27-09-09

'Terrorismebestrijding' Nederland


‘Terrorismebestrijding’

By Jan Boeykens

Cottyn265‘Opsporingsorganisaties en veiligheidsdiensten steeds meer mogelijkheden om gegevens van burgers te vorderen, onderzoeken en vergelijken’

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 en ‘latere bedreigingen van de rechtsstaat’ wordt er in Nederland een hoge prioriteit aan de bestrijding van terrorisme gegeven. De budgetten van de AIVD (de Nederlandse binnenlandse veiligheidsdienst die zich bezig houdt met de bescherming van de Staat) worden verhoogd, er wordt een wetgeving ontwikkeld waardoor meer gedragingen strafbaar worden en de politie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgen meer bevoegdheden toebedeeld.

Voor het inzetten van een aantal bevoegdheden is het niet langer nodig dat er een verdenking tegen iemand is, een « aanwijzing » is voldoende. Ook hebben opsporingsorganisaties en veiligheidsdiensten steeds meer mogelijkheden om gegevens van burgers te vorderen, onderzoeken en vergelijken.

Bron: http://www.ejure.nl/

26-09-09

Repressie: Gevangenisbeleid in België


lukvervaetgevang

Brussel, 25 september 2009

Kritische gevangenisleraar krijgt beroepsverbod

Sinds 10 augustus 2009 moeten de gevangenen van Sint-Gillis (Brussel) het stellen zonder hun vaste leraar Nederlands. Luk Vervaet, die al vijf jaar les gaf in Sint-Gillis, mag geen enkele gevangenis meer binnen. Om veiligheidsredenen, luidt het droogweg bij de algemene directie van de penitentiaire instellingen. Vervaet vermoedt dat hij geviseerd wordt wegens enkele kritische opiniestukken over het gevangeniswezen in België.

Het Albertplein in de Brusselse gemeente Sint-Gillis, half september. Hier op een boogscheut van de gevangenis waar hij vijf jaar werkte, heb ik afgesproken met Luk Vervaet voor een interview over het beroepsverbod dat hem werd opgelegd en over de crisis van het Belgische gevangeniswezen.

De cipiers van Sint-Gillis zorgen voor het juiste decor. Ze staken voor de tweede dag op rij uit onvrede met de onveilige situatie in de gevangenis. De maximumcapaciteit van de gevangenis bedraagt 450 gedetineerden, maar er verblijven er momenteel 620. Politiewagens rijden af en aan om de taken van de cipiers over te nemen. Het is in dat soort omstandigheden dat Vervaet vijf jaar lang Nederlands leerde aan gevangenen die zich proberen voor te bereiden op een leven na de opsluiting.

Tot op 10 augustus die onverbiddellijke telefoon kwam. “Mijn werkgever kreeg van de directie van Sint-Gillis te horen dat ik mij niet meer moest aanbieden om les te geven want dat ik omwille van veiligheidsredenen de gevangenis niet meer binnen mocht”, zegt Vervaet.

Na enig aandringen blijkt dat het bevel van hogerhand komt. Van de algemene directie van de penitentiaire instellingen, maar ook die wenste geen verdere commentaar te geven bij de beslissing. Vervaet: “Op schriftelijke vragen om meer uitleg door mijn werkgever en door mijn advocaat is geen antwoord gekomen. Hij blijft bij die paar woorden: omwille van veiligheidsredenen.”

Vervaet stapte naar de rechter en probeert via een kortgeding Hans Meurisse, het hoofd van de Belgische gevangenissen te dwingen zich te verantwoorden en de ban op te heffen. Zijn werkgever, een vereniging die opleidingen en vormingen organiseert in gevangenissen, wacht de uitspraak af. Als het verbod niet wordt opgeheven, lijkt een ontslag onvermijdelijk.

Hebt u ooit een verwittiging gekregen?

“Ik heb geen verwitting gehad en werd ook nooit uitgenodigd voor een gesprek. Mochten zij mij nu gezegd hebben dat ze mijn contacten of activiteiten buiten de gevangenis niet aanvaarden, dan had ik tenminste de keuze gehad. Dan kan ik die activiteiten staken of beslissen om te stoppen met werken. Maar nu is er niks, geen gesprek, geen argumenten, geen mogelijkheid om mij te verdedigen. Zo'n regime van rechteloosheid is gangbaar in de gevangenis, maar wordt nu uitgebreid naar de rest van de maatschappij. De vraag waarom iets gebeurd in een gevangenis wordt nooit gesteld. De gevangenis is een zone van rechteloosheid.”

U vermoedt dat het iets te maken heeft met bepaalde standpunten die u hebt ingenomen de afgelopen jaren.

“Het is een blijft natuurlijk een vermoeden, maar alles wijst er op dat ik niet meer welkom ben omwille van een aantal opinies en activiteiten die totaal losstaan van mijn werk als lesgever.”

U ontpopte zich de laatste jaren tot een ijverige schrijver van opiniestukken die verschenen in verschillende kranten. Daarin bent u niet mals voor het Belgische beleid. Waarom trekt u zich de problematiek van de gevangenissen zo hard aan?

“De maatschappij keert haar rug naar dat publiek. Het is geen thema, noch voor sociale bewegingen, noch voor politieke partijen. Terwijl er nochtans een massa mensen is die daar mee geconfronteerd wordt. Sinds de jaren '80 is de gevangenispopulatie met 67 procent gegroeid. Is dat omdat de mensen slechter geworden zijn? Nee, het is de maatschappij die veranderd is. Toen ik jong was, was werk vinden geen probleem. Als je het ergens beu was, stak je gewoon de straat over. Nu wel.”

Is het niet wat makkelijk om criminaliteit te verklaren uit sociale ongelijkheid?

“In onze maatschappij wordt alles geïndividualiseerd. Sociale oorzaken worden afgewezen. Voor mij is de sociale achtergrond nog altijd determinerend om een mens te begrijpen. De omgeving waarin iemand opgroeit, is bepalend. Men hoort dat niet graag want dat interpelleert de maatschappij en de overheid die liefst van al af wil van haar sociale verantwoordelijkheid. Ook binnen de penitentiaire wereld is dat de dominante stroming. We hebben te veel aandacht besteed aan sociale factoren. Laten we ons nu concentreren op het individu, klinkt het daar.”

Linkse intellectuelen hebben delinquenten, armen en allochtonen te veel gepamperd en te weinig voor hun verantwoordelijkheden gesteld, hoor je wel eens. Volgens sommigen is net dat de oorzaak van de crisis van links.

“Mijn stelling is precies het tegenovergestelde. Indien men niet zegt dat we leven in een systeem dat criminaliteit aanwakkert, dan zijn we verkeerd bezig. Daarmee begint het. De grote criminaliteit situeert zich aan de top. Maar in de gevangenis kom ik alleen maar mensen tegen uit de lagere klasse. Is het normaal dat criminaliteit aan de top alleen maar aan het licht komt, als iemand anders het uitlekt omdat hij denkt er voordeel mee te halen? En vervolgens worden de beste advocaten ingeschakeld om de schade te beperken en de zaak te vertragen. Is het crimineel om te speculeren op voedsel? Natuurlijk, mensen sterven daardoor.
Word je daarvoor gestraft? Nee. We moeten stoppen om altijd maar nieuwe gevangenissen te bouwen. We moeten naar alternatieven zoeken.
Die progressieve stem hoor ik niet meer. Er is een stroming die zegt dat we moeten meedoen met rechts in de hoop dat we zo weer het vertrouwen winnen van het publiek dat van ons vervreemd is. Maar dat is zelfmoord.”

Bij de grote incidenten rond criminaliteit van de afgelopen jaren was de reactie telkens 'meer repressie' en 'hardere aanpak'.

“Het enige antwoord op criminaliteit en delinquentie is harder optreden, langere straffen, meer gevangenissen, kabels en netten boven de gevangenissen. Dat is een doodlopende straat. Neem de kwestie van de racistische moorden. Laat ons eens het racistische klimaat in vraag stellen waarin dergelijke moorden mogelijk worden. Wat moeten we corrigeren in de maatschappij om te vermijden dat zoiets opnieuw gebeurt? Als gevangenisbewakers gewelddadig zijn, ga ik ook niet focussen op die individuen, maar vraag ik me af waarom die excessen mogelijk worden. Die vragen stelt men niet graag. Men doet alsof we in de beste wereld wonen waarin enkel nog wat gekken rondlopen die we moeten kraken.”

Begrijpt u dat slachtoffers wraak willen, dat ze een harde aanpak willen van de dader?

“Dat is een complex probleem. Ik ken Tiny Mast goed, de moeder van twee kinderen die ontvoerd zijn. Eén kind werd vermoord teruggevonden. Het tweede kind blijft ook na al die jaren nog vermist. Bij haar heb ik gezien hoe complex de wereld is van iemand die achterblijft als slachtoffer. Dat is onherstelbaar. Misschien klinkt het nu raar wat ik zeg, maar het eerste wat die mensen nodig hebben is liefde. Geen wraak, maar een beschermende en liefdevolle omgeving. Er is geen automatisme tussen wraak en slachtoffer zijn. Weten dat iemand lijdt, maakt je verdriet niet goed. Ik spreek hier nu trouwens over heel extreme gevallen, over verkrachters en kindermoordenaars. In tegenstelling tot wat men misschien denkt, vormen die een heel kleine minderheid in de gevangenis. Zolang onze visie op straf niet verandert, zitten we in een doodlopende straat.”

Hoe moet die visie er dan uitzien?

“De missie van de gevangenis is nu: sluit ze op en gooi de sleutel weg. Als dat de opdracht is die gevangenissen krijgen, moet je niet verwachten dat daar veel aan opvoeding wordt gedaan. De vormingsmedewerkers zijn nu een bedelstaf. Ze lopen in de weg van de veiligheid. Zolang de visie op gevangenissen niet verandert, zolang men niet begrijpt dat een aantal mensen daar niet op zijn plaats zit en dat de focus moet liggen op opvoeding en niet op opsluiting, is het werk van vormingsmedewerkers als ik een druppel op een hete plaat.”

Wat zijn de eigenschappen van een goede vormingsmedewerker in de gevangenis?

“Men zou mensen moeten aantrekken die ervaringsdeskundige zijn. Ex-gedetineerden die zich hebben geschoold tot sociaal assistent, bijvoorbeeld. Of familie van gedetineerden of mensen die ervaringen hebben op vlak van de problematiek van de immigratie of de geschiedenis van de arbeiderswereld. Die mensen kunnen gevangenen echt iets bijbrengen. Ook iemand als Carine Russo, die zich als parlementslid de problematiek van de gevangenen heel erg heeft aangetrokken, zou dat kunnen.”

“Men vergeet dat die gevangenen op het eind van hun straf terugkeren naar de plaats waar ze vandaan komen. Ze proberen de draad weer op te nemen, maar komen uit een familiaal milieu dat zeer fragiel is, ze hebben geen job of zijn die verloren. Om de gevangenen voor te bereiden op een leven na de gevangenis heb je mensen nodig die levenservaring hebben, niet enkel leraars met een schoolse kennis.”

Het verbod om nog langer in de gevangenissen les te geven, kwam er in de periode dat het ganse land op zoek was naar enkele ontsnapte gevangenen. Wat dacht u bij die ontsnappingen?

“De zaak-Sekkaki is bijzonder interessant. Ashraf Sekkaki heeft een persoonlijk conflict met Hans Meurisse. Hij noemde de omstandigheden waarin hij werd opgesloten 'Guantanamo in België'. (Sekkaki zat zes maanden lang opgesloten in de AIBV, de Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid van de gevangenis van Brugge, nvdr). Waarop de minister en de penitentiaire overheden zich haasten om te zeggen dat er niets aan de hand was met die speciale regimes. Voor iemand als Sekkaki is er gewoon geen perspectief. “Ik word gek. Geef me een perspectief”, zei hij.”

“Pas op, ik moedig ontsnappingen niet aan. Maar als je nu kabels hangt boven de gevangenissen, komen ze de volgende keer misschien met bazooka's om de muren op te blazen. Als je alle gaten dichtmaakt, zullen sommigen naar nog hardere middelen grijpen om te ontsnappen. Zo'n helicopter is misschien het signaal dat het op een andere manier niet meer lukt. Maar men vreest een belachelijk figuur te slaan als er eens een gevangene ontsnapt. Ik zou liever zo belachelijk gemaakt worden dan dat we Frankrijk achterna lopen waar dit jaar alleen al 97 gevangenen zelfmoord pleegden. Ontsnappingen en zelfmoorden zijn signalen van hetzelfde probleem. Er loopt iets fundamenteel fout in onze gevangenissen.”

Wie de situatie kent, kan vaak wel begrip opbrengen. Denk aan advocaat Sven Mary of de makers van de schrijnende Panorama-reportage. Waarom krijgen die stemmen weinig weerklank?

“Dat heeft te maken met de dominante ideologie die geen begrip wil. Begrip tonen is toegeven, is collaboratie. Als je vindt dat het niet kan dat iemand zes maanden opgesloten wordt in totaal isolement dan word je meteen bestempeld als een sympathisant van terroristen of zware criminelen. Zo ver is het gekomen.”

Zijn er veel mensen met een andere mening?

“Er is een grote stroming van mensen die zich vragen stellen, maar die krijgt geen maatschappelijke stem. Zolang je binnen je eigen cirkel blijft, is er geen probleem. Binnen de academische wereld mag er gedebatteerd worden, maar het mag nooit een maatschappelijk debat worden.”

Binnen de populaire cultuur wordt nochtans graag geflirt met criminaliteit en gevangenissen. Denk aan Prison Break, Johnny Cash, Jailhouse Rock. Patrick Dewael organiseerde zijn politiek bal in het vroegere gevangenismuseum van Tongeren en noemde het Jailhouse Lounge.

“Er is een fascinatie voor de gevangeniswereld, voor de outcast die doet wat niemand durft. En tegelijkertijd functioneert het ook als afschrikking met opgeklopte verhalen over verkrachting en mishandeling in gevangenissen.”

U bezocht ook enkele beruchte gevangenen. Waarom doet u dat?

“Ten eerste omdat de beruchtste gevangenen meestal het minst vaak bezoek krijgen. Het was dus ook een humanitair gebaar. Ten tweede omdat ik de gevangenissen binnen de gevangenissen een onrustwekkende evolutie vind.
Gevangenissen zijn niet meer genoeg. Men bouwt speciale eenheden binnen de gevangenissen waar mensen onderworpen worden aan speciale regimes. Het is een concept dat komt overgewaaid uit de VS in de slipstream van de strijd tegen terrorisme. Ik vind dat onwettig en zeg dat ook openlijk. Het past in mijn engagement tegen de terreurwetgeving die ik een uitzonderingswetgeving vind.
Die wetgeving leidt tot excessen. Ik heb contact genomen met Trabelsi toen bekend raakte dat hij zou worden uitgeleverd aan de VS. Hij heeft acht jaar van zijn maximumstraf van tien jaar uitgezeten. Nu zijn vrijlating dichterbij komt, beslissen ze om hem nog eens te berechten in de VS zonder enig concreet element of bewijs. In de VS zal hij beschouwd worden als 'ennemy combattant' waardoor hij over geen enkele rechtszekerheid beschikt. In de VS zijn er duizend kleine Guantanamo's. Zolang die bestaan is er geen enkele garantie op een normaal proces.”

Zou het niet kunnen dat die bezoeken de toorn hebben opgewekt van bepaalde mensen? U hebt Trabelsi ook aangespoord om een boek te schrijven over zijn ervaringen.

“Dat kan, maar Trabelsi heeft het recht een boek te schrijven en ik heb het recht om hem te bezoeken. Is dit interview dat we nu doen dan ook een inbreuk op de veiligheid?”

Bent u gefascineerd door zo'n figuur als Trabelsi?

“Die persoon fascineert mij niet meer dan gelijk welke andere gevangene. Kijk, het is makkelijk om onrecht in een ver land aan te klagen als je niet bereid bent om iets te doen aan onrecht in je eigen omgeving.”

De ironie wil dat Vervaet stichtend lid is van het Platform voor Vrije meningsuiting, schreven intellectuelen en vertegenwoordigers van sociale bewegingen in een opiniestuk.

“De cirkel breidt uit. Een brave man als Paul-Emile Dupret, raadgever van een linkse fractie in het Europees parlement staat op de zwarte lijst van de VS. Als hij boven de VS vliegt, wordt zijn vliegtuig omgeleid. Ik sta nu ook op een zwarte lijst. Wie is de volgende?”

Op de website van het Platform voor Vrije Meningsuiting staat een oproep en een lijst met ondertekenaars:
http://vrije-meningsuiting.be/nl/node/23
http://antwerpen.indymedia.org/node/1116

21:32 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenisbeleid in belgie |  Facebook |

21-09-09

Persvrijheid: Open Brief aan een Internetprovider

 

680px-Loge-parfaite-union-mons

Hierbij volgt een Open Brief van Jan Boeykens, Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gericht aan de Belgische Internetprovider 'Skynet' die verschillende weblogs van de anti-kinderporno-vereniging van het Internet verwijderde

21.9.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

Ik wens nogmaals een klacht in te dienen wegens de verwijdering van onze skynetblogs 'Doofpot Justitie', 'Leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd'.

We zijn immers al jarenlang een klant van Belgacom en houden al jarenlang skynetblogs open en kunnen niet aanvaarden dat onze skynetblogs verwijderd werden door een simpele klacht van een zogezegde blogspecialist die gruwelt van de skynetblogs en wiens vriendin (een Gentse strafpleitster waarmee hij samenwerkt) zelfs een publiekelijke oproep deed om ons wegens 'dubieus' uit de rankings en uit de Top 100 van het Gents internetbedrijfje Metatale te verwijderen.

De man die een echte lastercampagne via het Internet tegen ons voerde en ons 'kinderverkrachters' en 'pedovriendjes' noemde terwijl hij onze skynetblogs op een kinderachtige manier als 'vies' bestempelde, is van een bedenkelijk alooi.

In het verleden werden we ook al eens het slachtoffer van een klacht van iemand uit het pedo-milieu. Skynet besloot toen de blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' zonder enige waarschuwing van het Internet te verwijderen.
Wij tekenden daartegen fel protest aan.
De klacht bleek immers enkel gebaseerd te zijn op de welsprekendheid van de man die beweerde dat wij 'zijn naam gebruikt en zijn privacy geschonden hadden zodat we daarmee de regels van Skynet overtraden'.
Er was van een 'schending der privacy' echter geen sprake.
Zijn naam werd niet eens genoemd. We gebruikten alleen de initialen Charly N. (en er zijn duizenden Charly N.'s) zonder daarbij naar pedo's of kindermisbruik te verwijzen.

Nadat we beloofd hadden om de 'naam' Charly N. in Piet L. (van 'Piet Lul') te veranderen, werden onze blogs terug op het Internet geplaatst.

De man die ons vanwege zijn ingesteldheid absoluut van het Internet wilde krijgen, wist nadien door middel van een anonieme klacht bij de Canadese provider 'Bravenet' de website van Prinses de Croÿ te laten sluiten wegens het zogezegd 'bespottelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid'.
Prinses de Croÿ werkt al jaren met ons samen rond de bestrijding van kinderhandel en misbruiken (http://www.droitfondamental.eu/).

Zowel de vzw Werkgroep Morkhoven als Prinses de Croÿ die mede ondervoorzitster van de vzw Werkgroep is, ondervinden al jarenlang problemen met justitie en vermoedelijk met de diensten van de Belgische Staatsveiligheid.
Dat komt omdat wij een grondig onderzoek blijven eisen naar de kinderpornozaak Zandvoort en voor de vrijlating blijven pleiten van de zwaar zieke Marcel Vervloesem die, na een reeks valse klachten en de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten.

We ondervinden al jarenlang Internetproblemen en kregen regelmatig te maken met individuen uit het pedocriminele milieu die ons ten allen koste het zwijgen trachtten op te leggen.

We dienden hiervoor herhaaldelijk een klacht in bij de minister(s) van justitie en zijn diensten maar dat bracht geen aarde aan de dijk.

De problemen met de skynetblogs bleven toenemen en ik kon zelfs de Skynetklantendienst niet meer bereiken omdat de site niet meer toegankelijk was voor onze computers.
Daarenboven ontbraken de karakters om geautomatiseerde spam tegen te houden zodat er geen klachtenformulier kon ingevuld worden.
Daarop startte ik met de blog 'Skynet Problemen'.
Op die manier kon Skynet van mijn klachten kennis nemen.

Doordat de problemen met onze skynetblogs en ons e-mailverkeer bleven toenemen, liep de situatie (eerlijkheidshalve gezegd) enigszins uit de hand en begonnen wij onze pijlen meer en meer op Skynet te richten, wat zeker niet de oorspronkelijke bedoeling was.
Achteraf geloof ik dat men ons in die richting heeft willen maneuvreren.

Indien mijn klachten ernstig worden genomen en de kwestie met de verwijderde blogs op een redelijke manier kan opgelost worden, ben ik bereid om de blog 'Skynet Problemen' te sluiten zodat de relatie met Skynet erdoor verbeterd kan worden.

Aan de politieke inhoud van onze blogs kan natuurlijk niet geraakt worden.
We leven nog altijd in een democratische rechtsstaat waarin politieke actiegroepen en protestbewegingen dienen getolereerd te worden.
Ook de persvrijheid en vrije meningsuiting is tot nogtoe van toepassing alhoewel sommigen die grondwettelijke rechten graag afgeschaft zouden zien.
Er bestaat zelfs nog zoiets als een 'vermoeden van onschuld' waardoor niemand door middel van mediacampagnes en openbare verdachtmakingen gelyncht kan worden.
Ook het recht op een eerlijk proces en een onpartijdige rechtsspraak behoren tot onze democratische verworvenheden.

In de hoop op een positieve reactie, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form


Bevestiging
Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).
http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-sendVerwijdering skynetblogs

Zie ook het artikel 'Skynet verwijdert drie Morkhoven-blogs' waarin het artikel werd opgenomen dat enkele dagen geleden op de skynetblog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' werd gepubliceerd. Onmiddellijk na de publicatie van dit artikel stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat de blog ontoegankelijk werd gemaakt en dat er twee andere skynet-blogs, waaronder 'Doofpot Justitie', verdwenen waren.
Op 'Doofpot Justitie' bevond zich toevallig het Morkhoven-Internet-archief sinds 2005 en de blog werd door meer dan 140.000 mensen bezocht.
De vzw Werkgroep Morkhoven gaat haar artikels in de toekomst ook op buitenlandse blogs en websites plaatsen alhoewel zij weet dat die om één of andere reden (en dat hoeft daarom niet de publicatie van namen en woonplaatsen van pedofielen te zijn) voor het Belgische publiek kunnen afgegrendeld worden.
Men kan zich afvragen of het wel een gezonde zaak is dat de Belgische Internetproviders een samenwerkingscontract met justitie hebben afgesloten omdat dit automatisch tot Internetcensuur zal leiden.

Minister De Clerck

De vzw Werkgroep Morkhoven gaat de Minister van Justitie eerstdaags opnieuw aanschrijven omtrent het feit dat het chirurgische rapport van Morkhoven-medewerker Marcel Vervloesem zich nog steeds op het Medische Centrum van de gevangenis van Brugge bevindt van waaruit hij reeds drie maanden geleden vertrokken is. Zonder dit rapport is het medisch dossier waarrond Mter Raf Jespers werkt immers onvolledig.
Zoals men weet, werd de Morkhoven-activist reeds meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd, waarvan 5 keren tijdens het voorbije jaar in de gevangenis.
Het rapport van dokter F. Van Mol, directeur-generaal van het Penitentiair Centrum van het Ministerie van Justitie, vermeldde een tijdje geleden deze feiten niet maar het rapport zou op langdurig aandringen van de vzw Werkgroep Morkhoven inmiddels 'aangepast' zijn geworden, alhoewel het dus verder achter wordt gehouden.

Vandaag werd ook bekend dat de administratie van de gevangenis van Brugge zowat 12 mensen die een toelating hadden gekregen om Marcel Vervloesem in de gevangenis te gaan bezoeken, uit de computer verwijderd heeft zodat deze hem niet in de gevangenis van Turnhout kunnen bezoeken.
Het gaat hier ondermeer om Dokter professor Gagliardi uit Italië, het ex-europarlementslid Paul Van Buitenen en een vroegere medewerkster van de Europese Commissie.
Naar verluid zou het om een 'vergissing' gaan.

Persvrijheid, ook op Internet

De blog 'Doofpot Justitie' die, tesamen met twee andere blogs, na het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' door Skynet van het Internet werd verwijderd, is één van de belangrijkste blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Zij bevat het Morkhoven-internet-archief sinds 2005 en in de blog kan men ondermeer het bijna dagelijks verloop van Marcel Vervloesem's opsluiting in de gevangenis van Turnhout, na de in 2005 gedane nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen', weervinden.

