21-04-09

Belgische regering wil slachtoffers van sexueel misbruik het zwijgen opleggen


OK.stopkinderporno300Brussel, 21.4.2009

In tegenstelling tot wat justitieminister De Clerck en het door de Belgische regering gesubsidieerde Child Focus in de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes hebben gedaan, wil STOP KINDERPORNO de slachtoffers van sexueel misbruik en sexuele gewelddaden een stem geven.

En daar knelt precies het schoentje.
Vandaar ook de wekenlang durende media-oorlog van de Belgische regering met Chris Hölsken van Stop Kinderporno waarbij de Belgische justitieminister de door Stop Kinderporno genoemde pedofielen persoonlijk opriep om een klacht tegen Chris Hölsken in te dienen.

Ook Child Focus, het officiele orgaan van de Belgische overheid dat voor de slachtoffers van sexueel geweld beweert op te komen, mengde zich in de strijd en waarschuwde ervoor dat het forum van Stop Kinderporno 'wel eens een ontmoetingsplaats van pedofielen zou kunnen zijn van waaruit kinderpornonetwerken zouden kunnen ontstaan'.
Child Focus trok zich gedurende de voorbije 10 jaren echter niets aan van de kinderpornozaak Zandvoort en zorgde er destijds voor dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem niet over de kinderpornonetwerken kon komen spreken in de Belgische Senaat.
Volgens Child Focus bestaan er haast geen kinderpornonetwerken. Vandaar dat zij steeds over de 'slachtoffers van interfamiliaal (sexueel) geweld' spreekt.

Child Focus kon in 2001 wel bijna 2,5 miljoen Euro aan overheidsgeld en financiële steun van bedrijven binnenrijven.

Het officiële orgaan van de Belgische regering inzake verdwijningen en kindermisbruik, kan intussen ook nog eens rekenen op de extra-financiële steun van de Europese Unie (Daphné).

Dat een inmiddels europees uitgegroeide organisatie zoals Child Focus, Chris Hölsken (die zelf een slachtoffer is) monddood probeert te maken, is niet alleen zielig maar laat ook het ware gelaat en doelstellingen van deze organisatie zien.

Alhoewel de actievoerders Chris Hölsken en Marcel Vervloesem verschillende achtergronden en doelstellingen hebben, roept de wijze waarop zij worden vervolgd (Marcel Vervloesem zit al 7 maanden met een hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker weg te kwijnen in de gevangenis) sterke herinneringen op aan de activisten die in de 19de eeuw voor het vrouwenstemrecht, de arbeidersrechten en de afschaffing van de kinderarbeid streden. Zij moesten zonder enige middelen en in de meest miserabele omstandigheden tegen de uitbuiting van de kapitalistische ondernemers en de onderdrukkende overheid opboksen.
Voor het minste werden zij vervolgd of in de gevangenis opgesloten.
Heel wat activisten moesten de door hen gevoerde strijd met hun leven bekopen.
Het is echter enkel dank zij hun volgehouden strijd dat de kinderarbeid in West-Europa werd afgeschaft !

De strijd voor mensenrechten is echter nooit gestreden en elke eeuw brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee.
De mensenhandel en de sexuele uitbuiting van vrouwen en kinderen worden door de overheid die er in België deels zelf bij betrokken is, onvoldoende ernstig genomen en bestreden.
Zoals dit in de loop van de geschiedenis altijd het geval is geweest, kiest de overheid ook nu weer de kant van de uitbuiters en onderdrukkers.

In tegenstelling tot vroeger zijn er dan nog de door de overheid gecontroleerde media die de rechteloze burger dagelijks desinformeren, manipuleren en hersenspoelen.


kinderarbeidOK.Suffragette.2


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl

FOTO'S: Logo van STOP KINDERPORNO, kinderarbeid in Europa, actie suffragettes (1905)


20-04-09

'Het vertrouwen in de Belgische justitie is hersteld'


stefaan-de-clerck-weigerde-fortis-arrest-te-verbreken_1_515x0Brussel, 20.4.2009

De Belgische campagne om de website 'Stop Kinderporno' en haar Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken het zwijgen op te leggen, is glansrijk geslaagd.

Het bombardement dat via kranten als Het Nieuwsblad, door Child Focus, justitieminister De Clerck en konsoorten werd gelanceerd, werd gevolgd door enkele doodsbedreigingen. Nadien was er waarschijnlijk nog een telefoontje naar de Provider 'Wordpress' en klaar was kees.

De Vlaamse Christen Democraten kunnen na deze indrukwekkende zege van hun justitieminister, nu vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet zien...

------

STOP KINDERPORNO - pedofielen : 20.4.2009 - 'This blog has been archived or suspended for a violation of our Terms of Service'/ 'Hello, het is hier met het kabinet van minister De Clerck. Kunnen jullie die website van het Internet smijten ?'


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex

FOTO:

Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd.

STOP KINDERPORNO: kinderpornojagers mogen wél aangeklaagd en uit de weg geruimd worden !


declerck.286380Brussel, 18.4.2009 - De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft de website 'Stop Kinderporno' de oorlog verklaard en wenst veroordeelde pedofielen te beschermen. Anderzijds laat hij mensen zoals Marcel Vervloesem die van 'pedofilie' werd beschuldigd en jarenlang aan de schandpaal werd genageld, in de gevangenis van Brugge sterven.

