10-02-13

Wie is Joanna van der Hoek ?

Joanna.van.der.hoek.jpg

Joanna van der Hoek is de studente die op 1 februari in Utrecht, in haar eentje voor de viering van Beatrix’ verjaardag in het Beatrixtheater, een bord met een antimonarchistische leuze omhoog hield. Het werd breed uitgemeten in de MSM en ook dat zij werd afgevoerd door de politie. Zij werd op slag zo bekend dat zij bij Pauw en Witteman mocht laten zien hoezeer zij haar vrouwtje stond en hoe goed zij haar verhaal kon doen.

Een aantal kritische uitspraken over Joanna van der Hoek

Dankzij onze onvolprezen research-achterban hebben we de ‘Joanna-hoax’ snel kunnen doorprikken. Joanna van der Hoek blijkt eerder te zijn ingezet als infiltrante bij Occupy en ook als ‘peace ambassador‘ deeply te zijn involoved in een club waarvan de NWO-propganda afdruipt. Deze organisatie, CISV, heeft zelfs banden met de VN en mocht Kofi Annan begroeten als spreker op een symposium: By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000. Vermoedelijk is Joanna ingezet door de AIVD om de ‘antimonarchisten’ uit hun tent te lokken opdat zij vervolgens kunnen worden uitgeschakeld. Vast staat dat de Occupy-beweging op geheel vergelijkbare wijze is geinfiltreerd en onschadelijk gemaakt. Overigens zegt iemand die nauw betrokken was bij Occupy Den Haag Joanna niet te kennen. Volgens het AD was zij hierbij ‘vanaf het eerste uur betrokken’.

Dat was ook direct mijn gevoel. Echte klokkenluiders komen nooit op nationale tv. Interessante film van Matt Damon over de spin m.b.t. Fracking is een eye-opener. Maar des te meer als je hoort dat de film gefinancierd is door een olie maatschappij.
Het gaat er allemaal om om het volk het gevoel te geven dat ze worden gehoord en daarna gaat het spel onveranderd verder.

Joanna van der Hoek een “Youth Peace Ambassador” van de “Children’s International Summer Villages” (CISV)? Alleen de naam alleen al wekt huiver. Dit lijkt me een kinderlokkers-club die onder de vlag van de UNESCO kinderen alleen naar verre buitenlanden lokt om hen daar in die naargeestige zomerdorpen seksueel te misbruiken. En die traumatische ervaring te gebruiken om die kinderen onder Mind-Control te krijgen, te hersenspoelen en hen verder te ontwikkelen tot willige NWO-slaven. Dat Joanna zich nu in de Weg-met-de-Monarchie-actie laat misbruiken als een lokeend voor de AIVD, en al eens eerder namens deze staatsveiligheidsdienst de Nederlandse Occupy beweging infiltreerde zegt meer al genoeg over wat voor ellendigs Joanna als kind in die internationale zomerkampen te verduren heeft gekregen. Goed dat Joanna zo snel ontmaskerd werd!

Toen ik het artikel plaatste waarin ik uitleg dat Joanna mogelijk een AIVD infiltrant is, schoten het aantal bezoekers op mijn blog omhoog. Dit was met name het gevolg van het zeer snel stijgende aantal facebook links. Inmiddels heeft Facebook al die links verwijderd. Dat bewijst wat mij betreft des te meer dat het waar is dat hier controle achter zit! Want waarom krijgt Joanna wel spreektijd in de Main Stream Media en heeft zij een facebookpagina die druk bezocht wordt, maar waarom wordt een kritische geluid over haar onderdrukt?

Klopt helemaal Martin. Ik heb gisteren op de site van RTL Utrecht een comment geplaatst nav hun artikel over joanna. In dat comment ben ik niet grof of beledigend geweest. Wel heb ik duidelijk mijn mening gegeven over hoe er in NL met klokkenluiders wordt omgegaan. Het is nooit geplaatst. Na circa 14:00 uur toen hier gister op KLOL een link werd geplaatst naar het artikel is geen enkele comment meer geplaatst. Dus het is niet alleen facebook, het is ook RTL Utrecht enz.. Goed dat deze dingen hier uit de doeken worden gedaan.

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/22121/wie-is-jo...
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/02/05/joanna-is-...
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/02/06/facebook-v...

http://www.argusoog.org/wie-is-joanna/

17:53 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Joanna van der Hoek, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-10-12

Nederlandse Justitie intimideert redacteur

doofpot-kat-demmink.Nederland.jpgOp donderdag 25 oktober meldde zich opnieuw een deurwaarder aan de deur bij de natuurlijke persoon van de redacteur Arend Zeevat van Argusoog. Hij liet op het adres een bevel tot het betalen van een dwangsom , naar in eerste instantie werd gedacht, van  € 29.445,04 achter. Al eerder had men op het adres een brief achtergelaten met daarin vermeld dezelfde dwangsom, die men meende te kunnen incasseren door bij zijn werkgever beslag te leggen op zijn salaris. Deze intimidatiepoging werd getorpedeerd doordat een medewerkster van de salarisadminstratie van die werkgever constateerde dat er een verkeerd Burger Slaven Nummer was opgegeven.

