toen verbleef: De Robben.

De laatste twee keer zijn we weggestuurd door dezelfde politieagent, onder bedreiging van een aanhouding. Ik vraag me af of deze waarschuwing in het politiesysteem terug te vinden is. Is het gewoon een geval van dat regels belangrijker zijn dan mensen (kinderen!), of is het een afdekactie om de ontvoering en het misbruik doorgang te laten hebben? Juist deze ervaringen zeggen mij dat er iets vreemds aan de hand is met dat gezinshuis.

Hiervóór kwamen er twee agenten op mountainbikes. Vooral een van hen was redelijk. Hij zei zelfs tegen Ben van Den Brink: “Het is wel schokkend wat je allemaal vertelt” en “Dat moet frustrerend zijn.” Hij kon zich voorstellen dat we hier stonden! Ook nam hij de moeite om te bewijsstukken in te zien.

Bijna iedere instantie in Zoetermeer is nu op de hoogte. Het gezin kan iedere publiciteit gebruiken, om deze zaken aan het licht te brengen, zodat het niet meer afgedekt kan worden. Ook andere kinderen worden zonder duidelijke reden bij hun ouders weggehaald en lopen het ene trauma na het andere op. Veel kinderen worden uit huis gehaald en doelbewust binnen pedofiele netwerken geplaatst en op internet aangeboden.

http://nirvana-en-demi-van-den-brink.webnode.nl/news/er-zijn-kinderen-geofferd-en-vermoord-uit-dit-gruwel-misbruik-circuit-op-de-groenewater-hazewater-in-meerzicht-zoetermeer/

http://schijn-o-t-s-en-u-h-p.webnode.nl/news/nog-meer-slachtoffers-van-het-wilmahuis-gezinshuis-op-de-groenewater-hazewater/

http://ontvoerd-door-de-politie.webnode.nl/news/geef-je-op-om-te-helpen-bij-een-burger-aanhouding-hier-in-nederland-of-het-eerste-land-die-zij-vervolgens-binnen-rijden-/

http://ontvoerd-door-de-politie.webnode.nl/news/de-slachtoffers-nummer-10-en-11-van-dit-zoetermeerse-misbruik-nest-hebben-zich-gemeld/

http://inzake-de-juiste-instanties.webnode.nl/news/drie-maal-geweigerd-onze-aangifte-op-te-nemen-op-politie-bureau-zoetermeer-/

http://inzake-de-juiste-instanties.webnode.nl/news/hazewater-gezinshuis-en-toch-blijf-van-mijn-lijf-huis-diamanthuis-wilmahuis-etc-etc-etc-/

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/noodomroep-bevrijd-demi-en-nirvana

http://www.nujij.nl/algemeen/vader-strijdt-tegen-onrecht-justitie.21588969.lynkx

http://belgiumbridge.webs.com/apps/blog/show/19096288-ontvoering-kinderen-door-jeugdzorg-nederland-beerput-gaat-open-

http://ontvoerd-door-de-politie.webnode.nl/news/er-gaan-personen-van-dit-groenewater-hazewater-misbruik-nest-aangehouden-worden-om-de-vele-andere-slachtoffers-te-achterhalen/

http://www.ziek-van-angst.nl/2013/11/30/maak-een-melding-hier-inzake-demi-en-nirvana-van-den-brink-a-u-b/

http://www.klokkenluideronline.is/2012/09/bevrijd-demi-en-nirvana/

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=245899

Lees ook meer op: http://inzake-de-juiste-instanties.webnode.nl/news/ben-van-den-brink-leonie-minkema/

28-03-13

Zaak Van Den Brink: inbewaringstelling

vandenBrink.familie.jpg

Foto: Ben en Leonie Van Den Brink, tesamen met hun kinderen Demi en Nirvana.
De kinderen werden op 24 september 2009 onder erg onduidelijke omstandigheden in een jeugdinstelling geplaatst.
Hun vader werd een paar keren tot een psychiatrische opname gedwongen omwille van wat men omschreef als 'een aantal problematische verschijnselen in het gedrag van de verdachte'...