----------------

Brussel, 18.4.2009

Beste X,

Eergisteren van Marcel vernomen dat hij eindelijk bij zijn behandelende geneesheer, dokter VandeCasteele van het AZ Sint-Jan te Brugge, was geroepen voor een volledig medisch onderzoek. Daarbij werd vastgesteld dat zijn hart niet regelmatig klopt (terwijl men hem al wekenlang de nodige medicatie ontzegt enzoverder).
Een 'zeer vriendelijke' dokter VandeCasteele vroeg of hij 'dit wel meer had' en men zou 'eens kijken wat men kon doen'.

Marcel zei mij dat het voor hem echter 'allemaal niet meer hoeft' en dat het er 'toch mee gedaan is'. Hij hoopt nu dat zijn euthanasieaanvraag door een zekere dokter Distelmans (aangesteld via justitieminister De Clerck) 'snel geregeld zal worden'.

Marcel zei me verder dat dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis (die ik wekenlang heb gevraagd om de medicatie + revalidatie te regelen en een hartcontrole + bloedcontrole te laten doen), 'volledig achter hem stond'.
Toen ik Marcel vroeg waarom Proot hem dan zolang zonder medische zorg had gelaten en geen controles had laten uitvoeren, antwoordde Marcel mij dat dit 'de fout van het medisch centrum' en van de 'Paasvacantie' was.

Hoe onze verhouding met advocaat Jespers is, weet je intussen wel waarschijnlijk.

Het is vreemd dat justitieminister De Clerck zich zo druk en bezorgd maakt vanwege de genoemde pedofielen op de website 'Stop Kinderporno' terwijl hij sinds zijn aantreden als justitieminister, geen enkele brief van ons aangaande de levensbedreigende situatie van Marcel in de gevangenis van Brugge, heeft beäntwoord.
Ook op onze 4 aangetekende brieven waarin we ondermeer een onderzoek vroegen naar de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen op naam van Marcel's aanklager, zijn halfbroer Victor Vervloesem (thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals), kregen we geen antwoord.
In mijn laatste aangetekende brief, uit naam van de vzw Werkgroep Morkhoven, stak ik nochthans een kopie van onze brief aan Dokter Proot waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht.

Ik begrijp dit gewoon niet !
Zoals je weet was de kabinetschef van De Clerck's partijvriend Jo Vandeurzen die door de zaak Fortis ontslag moest nemen als justitieminister, een magistraat op het hof van beroep van Antwerpen. En het is op het hof van beroep van Antwerpen dat, zoals de Hoge Raad voor de Justitie ons schriftelijk bevestigde, er 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort spoorloos verdwenen zijn. Die 7 cd-roms waren in 1998 door de Werkgroep aan de Koning verzonden die ze door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (partijcollega van Vandeurzen en De Clerck) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.
Procureur-generaal Dekkers was ook diegene aan wie ik de lijst met 30 processen-verbaals betreffende Marcel's aanklager, Victor Vervloesem, zonder resultaat liet overmaken.

Ik begrijp niet waarom De Clerck zo hysterisch doet over de website Stop Kinderporno en, als justitieminister nog wel, de op de site genoemde pedofielen zelfs aanraadt om een klacht tegen Chris Hölsken in te dienen, terwijl hij anderzijds helemaal niets om een voor hem veroordeelde 'pedofiel' zoals Marcel geeft.
De Clerck weet immers dat Marcel met zijn hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen enzoverder, een langzame dood in de gevangenis zal sterven als hij niet binnen de kortst mogelijke tijd om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid wordt gesteld.
De Clerck weet ook dat:
- Marcel niet zonder de gepaste medische behandeling kan verderleven en dat een gevangenis geen hersteloord is.
- Marcel geen maanden meer in de gevangenis kan opgesloten blijven, wachtende op van alles en nog wat.
- Michel Nihoul (zaak Dutroux) en Bart Debie (Vlaams Belang) om veel minder zware gezondheidsreden naar huis mochten en in vrijheid werden gesteld.
- de Dienst Individuele Gevallen (DIG) pas na zes maanden een verzoek van Marcel om op de doop van één van zijn kleinkinderen te mogen zijn, heeft beantwoord.
- de DIG, zoals zes maanden geleden, iedere verlofregeling bij zijn dochter of elders weigert en zelfs geen rekening houdt met zijn gezondheidstoestand.
- de Psycho Sociale Dienst (PSD) haar rapport over Marcel al maandenlang laat aanslepen waardoor heel het 'reclasserings- en reintegratiedossier' van Marcel wordt geblokkeerd.
- professor-psychiater Paul Cosyns van de Universitaire Instellingen te Antwerpen (UIA) voorstelde om Marcel te 'begeleiden' maar dat dit door justitie geblokkeerd wordt.
- hijzelf, in overtreding van de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, ook de uitvoering van artikels 72 e.v. blokkeert zodat Marcel en tal van minder zieke gevangenen in zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijven.
- het hof van beroep te Antwerpen het gerechtelijk dossier van Marcel nog altijd niet aan de PSD van de gevangenis te Brugge heeft overgemaakt.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar het verkeerd opgestelde medische rapport over Marcel door de diensten van directeur-generaal dokter Van Mol van de Penitentiaire Dienst Gezondheidszorg van zijn ministerie.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar de verdwenen kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen en het feit dat advocaat-generaal Marc Tack bij zijn urenlange aanklacht tegen Marcel de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 misbruikte slachtoffers (waaronder ook verkrachte en gefolterde baby's, zoals ik zelf gezien heb).
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie, eveneens schriftelijk bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel op het parket te Turnhout.