Op de blog staat ook hoe er enkele dagen na de hongerstaking die Marcel Vervloesem toen in de gevangenis van Turnhout begon, door een vriendin van zijn halfbroer Victor Vervloesem die de klachten in 1998 organiseerde, een petitie in de woonwijk werd georganiseerd waarin de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de Morkhoven-blog van het Internet werd geëist.

De petitie die door een tiental vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels in de Herentalse gemeenteraad besproken.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei dat hij 'wel oren had naar de eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'. Peeters beloofde de verwijdering van de Morkhoven-blog door zijn juridische dienst te laten onderzoeken.

De hele zaak kwam in de lokale media terecht alsof men daarmee wilde onderstrepen dat Marcel Vervloesem die pas in 2006 voor de nieuwe klachten in 2005 door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld, inderdaad een kindermisbruiker was die geen enkele ondersteuning (zeker niet via het Internet) verdiende.

Voor zover dit kort overzicht over 'Doofpot Justitie'.

Intussen ontving de vzw Werkgroep Morkhoven van de Skynet Klantendienst een 'antwoord' op haar schrijven inzake de verwijdering van de drie blogs.

Skynet zegt daarin ondermeer dat zij de vzw Werkgroep Morkhoven 'op voorhand heeft gewaarschuwd'.
Zij beweert dat zij een e-mail stuurde naar het adres sos@kindergarten.be.
Dat adres is echter sinds 2003 geen eigendom meer van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven.

De uitleg van de Skynet Klantendienst klopt dus niet.

De zaak roept herinneringen op aan de klachten die vroeger door een zekere Charly N. tegen de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' van de vzw Werkgroep Morkhoven werden ingediend.
Men had zogezegd zijn naam gebruikt en zijn privacy geschonden terwijl in het artikel op de blogs enkel de initialen Charly N. voorkwamen.
Bovendien was hier sprake van een artikel en geen voortdurend scheldproza met allerlei schunnige uitspraken zoals dat op zijn persoonlijke blog het geval was.

De blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' (toevallig twee blogs over Justitie) werden door Skynet toen zonder enige waarschuwing van het Internet verwijderd.

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven de Skynet Klantendienst erop gewezen had dat het e-mail adres sos@kindergarten.be waarnaar de Skynet Klantendienst mailde, niet meer werd gebruikt en beloofd had om de initialen Charly N. in Piet L. te veranderen, werden de twee blogs teruggeplaatst.

Om te vermijden dat de feiten zich opnieuw zouden voordoen, vroeg de vzw Werkgroep Morkhoven aan Belgacom-Skynet of zij het e-mail adres wilde veranderen.
Zij kreeg echter geen antwoord op haar schrijven en het oude e-mail adres (het oorspronkelijke inschrijvingsadres behorende tot de domeinnaam Kindergarten.be die sinds 2003 niet meer bestaat) werd niet aangepast.

De vzw Werkgroep Morkhoven veranderde het e-mail adres op de blogs maar daar nam de administratie van Belgacom-Skynet geen nota van.

Pikant detail in deze zaak is dat Charly N. nadien de website van Prinses de Croÿ op de Canadese internetprovider 'Bravenet' door een klacht wist te laten sluiten.
Bravenet deelde toen mede dat men de website had gesloten omdat men de 'Belgische Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt'.
Het feit dat Charly N. er op een bepaald moment mee dreigde om rijkswachtkolonel Brabant mee in te schakelen die hij 'persoonlijk kende' en met wie hij 'in dezelfde straat woonde', zal hierin misschien wel meegespeeld hebben...

Wat de zaak in de zopas doorgevoerde verwijdering van de blogs compleet onbegrijpelijk maakt, is dat de vzw Werkgroep Morkhoven vanwege haar tientallen problemen met de skynetblogs, steeds vanuit het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com naar de technische diensten (klachtendienst) van Belgacom-Skynet schreef.
De klachtendienst zond haar antwoorden telkens naar het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com met de woorden dat de 'klacht aan het dossier werd gevoegd'.
Zij voegde er telkens hetzelfde dossiernummer bij.
Men kan zich dus afvragen waarom de klachtendienst haar waarschuwing nu plots naar het adres sos@kindergarten stuurde dat, zoals gezegd, sinds 2003 geen eigendom meer is van Prinses de Croÿ.

De klachtendienst kénde het e-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven dat bovendien in het voorwoord van de blog 'Doofpot Justitie' dat enkele weken geleden door onbekenden werd gewijzigd en waarvoor opnieuw een klacht werd ingediend, weer te vinden is.

Het e-mailadres staat ook in het voorwoord van de blog 'Werkgroep Morkhoven' dat enkele weken geleden door onbekenden die blijkbaar over de skynet-code van de vzw Werkgroep Morkhoven beschikten, naar 'Doofpot Justitie' werd getransfereerd (terwijl de naam 'Doofpot Justitie' in 'Werkgroep Morkhoven' werd veranderd).
Dit e-mailadres staat sinds enkele weken dus ook in het voorwoord van 'Doofpot Justitie'.

Het e-mail adres staat bovendien in alle briefwisseling vermeld en is tientallen keren op de blogs 'Doofpot Justitie' en 'Werkgroep Morkhoven', waarop talrijke brieven werden gepubliceerd, weer te vinden.

Van een vergissing kan dus geen sprake zijn.

Het is om die reden dat de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgacom-Skynet vraagt (waarvan zij met Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, al meer dan 30 jaar klant is), om de blogs terug op het Internet te plaatsen.

Zij wil van Belgacom-Skynet Klantendienst ook precies weten om welke passages en 'lasterlijke inhoud' het zou gaan en rekent erop dat men niet alleen maar antwoordt door middel van een administratieve beslissing waarop men zich niet kan verdedigen.

Over welke feiten gaat het en is Skynet ook bereid om rekening te houden met de argumenten van haar klanten ?

De vzw Werkgroep Morkhoven is ook bereid om een aantal toegevingen te doen.

Zo wil zij de blog 'Skynet Problemen' die zij opstartte naar aanleiding van de problemen met blogs (waarvoor misschien bepaalde diensten verantwoordelijk zijn) sluiten.
Deze blog werd immers opgestart omdat de vzw Werkgroep Morkhoven op een bepaald moment zelfs niet meer in staat was om een online klachtenformulier van de Skynet-klantendienst in te vullen.

De vzw Werkgroep Morkhoven denkt dat de talrijke problemen bedoeld zijn geweest om de relatie met Skynet grondig te verpesten en op die manier van het Internet weg te werken, zoals het reeds in 2005 via de petitie rond aanklager-halfbroer Victor Vervloesem, in de Herentalse gemeenteraad werd geëist maar waarvoor geen wettelijke middelen bestonden omdat het, zoals de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters opmerkte, met name ook de weblog van een vereniging betreft.

Ook de recente klachten die te maken hebben met een artikel uit 2007 waarin een Gentse advocate opriep om de 'dubieuze site' van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de 'meest invloedrijke' vlaamse blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen, moeten in die zin gezien worden.
In het artikel zei deze advocate ondermeer dat 'zij en haar vrienden' niets met de vzw Werkgroep Morkhoven en de 'kinderverkrachter' Marcel Vervloesem (die toen zelfs nog niet veroordeeld was) te maken wilde hebben.

Het zou misschien goed zijn indien Skynet met deze feiten en de voortdurende scheldpartijen, vernederingen en provocaties van de Gentse blogspecialist die de klacht nu indiende, rekening houdt.

Misschien kan Skynet ook eens een kijkje gaan nemen op de Skynetblog 'Marcel Vervloesem - Mijn recht op antwoord'. Het gaat hier namelijk om een persoonlijke afrekening van iemand die de gedragscode en de gebruikersoveréénkomst van Skynet niet goed gelezen heeft. De man publiceerde enkele commentaren op de blog van de Gentse blogspecialist waarin hij, zoals de blogpecialist zelf, de vzw Werkgroep Morkhoven als 'pedovriendjes' en dergelijke omschrijft.

Ik weet dat de blogspecialist Maarten Schenk die goed bevriend is met de genoemde blogspecialist uit Gent (maar die niets met deze zaak te maken heeft), van 2001 tot 2004 bij Skynet werkte, waar hij de Skynet-blogs mee uit de grond heeft helpen stampen. Dat mag echter geen reden zijn om de klachten van de Gentse blogspecialist die het radicaal opneemt voor zijn bevriende advocate, die haar boekje duidelijk te buiten is gegaan, blindelings over te nemen.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil nog een tweede toegeving doen. Zij is bereid om de naam van de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' die na het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' door Skynet van het Internet werd verwijderd, te wijzigen. Op die manier kunnen bepaalde zaken gescheiden worden gehouden.
De blog kwam tot stand om een antwoord te bieden op de provocerende laster die de voornoemde blogspecialist over de vzw Werkgroep Morkhoven en haar medewerker Marcel Vervloesem, op zijn blog verspreidde. Reacties van de vzw Werkgroep Morkhoven werden immers systematisch geweigerd en de Werkgroep kon op haar blog 'Michel Vuijlsteke, ongecensureerd', door middel van documenten (en niet door middel van scheldpartijen) aantonen dat er onwaarheden werden verteld.
Gelukkig bestaat er nog zoiets als 'persvrijheid' in België en mag men zichzelf en zijn vereniging, met de nodige documenten, tegen allerlei vormen van laster en eerroof verdedigen.
Dat is in ieder geval een stuk beter dan iemand voortdurend een 'laffe kindermisbruiker', 'pedovriendje' of 'zelfverklaarde kinderpornojager' te noemen.Dat zijn immers, zoals 'makak' of 'vuile homofiel', immers enkel maar scheldnamen om iemand te vernederen en te discrimineren, meer niet.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil nog een derde toegeving doen.
Skynet mag de skynetblog 'Marcel Vervloesem - Recht op antwoord' dat als een soort vlaams scheldwoordenboek kan gezien worden, gerust laten staan als men dit wil.

Als Skynet bereid is om zich ook positief op te stellen en zij de vzw Werkgroep Morkhoven wil informeren als er problemen opduiken, dan staan we weer een stapje verder. Het kan misschien als voorbeeld dienen om andere problemen op te lossen.

http://persvrijheid.morkhoven.org/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media


19-09-09

Belgische provider verwijdert politieke weblogs

 

0908censure-moi

Brussel, 19.9.2009

Ik had misschien beter mijn bek gehouden over Internetcensuur en Minister van Justitie Stefaan De Clerck.

Na wekenlange problemen verdwenen er gisteren, zonder enige waarschuwing van de internetprovider Skynet (Belgacom), zomaar eventjes drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet.

Ze staan niet meer op het lijstje van de blogs die de vzw Werkgroep Morkhoven opende. Indien men ze weervindt via de zoekrobot Google, blijken ze ontoegankelijk te zijn.

Het betreft hier ondermeer de blog 'Doofpot Justitie' waarmee enkele dagen geleden reeds onbegrijpelijke problemen waren doordat een persoon of dienst die over de geheime skynetcode van de vzw Werkgroep Morkhoven beschikte, de naam ervan vervangen had door 'Werkgroep Morkhoven'. Ook het voorwoord van deze blog was vervangen door het voorwoord van de vzw Werkgroep Morkhoven-blog.
De ongevraagde wijziging werd, voor zover het mogelijk was, door de vzw Werkgroep Morkhoven ongedaan gemaakt.
Er werd ook een klacht neergelegd bij de Skynet Klantendienst die slechts met een automatisch antwoord reageerde. De blog 'Doofpot Justitie' met haar 140.000 bezoekers die gemakkelijk via de zoekrobot Google was weer te vinden, was een doorn in het oog van Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn diensten.

Ook twee andere blogs verdwenen van ons lijstje met skynetblogs en bleken terzelfdertijd ontoegankelijk te zijn geworden via Google.

De laatste van de twee blogs werd een uurtje na de publicatie van het artikel getiteld 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet' waarin ondermeer over de pogingen werd gesproken om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, afgesloten.

Er werd voor de verdwijningen van de blogs opnieuw een klacht ingediend bij de Skynet Klantendienst die in een automatisch antwoord liet weten dat de klacht 'bij het dossier werd gevoegd'.

Het is niet uitgesloten dat men de Werkgroep Morkhoven systematisch van het Internet wil wegwerken zodat de schokkende informatie (die niet uit de lucht is gegrepen) over de handelswijze van bepaalde magistraten, bepaalde politici, gevangenisdirecties en de Minister(s) van Justitie aangaande de kinderpornozaak Zandvoort en het jarenlange vervolgen van de Morkhovense anti-kinderporno-activist Marcel Vervloesem, voorgoed verdwijnt.

Wie de informatie van de Werkgroep Morkhoven wil behouden, kan ze dus best zo snel mogelijk op zijn harde schijf opslaan.

Men zou bijna van een gecombineerde actie kunnen spreken.
Enkele weken geleden werd Vervloesem immers uit zijn woning gegooid.
De Geelse Bouwmaatschappij die de woning eerst voor een deel sloopte om ze vervolgens te laten 'renoveren', eist nu een bedrag van 6.000 euro.
Enkele dagen geleden liet een ingehuurd incassobureau van de electriciteitsmaatschappij Electrabel aan Vervloesem, die zwaar ziek is en al een jaar lang in de gevangenis zit opgesloten, weten dat hij 'binnen de 15 dagen' 2.000 euro moet betalen, zoniet zou hij de gerechtsdeurwaarder op zijn nek krijgen. Electrabel rekende alleen al voor de maand augustus 2009, een bedrag van 1.700 euro aan terwijl het huis al een heel jaar onbewoond is.

Het is merkwaardig dat via de zoekrobot Google, onder het trefwoord 'Minister De Clerck', nog nauwelijks een artikeltje of Open Brief van de vzw Werkgroep Morkhoven is weer te vinden.
De systematische aanpak van de verwijdering van de artikels van de Werkgroep Morkhoven over Minister De Clerck, roept toch bepaalde vragen op, vind ik.

Enkele dagen geleden had ik trouwens al een vreemd voorgevoel.
Nadat ik met enkele mensen van de Werkgroep, een paar artikels over Carine Russo had gepubliceerd, kreeg Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout een telefoon van iemand die zich uitgaf voor een 'journalist van Het Laatste Nieuws'.
Hij vroeg Vervloesem 'wat hij van Carine Russo dacht'.
Ik vond dit merkwaardig omdat er geen enkele journalist toelating krijgt om Vervloesem in de gevangenis te gaan bezoeken en hij in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout zelfs een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd.
De zogezegde journalist die enkel wilde informeren, telefoneerde dus met de toelating van het Ministerie van Justitie of op vraag van een kabinetsmedewerker van Minister De Clerck.
Het was duidelijk dat, zoals de Staatsveiligheid dit doet, de man enkel moest telefoneren om te informeren naar 'onze' relatie met Carine Russo die zopas bekend maakte dat zij zich uit de Senaat wil terugtrekken.

Ons humoristisch artikeltje over de Staatsveiligheid op 'Doofpot Justitie' en de bijgaande commentaren over de vrouw van Imam Taouil die, tengevolge van een publieke aanval van de Staatsveiligheidsdienst en bepaalde politici op haar man, haar ontslag kreeg bij de vzw Kind & Gezin, zijn natuurlijk ook spoorloos verdwenen.

Het optreden van de Belgische Staatsveiligheid in het geval van de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, bewijst dat het samenwerkingscontract dat de Belgische Internetproviders in 2004 met Justitie hebben afgesloten, wel zeer ver gaat en dat dit niet alleen bedoeld is om de buitenlandse sites van de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken voor de Belgische burger te blokkeren.

Ik denk trouwens dat de zaak 'Chris Hölsken' waaraan uitzonderlijk veel aandacht wordt besteed, grotendeels bedoeld is om ook de blogs en websites van verenigingen en groepen zoals die van de vzw Werkgroep Morkhoven, die op tal van andere vlakken actief zijn, te blokkeren en van het Internet te verwijderen.
Ik heb de indruk dat men door al die media-aandacht voor Chris Hölsken ook een negatief beeld wil schetsen van iederéén die kinderhandel en kindermisbruiken aan de kaak stelt.
In een aantal Nederlandse en Belgische kranten werden er immers constant vergelijkingen gemaakt tussen de 'zelfverklaarde kinderpornojager' Marcel Vervloesem en de 'zelfverklaarde, zelfvoldane en pafferige kinderpornojager' Chris Hölsken terwijl die twee maar weinig met elkaar te maken hebben.
Van Chris Hölsken vernam ik destijds dat hij was opgebeld geweest door 'agenten' (zoals men ze kan noemen) van Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.
Zij vroegen hem wat zijn standpunt was over de vzw Werkgroep Morkhoven.
Even later las ik in een Belgische krant dat Chris Hölsken de leden van de Werkgroep Morkhoven van het 'bezit van kinderporno' beschuldigde.
Een kwestie van mediamanipulatie of misschien wel 'de zoveelste complottheorie' dus.

Wat het verwijderen van onze blogs betreft, stel ik vast dat ook Indymedia al heel wat problemen met haar publicaties op het Internet heeft ondervonden.
Tal van Indymedia-journalisten werden aangeklaagd of de Indymedia-servers werden, na publicaties rond gevoelige dossiers, buiten gebruik gesteld.

Het is bovendien bekend dat de Belgische en Nederlandse journalisten die hun taak nog ernstig willen nemen, steeds meer en meer gerechtelijke processen aan hun been krijgen.

De controle op informatieverstrekking neemt steeds toe omdat de mediagroepen steeds meer en meer met uitgezifte berichtjes van persagentschappen werken en de onderzoeksjournalisten nog hoogstens 'ja' mogen knikken als ze niet aan de deur willen gezet worden.

De toenemende mediaconcentratie over de grenzen heen, in de handen van enkele machtige figuren die in contact staan met de politieke machthebbers, speelt daarbij zeker een rol.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-------------

Repressie-dossier Werkgroep Morkhoven: nieuwe maffiapraktijken

De Italiaanse dokter-professor G. Gagliardi meldde ons zopas dat zijn e-mails naar de vzw Werkgroep Morkhoven opnieuw geblokkeerd worden.

De vrouw van de franse politieägent Patrice Verdi die de vzw Werkgroep Morkhoven in haar strijd steunt, werd enkele dagen geleden aan de ingang van de school waar zij haar kind ging ophalen, door twee auto's klemgereden en met de dood bedreigd.

Dat zijn dus de volgende stappen waarmee men de vzw Werkgroep Morkhoven verder het zwijgen wil opleggen.

De Werkgroep vraagt zich af wanneer men nu eindelijk een huurmoordenaar op haar gaat afsturen.
Zij is echter niet van plan om zich door allerlei maffiapraktijken en Staatsveiligheidstechnieken te laten afschrikken.

Volgende week gaat de Werkgroep de briefwisseling over Gina Bernard-Pardaens die met Marcel Vervloesem rond de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte maar die, na talrijke doodsbedreigingen en onoplosbare problemem met haar Belgacom-telefoonlijn, bij een nachtelijk ongeval omkwam, op het Internet plaatsen.
Minister van Justitie Stefaan De Clerck ontving de ouders van de verdwenen Manuel Schadwald destijds op zijn kabinet en zei in een interview met de krant Het Laatste Nieuws dat men 'de ogen had gesloten'.
Gina Bernard werd enkele maanden voor haar dood gedurende drie uren lang op een, naar eigen zeggen, 'intimiderende manier' in opdracht van een procureur-generaal ondervraagd en de vzw Werkgroep Morkhoven bezit over voldoende aanwijzigingen dat Gina Bernard vermoord werd.
Al deze informatie was ook op de door Skynet verwijderde blog 'Doofpot Justitie' weer te vinden.

Het is duidelijk dat er nu een gecoördineerde actie plaatsvindt tegen de vzw Werkgroep Morkhoven die door de gerechtelijke autoriteiten wellicht met de bestrijding van de zware criminaliteit en de 'strijd tegen het terrorisme' wordt verward (uithuiszetting van Marcel Vervloesem, de Geelse Bouwmaatschappij die 6.000 euro van hem eist, Electrabel die via een incassobureau 2.000 euro van hem eist en met een gerechtsdeurwaarder dreigt, het blokkeren van het e-mail-verkeer van en naar de vzw Werkgroep Morkhoven, de doodsbedreigingen van mensen die de Werkgroep ondersteunen, het verwijderen van de skynetblogs, de onvindbaarheid van de Morkhoven-artikels over Minister De Clerck via de zoekrobot Google,).
De vzw Werkgroep Morkhoven zal deze feiten de eerstvolgende dagen zeker aanklagen maar zij is ook van plan om rond het dossier van Marcel Vervloesem te blijven werken die, na jarenlange verdachtmakingen, nu al een jaar zwaar ziek in de gevangenis is opgesloten en zelfs geen penitentiair verlof krijgt.
Minister De Clerck en zijn diensten lieten, om het nog eens publiekelijk te herhalen, toe dat het dossier van Marcel Vervloesem maandenlang door de Psycho Sociale Dienst geblokkeerd werd en de geneeskundige rapporten over Marcel Vervloesem werden achtergehouden.
Het rapport over de chirurgische ingrepen (waarvan 5 in de gevangenis, één ervan was een zware open-hart-operatie) van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van dokter Van Mol die rechtsstreeks onder het gezag valt van de justitieminister, is na bijna 3 maanden, nog altijd niet terecht. Het bevindt zich nog altijd op het Medisch Centrum van de gevangenis te Brugge.

De Werkgroep Morkhoven gaat bij de de Skynet-klantendienst ook blijven aandringen om de verwijderde blogs terug te plaatsen.
Ook Google zal worden gecontacteerd en gevraagd worden waarom de artikels van de vzw Werkgroep Morkhoven over met name justitieminister De Clerck nu bijna plotseling onvindbaar zijn geworden.
Werden er misschien bepaalde afspraken gemaakt met Minister De Clerck en zijn diensten ?

Patrice Verdi: (http://reseaux-francais.droitfondamental.eu/wordpress/index.php)


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media


18-09-09

Kinderporno Zaak Zandvoort: Skynet verwijdert drie Morkhovenblogs

 

Diels.dyn004_original_212_260_jpeg_2588244_299bae32c4be27489754e8134fcbb494

Vandaag verdwenen er zomaar eventjes drie skynetblogs, zonder enige waarschuwing van de Belgische provider Skynet (Belgacom), van het Internet. Ze staan niet meer op het lijstje van de blogs die de vzw Werkgroep Morkhoven opende. Ook via Google zijn ze niet meer toegankelijk.

Het betreft hier ondermeer de blog 'Doofpot Justitie' waarmee enkele dagen geleden reeds problemen waren doordat een persoon of dienst die over de skynetcode van de vzw Werkgroep Morkhoven beschikte, de naam en de inleiding ervan door die van de Werkgroep Morkhoven vervangen had. Er werd daarvoor toen een klacht neergelegd bij de Skynet Klantendienst die nu dus besloten heeft om de blog met een archief dat dateert van 2005, te vernietigen.

De andere blogs zijn 'leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd'. De laatste blog werd afgesloten na de publicatie van het bijgaand artikel getiteld 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet'.

Er werd ook nu weer een klacht ingediend bij de Skynet Klantendienst die in een automatisch antwoord liet weten dat de klacht 'bij het dossier' werd gevoegd.

De bedoeling is waarschijnlijk om alle blogs van de Werkgroep Morkhoven te sluiten en de Werkgroep Morkhoven van het Internet weg te werken zodat de schokkende informatie over de handelswijze van bepaalde magistraten, bepaalde politici en de Minister(s) van Justitie voorgoed verdwijnt.

Dat er reeds lang plannen waren om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, leest u in het onderstaande artikel.

Wie de informatie van de Werkgroep Morkhoven wil behouden, kan ze dus best zo snel mogelijk op zijn harde schijf opslaan. Morgen kan het daarvoor al te laat zijn omdat Minister van Justitie Stefaan De Clerck duidelijk voor een doofpotpolitiek aangaande de kinderpornozaak Zandvoort en de aanverwante zaken gekozen heeft.

Enkele weken geleden werd Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem ook al uit zijn woning gegooid en eiste de Geelse Bouwmaatschappij die de woning eerst voor een deel sloopte om ze vervolgens te laten 'renoveren', een bedrag van 6.000 euro van Marcel Vervloesem die met zijn zeer slechte gezondheid al een jaar in de gevangenis zit opgesloten.

Alsof het afgesproken werk was, liet de electriciteitsmaatschappij Electrabel weten dat ze 2000 euro van Marcel Vervloesem eiste, zoniet zou hij de deurwaarder op zijn nek krijgen. Electrabel rekende alleen al voor de maand augustus 2009 een bedrag van 1700 euro aan terwijl het huis al een heel jaar onbewoond is.


