09-12-09

Internet - Kinderporno bestrijding - Afspraken met providers


INTERNET - KINDERPORNO BESTRIJDING - AFSPRAKEN MET PROVIDERS

MargrietjehermansBELGISCHE SENAAT

Zitting 2009-2010

7 december 2009

Schriftelijke vraag nr. 4-5617 van Margriet Hermans (Open Vld) aan de minister van Justitie

Internet - Kinderporno bestrijding - Afspraken met providers

internet
provider
kinderpornografie
pedofilie
seksueel misdrijf

7/12/2009 Verzending vraag 
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2819

Vraag nr. 4-5617 d.d. 7 december 2009

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) in Nederland laat internetproviders internetpagina’s met kinderporno blokkeren. Daarover is een overeenkomst gesloten met UPC. De providers krijgen de lijst met te blokkeren websites van het projectteam voor bestrijding van kinderporno van het KLPD, aldus UPC.

Het idee komt uit Noorwegen tengevolge de succesvolle samenwerking tussen de Noorse politie en de providers aldaar. Daar worden per dag 6 500 hits geblokkeerd op kinderpornosites. Op de Noorse zwarte lijst staan ruim 3 000 internetpagina’s.

Er zijn in Nederland tevens gesprekken met andere providers. “Het systeem is natuurlijk niet waterdicht, maar we werpen wel een drempel op en maken het moeilijker”, stelt de woordvoerder van UPC.

Volgens de provider is er geen sprake van een hellend vlak en gaat het alleen om sites met kinderporno. Zogenaamde peer-to-peer pagina’s of andere sites waarop muziek, bestanden en films uitgewisseld worden hebben niets te vrezen, aldus de zegsman.

In Groot-Brittannië worden eveneens alle buitenlandse sites met dergelijke inhoud geblokkeerd door de providers, daar in 2006 slechts 20 van de 6 000 gerapporteerde sites uit Groot-Brittannië kwamen. De politiediensten geven alle gemelde sites door aan de internet service providers.

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel mensen werden er respectievelijk in 2004, 2005, 2006 en 2007 gearresteerd voor het bezit van kinderporno, afkomstig van het internet? Hoe verloopt de tendens?

2. Hoeveel mensen werden er respectievelijk in 2004, 2005, 2006 en 2007 veroordeeld voor het bezit van kinderporno, afkomstig van het internet? Hoe verloopt de tendens?

3. Hoe reageert de geachte minister op de afspraken die in Nederland werden gesloten tussen de landelijke politiediensten en de providers om dergelijke sites gewoonweg te blokkeren? Wat zijn de voordelen en is hij bereid gelijkaardige afspraken te maken met de providers in België?

4. In Groot-Brittannië krijgen de banken toegang tot de namen van de veroordeelde pedofielen om hun toekomstig gebruik van kredietkaarten te screenen wat betreft de aanschaf van dergelijk illegaal materiaal van op het internet. Hoe staat hij ten opzichte van dergelijk initiatief en kan hij dit uitvoerig toelichten?

5. Moeten de buitenlandse sites worden aangepakt en een akkoord met de providers gesloten worden om deze te blokkeren en kan de geachte minister dit toelichten? Zo neen, waarom niet en welke andere maatregelen acht hij aangewezen om dergelijke sites te stoppen?


Parlement - kinderporno - bestrijding - Margriet Hermans

 

06-12-09

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in Nederland


bernard_silver_Liberty

Telefoontaps

De eerste helft van dit jaar werden er in Nederland 13.223 telefoons afgetapt. Dat is veel meer dan in de buurlanden. De Tweede Kamer vroeg vandaag opheldering over dit hoge aantal, waarop minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie besloot een onderzoek in te stellen naar de effectiviteit van de taps. Worden er in Nederland teveel telefoons getapt? Hierover gaan advocaat Inez Weski en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) in debat. 

Pauw en Witteman, 26.11.2009

Telefoontaps Nederland


Privacyschending in Nederland: het gaat verder dan je denkt

"De afgelopen jaren heeft de politiek talloze maatregelen genomen in de strijd tegen terrorisme en misdaad: databanken, opslag van telecomgegevens, preventief fouilleren, gebiedsverboden, camera’s, kentekenscans en identificatieplicht, om er maar eens een paar te noemen.
Kort geleden kreeg ik de persoonsbewijzen van mijn opa en oma uit de oorlog onder ogen. Op beide figureert prominent een vingerafdruk. We hebben het zestig jaar lang zonder zo’n document gered - en Nederland is in die periode niet ten onder gegaan aan misdaad en terrorisme."

Bart de Koning, redacteur van HP/De Tijd, legt uit waarom hij de actie ‘Het Nieuwe Rijk gaat verder dan u denkt’ steunt.

HP de Tijd, 26.11.2009

Privacyschending in Nederland


Afluisteren journalisten

Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) is niet van plan excuses aan te bieden aan de Telegraaf voor het afluisteren door de AIVD van journalisten van die krant. Hoofdredacteur Sjuul Paradijs had excuses van Ter Horst geëist.
Volgens Paradijs zijn excuses op hun plaats nu de commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten, de CTIVD, heeft geoordeeld dat de inlichtingendienst AIVD te vroeg is begonnen met het afluisteren van Telegraaf-journalisten.

De Pers, 4.12.2009

Afluisteren journalisten (Zaplog)
Afluisteren journalisten (De Pers)


28-11-09

Rouvoet noemt ombudsman 'onzorgvuldig'


Rouvoet'De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer is oppervlakkig en onzorgvuldig geweest in zijn oordelen over de jeugdzorg in Nederland'.

Dat schreef minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin in een opiniestuk in de Volkskrant.

Brenninkmeijer had de jeugdzorg vorige week gedragsgestoord genoemd.Volgens hem is de zorg in Nederland onverantwoord complex georganiseerd en hopeloos gefragmenteerd.

Rouvoet heeft deze week met de provincies nieuwe afspraken gemaakt over de jeugdzorg.
Zo kunnen jongeren die lichtere zorg nodig hebben, die volgend jaar sneller krijgen.
Ze hoeven niet meer mee te doen aan de ingewikkelde procedure die nu nodig is om vast te stellen op welke zorg ze precies recht hebben.
Het gaat om jeugdzorg waarvoor jongeren niet naar een instelling hoeven.

De Minister kondigde begin van deze week in een schrijven aan de Tweede Kamer aan dat hij het tuchtrecht in de jeugdzorg mogelijk wil maken waardoor medewerkers in de jeugdzorg straks voor de tuchtrechter kunnen verschijnen, als ze in hun werk ernstige fouten maken.
In het uiterste geval kan de tuchtrechter bepalen dat een medewerker in de jeugdzorg zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Het tuchtrecht gaat gelden voor medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg, de gezinsvoogdij en de jeugdreclassering en bij de instellingen voor de jeugdzorg. Ook de gesloten jeugdzorg en de jeugdgevangenissen komen onder het tuchtrecht te vallen. In de jeugdzorg is lang gepraat over de instelling van een tuchtcollege.

Het idee van Rouvoet kan misschien overgenomen worden door de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck die toelaat dat de psycho-sociale diensten in zijn gevangenissen een waar terreurbewind voeren tegenover gevangenen (met hier en daar zelfmoorden voor gevolg).

De werking van de psycho-sociale diensten die aanvankelijk werden opgericht om de gedetineerden op hun terugkeer naar de samenleving te begeleiden, bestaat vooral uit tuchtmaatregelen en deze justitiediensten worden door niemand gecontroleerd.
Noch de Minister, noch de Commissie van Toezicht treden op als er ernstige wanpraktijken worden gemeld.


Rouvoet noemt ombudsman onzorgvuldig.
Tuchtrecht in de Jeugdzorg

Foto: Minister Rouvoet

27-11-09

Een wereld van bedrog


Vervotte
'We leven in een wereld van bedrog en het sprookje is bijna uit. Een groot deel van ons wil het niet geloven en blijft heftig ontkennen. Ze stemmen op nog steeds dezelfde partijen, geloven nog steeds dezelfde guru’s. Een ander deel denkt dat ze méér weten en voelen zich verheven, als roependen in de woestijn, als profeten in eigen land. Stemmen ook nog steeds op dezelfde partijen en geloven ook nog steeds dezelfde zij het andere guru’s. En de rest? De rest weet zoals gewoonlijk weer van niets.'

Zaplog - 'Een wereld van bedrog'

Foto: Inge Vervotte (CD&V - Vlaamse christen-democraten) die uit ’solidariteit’ voor Jo Vandeurzen (CD&V) en Yves Leterme (CD&V) is afgetreden in de Fortiszaak, is nu opnieuw Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Zij is ‘dankbaar dat zij haar oude ambt opnieuw mag opnemen’.

13:22 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: wereld, bedrog, partijen, guru s, christen democraten |  Facebook |

25-11-09

Kinderpornozaak Zandvoort - behandeling van Belgische zieke gevangenen


soins_intensifs_002De Belgische justitieminister Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) die een 'menselijke justitie' predikt en zich voortdurend beklaagt over de 'overbevolkte gevangenissen in België', vindt dat zwaar zieke gevangenen tot drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden in de gevangenis moeten opgesloten blijven...

--------

Aktievoerder Marcel Vervloesem werd vlak na de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven van Turnhout en Antwerpen (waar hij veroordeeld werd) in de gevangenis opgesloten.

Gedurende de eerste maanden van zijn opsluiting werd hij 6 keren met spoed in het ziekenhuis opgenomen en onderging hij 5 operaties (waaronder een zware open-hart-operatie waarbij zijn borstbeen bijna over de hele lengte werd opengesneden)

Tijdens de operaties werd hij gedurende 591 uren aan de operatietafel, het ziekenhuisbed, de rolstoelen, de medische toestellen en de ziekenwagenbrancard vastgeketend.

Veertien dagen geleden werd hij vanwege zijn terechte kritiek op de werking van de psycho-sociale diensten van de gevangenissen van Brugge en Turnhout, opnieuw gedurende 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel opgesloten waarvan het alarmknopje achteraf niet bleek te werken...

Hierbij volgt een overzicht van de medische situatie van Marcel Vervloesem sinds zijn transfert van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout (30 juni 2009 tot 24 november 2009):

21 bezoekjes aan de geneesheer:
1 juli 2009 - 10 juli 2009 - 24 juli 2009 - 30 juli 2009 - 8 juli 2009 - 18 juli 2009 - 27 juli 2009 - 11 augustus 2009 - 15 augustus 2009 - 17 augustus 2009 - 21 augustus 2009 - 21 augustus 2009 - 1 september 2009 - 5 september 2009 - 11 september 2009 - 4 oktober 2009 - 6 oktober 2009 - 8 oktober 2009 - 24 oktober 2009 - 11 november 2009 - 18 november 2009

6 medische onderzoeken:
13 augustus 2009: bloedonderzoek
13 augustus 2009: urine-onderzoek
20 augustus 2009: oog-onderzoek door D. Van O. uit Turnhout
26 augustus 2009: diabetisch onderzoek door specialist Dr. A AZ Sint-Jozef, Turnhout
31 augustus 2009: urine-onderzoek
24 oktober 2009: urine-onderzoek

2 inspuitingen:
6 oktober 2009: griep
11 november 2009: mexicaanse griep

voetverzorging gelet op de suikerziekte:
19 augustus 2009

voor suikerziekte en hartcontrole bij de verpleging:
615 bezoekjes

2 verzoeken vanuit Brugge voor overbrenging onderzoeken (hart + ...):
11 september 2009
8 oktober 2009

3 medische dossieropvragingen door Marcel en zijn advocaat:
3 september 2009 - het AZ Sint-Jan te Brugge stuurde haar dossier toe
9 september 2009 - het Sint-Elisabeth-ziekenhuis stuurde haar dossier toe
14 oktober 2009 - Dr. F. Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, stuurde het chirurgische dossier naar de advocaat van Marcel.


Hierbij volgt de lijst met de spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die reeds meer dan 40 keren naar justitieminister De Clerck en zijn kabinet werd gezonden.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting Marcel in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


02-truth-freedom 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Kinderpornozaak Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft begrepen dat de meeste personeelsleden van de gevangenis van Turnhout, het gelukkig niet eens zijn met de onmenselijke behandeling van de gevangenen.

Zij bedankt de familieleden van de gedetineerden die gedurende de 7 dagen durende isolatie van Marcel Vervloesem, naar de media hebben geschreven en zal bij justitieminister De Clerck en de parlementsleden blijven aandringen op een onderzoek naar de jongeman die zich enkele maanden geleden, na zijn protest, in een isoleercel van de gevangenis van Turnhout verhing.

--------

Schrijf Marcel Vervloesem:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Sectie 4 - Cel 78
Wezenstraat 1
2300 Turnhout (België)

Stuur een kopie van uw brief naar de Minister van Justitie


Video's: Marcel Vervloesem en de Zandvoortse kinderporno (nederlandstalige ondertiteling)

24-11-09

Vaccinaties: geknoei met overheidsgelden ?


gezondheid coachHoorzitting openbaarheid ingrediënten H1N1 vaccins: 26 November MIN-VWS

Hoorzitting 26 November 2009 MIN-VWS

Wat is er aan de hand?

Minister Klink weigert categorisch om de documenten vrij te geven, die wij via de Wet Openbaarheid Bestuur opgevraagd hebben en die onontbeerlijk zijn om het door zijn ministerie inmiddels gevoerde vaccinatiebeleid te kunnen toetsen.

Dit heeft geleid tot nog meer onderzekerheid bij burgers. Omdat de ‘gewone’ media de afgelopen 2 weken alleen maar bezig zijn om reclame te maken voor de vaccinatie, is het logisch dat burgers vooral op internet op zoek gaan naar ‘andere’ informatie. Informatie die ook de andere kant van de medaille laat zien. Maar die is er volgens de minister en zijn ministerie niet.. Kritiek is hier kennelijk niet op zijn plaats.

Hoorzitting

Om te onderzoeken wat Klink met zijn geheimhouding probeert te verbergen, is een Hoorzitting bij ‘zijn’ ministerie een logisch vervolg op ons Kort Geding. Een speciale Commissie Bezwaarschriften, die niet voor zijn ministerie werkzaam is, gaat ons bezwaarschrift behandelen, wat wij ingediend hebben, tegen het besluit van minister Klink om ons de gevraagde informatie te geven.

De hoorzitting is openbaar, dus iedereen is van harte welkom!!!

26 November, 11.30 uur, Parnassusplein 5 in Den Haag, afdeling A-1308.

---

Bron:
Vaccinaties - hoorzitting Nederland

22-11-09

Kinderpornozaak Zandvoort: Mailtje naar Yvonne van Hertum


ziekenbed.ketens

De Belgische justitie weet van geen ophouden

Nadat het dossier van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem door de psycho-sociale diensten (PSD's) van de gevangenissen van Brugge en Turnhout meer dan een jaar lang werd geblokkeerd, wordt nu ook zijn briefwisseling weer achtergehouden.

Psycholoog Erwin Boosten van de PSD van de gevangenis van Turnhout die, 'na een grondig en diepgaand onderzoek' (terwijl er geen onderzoek was), het 'volledige vertrouwen' van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen geniet, dreigde er een tweetal weken geleden mee dat hij 'er persoonlijk voor zou zorgen' dat bepaalde briefwisseling van Marcel Vervloesem zou geblokkeerd worden en het bezoek van Marcel Vervloesem zou beperkt worden.

Enkele weken geleden werden de brieven van Marcel Vervloesem's dochter Wendy achtergehouden. Daarop schreef de PSD in haar negatief advies aan de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van het Ministerie van Justitie dat Marcel Vervloesem blijkbaar 'familie-verlaten' was.

In het dossier van Marcel Vervloesem werden er, onder het toeziende oog van Minister van Justitie De Clerck die van al deze feiten op de hoogte wordt gesteld, ook al medische dossiers vervalst en achtergehouden.

De PSD die de gedetineerde zogezegd op zijn terugweg naar de samenleving moet begeleiden, zou tevens foute informatie uit het vonnis van Marcel Vervloesem, aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank doorgegeven hebben.

Normaal gezien, zou de Commissie van Toezicht die dient toe te zien op de reglementaire behandeling van de gedetineerden, in deze kwestie een onderzoek moeten instellen, zoals zij dat ook deed naar de gebeurtenissen in de gevangenis van Vorst op 22.9.09 en 30.10.09.

De kans dat ook andere gevangenen het slachtoffer zijn geworden van misdadige praktijken door de PSD's, is immers zeer groot.

Enkele maanden geleden overleed een jonge gedetineerde in de gevangenis van Turnhout. Hij zou, zoals Marcel Vervloesem deed, geprotesteerd hebben tegen de wanpraktijken van de PSD. Daarop werd hij in een isoleercel opgesloten waar hij zich verhing.

In bijlage volgt ons schrijven naar de Nederlandse aktievoerster Yvonne van Hertum die reeds twee prentbriefkaarten naar Marcel Vervloesem probeerde te sturen maar moet vaststellen dat haar prentbriefkaarten in de gevangenis van Turnhout achtergehouden worden.

Alles is goed genoeg om de aandacht van het werkelijke probleem af te leiden: het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen (waar Marcel Vervloesem voor 'kindermisbruik' werd veroordeeld).


Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

---

Van: Jan Boeykens
Datum: 21 november 2009
Onderwerp: Re: je kaartje naar Marcel
Aan: Yvonne van Hertum

Beste Yvonne,

Dus je tweede prentkaart aan Marcel is ook al niet aangekomen...

Ik stel het volgende voor:

1° Maak een kopie van je derde prentkaart (ook van de enveloppe).

2° Als de psycho-sociale dienst (PSD) of de directie van de gevangenis van Turnhout die prentkaart weer achterhoudt, stuur je die kopies met een begeleidende vraag naar de volgende e-mailadressen (met een kopie ervan naar mij): stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, els.baart@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be

3° Vervolgens laat ik je e-mailbericht op allerlei blogs publiceren en naar parlementsleden versturen met de vraag waarom het gevangenisreglement en de Wet Dupont die het recht op briefwisseling garanderen niet wordt gerespecteerd.

Kan nog best leuk worden !


02-truth-freedom

 

 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1

Marcel Vervloesem werd tijdens de eerste maanden van zijn gevangenschap maar liefst 6 keren met spoed opgenomen en 5 keren geöpereerd. Hij werd gedurende 591 uren in het AZ Sint-Jan te Brugge aan de operatietafel, het ziekenhuisbed, medische toestellen, rolstoelen en brancards vastgeketend.
Isolaties en folterpraktijken die als 'veiligheidsmaatregelen' worden uitgelegd, zijn heel gewoon binnen de Belgische gevangenissen...

20-11-09

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan VVD-kamerlid Mark Rutte


RutteVan: Jan Boeykens
aan: m.rutte.tweedekamer
datum: 10 november 2009
onderwerp: pedocriminaliteit

VVD kamerleden
tav de heer Mark Rutte

Geachte Heer Rutte,

Betreft: bestrijding pedocriminele netwerken

Ik zie dat de VVD de zogenaamde pedohunters zoals Chris Hölsken ondersteunt.