De Clerck die al 30 jaar lang over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt en die het op een bijna hysterische manier blijkt op te nemen voor de pedofielen op de website Stop Kinderporno, liet al deze vragen echter onbeantwoord.

Een tiental dagen geleden schreef De Clerck eindelijk naar Marcel's advocaat met de mededeling dat het Comité voor Toezicht een 'onderzoek' zou voeren terwijl Marcel het vandaag nog steeds zonder de gepaste medicatie moet stellen en al zijn dossier geblokkeerd blijven.
Marcel kreeg een tiental dagen geleden ook zelf een briefje van de minister waarin enkel stond dat zijn 'medische situatie verder wordt opgevolgd'.

Waarom is De Clerck zo bekommerd om de privacy en het welzijn van de pedofielen op Stop Kinderporno terwijl hij Marcel (die in de ogen van Declerck ongetwijfeld een 'pedofiel' is) op een mensonwaardige manier in de gevangenis laat omkomen ?

Waarom neemt De Clerck het zo gedreven op voor de pedofielen en hun naasten terwijl hij, zoals in het geval van Marcel, misschien beter euthanasiespecialisten kan contacteren om hun probleem op te lossen ?

Ik heb soms de indruk (misschien is het enkel een persoonlijke indruk) dat De Clerck compleet doordraait. Dat komt omdat hij een opportunistische politiek voert waarbij constant daden stelt en uitspraken doet waarin hij zich tegenspreekt.
Dat geldt niet alleen in het geval van Marcel die hij op een onmenselijke manier in de gevangenis laat sterven terwijl hij de pedofielen op 'Stop Kinderporno' in bescherming neemt en zelfs aanraadt om een klacht in te dienen tegen initiatiefnemer Chris Hölsken.
Zo las ik onlangs dat er nog maar een 700-tal enkelbandjes zijn om een bepaalde categorie gevangenen onder electronisch toezicht te stellen terwijl het electronisch toezicht de gevangenissen ten dele zou kunnen ontvolken zodat De Clerck wat minder hoeft te klagen en te zagen over zijn overbevolkte gevangenissen.
Terwijl De Clerck onlangs uitpakte met een 'Masterplan' voor de Justitie dat hij 'zo snel mogelijk gerealiseerd wenst te zien' en hij de bouw van nieuwe, peperdure gevangenissen aankondigde (alsof dit de problemen zou oplossen), kan het volgens De Clerck 'nog een paar jaren duren vooraléér het probleem met het electronisch toezicht geregeld is'.
Er zijn echter al duizenden gevangenen die in de gevangenis of thuis op een electronisch enkelbandje zitten te wachten.
Ik begrijp De Clerck niet.
Denkt hij misschien al aan het einde van zijn ambtstermijn ?


soins_intensifs_002LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd.

- Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

STOP KINDERPORNO: de bezorgde hypocrisie van Het Nieuwsblad


Man1.fetch-15


De krant 'Het Nieuwsblad' viel vandaag weer scherp uit naar de website 'Stop Kinderporno' en diens Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken. De krant vindt het namelijk ongehoord dat pedofielen zomaar 'aan de schandpaal genageld' worden.
Het Nieuwsblad was echter ook de krant die in 1998 in een zogezegd interview, Marcel Vervloesem van onze vereniging die toen internationale belangstelling genoot door het naar buiten brengen van de kinderpornozaak Zandvoort, als eerste aan de schandpaal nagelde.

Zij nam daarvoor een interview af van Victor Vervloesem, de halfbroer van Marcel Vervloesem, die beweerde dat hij 20 jaren voordien door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werd.
Alhoewel de feiten onmogelijk waren te bewijzen, en er over Victor Vervloesem zo'n 30 processen-verbalen over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, zorgde Het Nieuwsblad er met de andere kranten van de Corelio mediagroep voor dat Marcel Vervloesem 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald en hem iedere mogelijkheid op een eerlijk proces werd ontnomen.
Na elke rechtszitting kwam Het Nieuwsblad met hetzelfde verhaal en dezelfde roddels af terwijl zij mij als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gedurende het 11 jaren durende proces niet eens aan het woord liet terwijl mijn verklaring zeer belangrijk was.
Ik voerde in 1998 immers al 10 jaren lang aktie met Marcel en had honderden dagen samen met hem in zijn huis doorgebracht. Ik kende Marcel door en door en wist precies wat er zich in zijn omgeving afspeelde, wie er over de vloer kwam, wie er bleef slapen, met wie hij omging enzoverder.