ARCHIEF

'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet'

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) over de vloer van zijn huisje in Morkhoven kreeg, werd hij door zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.

Victor Vervloesem deed dit via een geënsceneerd interview met de krant Het Nieuwsblad waarbij hij, zonder enig bewijs, beweerde dat de 'feiten' zich 20 jaar voordien hadden afgespeeld. Marcel Vervloesem noch de vzw Werkgroep Morkhoven kregen een recht op antwoord van Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio mediagroep die het 'nieuws' verspreidden.

Kort nadien organiseerde Victor Vervloesem met enkele vrienden van de wijk, een soort persconferentie met de journalisten van het programma Telefacts van de nieuwszender VTM, die de verhalen van de zogezegde slachtoffers gretig overnam en via een satellietwagen in de vlaamse huiskamers dreunde.
Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waardat Victor Vervloesem toen 's nachts werkzaam was en zijn vrienden aan de toog ontving.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam op het ogenblik van de rechtsstreekse uitzending toevallig langs en vroeg om ook een woordje te mogen zeggen maar dat werd hem door een VTM-journalist die hem vroeg of hij 'nog andere slachtoffers kende', geweigerd.

Jan Boeykens maakte hiervan een kort verslag en stuurde dit naar de procureur te Turnhout. Hij ontving echter nooit een antwoord en zijn brief werd nooit aan het strafdossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Ook met de schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers aan de procureur te Turnhout, dat men voor de verhalen aan de pers 'ieders 250 euro kreeg' (+ 250 euro voor de klachten bij justitie), werd geen rekening gehouden. De procureur stuurde dit schrijven zelfs terug naar de afzender.

Alhoewel Het Nieuwsblad en konsoorten hun best deden om de Morkhoven-activist als een 'kindermisbruiker' door het slijk te sleuren (over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout niet werd onderzocht, zweeg men natuurlijk), groeide er toch een zeker twijfel. Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout gaf in 2005 de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Een van de vermeende slachtoffers, maakte zoveel kabaal rond de leugendetectortest dat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaes liet verstaan dat F. Caers er beter aan deed om niemand meer voor de leugendetectortesten op te roepen. Dat verklaart grotendeels waarom de resultaten van de leugendetectortest, zoals tal van ontlastende getuigenissen, zelfs niet aan het strafdossier werd gevoegd.

Om de klachten tegen Marcel Vervloesem te kunnen handhaven, trommelde men drie minderjarigen uit de wijk op die ondermeer wegens een gewapende roofoverval, enkele inbraken, afpersingen en drugshandel enzovovoorts, in een gesloten instelling zaten (van waaruit ze af en toe ontsnapten). De jongeren die deel uitmaakten van de Morkhovense 'Bende van Rosse Gie' verklaarden eveneens dat zij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. Enkele bamboestokjes die zich ten huize van Marcel Vervloesem bevonden, moesten daarvoor als bewijs dienen.
De lokale pers, waaronder Het Nieuwsblad, gaf opnieuw ruchtbaarheid aan deze kwestie.
Marcel Vervloesem werd door een indrukwekkende strijdmacht van de Politie Neteland voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen uit het huis gesleurd en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij direct met een hongerstaking begon.
Tijdens de hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (en moeder van de bendeleider van de 'Bende van Rosse Gie' die Marcel Vervloesem verantwoordelijk achtte voor de opsluiting van haar zoon) een petitie in de wijk opgestart. In de petitie werd gezegd dat 'de wijkbewoners van het negatieve imago afwilden'. In de petitie werd voorts de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet geëist. De eis om uithuiszetting was opvallend omdat Victor Vervloesem toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde die Marcel Vervloesem enkele weken geleden nog als een hond op straat zette.
De petitie die enkel door de vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V -Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelt (en die bovendien kamerlid, ex-partijbureaulid en ex-minister is), verklaarde dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft'. Hij beloofde de eis om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, 'door een jurist van de Stad te laten onderzoeken'.

Victor Vervloesem die destijds een wijkraad oprichtte waarvan hij zich tot directeur-generaal benoemde en waarin hij zijn later door hem aangeklaagde halfbroer Marcel als secretaris aanstelde, wist zich politiek vrij snel op te werken.
Hij werd in 2005, als eerste Sp.a-er, lid van van het Herentalse OCMW-bestuur. In 2006 (het jaar dat Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld), kreeg hij een paar honderd stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij door het Sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid aangesteld.
In 2007 werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, waarvan iederéén zich afvraagt waarmee ze zich in feite bezig houdt, verkozen.
Hij werd door de gemeenteraadsleden ook tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met de 30 processen-verbaal gebeurde waarin Victor Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.
In oktober 2006 bezorgde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers die ook verantwoordelijk is voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen. De cd-roms die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis werden bezorgd, werden immers in opdracht van de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal overgemaakt.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) die in 1998, in een interview over de kinderpornozaak Zandvoort met de krant Het Laatste Nieuws, verklaarde dat 'men de ogen had gesloten', wordt al maandenlang op de hoogte gebracht van deze feiten maar wenst geen onderzoek naar deze verdwijning te laten voeren.
In het justitierapport dat onlangs uitlekte, stond zelfs dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem 'ten allen koste in de gevangenis moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten van kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.

De vzw Werkgroep Morkhoven is het met de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken zeker niet op alle vlakken eens maar kan wel begrijpen waarom hij de CD&V 'dé pedofielenpartij van Vlaanderen' noemt. Maar Chris Hölsken zou zich ook moeten afvragen waarom de Vlaamse socialisten (Sp.a) de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten en zij de Sp.a-bestuursleden die van kindermisbruiken verdacht worden, allerlei bestuursmandaten toekent.

Het is geweten dat er binnen de Sp.a heel wat homosexuelen huizen maar de meeste homosexuelen hebben een grondige afkeer van kindermisbruik en wensen zeker niet voor 'pedofielen' door te gaan.
Vandaar dat de houding van de Sp.a-partijleiding die perfect van deze zaken op de hoogte is, heel wat vragen oproept.

Eind 2007 vroeg de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut en lid van het Gentse Sp.a-bestuur, om de 'dubieuze' weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de meest invloedrijke blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen. Zij deed dat op een ongewoon heftige wijze en liet daarbij uitdrukkelijk verstaan dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' was. Haar openbare oproep kwam juistgeteld een jaar voordat Marcel Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen voor de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005 werd veroordeeld.
Els Van Eeckhaut is lid van de probatiecommissie (die zich moet uitspreken over de vrijlating van gevangenen) en is lid van de Raad van Bestuur van de Orde van Advocaten.
De Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens, sprak enkele maanden geleden in dezelfde bewoordingen als die van Els Van Eeckhaut, een negatief advies uit aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem's advocaat Raf Jespers om een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding. De rechter citeerde daarbij, met een uitzonderlijk respect voor het principe der scheiding der machten, uit een rapport van het ministerie van justitie dat nooit aan het gerechtelijk dossier werd gevoegd en verdwenen zou zijn...

-----------------

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005

Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto: Marleen Diels (CD&V - Vlaamse Christen Democraten)


Internetcensuur in België / skynet problemen

Skynet Klantendienst
 
Geachte Heer,
 
Zoals bij Mevrouw Gina Bernard die met Marcel Vervloesem van onze vereniging rond de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte en die bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn, blijven onze problemen met onze Belgacomserver en Skynetblogs aanhouden.
 
De skynetblogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' blijken na de publicatie van het artikel dat we aan de bijgaande perstekst voegden, van het Internet te zijn gehaald.
De publicatie op 'skynet Problemen' bleek onmogelijk te zijn.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis
 
==============================================================
 
IINTERNETCENSUUR IN BELGIE / PROBLEMEN MET SKYNET
 
Brussel, 18.9.2009
 
Zoals bij Gina Bernard die met Marcel Vervloesem rond de verdwenen Duitse jongen Maunel Schadwald werkte en die (na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn) bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, blijven de reeds wekenlange problemen van de vzw Werkgroep Morkhoven met haar Belgacom-server en skynetblogs aanhouden.

Na de publicatie van het onderstaande bericht, bleken de blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' niet langer meer toegankelijk te zijn.  Zelfs de klacht hierover bij de Skynet-klantendienst hierover kon niet gepubliceerd worden wat bewijst dat bepaalde personen of diensten gebruik maken van de Skynet-code en de skynetblogs hiertegen onvoldoende beveiligd zijn.

Gebeurt dit alles op vraag van Justitie waarmee de Belgische Internetproviders zoals Skynet een samenwerkingscontract hebben afgesloten zodat bepaalde weblogs of websites op vraag van Justitie of de Minister van Justitie geblokkeerd kunnen worden ?

Gisteren was er in de gevangenis van Turnhout een personeelscollege waarop Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en zijn advocaat werden uitgenodigd en waarbij de publicaties van de vzw Werkgroep Morkhoven over ondermeer het feit dat Marcel Vervloesem meer dan drie weken lang aan zijn ziekenhuisbed geboeid lag in het AZ Sint Jan te Brugge, opnieuw werden bekritiseerd.
Vandaar waarschijnlijk dat de website van de Fondation Princesse de Croÿ gisteren tot tweemaal het bezoek kreeg van de FOD Justitie.

Toen de Werkgroep Morkhoven enkele dagen geleden enkele artikels en brieven inzake Carine Russo publiceerde, werd Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout opgebeld door iemand die zich voor een 'journalist van Het Laatste Nieuws' uitgaf.
Marcel Vervloesem mag echter al een jaar lang geen journalisten meer spreken nadat hem in 2006 door middel van een vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout, een 'spreekverbod met de pers' werd opgelegd.

De zogezegde journalist die de toelating had gekregen om Marcel Vervloesem te telefoneren of die, beter gezegd, van het Ministerie van Justitie als zogenaamde journalist de opdracht kreeg om te  informeren, vroeg Marcel Vervloesem wat hij van Carine Russo dacht....

========

ARCHIEF

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) over de vloer van zijn huisje in Morkhoven kreeg, werd hij door zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.

Victor Vervloesem deed dit via een geënsceneerd interview met de krant Het Nieuwsblad waarbij hij, zonder enig bewijs, beweerde dat de 'feiten' zich 20 jaar voordien hadden afgespeeld. Marcel Vervloesem noch de vzw Werkgroep Morkhoven kregen een recht op antwoord van Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio mediagroep die het 'nieuws' verspreidden.

Kort nadien organiseerde Victor Vervloesem met enkele vrienden van de wijk, een soort persconferentie met de journalisten van het programma Telefacts van de nieuwszender VTM, die de verhalen van de zogezegde slachtoffers gretig overnam en via een satellietwagen in de vlaamse huiskamers dreunde.
Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waardat Victor Vervloesem toen 's nachts werkzaam was en zijn vrienden aan de toog ontving.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam op het ogenblik van de rechtsstreekse uitzending toevallig langs en vroeg om ook een woordje te mogen zeggen maar dat werd hem door een VTM-journalist die hem vroeg of hij 'nog andere slachtoffers kende', geweigerd.

Jan Boeykens maakte hiervan een kort verslag en stuurde dit naar de procureur te Turnhout. Hij ontving echter nooit een antwoord en zijn brief werd nooit aan het strafdossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Ook met de schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers aan de procureur te Turnhout, dat men voor de verhalen aan de pers 'ieders 250 euro kreeg' (+ 250 euro voor de klachten bij justitie), werd geen rekening gehouden. De procureur stuurde dit schrijven zelfs terug naar de afzender.

Alhoewel Het Nieuwsblad en konsoorten hun best deden om de Morkhoven-activist als een 'kindermisbruiker' door het slijk te sleuren (over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout niet werd onderzocht, zweeg men natuurlijk), groeide er toch een zeker twijfel. Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout gaf in 2005 de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Een van de vermeende slachtoffers, maakte zoveel kabaal rond de leugendetectortest dat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaes liet verstaan dat F. Caers er beter aan deed om niemand meer voor de leugendetectortesten op te roepen. Dat verklaart grotendeels waarom de resultaten van de leugendetectortest, zoals tal van ontlastende getuigenissen, zelfs niet aan het strafdossier werd gevoegd.

Om de klachten tegen Marcel Vervloesem te kunnen handhaven, trommelde men drie minderjarigen uit de wijk op die ondermeer wegens een gewapende roofoverval, enkele inbraken, afpersingen en drugshandel enzovovoorts, in een gesloten instelling zaten (van waaruit ze af en toe ontsnapten). De jongeren die deel uitmaakten van de Morkhovense 'Bende van Rosse Gie' verklaarden eveneens dat zij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. Enkele bamboestokjes die zich ten huize van Marcel Vervloesem bevonden, moesten daarvoor als bewijs dienen.
De lokale pers, waaronder Het Nieuwsblad, gaf opnieuw ruchtbaarheid aan deze kwestie.
Marcel Vervloesem werd door een indrukwekkende strijdmacht van de Politie Neteland voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen uit het huis gesleurd en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij direct met een hongerstaking begon.
Tijdens de hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (en moeder van de bendeleider van de 'Bende van Rosse Gie' die Marcel Vervloesem verantwoordelijk achtte voor de opsluiting van haar zoon) een petitie in de wijk opgestart. In de petitie werd gezegd dat 'de wijkbewoners van het negatieve imago afwilden'. In de petitie werd voorts de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet geëist. De eis om uithuiszetting was opvallend omdat Victor Vervloesem toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde die Marcel Vervloesem enkele weken geleden nog als een hond op straat zette.
De petitie die enkel door de vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V -Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelt (en die bovendien kamerlid, ex-partijbureaulid en ex-minister is), verklaarde dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft'. Hij beloofde de eis om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, 'door een jurist van de Stad te laten onderzoeken'.

Victor Vervloesem die destijds een wijkraad oprichtte waarvan hij zich tot directeur-generaal benoemde en waarin hij zijn later door hem aangeklaagde halfbroer Marcel als secretaris aanstelde, wist zich politiek vrij snel op te werken.
Hij werd in 2005, als eerste Sp.a-er, lid van van het Herentalse OCMW-bestuur. In 2006 (het jaar dat Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld), kreeg hij een paar honderd stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij door het Sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid aangesteld.
In 2007 werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, waarvan iederéén zich afvraagt waarmee ze zich in feite bezig houdt, verkozen.
Hij werd door de gemeenteraadsleden ook tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met de 30 processen-verbaal gebeurde waarin Victor Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.
In oktober 2006 bezorgde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers die ook verantwoordelijk is voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen. De cd-roms die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis werden bezorgd, werden immers in opdracht van de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal overgemaakt.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) die in 1998, in een interview over de kinderpornozaak Zandvoort met de krant Het Laatste Nieuws, verklaarde dat 'men de ogen had gesloten', wordt al maandenlang op de hoogte gebracht van deze feiten maar wenst geen onderzoek naar deze verdwijning te laten voeren.
In het justitierapport dat onlangs uitlekte, stond zelfs dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem 'ten allen koste in de gevangenis moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten van kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.

De vzw Werkgroep Morkhoven is het met de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken zeker niet op alle vlakken eens maar kan wel begrijpen waarom hij de CD&V 'dé pedofielenpartij van Vlaanderen' noemt. Maar Chris Hölsken zou zich ook moeten afvragen waarom de Vlaamse socialisten (Sp.a) de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten en zij de Sp.a-bestuursleden die van kindermisbruiken verdacht worden, allerlei bestuursmandaten toekent.

Het is geweten dat er binnen de Sp.a heel wat homosexuelen huizen maar de meeste homosexuelen hebben een grondige afkeer van kindermisbruik en wensen zeker niet voor 'pedofielen' door te gaan.
Vandaar dat de houding van de Sp.a-partijleiding die perfect van deze zaken op de hoogte is, heel wat vragen oproept.

Eind 2007 vroeg de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut en lid van het Gentse Sp.a-bestuur, om de 'dubieuze' weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de meest invloedrijke blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen. Zij deed dat op een ongewoon heftige wijze en liet daarbij uitdrukkelijk verstaan dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' was. Haar openbare oproep kwam juistgeteld een jaar voordat Marcel Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen voor de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005 werd veroordeeld.
Els Van Eeckhaut is lid van de probatiecommissie (die zich moet uitspreken over de vrijlating van gevangenen) en is lid van de Raad van Bestuur van de Orde van Advocaten.
De Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens, sprak enkele maanden geleden in dezelfde bewoordingen als die van Els Van Eeckhaut, een negatief advies uit aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem's advocaat Raf Jespers om een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding. De rechter citeerde daarbij, met een uitzonderlijk respect voor het principe der scheiding der machten, uit een rapport van het ministerie van justitie dat nooit aan het gerechtelijk dossier werd gevoegd en verdwenen zou zijn...


-----------------

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005


Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)
 
 

20:15 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet censuur belgie skynet |  Facebook |

11-09-09

Nederland: Belgische gevangenen brengen problemen met zich mee


opstand-gevangenis-sintgillis

Aan: agneskant.sp.nl, A PEARSON, ad.nl, anne-wilnl, redactietrouw.nl,
els.baartjust.fgov.be, Liga Voor Mensenrechten, voorzittereerstekamer.nl
Cc: andre.vannieuwkerkevlaamsparlement,
antwerpenbelga.be, avliegenthartsp.nl,
a.broekerslaw.leidenuniv.nl, Edward.Asschernl, antwerpenstreekkrant.be, abroekers.nl, Ilse Van de Wielecchrbelgie, Redactie van stopkindersex, vanessa.buryjust.fgov.be, Tine.Vandertaelenjust.fgov.be, Van Mechelen kabinet, vanlerberghe.senate.be, Jan Vanhaelen, vara.nl, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, urologieazbrugge.be, Ruf Nachtergaele, Raf Jespersprogresslaw, redactieparool.nl, redactiebelga.be, redactievolkskrant.nl, redactiend.nl, redactie.dngpersgroep.be, radionieuwsnos.nl, redactionrtl.be, redactionlactualite.com, joris boeykens, marleen Boeykens, b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl, bezoekhuiscawdepoort.be, meeus_eric, guy.swennen.Voorzitter.commissieJustitieSenaat, eerstekamer.nl, g.j.degraafeerstekamer.nl, GENOT Zoe, hoofdredactiedemorgen.be, L.F. Hagemann, hvandenberghesenaat.cdenv.be, hofvanberoep.gentjust.fgov.be, rtbf.be, harms.eur.nl, , Commissie Justitie tweedekamer.nl, crombe@senators.senate.be, Wendy Vervloesem, Postmasterdroitfondamental.eu
Datum: 11 sep. 2009
Onderwerp: Belgische gevangenissen: opstanden

VLUGSCHRIFTJE

Brussel, 11.9.2009

De gevangenisopstand in de gevangenis van Sint-Gillis (België) volgt op de gevangenisopstand van 27.8.09 in dezelfde gevangenis waarbij meer dan 100 politieagenten met traangas en tevens een helicopter werden ingezet.

Dat bewijst dat de onvrede van de gevangenen zeer groot is en dat, in tegenstelling tot wat minister van justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) en bepaalde politieke partijen willen laten geloven, het niet alleen maar om een paar individuele ontsnappingen van gevangenen gaat.

Elke gevangenisopstand wordt door de politie met veel geweld neergeslagen en een Belga-berichtje van de ministeries van binnenlandse zaken en justitie waarin staat dat 'men niet weet waarom de gevangenen in opstand kwamen', moet het incident telkens afsluiten.

De gevangenisproblematiek in België dateert niet van gisteren. Buiten de gevangenen-opstanden waren er gedurende de voorbije 20 jaren ook talrijke stakingen van de gevangenisbewakers.

De problemen bleven aanslepen en geen enkel probleem werd opgelost.

De Belgische gevangenissen zijn tikkende tijdbommen en de jarenlange problematiek zal helaas op kosten van de Belgische belastingsbetaler mee naar Nederland getransporteerd worden waar er hier en daar al stemmen opgaan om de gevangenishervorming ongedaan te maken en uitsluitend repressief op te treden.
In ieder geval zal de deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland niet alleen voor tewerkstelling van Nederlandse cipiers en een goedgespijsde Nederlandse Staatskas zorgen.

In het handeltje met gevangenen dat Nederland en België met elkaar voeren, vergeet men ook dat gevangenen geen handelswaar zijn en dat de meeste gevangenen met hun jarenlange frustraties en hun in de gevangenis opgelopen ziekten, vroeg of laat terug in de samenleving zullen terechtkomen...

-------------------

'Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk'

SINT-GILLIS - De opstand die vanmiddag was uitgebroken in de gevangenis van Sint-Gillis, is afgelopen. De gedetineerden die amok maakten, werden overmeesterd en geboeid door de massaal aanwezige politiemacht.

Omstreeks 15.30uur begonnen in een uithoek van de wandelruimte van Sint-Gillis een vijftigtal gedetineerden amok te maken. Ze braken stukken van muren af, rukten sanitaire leidingen los. Daardoor waren ze min of meer gewapend.

Er werd even gevreesd voor een ontsnapping toen bleek dat enkele gevangenen de sleutels van een van de cipiers hadden afgepakt.

Daarop werd de politie massaal ingezet. Vrij snel na het uitbreken van de chaos waren zeker 100 agenten ter plekke, met politiehonden en traangas. Het gas werd gebruikt, de honden niet. Er werd ook een helicopter ingezet.

De gevangenen bevonden zich in een klein hoekje, waar ze niks konden beginnen. Ze zouden zich niet verzet hebben tegen de politie. Bij de interventie raakte niemand gewond.

Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk.

DS, donderdag 27 augustus 2009
Bron: belga
Auteur: yb, dsl, jns

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be

10-09-09

Justitie: het fabeltje van de Belgische overbevolkte gevangenissen


declerck.286380

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Jan Boeykens
Datum: 10 september 2009 13:37
Onderwerp: Belgische Justitie: Mensenrechtenschendingen en Internetcensuur
Aan: stefaan.declerck.just.fgov.be, stefaan.de.clerck.pandora.be, vanessa.bury.just.fgov.be, "Baart, Els" els.baart.just.fgov.be, "Van der Taelen, Tine" Tine.Vandertaelen.just.fgov.be
CC: belga.be, A PEARSON, Agnes Kant, avliegenthart.sp.nl, law.leidenuniv.nl, ad.nl, edward.asscher, antwerpen.streekkrant, abroekers.nl, alaincourtois, Sarah Beweging, marleen Boeykens, joris boeykens, bart.aerts.persgroep, Nieuwenhuizen B.tweedekamer.nl, Bert Boeykens, bart.brinckman.standaard, bezoekhuis.cawdepoort, buurtwerk.sint-jozef.brugge.be, cchrbelgie, Liga Voor Mensenrechten, senator L., Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, tros.nl, vara.nl, voorzitter.eerstekamer.nl, telegraaf.nl, warmolt.deboer.eerstekamer.nl, cdenv.be, willems.senator, persgroep.be, redactie.trouw.nl, Raf Jespers, Ruf Nachtergaele, Roelie Post, redactie.parool.nl, redactie.belga.be, redactie.volkskrant.nl, Redactie van stopkindersex, redactie.dng, redactie.nd.nl, nos.nl, l'actualite, redaction.rtl, hofvanberoep.gent, eerstekamer.nl, hoofdredactie.demorgen.be, Wendy Vervloesem, hugo.coveliers, h.franken.eerstekamer.nl, rtbf.be

Brussel, 10.9.2009

Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Ik weet dat U ten zeerste verveeld zit met onze publicaties over de onterechte en onmenselijke opsluiting van de heer Vervloesem omdat daaruit blijkt dat uw uitspraken over een 'rechtvaardige en menselijke justitie' volledig onjuist zijn.

Ook uw uitspraken over de 'overbevolkte gevangenissen' terwijl U zelf voor deze overbevolking verantwoordelijk bent door ondermeer zwaar zieke gevangenen zoals de heer Vervloesem tot hun levenseinde in de gevangenissen op te sluiten, blijken onjuist te zijn.

Door onze publicaties vraagt men zich ook hoe langer hoe meer, zowel op nationaal als internationaal gebied, af waarom U nalaat om de kinderpornozaak Zandvoort ernstig te laten onderzoeken en waarom U geen onderzoek laat voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van de heer Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.

Door onze publicaties vraagt men zich tevens af waarom U en uw kabinetsmedewerkers toelaten dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) al bijna gedurende een jaar vertragingsmanoeuvers uitvoert in de zaak Vervloesem en zij zelfs (medische en andere) rapporten achterhoudt.
Na twee maanden heeft de PSD van de gevangenis van Turnhout die zes weken op het dossier van de PSD van de gevangenis van Brugge (waarin talrijke dossiers ontbraken) moest wachten, immers nog geen enkele vooruitgang geboekt terwijl de dienst van professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen, twee weken geleden contact opnam met de PSD van Turnhout inzake een ambulante begeleiding.
Het chirurgisch medisch rapport van de heer Vervloesem bevindt zich nog altijd in het Medisch Centrum van de gevangenis te Brugge alhoewel dokter Van Mol, directeur-generaal van uw Penitentiaire Gezondheidsdienst, daarvoor al verschillende weken geleden werd aangeschreven.
Het dossier van de heer Vervloesem wordt dus verder geblokkeerd terwijl zowel U als uw kabinetsmedewerkers hierover herhaaldelijk werden geinformeerd.