Blijkbaar zijn de eisende partijen niet van zins hun intimidatiespel op te geven en zijn er andermaal toe overgegaan het opnieuw te proberen. Verdere details hierover zullen spoedig volgen.
http://www.argusoog.org/redacteur-argusoog-opnieuw-geinti...

20-10-12

Nederlandse justitie intimideert: Open Brief CDA-fractie

doofpot-demmink.jpgvan:CDA cda@tweedekamer.nl

aan:Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 20 oktober 2012 15:24

onderwerp: Zaak Demmink: Nederlandse justitie intimideert

 

Geachte heer/mevrouw,

We hebben uw mail in goede orde ontvangen. 

We ontvangen per dag vele e-mails.

Vanwege die hoeveelheid is het helaas niet mogelijk om elke e-mail te beantwoorden, wij vragen daarvoor uw begrip.

Ook als u geen antwoord ontvangt kunt u er zeker van zijn dat alle serieuze onderwerpen terechtkomen bij de juiste woordvoerders binnen onze fractie. Zij nemen die onderwerpen mee bij de voorbereiding van debatten.

Voor dringende zaken of vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Publieksvoorlichting van het CDA. Van maandag t/m vrijdag, van 09.30 – 17.30uur, bereikbaar op 070 – 318 3026.

Met vriendelijke groet,

CDA Publieksvoorlichting

-----

van:Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com

aan:CDA <cda@tweedekamer.nl>

datum: 20 oktober 2012 15:39

onderwerp: Re: Zaak Demmink: Nederlandse justitie intimideert

 

Bedankt voor uw antwoord.

Ik hoop dat mijn bericht inzake de intimidatie van justitie tegenover de redacteuren van het onafhankelijk media-orgaan Argusoog, door de juiste woordvoerders binnen uw fractie wordt bekeken en dat men ook werk laat maken van een onderzoek naar allerlei duistere zaken waarin de heer Demmink, als hoofdfunctionaris van de Nederlandse justitie, wordt vernoemd.

Dat is de enige manier om deze zaken op te klaren.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

15:51 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Brief, CDA-fractie, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rechtszaken: Nederlandse justitie intimideert

doofpot-demmink.jpgWellicht één van de langstslepende kwesties in Den Haag: de Zaak Joris Demmink. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie staat al enkele jaren in een kwade reuk. Hij wordt in talrijke schandalen, waaronder kindermisbruik, genoemd.

In 2010 verscheen er een lijvig boekwerk over de kwestie: 'De Demmink Doofpot'.

Het boek, of eigenlijk rapport, werd samengesteld door Jan Poot en Micha Kat.

De journalist Micha Kat, die een paar maanden geleden onder het voorwendsel van 'doodsbedreigingen te hebben geuit', werd opgesloten en die men van plan is om te interneren, blijkt over degelijke journalistieke capaciteiten te beschikken (naast zijn vermogen om leuke filmpjes te maken). Met name zijn chronologisch feitenoverzicht is indrukwekkend: al sinds 1994 (!) doen er geruchten de ronde over de handel en wandel van Demmink.  Er waren vele Kamervragen en artikelen maar de Nederlandse autoriteiten, die kunnen rekenen op hun woordvoerders binnen de Nederlandse pers, blijven de zaken dichtdekken.

Demmink’s advocaat Harro Knijff zei dat Demmink in de jaren negentig niét naar Turkije is gereisd. Een overzicht in het boek doet echter anders vermoeden: tussen november 1995 en mei 1999, waren er een tiental reizen naar Turkije.

In het boek is er ondermeer sprake van de kwestie Baybasin, aangiftes die niet in behandeling werden genomen en ministers die consequent de hand boven het hoofd hielden van hun topambtenaar.

Enfin, het is ongetwijfeld interessant om dit boek te lezen, zeker nu de redactieleden van het vrijwilligersplatform Argusoog dat veel over Demmink heeft gepubliceerd, door de Nederlandse justitie geintimideerd worden.

------

Schrijf Micha Kat: PI Haaglanden, locatie Zoetermeer T.a.v. Micha Kat, geboren 5 april 1963. Postbus 99 2700 AB ZOETERMEER (Nederland)

https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-0...

http://www.argusoog.org/nieuwe-zware-intimidatiepogingen/

http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_kunena&...

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/opnieuw-anti-...