Ik had met Marcel ook samen aktie gevoerd rond de isoleercellen in het Antwerps kinderziekenhuis Good Engels waarbij we een enorme tegenstand van de Antwerpse justitie, de Antwerpse politiek en de Antwerpse pers ondervonden.
Alhoewel een 'onafhankelijk' genoemde commissie onder leiding van de Antwerpse professor-psychiater Paul Cosyns geen wantoestanden in het kinderziekenhuis vaststelde, kwamen wij op een bepaald ogenblik in het bezit van een rapport van de federale politie waarin stond hoe jongeren en kinderen regelmatig met gebroken armen of benen in de isoleercellen terecht kwamen.
Er was ook sprake van een 5-jarig kind dat in onopgehelderde omstandigheden in een isoleercel overleed.
Sommige jongeren en kinderen werden wekenlang in een isoleercel opgesloten.
Sommige jongeren werden ook het slachtoffer van sexuele intimidatie en we kwamen er achter dat bepaalde jongeren uit de instelling in het prostitutiemilieu waren terecht gekomen. Op die manier kwamen we op het spoor van de kinderpornonetwerken Temse, Madeira en Zandvoort.
Op een bepaald moment probeerde de Gazet van Antwerpen onze vereniging in discrediet te brengen door te stellen dat één van onze leden (dat geen lid van de Werkgroep was) 'zedenfeiten had begaan met een minderjarige'. Marcel Vervloesem werd kort daarop aan een gerechtelijk psychiatrisch geestesonderzoek onderworpen.
Uiteindelijk kregen we toch de steun van de toenmalige minister van volksgezondheid Hugo Weckx die ons op zijn kabinet uitnodigde en een isoleercelreglement liet opstellen (dat na korte tijd niet meer werd nageleefd omdat er geen inspectie was en men niet meer over 'isoleren' maar over een 'kamerbehandeling' sprak).

Toen ik met de Werkgroep rond de kinderpornonetwerken begon te werken, kregen we heel wat steun van ondermeer de voorzitter van de Europese Commissie en de Portugese justitie. We werden echter opnieuw gedwarsboomd door de nederlandstalige pers en de justitie die blijkbaar een soort monsterverbond hadden gesloten om ons het zwijgen op te leggen.

Van 'respect voor de privacy' of wat dan ook, was er gedurende de 11 jaren durende mediacampagne maar weinig te merken.
Ik begrijp dan ook niet goed waarom de kranten van de Corelio mediagroep, en in het bijzonder Het Nieuwsblad, thans zo fel te keer gaan en van de daken schreeuwen dat de privacy van de genoemde pedofielen geschonden wordt.

Ik zag dat er in Het Nieuwsblad van vandaag zo'n 10 artikels over 'Stop Kinderporno' staan. Vandaar dat we waarschijnlijk door enkele journalisten over die zaak opgebeld werden...
In de artikels wordt ons gewezen op het 'gevaarlijke en illegale' karakter van de website.
Men zou haast van een campagne kunnen spreken (van een 'complot' spreken we niet meer omdat dit woord na de zaak Dutroux uit de vlaamse woordenboeken werd geschrapt).
Zoals gewoonlijk, kwam Justitieminister De Clerck aan het woord die verklaarde dat 'de strijd' (alsof het om een Nederlands-Belgische oorlog gaat) 'niet gemakkelijk zal zijn'. 'Wat me ook stoort aan deze website is dat niet alleen de betrokken zedenmisdadigers maar ook hun naasten worden getroffen', aldus De Clerck. Als men echter weet op welke manier De Clerck doodzieke mensen zoals Marcel ten allen koste in zijn overbevolkte gevangenissen propt, dan weet men echter genoeg. Marcel heeft wegens zijn hopeloos lijden en het feit dat men hem als ongeneeslijk zieke in de gevangenis wil laten sterven, trouwens officieel euthanasie aangevraagd bij De Clerck die liet weten dat hij een euthanasiedeskundige heeft aangeduid...
Zoals te verwachten was, komt ook Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus met de zoveelste prekerige waarschuwing op de proppen terwijl Child Focus gedurende de voorbije jaren niet de minste aandacht besteedde aan de bijna 90.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort. Depover heeft het over 'het succesvol behandelen en reïntegreren van pedofielen in de maatschappij' terwijl hij zeer goed weet dat Marcel die door Child Focus thans als 'pedofiel' geboekstaafd staat, in de gevangenis van Brugge ligt weg te kwijnen.
Een christen-democratische burgemeester met veel 'waardenbesef' uit één of andere onbekende vlaamse gemeente, waarschuwt er dan weer voor dat 'Stop Kinderporno' de mensen 'nodeloos bang maakt'.
Het Nieuwsblad tenslotte, haalt er een 64-jarige gepensioneerde man bij die ooit zijn dochtertje betastte. Die vertelt dat hij 'reeds genoeg geleden en gestrafd' is geweest. Dat Het Nieuwsblad een groot hart heeft voor deze mensen, weten we inmiddels. Anderzijds stelde deze krant zich gewoon crimineel en meedogenloos op ten opzichte van Marcel en gaf zij niets om de tienduizenden slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort.

Zonder mij volledig achter de standpunten van Chris Hölsken te scharen, moet ik bekennen dat ik echt begin te walgen van de comedie die Het Nieuwsblad rond deze zaak opvoert. Waarom doen al die bezorgd lijkende figuren zoals minister De Clerck, nu plotseling zo hysterisch terwijl zij jarenlang zwegen over de tienduizenden gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) uit de kinderpornozaak Zandvoort ? En waarom laten zij de persoon die de moed had om deze zaak te onthullen, zonder een oog te verpinken in de gevangenis doodgaan terwijl zij zeer goed weten dat heel wat mensen deze zaak van dichtbij volgen ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Hier volgt mijn antwoord op de vraag die Het Nieuwsblad vandaag aan haar lezers stelde:

Vraag: Moet een website met de naam van pedofielen kunnen?