Terwijl wij er publiekelijk bij U en uw kabinetsmedewerkers blijven aandringen om ervoor te zorgen dat er een gepaste oplossing wordt uitgewerkt, stellen wij vast dat, zoals ik U gisteren mededeelde, onze Internetpublicaties steeds meer en meer geblokkeerd worden.

Zoals U weet, probeerde de directie van de gevangenis van Brugge ons op vraag van één van uw medewerkers, enkele maanden geleden zelfs te chanteren. De heer Vervloesem werd in een isoleercel opgesloten en kreeg een aantal bijkomende tuchtmaatregelen opgelegd omdat hij er niet voor kon zorgen dat de vzw Werkgroep Morkhoven met haar publicaties op het Internet stopte.

Zoals U weet, ging Nadia Goossens van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent enkele maanden geleden zelfs zover om in haar vonnis over de 'fanclub van Marcel Vervloesem' te spreken en de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven te vernoemen 'waarin kritiek geleverd werd op vermeende wantoestanden binnen justitie'.
Door dit soort van sfeerschepperij adviseerde zij negatief wat de door Mter Raf Jespers geformuleerde aanvraag van het penitentiair verlof van de heer Vervloesem betreft.
Ik dacht dat rechters zich onpartijdig moesten opstellen...

En dan was er tenslotte dat uitgelekte justitierapport nog waarin stond dat de heer Vervloesem 'ten allen koste moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten als kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.
Dus ook het grondwettelijk principe van de scheiding der machten wordt door uw diensten niet gerespecteerd zonder dat U daartegen optreedt.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

In bijlage zend ik U voor de 41ste keer een overzicht van de meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties van de heer Vervloesem.

Kopie: Wendy Vervloesem, Raf Jespers (advocaat van de heer Vervloesem),

--------------------------------------------------------

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14.5.2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.
Marcel Vervloesem in zijn brief van 1.9.2009: 'Er zijn sinds mijn aankomst vanuit Brugge hier in Turnhout op 30 juni 2009 tot en met 1 september 2009, in het totaal 3 medische onderzoeken uitgevoerd. Op 13.8.09 was er een bloed- en urineonderzoek, op 26.8.2009 een diabetes-onderzoek in het A.Z. Sint Jozefziekenhuis te Turnhout (bij specialist P. Arnouts) en op 31.8.09 een urineonderzoek. Los daarvan is er nog een medisch oogonderzoek uitgevoerd op 20.8.09 door oogarts Dr. Van Oproy uit Turnhout. De geneesheer zag mij in dezelfde periode na mijn aankomst te Turnhout alhier 11 keer: 1 juli 2009, 8 juli 2009, 10 juli 2009, 24 juli 2009, 27 juli 2009, 30 juli 2009, 11 augustus 2009, 13 augustus 2009, 17 augustus 2009, 21 augustus 2009 en 27 augustus 2009. Sinds mijn aankomst kwam ik 271 keer op de medische dienst. De medicaties werden 5 keer aangepast.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

07-09-09

Overbevolkte Belgische gevangenissen: foltering van zieke gevangenen


declerck.286380

Indien de justitiediensten van de Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) geen toelating zouden krijgen om de rechten van de gevangenen te schenden, dan zouden ze daarmee geen maanden en jaren kunnen blijven doorgaan...

---------

Open Brief aan Justitieminister Stefaan De Clerck

Brussel, 7.9.2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel
(België)

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: dossier Vervloesem

Ik stel vast dat U niet antwoordde op mijn aangetekend schrijven van 12.8.2009 en dat U en uw kabinetsmedewerkers het dossier van de heer Vervloesem van onze vereniging, nog steeds laten blokkeren.

Zoals U weet, werd de heer Vervloesem op 30 juni 2008 van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd. De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge wenste haar rapport echter niet aan de PSD van de gevangenis van Turnhout over te maken.

Zoals gewoonlijk schreef ik hierover zowel naar U als uw kabinetsmedewerkers om, zoals gewoonlijk, geen enkele reactie te mogen ontvangen.

Na zes weken was het rapport van de PSD van Brugge nog altijd niet aan de PSD van Turnhout overgemaakt.

Het feit dat U en uw kabinetsmedewerkers (die ook reeds onder ex-justitieminister Jo Vandeurzen dienden), dit soort van vertragingsmanoeuvres nu al een jaar laten gebeuren in de zaak Vervloesem zonder dat er iets verandert, bewijst dat jullie deze werkwijze oogluikend toestaan. Een ander verklaring hiervoor heb ik niet.
En waarschijnlijk is niet alleen de heer Vervloesem maar zijn ook talrijke andere gevangenen (en hun naasten) hiervan het slachtoffer.

Ik vernam dat het chirurgisch dossier van de heer Vervloesem zich nog altijd op het medisch centrum (onder de verantwoordelijkheid van gevangenisgeneesheer Dr. Proot) van de gevangenis van Brugge bevindt. Op die manier wordt het dossier van de heer Vervloesem voor de zoveelste keer bewust onvolledig gehouden.

Dokter Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die rechtsstreeks onder uw verantwoordelijkheid valt, werd hiervoor per aangetekende brief geschreven. Er kwam echter geen enkele reactie.

Ik vernam ook dat de dienst van professor-psychiater Cosyns, verbonden aan de Universitaire Instelling te Antwerpen, die een ambulante behandeling van de heer Vervloesem voorstaat, een paar weken geleden de PSD van Turnhout heeft gecontacteerd.
Normaal gezien zouden de zaken nu verder moeten geregeld worden maar er gebeurt niets.

Is het misschien de bedoeling om de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank weer negatief in de zaak Vervloesem te laten adviseren 'omdat het dossier nog niet volledig is' en 'omdat de noodzakelijke afspraken met de diensten van professor-psychiater Cosyns nog niet gemaakt werden' ?

Indien de aanvragen van de heer Vervloesem opnieuw worden afgewezen, dan duurt het tot in maart 2009 vooraleer hij nieuwe aanvragen kan indienen. Als men daarbij de wachtperioden voor het advies van de PSD, het advies van de gevangenisdirectie en van de Dienst Individuele gevallen bijrekent, dan staan we al weer bijna een jaar verder.

Het AZ St Janziekenhuis te Brugge zou haar facturen naar de dochter van de heer Vervloesem hebben gezonden terwijl de ziekenhuiskosten ten laste zijn van de Belgische Staat zijn.

Sinds zijn transfert op 30 juni 2009 naar de gevangenis van Turnhout, is de heer Vervloesem reeds een 300-tal keren bij de verpleging moeten komen. Zijn gezondheidstoestand is er na zijn 12 maanden durende opsluiting in uw overbevolkte gevangenissen dus zeker niet op verbeterd. Dat komt ook omdat er echte folterpraktijken werden toegepast om de weerstand van de heer Vervloesem die, voordat hij in de gevangenis kwam reeds zwaar ziek was, volledig te breken.

De isolaties, de willekeurige tuchtmaatregelen, het wekenlang vastgeboeid liggen aan zijn ziekenhuisbed en de maandenlange vetragingsmanoeuvres door de PSD van Brugge die door uw kabinetsmedewerkers zonder meer werden toegestaan, heeft zijn gezondheidstoestand allesbehalve goedgedaan.

Ik stel mij voortdurend de vraag, gezien U alleen terminale gevangenen drie dagen voor hun vermoedelijke overlijdensdatum de gevangenis laat uitschoppen, of het niet de bedoeling is om de heer Vervloesem in de gevangenis te laten lijden en te laten overlijden. Het intern rapport van justitie waarin staat dat de heer Vervloesem 'in geen geval mag vrijgelaten worden omdat hij anders zijn anti-kinderpornoactiviteiten zal hervatten en de media zal contacteren', wijst in ieder geval in die richting.

Er schijnen zich ook problemen voor te doen met de PSD van de gevangenis van Hasselt en gevangenen worden door bepaalde personen van de PSD te Hasselt eerder in de put geduwd dan geholpen.

Misschien kan U Tine Vander Taelen die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en thans verantwoordelijk is voor de Dienst Individuele Gevallen van Uw ministerie, eens aanspreken indien U werkelijk van plan bent om Uw Masterplan voor een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uit te werken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

In bijlage zend ik U voor de 40ste keer een overzicht van de meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties van de heer Vervloesem.

Kopie: Wendy Vervloesem, Raf Jespers (advocaat van de heer Vervloesem),


1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14.5.2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.
Marcel Vervloesem in zijn brief van 1.9.2009: 'Er zijn sinds mijn aankomst vanuit Brugge hier in Turnhout op 30 juni 2009 tot en met 1 september 2009, in het totaal 3 medische onderzoeken uitgevoerd. Op 13.8.09 was er een bloed- en urineonderzoek, op 26.8.2009 een diabetes-onderzoek in het A.Z. Sint Jozefziekenhuis te Turnhout (bij specialist P. Arnouts) en op 31.8.09 een urineonderzoek. Los daarvan is er nog een medisch oogonderzoek uitgevoerd op 20.8.09 door oogarts Dr. Van Oproy uit Turnhout. De geneesheer zag mij in dezelfde periode na mijn aankomst te Turnhout alhier 11 keer: 1 juli 2009, 8 juli 2009, 10 juli 2009, 24 juli 2009, 27 juli 2009, 30 juli 2009, 11 augustus 2009, 13 augustus 2009, 17 augustus 2009, 21 augustus 2009 en 27 augustus 2009. Sinds mijn aankomst kwam ik 271 keer op de medische dienst. De medicaties werden 5 keer aangepast.'


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

02-09-09

Kinderporno Zaak Zandvoort: de verdwenen cd-roms


MarcVanherf.dyn007_original_200_265_jpeg_2547095_3e3b7b77d3d31864dfd8d9078c1a8ce3

In 1998 liet de Belgische Koning de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die hij van de Werkgroep Morkhoven ontving, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken...

Reactie op het langst verdwenen kind van belgië


Ik zie dat de Vlaamse Christen Democraat Tony Van Parys hier ter sprake komt.

Ik heb deze 'justitiespecialist' van de CD&V vorig jaar nog geschreven.

De vzw Werkgroep Morkhoven bezorgde het Belgische Koningshuis in 1998 immers 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en die werden via Tony Van Parys (die toen even justitieminister was) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overgemaakt.

Vorig jaar stelde Marcel Vervloesem van onze vereniging, tijdens de inzage van zijn dossier vast dat er van die cd-roms geen sprake meer was.
Hij vroeg de Hoge Raad voor de Justitie om een onderzoek in te stellen.
Dat onderzoek wees uit dat de kinderporno-cd-roms inderdaad verdwenen waren.

Dat kon Marc Tack, de openbare aanklager van het hof van beroep te Antwerpen, er echter niet van weerhouden om de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' te noemen en om de 'zwaarste straf te eisen voor kindermisbruiker Marcel Vervloesem'.

Zonder nog een woord over de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te reppen, werd Marcel Vervloesem in zeven haasten tot 4 jaar gevangenis veroordeeld omdat de bamboestokjes die in 2005 in zijn huis waren gevonden 'duidelijk bewezen dat hij zich schuldig maakte aan verkrachtingen en folteringen'.

Het ging zo snel dat de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem, door de rechters van het hof van beroep te Antwerpen zelfs niet eens werden gelezen.
Bij de inzage van het dossier op het hof van cassatie te Brussel merkten wij enkele dagen voor de zitting op dat de bladzijden van het dossier die Marcel Vervloesem voor één van zijn advocaten met tippex had verbeterd, nog aan elkaar kleefden.

Omdat ik niet akkoord ging met deze handelswijze schreef ik een Open Brief naar Tony Van Parys en vroeg ik hem waar de 7 kinderporno-cd-roms van de Koning gebleven waren.
Van Parys antwoordde mij dat er 'nog onderzoeken liepen'. Ik schreef hem terug dat alle onderzoeken waren afgesloten en ik vroeg hem welke onderzoeken hij bedoelde maar Van Parys antwoordde mij niet meer.
Ook mijn herinneringsschrijven werd door Van Parys niet beäntwoord.

Ik schreef ook naar de Koning omdat deze de ontvangen kinderporno-cd-roms toch voor onderzoek aan justitie had laten overmaken.
De Koning en het Koningshuis die in haast groteske bewoordingen over de 'bestrijding van de kindermisbruik in België en de rest van de wereld' spraken, antwoordden mij niet.

Na zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van de Koning en het Koningshuis ontvangen terwijl een gewone burger waarschijnlijk onmiddellijk bij justitie naar de verdwijningen van 'zijn' ter onderzoek overgemaakte kinderpornomateriaal zou zijn gaan informeren.

Als men zegt dat er hooggeplaatste figuren bij het wereldwijde kindermisbruik zijn betrokken (in de kinderpornozaak Zandvoort komt een gereputeerde jeugdmagistraat voor) dan krijgt men het verwijt dat men in 'komplottheorieën gelooft'.

Ik vroeg de justitieministers Vandeurzen en De Clerck (zoals Tony Van Parys beiden lid van de CD&V) echter meermaals om de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken.

Zij gaven mij geen antwoord en ik heb de indruk dat zij Marcel Vervloesem in de gevangenis willen houden totdat hij daar tengevolge van zijn slechte gezondheidstoestand (kanker, hartziekte, nierziekte, suikerziekte, meer dan 20 operaties en spoedopnames, sinds 30 juni 2009 reeds 276 keren bij de verpleging geweest enzoverder) overlijdt zodat hij niet meer kan spreken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://blogonious.skynetblogs.be/post/7242201/marc-van-he...

Foto: Marc Van Herf

30-08-09

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenis: Kamerlid Sabien Battheu


sabien

Op 20 augustus 2009 schreef het Belgische Kamerlid Sabien Battheu het volgende:

Geachte voorzitter,
Geachte heer Boeykens,

Dank voor uw onderstaand bericht van 14 augustus ll.

Intussen nam ik ook even de tijd om een kijkje te nemen op de website van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Met vriendelijke groeten,

Sabien Lahaye-Battheu
(medewerkster Isabel Sticker iov)


----- Original Message -----
From: werkgroepmorkhoven@gmail.com
To: sabien-lahaye-battheu.be
Sent: Friday, August 14, 2009
Subject: Contact via www.sabien-lahaye-battheu.be

CONTACT

Dit formulier werd verstuurd via www.sabien-lahaye-battheu.be:

Gegevens:
Voornaam: Jan
Naam: Boeykens
Adres: p/a Faiderstraat 10
Postcode: 1060
Gemeente: Sint-Gillis
Telefoon: 02 537 49 97
E-mail: werkgroepmorkhoven@gmail.com

Remarks:

Geachte Mevrouw Battheu,

Bedankt voor uw parlementaire vragen inzake de medische verzorging in de gevangenissen.

Hierbij zend ik u een kopie van ons bericht op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


14-08-2009 - Actualiteit

VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu: vragen over gevangenissen

Brussel, 14.8.2009

Minister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) ging onlangs bij de Nederlandse regering klagen over de overbevolking van de Belgische gevangenissen en wil 90 miljoen euro uitgeven voor de huur van een gevangenis in Nederland waarin enkele honderden (waaronder mogelijks met tuberculose besmette) Belgische gevangenen zouden moeten opgesloten worden.

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) die zich ernstige vragen stelt over de medische verzorging binnen de gevangenissen en daarover zopas een parlementaire vraag stelde aan justitieminister De Clerck, is echter van mening dat de overbevolking in de gevangenissen gemakkelijk is op te lossen. Zij denkt daarbij aan de talrijke mensen die al maanden en zelfs jaren in voorhechtenis zitten.

Alleen de vrijlating van zieke gevangenen op medische gronden zou al heel wat plaats binnen de gevangenissen vrijmaken maar de Minister blokkeert die mogelijkheid en zegt dat 'alleen terminaal zieke gevangenen er drie dagen voor hun overlijden voor in aanmerking komen'.

Minister De Clerck die een 'rechtvaardige en menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' predikt, blijkt zich echter tegen te spreken.
Zo was hij wel akkoord met het feit dat extreem-rechtse politieke figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) na reeds 1 dag gevangenis op 'medische gronden' werden vrijgelaten en thuis op een electronisch enkelbandje mochten wachten.

Ook inzake het electronisch toezicht blijft de Minister in gebreke. Er is sinds zijn aantreden wel enige verbetering opgetreden op dit gebied maar er zijn enkele duizenden gevangenen die binnen of buiten de gevangenis op hun electronischenkelbandje zitten te wachten. Zelfs zwaar zieke gevangenen komen niet in aanmerking voor electronisch toezicht.

Minister De Clerck geeft geen prioriteit aan alternatieve maatregelen en besteedt ook nauwelijks aandacht aan werkstraffen die het reeds 20 jaar oude probleem inzake de overbevolkte gevangenissen zou kunnen oplossen.

De 90 miljoen euro die hij de Belgische Staat voor de huur van een gevangenis in Nederland wil laten uitgeven, komt op de kop van de Belgische belastingsbetaler terecht die, zoals in Fortisgate, reeds het slachtoffer was van talloze financiėle schandalen waarbij de regerende christen-democraten waren betrokken.


13 augustus 2009 - Bijna helft gevangenen is van vreemde origine

Het aantal gedetineerden van vreemde origine is de voorbije twee jaar fors gestegen.

Welgeteld 4.381 gedetineerden in de Belgische gevangenissen hebben een buitenlandse nationaliteit. Op een totaal van een kleine 10.000 gedetineerden is bijna de helft dus van vreemde origine. Twee jaar geleden ging het nog om 36 procent.

'Het is een heterogene groep uit wel honderd landen', zegt criminologe Eveline De Wree. De cijfers, die dateren van april, zijn opgevraagd door Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) bij minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V).

Gedetineerden met een dubbele nationaliteit, zoals de onlangs ontsnapte Ashraf Sekkaki, worden niet bij de vreemdelingen meegeteld. Uit de gegevens blijkt dat van de 4.381 gedetineerden met vreemde nationaliteit zowat de helft (2.200) een effectieve celstraf uitzit, het merendeel van de anderen (1.955) verblijft in voorlopige hechtenis.
Ook dat is omzeggens de helft van alle voorlopige hechtenissen.

"De oververtegenwoordiging tijdens voorlopige hechtenis is redelijk logisch", meent criminoloog Luc Robert (KU Leuven). "Die maatregel wordt vooral getroffen bij groot vluchtrisico en dat argument geldt uiteraard regelmatig bij vreemdelingen."

Zijn Gentse collega Eveline De Wree wijst erop dat de vreemdelingen in kwestie vaak geen geldige verblijfsvergunning hebben, wat wordt gezien als een extra risicofactor voor ontvluchting of recidive.

"Ook andere factoren, zoals het ontkennen van de feiten, kunnen ervoor zorgen dat de onderzoeksrechter sneller opteert voor voorlopige hechtenis", vervolgt De Wree.

Nieuw is het fenomeen overigens niet. Al in 2007 wees criminologe Sonja Snacken (VUB) op de sinds de tweede helft van de jaren negentig toenemende oververtegenwoordiging van buitenlandse gedetineerden in de Belgische cellen.

"Snacken had het al over de groeiende groep Oost-Europeanen", zegt De Wree, "en die trend zet zich de laatste jaren nog verder door."

Uit statistieken van het Directoraat-generaal voor Penitentiaire Instellingen blijkt dat Marokkanen veruit de grootste groep vreemdelingen in de Belgische gevangenissen vormen, met ruim 1.000 gedetineerden, gevolgd door Algerijnen, Fransen en ex-Joegoslaven.

"De cijfers zijn opmerkelijk maar de trend is niet nieuw" zegt Kamerlid Lahaye-Battheu.
"De vorige regering en ook de huidige ondernemen pogingen om meer veroordeelden hun straf te laten uitzitten in het land van herkomst, maar dat loopt duidelijk niet gesmeerd."

Sinds 2005 geldt in Belgiė een wet die het mogelijk maakt dat gedetineerden die in ons land veroordeeld zijn, worden overgebracht naar hun land van nationaliteit of herkomst. Volgens de cijfers van Justitie kon van die mogelijkheid tot dusver nog maar twintig keer gebruikgemaakt worden. Dat was onder meer het geval bij acht Roemenen en vier Bulgaren.

"De minister van Justitie moet nu een prioriteit van maken van de soepelere toepassing van de wet", meent Lahaye-Battheu.

"De voorlopige cijfers van de overbrengingen staan in schril contrast met de totale populatie van buitenlandse gedetineerden. Dat zorgt voor een scheeftrekking in het functioneren van het gevangeniswezen in zijn geheel. Hier ligt een deel van de oplossing van de overbevolking in de gevangenissen."

Experts beklemtonen wel dat de cijfers erg omzichtig geļnterpreteerd moeten worden, omdat de oververtegenwoordiging minder een culturele of etnische kwestie dan een sociaal probleem is.
Slechtere sociaaleconomische levenscondities dragen nu eenmaal bij tot het plegen van bepaalde vormen van criminaliteit, zo bleek ook al uit het onderzoek van Snacken.

Eveline De Wree: "Vreemdelingen zijn dan weer ondervertegenwoordigd in langere straffen of interneringen, zeg maar de dossiers boven de vijf jaar, wat er ook op wijst dat ze vooral opduiken in een bepaald soort delicten, zoals diefstal of overvallen."

Luc Robert wijst er dan weer op dat vreemdelingen in vele gevallen de volledige straf moeten uitzitten, waarna ze dan pas uitgewezen worden. "Ze komen vaak niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling omdat ze zonder verblijfsvergunning per definitie moeilijk een nieuwe verblijfplaats kunnen opgeven. Reclassering is bovendien erg problematisch in deze categorie."

Criminoloog Luc Robert: "Vreemdelingen komen vaak niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling"

Bron: De Morgen, 13 augustus 2009 - Bart Eeckhout

http://www.sabien-lahaye-battheu.be/nieuwsdetail.php?itemno=1003&categoryno=12&limit=10

www.sabien-lahaye-battheu.be/

28-08-09

Nederlandse gevangenis: Belgische belastingsbetaler betaalt zich blauw

 

declerck.286380

Dat justitieminister Stefaan De Clerck aan struisvogelpolitiek doet en graag rond de pot draait, weten we.

Dat we geen geloof moeten hechten aan zijn opbeurende peptalk over een 'menselijke en rechtvaardige justitie', het 'hervormingsplan voor justitie' en het 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden', weten we ook al lang.

Het is algemeen bekend dat De Clerck nauwelijks kritiek verdraagt op zijn beleid. Vandaar dat we begrijpen dat hij zelfs geen simpele vragen, zoals die van Minister Onkelinx, rond de rechten van de gevangenen en het bezoekrecht van de Belgische gevangenen in Nederland, wil beantwoorden.

Maar wat ons vooral intrigeert is het volgende: waarom wil hij als Minister van Justitie absoluut een paar honderd gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg versluizen terwijl hij geen werk maakt van alternatieve en andere maatregelen om zijn gevangenissen te 'ontvolken'.
Ik denk daarbij aan werkstraffen, electronisch toezicht, voorlopige invrijheidsstelling van mensen die soms jarenlang in voorhechtenis zitten en in de gevangenis op hun proces moeten wachten, vrijlatingen op medische gronden, een begeleiding door de psycho-sociale diensten van justitie die onderbemand zijn en die in tegenstelling tot hun opdracht de dossiers van gedetineerden blokkeren, de reintegratie en reclassering van gevangenen door de Wet Dupont toe te passen en de gevangenen rechten te geven in plaats van ze willekeurige straffen te laten opleggen enzoverder.

Men moet echt geen 'genie' zijn (en Minister De Clerck is dat niet) om in die richting te denken en te handelen.