Mijn vraag naar u toe is de volgende: Wat denkt de VVD rond de bestaande kinderpornonetwerken te ondernemen, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, die met haar tienduizenden slachtoffertjes (een rapport van de Belgische federale politie spreekt over 88.539 foto's van kinderen 'waarvan 75% duidelijk misbruikt') door de Nederlandse, Belgische en Franse justitie en justitieministers vakkundig in de doofpot werd gestopt ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

--------------

van Rutte M. tweedekamer.nl
aan Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
cc Teeven F. tweedekamer
datum 10 november 2009
onderwerp RE: pedocriminaliteit

Geachte heer,

Hiermee bevestig ik u de ontvangst van onderstaande e-mail. Gezien de inhoud heb ik deze onder de aandacht gebracht van mijn fractiegenoot Fred Teeven.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Mark Rutte


02-truth-freedom

Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Morkhoven skynet
- Persvrijheid
- Zandvoort ducuments
- Justice – Médecine

Foto: VVD-kamerlid Marc Rutte

19-11-09

Mensenrechten en champagne: Open Brief aan SP-kamerlid Agnes Kant


balkenendeSP-kamerlid Agnes Kant

Geachte Mevrouw Kant,

Betreft: gevangenisbeleid in België

Omdat de SP voor de opsluiting van Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenis in Tilburg was, zend ik u in bijlage ons artikel over de gevangenistoestanden in België die ongetwijfeld met de tuberculose waaraan heel wat Belgische gevangenen tengevolge van de slechte geneeskundige verzorging lijden, naar Nederland zullen overwaaien.

Ik heb de Nederlandse politieke partijen en de Nederlandse Minister van Volksgezondheid vooraf van al deze problemen op de hoogte gebracht maar, jammer genoeg, werden mijn opmerkingen niet ernstig genomen.

Dat kwam omdat men op de eerste plaats geinteresseerd was in de 90 miljoen euro die de Nederlandse regering voor de huur van haar gevangenis te Tilburg kon binnenrijven.
Daardoor werden de Belgische gevangenen enkel als handelswaar beschouwd.

De zwaar zieke Marcel Vervloesem van onze vereniging die zopas gedurende 7 dagen in de meest onmenselijke omstandigheden in een isoleercel werd opgesloten, is wel een heel speciaal geval.

Zoals u weet, heeft hij in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort met haar 89.539 slachtoffertjes onthuld, waarvoor hij 11 jaar lang werd vervolgd en als 'kindermisbruiker' aan de schandpaal werd genageld.

Deze zaak werd zowel door de Nederlandse, Belgische en Franse autoriteiten in de doofpot gestopt terwijl de Engelse Justitie niet eens reageerde.
Ook de Duitse justitie die eveneens een kopie van de cd-roms Zandvoort kreeg, bleef ernstig in gebreke en verrichtte onvoldoende onderzoek naar de verdwenen Manuel Schadwald waarnaar Marcel Vervloesem en de inmiddels vermoorde Gina Bernard, onderzoek voerden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. In bijlage zend ik u een kopie van ons artikel op: http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be/

-----------

Van: Jan Boeykens
Datum: 19 november 2009
Onderwerp: Mensenrechten en champagne
Aan: Agnes Kant.sp.nl, avliegenthart.sp
Kopie: Augusta.Pearson.Engeland, Edward.Asscher.asscher.kamerlid, ad.nl, a.broekers.law.leidenuniv.nl, anne-wil.duthler.nl, ameul.nl, mrd.mangione, Marleen Boeykens, Joris boeykens , Bert Boeykens, Redactie van stopkindersex, redactie.parool.nl, redactie.belga.be, volkskrant.nl, Yvonne van Hertum, Wendy Vervloesem, hofvanberoep.gent.just.fgov.be, h.franken.eerstekamer, els.baart.just.fgov.be.Kabinet justitieminister, Chen.Mo.kuleuven.be, zoe.genot.ecolo, Guy Swennen.Voorzitter Commissie Justitie Senaat, eerstekamer.nl, Commissie Justitie.tweedekamer


02-truth-freedom

Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Morkhoven skynet
- Persvrijheid
- Zandvoort ducuments
- Justice – Médecine

Foto: De Nederlandse Premier Jan Peter Balkenende

18:04 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: champagne, brief, mensenrechten, sp, agnes kant |  Facebook |

Kinderpornozaak Zandvoort: prijsuitreiking en champagne


Vander VelpenDe Vlaamse Liga voor de Mensenrechten reikt, zoals gewoonlijk, ook dit jaar een jaarlijkse prijs uit aan een persoon of een organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de verdediging van de mensenrechten. De Liga die weinig of niets om het lot van de gevangenen geeft, heeft die prijs weggelegd voor vrederechter Freddy Evers. Spreker op de prijsuitreiking is de bekende Gentse strafpleiter Piet van Eeckhaut wiens dochter Els (ook strafpleiter verbonden aan de Gentse balie)  een actie voerde om de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings te laten verwijderen en zelfs liet verstaan dat de weblog ‘Werkgroep Morkhoven’ wegens ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’ eigenlijk het best van het Internet zou verwijderd worden. Dat gebeurde, tussen haakjes, op het moment dat het proces tegen Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem nog lopende was.
De champagne zal weer ruim vloeien op het feestje van het Liga-clubje, en Liga-voorzitter Jos Vander Velpen zal zich ongetwijfeld weer van zijn beste kant laten fotograferen…

PRIJS VOOR
MENSENRECHTEN
zondag 6 december 2009 – 11u.
Gerechtsgebouw Gent
Opgeëistenlaan 401 – 9000 Gent
polyvalente zaal

De Liga voor Mensenrechten reikt jaarlijks een prijs uit aan een persoon of een organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de verdediging van de mensenrechten.

Dit jaar gaat de Prijs voor Mensenrechten naar vrederechter Freddy Evers.

U bent van harte welkom op deze plechtige prijsuitreiking vanaf 10u30.

Laudatio: Mr. Piet Van Eeckhaut.

Aansluitend receptie met hapjes en drankjes.
Muzikale omlijsting: Lady Bird.

Gelieve uw komst te bevestigen via info@mensenrechten.be of 09/223.07.38.
Gasten mogen gebruik maken van de publieksparking van het Gerechtsgebouw.

Liga voor Mensenrechten


Hierbij volgt de lijst met de meer dan 20 spoedopnames en operaties van de Vlaamse aktievoerder Marcel Vervloesem die meer dan 40 keren naar de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers werd gezonden.

De Clerck die op zijn website voor een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ pleit, trekt zich niets aan van de door de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit Vervloesem's strafdossier en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen.
Hij vindt ook dat gevangenen (zeker als er schandalen moeten dichtgedekt worden) slechts drie dagen voor hun vermoedelijke overlijden de gevangenis mogen uitgeschopt worden.
De aktievoerder die als een echte politieke gevangene niet de minste rechten heeft, werd zopas gedurende 7 dagen in een isoleercel opgesloten.

Op 17 november ll. werden tientallen gevangenen in de gevangenis van Vorst door de politie in elkaar geslagen en een gevangene werd met overgesneden polsen bijna dood in zijn cel aangetroffen.
Dank zij de Belgische Guantanamo-gevangenis in Tilburg zullen dit soort van toestanden in de toekomst onopgemerkt blijven...

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.   De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


02-truth-freedom

Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Morkhoven skynet
- Persvrijheid
- Zandvoort ducuments
- Justice – Médecine

Foto: Jos Vander Velpen en zijn collega Jef Vermassen die overal het hoge woord mag voeren.

17-11-09

De macht is in handen van een kleine elite


LucVervaetOp 10 augustus kreeg Luk Vervaet, leraar in een gevangenis te Brussel, toegangsverbod voor alle gevangenissen van het land. De officiële reden luidt : "veiligheidsredenen".

In werkelijkheid gaat het om zijn politieke opinies en om een nieuw geval van criminalisering van het militantisme. Het was precies tegen die criminalisering van elke vorm van radikale oppositie dat de leraar zich verzette als lid van CLEA en het Platform voor vrije meningsuiting.
CLEA lanceert dan ook een oproep om volgende petitie te ondertekenen.

•Integrale tekst van de petitie: (De Standaard, 6/10/2009 [Nederlandse versie]
•Eerste ondertekenaars: (De Standaard, 6/10/2009 [Lezen
•De Franstalige versie: [Lezen]
•L'appel du CLEA : [Lezen]
•Pourquoi le CLEA soutient Luk Vervaet : [Lezen]
•Een artikel in het Engels: [Lezen]
•Een artikel in het Duits: [Lezen]
•Boodschap van Lieven De Cauter, professor aan de KUL: [Lezen]


Berufsverbot

berufsverbot'Berufsverbot' is een juridische term, waarmee de Duitse wet aan iemand kan verbieden om een beroep uit te oefenenen.

In 1933 werd in Nazi-Duitsland het Berufsbeamtengesetz  reeds ingevoerd, waardoor Joden en politieke tegenstanders van de nationaalsocialisten werden uitgesloten van bepaalde beroepen.

De zogeheten Radikalenerlass van SPD-kanselier Wllly Brandt (1972) sloot 'extremisten' uit als ambtenaar.

In 1995 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Bondsrepubliek in een zaak van een ontslagen communistische onderwijzeres, Dorothea Vogt.

-------------

Ook in Nederland bestaat er een onuitgesproken beroepsverbod. Alle posten binnen de openbare besturen worden in beslag genomen door wat wat men het 'kruim van het volk' zou kunnen noemen. Een kleine elite van afgestudeerden die in allerlei partijbesturen en bedrijfsstructuren zetelen en die de politiek van Nederland bepalen.

De afgelopen jaren is regelmatig gepubliceerd over het kleine groepje mensen dat in Nederland de dienst uitmaakt. Voor alle min of meer politieke functies, van minister, via commissaris der koningin en topambtenaar tot burgemeester en wethouder, wordt door de landelijke partijen gevist uit een bar klein vijvertje met, nota bene, vrijwel allemaal vissen van dezelfde soort en met dezelfde maniertjes. Die ook nog eens bijna allemaal met hun neuzen in dezelfde richting zwemmen.

Om in het openbaar bestuur een serieuze carrière te kunnen maken zijn zij lid geworden van een van de gevestigde partijen. Dat zijn, samen met de daaraan verbonden vakbonden, de machtscentra in de Nederlandse politiek.

De partij met de meeste leden is het CDA: ruim 69 duizend. De PvdA heeft er ruim 59 duizend, de SP ruim 50 duizend, de VVD bijna 37 duizend, en zo verder. Het totale ledental van alle partijen in de Tweede Kamer is krap 310 duizend. Zo klein is dus het voornoemde vijvertje dus. Niet meer dan 6 keer een uitverkochte Arena of De Kuip, voor vrijwel álle openbaar-bestuursfuncties in Nederland.

Per jaar worden deze clubs met 15 miljoen euro gesubsidieerd. De partijen krijgen een vast basisbedrag met daar bovenop nog eens een bedrag per kamerzetel en een bedragje per lid. Ook is er geld voor de wetenschappelijke bureaus. Heel ruwweg berekend ontvangt een partij tussen de 40 en 60 euro voor elk lid.

Vijftien miljoen euro belastinggeld voor 9 politieke partijen (de PVV ontvangt niets), om te zorgen dat zij des te efficiënter kunnen vissen in die kweekvijvertjes van ze. Daaruit duiken dan niet zelden mensen op die het zonder de partijkruiwagens, op pure kwaliteit, bijvoorbeeld in het competitieve Engelse districtenstelsel, niet gered zouden hebben. Daar is zo’n omhooggevallen Vogelaartje onbestaanbaar. In dat verband valt natuurlijk ook te denken aan wereldvreemde regenten als Hirsch Ballin en Donner.

In weinig moderne democratische landen kan de burger zo weinig directe invloed uitoefenen op politieke benoemingen als in Nederland. Zelfs de burgemeesters en de premier kunnen hier niet gekozen worden. Dat is een zeldzame vertoning, én een uitkomst voor de politieke partijen met hun ‘vijvertjes’.

De zaken omdraaien dus. Wat een geweldige voordelen zou het hebben indien commissarissen der koningin, topambtenaren, burge-meesters, rechters, en ook ministers PARTIJLOOS zouden zijn. Bij hun aanstelling geldt dan als eis dat men GEEN lid is van enige politieke partij. Het zijn mensen die puur om zichzelf, om hun aantoonbare kwaliteiten uitgekozen worden. Het is niet moeilijk te bedenken wat een verbetering dat is!

Mocht u erg fronsen bij wat ik voorstel: het is diverse keren eerder vertoond, in varianten en met wisselende intenties. In 1972 bijvoorbeeld kwam in Duitsland onder bondskanselier Willy Brandt de “Radikalen-erlass” tot stand, een wet die bij openbare ambten een ‘berufsverbot’ inhield voor leden van links-radicale politieke partijen.

Tot slot nog een aardige. In juli 1933 vaardigde het kabinet-Colijn het zgn. ambtenarenverbod uit. Zij mochten van diverse politieke organisaties geen lid (meer) zijn. Zo was het voor defensiepersoneel verboden om lid te zijn van de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij. Op 28 december van datzelfde jaar verbood Colijn voor alle ambtenaren het lidmaatschap van de NSB van Mussert.  

 

Bron: Jelle L.S. Pijpers, 21.9.2008, Het Vrije Volk

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6997

16-11-09

Kinderpornozaak Zandvoort: SP-kamerlid Agnes Kant


cd-roms
Brussel, 16.11.2009

SP-voorzitter


Geachte Mevrouw Kant,

Betreft: Kinderpornozaak Zandvoort - Marcel Vervloesem - behandeling van gevangenen

In bijlage zend ik U een kopie van mijn Open Brief aan Mter Raf Jespers, advocaat van de heer Vervloesem, en van de lijst van de meer dan 20 spoedopnames en operaties van de heer Vervloesem die reeds meer dan 40 keren zonder enige reactie naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck werd gestuurd.


Begint u nu langzaam te begrijpen waarom de Belgische justitieministers in Nederland over hun overbevolkte gevangenissen kwamen klagen en waarom zij ten allen koste een Belgische gevangenis op Nederlands grondgebied wilden ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Geachte Heer Jespers,


Betreft: Marcel Vervloesem


Ik keeg zopas een telefoontje van uw cliënt (en ons verenigingslid) Marcel Vervloesem die wij, zoals u weet, blijven steunen alhoewel bepaalde politici en magistraten het graag anders hadden gewild zodat men hem daarmee gemakkelijker uit de weg zou kunnen laten ruimen omwille van de doofpotaffaire in de kinderpornozaak Zandvoort.

Ik heb de indruk dat het zeer slecht gaat met uw cliënt alhoewel hij zich tijdens ons bezoek sterk probeerde te houden.

Uw cliënt vreest namelijk dat men, in opdracht van de diensten van Minister De Clerck:
1° wil blijven doen alsof de oorzaak van de isolatie bij hem ligt terwijl de Minister herhaaldelijk werd gevraagd om een onderzoek te laten voeren naar de werking van de Psycho Sociale Diensten (PSD's) in de gevangenissen te Brugge en te Turnhout. 
Minister De Clerck neemt zijn verantwoordelijkheid echter niet op zodat zijn PSD-directrice Tine Vander Taelen toelaat dat de dossiers van de gedetineerden maandenlang geblokkeerd worden, medische rapporten worden achterhouden, gegevens van vonnissen vervalst worden en de gedetineerden onder druk kunnen gezet worden om hen (ook voor de zaken waarin zij niet veroordeeld werden en zonder rekening te houden met de nog lopende procedures) 'de feiten' te doen bekennen.
2° de isolatie voor een onbeperkte tijd en om zogenaamde 'veiligheidsmaatregelen' zal verlengen.
3° hem in alle stilte opnieuw naar Brugge zal transfereren waar hij dan verder kan afgemaakt worden.

Ik vernam dat een jonge gedetineerde enkele maanden geleden zelfmoord pleegde in de gevangenis van Turnhout.  Ook hij ondervond, zoals uw cliënt, ernstige problemen met de PSD van de gevangenis van Turnhout.  Ook hij protesteerde daartegen.  Ook hij werd tot wanhoop gedreven.  Ook hij werd in een isoleercel opgesloten waarin hij zich tenslotte verhing.

Een half jaartje geleden liet Minister De Clerck ons in de enige brief die hij ons sinds zijn tweede ambtstermijn als justitieminister geschreven heeft, verstaan dat hij (zoals in 1997) niets met ons wenste te maken te hebben en dat er alleen een overleg met de gedetineerde en zijn advocaat werd gevoerd.
Hoe staat het intussen met dit onbestaand overleg ?
Hebt u nog contacten met het kabinet van De Clerck ?

In bijlage zend ik u nog een kopie van mijn schrijven aan SP-kamerlid Agnes Kant die zich met de opsluiting van Belgische gevangenen in de gevangenis te Tilburg, akkoord verklaarde.
Ik vermoed dat het kamerlid gelooft dat de Belgische zieke gevangenen in Nederland goed behandeld zullen worden en dat zieke gevangenen er niet tot drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden, in isoleercellen zullen opgesloten worden...

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Brussel, 3 november 2009 

SP-kamerfractie
Agnes Kant, Voorzitter 

Geachte Mevrouw Kant, 

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort – Marcel Vervloesem 

In bijlage zend ik u een kopie van ons artikel over ons verenigingslid Marcel Vervloesem die ten einde raad is en opnieuw met zelfmoord dreigt. 

Juist voordat hij op 5 september 2008 in de gevangenis werd opgesloten, werd hij door de Nederlandse justitie op een hoorzitting uitgenodigd waarop de kinderpornozaak Zandvoort werd besproken. 

Van de hoorzitting werd ons een rapport toegestuurd. 

Sindsdien hebben we niets meer van deze zaak vernomen. 

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik, 

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Hierbij volgt de lijst met de meer dan 20 spoedopnames en operaties van de heer Vervloesem die meer dan 40 keren naar Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers werd gezonden:

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Morkhoven - Wordpress Justitie Turnhout 
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Morkhoven skynet
Persvrijheid
Zandvoort ducuments
Justice – Médecine
Spiegel van de Nederlandse Politiek

Foto's: enkele foto's van de kinderporno-cd-roms Zandvoort ( Er waren 89.539 foto's en 75% van de kinderen was 'duidelijk misbruikt' volgens het rapport van de Belgische federale politie. De kinderen op de foto's werden echter nooit geidentificeerd omdat de foto's zogezegd 'te oud' waren terwijl de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' waarvoor de aktievoerder 11 jaar lang in de media aan de schandpaal werd genageld, terugsloegen op zaken waarvan men beweerde dat die 20 jaar voordien plaats hadden gehad. Waar blijft de geloofwaardigheid van de Justitie in deze zaak en wat gaat er gebeuren indien Marcel Vervloesem in de gevangenis zou overlijden terwijl achteraf zou blijken dat hij onschuldig is?)