Mijn reactie: 'Waarom niet ? Het Nieuwsblad nagelde ons verenigingslid Marcel Vervloesem immers 11 jaar lang aan de schandpaal.
Hij werd een 'kindermisbruiker' en zelfs een 'geestesgestoorde' genoemd.

Waar ligt dan het probleem eigenlijk ?

Waarom deze campagne van Het Nieuwsblad om pedofielen te beschermen terwijl Marcel Vervloesem van onze vereniging die door Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Coreliogroep jarenlang een 'kindermisbruiker' werd genoemd, in de gevangenis van Brugge ligt weg te kwijnen ?

Zoveel geeft Het Nieuwsblad dus niet om de mensen die zij als pedofiel afschilderde.

Volgens mij is er een andere reden om de website 'Stop Kinderporno' en de Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken van deze site, aan te vallen en in discrediet te brengen...'


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

FOTO:

Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, tesamen met de inmiddels vermoorde Gina Bernard-Pardaens, onderzoek deed.
De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.
Maar van de belofte van De Clerck kwam niets in huis. Marcel Vervloesem werd vals beschuldigd en voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd nadat het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort voor onderzoek aan justitie werd overhandigd.
De kinderpornojager werd in de Vlaamse pers gedurende 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker', 'zelfbenoemde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt en de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderfolteraars vrijuit konden gaan.
De Clerck die na zijn ontslag in de zaak Dutroux (1998), opnieuw justitieminister is geworden dank zij het feit dat zijn partijcollega Jo Vandeurzen door de Fortis-zaak in opspraak kwam, wil dat de zwaar zieke Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen...) ten allen koste in één van zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijft.
De Minister die zich steeds beklaagt over de overbevolking in zijn gevangenissen en die een 'menselijke justitie' predikt, zorgt er zelfs voor dat de artikels 72 e.v. van de Belgische strafuitvoeringswet geblokkeerd blijven zodat Marcel Vervloesem zich op geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel kan beroepen.
Hij schendt daarmee de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

---

De vermeldingen ivm een aantal belgische pedofielen waren gisteren te bekijken op de volgende link:
vermelding pedofielen

08-04-09

Partijdige rechters: Wraking slechts een of twee keer per jaar toegestaan


OK.Min.Just. Italy.thumb_home_7f769c263bb31052In het Nederlandse dagblad NU van 7 april 2009 stond dat advocaten steeds vaker een rechter ongeschikt proberen te laten verklaren, ofwel te wraken. Dat zou blijken uit een onderzoek van het dagblad Trouw.

Wraking is de juridische procedure waarbij een advocaat om een andere rechter vraagt, omdat hij de behandelende rechter partijdig vindt.

Het aantal wrakingsverzoeken lag in 2008 op 228, terwijl dit er in 2001 nog ongeveer honderd waren.

Een hoogleraar advocatuur van de Universiteit van Amsterdam zei dat het wel 'mode' lijkt onder advocaten. De man, die zelf advocaat is, stelde dat er 20 jaar geleden nauwelijks werd gewraakt. Hij wijt dit aan het feit dat heel wat jonge collega's naar dit middel grijpen, in de volle overtuiging dat ze gelijk hebben.

Erg veel succes hebben de wrakers over het algemeen niet. Bij de meeste rechtbanken wordt een of twee keer per jaar een dergelijk verzoek door een andere rechter gehonoreerd.

Over de grenzeloze partijdigheid van bepaalde rechters die het proces via de bevriende media uitvechten en zelfs dossierstukken doen verdwijnen, sprak de hoogleraar niet...

11:40 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wraking rechters |  Facebook |

'Avondklok voor kinderen die overlast veroorzaken'


OK.politiewapen.dyn007_original_200_160_jpeg_2627191_de36c63ac7775648ecd875af897bee1eDat meldde het Algemeen Nederlands Persbureau van 7.4.2009.
Onze 'democratische rechtstaat' begint wel zeer rare vormen aan te nemen...

--------

DEN HAAG - Burgemeesters kunnen straks een avondklok instellen voor kinderen onder de twaalf jaar die op straat rondhangen en daar voortdurend overlast veroorzaken.

De ouders moeten er dan voor zorgen dat hun kind 's avonds niet alleen de straat opgaat. Ouders die dat verzuimen, zijn strafbaar.
De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met deze nieuwe bevoegdheid voor burgemeesters. Een Kamermeerderheid steunde een PvdA-voorstel om een nieuwe wet tegen voetbalvandalisme en ernstige overlast uit te breiden met de avondklok voor 12-minners.

?Overlast

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil met het amendement de overlast door hangjeugd terugdringen en ouders doordringen van hun taak als opvoeders.
De Kamer schaarde zich dinsdag ook achter de nieuwe wet tegen vandalisme en ernstige overlast. De wet geeft burgemeesters en officieren van justitie meer invloed om op te kunnen treden tegen vandalen en andere veroorzakers van overlast.

Nieuwe wet

De Kamer schaarde zich dinsdag ook achter de nieuwe wet tegen vandalisme en ernstige overlast. De wet geeft burgemeesters en officieren van justitie meer bevoegdheden om preventief op te treden tegen vandalen en andere veroorzakers van overlast.
Het parlement breidde de nieuwe wet verder uit met een regeling die de voorbereiding van openlijke geweldpleging strafbaar stelt.