Wij stellen ons de volgende pertinente vragen:
- Waarom houdt de Minister krampachtig vast aan zijn plan om enkele honderden gevangenen naar Nederland te deporteren en de Belgische belastingsbetaler met bijna 90 miljoen euro voor de jarenlange huur van een Nederlandse gevangenis op te zadelen ?
- Beseft de Minister de onozelheid van zijn plan wel ?
- Is dit een nieuwe vorm van management ?
- Wil de Minister na zijn klaagzang over de overbevolking van de Belgische gevangenissen, geen politiek gezichtsverlies lijden ?
- Heeft hij soms een zakenrelatie met zijn christen-democratische collega's in Nederland ?
- Krijgt hij een percentje op het enorme bedrag dat de Belgische regering voor de huur van een Nederlandse gevangenis moet neerleggen ?
- Heeft zijn partij bepaalde financiële voordelen aan deze transactie ?
- Is de Minister gewoon dom en kortzichtig ?
- Wil hij de Belgische overheid laten geloven dat er geen oplossing bestaat voor de overbevolking in zijn gevangenissen en tracht hij de goedkeuring te verwerven om, onder zijn beleid, zoveel mogelijk prestigieuze gevangenissen te laten bouwen in België ?
- Wil hij de populistische toer opgaan en de Belgische bevolking wijs maken dat hij een sterke politieke persoonlijkheid is die vindt dat 'geen enkele misdaad ongestraft kan blijven' (behalve dan in grote fraudezaken als Fortis waarbij zijn partij is betrokken) ?
- Wil hij de CD&V van de politieke ondergang redden door een communautair conflict uit te lokken met Minister Onkelinx (PS, Sociale Zaken en Volksgezondheid) en Minister Reynders (MR, Financiën) of zoekt hij alleen naar een middel om geen vragen te beäntwoorden ?
- Vind de Minister dat de Belgische Staat, na de enorme investeringen in de Fortisbank en de Kredietbank die de Belgische gezinnen ongeveer 100 euro per jaar zal kosten, haar geld uit deuren en ramen moet smijten ?
- Wat zijn de precieze beweegredenen van Minister De Clerck in deze zaak ?

Alleen de parlementsleden die zich niet laten afschepen, zullen ons een antwoord op al die vragen weten te bezorgen.


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland: Belgische politici stellen zich vragen

 

declerck.286380

Onkelinx ontkent 'communautair gedoe' rond gevangenisdeal

BRUSSEL - De Belgische PS-vicepremier Laurette Onkelinx ontkent dat 'communautair gedoe' de gevangenisdeal met Nederland tegenhoudt. Volgens het kabinet heeft de PS samen met andere coalitiepartners wel een aantal vragen en bemerkingen geformuleerd bij de plannen van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V).

Volgens haar woordvoerster wou minister Onkelinx van minister De Clerck antwoord krijgen op een aantal 'essentiële vragen'. Belgische gevangenen moeten dezelfde behandeling krijgen of ze nu in België of Nederland opgesloten zijn.

Vraag is onder meer of de Belgische gedetineerden die naar Tilburg zouden verhuizen dezelfde bezoekregeling kunnen krijgen en of ze daar ook de trajectbegeleiding zullen krijgen waarvoor de gemeenschappen in ons land instaan.

Onkelinx ontkent dat communautaire bezwaren het dossier vertragen. Ook Open VLD zou opmerkingen hebben geformuleerd op de plannen. De PS-vicepremier heeft er immers mee ingestemd om het dossier voor advies naar de Raad van State te sturen.

Ook MR-vicepremier Didier Reynders ontkent de communautaire bezwaren. 'Wij hebben alleen vragen gesteld in verband met de financiering en enkele juridische aspecten van het dossier, dat is toch normaal', zei hij aan de VRT.

De Standaard, donderdag 27 augustus 2009 - Bron: belga 


Reactie

Brussel, 27.8.2009

De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck bekloeg zich bij de Nederlandse regering over het feit dat zijn gevangenissen overbevolkt zijn.

De Minister is echter zelf verantwoordelijk voor deze overbevolking en laat tal van zieke gevangenen lijden (en overlijden) in zijn gevangenissen.

Hierbij volgt bijvoorbeeld de lijst van de spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem, onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort, die door toedoen van Minister De Clerck nu al meer dan een jaar in de gevangenis is opgesloten zonder dat de Minister naar een oplossing zoekt.


1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier
-Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth
Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie van Brugge wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en Brugge.

18-08-09

Zaak Demmink - vriendjespolitiek en mediaconcentratie

 

Van: morkhoven
Object: kinderpornozaak Zandvoort
Date: 1 juin 2009 19:16:12
Aan: nova@novatv.nl

Het valt mij op dat heel wat journalisten niet meer in staat zijn om aan een objectieve berichtgeving te doen.
In plaats van een open discussie over een bepaald onderwerp aan te gaan, worden mensen zoals Mischa Kat die voor hun mening durven uitkomen, voor 'gek' en allerlei ander moois versleten.
Het heeft iets weg van een besmettelijke ziekte want als men door een bepaalde journalist voor 'gek' versleten wordt, dan volgen de andere journalisten meestal ook.
Dat komt waarschijnlijk omdat de meeste kranten vandaag, deel uitmaken van grote commerciële mediagroepen die, doordat zij afhangen van advertenties en subsidies, enkel maar gevestigde politieke belangen verdedigen.
Het is natuurlijk ook goedkoper om de onderzoeksjournalisten buiten te smijten en de kranten vol pulp en vooraf ingeblikte ANP-berichtjes te steken.
Het enigste wat telt, is de verkoop. De inhoud van een krant is bijzaak geworden.Dat zal er de komende jaren niet op beteren want de mediaconcentratie neemt met de dag toe.

Het valt mij verder op dat de manier waarop de Nederlandse justitie de zaak Demmink aanpakt, alles behalve normaal te noemen is.
Waarom voert men geen gewoon onderzoek, zoals dat in andere zaken het geval is ?Waarom mag er over deze zaak, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, bijna zelfs niet gesproken worden ?

Vorige week kwam de Franse journalist Serge Garde die een reportage over de kinderpornozaak Zandvoort wil maken, naar België.
Hij telefoneerde naar het kabinet van justitieminister De Clerck om de minister te kunnen interviewen over deze zaak omdat deze van deze zaak vrij goed op de hoogte is.
Er werd hem gezegd dat hij zich 'per mail tot de persattaché van de minister moest richten'.
Maar in plaats van een normaal antwoord op zijn verzoek te krijgen, deelde men hem per e-mail in het Nederlands mede: 'Meneer, wij communiceren niet over de Heer Vervloesem' (Marcel Vervloesem die lid is van onze vereniging, maakte de kinderpornozaak destijds wereldwijd bekend).

Serge Garde heeft nu aangekondigd dat de zaak Vervloesem woensdag aanstaande in een gesprek met de bekende Franse TV-presentator Carl Zéro ter sprake zal komen.

Gelukkig bestaan er nog zelfstandige journalisten die zich door de politieke overheid het zwijgen niet laten opleggen maar toch is het verontrustend te noemen dat een minister van justitie zich zo negatief opstelt tegenover een onderzoeksjournalist die, zonder vooringenomenheid, gewoon zijn werk wil doen.

De toenemende tendens om 'delicate dossiers' zoals de zaak Demmink en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken, heeft trouwens een tegenovergesteld effect.
Homayra Sellier, stichtster en voorzitster van de vereniging 'Innocence en Danger' heeft al laten weten dat zij van plan om de Belgische Staat te laten interpelleren omtrent deze kwestie.
Het Europees Parlementslid Paul Van Buitenen zal Marcel Vervloesem (indien deze door het bewust stilzwijgen van Minister De Clerck intussentijd nog niet overleden is) morgen in de gevangenis van Brugge gaan opzoeken.

Bij de Belgische justitie is er enige zenuwachtigheid te bespeuren vanwege de laatste ontwikkelingen.
Het gerecht van Turnhout dat de roddels inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' ernstig nam maar dat naliet om de kinderpornoproducenten, kinderfolteraars en verkrachters in de kinderpornozaak Zandvoort op te sporen en te vervolgen, liet mij seinen om mij te verhoren inzake een klacht wegens 'laster en eerroof'...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Franse Televisie - Télévision française
Serge Garde - Karl Zéro: Marcel Vervloesem
BFM, woensdag/mercredi, 3.6.2009 - 22 h
www.bfmtv.fr

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1808/welingelichte-kringen-in-de-bres-voor-demmink.html

15:03 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zaak demmink media doofpot |  Facebook |

17-08-09

Gevangenissen Nederland

Weblog
Krista van Velzen

dinsdag 4 augustus 2009, 16.17 uur – Krista

Gevangenispersoneel: ‘Samenleving onveiliger door regeringsbeleid’

gevangenispersoneel-aan-het-woord-groot

De afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan een enquete onder het gevangenispersoneel. Er wordt veel over gevangenissen gesproken en over het personeel, maar weinig mét het personeel. Vaak vroegen personeelsleden mij of ze in Den Haag wel weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat, hoe zij gebogen gaan onder de bezuinigingen en de toenemende werkdruk.

In het onderzoek wat wij vandaag gepubliceerd hebben komt het personeel zélf aan het woord. En de resultaten liegen er niet om..

meerpersoonscel

De combinatie van bezuinigingen en het gebruik van meerpersoonscellen leidt volgens het gevangenispersoneel tot grote veiligheidsrisico’s. Volgens 89 procent van de respondenten is er steeds minder personeel op hetzelfde aantal of zelfs een groter aantal gedetineerden. Het noodzakelijke contact met gedetineerden om er voor te zorgen dat onveilige situaties tijdig worden gesignaleerd wordt door deze onderbezetting geminimaliseerd. In het geval van meerpersoonscellen betekent dit dat deze cellen soms niet meer met de vereiste twee of meer medewerkers geopend kunnen worden.

Onveiligheid op de werkvloer door bezuinigingen vind ik onacceptabel. 65 procent van de ondervraagden geeft aan dat de onveiligheid in de inrichting is toegenomen door het gebruiken van meerpersoonscellen terwijl 85 procent aangeeft dat de werkdruk hierdoor is toegenomen. Gedetineerden zitten nu verplicht met meerderen op een cel. Ik vind dat nu er een cellenoverschot is, plaatsing op meerpersoonscellen vrijwillig moet zijn. Dat kan nu er op dit moment een groot cellenoverschot is. Daarnaast moet de regering geen personeel ontslaan zoals zij nu van plan is, maar zorgen dat de werkdruk omlaag gaat.

Het onderzoek van de SP is verspreid onder alle gevangenismedewerkers, van reclassering tot bewakers. Gevraagd is naar de uitwerking van het regeringsbeleid van de afgelopen jaren, waaronder de bezuinigingen op personeel en de inzet van meerpersoonscellen. Ruim 500 medewerkers namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn opgenomen in het onderszoeksrapport ‘Het gevangenispersoneel aan het woord’.

Download hier het rapport: ‘Het gevangenispersoneel aan het woord’

Lees hier en hier het artikel in de Volkskrant over dit onderzoek.

http://kristavanvelzen.sp.nl/weblog/2009/08/04/gevangenis...

 

21:07 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: gevangenissen nederland |  Facebook |

14-08-09

90 miljoen euro voor Nederlandse gevangenis: weggesmeten geld


Brussel, 14.8.2009

Minister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) ging onlangs bij de Nederlandse regering klagen over de overbevolking van de Belgische gevangenissen en wil 90 miljoen euro uitgeven voor de huur van een gevangenis in Nederland waarin enkele honderden (waaronder mogelijks met tuberculose besmette) Belgische gevangenen zouden moeten opgesloten worden.

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) die zich ernstige vragen stelt over de medische verzorging binnen de gevangenissen en daarover zopas een parlementaire vraag stelde aan justitieminister De Clerck, is echter van mening dat de overbevolking in de gevangenissen gemakkelijk is op te lossen. Zij denkt daarbij aan de talrijke mensen die al maanden en zelfs jaren in voorhechtenis zitten.

Alleen de vrijlating van zieke gevangenen op medische gronden zou al heel wat plaats binnen de gevangenissen vrijmaken maar de Minister blokkeert die mogelijkheid en zegt dat 'alleen terminaal zieke gevangenen er drie dagen voor hun overlijden voor in aanmerking komen'.

Minister De Clerck die een 'rechtvaardige en menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' predikt, blijkt zich echter tegen te spreken. Zo was hij wel akkoord met het feit dat extreem-rechtse politieke figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) na reeds 1 dag gevangenis op 'medische gronden' werden vrijgelaten en thuis op een electronisch enkelbandje mochten wachten.

Ook inzake het electronisch toezicht blijft de Minister in gebreke. Er is sinds zijn aantreden wel enige verbetering opgetreden op dit gebied maar er zijn enkele duizenden gevangenen die binnen of buiten de gevangenis op hun electronisch enkelbandje zitten te wachten.
Zelfs zwaar zieke gevangenen komen niet in aanmerking voor electronisch toezicht.

Minister De Clerck geeft geen prioriteit aan alternatieve maatregelen en besteedt ook nauwelijks aandacht aan werkstraffen die het reeds 20 jaar oude probleem inzake de overbevolkte gevangenissen zou kunnen oplossen.

De 90 miljoen euro die hij de Belgische Staat voor de huur van een gevangenis in Nederland wil laten uitgeven, komt op de kop van de Belgische belastingsbetaler terecht die, zoals in Fortisgate, reeds het slachtoffer was van talloze financiële schandalen waarbij de regerende christen-democraten waren betrokken.

---------------

Sabine Battheu13 augustus 2009 - Bijna helft gevangenen is van vreemde origine


Het aantal gedetineerden van vreemde origine is de voorbije twee jaar fors gestegen. Welgeteld 4.381 gedetineerden in de Belgische gevangenissen hebben een buitenlandse nationaliteit. Op een totaal van een kleine 10.000 gedetineerden is bijna de helft dus van vreemde origine. Twee jaar geleden ging het nog om 36 procent. 'Het is een heterogene groep uit wel honderd landen', zegt criminologe Eveline De Wree.

De cijfers, die dateren van april, zijn opgevraagd door Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) bij minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Gedetineerden met een dubbele nationaliteit, zoals de onlangs ontsnapte Ashraf Sekkaki, worden niet bij de vreemdelingen meegeteld. Uit de gegevens blijkt dat van de 4.381 gedetineerden met vreemde nationaliteit zowat de helft (2.200) een effectieve celstraf uitzit, het merendeel van de anderen (1.955) verblijft in voorlopige hechtenis. Ook dat is omzeggens de helft van alle voorlopige hechtenissen.

"De oververtegenwoordiging tijdens voorlopige hechtenis is redelijk logisch", meent criminoloog Luc Robert (KU Leuven). "Die maatregel wordt vooral getroffen bij groot vluchtrisico en dat argument geldt uiteraard regelmatig bij vreemdelingen." Zijn Gentse collega Eveline De Wree wijst erop dat de vreemdelingen in kwestie vaak geen geldige verblijfsvergunning hebben, wat wordt gezien als een extra risicofactor voor ontvluchting of recidive. "Ook andere factoren, zoals het ontkennen van de feiten, kunnen ervoor zorgen dat de onderzoeksrechter sneller opteert voor voorlopige hechtenis", vervolgt De Wree.

Nieuw is het fenomeen overigens niet. Al in 2007 wees criminologe Sonja Snacken (VUB) op de sinds de tweede helft van de jaren negentig toenemende oververtegenwoordiging van buitenlandse gedetineerden in de Belgische cellen. "Snacken had het al over de groeiende groep Oost-Europeanen", zegt De Wree, "en die trend zet zich de laatste jaren nog verder door." Uit statistieken van het Directoraat-generaal voor Penitentiaire Instellingen blijkt dat Marokkanen veruit de grootste groep vreemdelingen in de Belgische gevangenissen vormen, met ruim 1.000 gedetineerden, gevolgd door Algerijnen, Fransen en ex-Joegoslaven.

"De cijfers zijn opmerkelijk maar de trend is niet nieuw", zegt Kamerlid Lahaye-Battheu. "De vorige regering en ook de huidige ondernemen pogingen om meer veroordeelden hun straf te laten uitzitten in het land van herkomst, maar dat loopt duidelijk niet gesmeerd."

Sinds 2005 geldt in België een wet die het mogelijk maakt dat gedetineerden die in ons land veroordeeld zijn, worden overgebracht naar hun land van nationaliteit of herkomst. Volgens de cijfers van Justitie kon van die mogelijkheid tot dusver nog maar twintig keer gebruikgemaakt worden. Dat was onder meer het geval bij acht Roemenen en vier Bulgaren.

"De minister van Justitie moet nu een prioriteit van maken van de soepelere toepassing van de wet", meent Lahaye-Battheu. "De voorlopige cijfers van de overbrengingen staan in schril contrast met de totale populatie van buitenlandse gedetineerden. Dat zorgt voor een scheeftrekking in het functioneren van het gevangeniswezen in zijn geheel. Hier ligt een deel van de oplossing van de overbevolking in de gevangenissen."

Experts beklemtonen wel dat de cijfers erg omzichtig geïnterpreteerd moeten worden, omdat de oververtegenwoordiging minder een culturele of etnische kwestie dan een sociaal probleem is. Slechtere sociaaleconomische levenscondities dragen nu eenmaal bij tot het plegen van bepaalde vormen van criminaliteit, zo bleek ook al uit het onderzoek van Snacken. Eveline De Wree: "Vreemdelingen zijn dan weer ondervertegenwoordigd in langere straffen of interneringen, zeg maar de dossiers boven de vijf jaar, wat er ook op wijst dat ze vooral opduiken in een bepaald soort delicten, zoals diefstal of overvallen."

Luc Robert wijst er dan weer op dat vreemdelingen in vele gevallen de volledige straf moeten uitzitten, waarna ze dan pas uitgewezen worden. "Ze komen vaak niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling omdat ze zonder verblijfsvergunning per definitie moeilijk een nieuwe verblijfplaats kunnen opgeven. Reclassering is bovendien erg problematisch in deze categorie."

Criminoloog Luc Robert: Vreemdelingen komen vaak niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling

Bron: De Morgen, 13 augustus 2009 - Bart Eeckhout


http://www.sabien-lahaye-battheu.be/nieuwsdetail.php?item... 

11:42 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenissen weggesmeten geld |  Facebook |

13-08-09

De burger als potentiële terrorist: hoe staat het in Nederland ?

 

declerck.286380

"E-mail en internetverkeer twee jaar bijhouden"

Brussel, 12.8.2009


Justitie lijkt nu toch in gang te schieten om de Europese dataretentierichtlijn om te zetten in Belgische wetgeving. De Tijd meldt dat minister van Justitie Stefaan De Clerck daartoe een voorontwerp van wet en een bijhorend uitvoeringsbesluit klaar heeft. Dat voorontwerp zou inhouden dat alle gegevens betreffende telecommunicatie, inclusief e-mailverkeer, voor twee jaar moeten worden bijgehouden. Nochtans vraagt de Europese dataretentierichtlijn slechts een bewaartermijn van zes maanden tot twee jaar. Waarom België kiest voor een termijn van twee jaar, is ons een raadsel. Het zal toch niets te maken hebben met de gerechtelijke achterstand?

Hoe langer en hoe meer gegevens bewaard moeten worden, hoe hoger het kostenplaatje zal uitdraaien. De vereniging van internetaanbieders (ISPA) reageerde reeds dat als de regering een bewaartermijn van meer dan twee jaar wil, ze daar zelf voor moet opdraaien. Anders zal de internetgebruiker meer moeten betalen. Dat klopt uiteraard slechts ten dele. De internetgebruiker draait sowieso op voor de kosten: zij het door een verhoging van de kostprijs van telecomdiensten in ons land, zij het via belastingen.

Maar de kosten zijn niet de hoofdbekommernis van Tik. Veel belangrijker is de enorme inbreuk op de privacy. Het bewaren van alle gegevens van alle burgers doet denken aan een politiestaat. Dat werd overigens erkend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Klass e.a. v. Duitsland (1978). We zwijgen dan nog over het risico dat dergelijke gegevens uitlekken en op straat belanden. Uiteraard zou dergelijke lijst enorm interessant zijn voor hackers en spammers, dus zeer gegeerd om te stelen. Vertrouwen we de overheid en het gerecht wel met al die gevoelige informatie?

Waarom kan een snelle procedure om verdachte personen op een watchlist te zetten niet volstaan? Zo worden ten minste niet alle burgers geraakt in hun privacy.

Wie denkt dat hij 'toch niets te verbergen heeft', leest best eens het artikel 'I've got nothing to hide', and other misunderstandings of privacy van professor Solove, verbonden aan de George Washington University Law School. In dat artikel, gepubliceerd in de gerenommeerde San Diego Law Review, maakt professor Solove brandhout van die drogreden.

Tik hoopt dat minister De Clerck grondig nadenkt alvorens dergelijke maatregel in te voeren. Hopelijk komt hij samen met ons tot het besluit dat het voorstel te ver gaat.

http://www.tik.be/e_mail_en_internetverkeer_twee_jaar_bij...

Foto: De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten). Heeft de Nederlandse regering ook plannen klaarliggen om het Internetverkeer volledig te controleren zodat men onmiddellijk kan ingrijpen bij protesten indien het economisch gezien iets slechter moest gaan ?

12-08-09

Gezondheid Belgische gevangenen: parlementaire vraag

Medische zorgen in gevangenis ontoereikend

Medische zorgen in gevangenis ontoereikend
 
 
 Brugge, dinsdag , 11/8/2009. In de gevangenis van Brugge is veel minder medisch opgeleid personeel aan het werk dan zou moeten. Er zouden 28 verplegers aan het werk moeten zijn in de medische omkadering, maar in werkelijkheid zijn er dat maar 22.

Kamerlid Sabien Battheu (Open VLD) ging na hoeveel verpleegkundigen er aan de slag zijn in de Belgische gevangenissen en daaruit blijkt dat ook Brugge op dit vlak zwaar ondermand is. Sommige andere gevangenissen, zoals die van Ieper, hebben echter helemaal geen verplegers in dienst.

“Uit het antwoord dat ik van minister van Justitie Stefaan De Clerck mocht ontvangen blijkt dat slechts drie vierden van de voorziene personeelsformatie is opgevuld (144 van de 195)”, zegt Lahaye-Battheu. "Er zijn in gevangenissen zelfs verplegers via interimbureaus aan het werk, die snel afhaken omwille van de moeilijke arbeidsvoorwaarden en de werkomstandigheden."

Brugge

"Ondanks het feit dat de gevangenis van Brugge qua verplegend personeel ook onderbezet is, valt de toestand daar eigenlijk nog mee", zegt Sabien Battheu. "Er loopt een samenwerkingscontract met het AZ Sint-Jan voor medische hulpverlening zie de gevangenis zelf niet aankan, waardoor er vrij efficiënt kan ingespeeld worden op tijdelijke noden in de gevangenis. Dergelijke PPS formules zouden ook elders moeten worden toegepast."

Klachten

Toch zijn er over de medische dienstverlening in Brugge ook heel wat klachten. Onlangs nog werd door de Franse onderzoeksjournalist Serge Garde aangetoond dat medische dossiers werden gemanipuleerd, ondermeer in het geval van Marcel Vervloesem. Zelfs gevangenisdokter Luc Proot had het onlangs in De Morgen nog over de ethische problematiek van terminale patiënten in de gevangenis.

(FN-Eigen Berichtgeving)
 

07-08-09

Kinderpornozaak Zandvoort: Belgische justitieminister belemmert de normale rechtsgang

 

declerck.286380

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis Turnhout wacht nu al vijf weken lang op het rapport van de PSD van de gevangenis van Brugge dat dit rapport niet wil doorgeven.

Daardoor komen de aanvragen voor verlofregeling enzoverder van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort, opnieuw in gevaar.

De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers werden terzake reeds herhaaldelijk geschreven maar zij antwoorden niet.

Wat er in de uitgelekte nota van Justitie staat, is dus juist:

- 'De PSD zal niets meer doen voor Marcel Vervloesem.
- Marcel Vervloesem mag onder geen enkele voorwaarde worden vrijgelaten. Hij komt ook niet in aanmerking voor het penitentiair verlof omdat hij anders zijn activiteiten als kinderpornojager zal hernemen en contact met de pers zal opnemen.
- dat zal zo blijven, ook al stuurt de vzw Werkgroep Morkhoven 1000 mails.'

De interne nota van Justitie schendt echter het arrest van het hof van beroep te Antwerpen (2008) waarin de beslissing in het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout (2006) inzake het verbod om contact op te nemen met de pers, juist vernietigd werd omdat dit strijdig was met de Belgische Grondwet.

Het stilzwijgen van justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers in deze zaak, bewijst nogmaals dat zij met deze interne nota het arrest van de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank, mede bepaald hebben (politieke beinvloeding).
Het bewijst ook dat de Minister de parlementsleden Clothilde Nyssens (CDH) en Paul Van Buitenen (Euro-parlement) voorgelogen heeft omdat hij stelde dat 'de strafuitvoeringsrechtbank uitsluitend bevoegd is inzake vrijlatingen op medische gronden' (terwijl hij de uitspraken van de strafuitvoeringsrechtbank door middel van interne nota's bepaalt).
De Minister maakt zich door de PSD-dossiers van zieke (en andere) gevangenen te laten blokkeren, schuldig aan psychische folteringen wat in overtreding is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Als Minister heeft hij het recht niet om de PSD-dossiers van gevangenen te laten blokkeren.