Kinderponozaak Zandvoort: Open Brief aan Agnes Kant


agnes_kant2deK

Brussel, 3 november 2009 

Kinderpornozaak Zandvoort - Open Brief aan Nederlandse Kamerleden 


SP-kamerfractie 
Agnes Kant, Voorzitter 

Geachte Mevrouw Kant, 

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - Marcel Vervloesem 

In bijlage zend ik u een kopie van ons artikel over ons verenigingslid Marcel Vervloesem die ten einde raad is en opnieuw met zelfmoord dreigt. 

Juist voordat hij op 5 september 2008 in de gevangenis werd opgesloten, werd hij door de Nederlandse justitie op een hoorzitting uitgenodigd waarop de kinderpornozaak Zandvoort werd besproken. 

Van de hoorzitting werd ons een rapport toegestuurd. 

Sindsdien hebben we niets meer van deze zaak vernomen. 

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik, 

Jan Boeykens 
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl 
Faiderstraat 10 
1060 Sint-Gillis 
nr. 443.439.55 
Tel: 0032 (0)2 537 49 97 
WerkgroepMorkhoven@gmail.com 
postmaster@droitfondamental.eu 

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ 
http://www.droitfondamental.eu/ 

NOG GEEN ANTWOORD


Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Morkhoven skynet
- Persvrijheid
- Zandvoort ducuments
- Justice – Médecine

Tags: ,
Foto: Agnes Kant

11:58 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: sp, kinderporno, zaak zandvoort, agnes kant |  Facebook |

14-11-09

Kinderpornozaak Zandvoort: zieke aktievoerder in isoleercel


fkdeclerck_jpg_250

Brussel, 10 november 2009

Toen de zwaar zieke aktievoerder Marcel Vervloesem vanuit de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout werd getransfereerd, dacht iederéén uit zijn omgeving dat zijn folterende lijdensweg waarbij hij door de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge maandenlang aan het lijntje werd gehouden, voorbij was.

Het duurde echter meer dan drie volle weken dat de PSD van de gevangenis van Brugge haar dossier aan de PSD van de gevangenis van Turnhout wilde overmaken.

Dokter Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie te Brussel, had zelfs bijna twee maanden nodig om het chirurgisch dossier van Marcel Vervloesem, van het Medisch Centrum van de Gevangenis van Brugge naar Turnhout te laten overkomen.

Maar toen alle dossiers en rapporten ter plaatse waren, bleek het weer fout te lopen.

Alhoewel Marcel Vervloesem in aanmerking kwam voor een ambulante begeleiding door het team van professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen, en de PSD van de gevangenis van Turnhout reeds op 8 augustus 2009 in het bezit was van de nodige stukken, bleef de zaak verder aanslepen.

Zelfs toen het personeelscollege van de gevangenis van Turnhout zei 'geen enkel bezwaar meer te hebben ' om het forensisch team van dokter Cosyns, in overleg met de PSD, een begeleidingsplan te laten uitwerken, kwam er geen schot in de zaak.

De PSD van de gevangenis van Turnhout beweerde dat dokter Cosyns 'nog niet geäntwoord had op haar brieven', dokter Cosyns 'op vacantie was' enzoverder enzoverder.

Ook van het PSD-dossier inzake de verzoeken tot penitentiair verlof, uitgaansdagen, electronisch toezicht, voorlopige invrijheidsstelling op basis van gezondheidsredenen enzoverder, kwam er niets in huis.

Marcel Vervloesem vreesde dat de situatie met de PSD van de gevangenis van Brugge waarbij men bijna een jaar lang alles op de lange baan schoof, zich in Turnhout zou herhalen.

Enkele weken voor de uiterste datum, bleek de PSD met haar verslag nog altijd niet klaar te zijn.

De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck werd herhaaldelijk maar zonder resultaat van de moeilijkheden met de PSD op de hoogte gebracht.

Marcel Vervloesem legde de problemen met de PSD van de gevangenis van Turnhout uit in een brief die door de vzw Werkgroep Morkhoven op het Internet werd gepubliceerd.

Resultaat hiervan was dat een woedende Erwin Boosten, psycholoog van de PSD te Turnhout Marcel Vervloesem op zijn bureau riep en hem voor het vuil van de straat uitmaakte. 

Boosten zei hierbij dat de ambulante behandeling door het team van professor Cosyns waarop Marcel Vervloesem drie maanden zat te wachten een 'vergissing' was en zei dat hij er 'persoonlijk zou voor zorgen dat de briefwisseling en het bezoek' zouden beperkt worden. Hij eiste dat Marcel Vervloesem 'de feiten zou bekennen', ook de 'feiten' waarvoor de aktievoerder werd vrijgesproken.

Met één enkele slag werd de hoop van Marcel Vervloesem die zich met zijn gezondheidstoestand in een uitzichtloze situatie bevindt, de kop ingedrukt met het gevolg dat hij opnieuw aan zelfmoord dacht.

De vzw Werkgroep morkhoven bracht Minister De Clerck hiervan opnieuw op de hoogte.

Enkele weken geleden bleken de brieven (met postzegels) van Marcel’s dochter en het schrijven van ondermeer de Nederlandse aktievoerster Yvonne van Hertum, achter te zijn gehouden.

Ook hiervan werd Minister De Clerck op de hoogte gebracht.

Gisteren (3 dagen na de uiterste inleveringsdatum) ontving Marcel Vervloesem dan eindelijk het adviesrapport van de directie van de gevangenis van Turnhout dat door de PSD werd opgemaakt. 

Het rapport was over de ganse lijn negatief en waarschuwde er ondermeer voor dat Marcel Vervloesem 'opnieuw in het milieu van de pedofilie(bestrijders) zou geraken waarin de feiten zich situeerden'. 

Ook de Vlaamse acteur Jo Reymen die Marcel, los van de vzw Werkgroep Morkhoven, ondersteunt, werd beschouwd als iemand die ‘deel uitmaakt van het milieu van de pedofilie(bestrijders) waarin de feiten zich voordeden’… 

Bij zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen mocht Marcel Vervloesem ook al niet komen ‘omdat dit de slachtoffers uit de omgeving zou verontrusten’.

Er werd ook gewezen op het gevaar van 'mogelijke contacten met de media wat de slachtoffers zou kunnen verontrusten' (terwijl vooral het uitlekken van de doofpotpolitiek rond de kinderpornozaak Zandvoort bepaalde politici verontrust).

Ook hierdoor werd Marcel Vervloesem tot wanhoop gedreven.

Uit zogenaamde veiligheidsmaatregelen werd hij in een isoleercel gestoken, zonder TV, zonder radio, zonder verluchting, met een in de grond vastgehaakt bed en een WCpot. 

Op zijn cel kreeg hij zelfs geen drinken of fruit ter beschikking.

Men heeft beslist dat hij zeven lange dagen en nachten in deze isoleercel zal opgesloten blijven (tenminste als hij geen zelfmoord pleegt of indien hij niet aan een plotse hartstilstand bezwijkt).

Men zou ‘geen tuchtrapport opmaken’, werd hem door de directie van de gevangenis te Turnhout gezegd, terwijl deze folterende en onmenselijke isolatie zijn gezondheid niet ten goede zal komen en de pijn die hij overal voelt waarschijnlijk niet zal verdrijven…

Aan zijn bezoekrecht, zijn recht op briefwisseling, het recht om te telefoneren en zijn recht op een dagelijkse wandeling (indien hij daartoe is staat is) zou niet geraakt worden.

De Belgische justitieminister pleit op zijn website voor een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ en heeft het in zijn 'Masterplan voor Justitie' (een Marshallplan dat hulp moet bieden aan de Belgische Justitie) over een 'gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden'.
De Clerck die vindt dat gevangenen slechts drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden de gevangenis mogen uitgeschopt worden, ging in Nederland over zijn overbevolkte gevangenissen klagen en zorgde ervoor dat de Belgische Staat 90.000.000 euro uitgeeft voor de huur van een gevangenis in Nederland.

Hierbij volgt de lijst met de meer dan 20 spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die meer dan 40 keren naar Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers werd gezonden:

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


02-truth-freedom

 

 Contact

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97

WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Morkhoven skynet
- Persvrijheid
- Zandvoort ducuments
- Justice – Médecine

Tags: ,
Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck die van al deze feiten op de hoogte is.

10-11-09

Brief van Carine Russo


Carine Russo: Open Brief aan rechter Langlois

Zondag, 8 november 2009
By Jan Boeykens

RussoC.66_219

Het is misschien interessant om hierbij de brief van Carine Russo, moeder van één der vermoorde kinderen in de zaak Dutroux, te publiceren.

De brief die oorspronkelijk in het Frans werd geschreven, toont duidelijk aan hoe de rotte appels binnen de Belgische justitie ook het leven van de ouders van de vermoorde kinderen in de zaak Dutroux totaal vernietigden…

——————

U heeft aan een vierde expert gevraagd de oorzaak van de kwetsuren, die bij het slachtoffertje Melissa Russo (mijn dochter) gevonden werden, te bepalen en in het algemeen vast te stellen op welke medische wijze er een seksuele of andere mishandeling te vinden valt.

U heeft hem ook gevraagd, de oorzaak van de ontmaagding en de vaginale opening van 12 cm te bepalen.
Ook of dat de koorden die het slachtoffer vast bonden, voor of na de dood van deze aangebracht zijn geweest, of de ligging van het slachtoffer bepaalde conclusies teweeg konden brengen, en ook de oorzaken en omstandigheden van het overlijden bepalen.

In gevolge uw advies hebben wij in de toekomst de mogelijkheid niet meer om de inhoud van het vierde rapport te kennen.

Wij moeten ons tevreden stellen met hetgeen de pers zegt.
En wat zegt de pers? Wat wij op voorhand voorspeld hebben.
Er is niets concreet vastgesteld inzake de kwetsuren die de kleintjes ondergaan hebben.
Zo is het dat het recht, deze donkere materie, die U zo dierbaar is om uw macht van opperste wezen te behouden ten opzichte van het « ordinaire volk », volgens Uw gelijken, U toelaat de meest voorhanden realiteiten te negeren.

Het is zo dat het recht dat U vertegenwoordigt (zo is het weerspiegeld aan het volk om die beter te kunnen onderdrukken en duperen), de gerechtigheid vermoordt.

Sinds de afzetting van Onderzoeksrechter Connerotte is het nochtans duidelijk dat recht en gerechtigheid, twee verschillende zaken zijn die niet meer aan dezelfde noodwendigheden beantwoorden.
De ene bestaat alleen voor zichzelf, zijn macht, zijn voordelen, zijn comfort en het ten alle prijze behouden van zijn superioriteit.   De andere die moet aan de levensbelangrijke nood van een maatschappij die gebouwd is op de basis principes van de democratie, waarin wij zogezegd het geluk hebben te evolueren, beantwoorden.
Deze moet de gevaarlijke en natuurlijke consequenties bepalen van alle misdaden, in een wereld waar men de graad van beschaving wil bepalen indien men niet in de chaos en in een ongebreideld geweld wil geraken.

Deze wijd bekende incoherentie tussen recht en gerechtigheid, die in oktober 1996 bekend werd, vroeg dat men eindelijk en dringend overleg zou plegen in deze democratische zaak.

Maar woorden werden door woorden gevolgd, tot dat het slechts alleen onnodig en vermoeiend gebabbel werd.
Wij zijn allemaal dat zenuwslopend achtergrondgeruis, dat veel op het lawaai van nachtvliegtuigen over het vliegveld van Bierset gelijkt, moe.

Dit geluid heeft alles overrompeld, onze vragen, onze verontwaardiging, onze interpellaties. En moe hebben we gezwegen.
In alle gevallen had het geluid van bevoegde adviezen steeds de bovenhand.
Men zweeg. En alles werd vergeten.
Het herstellen van de burgerlijke stilte was toch het einddoel.
Alles kan terugbeginnen zoals voorheen, het machtsmisbruik, de onrechtvaardigheden, de dagelijkse ongelijkheden.
Het recht en zijn misbruiken, de juridische slangenmenserij heeft gewonnen.
De gerechtigheid heeft eens te meer verloren.
Intussen heeft de Heer Langlois de aflossing verzekerd en leidt het onderzoek in alle sereniteit.
Maar van welke sereniteit spreekt men, mijnheer de rechter?
De Uwe, en die van iedereen die rond U en dank zij U slechts zijn eigen comfort behoudt ten koste van die zogenaamde mindere die wij zijn.

In welke sereniteit denkt U dat wij leven sinds de afdwalende houding dat U dag in dag uit aanneemt in dit onderzoek?

Maar laat ons slechts uw dwaling beschouwen; de ingeving om een vierde expert aan te stellen, die bereid is alles terug in vraag te stellen.
Trouwens als men weet dat die ingeving Meester Pierre heet, geef toe dat dit vragen doet rijzen.
De dag van uw ingeving wisten wij, mijnheer de onderzoeksrechter, wat daar de resultaten van zouden zijn.
Men moest kost wat kost de feiten logenstraffen.
Ten slotte, de verkrachtingen die zoveel vragen doen rijzen, het is eenvoudiger gewoonweg ze te laten verdwijnen, niet waar?
Men heeft wel de lastige getuigennissen ontkent of beter, men heeft de getuigen uit de weg laten ruimen.
Moest een vraag blijven bestaan mijnheer de rechter, en dit na het lezen van het rapport dat in eer en geweten en op een wetenschappelijke manier op de lichaampjes van de kinderen is gebeurd, dat zou zeker niet over de oorzaak en de oorsprong van de vastgestelde kwetsuren zijn.
Daaromtrent bestaan duidelijke en evidente conclusies, die berusten op wetenschappelijke werken, verricht op de lichamen van de kinderen, en niet op de strikvragen van een magistraat die blijkbaar niet ingeburgerd is in deze materie.

Julie en Melissa zijn verschillende malen op een erge manier verkracht geweest.
Trouwens, dat was via de wetenschappelijke onderzoeken van de experten reeds vast te stellen.
« In geen geval natuurlijke post mortem verschijnselen kunnen de vaststellingen verklaren. Men heeft te maken met herhaalde zedenfeiten. » Zo luidde de conclusies van de Belgische Experten.
Was dit niet voldoende mijnheer de rechter om bij U een kleine overtuiging teweeg te brengen? Wat mij betreft kan men niet duidelijker zijn!

Er is maar 1 vraag die niet door experten beantwoord is geweest en die men zich had kunnen stellen, namelijk: waarom werden Julie en Melissa zodanig gebonden dat zij een zo klein mogelijk volume vertegenwoordigden?
Weet U dat mijnheer de Rechter?
Natuurlijk weet U het. Daarom hoeft U zich deze vraag niet te stellen!
Het is dezelfde reden die U aanspoort om het dossier van Julie en Melissa zo klein mogelijk te herleiden.
Want U maakt deel uit van dezelfde familie, van dezelfde soort van mensen zoals Eichman, dankzij wie de ergste onwaardigheden en lafheden mogelijk waren.

Mijnheer de Rechter laat me toe U nog eenmaal en op duidelijke wijze te zeggen; dat ik verstomd sta door U stompzinnigheid.
Als stommiteiten geen fouten zijn (zoals sommige reporters van de « VifExpress » zich haasten te schrijven, als zij spraken van Uw collega’s van Charleroi) blijft het nochtans een sociaal gevaar.

Als Derochette opgesloten is geweest in functie van zijn zwakzinnigheid is dat wel omdat men dit gevaar herkende, niet waar?

En toch Mijnheer de Rechter, ondanks de zwakzinnigheid die in al uw daden terug te vinden zijn, U zult niet geïnterneerd worden. Wat gevaarlijker is, door uw positie van hogere magistraat, zult U verder het leven van de mensen die via U het einde van de tunnel verwachten, aanslagen.
Inderdaad, hoeveel doden hebt U al veroorzaakt in dit onderzoek dat U beweert te leiden in alle sereniteit?
Hoeveel doden zijn er al gevallen door uw gewetenloosheid, uw onverschilligheid, uw lafheid en uw stommiteiten?

Willen wij eens samen tellen hoeveel doden door uw actie en gebrekkige handelingen reeds gevallen zijn?
Absoluut niet, dat wenst U niet. Dat is niet uw verantwoordelijkheid, niet waar?
En moest ik het toch doen, U bent niet de soort van mens die zijn slaap daar voor zou laten… in alle sereniteit.

Werkelijk Mijnheer de Rechter, er is niets in deze wereld dat mij meer onpasselijk maakt dan het levende bewijs van Uw stommiteiten.
Het zou goed zijn moest U eens ons ondragelijke lot ondergaan zodat U dit leven niet zou verlaten zonder dat te weten en lomp sterven.

Maar ik verwacht uw volgende reactie aan deze vrije uitdrukking van mijnentwege in deze rechtsstaat, een beschuldiging van smaad tegenover een magistraat natuurlijk.

De stommiteit, al is dit geen fout voor een magistraat, dat kan ik niet genezen.

Carine Russo

http://home.tiscali.be/be077857/kinderen/carine.html

Tags: ,


02-truth-freedom

 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1

Tags: , , , ,

07-11-09

Doofpot kinderpornozaak Zandvoort: oproep tot aktie


Kindermisbruik: dringende oproep !!

By Jan Boeykens

marcel_action_bxl-107

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting der Prinsessen de Croÿ en Lancelotti roepen iederéén die bekommerd is om de kinderen die het slachtoffer worden van sexueel misbruik op, om dringend actie te ondernemen.

----------------


Brussel, 6 november 2009

Beste Claudia,

Vandaag Marcel niet gezien.  Er te laat aan gedacht dat onze auto was uitgeleend.  Voor de trein was het te laat.
Nog naar de gevangenis en Wendy Vervloesem gebeld.

Marcel telefoneerde een paar uurtjes geleden.
De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout heeft haar rapport nog altijd niet aan de gevangenisdirectie gegeven en morgen is het de laatste dag !

Een bewaker had Marcel gezegd dat de PSD ‘nog een week de tijd had’.
Maar dat klopt niet. Voor het penitentiair verlof is het morgen de allerlaatste dag !
Voor het verzoek inzake de voorlopige invrijheidsstelling hebben ze nog tijd tot de 14de november (maar zolang zal Marcel waarschijnlijk niet willen wachten).
De bewaker had Marcel gevraagd of hij bij zijn standpunt blijft.
En Marcel BLIJFT bij zijn standpunt.

Heb Marcel gezegd dat we hem morgen zullen bezoeken.
Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn !

Als Marcel vandaag of morgen moest overlijden dan is Minister De Clerck op de eerste plaats verantwoordelijk.
Het is HIJ die heeft toegestaan dat de PSD van de gevangenissen van Brugge + Turnhout en zijn PSD-verantwoordelijke Tine Vander Taelen in gebreke zijn gebleven !
Hoeveel malen heb ik hem daarover niet tevergeefs geschreven !
Maar ja ik had beter moeten weten…  De Clerck is ook de man geweest die de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (inzake de vrijlating van gedetineerden om gezondheidsredenen) blokkeert.