Uitbreidingen

De coalitiepartij ChristenUnie kon zich niet vinden in alle uitbreidingen van het wetsvoorstel en moest daarom tegen de hele wet stemmen. De regeringspartij steunde het oorspronkelijke wetsvoorstel, maar vindt de extra bevoegdheid tot het opleggen van een avondklok voor 12-minners ''veel te zwaar voor een burgemeester'', zei Kamerlid Ed Anker.
Hij verzette zich ook tegen de aanvulling die de voorbereiding van openlijk geweld strafbaar maakt, omdat de Raad van State zich daarover niet heeft kunnen uitspreken.

NU 7 april 2009 - © ANP

10:42 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avondklok voor kinderen |  Facebook |

30-03-09

AIVD faalde rond Irak


Iraq2Kabinet beperkt openbaarmaking geheime stukken
Commissie-Davids onderzoekt rol van AIVD in Irakoorlog

DEN HAAG, maandag - De commissie-Davids stelt een diepgaand onderzoek in naar de onthullingen in De Telegraaf over het falende inlichtingenwerk van de geheime dienst AIVD voorafgaand aan de oorlog tegen Irak in 2003.

Dat bevestigt een woordvoerder van de commissie. "Wij nemen de berichtgeving, die we als zeer serieus beschouwen, onmiddellijk mee in ons onderzoek. De commissie kan naar aanleiding van de Telegraafreportage ook stukken opvragen bij de AIVD en betrokken ministeries." De commissie-Davids richt zich op de besluitvorming van het kabinet om politieke steun te verlenen aan de Amerikaans-Britse inval in Irak en is onlangs aan het werk gegaan. Uit de reportage in deze krant van afgelopen zaterdag bleek dat de AIVD het kabinet in de aanloop naar de oorlog op het verkeerde been heeft gezet door klakkeloos buitenlandse inlichtingenrapporten over te nemen.
De AIVD vertrouwde vooral op inlichtingen van de Britse collegadienst MI6 en meldde het eerste kabinet-Balkenende dat Irak beschikte over chemische en biologische wapens. De MI6-rapporten bleken later ondeugdelijk. Van eigen onderzoek of verificatie door de AIVD was destijds nagenoeg geen sprake, zo is naar voren gekomen tijdens zeer recente ambtelijke evaluaties.
Woensdag houdt de Tweede Kamer een spoeddebat over de commissie-Davids, omdat het kabinet volgens de oppositie de kennisname en openbaarmaking heeft beperkt van staatsgeheime stukken zoals AIVD-rapportages. GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema wil dat premier Balkenende voor het debat schriftelijk opheldering geeft over de onthullingen in De Telegraaf. De door het kabinet ingestelde commissie heeft via de eigen website al een 'behoorlijk aantal' tips binnengekregen, aldus de woordvoerder. "Daaruit is ons al gebleken hoezeer de kwestie-Irak leeft onder veel burgers."

De Telegraaf, ma 30 mrt 2009

10:32 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: aivd faalde rond irak |  Facebook |

23-03-09

Psychische folteringen in Nederlandse gevangenissen


atelier_baybasinAtelier Baybasin: PI Haaglanden, Zoetermeer

Dat Huseyin Baybasin graag schildert, bleek reeds uit de illustraties die boven mijn laatste columns staan. In de gevangenis is hij met deze hobby doorgegaan. Niet al zijn schilderijen zijn gesigneerd en slechts weinigen dragen een titel, maar ze hebben allemaal een bijzonder krachtige uitstraling. Een groot deel van zijn schilderijen is in 2003 naar zijn geboorteplaats in Diyabakir zijn gestuurd voor een tentoonstelling. De opbrengst van de verkoop ging naar een project voor dakloze kinderen.

Huseyin Baybasin werd op 27 maart 1998 gearresteerd. Na een lang proces werd hij op 30 juli 2002 door het Hof Den Bosch veroordeeld tot levenslang. We hebben gezien, hoe alle bewijzen tegen hem vervalst zijn. Inmiddels zit Baybasin reeds ruim 10 jaar onschuldig in de gevangenis en zijn contact met de buitenwereld wordt tot het minimum beperkt. De redactie van Zembla wil hem graag interviewen, maar al zijn verzoeken tot contact met journalisten worden afgewezen.

Baybasin werd aanvankelijk opgesloten in de EBI te Vugt, zogenaamd voor zijn eigen veiligheid, want de Grijze Wolven stonden hem naar het leven. In de EBI heerst een zeer streng regime: geen contact met de buitenwereld, slechts twee uur per dag buiten de cel, wekelijks anale visitatie en zo voort. In december 2003, na bijna zes jaar, werd Baybasin overgeplaatst naar een normaal regime. Op 6 juli 2006 besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat deze behandeling in strijd is met art. 3 van het EVRM. Sindsdien loopt er een procedure tegen de Staat, voor een vergoeding van de immateriële schade. Aan deze langdurige mishandeling heeft Baybasin een post traumatische stress stoornis overgehouden. Zijn grootste angst is, te worden teruggeplaatst in de EBI.

Na zijn plaatsing in een normaal regiem is Baybasin tot twee maal toe opnieuw geïsoleerd, met als doel om hem terug te plaatsen in de EBI. De eerste keer was in de zomer van 2005. De directeur van de gevangenis beriep zich op een advies van het GRIP, maar het GRIP wist van niets. Na ingrijpen van zijn advocaten is Baybasin toen in Alphen aan de Rijn geplaatst.