De Minister beweert dat 'enkel terminaal zieke gedetineerden in aanmerking komen voor vrijlating op medische gronden'.
Ook deze uitleg klopt niet omdat extreem-rechtse figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National), op 'medische gronden', al na 1 dag gevangenisstraf terug naar huis mochten om er op een electronisch enkelbandje te wachten.
Deze zaak toont aan dat de Minister ook gevangenen discrimeert en de Wet Dupont (rechten van gevangenen) overtreedt. Heel wat zieke gevangenen hebben geen enkel recht op penitentiair verlof. Zij komen ook niet aanmerking voor een geheel of gedeeltelijke vrijlating onder electronisch toezicht.
Het toont bovendien nog eens aan dat de Minister zelf verantwoordelijk is voor de overbevolkte gevangenissen en voor de 90 miljoen euro die de Belgische Staat moet gaan betalen voor de huur van een Nederlandse gevangenis.
De vrijlating van enkel terminaal zieke gevangenen, drie dagen voor hun dood (waarna ze maar hun plan moeten trekken) toont aan dat de Minister allerminst een voorstander is van een 'rechtvaardige en menselijke justitie' zoals hij op zijn website schrijft. De onmenselijke behandeling van zieke gevangenen komt ook niet overéén met het 'Masterplan' van de Minister waarin hij een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' aankondigt.

Minister De Clerck beloofde in een brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem dat hij diens detentieomstandigheden 'door de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken'. Dat gebeurde echter niet en Marcel Vervloesem kreeg niemand van de Centrale Toezichtsraad te zien of te horen.
Ook in deze kwestie handelt de Minister dus niet correct.

De Minister blokkeert ook al geruime tijd de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet (vrijlating op medische gronden) wat aantoont dat hij de normale rechtsgang via de strafuitvoeringsrechtbank door middel van allerlei geraffineerde manipulaties blokkeert om zodoende in de plaats van de bevoegde strafuitvoeringsrechter te beslissen.

Inzake het PSD-rapport stuurde een medewerker van de vzw Werkgroep Morkhoven in Italië, de volgende fax naar de gevangenisdirectie in Brugge die zich, dank zij Minister De Clerck, daarvan niets zal aantrekken.

----- Original Message ----- From:
To:
Sent: Thursday, August 06, 2009 11:46 PM
Subject: Fax consegnato - PSD rapport

Gentile ccvink (Claudia Carolina Vink)

il fax spedito attraverso il nostro servizio č giunto correttamente a destinazione.
A seguire č riportato un riepilogo delle attivitą eseguite.
Grazie.

Rapporto Fax Numero: 13110
Numero Destinatario: +3250457123
Stato: Consegnato con successo
Data/Ora Ricezione: 06/08/2009 23:44:55
Costo Fax: 0.15
Pagine: 1
Credito Residuo: 11.85

De vzw Werkgroep Morkhoven contacteert nu de voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Commissie en roept de democratisch ingestelde burger op om de europese parlementsleden, de VN-mensenrechtencommissie (waarin België zetelt) en internationale mensenrechtenorganisaties te schrijven.

Kopie: Belgische kamer- en senaatsleden, pers,


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck die met zijn christen-democratische 'waardenpartij' over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt.

05-08-09

Kinderporno - Zaak Zandvoort: Opsluiting aktivist Vervloesem was/is politieke beslissing

 

declerck.286380

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door twee politiecombies van de Herentalse politie, na nieuwe beschuldigingen over 'folteringen en verkrachtingen' uit zijn wijk, werd opgepakt en in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten, bracht het Herentalse raadslid Marleen Diels (Vlaamse Christen Democraten) uit Noorderwijk (wijk Koninkrijk, Morkhoven) de vzw Werkgroep ter sprake in de Herentalse gemeenteraad:

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005

--------------------------

Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;

De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)


Diels.dyn004_original_212_260_jpeg_2588244_299bae32c4be27489754e8134fcbb494LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto's:

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) die op zijn website over een 'rechtvaardige en menselijke justitie' spreekt / Marleen Diels

 

Onthuller kinderpornozaak Zandvoort uit woning gezet


964Brussel, 5.8.2009

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij startte reeds tweemaal een uithuiszettingsprocedure tegen bewoners van sociale woningen die door hun buren via een petitie van 'pedofilie' en 'lawaaioverlast' werden beschuldigd.

Zij kent ook sociale woningen toe aan mensen die, gezien hun inkomen of hun eigendommen, totaal geen recht hebben op een sociale woning.

Ik diende hiervoor een klacht in bij Jos Sannen, voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij (CD&V), maar ontving geen antwoord.

Ik begrijp niet waarom omdat het organiseren van petities om bewoners uit hun sociale woningen te drijven, toch een ernstige aangelegenheid is, zeker als daarbij een bestuurslid of ex-bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij is betrokken.

Normaal gezien laat de directie van een onderneming of overheidsinstantie dergelijke klacht grondig onderzoeken, al was het maar om allerlei speculaties te voorkomen.

Het feit dat in de petitie tegen Marcel Vervloesem van onze vereniging (2005) ook geeist werd dat de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden, toont aan dat er bepaalde politieke of gerechtelijke belangen in deze zaak meespeelden.

Ook het feit dat deze petitie die slechts door een tiental wijkbewoners werd getekend, via het Morkhovense CD&V-raadslid Marleen Diels op de agenda van de Herentalse gemeenteraad kwam te staan, en het feit dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-bestuur Herentals) zei 'wel oren te hebben naar de in de petitie gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof', stemt tot nadenken.

Daar komt nog bij dat de petitie uit de kringen van het Herentalse gemeenteraadslid Victor V. (Sp.a-bestuur Herentals) kwam die zijn halfbroer Marcel Vervloesem destijds, via de Vlaamse pers, van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde (het ging hier om feiten van zogezegd 20 jaar geleden terwijl dezelfde Victor V. Marcel Vervloesem een 10-tal jaren geleden als secretaris in zijn wijkvereniging benoemde).

De petitie volgde ook nadat de Turnhoutse rechter F. Caers een leugendetectortest had bevolen voor zowel de aanklagers als de verdachte (Marcel Vervloesem) en kwam juist nadat Marcel Vervloesem opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd en daarvoor in de gevangenis van Turnhout was opgesloten.

Dit was dus zeker geen toeval.

Het proces tegen Marcel Vervloesem werd sterk beinvloed door deze gepolitiseerde en gemediatiseerde petitie omdat de Vlaamse media de aktievoerder daarbij nogmaals 'een zelfuitgeroepen kinderpornojager die een laffe stroper was' noemden.

Dus nog voor dat Marcel Vervloesem in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout (2006) werd vrijgesproken voor de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' uit 1998 maar schuldig werd geacht voor de nieuwe klachten over 'folteringen en verkrachtingen' in 2005 (met een paar bamboestokjes als 'overtuigend' bewijs) werd hij nog even snel publiekelijk via de voornoemde petitie, in de lokale media als 'pedofiel' aan de schandpaal genageld.
Niet slecht gezien, zou men kunnen zeggen...

Persoonlijk gezien hou ik echter niet van dergelijke politieke manipulaties via de media waarbij de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van Justitie serieus in vraag worden gesteld.

Zoals ik reeds zei, is het onbegrijpelijk dat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij geen ernstig onderzoek instelde.
Toen het gezin Breughelmans-Vervloesem (geen familie van Victor of Marcel Vervloesem, wel bevriend met Marcel Vervloesem) in 2008 ook te maken had met een petitie om hen uit hun sociale woning te drijven, schreef ik opnieuw naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die het wederom niet nodig vond om een onderzoek te laten instellen en die alleen rekening hield met een bewering inzake 'lawaaioverlast' (er gebeurde geen enkele meting door de politie) in de petitie.

Onderzoek leerde mij dat ook deze petitie door een tiental personen getekend werd.
Het betrof hier grotendeels de personen die ook de petitie tegen Marcel Vervloesem in 2005 georganiseerd en getekend hadden.

Na een zogezegd sociaal onderzoek waarbij de klachten over lawaaioverlast eindeloos werden herhaald (terwijl er geen metingen werden verricht), startte de Geelse Bouwmaatschappij een uithuiszettingsprocedure tegen het gezin Breughelmans-Vervloesem en hun 78-jarige bedlegerige moeder die reeds 20 jaar lang een sociale woning betrekken van de Geelse Bouwmaatschappij in de wijk Koninkrijk te Morkhoven.

Kort daarop startte de Geelse Bouwmaatschappij ook een uithuiszettingsprocedure tegenover Marcel Vervloesem van onze vereniging. Die moest enkele dagen geleden zijn huis ontruimen omdat de Geelse Bouwmaatschappij zelfs de definitieve uitspraak van de rechter niet wenste af te wachten.

Inzake de petitie tegen het gezin Breughelmans-Vervloesem diende ik vrij snel een klacht in bij Minister Keulen (VLD).
De Minister antwoordde mij niet, ook niet nadat Minister Arena (Ecolo) hem een kopie van mijn schrijven had overgemaakt.

Toen de directie van de Geelse Bouwmaatschappij een uithuiszettingsprocedures tegen het gezin Breughelmans-Vervloesem startte, viel er plotseling een brief van Minister Keulen in de bus waarin hij me mededeelde dat 'de Minister zich niet kon mengen in lopende gerechtszaken'.

Omdat ik de houding van Minister Keulen niet correct vond en van mening ben dat de Vlaamse Minister van Woonbeleid er moet op toezien dat de Vlaamse Wooncode door de Sociale Huisvestingsmaatschappijen die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd, gerespecteerd wordt, diende ik hiervoor een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die me op zijn beurt mededeelde dat 'er een rechtszaak liep en men dus niets kon ondernemen'.
Maar bij mijn weten, werd er alleen een uithuiszettingsprocedure tegen de familie Breughelmans-Vervloesem gestart en loopt er geen rechtszaak tegen Minister Keulen.
Mijn klacht over de handelswijze van de Minister, moet dus zonder politiek geschuifel met het CD&V-bestuur of de VLD-bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij, onderzocht worden.

Een paar dagen geleden nam ik hiervoor opnieuw contact op met de Vlaamse Ombudsman die me tot hiertoe niet antwoordde.

Kopie: Vlaamse Ombudsman, Minister Keulen, Minister Arena, Kris Peeters (CD&V, Vlaamse Minister-President), Bestuur van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, parlementsleden,

Jan Boeykens
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

FOTO

Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

03-08-09

Kinderpornozaak Zandvoort werd door Belgische Justitie toegedekt

 

declerck.286380

Brussel, 3.8.2009

Op 'klachten justitie', de skynetblog die door FOD Justitie niet graag wordt gezien, las ik dat het gerechtelijke onderzoek geleid wordt door een onderzoeksrechter.
Zijn taak bestaat erin om zowel bewijzen tegen (à charge), als voor (à décharge) de verdachte te verzamelen en de voornaamste onderzoeksverrichtingen zijn:

- aanhouding van een verdachte
- ondervraging van de inverdenkingstelling (eventueel na dagvaarding)
- verhoor van getuigen (eventueel na dagvaarding; eventueel met anonimiteit)
- huiszoeking en inbeslagname
- deskundigenonderzoek
- opsporing van telecommunicatie
- onderzoek aan het lichaam (fouilleren)
- afluisteren van telecommunicatie (telefoontap)
- DNA-onderzoek
- inobservatiestelling
- plaatsbezoek

In de zaak Vervloesem stel ik vast dat de onderzoeksrechter van Turnhout zich partijdig heeft opgesteld en zwaar in gebreke is gebleven.

Hij heeft geen bewijzen voor (à décharge) van de verdachte verzameld. Bepaalde getuigenverklaringen werden niet toegevoegd omdat die, volgens procureur Poels, 'in het voordeel van Marcel Vervloesem' pleitten. Alleen de 'bewijzen' tégen de anti-kinderporno-activist (voor zoverre men roddels over zogezegde feiten van 20 jaar geleden als 'bewijzen' kan zien) werden verzameld.

Voor deze gang van zaken werd er meermaals klacht neergelegd bij de Minister(s) van Justitie en de hoogste gerechtelijke gezagsdragers in dit land maar die vonden dat een onderzoeksrechter zich niet aan zijn opdracht hoeft te houden en zich partijdig en bevooroordeeld mag opstellen.

In 2008, enkele weken voordat Marcel Vervloesem zich bij de directie van de gevangenis van Turnhout ging aanmelden, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren. Het hof van beroep te Antwerpen liet toen snel wat 'achtergebleven' stukken aan het dossier toevoegen. De Hoge Raad voor de Justitie verklaarde daarop dat men een 'volledige kopie van de verdwenen stukken weergevonden en toegevoegd had', en klaar was kees.
Het 'incident' kon, met de gebruikelijke mededelingen via het persagentschap Belga vanuit haar bureautje in het justitiepaleis, afgesloten worden.

Marcel Vervloesem werd in alle spoed veroordeeld want de Hoge Raad voor de Justitie stelde ook vast dat de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die door (ex)justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) in opdracht van de Koning voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers op het hof van beroep te Antwerpen werden afgegeven, ook verdwenen waren.
Daar mocht niet te veel aandacht aan besteed worden.

Ik schreef hiervoor herhaalde malen naar justitieminister Jo Van Deurzen (CD&V) en naar de Koning.
Vandeurzen antwoordde mij nooit, ook niet nadat ik naar zijn kabinet had gebeld en de kabinetsmedewerker die het dossier Vervloesem behandelde, mij mededeelde dat mijn brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'.
Herman Dams is werkzaam als magistraat op het hof van beroep te Antwerpen en stelde zich zopas kandidaat om Bart Van Lijsebeth op te volgen als nieuwe procureur van Antwerpen.

Eén van de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven ontving wél een antwoord van Jo Vandeurzen.
In zijn brief van 7.4.2008 deelde de Minister hem mede: 'Het grondwettelijk principe staat de Minister van Justitie niet toe op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren.
Evenwel maak ik kopie van uw schrijven over aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen. Ik hield eraan U hiervan in kennis te stellen.'

Dit antwoord sloeg blijkbaar nergens op want C. De Vel, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, liet in een eerder geschreven brief weten: 'In goede orde ontving ik uw schrijven m.b.t. tot de strafzaak en het arrest uitgesproken door het hof van beroep te Antwerpen inzake de heer M. Vervloesem. Het is mij niet geoorloofd de inhoud van het uitgesproken arrest te becommentariëren of te bekritiseren, zo evenmin om de magistraten die de beslissing geveld hebben te interpelleren omtrent hun beoordeling in rechte en in feite. De juridische controle op deze beslissing behoort wettelijk enkel aan de hogere rechtsinstantie, in dit geval het Hof van Cassatie.

Ghislain Londers, Voorzitter van het Hof van Cassatie (bekend vanwege de Fortiszaak), antwoordde in zijn brief van 14.5.2008 aan Prinses Jacqueline de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven,: 'Ik heb uw brief van 5 mei 2008, alsook de toegevoegde documenten, goed ontvangen. Uw brief werd overgemaakt aan de magistraat die de hoorzitting waarin uw zaak wordt behandeld, zal voorzitten. Met de meeste hoogachting,'.
Er werd echter niets van die hoorzitting vernomen.

Sophie Morel, Adjunct-Adviseur van het College van Procureurs-Generaal, zei in haar brief van 16.7.2008 dan weer: 'Met de verwijzing naar uw brief van 11 juli 2008 laat ik u hierbij weten dat het College van Procureurs-generaal niet bevoegd is om uw eventuele klachten te behandelen. Uw brieven worden enkel doorgestuurd naar de Procureur-generaal van het ressort Antwerpen. Met hoogachting,'.
Maar zoals gezegd, liet C. De Vel, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, reeds eerder weten dat het hem niet geoorloofd was de inhoud van een uitgesproken arrest te becommentariëren of te bekritiseren, of de magistraten die de beslissing velden te interpelleren omtrent hun beoordeling in rechte en in feite.
Het College van Procureurs-generaal dat zich niet bevoegd verklaart om klachten te behandelen, stuurt de klachtenbrieven die zij ontvangt dus enkel door naar een Procureur-Generaal die niet bevoegd is. Op die manier worden de klachten van de goedgelovige burger door Justitie dus behandeld.

Bij de Hoge Raad voor de Justitie kan een burger met zijn klachten over justitie ook niet echt terecht.
De Hoge Raad voor de Justitie kan, in geval van verdwijningen van dossierstukken of onderzoeksmateriaal uit gerechtelijke dossiers, enkel een onderzoek voeren waarin de verdwijningen worden vastgesteld.
Als de verantwoordelijke magistraten dan verklaren dat 'de ontbrekende stukken of een volledig kopie van de ontbrekende stukken aan het gerechtsdossier werden toegevoegd', wordt het onderzoek in de zaak afgesloten.
Op die manier blijft de opmerkelijke gewoonte van Justitie om documenten of onderzoeksmateriaal te laten verdwijnen, natuurlijk bestaan.
En er is nog een ander probleem.
De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg in haar brief van 11.12.2008 aan de heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (TU52.98.101758/04), om de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de leugenachtige verklaringen van de Turnhoutse procureur Poels te onderzoeken.
Zij kreeg echter geen antwoord op haar schrijven.
Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven wees uit dat procureur Poels door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd werd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar.
De Hoge Raad voor de Justitie voert met andere woorden geen onderzoek naar de handelswijze van magistraten die zij zelf voorgedragen en benoemd heeft.

Op 3 juni 2008 zond ik, aangaande de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms, een aangetekende brief aan de Koning die destijds zo hoog van de toren blies over kindermisbruiken.
Maar na bijna zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van deze alom gerespecteerde kinderbeschermer ontvangen.
Na een aantal herinneringsbrieven die allen onbeäntwoord bleven, ontving ik op 30 oktober 2008 uiteindelijk een antwoord van Jacques van Ypersele, Kabinetschef van de Koning die ook nog onder Koning Boudewijn diende.
Daarin werd mij medegedeeld: 'Mijnheer de Voorzitter, Ik heb de eer door de Koning gelast te zijn ontvangst te melden van het schrijven dat u tot hem richtte op 21 oktober 2008. Zijne Majesteit gaf mij opdracht uw brief over te maken aan de heer Jo Vandeurzen, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie. Met hoogachting,'.

Ik heb nooit meer iets van deze brief vernomen en ik vermoed dat de brief van de Koning gewoon bij Vandeurzen's kabinetschef Herman Dams is blijven liggen die hem nu ergens in de lade van zijn bureau op het hof van beroep van Antwerpen, tussen de rest van de uit Brussel meegenomen rommel, heeft liggen.
Ook de brieven van Minister Laurette Onkelinx, (ex)Premier Yves Leterme, CD&V-voorzitster Marianne Thyssen en Minister De Crem aan Vandeurzen, zijn daar ongetwijfeld beland.
Justitie noemt men soms een krabbenmand waarin een moeder haar eigen kinderen niet kan weervinden...

Prinses de Croÿ die zowel in de zopas uitgelekte nota van justitie als door de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge op een smalende manier 'de Prinses' wordt genoemd, kreeg op 15 juli 2008 een antwoord van Chantal Cooreman, Chef van de Dienst Onderzoeken van het Koninklijk Paleis, waarin stond: 'De Koning en de Koningin hebben uw brief goed ontvangen en hebben mij opgedragen u te antwoorden. Het is de Koninklijke Hoogheden niet toegestaan om persoonlijk tussen te komen in de door u gestelde vraagstelling. Deze materie behoort exclusief tot de bevoegdheid van de Gerechtelijke Macht. Rekening houdende met het principe der grondwettelijke scheiding der machten, kan een koninklijke tussenkomst dus niet in overweging worden genomen. Met de meeste hoogachting,'.

De Koning bleek zich dus niets van de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms (die hij in 1998 van Marcel Vervloesem had ontvangen) en die hij door Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen had laten overmaken, aan te trekken en verschool zich achter het principe der scheiding der machten dat in België (cfr. de Fortiszaak,) zelden gerespecteerd wordt.
Het principe der scheiding der machten in België wordt op tweeerlei wijzen toegepast:
Ofwel wordt het geschonden, ofwel zegt men dat men 'wegens de scheiding der machten niet kan tussenkomen'.
Een aantal Ministers en overheidsdiensten reageren pas op de klacht van de burger als de zaak voor de rechter komt zodat zij kunnen inroepen dat 'het grondwettelijk principe hen niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren'.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck

01-08-09

Justitieminister De Clerck licht Belgische Staat op

 

declerck.286380

1.8.2009
De Belgische regering wil 90 miljoen euro betalen voor de huur van een gevangenis te Tilburg alhoewel het probleem van de Belgische overbevolkte gevangenissen gemakkelijk zou op te lossen zijn door de honderden zieke gevangenen vrij te laten die in de Belgische gevangenissen zijn opgesloten. Maar de Minister vindt dat zieke gevangenen eerst terminaal ziek moeten zijn.  Drie dagen voor hun levenseinde (het levenseinde van gevangenen is dank zij een ultra-modern computerprogramma van de Belgische Justitie te voorspellen) wordt de gevangene naar huis gestuurd (als hij intussen niet uit zijn woning is gezet).

Naast die zieke gevangenen zijn er nog enkele duizenden gevangenen die op een electronisch toezicht zitten te wachten omdat de Psycho Sociale Dienst (PSD) en de Dienst Individuele gevallen (DIG) van Justitie hun dossier opzettelijk blokkeert of gewoon niet weet af te handelen.

Er zijn ook enkele duizenden mensen die zich al maanden of jaren in voorlopige hechtenis bevinden zonder dat Minister De Clerck eraan denkt om iets aan deze situatie te veranderen.

De huur van een gevangenis in Tilburg zal de Belgische belastingsbetaler zo'n 200 euro kosten maar De Clerck en zijn Vlaamse Christen Democratische Partij hebben het geluk dat vooral de Vlamingen harde werkers zijn die zich bij iedere verkiezing door middel van mooie politieke beloftes opnieuw in de luren laten leggen.

De zaak Vervloesem toont aan dat de vele zieke gevangenen de Belgische gevangenissen mede overbevolkt maken.  Marcel Vervloesem die bekend staat als de activist van de Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, lijdt aan kanker, suikerziekte, heeft een zware hartziekte, is meer dan 20 maal geopereerd en met spoed in het ziekenhuis opgenomen, moet het doen met nieren die nog maar voor 60% werken enzoverder. Toch weigert de Minister hem op medische gronden vrij te laten. 

In een intern rapport dat naar de Werkgroep Morkhoven uitlekte, staat ondermeer dat de Minister en/of zijn kabinetsmedewerkers zich niets van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens aantrekken en dat zij met de procedure van Marcel Vervloesem voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, het ingespannen kortgeding en de procedure voor het hof van cassatie 'geen rekening wensen te houden'.  De Psycho-Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge verklaart dan weer dat zij 'niets meer in de zaak Vervloesem wil doen'.  Zij heeft daarbij de goedkeuring van Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers want die werden herhaaldelijk maar zonder resultaat aangeschreven over het feit dat de PSD van Brugge nu al een maand lang haar rapport niet aan de PSD van de gevangenis van Turnhout wil overmaken.  Zonder dit rapport kan de PSD van Turnhout echter niet verder waardoor de verlofaanvragen en het verzoek tot electronisch toezicht van Marcel Vervloesem voor de zoveelste keer door de PSD van de gevangenis van Brugge geblokkeerd worden.

De Minister en zijn kabinetsmedewerkers zorgen dus mee voor de uitzichtloze situatie van Marcel Vervloesem die reeds meerdere malen aan zelfmoord en euthanasie dacht.  Ook de reeds zeer slechte gezondheid van de actievoerder wordt door de Minister en zijn kabinetsmedewerkers opnieuw ondergraven maar in het voornoemde interne rapport staat te lezen dat 'het Marcel Vervloesem's eigen schuld zal zijn als hij zelfmoord zou plegen'.  Het is echter duidelijk dat de Minister van Justitie allerlei vormen van geinstitutionaliseerde criminaliteit legaliseert om zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (en tal van minder zieke gevangenen) in de overbevolkte gevangenissen opgesloten te houden.   De rechtsstreekse betrokkenheid van Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers in het blokkeren van dossiers, verklaart mede het hoog aantal zelfmoorden in de Belgische gevangenissen.