Laat je dus niets wijsmaken indien Marcel eerstdaags zou komen te overlijden !

Van zodra het verkeerd loopt, publiceer ik de brief die De Clerck ons enkele maanden geleden heeft gestuurd.
In deze brief deelde hij ons op een hooghartige toon mede dat hij ‘niet zou weten waarom hij zou moeten tussenkomen in deze zaak gezien er contacten waren tussen de PSD en de heer Vervloesem’.

Ik publiceer met de vzw Werkgroep Morkhoven ook overal de uitleg van De Clerck waaruit blijkt dat hij de vzw Werkgroep Morkhoven en Marcel het zwijgen wilde opleggen.
In de plenaire vergadering van 6 november 1997 waarin hem om uitleg werd gevraagd omtrent het zogenaamde Temse-netwerk dat door de Werkgroep Morkhoven in 1990 werd ontdekt, verklaarde De Clerck namelijk het volgende: « Op basis van een brede waaier aan documentatie, ben ik tot de conclusie gekomen dat het onderzoek behoorlijk, volledig en met alle mogelijke middelen werd gevoerd. Daarenboven gebeurde dit met alle internationale autoriteiten en landen die met deze zaak in verband konden worden gebracht. Om terug te komen op de inleiding: ik citeer de eindparagraaf van de procureur-generaal:  ‘Ik hou eraan u hierbij mijn slotbedenking met betrekking tot de door de VZW Werkgroep Morkhoven in de mediabelangstelling gebrachte problematiek over te maken. Deze Vereniging blijft blijkbaar de gerechtelijke en politieke instanties overstelpen met klachten en met de meest fantasierijke verhalen, teneinde het parket, het onderzoek en de rechtbank in een slecht daglicht te stellen; getuige daarvan hun talloze protestbrieven u reeds wel bekend. De VZW Morkhoven maakt daarbij handig gebruik van het feit dat de problematiek inzake pedofilie thans zeer gevoelig ligt bij de publieke opinie, zich daarbij opwerpend als een witte ridder die de strijd aanbindt tegen dergelijke praktijken. In werkelijkheid hebben enkele leden van de Vereniging een kwalijke reputatie en een bedenkelijke moraliteit. Nu stellen zij alles in het werk, teneinde zelf hun veroordeling te ontsnappen’. « Ik neem deze woorden tot de mijne. Dergelijke methodes worden, mijns inziens, ook in België toegepast. Als duidelijk blijkt dat misbruik wordt gemaakt van de lichtgelovigheid, meer nog van de publieke, ja zelfs van de politieke opinie om eigen belangen na te streven, moeten we daaraan paal en perk durven stellen. »

Ik zal met de vzw Werkgroep Morkhoven ook de bijkomende lijst met alle spoedopnames en operaties van Marcel overal rondzenden.
Deze lijst stuurde ik wel meer dan 40 keren naar De Clerck en zijn kabinet maar er kwam nooit enige reactie.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.   De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting Marcel in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

En tenslotte zijn er de akties die we zullen organiseren en de gegevens van de kinderpornozaak Zandvoort die vanuit verschillende landen zullen verspreid worden.

We zullen daarmee doorgaan tot men ons allemaal in de gevangenis heeft opgesloten. 

Het wordt hoogtijd dat de Belgische Staat die Marcel tot zelfdoding wil dwingen om een nieuwe veroordeling door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te voorkomen, haar ware gelaat laat zien inzake de zogenaamde bestrijding van kindermisbruiken, zowel in België als binnen Europa.

Jan


02-truth-freedomContact

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Morkhoven skynet
- Persvrijheid
- Zandvoort ducuments
- Justice - Médecine

Tags: , ,

04-11-09

Kinderpornozaak Zandvoort: Akties in Den Haag


Open Brief aan Yvonne van Hertum

travaux-0172
In zijn Open Brief aan Yvonne van Hertum vraagt Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens zich af waarom Minister De Clerck en zijn medewerkers Marcel Vervloesem tot zelfmoord drijven...
----------------------

Brussel, 4 november 2009

Beste X,
 
In ieder geval bedankt voor het verspreiden van de informatie.
 
We hebben Marcel vandaag niet aan de telefoon gehad en zullen hem vrijdag terugzien.
 
Ik heb zopas nog met zijn dochter Wendy getelefoneerd die mij wist te vertellen dat haar vader’s advocaat ‘op vacantie’ is gegaan.
 
We hadden daar vaag iets over vernomen maar met heel die (zelf-)moordsituatie rond Marcel, waren we dit uit het oog verloren.
 
Ik vroeg Wendy of de advocaat dan voor een vervanger gezorgd had maar daar wist zij niets van.
Zij had de advocaat, vlak voordat hij op vacantie vertrok, nog gesproken maar zij had ‘zoveel vragen te stellen van haar vader dat zij er niet meer aan gedacht heeft’, zei ze mij.
 
Dat komt er dus ook nog eens bij.
 
Wendy gaat haar vader morgen bezoeken en ik heb haar gevraagd om haar vader te vragen of de advocaat, wel of niet in een vervanging voorzien heeft.
 
Gisteren zei Marcel ons dat hij niets meer van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die zijn dossier, tesamen met de PSD van de gevangenis van Brugge en Tine Vander Taelen, PSD-directrice te Brussel, al maandenlang blokkeert, vernomen heeft.
 
Ik had daarover enkele mails naar justitieminister De Clerck en zijn kabinet gestuurd maar ook van daaruit is er totaal niets te zien of te horen.
Men laat de PSD’s het dossier van Marcel gewoon verder blokkeren.
 
Zelfs op de handelswijze van psycholoog Erwin Boosten van de PSD te Turnhout die Marcel, na de publicatie van zijn brief over het functioneren van de PSD’s, voor het vuil van de straat uitmaakte en zei dat hij op ‘niets meer hoefde te rekenen’, kwam er geen enkele reactie.
 
Ik schreef de Minister dat Boosten:
- had beweerd dat de ambulante behandeling waarop Marcel al maandenlang zit te wachten en die door het personeelscollege van de gevangenis van Turnhout enkele maanden geleden is goedgekeurd, ‘een vergissing was’;
- Marcel’s advocaat ‘een prulleman’ noemde ‘die beter in Zaïre kon gaan werken’;
- Marcel heeft toegeroepen dat ‘hij nu zag wat ervan kwam door met onbetrouwbare personen om te gaan’;
- Marcel heeft willen dwingen ‘om de feiten (ook diegene waarvoor hij werd vrijgesproken) te bekennen';
- zei dat hij er ‘persoonlijk zou voor zorgen dat Marcel's bezoeken en briefwisseling zouden beperkt worden’ enzoverder, enzoverder.
 
Ik schreef de Minister dat Marcel daarvan opnieuw zwaar ziek is geworden (braken, suikerspiegel die weer totaal uit evenwicht was, bloeddruk die veel weer te hoog stond, opnieuw vochtopstapeling in zijn benen, overal pijn 'alsof men met messen in mijn lichaam heeft gesneden')
En ik liet de Minister nogmaals weten dat Marcel enkele maanden geleden een zware hartoperatie heeft ondergaan waarbij zijn borstbeen van onder tot boven werd opengesneden; dat zijn nieren nog maar voor 50% werken; dat hij tijdens zijn eerste maanden gevangenschap vijfmaal met spoed werd opgenomen en geöpereerd werd; dat hij meer dan 20 keren geöpereerd werd waarvan tweemaal voor kanker.
Verder stuurde ik de Minister een krantenberichtje door waaruit blijkt dat Marcel in het verleden reeds een zelfmoordpoging heeft ondernomen en dat de kans op zelfdoding dus ernstig moet genomen worden.
 
En toch kwam er dus geen reactie van de justitieminister en zijn diensten !
 
Ik weet niet hoe ik deze vorm van criminaliteit moet omschrijven want:
1° zij kennen de gezondheidssituatie van Marcel door mijn voortdurend schrijven en dat van Marcel’s advocaat, alsook door de publicaties op het Internet die zij voortdurend volgen
2° zij wéten dat Marcel er thans opnieuw zeer slecht aan toe is en dat hij door het eindeloze lijden en de uitzichtloosheid van zijn bestaan een wanhoopsdaad kan begaan als de strafuitvoeringsrechtbank op 7.11.2009 beslist om zijn  verzoeken opnieuw af te wijzen met de simpele mededeling dat ‘de PSD het dossier nog niet afwerkte’.
 
Moet ik dit soms een moord noemen ?  Ik zou immers niet weten hoe ik het anders moet noemen alhoewel de Minister van Justitie daar zelf bij lijkt te zijn betrokken.
 
Ik heb zelfs de indruk dat de Minister van Justitie zich op voorhand heeft ingedekt voor het geval dat Marcel moest overlijden en het tot een rechtszaak komt.
 
Indien de gezondheidstoestand van Marcel tengevolge van het blokkeren van zijn dossier en het zwijgen van de Minister en zijn diensten, verder zou achteruitgaan en indien men hem op die manier op een ‘natuurlijke manier’ (hartstilstand) zou laten doodgaan, dan zal justitieminister De Clerck die de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekte, immers aanvoeren dat hij Marcel ‘met de beste zorgen heeft laten omringen’.   De Minister zal daarbij ongetwijfeld de doktersbewijsjes op tafel leggen die aantonen dat Marcel op enkele maanden tijd meer dan 500 keren door de verpleging werd opgeroepen.
 
Als Marcel een wanhoopsdaad zou plegen, dan zullen de Minister en zijn gevolg aanhalen dat het ‘zijn eigen wil was’ en dat men ‘niet kan toegeven aan de chantage van gedetineerden’ terwijl zij hem op een geraffineerde wijze tot zelfmoord hebben gedwongen. 
 
Ik schreef de Minister onophoudelijk over de blokkeringen van de PSD’s en deelde hem mede dat de PSD’s daarbij niet alleen de medische rapporten van Marcel achterhielden maar ook de gegevens uit het vonnis wijzigden.  Zoals ik de Minister schreef, gingen de PSD zelfs zover dat zij de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank wijsmaakten dat Marcel voor bepaalde feiten waarvoor hij was vrijgesproken, werd veroordeeld.
 
Waarom keurde de Minister de voornoemde misdaden goed en gaf hij zijn medewerkers geen opdracht om tegen dergelijke misdaden binnen zijn diensten op te treden ?  Waarom liet hij deze misdaden die de dood of zelfmoord van Marcel tot gevolg kunnen hebben, verhullen ?
 
Moet Marcel soms, zoals de talrijke getuigen uit de zaak Dutroux, uit de weg geruimd en vermoord worden omdat al deze schandalen en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot moeten gestopt worden ?
 
Ik ga nu met de vzw Werkgroep Morkhoven alle persagentschappen en europese parlementsleden schrijven zodat deze allen op de hoogte zijn als zij eerstdaags via een Belga- en ANP-berichtje moesten vernemen dat de de ‘zelfverklaarde kinderpornojager die zelf kinderen bleek te verkrachten, overleden is’.
 
Ik zal hen daarbij vertellen dat er nog een procedure loopt voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens en dat men door Marcel de dood in te jagen, wil voorkomen dat België door het Europees Hof van de Rechten van de Mens opnieuw veroordeeld wordt.
 
Help deze zaak zoveel mogelijk mede bekend te maken.
 
Ik kan je reeds aankondigen dat als Marcel moest komen te overlijden, we ondermeer akties gaan voeren in Den Haag omdat de kinderpornozaak Zandvoort tenslotte niet alleen een Belgisch-Franse maar ook een Nederlandse doofpotaffaire is.
 
In afwachting van je antwoord, teken ik,
 
Met vriendelijke groet,
 

Tags: , , , ,

03-11-09

Kinderpornozaak Zandvoort: aktievoerder tot zelfmoord gedreven


Door Justitie tot zelfmoord gedreven

Maandag, 2 november 2009
By Jan Boeykens

DeClerckbelgische-gevangenen

Kinderpornozaak Zandvoort - Open Brief aan Nederlandse Kamerleden

SP-kamerfractie
Agnes Kant

Geachte Mevrouw Kant,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - Marcel Vervloesem

In bijlage zend ik u een kopie van ons artikel over ons verenigingslid Marcel Vervloesem die ten einde raad is en opnieuw met zelfmoord dreigt.

Juist voordat hij in de gevangenis werd opgesloten, werd hij door de Nederlandse justitie op een hoorzitting uitgenodigd waarop de kinderpornozaak Zandvoort werd besproken.

Van de hoorzitting werd ons een rapport toegestuurd.

Sindsdien hebben we niets meer van deze zaak vernomen.

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----------------------------

Open Brief aan Yvonne

Brussel, 2.11.2009

Beste Yvonne,

Marcel wordt inderdaad tot zelfmoord gedreven.
En het zijn de Psycho Sociale Diensten (PSD’s) van de gevangenissen te Brugge en te Turnhout die rechtsstreeks van Justitie afhangen, en bepaalde personen op het kabinet van de Minister van Justitie die daarvoor verantwoordelijk zijn. 

Hoofdverantwoordelijke in deze zaak blijft natuurlijk Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V – Partij der Vlaamse Christen Democraten, zusterpartij van de CDA) zelf die voortdurend op de hoogte werd gesteld en die ook Minister van Justitie was bij het uitkomen van de kinderpornozaken Temse, Madeira en Zandvoort in 1996, 1997 en 1998.

Een kleine week geleden werd er een nieuwe aanslag op Marcel’s gezondheid gepleegd.  

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven een brief van Marcel publiceerde waarin hij de hele situatie met de PSD’s van de gevangenis van Brugge en Turnhout, haarfijn uitlegde, werd Marcel door een woedende Erwin Boosten, psycholoog van de PSD van de gevangenis van Turnhout, opgeroepen. 

Marcel werd door Boosten als een beest uitgekafferd en bedreigd met stopzetting van bezoeken en briefwisseling. Elke hoop om nog levend de gevangenis te verlaten, werd hem toen ontnomen. 

Boosten deed tijdens de meer dan drie maanden durende blokkering van Marcel’s dossier in de gevangenis van Turnhout, alsof hij van niets wist.  Hij liet, als in een pokerspelletje, geloven dat de PSD van de gevangenis van Brugge (die het dossier voortdurend blokkeerde) en professor Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen (die al maandenlang akkoord gaat met de ambulante begeleiding van Marcel), verantwoordelijk waren voor deze situatie.

De PSD’s blokkeren, met de goedkeuring van de PSD te Brussel en Minister De Clerck, echter niet alleen dossiers van gedetineerden.  In Marcel’s zaak werden er ook medische rapporten achtergehouden en zadelde men de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank met valse informatie op doordat men de gegevens uit het vonnis wijzigde en men zei dat Marcel schuldig was aan de feiten waarvoor hij door de rechter werd vrijgesproken.  Hier is dus sprake van misdadigheid.  En dat voor diensten van justitie terwijl Minister De Clerck, die perfect van deze zaken op de hoogte is, niet eens laat optreden ! 

Marcel heeft mij zopas nog getelefoneerd.  Hij is de wanhoop nabij.
Hij heeft nu geen enkele hoop meer op verlofdagen, uitgaansdagen, electronisch toezicht, ambulante begeleiding, vrijlating op medische gronden enzoverder.

Hij zei me dat hij enorm veel pijn had (normaal beklaagt Marcel zich nergens over). ‘Het is alsof men met messen in mijn lichaam heeft gestoken’ zei hij.

Zijn benen zijn opnieuw opgezwollen door de vochtopstapeling (nieren die maar voor 50% werken, hart dat niet meer werkt zoals het moet, voortdurend hoge bloeddruk, enorme suikerschommelingen enzoverder).
Hij is een levend wrak geworden.

Hij zei me dat deze situatie, ‘met zijn zeer slechte gezondheid erbij, menselijk niet meer draagbaar is’.  Zijn leven is een uitzichtloze lijdensweg geworden.  Hij wil verlost worden uit zijn folterend lijden in de gevangenissen van Minister De Clerck.  ‘Als het leven enkel nog maar uit een ondraaglijke pijn en lijden bestaat en wanneer men geen enkel vooruitzicht meer heeft, dan heeft het leven geen enkele zin meer’, aldus Marcel die niet meer af te brengen is van zijn beslissing om op 7.11.2009 daadwerkelijk zelfmoord te plegen.   7.11.2009 is namelijk de dag dat Marcel’s zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank komt en waarop al zijn verzoeken (omdat het dossier ‘niet afgewerkt is’) ongetwijfeld opnieuw zullen afgewezen worden.

Meer dan een jaar lang heeft men Marcel van zijn zelfmoordplannen en euthanasieaanvragen kunnen afhouden door hem iedere keer weer een beetje valse hoop te geven (men zou van een echte foltertechniek kunnen spreken waarbij de fysieke en psychische weerstand van politieke gevangenen op een systematische manier ondergraven en vernietigd wordt). Maar ik vrees dat hij nu op zijn eindpunt is gekomen.

Hij kan gewoon niet meer !
Dit is echt het punt waarop enkele zware criminelen binnen justitie die in de gevangenis thuishoren en die van de bescherming van de Minister van Justitie genieten, al jaren zitten te wachten.
Als Marcel overlijdt, kunnen zij immers het hele dossier langzaam afsluiten en doen alsof er niets gebeurd is.

Justitieminister De Clerck en zijn diensten, zijn perfect op de hoogte van alles wat er in het dossier Vervloesem gebeurt.  Zij beschikken zelfs over een apart dossiertje ‘Vervloesem’ waarin zij al mijn brieven laten verdwijnen.

De hoofdverantwoordelijke voor de PSD’s, een zekere Tine Vandertaelen, werkt op het ministrieel kabinet.
Een telefoontje of een gesprekje zou dus kunnen volstaan om uit de impasse inzake het dossier Vervloesem te geraken.
Maar dat gebeurt niet en dat bewijst nogmaals dat men in deze zelf-moordzaak en bij het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, volledig betrokken is.

Begrijp je nu de schijnheiligheid van Minister De Clerck die in Nederland gevangenissen gaat afhuren omdat ze in België zogezegd overbevolkt zijn ? Begrijp je nu welke comedie er schuil gaat achter deze man die voortdurend op zalvende toon over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ spreekt terwijl hij geen vinger uitsteekt om mensen die aan het overlijden zijn in zijn gevangenissen te helpen ?

De Vlaamse Liga voor Mensenrechten en Amnesty International werden reeds herhaalde malen in verband met deze zaak aangeschreven maar die wensen niets te ondernemen.  Ook de parlementsleden stellen zich geen vragen.