Op 12 april 2007, tien dagen nadat zijn advocaten een aanklacht hadden ingediend tegen Demmink cs, stapte Demmink deze gevangenis binnen, samen met het hoofd Gevangeniswezen, Gijs Wouters, en de Advocaat-generaal in zijn zaak, mr. Kolkert.
Baybasin werd toen geïsoleerd, samen met een andere gevangene die over Demmink had geschreven in de bajeskrant Respond. Het Kort Geding om Demmink (en Wouters en Kolkert) te verbieden om zich nog verder te bemoeien met de situatie van Baybasin, werd afgewezen. Het hoger beroep loopt nog.

Na het vonnis in kort geding begonnen in de gevangenis in Alphen berichten te circuleren als zou Baybasin willen ontsnappen. Op zijn verzoek is dat direct aan de directeur gemeld met de mededeling dat hiervan geen sprake was. Toch werd Baybasin op basis van een anonieme tip in december 2007 weer geïsoleerd en naar Vught gebracht, met het doel hem in de EBI te plaatsen. De anonieme tip bleek volledig in strijd met wat er in de gevangenis van Alphen over Baybasin werd gezegd: men noemde hem daar een modelgevangene. Toen heeft men hem maar in Zoetermeer geplaatst, op de afdeling Beperkt Gemeenschaps Geschikten (BGG). Sindsdien heeft hij bijna geen mogelijkheden tot telefoneren, de meeste van zijn medegevangenen hebben een psychische stoornis en zo voort. Het lijkt een ideale omgeving om iemand met een stress syndroom, opgelopen door zes jaar eenzame opsluiting in de EBI, nog wat verder te pesten.

Twee weken geleden een ontving Bybasin opnieuw een waarschuwing dat men iets tegen hem aan het organiseren was. Op dit moment is Baybasin dus aan de goden is overgeleverd. Het einde van zijn bestaan zou voor een aantal figuren bij Justitie wel bijzonder goed uitkomen! Maar dat laten we niet gebeuren…

Met ansichtkaarten en brieven kunnen we zowel Baybasin opbeuren, als het gevangenispersoneel laten weten, dat hij niet alleen staat in zijn strijd. Ook een vriendelijk briefje aan de directeur van de gevangenis, dat de veiligheid van Baybasin ons ter harte gaat, kan de kans op nieuwe stiekeme acties tegen hem misschien wat verminderen. Het adres is:

PI Haaglanden
t.a.v. Huseyin Baybasin
geb. 25 juni 1956
Postbus 99
2700 AB Zoetermeer

Help Huseyin Baybasin om deze strijd te overleven!

Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Baybasin/Demmink op 21 juni, 2008
Bron: http://www.boublog.nl/2008/06/21/atelier-baybasin-pi-haaglanden-zoetermeer/

Baybasin16'MensenrechteninEuropa'politiekegevangenenenpsychische mishandelingen

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

20-03-09

Werkgroep Morkhoven ondersteunt Stop Kinderporno


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_ContactkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In België dat op internationaal vlak bekend staat als een centrum van kinderhandel, worden kindermisbruikers systematisch beschermd. Vandaar dat er door topambtenaren binnen Justitie en figuren als De Beuckelaere, voorzitter van de zogenoemde Privacy Commissie, voortdurend met de 'privacy' van deze criminelen wordt geschermd.

Wie goed op de hoogte is, zal zich ongetwijfeld nog herinneren op welke manier de handel in Moldavische meisjes door enkele werknemers van de Vlaamse intercommunale 'CIPAL', door de Vlaamse overheid, waaronder enkele vlaamse ministers, dichtgedekt werd.

In Nederland bestaat er een pedofielenvereniging die werkelijk aanstootgevend is en het sexueel misbruiken van kinderen aannemelijk wil maken.
In België daarentegen is pedofilie zogezegd onbestaande terwijl de kindermisbruiken en sexuele uitbuiting van kinderen, er door de overheidsinstanties systematisch ontkend en dichtgedekt worden.

Het sluiten van de website Stop Kinderporno, op vraag van de Belgische justitieminister en na een klacht van Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, roept bij de Werkgroep Morkhoven niet de minste verbazing op.

De manier waarop het gerecht van Turnhout en de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een politierapport- bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder ook baby's) in de doofpot staken, zegt immers genoeg.

Op het gerecht van Turnhout verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde, de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem die nu al zes maanden lang in de gevangenis zit opgesloten en die nu op een gewone cel van de gevangenis te Brugge 'herstellende' is van een zeer zware hartoperatie. De bedoeling is dat de anti-kinderporno-activist nu rustig verder wegkwijnt in de gevangenis.
De Werkgroep Morkhoven vroeg enkele maanden geleden in een aangetekende brief aan justitieminister De Clerck om deze verdwijningen te laten onderzoeken. Zij ontving echter geen antwoord. De minister heeft maar een 30-tal kabinetsmedewerkers ter beschikking en zwijgt deze zaak liever dood. Vandaar dus.