Uit het voornoemde interne rapport van het kabinet van de Minister van Justitie dat naar de Werkgroep Morkhoven uitlekte, staat ook dat de vrijlating op medische gronden en de toekenning van verlofdagen of electronisch toezicht 'ten allen koste moet vermeden worden omdat Marcel Vervloesem ongetwijfeld zal hervallen in zijn onderzoek naar kinderporno en daarbij contact zal zoeken met de media'.   Men kan zich dus ernstig vragen stellen over de rol van justitieminister De Clerck in deze zaak.  De Minister van Justitie keurt zelfs goed dat zijn justitiediensten (de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge en de Dienst Individuele Gevallen (DIG), de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank misleiden en negatief beinvloeden (door middel van schriftvervalsing, weglaten van het medisch dossier, weglaten van het psychiatrisch rapport Cosyns, valse beschuldigingen over websites, sfeerschepperij en persoonlijke verdachtmakingen).   In een democratische rechtsstaat kan het echter niet dat de Minister van Justitie en/of zijn kabinetsmedewerkers rechtsstreeks tussenkomen in gerechtelijke dossiers.  Het wordt dus tijd dat de commissies Justitie van Kamer en Senaat de discussie rond de grondwettelijke scheiding der machten (cfr. de Fortiszaak) hernemen anders blijven deze politieke misbruiken bestaan.  Nu de verkiezingen achter de rug zijn, hebben de Vlaams Christen Democraten geen enkel excuus meer om de 'onderzoeken' via bevriende commissieleden te regelen en de noodzakelijke discussie op dit gebied voortijdig te laten afsluiten.

Opmerkelijk in heel deze zaak is het feit dat men in het intern rapport enkel over 'terminale zieke gevangenen' spreekt, terwijl de Vlaamse Christen Democratische justitieministers Vandeurzen en De Clerck extreem-rechtse figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) al na één dag gevangenis 'omwille van gezondheidsredenen' naar huis lieten gaan waar zij rustig op een electronisch enkelbandje mochten wachten.  Daniël Féret moest niet eens zijn opgelegde werkstraf uitvoeren.    En dat terwijl de gezondheidstoestand van Bart Debie en Daniel Féret niet eens te vergelijken was met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en die van tal van andere gevangenen.  De Vlaamse Christen Democraten hebben hun politieke banden met extreem-rechts echter nooit verbroken alhoewel zij uit puur politiek eigenbelang en om elke vorm van politieke oppositie in Vlaanderen te fnuiken, steeds herhaalden dat het 'cordon sanitaire' tegenover het Vlaams Belang niet mocht opgeheven worden.  

Terwijl het dossier Vervloesem inzake voorlopige of gedeeltelijke vrijheid, electronisch toezicht en penitentiair verlof door Minister De Clerck en zijn diensten persoonlijk geblokkeerd wordt, mocht Michel Nihoul (zaak Dutroux) al na enkele maanden 'omwille van gezondheidsredenen' op verlof gaan bij zijn levensgezellin Annie Bouty.  De Vlaamse Christen Democraten onderhouden immers al jarenlang goede contacten met allerlei duistere figuren die hen diensten verlenen. 

De commissies justitie van Kamer en Senaat zouden dus ook de discriminatie van gevangenen op hun politieke agenda moeten plaatsen want waarom worden extreem-rechtse en bepaalde onderwereldfiguren vrijgelaten en mogen zij van een electronisch toezicht en verlofregelingen genieten terwijl de meeste gevangenen daar geen recht op hebben ?  Geldt de Wet Dupont (2004) die de rechten van de gevangenen had moeten regelen misschien niet voor iederéén en werd professor Lieven Dupont van de Katholieke Universiteit te Leuven daarom op 21 juli 2009 door de Koning voor zijn bewezen diensten tot Groot-Officier gehuldigd ? 

Indien de commissies Justitie van Kamer en Senaat niet willen dat België zich als lid van de VN-mensenrechtencommissie totaal belachelijk maakt, dan zouden zij verder aandacht moeten besteden aan de volgende punten: 

1) de overbevolking van onze gevangenissen;

2) de 90 miljoen euro kosten voor de huur van een Nederlandse gevangenis;

3) de mogelijkheid dat de Nederlandse bevolking het slachtoffer wordt van met tuberculose besmette Belgische gevangenen;

4) het probleem van de zieke gevangenen, de voorlopige hechtenis, het electronisch toezicht;

5) de frauduleuze werking van PSD en DIG die oorspronkelijk voor de reintegratie van de gedetineerden werden opgericht;

6) het feit dat de Minister van Justitie en zijn kabinetsmedewerkers een overéénkomst hebben afgesloten met de medische dienst van het Ministerie van Justitie waardoor de Strafuitvoeringsrechtbank buiten spel wordt gezet;

7) het feit dat de Minister van Justitie de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringsrechtbank (vrijlating op medische gronden) al maandenlang blokkeert en daarmee artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt;

8) het feit dat de Minister van Justitie er persoonlijk voor zorgt dat zijn diensten (PSD en DIG) dossiers van gedetineerden blokkeren zodat deze niet in aanmerking kunnen komen voor verlofaanvragen en electronisch toezicht;

9) het bevoegdheidsprobleem inzake de vrijlating van gevangenen om gezondheidsreden (het hof van cassatie en de strafuitvoeringsrechtbank stellen dat de Minister van Justitie terzake bevoegd is, de Minister stelt in zijn antwoord op de parlementaire vragen dat de strafuitvoeringsrechtbank bevoegd is terwijl hij de uitvoering van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet persoonlijk blokkeert en hij met zijn medische dienst heeft afgesproken dat alleen terminaal zieke gevangenen worden vrijgelaten;

10) de uithuiszetting van zieke gevangenen;

11) de 'menselijke justitie' en het 'Masterplan van een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' waarover de Minister van Justitie steeds op een misleidende wijze spreekt;

12) de foutieve informatie die de Minister van Justitie over de overbevolking van de gevangenissen aan de Belgische en Nederlandse parlementsleden heeft verstrekt (de vraag van Sp.a-parlementslid André Van Nieuwekercke inzake de uitvoeringsbesluiten van artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet bleef onbeantwoord, de Minister antwoordde foutief op de parlementaire vragen van CDH-parlementslid Clothilde Nyssens en euro-parlementslid Paul Van Buitenen inzake de bevoegdheid betreffende de vrijlating van zieke gevangenen);

13) de willekeurige tuchtstraffen in de Belgische gevangenissen en het feit dat de Wet Dupont (waarin ook over de oprichting van 'toezichtscommissies' gesproken werd) een dode letter gebleven is;

14) het feit dat de Minister schriftelijk belooft om de detentieomstandigheden van een gevangene te laten onderzoeken terwijl hij met zijn medische dienst en zijn andere diensten afspreekt dat er van een vrijlating of electronisch toezicht op medische gronden geen sprake kan zijn;

15) het aan de Minister gemelde geknoei van de Penitentiaire Gezondheidsdienst met de medische dossiers van gevangenen;

16) het feit dat de Minister een zieke gedetineerde tot zijn levenseinde in de gevangenis opgesloten houdt terwijl hij weet dat de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van deze gedetineerde verdwenen zijn en hij weigert een onderzoek te laten instellen om bepaalde magistraten te beschermen;

17) het feit dat de Minister de voorlopige vrijlating, het electronisch toezicht, de psycho-sociale begeleiding door een psychiater en de verlofregeling van een gedetineerde persoonlijk blokkeert terwijl hij tegenover parlementsleden beweert 'niet bevoegd' te zijn;

18) het feit dat de Minister weet dat de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat er 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort (die Marcel Vervloesem aan de Koning overhandigde), uit het gerechtelijk dossier verdwenen zijn maar hij niet eens de moeite doet om daarnaar een onderzoek te laten instellen omdat hij bepaalde magistraten wil beschermen; 

19) het feit dat de Minister weet dat de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem zo'n 30 processen-verbaal over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en er met deze processen-verbaal niets gebeurde;

20) het feit dat de Minister toegeeft dat Marcel Vervloesem een politieke gevangene is die door zijn verder onderzoek naar kinderporno en zijn contact met de media een 'gevaar' betekent en om die reden ten allen koste moet opgesloten blijven;

21) het feit dat de Minister een gevangenisbeleid voert waarbij de reïntegratie en reclassering van gevangenen onmogelijk wordt gemaakt terwijl hij zich steeds beklaagt over zijn overvolle gevangenissen en de Belgische Staat 90 miljoen euro armer maakt voor de huur van een Nederlandse gevangenis. 

------------------------------------------------------------

Hierbij volgt nogmaals de lijst van de spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die door toedoen van justitieminister Stefaan De Clerck tot aan zjn dood in de overbevolkte Belgische gevangenis wordt opgesloten.
De lijst werd reeds verschillende malen naar De Clerck verzonden die echter niet antwoordde alhoewel hij steeds over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisbeleid in humane omstandigheden' spreekt.
De 'menselijkheid van justitie' en het 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' waarmee De Clerck op zijn website uitpakt, wordt helemaal ongeloofwaardig doordat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesen zonder pardon uit hun woning worden gezet.  Omdat zij niet naar huis kunnen terugkeren, kunnen zij niet vrijgelaten worden op medische gronden.


1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier
-Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth
Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de reeds meer dan 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

28-07-09

Onthuller kinderpornozaak Zandvoort uit zijn woning gedreven


964Brussel, 28 juni 2009

Marcel Vervloesem, de onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort die op basis van een reeks valse beschuldigingen jarenlang werd vervolgd en die met zijn hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker al 9 maanden zit opgesloten in de overbevolkte gevangenissen van de Belgische justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), wordt uit zijn woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven gezet.

De pogingen om Marcel Vervloesem uit zijn woning te drijven dateren van 2005.
Dat gebeurde enkele dagen nadat hij vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door enkele jongeren uit de wijk die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten alwaar hij met een hongerstaking was begonnen.

Victor Vervloesem, woonachtig in dezelfde wijk, die de roddels over 'verkrachtingen en folteringen door zijn halfbroer Marcel Vervloesem, in 1998 via de Vlaamse pers verspreidde, organiseerde toen via de lokale pers een petitieactie waarin geeist werd dat 'de pedofiel' Marcel Vervloesem (er was zelfs nog geen vonnis uitgesproken) uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. Hij eiste tevens dat de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet verwijderd zou worden.

De petitie werd amper door een 13-tal vrienden van Victor V., waaronder verschillende aanklagers van Marcel Vervloesem (1998), getekend.

Via CD&V-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven wist Victor V. de petitie in de Herentalse gemeenteraad ter sprake te brengen.
Victor V's partijgenoot en vriend Jan Peeters (Vlaamse socialisten, burgemeester, kamerlid, ex-minister) zei 'wel oren te hebben naar de eisen in de petitie omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.

De zaak kwam voor de vrederechter die zich in tegenstelling tot vandaag onpartijdig opstelde en zich niet uitdrukte in termen van 'het wordt tijd dat het kaf van het koren gescheiden wordt'. De vrederechter maakte toen ook geen procedurefouten door als enige rechter in een zaak te zetelen.

De woning van Marcel Vervloesem zou toegewezen worden aan een vriendin van Victor Vervloesem die de petitie om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten en de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, in 2005 mede organiseerde.

Victor Vervloesem noemde zich vroeger de 'directeur-generaal' van de wijkvereniging (waarin hij zijn halfbroer Marcel die hem zogezegd folterde en verkrachtte, als secretaris aanstelde).
De vereniging hield zich ondermeer bezig met het toewijzen van sociale woningen in de wijk...
Nadien zetelde Victor V. in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.
Victor V. die zich politiek wilde waarmaken, verwisselde op een bepaald moment de CD&V voor de Sp.a (Vlaamse Socialisten) en vond als karweiman voor de verkiezingen, al snel zijn weg naar het bestuur van de Vlaamse Socialisten te Herentals.
Zijn vriendschap met burgemeester Jan Peeters zorgde ervoor dat hij in het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Justitie en Jeugdzaken) kon zetelen, met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid werd verkozen, de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL kon vertegenwoordigen en tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd.

Victor V. heeft zo'n 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam staan.
Een kopie van deze lijst werd in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overhandigd maar van een onderzoek werd er niets vernomen en de Vlaamse pers die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, zweeg als vermoord.
Op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen toevallig de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort nadat de Z.M. De Koning ze, via de CD&V-justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers had laten overmaken.
De verdwijning van de kinderporno-cd-roms werd even voor de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout, schriftelijk door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd (dit was ook het geval met de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem) maar het hof van beroep van Antwerpen hield er geen rekening mee.
Vandaar ook dat het hof van beroep te Antwerpen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeelde en geen rekening hield met de conclusies van de advocaten van Marcel Vervloesem en de medische dossierstukken die ter zitting werden neergelegd.
De vzw Werkgroep Morkhoven verzocht de Ministers van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) en Stefaan De Clerck (CD&V) herhaaldelijk om een onderzoek te laten instellen naar deze verdwijningen maar de ministers verkozen de schandalen dicht te dekken. Zij laten zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (die dan bovendien nog onschuldig blijken te zijn) liever in overbevolkte gevangenissen wegkwijnen waarna ze zich bij de Nederlandse regering gaan beklagen over plaatsgebrek in de Belgische gevangenissen.

Het feit dat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens nooit antwoord kreeg van ex-justitieminister Jo Vandeurzen en een kabinetsmedewerker hem telefonisch mededeelde dat zijn brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Herman Dams was blijven liggen, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Herman Dams als magistraat werkzaam is op het hof van beroep te Antwerpen.

Zoals Fortisgate heeft aangetoond, bestaat er in de praktijk geen grondwettelijke scheiding der machten in België en wordt de 'grondwettelijke scheiding der machten' alleen maar ingeroepen om toe te laten dat bepaalde magistraten, al dan niet op verzoek van bepaalde politici, met gerechtelijke dossiers kunnen knoeien.

Ook het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank in haar recent vonnis aangaande het penitentiair verlof en het electronisch toezicht van Marcel Vervloesem verwees naar de websites van de Fondation Princesse de Croÿ en de Werkgroep Morkhoven waarin er 'kritiek werd geleverd op justitie' (en met name op minister van justitie Stefaan De Clerck) toont aan dat een telefoontje van de Minister van Justitie naar de Psycho Sociale Dienst of de Dienst Individuele Gevallen volstaan om een negatief gerechtelijk dossier te laten opmaken voor de rechter die zich onpartijdig zou moeten opstellen.


NAWOORD

De politieke corruptie en het gesjoemel met sociale woningen in Vlaanderen is wijd verspreid en in provinciale nesten zoals Herentals heeft men vaak met Siciliaanse toestanden te maken waarin de plaatselijke maffia in de politiek zetelt en door de lokale politici wordt ondersteund.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens werd in 2008 gecontacteerd door de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (geen familie van actievoerder Marcel Vervloesem en zijn halfbroer Victor Vervloesem, wel vrienden van Marcel Vervloesem).

Zij dreigden na 20 jaar met hun zieke 78-jarige moeder die bedlegerig is, uit de sociale woning van de Geelse bouwmaatschappij te worden gezet.

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij had een directeur van een bouwmaatschappij op een bepaald moment namelijk aan een sociale woning geholpen.
De man beschuldigde zijn buren (de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans) vervolgens van hun dochter voor 'zwartwerk' te hebben aangegeven (wat een compleet valse beschuldiging was).
Zoals in 2005 bij Marcel Vervloesem het geval was, startte de directeur met de vriendin van Victor Vervloesem, een petitie in de wijk waarin de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans van 'lawaaioverlast' werden beschuldigd terwijl er geen enkele meting door de politie werd gedaan.
De petitie werd door een meeheulende wijkagent aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd die onmiddellijk (en zonder het minste bewijs van lawaaioverlast) een onderzoek liet voeren naar 'lawaaioverlast'.
De zaak kwam voor de vrederechter die de partijen trachtte te verzoenen maar enkel op gehoon en gelach van de directeur kon rekenen.
Uiteindelijk werden de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans door de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die zich uiterst partijdig opstelde, ervan beschuldigd 'geen oplossing te willen zoeken'.
De directie van de Geelse Bouwmaatschappij startte een uitzettingsprocedure ten opzichte van de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef verschillende keren naar de Vlaamse Minister van Woonbeleid Marino Keulen (VLD - Vlaamse liberalen) met het verzoek om een onderzoek te laten instellen naar het geknoei in het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij en het organiseren van petities om bewoners uit hun huizen te drijven.
Pas maanden na zijn schrijven ontving hij een antwoord van de Minister waarin deze hem mededeelde dat hij 'niet kon interveniëren omdat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem reeds voor de vrederechter had bepleit'.

Jan Boeykens diende hierover een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die tevens liet weten dat hij de zaak 'vanwege de lopende rechtszaak niet kon onderzoeken'.

Zoals gezegd, wordt de grondwettelijke scheiding der machten in België enkel gebruikt om schandalen en corruptiepraktijken dicht te dekken.

Door de reacties van de Minister Keulen en de Vlaamse Ombudsman blijven de corruptie en vriendjespolitiek bij de sociale woningmaatschappijen inzake het toewijzen van sociale woningen bestaan en wordt de Vlaamse Wooncode tot een vodje papier herleid.

Het is blijkbaar niet de eerste keer geweest dat Minister Keulen een termijn laat verstrijken zodat hij als toezichthoudende minister niet hoeft op te treden.
In april 2006 liet de Minister de termijn om op te treden verstrijken en wenste hij niet in te gaan op het advies van zijn eigen administratie waardoor een werknemer ontslagen werd...

FOTO

Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

27-07-09

Nederland geeft niets om Vlaamse zieke gevangenen

 

declerck.286380

De directie van de Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij 'Geelse Bouwmaatschappij' heeft besloten om Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, bekend vanwege zijn onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, uit zijn sociale woning te zetten.

Zij doet dat zonder de definitieve uitspraak van de rechter af te wachten.

De woning die inmiddels ontruimd werd, zou toekomen aan een zekere 'Dikke Nie'. De genaamde 'Dikke Nie', vriendin van Victor Vervloesem die zijn halfbroer Marcel Vervloesem in 1998 (na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort) van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde, organiseerde in 2005 reeds een petitie om de actievoerder die toen opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd en in de gevangenis was opgesloten, uit zijn woning te laten zetten en de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te laten verwijderen.

Via het Herentalse raadslid Marleen Diels uit Morkhoven, werden de eisen van de petitie in de gemeenteraad van de Stad Herentals besproken.
Burgemeester Jan Peeters, persoonlijk vriendje en partijgenoot van Victor Vervloesem, zei toen 'wel oren te hebben' naar de eis om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten 'omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.

De vrederechter distancieerde zich van de corrupte CD&V (Vlaamse Christen Democraten) en Sp.a-politici (Vlaamse socialisten) die dank zij de plaatselijke maffia regeren en besliste er toen anders over.

De corrupte Sp.a en CD&V-politici die de kinderpornozaak Zandvoort hebben toegedekt omdat sommigen onder hen zelf bij kindermisbruiken zijn betrokken, kunnen hun plannen nu eindelijk doorzetten.
Gezien de doodzieke Marcel Vervloesem (hartziekte, nierziekte, kanker, suikerziekte, meer dan 20 operaties en spoedopnames) reeds 9 maanden lang in de gevangenissen van Minister De Clerck (CD&V) is opgesloten, is het moment nu goed gekozen om de activist uit zijn woning te drijven.

De Geelse Bouwmaatschappij wordt door de CD&V en Sp.a-politici gedirigeerd en Victor V., de halfbroer van Marcel Vervloesem, zetelde destijds in het bestuur van deze corrupte onderneming.

De Vlaamse Minister van Woonbeleid Marino Keulen (VLD - Vlaamse Liberalen) werd destijds over deze zaak aangeschreven maar heeft duidelijk laten verstaan dat de Vlaamse Wooncode een vodje papier is.

Het is jammer dat de Nederlandse regering (Christen Democraten) enkel gevlast is op de 900 miljoen euro die zij voor de huur van de Nederlandse gevangenis te Tilburg in haar zakken kan schuiven en niets geeft om de honderden Vlaamse zieke gevangenen die mede voor de overbevolking in de Belgische gevangenis zorgen.
Indien de Nederlandse regering zich op de eerste plaats zou afvragen waarom de Belgische justitieministers zich over de overbevolking in hun gevangenissen komen beklagen terwijl er in de Belgische gevangenissen honderden zieke gevangenen zijn opgesloten die van hun woning werden beroofd zodat zij niet om gezondheidsredenen zouden kunnen vrijgelaten worden, dan zou zij getuigen van enig respect voor de Vlaamse zieke gevangenen en voor de Vlaamse gevangenen in het algemeen.

De Nederlandse regering geeft ook helemaal niets om de Nederlandse bevolking die door de komst van de Belgische gevangenen aan tuberculose wordt blootgesteld.
Heel wat Belgische gevangenen lijden, door het totaal gebrek aan gezondheidszorg in de gevangenis, aan tuberculose en onlangs staakte het personeel van de gevangenis in Lantin omdat één van de personeelsleden daardoor aan zijn longen moest geopereerd worden.

De Nederlandse Gezondheidsinspectie en de Nederlandse Minister van Gezondheidszorg werden gecontacteerd in verband met het gevaar dat de tuberculose zich via de Belgische gevangenen en personeelsleden in Nederland zou kunnen verspreiden maar zij vinden het blijkbaar niet de moeite om aandacht aan deze zaak te besteden.

Een ander aspect in deze kwestie is dat er geen rekening gehouden wordt met de gezinnen en familieleden van de gevangenen die naar de Nederlandse gevangenis te Tilburg worden gedeporteerd.

Opmerkelijk is de houding van de Nederlandse SP die de rechten van de Belgische gevangenen maar bijzaak vindt en die zich niet stoort aan de schending van de europese en internationale verdragen inzake mensenrechten.


Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 22 juli 2009 00:53
Onderwerp: Re: Marcel Vervloesem - Geelse Bouwmaatschappij
Aan: Gert Verreyt

Geachte heer Verreyt,

Bedankt voor uw antwoord.

Ik bespreek deze zaak met de vzw-leden alhoewel ik vernomen heb dat de Geelse Bouwmaatschappij reeds heeft beslist om de heer Vervloesem uit zijn huis te zetten en de inhoud van het huis dus in een container te laden om het te verkopen en te vernietigen.

Ik vernam ook dat de Geelse Bouwmaatschappij het huis gaat toewijzen aan een vrouw uit de kringen van Marcel's halfbroer-aanklager Victor Vervloesem die destijds een petitie opzette om Marcel Vervloesem uit zijn huis te laten zetten en de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te laten halen.

Via het Morkhovense CD&V-raadslid Marleen Diels, werd de petitie die door een indrukwekkend aantal mensen werd getekend (een 13 in totaal), in de Herentalse gemeenteraad besproken.
Burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem (die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde), deel uitmaakt van het Sp.a bestuur te Herentals, zei 'wel oren te hebben naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.

Dit bewijst nog maar eens dat de hele zaak waardoor Marcel Vervloesem in de gevangenis geraakte en zijn huur niet meer kan betalen, vanaf den beginne reeds een politiek opgezet spel was van corrupte politici waarvan sommigen zelf zedenfeiten (in het bijzonder met kinderen en minderjarigen) op hun naam hebben staan.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Op 20 juli 2009 17:54 schreef Gert Verreyt het volgende:

Geachte Heer,

Is uw VZW nog steeds bereid om in dit dossier de beperkte huurachterstal van +/- 540 EUR mee weg te werken ?

Dank mij te willen berichten.

Graag verkreeg ik van U bevestiging van ontvangst van onderhavige e-mail (desgevallend met bijlage(n)), eventueel middels de automatische pop-up.
Oprechte dank daarvoor.

Met beste gevoelens,

Gert VERREYT
Advocaat
Vaartstraat 72
2440 GEEL (Belgium)


Van: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Verzonden: 5/02/2009 22:27
Aan: advocaat.verreyt
Onderwerp: RE: Marcel Vervloesem - Geelse Bouwmaatschappij

Verreyt Gert
Vaartstraat 72
2440 - Geel

Geachte Heer Verreyt,

Betreft: Marcel Vervloesem - Geelse Bouwmaatschappij

Van Wendy en Marcel Vervloesem vernam ik dat u Pro Deo advocaat bent in de zaak rond de Geelse Bouwmaatschappij die van Marcel Vervloesem's opsluiting in de gevangenis gebruik wil maken om hem uit zijn sociale woning te zetten.

In 2005 was er ook al een georchestreerde actie om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning te verdrijven.
Toen Marcel Vervloesem na nieuwe beschuldigingen over zogezegde 'folteringen en verkrachtingen' in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten, organiseerde zijn halfbroer Victor Vervloesem die de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen in 1998 organiseerde, een petitie in de wijk waarin geeist werd dat Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning zou gezet worden.
Alhoewel de petitie maar door een 13-tal mensen getekend werd, wist Victor Vervloesem (die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde) deze zaak, via een aantal politieke vrienden, zelfs in de gemeenteraad van Herentals ter sprake te brengen.