----

Een inbewaringstelling of IBS is in Nederland een maatregel (Wet Bopz) waarbij iemand gedwongen in een psychiatrische instelling geplaatst wordt. De maatregel kan alleen door de burgemeester, zonder de betrokkene (die vooraf reeds 'patiënt' wordt genoemd) te zien, afgegeven worden. Alleen als de burgemeester een inbewaringstelling afgeeft kan de betrokkene meteen worden opgenomen. Binnen 3 dagen na de opname, moet de rechter kijken of er een acute reden bestaat om de IBS voor de duur van 3 weken te activeren. Wordt de IBS door de rechter bekrachtigd dan moet de betrokkene tot die tijd op onvrijwillige basis worden opgenomen. Als de rechter bepaalt dat er geen acuut gevaar meer is, wordt de IBS niet geactiveerd. Vanaf hier heeft de betrokkene de keuze om vrijwillig opgenomen te worden. Het kan zijn dat de rechter voorwaardelijke uitspraken doet, of uitspraken waar een (voorwaardelijke) datum aan verbonden is. Ook kan de rechter besluiten tot nader onderzoek, opschorting, schorsing, seponeren of uitstel. In principe moet de rechter voor het oordelen over bekrachtiging van de IBS-ers, artsen, en psychiaters spreken. Betrokkene krijgt voor de IBS (kosteloos) een advocaat toegewezen, waarmee hij daags of slechts enkele uren voordat de zitting plaats heeft, kan overleggen zodat de verdediging meestal onvoldoende voorberereid is.

Bewerkte bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Inbewaringstelling_(psychiatrie)

http://verontrustevaders.nl/#overzicht

26-04-12

Klokkenluiders: Waarom werd Micha Kat opgepakt ?

micha-kat.jpgDe nederlandes journalist Micha Kat, hoofdredacteur van Klokkenluideronline, werd vandaag opgepakt.  Heeft het soms iets met zijn publicaties (waaronder de publicatie in bijlage) te maken ?

Hoe dan ook, het begint op te vallen dat de éne na de andere klokkenluider in België en Nederland wordt aangeklaagd.

Eerst was er de Belgische aktievoerder Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde.  De man die zwaar ziek is (kanker-, nier-, hart- en diabetespatiënt), zit nu reeds maandenlang in voorhechtenis.  Dat gebeurt onder een vals voorwendsel van de rechters die hem vanwege de kinderpornozaak Zandvoort 11 jaren lang vervolgd hebben.  Hij werd opgesloten in de gevangenis van Turnhout waar dat gedetineerden wegens constant plaatsgebrek op matrassen op de grond moeten slapen.

Enkele dagen geelden was het federaal parlementslid Laurent Louis (België) aan de beurt omdat hij vragen durfde te stellen over het autopsierapport van Julie en Melissa in de zaak Dutroux dat aantoont dat de officiële versie onjuist is en dat de meisjes niet enkel van honger en dorst omkwamen.

En vandaag (gisteren intussen) was het dus de beurt aan Micha Kat die een onderzoek eist naar Joris Demmink die volgens zijn gegevens in een pedo-schandaal betrokken is.

De Nederlandse klokkenluider Ben van den Brink werd ook al aangepakt en zijn proces zou vandaag plaats vinden.  

Het wordt tijd dat de Nederlandse officiële instantie 'Commissie Integriteit Overheid (CIO)' die de 'Expertgroep Klokkenluiders' oprichtte om klokkenluiders beter te beschermen, zich vragen stelt.

-----------

 

DE NEDERLANDSE MARCEL VERVLOESEM

EXTRA EN BREAKING: MENNO REEMEIJER, DE NIEUWE BILDERBERG-CORRESPONDENT VAN DE NOS, OVER FRISO EN VAATSTRA, DE SUPERGETUIGE, JORIS DEMMINK, JEROEN DE JAGER, MARIE-CLAIRE ROVERS EN DE PEDONETWERKEN NU OP NRCOMBUDSMAN

PEDO-JUSTITIE VAN JORIS DEMMINK MARTELT KLOKKENLUIDER BEN VAN DEN BRINK NET ALS DE BELGISCHE PEDO-JUSTITIE MARCEL VERVLOESEM * URI ROSENTHAL’S HYSTERISCHE REACTIE OP DE ZAAK-DEMMINK TOCH TE ZIEN * KOMT ALLEN NAAR DE NIEUWE MARTEL-ZITTING VAN BEN ONDER LEIDING VAN PEDO-RECHTER FRED SALOMON * ZIE AANKONDIGING OP DEZE SITE

BEN VAN DEN BRINK BERECHT DOOR JOODSE SATANICUS EN SPECIALE TROUBLE-SHOOTER VAN JORIS DEMMINK

Het verzet tegen de weerzinwekkende mafia van kinderverkrachters grijpt steeds wijder op zich heen. Als reactie gaan de justitie-pedo’s steeds wilder om zich heen slaan, net als in Belgie. Het voornaamste slachtoffer daarvan is klokkenluider Ben van den Brink die nu al maanden wordt geterroriseerd, gedetineerd en gemolesteerd. Hieronder maken we kennis met Ben en zijn ‘werk’ via een uitzending van Argusoog Radio van afgelopen zomer. Thans is het van belang om in groten getale naar de Amsterdamse rechtbank te komen (26 april, 12:00) waar een nieuwe zaak dient tegen Ben [backgrounds]. De chief excecutioneer is de bekende voormalige kinderverkr kindermartel kinderrechter en Kabbalistische Joodse satanicus Fred Salomon (FOTO). Overigens staat de Amsterdamse rechtbank onder leiding van het pedo-monster Carla Eradus die