Jan

In bijlage zend ik je nog de lijst met alle spoedopnames en operaties van Marcel.
Ik zond deze lijst reeds meer dan 40 keren naar justitieminister De Clerck en zijn kabinet maar kreeg geen enkele reactie buiten de korte mededeling dat men ‘niet zou weten waarom te interveniëren gezien er contacten waren met de PSD’.
Ook dit is weer een bewijs van hun betrokkenheid want het zijn juist de PSD’s van de gevangenissen te Brugge en te Turnhout geweest die het dossier van Marcel gedurende meer dan een jaar mochten blokkeren en hem thans tot een wanhoopsdaad drijven.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting Marcel in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge

——————————————————————————————

De ware achtergronden van deze zaak

Terwijl het bestaan van pedocriminele netwerken door de Belgische autoriteiten ontkend werden, vroegen twee parlementsleden (Hubert Brouns en en Marc Verwilghen) in de plenaire vergadering van 6 november 1997 om meer uitleg aan justitieminister Stefaan De Clerck omtrent het zogenaamde Temse-netwerk dat door de Werkgroep Morkhoven in 1990 werd ontdekt.

De Clerck antwoordde toen ondermeer: « Op basis van een brede waaier aan documentatie, ben ik tot de conclusie gekomen dat het onderzoek behoorlijk, volledig en met alle mogelijke middelen werd gevoerd. Daarenboven gebeurde dit met alle internationale autoriteiten en landen die met deze zaak in verband konden worden gebracht. Om terug te komen op de inleiding: ik citeer de eindparagraaf van de procureur-generaal:  » Ik hou eraan u hierbij mijn slotbedenking met betrekking tot de door de VZW Werkgroep Morkhoven in de mediabelangstelling gebrachte problematiek over te maken. Deze Vereniging blijft blijkbaar de gerechtelijke en politieke instanties overstelpen met klachten en met de meest fantasierijke verhalen, teneinde het parket, het onderzoek en de rechtbank in een slecht daglicht te stellen; getuige daarvan hun talloze protestbrieven u reeds wel bekend. De VZW Morkhoven maakt daarbij handig gebruik van het feit dat de problematiek inzake pedofilie thans zeer gevoelig ligt bij de publieke opinie, zich daarbij opwerpend als een witte ridder die de strijd aanbindt tegen dergelijke praktijken. In werkelijkheid hebben enkele leden van de Vereniging een kwalijke reputatie en een bedenkelijke moraliteit. Nu stellen zij alles in het werk, teneinde zelf hun veroordeling te ontsnappen’.

Justitieminister De Clerck: « ik neem deze woorden tot de mijne. Dergelijke methodes worden, mijns inziens, ook in België toegepast. Als duidelijk blijkt dat misbruik wordt gemaakt van de lichtgelovigheid, meer nog van de publieke, ja zelfs van de politieke opinie om eigen belangen na te streven, moeten we daaraan paal en perk durven stellen. »

Volksvertegenwoordiger Hubert Brouns (CD&V) die met het euro-parlementslid Nelly Maes een video inzake de verkrachting van een baby ten huize van Marcel Vervloesem heeft gezien, antwoordde hierop zonder een oog te verpinken: « Ik dank de minister voor zijn uitvoerig antwoord. Hij toont zeer gedetailleerd aan dat het onderzoek wel degelijk goed werd gevoerd. De fundamentele klacht van de VZW Morkhoven vervalt. Het is goed dat de minister inspanningen doet om deze mensen te overtuigen van hun ongelijk zodat ze hun acties stopzetten. »

Ook Marc Verwilghen (Vlaamse Liberalen) die Voorzitter van de Commissie Dutroux en nadien Justitieminister werd, stelde een vraag aan Justitieminister De Clerck: ‘Er is door de Werkgroep Morkhoven een lijst gevonden waarop de namen voorkomen van een aantal Belgen die geïnteresseerd zijn in de afname van dit soort video’s. Werd ook dat onderzoek gevoerd ? Als men een pedofilienetwerk wil ontmaskeren, dan moet ook dat worden onderzocht. Is deze lijst uitgespit en geeft zij aanleiding tot het besluit of er al dan niet een pedofilienetwerk bestaat ? Laat er trouwens geen twijfel over bestaan: Ook ons land kent pedofilienetwerken. Zoveel is intussen duidelijk. Daarop kreeg ik graag nog een antwoord’.

De Clerck: ‘Op basis van die lijst heeft men het netwerk onderzocht. Het onderzoek werd zowel in België en Nederland als Lissabon gevoerd. De documenten werden niet afgeschermd ‘…

De kinderpornozaak Zandvoort met de, volgens een rapport van de federale politie, 88.539 kinderfoto’s waarvan 75% duidelijk misbruikt (daaronder moeten ook de talrijke gefolterde en verkrachte kinderen en zelfs baby’s begrepen worden) , werd echter nooit onderzocht.

Men beweerde dat de foto’s ‘te oud waren’ en dat ‘men geen onderzoek voerde omdat er geen kinderen van Belgische nationaliteit op de foto’s waren weer te vinden’.

De kinderen op de foto’s werden dus nooit geidentificeerd.  De kinderpornoproducenten, kinderpornohandelaars, kinderverkrachters en folteraars en kopers van de kinderporno, werden nooit opgespoord en vervolgd.

De Clerck verklaarde in 1998 bij zijn ontvangst van de ouders van de in het prostitutiemilieu verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald, dat men ‘te lang de ogen had gesloten’.

Kort nadien werd Marcel Vervloesem via enkele nieuwsbladen van ‘folteringen en verkrachtingen’  beschuldigd.   Hij werd jarenlang door de Vlaamse pers als een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘kinderverkrachter’ aan de schandpaal genageld.


02-truth-freedom

 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1

Tags: , , , , , ,

Foto: justitieminister Stefaan De Clerck die zich graag in peperdure BMW's laat rondvoeren waarbij, zoals onlangs voor het justitiepaleis te Turnhout gebeurde, af en toe een verlichtingspaal wordt scheefgereden.

02-11-09

Belgische gevangenen naar Nederland gedeporteerd

 

HET BELGISCH VOLKSLIED

O DIERBAAR BELGIË

"O dierbaar België

O heilig land der vaad'ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.

Aanvaard ons hart en het bloed van onze adren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Bloei, o land, in eendracht niet te breken;

Wees immer u zelf en ongeknecht,

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht."

DeClerckbelgische-gevangenen

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten)

31-10-09

Kindermisbruiken Nederland: Open discussie

 

‘Kindermisbruik: geen willekeurige vervolgingen maar ook geen doofpotpolitiek'

Vrijdag, 30 oktober 2009
By Morkhoven

Van Hertum

Brussel - De vzw Werkgroep Morkhoven die met Marcel Vervloesem in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, is ermee akkoord dat de nodige voorzichtigheid in acht moet worden genomen bij het opsporen en aanklagen van kindermisbruikers.

Anderzijds stelt de Werkgroep zich ernstige vragen over de manier waarop de kinderpornozaak Zandvoort, zowel door de Nederlandse, Belgische als Franse autoriteiten werd dichtgedekt.

Ook het feit dat de Nederlandse Justitie geen onderzoek wil voeren in de zaak Demmink, roept ernstige vragen op over de werkelijke intenties van de Justitie inzake de bestrijding van kindermisbruik en kinderpornohandel.

Opinieleiders: Cpt. Iglo, alias ‘De Grote Vrager’, schakelt zijn spamfilterje in

Op 13.10.2009, werd er een bericht dat betrekking had op de vzw Werkgroep Morkhoven en dat verwees naar de blog van de genaamde Michel V. die verantwoordelijk was voor de recente sluiting van drie skynetblogs (waaronder 'Doofpot Justitie') van de vzw Werkgroep Morkhoven, door het online-nieuwsmagazine Nieuws.be verwijderd.

Maarten S., ontwerper van de skynetblogs, pakte onmiddellijk uit met een paar artikels waarin hij het op een felle manier voor zijn blogvriend M. V., de Gentse advocate Els V.E. en zijn vroegere werkgever Skynet opnam.
In de artikels werd Nieuws.be onder druk gezet om de links naar het bericht van M. V. en diens blog, terug te plaatsen.
Tevens werden alle blogs opgeroepen om het bericht van M.V. te verspreiden.  

De genaamde Cpt. Iglo die zich ook wel eens ‘De Grote Vrager’ noemt, gaf gevolg aan deze oproep en plaatste op 13.10.2009 op zijn site http://www.opinieleiders.nl, zonder in te gaan op de achtergronden van heel deze zaak, het volgende berichtje:
‘Werkgroep Morkhoven en Stefaan Saey: verkeerd bezig‘ is een stukje van Michel V., van 15 augustus 2009. Wij linken ernaar op verzoek van Maarten S.: ‘Jan Boeykens, de werkgroep Morkhoven, nieuws.be en het Streisand-effect‘.
Ook in België willen zelfbenoemde pedojagers zich kennelijk niet bij de principes van de rechtsstaat neerleggen. Of zich zelfs maar aan de wet houden. Het is toch wat.
(
http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=1062)

Op de site ‘NUjij’ liet hij een soortgelijk berichtje publiceren:
Op Werkgroep Morkhoven en Stefaan Saey: verkeerd bezig.
www.opinieleiders.nl
Wat is dat toch met die zelfbenoemde pedojagers?
Trefwoorden bij dit artikel: Eikels.
(
http://www.nujij.nl/werkgroep-morkhoven-en-stefaan-saey-verkeerd.6868895.lynkx)

Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven wees uit dat ‘De Grote Vrager’ en enkele adepten, al een jarenlang conflict uitvechten met Yvonne van Hertum die al sinds jaren op een soms controversiële manier kindermisbruiken bestrijdt.

De Grote Vrager, die om één of andere onbekende reden hiervoor met de vzw Werkgroep Morkhoven wenste af te rekenen (de Werkgroep onderhield immers geen enkel contact met Yvonne van Hertum), sloeg tilt na een lange discussie waarbij Morkhoven–voorzitter Jan Boeykens een aantal zaken in vraag stelde en besloot uiteindelijk met de woorden: ‘Zo. Nu vinden wij dat wij deze respondent wel lang genoeg de kans hebben gegeven zijn flauwekul hier te spuien. Bij dezen verzoeken wij hem vriendelijk op deze webzijde verder uitsluitend zinnige reacties te plaatsen. Zijn onzin moet hij dan maar achterlaten bij Micha ‘aluhoedje’ Kat en op de verschillende webzijden van mevrouw van Herrtum EINDE NOOT’.

Einde discussie dus.

Jan Boeykens probeerde, na te hebben opgemerkt dat het ‘nu blijkbaar tijd werd om op vacantie te gaan’, nog een laatste reactie te publiceren maar kwam helaas te laat.
‘De Grote Vrager’ had zijn spamfiltertje ingeschakeld.

Hier volgt de geweigerde reactie:
 

@OMG

'Heb nog een laatste bezoekje gebracht op http://www.overvonne.org/viewtopic.php?t=219&sid=a9995bdfc605c315bad6c2cad937815d en vond vooral de uitspraak van de rechter interessant.
Ik las dat er een verstekvonnis werd uitgesproken omdat Yvonne niet op de rechtszitting was.  Dat kwam, volgens Yvonne’s eigen zeggen, omdat zij niet gedagvaard werd.'

@Esther

Ik heb de berichten naarwaar je verwees bekeken maar moet je zeggen dat ik er zonder enige toelichting niet uit wijs geraak.

Jan Boeykens
(http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=1423)

Foto: Yvonne van Hertum


LINKS:

- http://persvrijheid.morkhoven.org/
- http://www.youtube.com/watch?v=a-LxFNPCDPI
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media

26-10-09

Persvrijheid in Nederland: Yvonne van Hertum - Micha Kat

 

Persvrijheid in Nederland

Maandag, 26 oktober 2009

Van Hertum

Yvonne van Hertum: Open Brief

Brussel, 26 oktober 2009

Beste Mevrouw van Hertum,

Ik kwam op je site terecht door het lezen van het artikel 'Yvonne van Hertum raakt weer uitgepoept' op de site van de 'dutch predators'.

Het is altijd interessant om de twee klokjes te horen luiden in een bepaalde zaak.

Het hof dat jou tot twee maanden gevangenisstraf veroordeelde, tilde wél zwaar aan het 'ongegrond op internet aan de schandpaal nagelen' maar ik zie dat jij evenééns op het internet aan de schandpaal wordt genageld.

En als het éne niet kan, dan kan het andere ook niet volgens mij.

Een rechter moet zich immers aan de wetgeving houden, zoals dit ook in België het geval zou moeten zijn.
Hij mag zich niet, in overtreding met de Nederlandse en europese wetgeving, partijdig opstellen in een rechtszaak.
Hij mag geen twee maten en twee gewichten gebruiken.
Het Internationaal Recht laat geen discriminatie van personen of verenigingen in rechtszaken toe en alleen al op die basis zou het uitgesproken vonnis nietig moeten verklaard worden.

De uitspraak van het hof dat een beschuldiging (en zeker een valse of foute beschuldiging) 'iemand lang kan achtervolgen', is inderdaad juist. Maar die uitspraak moet ook gelden voor de mensen die jou op een systematische manier in het openbaar beschuldigen.

De rechter motiveerde de uitspraak met de woorden dat 'het recht op de vrijheid van meningsuiting niet zwaarder mag wegen dan het recht op privacy'.

Welnu, dat recht geldt ook voor jou en voor iedere Nederlandse burger en aktievoerder.

De wens om jou als zogezegde 'zelfbenoemde pedojaagster' te stoppen, mag geen vrijbrief zijn om misdaden te plegen of akties te ondernemen die strijdig zijn met het Nederlandse recht en de Nederlandse wetgeving.

Wat ik ook niet begrijp, is dat je in het verleden een link op je website stopkindersex.com moest verwijderen 'omdat die verwees naar andere antipedosites'.

Mag men tegenwoordig geen links meer plaatsen naar andere sites ?
Mag men geen links meer plaatsen naar sites die over dezelfde zaken spreken als de zaken waarover men op zijn eigen site spreekt ?
Maakt dat misschien deel uit van het recht op vrije meningsuiting in Nederland ?
Is het met de persvrijheid op het Internet nu al zo slecht gesteld in Nederland ?

Sorry, maar ik stel mij ernstige vragen over deze nieuwe ontwikkeling, zeker na het lezen van een artikel van Micha Kat op 'Klokkenluiders' waarin staat dat het Europees Parlement enkele weken geleden het zogeheten Amendement 138 heeft laten vallen dat vrijheid van internet-gebruik voor alle Europese burgers garandeert.
Dat gebeurde op vraag van Nicolas Sarkozy die het schandaal rond zijn zelfgekozen minister van Cultuur, Frédéric Mitterand, daarmee wil dichtdekken.

Ik zal uw zaak daarom blijven opvolgen en trachten uit te zoeken wat er werkelijk aan de hand is.

Het kan zijn dat u als aktiviste, professionele fouten hebt gemaakt maar daarvoor hoeft u niet, alsof u een zware kleine misdadiger zou zijn, twee maanden gevangenisstraf te krijgen zonder dat er met uw rechten evenééns rekening wordt gehouden.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://persvrijheid.morkhoven.org/


LINKS:

- http://persvrijheid.morkhoven.org/
- http://www.youtube.com/watch?v=a-LxFNPCDPI
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media

22-10-09

Deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland


Belgische gevangenen naar Nederland: enkele randopmerkingen voor Belgische en Nederlandse politici

Vrijdag, 16 oktober 2009
By Morkhoven

DeClerck.art_80871

 

Zowel de woordvoerder van premier Herman Van Rompuy (CD&V – Vlaamse Christen Democraten) als die van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) maakte bekend dat het kernkabinet ermee akkoord is om enkele honderden Belgische gevangenen naar een Nederlandse gevangenis te deporteren.

De Franstalige partijen en een aantal parlementsleden hadden bedenkingen bij de juridische verwikkelingen en vooral bij de hoge kostprijs van het project. Er is immers sprake van 30 miljoen euro gedurende drie jaar. In totaal dus 90 miljoen euro.

Enkele weken geleden kondigde Minister De Clerck ook al de bouw van een nieuwe peperdure gevangenis in Beveren (nabij Antwerpen) aan.

Het lijkt wel of de Belgische regering die krampachtig op zoek is naar geld om haar gigantische schulden (en de rentes daarop) af te lossen en die, na de verkiezingen, ook een reeks besparingsmaatregelen aankondigde om die dan weer even later in een ‘rustigende vastigheid’ te ontkennen, nog meer torenhoge schulden wil maken.  Dat zegt wel iets over haar financieel beleid.

De bekendmaking van de beslissing om voor 90 miljoen euro een gevangenis in Nederland te gaan huren, komt trouwens op een bijzonder slecht moment.  GDF SUEZ-Electrabel zei gisteren dat het niet van plan is om aan de verwachtingen van de regering inzake financiële steun in ruil voor het langer openhouden van de kerncentrales, te voldoen.  Ook op politiek-strategisch vlak moet er dus hier en daar wat bijgevijzeld worden.

De ‘overbevolking in de Belgische gevangenissen’ wordt bij de bekendmaking van de bouw van een nieuwe peperdure gevangenis en de huur van de gevangenis in Tilburg,  voor de zoveelste keer als een excuus gebruikt.  Het overbevolkingsprobleem in de Belgische gevangenissen is immers het gevolg van het al jarenlang durende wanbeleid waaraan de Belgische justitieministers zich met veel mooipraterij en beloftes bezondigden.   De Belgische regering maakte bijvoorbeeld nooit werk van alternatieve strafmaatregelen.   Er zijn duizenden mensen binnen de gevangenis die op een electronisch enkelbandje en electronisch toezicht zitten te wachten.  Er zijn ook een paar duizend gedetineerden die thuis op hun enkelbandje zitten te wachten.  Normaal gezien zou de aanmaak van enkele duizenden electronische enkelbandjes geen probleem mogen vormen.  Het zou de bevolking binnen de gevangenissen en de kostprijs voor het opsluiten van gevangenen enorm doen dalen.  De huur van een gevangenis in Nederland voor zo eventjes 90 miljoen euro zou niet nodig zijn en er zou ook geen peperdure gevangenis moeten bijgebouwd worden.   De leegstaande legerkazernes zouden omgebouwd kunnen worden tot centra die de Belgische bevolking werkelijk ten goede zouden kunnen komen in plaats van tot gevangenissen waarin heel de sociale ellende en maatschappelijke onrechtvaardigheid van België weggestoken wordt.

Naast het probleem met de electronische enkelbandjes, is er het probleem met de Psycho Sociale Diensten (PSD’s)  binnen de gevangenissen.   Deze diensten die de opdracht hebben gekregen om gedetineerden te begeleiden in hun terugkeer naar de samenleving toe, zijn al jarenlang onderbemand.  Door een gebrek aan beleid en controle op hun werking, worden de dossiers van gedetineerden soms jarenlang door deze diensten die aan niemand verantwoording verschuldigd zijn, geblokkeerd.  Daardoor zijn de PSD’s die zogezegd onder leiding staan van een PSD-kabinetsmedewerker van Minister De Clerck, tot een soort instrument verworden van willekeurige tuchtmaatregelen tegen gedetineerden.  Zelfs medische rapporten blijken in bepaalde dossiers te worden achtergehouden en de directies van gevangenissen en de rechters die in de strafuitvoeringsrechtbanken zetelen, worden systematisch door deze diensten gedesinformeerd.  Ook de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Minister De Clerck hanteert blijkbaar praktijken die op zijn minst gezegd ‘merkwaardig’ genoemd kunnen worden.  Men spreekt steeds over de ‘toenemende agressiviteit’ van de gevangenen maar over de gevangeniswantoestanden waartegen al jarenlang niet opgetreden wordt, zwijgt men.    Ook op dit vlak zit het gevangenisbeleid dus volledig strop.