Noch Marcel Vervloesem, noch de Werkgroep Morkhoven, kunnen akkoord gaan met deze praktijken.

Als ik het goed begrepen heb, zou de laatste maand huur voor de woning van Marcel Vervloesem, Koninkrijk 61, 2200 Morkhoven, nog niet betaald geweest zijn.

Kan u mij het rekeningnummer van de Geelse Bouwmaatschappij en het dossiernummer in deze zaak doorgeven, zodat wij deze schuld kunnen vereffenen ?
Als Victor Vervloesem dan via de Dienst Bevolking van de Stad Herentals zijn doelstellingen zou trachten te bereiken, dan kan men niet argumenteren dat er sprake was van een 'huurachterstand'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Hierbij volgt nogmaals de lijst van de spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die door toedoen van justitieminister Stefaan De Clerck tot aan zjn dood in de overbevolkte Belgische gevangenis wordt opgesloten.
De lijst werd reeds verschillende malen naar justitieminister De Clerck verzonden die echter niet antwoordde alhoewel hij steeds over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisbeleid in humane omstandigheden' spreekt.
De Minister laat zelfs de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) blokkeren en blokkeert sinds 25 maart 2009 ook het onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem door de Centrale Onderzoekscommissie van het Gevangeniswezen waartoe hij zelf de opdracht had gegeven.
De 'menselijkheid' van zijn justitiebeleid wordt nog versterkt doordat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesen zonder pardon uit hun woning worden gezet.

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier
-Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth
Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de reeds meer dan 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Vlaamse Woningmaatschappijen

Foto: De Belgische justitieminister Stefaan De Clerck die met zijn uitspraken over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisbeleid in humane omstandigheden' kiezersbedrog pleegde waarin hij door de Nederlandse regering werd gesteund.

06-07-09

Belgische gevangenen met tuberculose in Nederland: Kamervragen

 

Tuberculose met Belgische gevangenen naar Nederland geëxporteerd 

tuberculose___1De krant De Morgen van 2.7.2009 vermeldde dat het personeel van de gevangenis van Lantin besliste om zijn stakingsactie, die maandagnamiddag begon, voort te zetten tot vrijdag 15 uur.

De protestbeweging is het gevolg van ongerustheid rond tuberculose die in april en mei de kop opstak in de penitentiaire instelling.

Enkele dagen geleden onderging een cipier van de gevangenis een chirurgische ingreep waarbij een deel van de long werd weggenomen. De cipiers van Lantin vermoeden dat er een verband bestaat tussen de operatie en het tbc-probleem in de gevangenis.

Het TBC-probleem in de Belgische gevangenissen is, zoals de overbevolking die het gevolg is van het ontbreken van een gestructureerd gevangenisbeleid, reeds een oud probleem.

Gezien er binnenkort 500 Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenis te Tilburg zullen opgesloten worden en er een gevaar voor de Nederlandse volksgezondheid bestaat, besloot de Belgische vereniging 'Werkgroep Morkhoven' om de Nederlandse kamerleden gisteren over deze kwestie te informeren.

In 2004 ondervroeg het kamerlid Nawijn (LPF) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over zes Nederlanders die door een Oost-Europese tuberculosepatiënt werden geïnfecteerd...


1291

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2003–2004
Aanhangsel van de Handelingen
Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, Aanhangsel 2731

Vragen van het lid Nawijn (LPF) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitbraak van multiresistente tuberculose. (Ingezonden 22 maart 2004)

1 Heeft u kennis genomen van het bericht dat zes Nederlanders zijn geïnfecteerd door een Oost-Europese tuberculosepatiënt met een turberkelbacterie die ongevoelig is voor de twee krachtigste geneesmiddelen tegen tuberculose?

2 Is er reden om te spreken van een «grote uitbraak» zoals het KNCV Tuberculosefonds doet? (1)

3 Wat zijn de oorzaken van het opnieuw opduiken van deze dodelijke ziekte in ons land?

4 Worden Oost-Europese immigranten gescreend op besmetting met een tuberkelbacterie? Zo ja, valt deze screening weg bij de toetreding van de nieuwe Oost-Europese lidstaten?

5 Hoe schat u de risico’s in die Nederland loopt op de verdere verspreiding van multiresistente vormen van tuberculose?

6 Zijn de organisaties die belast zijn met de bestrijding van infectieziekten voorbereid op een grootschalige besmetting door een resistente tuberkelbacterie? Zo neen, wat gaat u hieraan doen?

7 Hoe worden burgers voorgelicht over de symptomen van een tuberculosebesmetting?

(1) NRC-Handelsblad, 16 maart jl.

-------------------

Antwoord van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
(Ontvangen 7 april 2004)

1 Ja.

2 Er is in Nederland geen definitie voor wat een «grote uitbraak» van tuberculose is. Bij de meeste tuberculose-uitbraken gaat het om een paar mensen. Zes is niet uitzonderlijk veel. Het bijzondere aan deze uitbraak is dat er voor het eerst sprake is geweest van overdracht van multiresistente tuberculose waarbij zes Nederlanders geïnfecteerd zijn van wie twee mensen ook longtuberculose hebben ontwikkeld.

3 Tuberculose is nooit weggeweest uit Nederland. Vroeger kwam de ziekte wel veel meer voor. De laatste jaren zijn er jaarlijks rond de 1400 gevallen, waarvan 5 tot 15 mensen multiresistente tuberculose hebben. Omdat multiresistente tuberculose in onder meer Oost-Europa steeds vaker voorkomt kan deze vorm in Nederland ook vaker gaan opduiken. Bij een snelle opsporing van personen met open en niet openlongtuberculose, is er een adequate behandeling mogelijk in Nederland.
Daarbij moeten de medicijnen volgens voorschrift tijdig en volledig worden ingenomen zodat de ontwikkeling van (multi)resistentie wordt tegengegaan. Genezing is dus te realiseren en longtuberculose is in Nederland dan zelden dodelijk.

4 Als immigranten uit Oost-Europa en Centraal-Europa voor langer dan drie maanden en via de officiële weg naar Nederland komen worden ze gescreend op tuberculose. Deze screening vervalt voor de inwoners van de nieuwe lidstaten zodra deze zijn toegetreden. Tuberculose (multiresistent of «gewoon») is alleen in de drie Baltische Staten een groot probleem, maar in de andere zeven nieuwe EU-lidstaten niet.

5 Het is onduidelijk hoe groot het risico is voor Nederland maar ik maak mij wel enigszins zorgen gezien de toename van multiresistente tuberculose in bijvoorbeeld de Baltische Staten en de voormalige Sovjetlanden. Het risico op verdere verspreiding binnen Nederland schat ik niet heel hoog in. De GGD’s, die belast zijn met de tuberculosebestrijding, kunnen uitbraken in Nederland over het algemeen namelijk goed indammen.

6 De verspreiding en bestrijding van uitbraken van (multi)resistente tuberculose verschilt niet van die van «gewone» tuberculose, de behandeling verschilt wel. De GGD’s zijn belast met de infectieziektebestrijding, waaronder de tuberculosebestrijding. De GGD’s zijn goed toegerust om, ook grote, uitbraken van tuberculose te bestrijden. Dergelijke uitbraken vinden elk jaar plaats en worden adequaat beheerst. Wel komt tuberculose relatief weinig voor in Nederland en wordt de bestrijding hierdoor en door het voorkomen in moeilijk bereikbare groepen in de samenleving, steeds lastiger. Om de tuberculosebestrijding ook in de toekomst goed te houden zijn daarom maatregelen nodig. Over de algemene maatregelen om de infectieziektebestrijding de komende jaren te verbeteren, heb ik u geïnformeerd in mijn brief van 19 maart jl. (kamerstuk 22 894, nr.29). Er komt bijvoorbeeld een Infectieziekteautoriteit. Daarnaast ga ik, waar nodig, partijen nadrukkelijker aanspreken op hun (wettelijke) verantwoordelijkheid.
Gemeenten en GGD’s hebben, in opdracht van VWS, samen het traject «Versterking InfraStructuur Infectieziektebestrijding» (VISI) uitgevoerd. Een uitkomst van dit VISI-traject voor tuberculose is dat schaalvergroting nodig is om de bestrijding goed te houden. Ik bereid dit nu in samenwerking met de VNG en GGD Nederland voor.

7 De algemene bevolking wordt niet voorgelicht over tuberculose. Ten eerste omdat een tuberculosebesmetting op zich (nog) geen symptomen geeft. Een minderheid van de besmette personen ontwikkelt ook de ziekte tuberculose. De klachten die de ziekte tuberculose geeft, zijn bovendien bijna altijd zodanig van aard zijn dat mensen daarvoor een arts zullen raadplegen. Daarnaast komt tuberculose in Nederland weinig voor en zijn de aspecifieke klachten veel vaker het gevolg van andere ziektes zoals bronchitis. Als laatste heeft het geven van voorlichting geen voordeel voor de volksgezondheid omdat mensen zichzelf niet goed kunnen beschermen tegen het oplopen van een infectie (anders dan bijbijvoorbeeld hiv waarbij men zich kan beschermen, bijvoorbeeld door een condoom te gebruiken). Mensen die in aanraking komen met tuberculose (bijvoorbeeld bij bron- en contactopsporing, screening van risicogroepen) of mensen die in hun werk een verhoogd risico lopen (bijvoorbeeld medewerkers van penitentiaire inrichtingen) worden uiteraard wel voorgelicht, meestal door een GGD-medewerker. Bij tuberculose wordt als richtlijn actief opgespoord als het aantal nieuwe gevallen per 100 000 personen van een (deel)populatie boven de 50 ligt.
In Nederland is dit het geval bij o.a. asielzoekers en gevangenen. Hiervoor bestaan gerichte screeningsprogramma’s. Natuurlijk is het daarnaast van groot belang dat de medische professionals goed op de hoogte zijn. Het KNCV Tuberculosefonds ondersteunt de beroepsgroepen hierbij door middel van voorlichting, trainingen, publicaties, bijeenkomsten etc.

http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be/

05-07-09

Belgische gevangenen: Nederlandse bevolking blootgesteld aan tuberculosebesmettingen

 

Tuberculose met Belgische gevangenen naar Nederland geëxporteerd 

De Nederlandse parlementsleden weten dat er een ernstig risico bestaat dat de Belgische gevangenen die naar Nederland worden gedeporteerd, de Nederlandse bevolking via haar gevangenispersoneel aan tuberculosebesmettingen blootstelt.

Maar blijkbaar wegen de 90 miljoen Euro's die de Nederlandse regering jaarlijks voor de verhuur van haar gevangenis aan de Belgische regering zal ontvangen, niet op tegen het welzijn en de gezondheid van de Nederlandse burgers...

----------------------------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 2 juli 2009
Onderwerp: Tuberculose met Belgische gevangenen naar Nederland geëxporteerd
Aan: k.leunissen@eerstekamer.nl, mar.ger@wxs.nl, f.leijnse@eerstekamer.nl, janlaurier@eerstekamer.nl, m.y.linthorst@chello.nl, l.kneppersheijnert@eerstekamer.nl, rlinden2@home.nl, r.kuiper@eerstekamer.nl, tkox@sp.nl, ejansedejonge@home.nl, w.huijbregts@oosterhout.nl, anne-wil@duthler.nl, s.tenhorn@eerstekamer.nl, hkb@live.nl, g.j.degraaf@eerstekamer.nl, agoijert@hotmail.com, h.franken@eerstekamer.nl, j.a.m.hendrikx@worldonline.nl, f.e.van.kappen@freeler.nl, c.haubrichgooskens@eerstekamer.nl, h.tenhoeve@eerstekamer.nl, P.H.J.Essers@uvt.nl, j.w.m.engels@rug.nl, simonvandriel@hetnet.nl, t.elzinga@eerstekamer.nl, jean.eigeman@hccnet.nl, ha.doek@tiscali.nl, S.C.vBijsterveld@uvt.nl, Britta.bohler@eerstekamer.nl, a.broekers@law.leidenuniv.nl, abroekers@planet.nl, m.l.bemelmans-videc@eerstekamer.nl, rm.aerdt@wxs.nl, gbiermans@deloitte.nl, r.dboer@eerstekamer.nl, Edward.Asscher@asscher.nl, postbus@eerstekamer.nl, b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl, t.thissen@eerstekamer.nl, griffier@eerstekamer.nl, warmolt.deboer@eerstekamer.nl, DYildirim@solidara.nl, m.westerveld@uva.nl, fjm.werner@chello.nl, voorzitter@eerstekamer.nl, g.devries-leggedoor@home.nl, i.y.tan@chello.nl, h.c.m.vedder@eerstekamer.nl, k.dvries@eerstekamer.nl, g.h.terpstra@planet.nl, avliegenthart@sp.nl, j.sylvester@eerstekamer.nl, joyce@spiritorganisatieadviesbv.nl, p.swenker@eerstekamer.nl, tslagter@planet.nl, keesslager@hetnet.nl, t.strik@eerstekamer.nl, e.schuurman@eerstekamer.nl, p.rehwinkel@eerstekamer.nl, gerard.schouw@nicis.nl, ibijl@wgs.nl, S.Schaap@tip.nl, han.noten@wanadoo.nl, p.w.l.russell@eerstekamer.nl, n.quik-schuijt@eerstekamer.nl, j.meens@erasmusmc.nl, u.rosenthal@cot.nl, paulpeters@sp.nl, reuten@eerstekamer.nl, harms@bmg.eur.nl, f.lagerwerfvergunst@eerstekamer.nl, p.meurs@eerstekamer.nl, ameul@xs4all.nl, redactie@parool.nl, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@nd.nl, radionieuws@nos.nl, Agnes Kant <agneskant@sp.nl>,


Cipiers gevangenis Lantin staken voort tot morgen


Het personeel van de gevangenis van Lantin heeft beslist zijn
stakingsactie, die maandagnamiddag begon, voort te zetten tot vrijdag
15 uur. De protestbeweging is het gevolg van ongerustheid rond
tuberculose die in april en mei de kop opstak in de penitentiaire
instelling. Dinsdagochtend pleegden de vakbonden en de directie
overleg en werd een ontwerpakkoord bereikt. Dat werd echter door 68
procent van het personeel verworpen.

Enkele dagen geleden onderging een cipier van de gevangenis een
chirurgische ingreep waarbij een deel van de long werd weggenomen. De
cipiers van Lantin vermoeden dat er een verband bestaat tussen de
operatie en het tbc-probleem in de gevangenis.

Akkoord verworpen
De staking wordt morgen in principe stopgezet om 22 uur. Morgen was
ook een basisoverlegcomité gepland tussen de directie en de vakbonden.
Die bijeenkomst vond echter dinsdagochtend al plaats, en het personeel
verwierp het ontwerpakkoord.

"Op lokaal niveau is er vooruitgang geboekt", aldus Didier Breulheid,
een afgevaardigde van ACV-Openbare diensten. "De actiemiddelen van de
directeur van de gevangenis van Lantin blijven echter beperkt. We
zullen dus brieven naar de centrale administratie sturen, maar dat
alles dreigt maanden in beslag te zullen nemen. En het personeel eist
nu een antwoord."

Geen antwoord
Het personeel van Lantin staakt dus, zoals aanvankelijk voorzien,
voort tot vrijdag 15 uur, "zelfs als iedereen heel goed weet dat we
die dag geen antwoord zullen krijgen", benadrukt Breulheid. De
vakbondsvertegenwoordiger preciseerde nog dat ze "niemand zullen
verhinderen aan het werk te gaan". (belga/adv)

De Morgen, 2/07/09 18u38


http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be/

02-07-09

Tuberculose met Belgische gevangenen naar Nederland geëxporteerd

 

Cipiers gevangenis Lantin staken voort tot morgen

Het personeel van de gevangenis van Lantin heeft beslist zijn stakingsactie, die maandagnamiddag begon, voort te zetten tot vrijdag 15 uur. De protestbeweging is het gevolg van ongerustheid rond tuberculose die in april en mei de kop opstak in de penitentiaire instelling. Dinsdagochtend pleegden de vakbonden en de directie overleg en werd een ontwerpakkoord bereikt. Dat werd echter door 68 procent van het personeel verworpen.

Enkele dagen geleden onderging een cipier van de gevangenis een chirurgische ingreep waarbij een deel van de long werd weggenomen. De cipiers van Lantin vermoeden dat er een verband bestaat tussen de operatie en het tbc-probleem in de gevangenis.

Akkoord verworpen
De staking wordt morgen in principe stopgezet om 22 uur. Morgen was ook een basisoverlegcomité gepland tussen de directie en de vakbonden. Die bijeenkomst vond echter dinsdagochtend al plaats, en het personeel verwierp het ontwerpakkoord.

"Op lokaal niveau is er vooruitgang geboekt", aldus Didier Breulheid, een afgevaardigde van ACV-Openbare diensten. "De actiemiddelen van de directeur van de gevangenis van Lantin blijven echter beperkt. We zullen dus brieven naar de centrale administratie sturen, maar dat alles dreigt maanden in beslag te zullen nemen. En het personeel eist nu een antwoord."

Geen antwoord
Het personeel van Lantin staakt dus, zoals aanvankelijk voorzien, voort tot vrijdag 15 uur, "zelfs als iedereen heel goed weet dat we die dag geen antwoord zullen krijgen", benadrukt Breulheid. De vakbondsvertegenwoordiger preciseerde nog dat ze "niemand zullen verhinderen aan het werk te gaan". (belga/adv)

De Morgen, 02/07/09 18u38

29-06-09

Een Belgisch Guantanamo in Nederland


declerck.286380chezMarcel-pospital 007

Marcel Vervloesem, die de kinderpornozaak Zandvoort in 1998 onthulde, had op 14 mei 2009 wegens nieuwe ernstige hartproblemen die voor een groot deel het gevolg waren van een gebrek aan medicatie en een gebrekkige medische behandeling (kinesytherapie, revalidatie) na zijn open-hart-operatie van enkele maanden geleden in het AZ Sint-Jan te Brugge, met spoed in het ziekenhuis moeten opgenomen worden.
De maandenlange spelletjes van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge en de mededeling van de gevangenisdirectie te Brugge, juistgeteld 1 dag voor de heropname had moeten plaats vinden, waarin over de ganse lijn negatief geadviseerd werd, deden de stoppen bij de Morkhoven-activist echter doorslaan.
Vanaf 14 mei jl. weigerde hij elke medicatie en medische behandeling.

Enkele weken geleden stelden Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ van de vzw Werkgroep Morkhoven bij hun bezoek aan Marcel Vervloesem vast dat diens huid volledig begon te verkleuren. Op een bepaald moment waren niet alleen zijn gezicht maar ook zijn armen volledig verbruind en als hij in zijn vel kneep, bleef dat recht staan. Hij kloeg over voortdurende hoofdpijn en hartpijnen. Hij zei dat hij 's nachts 3 à 4 keren moest opstaan om te gaan drinken. Dat heeft verschillende weken geduurd.
De Morkhoven-activisten kwamen er zopas achter dat dit uitdrogingsverschijnselen waren.
Geen enkele dokter had dit blijkbaar opgemerkt terwijl dit fataal kan zijn, zeker voor iemand die zware hartproblemen heeft, zwaar suikerziek is en wiens nieren maar voor 60% werken.
Het is onbegrijpelijk dat dit kunnen gebeuren is en dat niemand hem daarover iets gezegd heeft.
Dit verklaart ook metéén hoe het mogelijk is geweest dat Marcel Vervloesem verschillende malen onvoldoende medicatie kreeg en met spoed moest gehospitaliseerd worden.
Men kan zich afvragen hoeveel zieke mensen er jaarlijks tengevolge van een zogezegde natuurlijke dood in de Belgische gevangenissen sterven.

Op 26.6.2009 besloot Marcel Vervloesem om zijn insuline herop te starten.
Het is echter onvoorspelbaar hoe de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die steeds verslechtert, nu verder zal evolueren.
Normaal gezien, zou hij nu onmiddellijk in het ziekenhuis moeten opgenomen worden en zou zijn gezondheidstoestand dagelijks geëvalueerd moeten worden. Dat gebeurt blijkbaar niet.

Marcel Vervloesem werd tijdens de voorbije jaren ook een paar keren voor kanker geöpereerd.

De Werkgroep Morkhoven drong bij justitieminister De Clerck die over een 'menselijke justitie', een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden', de 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen en zijn 'toenemende inspanningen inzake het electronisch toezicht' spreekt, regelmatig aan om Marcel Vervloesem vanwege zijn gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen.
De Minister blokkeert echter de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet zodat een iedere voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden onmogelijk is. De Minister werd door Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, terzake verschillende keren aangeschreven maar de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. zijn nog steeds geblokkeerd.
Ook de parlementaire vraag terzake van Sp.a-parlementslid André Van Nieuwenkerke dd. 17.3.09 (Vraag 4-3231), liet de Minister onbeäntwoord.

De Minister deelde in een brief van 25.3.2009 aan Marcel Vervloesem (met ref. PV71/KL/1523AC) mede dat hij zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken.
Daarvan kwam echter, niettegenstaande een herhaald herinneringsschrijven aan de Minister, niets in huis.

De opsluiting van Marcel Vervloesem is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die elke mensonwaardige behandeling en een nodeloos folterend lijden verbiedt.

dehydration___01Hierbij volgt een kopie van de indrukwekkende lijst met spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die herhaalde malen aan de Minister werd bezorgd en waarvan geen woord is weer te vinden in het eindrapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge.

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1
- BBC2 REGINA LOUF 2
- BBC2 REGINA LOUF 3
- BBC2 REGINA LOUF 4
- BBC2 REGINA LOUF 5
- BBC2 REGINA LOUF 6
- BBC2 REGINA LOUF 7
- Uitgebreide versie TONY op VTM

Foto's: Minister De Clerck - Marcel Vervloesem na één van zijn kankeroperaties - uitdrogingsverschijnselen

25-06-09

Belgische gevangenissen: fraude van de Psycho Sociale Diensten


declerck.286380Zowel het kabinet van de Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) als de Minister zelf die in dezelfde mail geinformeerd werd, ontvingen de brief van de Werkgroep Morkhoven dd. 23 juni 2009 in verband met de PSD-fraude in het dossier Vervloesem.

Van het onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem, zoals de Minister in zijn brief van 25.3.2009 met ref. PV71/KL/1523AC. aan Marcel Vervloesem beloofde, is nog steeds geen sprake en het valt te verwachten dat de Minister ook inzake de PSD-fraude niet zal optreden.

Uit de talrijke getuigenissen van gevangenen blijkt dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) die oorspronkelijk bedoeld was om de reintegratie van de gevangene in de maatschappij te bevorderen en hun recidive te voorkomen, juist het tegenovergestelde beöogt.

Dat komt niet alleen door het gebrek aan personeel zoals de PSD tijdens haar verlammende en de door de 'Dienst Gevangenissen' van het ACV ondersteunde stakingen, steeds doet uitschijnen.

Maar zolang de Minister ook in deze niet optreedt, blijven deze wantoestanden die tot heel wat zelfmoorden binnen de gevangenissen leiden en ook de gezinnen van de gedetineerden treffen, bestaan...

----------------------------------------

Van: tine.vandertaelen@just.fgov.be
Verzonden door: mx1.just.fgov.be
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 24 jun. 2009 18:11
Onderwerp: Auto Reply: Re: Justitie: management - PSD fraude gevangenis Brugge

Ik ben in verlof tem 3 juli 2009.

Met vriendelijke groeten,
Tine Van der Taelen

---------- Doorgestuurd bericht ----------
From: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
To: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, "Baart, Els" , lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" , Luc Proot , hofvanberoep.gent@just.fgov.be, faculteit.rechten@vub.ac.be, griffie@arbitrage.be, Chris.Corbeels@vub.ac.be
Date: Wed, 24 Jun 2009 18:11:08
Subject: Re: Justitie: management - PSD fraude gevangenis Brugge

----------------------------------------

Mensen die problemen ondervinden met de PSD kunnen zich (ook anoniem) met hun getuigenis tot de vzw Werkgroep Morkhoven richten.
Alle getuigenissen worden verzameld, vertaald en naar de Europese en internationale instanties verzonden. De vzw Werkgroep Morkhoven heeft besloten om ook na de te verwachten zelfmoord van haar actievoerder waarop Minister De Clerck blijkbaar zit te wachten, met dit werk te blijven doorgaan en rekent daarbij op alle groepen die werkzaam zijn rond de rechten van de gevangenen.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1
- BBC2 REGINA LOUF 2
- BBC2 REGINA LOUF 3
- BBC2 REGINA LOUF 4
- BBC2 REGINA LOUF 5
- BBC2 REGINA LOUF 6
- BBC2 REGINA LOUF 7
- Uitgebreide versie TONY op VTM