ooit kinderen liet wegslepen bij hun ouders door de pedo-Gestapo terwijl deze ouders op de rechtbank waren in een zitting die zij zelf leidde. Eradus is hiervoor zelfs veroordeeld door de Hoge Raad, maar tevens door Demmink natuurlijk direct op de troon geplaatst. Ja mensen, het is een dolle boel op de Amsterdamse rechtbank! [LEES ONS ARTIKEL 'HET MONSTER CARLA ERADUS'] De pedo-mafia heeft in zijn ongekende en perverse smerigheid deze Joodse satanicus Salomon in de rol gedwongen van the good cop. Eind 2010 stopte deze Salomon zogenaamd als kinderrechter omdat hij ‘het kinderleed niet langer kon aanzien’ [VIDEO]. In werkelijkheid was deze move bedoeld Salomon ‘geloofwaardigheid’ en ‘menselijkheid’ te verlenen zodat hij ‘moreel kapitaal’ opbouwt om de meest smerige hand- en spandiensten te kunnen verlenen aan Joris Demmink cs. Zoals het opruimen van Ben van den Brink. De Jood en verkrachter van Palestijnse kinderen Salomon speelde ook nog eens de hoofdrol in een door Joris Demmink betaald en geregisseerd ‘Dokument’ van de NCRV getiteld ‘De Kinderrechter‘.

In deze ‘documentaire’, deel van een propaganda-drieluik over onze ‘rechtstaat’, zien we onder andere twee kleine meisjes die huilend aan de tafel van rechter Salomon komen smekend om te worden geplaatst in een pedo-pleeggezin: Zoals de zaak van twee kleine zusjes die opvallend welbespraakt [JA NATUURLIJK, DE TEKST IS OPGESTELD DOOR SALOMON EN DEMMINK] vragen om een pleegmoeder, omdat ze thuis worden verwaarloosd. “Ik zou graag naar een pleeggezin willen”, vertelt een van de zusjes met een dun stemmetje. “Maar dat duurt lang, want er is een heel lange wachtlijst.” Ze legt uit dat ze liever niet teruggaat naar haar moeder, want ze is bang dat ze anders op latere leeftijd zal worden geconfronteerd met emotionele schade.

Ja mensen, als je dan toch nog perse iets positiefs wil zeggen over de satanische kinderverkrachters is het dit: ze hebben wel humor! Joodse humor in dit geval. Maar wat natuurlijk moet gebeuren is dat de weerzinwekkende Salomon achter zijn tafel vandaan getrokken moet worden en direct op transport gesteld naar het heilige land waar zich vervolgens ongestraft kan vergrijpen aan Palestijnse peuters. De joodse satanicus Salomon is in zijn vrije tijd overigens ondermeer voorzitter van de ‘uitkeringscommissieWezenfonds‘.No further questions, your honour! Salomon zit tot over zijn besneden piemel in de Joodse mafia waar hij ook de heer Joop Elzas treft die recent hevig masturberend werd aangetroffen voor het raam van zijn ‘toonaangevende merkenbureau’. Laten we deze idioten afrekenen met Ben? Deze geperverteerde criminelen ‘rechtspreken’ over goede burgers? Wellicht kan Ben eerst eens aan Fred vragen of zij zelf geen pedofiel is en zijn antwoord dan laten opnemen in het PV van de zitting, zulks met de uitdrukkelijke waarschuwing dat de Joodse satanicus doordrongen moet zijn van zijn plicht de waarheid te spreken omdat hij anders wegens meineed voor de rechter zal worden gesleept net als zijn pedo-vrienden Westenberg en Kalbfleisch. Hetzelfde kan Ben doen met de twee bijzitters van de satanicus die blijkbaar weigeren hun nevenfuncties [in pedo-land uiteraard] op te geven zoals ze wettelijk zijn verplicht. Criminelen dus. Ben zou ook hen moeten dwingen te verklaren welke nevenfuncties ze bekleden en dat opnieuw laten vastleggen door de griffier. Of nog beter: Ben zou de bijzitters direct moeten wraken omdat ze zich zelf niet aan de wet houden. Ook maar direct een non-pedo-verklaring van deze twee rechters. En alles vastleggen op video natuurlijk zoals ons recht is, anders: weer wraken de pedo-agenten! Kortom: IN DE AANVAL! THEY WILL STOP DEGRADING US! WE WILL BE VICTORIOUS!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11902/de-nederl...