Dan zijn er nog de talloze zieke gevangenen.  Minister De Clerck die de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet in verband met de geheel of gedeeltelijke vrijlating op medische gronden al maandenlang blokkeert, wil zieke gevangenen slechts drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden de gevangenis laten uitschoppen zodat de begrafeniskosten niet op de leeggeplunderde rekening van de Belgische Staat komen.  De parlementaire vraag  van André Van Nieuwkerke (sp.a) d.d. 17 maart 2009, werd door Minister De Clerck nauwelijks beäntwoord en er is nog altijd geen oplossing in het zicht.  Ook dit wijst erop dat de justitieminister de overbevolking in zijn gevangenissen kunstmatig in stand wil houden.  Het opsluiten van zieke gevangenen tot drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden roept ook vragen op omtrent het ‘Masterplan voor Justitie’ van Minister De Clerck waarin over een ‘gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden’ wordt gesproken. Wat bedoelt De Clerck in feite met zijn ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ waarvoor hij op zijn website pleit ?  En hoe moet men de oproep om ‘meer waarden en ethiek’ in de regeringsverklaring van Premier van Rompuy (CD&V) uitleggen ?

De medische zorg die in Belgische gevangenissen wordt aangeboden, is ook ontoereikend, zei kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (VLD – Vlaamse liberalen)

Een ander punt  zijn de duizenden mensen die zich in voorhechtenis bevinden in afwachting van hun proces.  Dat kan soms jaren duren.  Ook hiervoor wordt geen oplossing gezocht.

Wat gaat er gebeuren indien later moest blijken dat het bouwen van peperdure gevangenissen en het massaal opsluiten van mensen in gevangenissen geen oplossing betekent en de gevangenissen onbetaalbaar worden ?   Gaat men, zoals in Nederland gebeurde dat een veel liberaler gevangenisbeleid dan in België voert, die gevangenissen dan opnieuw sluiten of gaat men dan de weg op van privé-gevangenissen zoals in de Verenigde Staten waar men van een echte gevangenisindustrie kan spreken die het sociale onrecht en de sociale ongelijkheid alleen maar doen toenemen ?

Minister De Clerck en de Belgische regering hebben dus duidelijk een gebrek aan visie en toekomstvisie en willen dat België zich blauw betaalt aan het huren en bouwen van gevangenissen terwijl iederéén kan zien dat het land, met leningen die niet meer kunnen afbetaald en afspraken die niet gerespecteerd hoeven te worden, langzaam in een financiële afgrond glijdt.

De Nederlandse Staat die zich gelukkig prijst dat zij haar gevangenis te Tilburg tegen de prijs van een viersterren-hotel kan verhuren en daarbij een aantal werkeloze gevangenisbewakers tewerk kan stellen, haalt met de Belgische gevangenen ook een aantal problemen in huis.

Op juridisch vlak zullen er zich ongetwijfeld, ook op europees gebied, problemen voordoen.  Men kan zomaar geen gevangenen die er niet om vragen, naar andere landen deporteren.  Alhoewel de Belgische gevangenen geen rechten hebben omdat de Wet Dupont een dode letter blijft, bestaan er europese en internationale wetgevingen en verdragen die dienen gerespecteerd te worden.   

Met de gezinnen, familieleden en vrienden van de naar Nederland gedeporteerde gevangenen houdt de Belgische regering geen rekening.  Moeten deze zich voortdurend naar Nederland verplaatsen, wat op de duur enorm veel geld en tijd kost en voor bepaalde bezoekers van gedetineerden die in Nederland werden opgesloten, zelfs niet eens mogelijk is.  Dreigen de gedetineerden in Nederland hierdoor niet sociaal en psychisch geïsoleerd te worden ?  Hoe staat het met het bezoekrecht van de gevangenen en hun recht op sociaal-maatschappelijke contacten ?  Hoe staat het met een eventuele verlofregeling ?   Wie betaalt de verplaatsingen ?  Wie betaalt de telefoons vanuit België naar Nederland en omgekeerd ?

Er zijn nog tal van andere vragen inzake de deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland: 

-  Tot wie moeten deze gevangenen zich met hun klachten, die reeds nu meestal traag of  helemaal niet worden behandeld, wenden ?

-  Hoe staat het met de Psycho Sociale Dienst  (PSD) in de gevangenis van Tilburg ?   Wordt er een Psycho Sociale Dienst overgeheveld ?  Moeten de PSD-werknemers dagelijks de trein naar Nederland nemen ?  Gaan zij nog de tijd vinden om aan hun dossiers te werken ?  Zij zijn, zoals gezegd, nu al onderbemand en slagen er zelfs nu al niet in om de weinige dossiers die zij opstarten, volledig af te werken !   Is dit misschien een manier om deze mensen te stimuleren ?Wie gaat er toezicht houden en de werking van de PSD in Nederland controleren ?  Het is duidelijk dat de werking van de PSD in Nederland helemaal in het honderd zal lopen.

 - Gaan de gedetineerden die volgens De Clerck zogenaamd allemaal ‘uitgeprocedeerd zullen zijn’ nog beroep kunnen doen op een advocaat of op de advocaat die zij aanstelden of toegewezen kregen ?  Wordt het recht op gerechtelijke bijstand en de toewijzing van een raadsman  hiermee niet geschonden ?  Wie gaat de advocaten voor hun tijdrovende en kostelijke verplaatsing betalen ?   Welke advocaat gaat er nog zin hebben om zich telkens naar Nederland te verplaatsen ?  Wie betaalt er zijn telefoonkosten ?  Gaat de gedetineerde nog over een advocaat kunnen beschikken om zijn geschonden rechten voor de rechter of de Raad van State aan te vechten ?  Moeten de procedures die erop volgen in België of  Nederland gebeuren ?  En hoe staat het met de uitgesproken vonnissen ? Een gedetineerde in België moet soms nu al drie maanden wachten vooraléér hij iets van het uitgesproken vonnis voor het Hof van Cassatie verneemt !  Vallen de gevangenen die in Nederlandse gevangenissen werden opgesloten onder de Belgische of de Nederlandse wetgeving ?   Welke gevangeniswet is er toepasselijk ? De Nederlandse gevangeniswet of de Belgische gevangeniswet die slechts op papier bestaat ? 

- Hoe staat het met de gevangenen die gezondheidsproblemen hebben en die bijvoorbeeld door hun slechte medische verzorging in België, aan tuberculose lijden ?  Wat moet er gebeuren als er een gevangene ziek wordt en met spoed moet opgenomen en/of geöpereerd worden ?  Wie betaalt de kosten aan de Nederlandse ziekenhuizen ? Worden die op de familie van de gedetineerde afgeschoven ?  Worden de Belgische gevangenen in Nederland die om één of andere reden plotseling zwaar ziek worden, drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden de (Nederlandse) straat opgeschopt ?

- Volgens Minister De Clerck bestaat er een ‘voortdurend overleg’ tussen zijn medewerkers en de gedetineerden + zijn advocaat alhoewel daarvan in de praktijk niets is te merken.  Terwijl de Belgische gevangenen nog een kleine kans maken dat het voornoemde overleg na enkele maanden of jaren toch nog plaatsvindt, mogen de  Belgische gevangenen in Nederland dat dus vergeten.

- Men kan zich tenslotte afvragen of al het gepraat van Minister De Clerck over de ‘overbevolking van de Belgische gevangenissen’ en het huren/bouwen van gevangenissen, geen publiciteitsstunt is om de werkelijke problemen binnen de gevangenissen dood te zwijgen.   Minister De Clerck is immers zeker niet tevreden over de parlementaire vragen en de harde kritiek omtrent zijn gevangenisbeleid.   Misschien hoopt hij met de Belgische regering via de mediakanalen te kunnen aantonen dat er terzake een ‘krachtdadig hervormingsbeleid’ wordt gevoerd.

Tags: , , , , , , ,

16:42 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, opmerkingen, belgische gevangenen |  Facebook |

18-10-09

Kinderporno: Nederlandse Justitie laat foute informatie verstrekken


Zondag, 18 oktober 2009
By Jan Boeykens

ballin.hb

Brussel, 18.10.2009

Beste X,

Betreft: eJure – foute informatie inzake kinderpornozaak Zandvoort en vzw Werkgroep Morkhoven

 

Ik zie dat je hebt geschreven dat Marcel door het hof van beroep te Antwerpen werd vrijgesproken van de beschuldiging van het ‘bezit van kinderporno’. Dat klopt.

Met het ‘bezit van kinderporno’ werd inderdaad het kinderpornomateriaal van de kinderpornozaak Zandvoort bedoeld dat Marcel, in opdracht van de Werkgroep Morkhoven, voor onderzoek aan de justitie van Turnhout en procureur Bourlet (zaak Dutroux) heeft overgemaakt.
Procureur Bourlet werd echter verplicht om het materiaal aan Turnhout af te geven alwaar het proces inzake de beschuldigingen uit 1998 omtrent ’sexueel misbruik’, tegen Marcel liep.
Turnhout gebruikte het kinderpornomateriaal metéén om Marcel ook nog eens voor het ‘bezit van kinderporno’ te kunnen vervolgen zonder dat zij het materiaal onderzocht.

Ik zie ook dat je de ‘nieuwe link’ naar de site van de vzw Werkgroep Morkhoven (van reeds een jaar oud) in je reactie hebt opgegeven en ik vraag mij af waarom eJure, ook op dit gebied haar foute gegevens niet verandert.

Ik heb eJure een jaar geleden reeds gewezen op het feit dat zij foute informatie doorgeeft maar ik ontving geen antwoord en eJure lijkt de foute informatie moedwillig te laten staan.
Dat zegt wel iets over de manier waarop zij haar bezoekers voorlicht en haar dossier ‘kinderporno’ opvolgt en actualiseert.

Zoals ik eJure heb geschreven, is ook haar bewering dat ‘leden van de werkgroep zelf werden beschuldigd van het verzamelen van kinderporno en sexueel misbruik’, volledig fout.
Er werd maar één lid van de vzw Werkgroep Morkhoven van ’sexueel misbruik’ en het ‘bezit van kinderporno’ beschuldigd en dat is Marcel.
Hij werd op twijfelachtige gronden veroordeeld.
Zo vond men de bamboestokjes die men in 2005 ten zijnen huize vond, een voldoende bewijs van ‘folteringen en verkrachtingen’ van drie minderjarigen.
Met de medische rapporten waarin stond dat hij door zijn operaties en suikerziekte niet eens in staat was om iemand te verkrachten, werd geen rekening gehouden. De rechter van het hof van beroep van Antwerpen stelde zelfs geen tegenexpert aan.
Vlak voor zijn veroordeling door het hof van beroep te Antwerpen, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en 7 te onderzoeken kinderporno-cdroms uit de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen, inderdaad verdwenen waren.
Er loopt momenteel nog een procedure voor het Hof van de Rechten van de Mens in Marcel’s zaak alhoewel niet gezegd is dat hij nog zal leven tegen dat de zaak voorkomt.

Ik vind het vreemd dat eJure zegt dat de Werkgroep Morkhoven ‘nog actief is via het Internet’ en daarbij toch een foute link laat staan terwijl zij hiervan werd ingelicht. Het is alsof men wil voorkomen dat de bezoekers zich degelijk informeren.

eJure spreekt over de ‘zogenaamde’ kinderpornozaak Zandvoort maar er zijn voldoende documenten en krantenartikels waaruit blijkt dat deze zaak bestaat.
Zelfs de Belgische federale politie spreekt in haar rapport over 89.539 foto’s van kinderen ‘waarvan 75% duidelijk misbruikt werden’. Men moet dus niet voorwenden dat het slechts om ‘enkele honderden fotootjes van een éénzame kinderpornoverzamelaar’ (die intussen vermoord werd), gaat.

Al deze gegevens werden aan eJure doorgegeven.

Gezien eJure de foute informatie laat staan, heb ik de Nederlandse Minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, aangeschreven die mij, tot nogtoe, niet antwoordde.
Ik ga ook de Nederlandse kamerleden aanschrijven omdat eJure destijds op initiatief van de Minister van Justitie en de Tweede Kamer werd opgericht.

Gezien mijn reacties op het bericht van eJure om één of andere onbekende reden geblokkeerd werden (dat zal misschien met mijn geblokkeerd IP-nummer op de computer van eJure te maken hebben), verzoek ik je om mijn reactie in mijn naam op de site van eJure te publiceren.

Kan ik daarop rekenen ?

Een kopie van mijn schrijven zend ik naar de Nederlandse Minister van Justitie en de Nederlandse kamerleden.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com

vzw Werkgroep Morkhoven
Erkenningsnr. 443.439.55
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België

http://morkhoven.org/wordpress/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Op de pagina http://www.ejure.nl/exturls/dossier_id=/id=285/show.html van eJure staat het volgende:

Laatste wijziging: 01/08/2004
Bron: Werkgroep Morkhoven
Rechtsgebied: NL, B
Dossier(s): Kinderporno

WERKGROEP MORKHOVEN: Ga naar: Website werkgroep Morkhoven

TOOLS: Ga naar: Website werkgroep Morkhoven

‘De in 1989 opgerichtte werkgroep Morkhoven bracht in 1998 de zogenaamde Zandvoortse kinderporno zaak aan het licht. In de loop van deze zaak werden leden van de werkgroep zelf beschuldigd van het verzamelen van kinderporno en sexueel misbruik. Er is dan ook veel kritiek op hun werkwijze. Nog steeds leden van deze werkgroep actie, onder meer via hun website’.

———————————————————–

Als men de door eJure opgegeven link aanklikt komt men op:

http://spaces.live.com/editorial/en-us/render/msngroupsclosure.htm

MSN Home |My MSN

Groepen

De service MSN Groepen is gesloten
Zoals we voor het eerst aangekondigd op 23 oktober 2008, de service MSN Groepen is gesloten.

Als u graag een nieuwe groep te maken, hebben we een partnership met Multiply – Een online groep en het delen van media service die is toegesneden op de behoeften van grotere groepen. Wilt u om een kleine groep van minder dan 1000 leden, bezoek Windows Live Groups.

Voor meer informatie over de afsluiting van MSN Groepen, kunt u toegang tot een van de volgende lokale blogs:

US| Deutschland| UK| España| Mexico| Frankrijk| Italia| 日本 | Nederland| Brasil

———————————————————–

Uit voorgaande gegevens blijkt dat:

1) De MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven waarnaar eJure verwijst, sinds 23 oktober 2008 gesloten is zonder dat eJure dit gegeven wenst te wijzigen.
2) eJure haar gegevens over de vzw Werkgroep Morkhoven, niettegenstaande de herhaalde verzoeken, sinds 1.8.2004 (dat is dus al meer dan 5 jaar) niet meer heeft aangepast.
3) eJure de Werkgroep Morkhoven als ‘bron’ aanwijst voor haar gegevens, wat onjuist is.

—————–

Op http://www.ejure.nl/, de homepage van eJure, staat dat eJure:
1) praktisch-juridische informatie over internet wil verzamelen
2) nieuws en actualiteiten wil aanbieden
3) gebruikers in staat wil stellen om zelf kennis en commentaar te publiceren
4) kennis in context aan wil bieden (dossiers)

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt vast dat, in het geval van de informatie over de vzw Werkgroep Morkhoven, aan geen van deze vooropgezette doelstellingen werd voldaan.

—————–

Op dezelfde homepage staat:
‘eJure-bezoekers zoeken vooral naar informatie over Kinderporno’

De eJure-bezoekers blijken inzake  kinderporno (kinderpornozaak Zandvoort, vzw Werkgroep Morkhoven) verkeerd te worden ingelicht.

—————–

De homepage van eJure vermeldt tenslotte dat ‘de eJure-internetportal een onafhankelijk praktisch-juridisch publiek informatiepunt en platform voor beleidsontwikkeling is en speciaal voor dit doel door de Tweede Kamer en de Minister van Justitie bij de behandeling van een kabinetsnota over kwaliteitswetgeving voor de informatiesamenleving, werd opgericht.’

Men kan eJure dus vergelijken met het Belgische Centrum voor Verdwenen en Sexueel Misbruikte Kinderen ‘Child Focus’ dat als ‘onafhankelijke vereniging’ een instrument en spreekbuis is van de overheid (politie en justitie).

Vandaar dat de vzw Werkgroep Morkhoven besloten heeft om de Nederlandse justitieminister en Nederlandse kamerleden omtrent de foute en misleidende informatie van hun gezamelijk geesteskind aan te schrijven.


Verzonden aan: X
A PEARSON , Agnes Kant , avliegenthart.sp, « edward.asscher » , a.broekers.law.leidenuniv, ad, anne-wil.duthler, Nieuwenhuizen B. , Britta.bohler.eerstekamer, Commissie Justitie Nederlandse Tweede Kamer, c.haubrichgooskens.eerstekamer, e.schuurman.eerstekamer, emmanuelle.schouten.progresslaw, e.anker.tweedekamer, f.lagerwerfvergunst.eerstekamer, f.leijnse.eerstekamer, fjm.werner, g.j.degraaf.eerstekamer, griffier.eerstekamer, g.devries-leggedoor, g.h.terpstra, gerard.schouw, gbiermans,

Tags: , , , ,


02-truth-freedom

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1

Foto: De Nederlandse justitieminister Hirsch Ballin (CDA)

15-10-09

Kinderpornozaak Zandvoort


Gevangenis van Turnhout: Brief van Marcel Vervloesem

Donderdag, 15 oktober 2009
By Jan Boeykens

zandvoortfotos

 

Turnhout, 8.10.2009

Beste Martine en Patrice,

Hier is dan weer een brief vanuit mijn gevangenschap te Turnhout.

Ik heb de brieven van jullie hier goed ontvangen. Mijn dank daarvoor.

Intussen heb ik gisteren hier dan een beetje mijn verjaardag gevierd. Ik ben nu 57 jaar geworden. Het is de tweede verjaardag in gevangenschap.

In bijlage heb ik een geschreven briefje gevoegd, hetwelke ik uit mijn eigen in de Franse taal heb kunnen schrijven.

Ik ken bitter weinig Frans, maar je ziet dat ik er toch ook wel wat moeite voor doe. Er komen hier brieven toe in tal van verschillende talen, en ik probeer dan toch iedereen eens wat te verrassen met wat in hun eigen taal te antwoorden.

Ik weet dat jullie graag vernemen hoe de situatie er momenteel voorstaat. Ik moet jullie schrijven, dat mijn dossier in feite  nog nergens staat en  de psycho sociale dienst (PSD) uitblinkt in het niets doen rond dit dossier.

Die dienst staat dus nog nergens. En dit na bijna al 16 maanden van gevangenschap. Dat belet niet, dat onze Minister van Justitie Stefaan De Clerck, aan iedereen doet uitschijnen dat zijn PSD in ‘druk overleg en contact’ met mij is. Onzin van formaat om vooral het uitblijven van een oplossing te kunnen verschonen.

Juist nu dat  er zoveel kritiek op zijn ambt is in tal van landen over mijn situatie en zaak.

De waarheid gebiedt me te schrijven dat zijn PSD niets voor me doet of gedaan heeft. Ieder resultaat blijft uit.

Nochtans is er reeds van 4 augustus 2009 een brief van de universitaire kliniek te Antwerpen, bij deze PSD, met het bericht dat zij een ambulant begeleidingsplan heeft uitgewerkt om mij ambulant te begeleiden, en de dienst UFC-UIA van Dr De Fré ook  bereid is om dit plan voor uitvoering met deze PSD te bespreken.

Op 28 Augustus 2009 liet de Psycholoog van de PSD, Dhr Erwin Boosten mij wel weten, dat het voorstel van de UIA-UFC op hun teamvergadering was besproken, dit tesamen met hun PSD -Psychiater Dr De Lander en dat men zich aansloot bij dit UFC-UIA advies. Maar sinds die dag ligt alles doodstil en valt er niets te horen of te zien over dat UIA-UFC advies of van de PSD.

Op 17 september 2009 werd ik opnieuw bij de psycholoog Dhr Erwin Boosten van die PSD ontboden, en werd mij gezegd dat ze het dossier naar de UIA-UFC zouden zenden.

Ik heb daarom via een rapportbriefje op 5 oktober 2009 aan de PSD verzocht, hoe het nu staat met de zaak en mijn dossier. Maar tot de dag van deze brief kreeg ik niet het minste antwoord op dat rapportbriefje.

Als een normale burger hou je dit alles voor onmogelijk. Maar wie de werking van de PSD- diensten van Justitie Minister Stefaan De Clerck binnen de gevangenissen ervaarde, weet dat die diensten bijzonder slecht werken en géén moer om de aan hun toevertrouwde gevangenen, waaronder mij,  geven.

En wat de Minister van Justitie ook beweert in zijn brieven over zijn PSD in mijn kwestie. Men heeft nog niet de minste moeite gedaan om mijn zaak een oplossing te bieden.

Zo dreigen zelfs al mijn gunstaanvragen te worden afgewezen door het ontbreken van werking van die PSD.

Op 7 september 2009 legde ik immers mijn volgende aanvraag neer voor het bekomen van penitentiair verlof. De Directie moet daar uiterlijk op 7 november 2009 haar advies geven. Maar ik vernam dat de PSD, de sociale onderzoeken die het verzoek vooraf zijn gegaan ten huize van Jacqueline en Jan, bij mijn dochter Wendy of bij Jo, zelfs nog niet eens aanvroeg. Ze moeten immers via zulke sociale onderzoeken nagaan of ik bij de opgesomde mensen op penitentiair verlof kan gaan. Het gebrek aan die onderzoek kan er nu al op wijzen, dat de verlofaanvraag zal worden afgewezen.

Op 8 september 2009 deed ik mijn aanvraag voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, waarvoor ik in Januari volgend jaar, dus binnen een 4 tal maanden,  in aanmerking kom. In regel moet dus het advies van de PSD, Directie en personeelscollege alhier, daarvoor in orde worden gesteld.

Op 17 september 2009, heeft de zitting van dat personeelscollege reeds plaatsgevonden. Uiteraard ontbrak elke vorm van begeleidingsplan van het UIA-UFC. Dit door de schuld van de PSD en het gebrek van werking van die PSD rond het UIA-UFC advies en mijn dossier. Tot de dag van deze brief heb ik nog steeds geen kennis gekregen van het advies van de Directie of het personeelscollege.

Trouwens door het gebrek van uitwerking door de PSD van het plan tot ambulante begeleiding van het UIA-UFC, heeft het advies van de Directie en het personeelscollege ook niet de minste zin.

Want als men de zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank te Gent voorbrengt,  in December 2009 OF Januari 2010, zal de vraag voor voorwaardelijke invrijheidstelling door die rechtbank afgewezen worden.

Zonder een uitgewerkt begeleidingsplan ben ik daar totaal weerloos en overbodig.

De situatie met deze PSD is rampzalig. In regel kan ik ook in 22 december 2009 mijn nieuwe documenten neerleggen, met de hernieuwde aanvraag voor thuisarrest met een electronish bandje. Maar ook dat heeft geen kans op slagen zonder het UIA-UFC ambulante begeleidingsplan.

De houding in deze van de PSD en de leugenachtige bewering van justitieminister Stefaan De Clerck aan iedereen, dat zijn PSD in ‘druk overleg’ met mij is, is ronduit verwerpelijk en diep beschamend.   Gewoon misleiding om hun falen in deze te kunnen verbergen.

Trouwens ik zag in Brugge die PSD liefst 22 keer en in Turnhout 6 keer, in totaal 28 keren dus. En waar is het resultaat van de PSD ?… Nergens..!

Met gesprekken alleen zonder een daadwerkelijke aanpak van het dossier zijn we niets.

Ik ben er stellig van overtuigd dat moedwil, onverschilligheid, luiheid, en een persoonlijke afrekening vanuit Justitie mede aan de oorsprong liggen van het feit dat er niet de minste vooruitgang in mijn dossier MAG bereikt worden.

In ieder geval zal ik bij een negatief advies van mijn aangevraagd penitentiair verlof niet stil blijven zitten. Ik zal reageren en dan mag die PSD met haar Minister van Justitie Stefaan De Clerck er de verantwoordelijkheid maar voor dragen. Iedereen weet nu intussen hoe deze schrijnende kwestie  is blijven aanslepen en waarom ik tot die daad zal zijn gekomen. Zowel de PSD als de Minister zullen dan zéér beslist geen onwetendheid of schuldafschuiving moeten betrachten. Het is dus wachten op 7 november 2009.

Zelf wordt ik hier in de gevangenis te Turnhout, los van dat PSD gedoe en schande, vrij goed behandeld en verzorgt. Ook de medische dienst vangt mij en mijn situatie in de mate van het mogelijke vrij goed en bekwaam op. Op die vlakken mag ik als gedetineerde zeker wel niet klagen.

Natuurlijk is en blijft het een gevangenschap die extra zwaar is door mijn medische situatie.  De wijze waarop ik 591 uren in het ziekenhuis van Brugge mishandeld en gefolterd ben geweest, zit velen hoog, en doet ook Justitie zelf geen goed, nu dit wereldwijd bekend wordt gemaakt.

Het is de hoofdgeneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel, Dr F.Van Mol, die hiervan de hoofdschuld is.  Indien hij mijn voorlopige vrijlating op medische gronden niet steeds had geweigerd, dan hadden die mishandelingen en folteringen ook niet plaatsgevonden.

Maar kom, daar is zoals ik vernam, beslist het laatste woord nog niet over gevallen.

Zo Beste Martine en Patrice, ik ga maar besluiten.  Jullie zijn nu weeral wat verder op de hoogte. Ik weet wel dat iedereen de zaak opvolgt. Maar ik wilde dit jullie toch laten weten.

Veel liefs en dank.

Van harte

Marcel

PS/ Laat me weten of de brief toekwam of aan J/J te Brussel, want ik vernam dat er wat durft mis te lopen met mijn post en deze die aan mij is gericht.

—-

Foto’s: Enkele foto’s uit de kinderpornozaak Zandvoort waarover,  na de klachten tegen Marcel Vervloesem, gedurende meer dan 10 jaar gezwegen werd terwijl de 89.539 kinderen op deze foto’s (volgens het rapport van de federale politie) nooit geidentificeerd werden en de kinderpornoproducenten + kinderfolteraars en verkrachters nooit werden opgespoord en vervolgd.


02-truth-freedom

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto: Enkele foto’s uit de kinderpornozaak Zandvoort waarover, na de klachten tegen Marcel Vervloesem, gedurende meer dan 10 jaar gezwegen werd terwijl de 89.539 kinderen op deze foto’s (volgens het rapport van de federale politie) nooit geidentificeerd werden en de kinderpornoproducenten + kinderfolteraars en verkrachters nooit werden opgespoord en vervolgd.

13-10-09

Gevangenisbeleid in België

 


Gevangenisbeleid in België

Woensdag, 13 oktober 2009
By Jan Boeykens

DeClerck.art_80871

De gevangenistoestanden in België geraken, ook in het buitenland, hoe langer hoe meer bekend. 

Gedurende de afgelopen jaren waren er niet alleen de talrijke gevangenisopstanden waarmee gevangenen tegen hun rechteloosheid wilden protesteren. Ook de ontevreden gevangenisbewakers lieten in talrijke stakingen van zich spreken.

De wantoestanden binnen de Belgische gevangenissen die, in tegenstelling tot justitie met haar prestigieuze justitiepaleizen, bijna over geen middelen beschikken om de gevangenen te onderhouden, blijven echter verder aanslepen.

Sinds Minister van Justitie Wathelet is er nauwelijks iets aan het gevangenisbeleid veranderd terwijl iedere justitieminister met zijn ‘hervormingsplan voor de gevangenissen’ afkwam.  Dat was onder de ministers Stefaan De Clerck (CD&V), Tony Van Parys (CD&V), Marc Verwilghen (VLD), Jo Van Deurzen (CD&V) en Laurette Onkelinx (PS) niet anders.

Ook de nieuwe, oude justitieminister De Clerck spreekt over een ‘Masterplan’ en heeft het zelfs over een ‘gevangenisstructuur in humane omstandigheden’ terwijl hij de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. verder blijft blokkeren en zieke gevangenen slechts drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden de gevangenis laat uitschoppen.

Zolang de wet Dupont die de rechten van de gevangenen had moeten regelen, niet wordt toegepast, zal er niets veranderen.

Dat weet Minister De Clerck ook wel maar die ligt niet wakker van een veroordeling meer of minder door allerlei europese instanties, nu dat België dank zij het geflirt van de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (VLD) met de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en de afgesloten deal over de gevangenen uit Guantanamo, in de VN-mensenrechtenraad zetelt.

Er is dus niets aan de hand in de Belgische gevangenissen voor zover men Minister De Clerck mag geloven.

De Minister heeft er ook iets op gevonden om het negatieve beeld over de Belgische gevangenissen te verbeteren.

Hij organiseert af en toe een open-deur-dag in een gevangenis waar dat de camera’s van VTM op alles wat er correct uitziet, mogen inzoemen.

Dat was onlangs het geval voor de gevangenis van Brugge waar dat er zware wantoestanden heersen en er tal van zelfmoorden onder de gevangenen zijn waarvan de directie niets schijnt af te weten.   Er was onlangs zelfs een bewaker die waarschijnlijk deelnam aan de talrijke stakingen, die zelfmoord pleegde.

VTM liet in haar reportage over de gevangenis van Brugge een glimlachende directrice zien die een rooskleurig beeld ophing over het reilen en zeilen binnen haar gevangenis terwijl de gevangenen van de gevangenis van Brugge in de kou blijven staan en er binnen de gevangenis willekeurige tuchtmaatregelen en folterpraktijken worden toegestaan.

VTM liet in opdracht van Justitie ook een aantal zwaar bewaakte cellen zien die altijd open lijken.   Een gangster met een zwaar lidteken over zijn wangen zodat de TV-kijker kon vaststellen dat deze ‘op zijn plaats zat’, mocht een mooi woordje komen doen.  Er nog een stralende ondergaande zon boven de gevangenis aan toevoegen, verder inblikken en klaar was kees.

‘Positieve beeldvorming’ noemen ze dat in Vlaanderen…

De overheid gebruikte dergelijke ‘positieve beeldvormingstechnieken’ die bedoeld zijn om het grote publiek te desinformeren en te manipuleren, destijds al met sukses rond de psychiatrische instellingen in België alwaar het aantal zelfmoorden tengevolge van isoleren en mishandelen, op een bepaald moment niet meer te tellen waren.

Onlangs liet de Belgische justitie die haar gevangenissen volstompt met zieke gevangenen en mensen die hun proces dienen af te wachten (terwijl de Minister van Justitie zich beklaagt over de ‘overbevolking’  in de gevangenissen), een zware gangster vrij.   Dat gebeurde in afwachting van zijn proces…

Duizenden gevangenen zitten echter op hun electronisch toezicht of een psycho-sociale begeleiding te wachten zonder dat zij zelfs recht hebben op een verlofdag !  Elk dossier lijkt wel op een vijfjarenplan van justitie en de dossiers van de gevangenen worden door de PSD’s die de gevangenen zouden moeten begeleiden naar hun terugkeer in de samenleving, geblokkeerd.   Daarbij worden er zelfs medische dossiers achtergehouden zonder dat de geinformeerde Minister van Justitie daar werkelijk tegen optreedt.

De voorlopige vrijlating van de voornoemde gangster zal ongetwijfeld weer de klassieke reacties oproepen bij het grote publiek zoals ‘Kijk ze laten nu zelfs al zware gangsters vrij’.

Op die manier kan de Minister van Justitie dan weer aanwenden dat hij tégen de vrijlating van gevangenen is en dat iedere gevangene zijn straf moet uitzitten ‘omdat anders de indruk wordt gewekt dat er straffeloosheid bestaat’.  De Minister maakt zich met dergelijke woorden weer even populair en de vicieuze cirkel waarin het gevangenisbeleid verzeild is geraakt, blijft erdoor bestaan.

Door te blijven herhalen dat de gevangenissen ‘overbevolkt’ zijn, kan Minister De Clerck ook de nodige fondsen verwerven voor de bouw van nieuwe prestigieuze gevangenissen die door de burger, die getroffen wordt door de besparingsmaatregelen van zijn partij, moeten betaald worden.

Tags: , , , ,

08:47 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenissen beleid belgie |  Facebook |

11-10-09

eJure: klacht bij Minister Hirsch Ballin

 


eJure: Open Brief aan Minister Ballin

Dimanche, octobre 11, 2009
By Jan Boeykens

ballin.hb

eJure, een zogenaamd onafhankelijk informatiekanaal dat door de Nederlandse Tweede Kamer en Minister van Justitie werd opgericht om 'de kwaliteit van de door Justitie verstrekte informatie te verbeteren', verspreidt al jarenlang onwettelijke informatie over de vzw Werkgroep Morkhoven...

--------------------------------

Brussel, 8 oktober 2009

Aan de Nederlandse Minister van Justitie Hirsch Ballin

Geachte Heer Minister,

Betreft: misleidende informatie door Ejure

Wie via de zoekrobot Google naar onze vereniging zoekt, krijgt op de Google-pagina ondermeer volgende verwijziging te zien:
WERKGROEP MORKHOVEN » eJure – ICT en Recht » EJURE – 04:28
De in 1989 opgerichtte werkgroep Morkhoven bracht in 1998 de zogenaamde Zandvoortse kinderporno zaak aan het licht. In de loop van deze zaak werden leden …
www.ejure.nl/exturls/dossier_id=117/id=285/show.html – Vergelijkbaar

Wie naar de pagina van eJure surft, leest het volgende:
‘De in 1989 opgerichtte werkgroep Morkhoven bracht in 1998 de zogenaamde Zandvoortse kinderporno zaak aan het licht. In de loop van deze zaak werden leden van de werkgroep zelf beschuldigd van het verzamelen van kinderporno en sexueel misbruik. Er is dan ook veel kritiek op hun werkwijze. Nog steeds leden van deze werkgroep actie, onder meer via hun website.’

Deze informatie is onjuist en is duidelijk bedoeld om onze vereniging te schaden.
Vlak na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort werd ons verenigingslid Marcel Vervloesem door zijn halfbroer en enkele kennissen uit het jongerenmilieu, via bepaalde kranten de de nieuwszender VTM, van ‘folteringen en verkrachtingen’ beschuldigd.
Marcel Vervloemsem werd, na jarenlang als ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘kindermisbruiker’ aan de schandpaal te zijn genageld, in 2008 voor deze beschuldigingen uit 1998, door het hof van beroep te Antwerpen vrijgesproken. Hij werd ook vrijgesproken voor het ‘bezit van kinderporno’.
Marcel Vervloesem werd enkel veroordeeld voor de in 2005 gedane nieuwe beschuldigingen van ‘folteringen en verkrachtingen’ door drie minderjarigen uit een jeugdinstelling waarin ze ondermeer wegens een gewapende roofoverval werden opgesloten.

Ik kan U een kopie van het arrest bezorgen als U dat wenst.

In het bericht van eJure staat, zoals U kan lezen, dat ‘in de loop van deze zaak leden van de werkgroep zelf beschuldigd werden van het verzamelen van kinderporno en sexueel misbruik. Er is dan ook veel kritiek op hun werkwijze.’
Er werden in de loop van de kinderpornozaak Zandvoort, buiten de heer Vervloesem, echter geen leden van de vzw Werkgroep Morkhoven van het verzamelen van kinderporno en sexueel misbruik beschuldigd. En dat kan dus niet de reden zijn van de ‘kritiek op onze werkwijze’ zoals eJure suggereert.
Ook deze informatie is dus volledig onjuist en is bedoeld om onze vereniging te schaden en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Tenslotte verwijst eJure naar onze website. Deze website bestaat echter al enkele jaren niet meer zodat de verkeerd ingelichte bezoekers van eJure zich niet verder kunnen informeren.

Ik diende reeds klacht in bij eJure maar daar werd niet op gereageerd.

Ik lees op de website van eJure dat de eJure-internetportal een onafhankelijk praktisch-juridisch publiek informatiepunt en platform voor beleidsontwikkeling is.
Maar tegelijkertijd is eJure ook informatiekanaal van de Nederlandse Justitie want zij werd speciaal voor bovenvernoemd doel door de Tweede Kamer en de Minister van Justitie bij de behandeling van een kabinetsnota over kwaliteitswetgeving voor de informatiesamenleving, opgericht.

In afwachting van uw antwoord, en rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

———————

Reactieformulier:
https://www.justitie.nl/organisatie/minister_hirsch_balli...

Verstuurd
Uw bericht is succesvol verzonden.


02-truth-freedom

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media

07-10-09

Kinderporno Zaak Zandvoort: geen reden tot vieren

 


chezMarcel-pospital 012Marcel Vervloesem, de Morkhoven-aktivist die de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 foto's van gefolterde en misbruikte kinderen, waaronder ook baby's, wereldbekend maakte, 'viert' vandaag zijn verjaardag in de gevangenis van Turnhout.

Het is de 2de verjaardag van Vervloesem in de gevangenis waarin hij nu reeds meer dan een jaar is opgesloten.

De aktievoerder werd vlak na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort door zijn halfbroer Victor die het intussen 'waar heeft gemaakt' in de politiek, van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd. Die zouden meer dan 20 jaar voordien hebben plaatsgevonden, aldus Victor Vervloesem die het sensationele nieuws via de kranten en de nieuwszender VTM bekend maakte.
De beschuldigingen kwamen op een merkwaardig moment omdat Victor Vervloesem enkele jaren voordien een wijkvereniging had opgericht waarvan hij zichzelf tot 'directeur-generaal' en zijn broer Marcel tot secretaris benoemde.

Na tien jaar lang als 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' aan de schandpaal te zijn genageld, werd Vervloesem vrijgesproken van deze beschuldigingen. Hij werd echter veroordeeld voor drie nieuwe klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' die drie minderjarigen uit dezelfde wijk, in 2005 tegen hem ingediend hadden. De minderjarigen waren ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling opgesloten alhoewel de vlaamse pers en het persagentschap Belga dit gegeven verzwegen en constant over de 'weerloze slachtoffers uit kansarme milieus' spraken.
In 2008 erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren. Ook dit gegeven werd door de vlaamse pers en het persagentschap Belga verzwegen.

De actievoerder was voor zijn opsluiting reeds zwaar ziek en is er door zijn opsluiting en de 5 spoedopnames en operaties tijdens zijn opsluiting in de gevangenis (waaronder een zware open-hart-operatie), niet beter op geworden.
Hij lijdt aan kanker, heeft een hartziekte, is suikerziek, beschikt over nieren die voor 50% werken, werd meer dan 20 keren met spoed in het ziekenhuis opgenomen, onderging meer dan 20 operaties, werd sinds 30 juni 2009 een 400-tal keren door de verpleging opgeroepen enzoverder.
Hij hoort eigenlijk helemaal niet in de overbevolkt gehouden gevangenissen thuis.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck die op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt, vindt echter dat alleen terminale gevangenen drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden, op straat mogen geschopt worden.

Het dossier van Vervloesem wordt al meer dan een jaar door de Psycho Sociale Diensten te Brussel en van de gevangenissen van Brugge en Turnhout, geblokkeerd.

Daarbij werden er ook medische rapporten achtergehouden.

Het schrijven terzake naar de ministers Van Deurzen en De Clerck, haalde echter niets uit en het dossier wordt nu reeds drie maanden opnieuw geblokkeerd door het bestuur van de PSD te Brussel en de PSD's van de gevangenissen van Brugge en Turnhout.
Een maand geleden verklaarde het personeelscollege van de gevangenis van Turnhout zich nochthans akkoord om het begeleidingsplan voor een 'ambulante behandeling', tesamen met het team van professor-psychiater Paul Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen, verder uit te werken.

Veel reden om zijn verjaardag te vieren is er voor Marcel Vervloesem dus niet.

Wie Marcel Vervloesem een verjaardagskaartje wil toezenden, kan dit op het volgende adres: Gevangenis van Turnhout, tav Marcel Vervloesem, Afdeling 4 - Cel 78, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (gelieve hem achteraf wel te vragen of hij de wenskaart heeft ontvangen).
Men kan ook een fax met beste wensen zenden: Voor België: 014.420.350 - Vanuit het buitenland: 00 32 14.420.350

Geldstortingen:
Voor België op rekeningnummer 679-2005528-53 van de Gevangenis te Turnhout, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout - met vermelding: 'Massa gevangenen - Marcel Vervloesem - 7.10.1952.
Vanuit het buitenland: IBAN BE53 679-2005528-53 (met dezelfde vermeldingen).
Gelieve ook hierbij achteraf te informeren of de geldstorting daadwerkelijk is gebeurd.

Foto: Marcel Vervloesem na zijn kankeroperatie in het hospitaal te Lier


02-truth-freedom

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Doofpot Justitie

 


02-truth-freedom

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1


04-10-09

Internet-censuur in België

Internet-censuur wordt reeds lang toegepast

Dimanche, octobre 4, 2009
By Jan Boeykens

09-magicien

hocus-pocus-pas, ik wou dat deze blog verdwenen was…

De overheid en de mainstream-media willen ons doen geloven dat het blokkeren van blogs en websites begonnen is met de publicaties van de namen en woonplaatsen van pedofielen op het Internet door de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölske.  De Internet-censuur in België wordt echter reeds lang toegepast zonder dat iemand het door had (en zelfs nu heeft de misleide Belgische internetter nog altijd niets in de gaten).

  

Lokaal NieuwsHerentalsHerenthoutGrobbendonkVorselaarOlenNetelandHeist o/d BergKasterleeGeel

 

 Kan omstreden website van internet gehaald worden ?
Op vraag van raadslid Marleen Diels (CD&V) wil burgemeester Jan Peeters (sp.a.) laten onderzoeken of de website van de werkgroep Morkhoven van het internet kan gehaald worden.Door de heisa rond de website en het probleem van de pedofilie krijgt Morkhoven volgens Diels een negatief imago. En omdat Morkhoven een deelgemeente is van Herentals heeft ook burgemeester Jan Peeters er wel oren naar.

 

Vooral de inwoners van de wijk Koninkrijk vragen maatregelen tegen de site. Vooral de omstreden Marcel Vervloesem is niet langer welkom in de wijk. Vervloesem zit momenteel in de cel op verdenking van pedofilie.

Juridisch zijn er weinig mogelijkheden om de site weg te halen.

Gepost door: ludocoenen
op: 11/05/2005 om 16:53

 

Tags: , , , , ,

16:23 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: internet censuur in belgie |  Facebook |

01-10-09

Kinderpornozaak Zandvoort: toegedekt

Doofpotpolitiek zonder Persvrijheid

Jeudi, octobre 1, 2009
By Jan Boeykens

AlainWinants

 

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT ESCALEERT

De kinderpornozaak Zandvoort lijkt verder te escaleren in België.

In de Open Brieven die zij op het Internet publiceerde, dringt onze vereniging er bij de Belgische Ministers van Justitie reeds jarenlang op aan om de kinderpornozaak Zandvoort verder te onderzoeken.  De Ministers deden echter alsof de kinderpornozaak Zandvoort niet bestond en het materiaal in deze zaak nooit aan Justitie werd overhandigd.

Alhoewel de pers voortdurend herhaalde dat het in deze zaak enkel om een ‘Nederlandse kinderpornoverzamelaar ging  die slechts enkele honderden foto’s op zijn computer had staan’, stelde de Belgische federale politie in haar rapport echter dat het om bijna 90.000 kinderen ging waarvan 75% effectief is misbruikt.
Onder ‘misbruikt’ moet men gefolterde en verkrachte kinderen, waaronder zelfs baby’s, verstaan.  In in één enkel geval betrof het hier een meisje dat blijkbaar in gruwelijke omstandigheden overleden was.
De kinderen op de foto’s werden echter nooit geidentificeerd omdat het ‘geen Belgische kinderen waren’, ‘de foto’s te oud waren’ en het ‘mogelijks over foto-montage’s ging.
Merkwaardig hierbij is dat de in de pers gepubliceerde roddelverhalen over ‘folteringen en verkrachtingen’ waaraan ons verenigingslid Marcel Vervloesem zich zogezegd 20 jaar voordien schuldig maakte, NIET te oud waren en men hem door middel van een echte mediacampagne 10 jaren lang een ‘zelfverklaarde kinderpornojager en kindermisbruiker’ noemde.

De kinderfolteraars en verkrachters op de filmpjes en foto’s in de kinderpornozaak Zandvoort die zeer herkenbaar waren, werden nooit opgespoord en vervolgd.
De kinderpornoproducenten en kinderpornoconsumenten werden ongemoeid gelaten.

De foto van een kindermisbruikende jeugdmagistraat werd enkele jaren geleden, na een vreemde tussenkomst van de gerechtelijke inspecteur Georges Zicot (de inspecteur die in opspraak kwam in de zaak Dutroux), zonder verder onderzoek, veilig in de kelder van het justitiepaleis opgeborgen.

Marcel Vervloesem van onze vereniging die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde en voor een internationale schokgolf zorgde, werd na jarenlang als ‘kindermisbruiker’ aan de schandpaal genageld te zijn, in 2005 opnieuw van ‘folteringen en verkrachtingen’ beschuldigd.  Dit gebeurde door enkele minderjarigen uit zijn wijk die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling waren opgesloten van waaruit zij regelmatig ontsnapten.

Marcel Vervloesem werd in 2006, nadat men vanuit de kringen van zijn halfbroer/aanklager Victor Vervloesem een petitie had verspreid waarin men eiste dat hij uit zijn huis zou worden gezet en de nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden, door de correctionele rechtbank van Turnhout tot 3 jaar effectieve en 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld.  Er werd hem tevens een spreekverbod met de pers opgelegd alhoewel de journalisten hem na de uitspraak met de klassieke vragen waarbij over de kinderpornozaak Zandvoort werd gezwegen, bestormden.

In 2008 werd Marcel Vervloesem door het hof van beroep te Antwerpen opnieuw schuldig bevonden nadat de openbare aanklager Marc Tack de kinderpornozaak Zandvoort ‘enkel een luchtbel’ had genoemd en de bamboestokjes die men in 2005 ten huize van Marcel Vervloesem vond, een ‘overtuigend bewijs van folteringen en verkrachtingen’ noemde.
Marcel Vervloesem werd vrijgesproken voor de in 1998 ingediende klachten van zijn halfbroer en diens vriendjes maar werd voor de klachten uit 2005 tot 4 jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld.

Kort voor zijn veroordeling stelde hij echter vast dat al de ontlastende getuigenissen uit zijn strafdossier waren verdwenen en dat er van de 7 kinderporno–cdroms uit de zaak Zandvoort die de Koning in 1998 van onze vereniging had gekregen en  vervolgens door de toenmalige justitieminister voor onderzoek aan de procureur–generaal van het hof van beroep te Antwerpen had laten overmaken, geen sprake meer was in zijn dossier.
De Hoge Raad voor de Justitie erkende deze verdwijningen in haar schrijven maar daarmee werd blijkbaar nauwelijks rekening gehouden.

Marcel Vervloesem die toen reeds een 20–tal spoedopnames en operaties achter de rug had, diende zich op 4 september 2008 in de gevangenis van Turnhout aan te bieden.
Er volgde een lange lijdensweg en vijf operaties (waaronder een zware open-hart-operatie) en spoedopnames.
Het leven van Marcel Vervloesem hing verscheidene keren aan een zijden draadje.  Dat kwam ook omdat hij door de gevangenisdirectie van de gevangenis van Brugge, psychisch en lichamelijk gefolterd werd.�
Dat gebeurde allemaal onder het stilzwijgend oog van de Minister(s) van Justitie die voortdurend werd geinformeerd
Er werden hem allerlei willekeurige tuchtsancties opgelegd; hij werd gedurende meer dan een maand in een isoleercel en zonder contact met zijn medegevangenen opgesloten; hij werd gedurende meer dan 20 dagen aan zijn ziekenbed vastgeketend; zijn briefwisseling werd achtergehouden; hij werd gechanteerd en er werden hem tuchtmaatregelen opgelegd omdat hij de publicaties van de Werkgroep Morkhoven op het Internet niet ongedaan kon maken; zijn medische dossiers werden vervalst en achtergehouden; zijn medicaties werden op een overantwoorde wijze stopgezet; zijn bezoekrecht werd hem geweigerd; de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge zorgde ervoor dat hij niet in aanmerking kon komen voor penitentiair verlof en een ambulante behandeling enzoverder enzoverder.

Het leven in de gevangenis was dus een echte hel voor hem en het is een wonder dat hij dit overleefde.

Onze vereniging vermoedt trouwens dat het de bedoeling was om hem in de gevangenis te laten overlijden, wat gezien zijn algemene gezondheidstoestand (hartziekte, kanker, suikerziekte, nieren die voor 50% werken, bloedarmoede,) normaal gezien geen probleem had mogen zijn.

Onze vereniging en de advocaat van Marcel Vervloesem drongen er bij de justitieministers Van Deurzen (die moest aftreden vanwege de Fortis-zaak) en De Clerck (die in 1998 moest aftreden vanwege de uiterst bizarre ontsnapping van Marc Dutroux) tientallen keren op aan om Marcel Vervloesem om gezondheidsredenen vrij te laten.
Maar de Ministers die het fabeltje van de ‘overbevolkte gevangenissen’ ten allen koste in stand willen houden en geen moer geven om het respect van de mensenrechten in de Belgische gevangenissen, zijn van mening dat enkel terminale gevangenen drie dagen voor hun vermoedelijke overlijdensdatum op straat mogen geschopt worden.
Zij gingen zelfs zover om de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet inzake de vrijlating op medische gronden te blokkeren.
Tal van gevangenen worden hiervan het slachtoffer.

Intussen is Marcel Vervloesem al meer dan een jaar in de gevangenis opgesloten.
De Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Turnhout waar dat Marcel Vervloesem sinds 30 juni 2009 is opgesloten (hij werd er meer dan 400 keren bij de verpleging geroepen), is sinds 4.8.2009 in het bezit van het dossier van de dienst van professor-psychiater Cosyns die bereid is tot een ‘ambulante behandeling’ van Marcel Vervloesem.
Er gebeurt echter niets met dit dossier en het schrijven van onze vereniging aan justitieminister De Clerck blijft onbeäntwoord.
Het kabinet van de Minister telefoneert echter wél regelmatig naar de directie van de gevangenis om andere zaakjes in het dossier Vervloesem geregeld te zien.

Het is dus duidelijk door wie de zaken geblokkeerd worden.
Een uitgelekt rapport van justitie waarin stond dat Marcel Vervloesem ‘onder geen enkele voorwaarde mag vrijkomen omdat hij anders zijn activiteiten als kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren’, bewijst dat men de kinderpornozaak Zandvoort wil blijven dichtdekken en de kindermisbruikers wil blijven beschermen.

Rechter Nadia Goossens van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank sprak enkele maanden geleden een negatief advies inzake de ingediende verzoeken van Marcel Vervloesem’s advocaat.  In haar vonnis sprak zij over de ‘fanclub van Vervloesem’ en de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven waarop ‘kritiek op vermeende wantoestanden van justitie werden geuit’.
Een beetje opsporingswerk bracht onze vereniging bij de Gentse strafpleitster Els Van Eeckhaut die in december 2007 precies dezelfde woorden hanteerde en voor de verwijdering van de ‘dubieuze skynetblog’ uit de rankings en de Top 100 van het Gentse Internetbedrijfje Metatale pleitte.
Van Eeckhaut sprak in haar artikel over de ‘veroordeelde kindermisbruiker’ Marcel Vervloesem terwijl het proces tegen ons verenigingslid Marcel Vervloesem nog lopende was en hij pas in 2008 door het hof van beroep van Antwerpen en een formele bevestiging ervan door het hof van cassatie te Brussel, definitief veroordeeld werd.
De strafpleitster die lid is van de probatiecommissie (die over de vrijlating van gevangenen moet beslissen) en van de Raad van de Orde van Advocaten te Gent, was haar boekje daarmee serieus te buiten gegaan.
Nadat zij onze vereniging nog trachtte belachelijk te maken, besloot zij haar artikel te verwijderen.

Maar toen kwam haar vriend en collega van de Gentse Internetkrant Gentblogt.be, de blogspecialist Michel Vuijlsteke, plotseling op de proppen.
Deze begon onze vereniging met de woorden ‘pedovriendjes’ en ‘vrienden van de veroordeelde kindermisbruiker Marcel Vervloesem’ enzoverder  opnieuw door het slijk te halen.
Een recht op antwoord werd systematisch geweigerd en de Werkgroep werd met  allerlei opmerkingen en publicaties als een groep misdadigers voorgesteld.

Na onze publicatie ‘Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen’  met een kort historisch overzicht van de pogingen om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, bleek onze skynetblog ‘Michel Vuijlsteke: ongecensureerd’ waar we met allerlei documenten en artikels op de vuilspuierij van Vuijlsteke en het ontkennen van de kinderpornozaak Zandvoort reageerden, plotseling ontoegankelijk te zijn.
De skynetblogs ‘Leugendetector’ en ‘Doofpot Justitie’ bleken te zijn verdwenen.

We schreven naar de Klachtendienst van Skynet die ons mededeelde dat onze blogs wegens bepaalde klachten inzake de ‘gebruikersvoorwaarden’ en de ‘gedragscode’ werden gesloten.

Skynet beweerde dat zij ons hiervan ‘op voorhand had verwittigd’ maar dat bleek niet waar te zijn omdat zij haar bericht naar sos@kindergarten.be stuurde dat sinds 2003 niet meer bestaat.  Skynet kreeg haar bericht dus gewoon teruggestuurd en kwam niet op het idee om ons via werkgroepmorkhoven@gmail.com dat zich in haar klachtendossier bevindt en waarlangs zij met de vzw Werkgroep Morkhoven correspondeert, te gebruiken.
Skynet had dus reeds besloten dat de skynetblogs moesten dichtgaan.

Onderzoek van onze vereniging wees uit dat Michel Vuijlsteke dan weer goed bevriend is met de blogspecialist Maarten Schenk, de ontwerper van de skynetblogs die jarenlang voor Skynet heeft gewerkt en die ook de ‘Blogoloog’, een zoekmachine van skynetblogs, ontwierp.

We vroegen ons af of dit de beslissing van Skynet om onze blogs zonder enige waarschuwing te sluiten, niet kon beinvloed hebben en we herinnerden ons dat de naam en het voorwoord van onze blog ‘Doofpot Justitie’ enkele weken geleden ongevraagd gewijzigd werd in die van onze skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’.

Vandaag vernamen we dat Vuijlsteke een klacht indiende bij de eigenaar van de blog http://persvrijheid.morkhoven.org/ waarbij hij vraagt dat zijn foto van de blog  verwijderd wordt.

Ook Maarten Schenk diende een klacht in bij de eigenaar van de blog http://persvrijheid.morkhoven.org/  wegens het ‘letterlijk overnemen van een aantal teksten van zijn websites’.

Skynet van haar kant, dat een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met Justitie, heeft nog altijd geen rekening gehouden met onze argumenten en heeft, zoals gezegd, op voorhand reeds beslist dat de blogs, niettegenstaande de onregelmatige manier waarop dit gebeurde, moeten gesloten blijven.

Voor Justitie is de sluiting van de blog ‘Doofpot Justitie’ waarin heel het Internet-archief (sinds 2005) van de vzw Werkgroep Morkhoven is opgenomen, in ieder geval een goede zaak.   Het is dus niet onmogelijk dat Justitie de hele zaak die onstond naar aanleiding van de uitspraken van de Gentse rechter Nadia Goossens en de Gentse strafpleitster Els Van Eeckhaut, bewust heeft uitgelokt en met Skynet heeft overlegd.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, met de karakteristieke blik van iemand die al jaren voor de Staatsveiligheid werkt.

17:49 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderporno zaak zandvoort toegedekt |  Facebook |