Op het hof van beroep te Antwerpen noemde advocaat-generaal Marc Tack die op basis van enkele gevonden baboestokjes die nooit onderzocht werden, de 'zwaarst mogelijk straf' eiste voor Marcel Vervloesem, de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel maar een zeepbel'. En dat terwijl het rapport van de federale politie dus over bijna 90.000 slachtoffertjes spreekt !
Toen de Hoge Raad voor de Justitie tevens schriftelijk bevestigde dat er 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren, was de advocaat-generaal echter verplicht om schoorvoetend maar openlijk toe te geven dat hij zich 'vergist' had. Dit verhinderde hem echter niet om Marcel Vervloesem die hij een 'gevaarlijke pedofiel' vond, op basis van een onvolledig dossier tot drie jaar gevangenisstraf te laten veroordelen.
De Werkgroep Morkhoven vroeg in een aangetekende brief aan justitieminister De Clerck om de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken maar ook nu deed de minister alsof hij niets gezien of gehoord had. Dank zij zijn stilzwijgende houding kunnen de kindermisbruikers, kinderfolteraars en kinderpornoproducenten uit de zaak Zandvoort, ongestraft hun gang blijven gaan.

Toen de advocaat van Marcel Vervloesem aan de minister vroeg om snel werk te laten maken van de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet, zweeg de minister opnieuw. De minister wenst immers geen rekening te houden met de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die iederéén het recht geeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel.
De Clerck heeft echter de tegenslag dat een aantal politici zijn doofpotpolitiek en die van de Vlaamse Christen Democraten, meer dan beu zijn.
Op 17 maart 2009 vroeg volksvertegenwoordiger André Van Nieuwkerke (sp.a) in een schrifteljke vraag aan De Clerck hoe het nu eigenlijk staat met de uitvoeringsbesluiten van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden.
De heer Van Nieuwkerke stelde namelijk vast dat de artikelen 72 tot en met 80 van de wet van 17 mei 2006, twee jaar na het wetgevend werk, nog altijd niet uitvoerbaar zijn.
'Ik weet dat een aantal gevangenen hiervoor in aanmerking komen. Nog langer wachten, maakt hun toestand enkel schrijnender', aldus de volksvertegenwoordiger die met zijn parlementaire vraag (Vraag nr. 4-3231), de nagel op de kop slaat en aantoont dat het eindeloze geklaag en gezaag van minister De Clerck over de 'overbevolkte gevangenissen', op niets slaat.

Tot slot voegen we hierbij nog de tekst van het U.S. Department of State uit 1997, waarin België terecht omschreven wordt als een doorvoerhaven en een eindbestemming van de handel in vrouwen en kinderen.

-----------------

U.S. Department of State

Belgium Country Report on Human Rights Practices for 1997

In January 1998, the American government submits a report on the Belgian situation of children's rights who establishes that the country is both a transit point and destination for trafficking of children, who also recognises the prostitution of children. This joins the opinion of Marc Verwilghen, former president of the Dutroux commission, ex-minister of the justice and who writes on 15/10/1996 to the president of Werkgroep Morkhoven: "the events of these last weeks do not leave any doubt of the reality of the pedo- pornographic and the prostitution of children in Belgium."

The document already foresees that the Dutroux lawsuit will not start before second half of 1998. Yet, it will only begin on the second quarter 2004, according to Marc Dutroux: due to the fact that he was just childen's provider for a certain elite of politicians, judges andpolice officers.

Children

Belgium has comprehensive child protection laws, which the Government seeks to enforce.
The Francophone and Flemish communities have agencies dealing with children's needs. Government and private groups provide shelters for runaways and counseling for children who have been physically or sexually abused. The Government provides compulsory education up to the age of 18.

In 1995 the Government enacted laws designed to combat child pornography by increasing penalties for such crimes and for those in possession of pedophilic materials. The law permits prosecution of Belgians who commit such crimes abroad. Another 1995 law provides that criminals convicted of the sexual abuse of children cannot receive parole without first receiving specialized assistance and must continue counseling and treatment upon their release from prison.

Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children. In the first half of 1997, 120 children from 37 different countries were trafficked in the country, the largest number from Romania (21).

In 1996 the authorities uncovered a pedophile/child pornography and trafficking ring. The criminal investigation of this ring continued through 1997. Five suspects remained in detention; however, their trial was unlikely to begin before mid-1998.

A parliamentary commission continued to investigate allegations of corruption and complicity in the law enforcement and judicial system.
By December no judicial or police officers had been imprisoned or sanctioned for collusion related to the pedophile case.

In response to the public outcry over the handling of the pedophile case, the Government established acenter for missing and exploited children. The Prime Minister appointed the center's president and board of directors in May, and the center opened in December.

Children have the right to a voice in court cases that affect them, such as divorce proceedings. The law states that a minor "capable of understanding" can request permission to be heard by a judge, or a judge can request an interview with a child.

Child prostitution is of limited scope, but, in response to recommendations made in a 1994 government study, police have received instructions to be especially diligent in combating prostitution among those who appear to be under the age of 18.

There is no societal pattern of abuse directed against children.


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.stopkinderporno.com
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal en europees gebied gemoeid zijn.

19-03-09

Journalisten zijn geen heiligen


lunshofpedoJournalisten die deel uitmaken van een pedo-netwerk. Je acht het niet voor mogelijk ! We hebben immers allemaal op school geleerd dat politici, rechters en journalisten een soort heiligen zijn. Ze staan overal boven en preken van 's morgens tot 's avonds hoe dat andere mensen zich moeten gedragen. Maar wat is er confortabeler dan als een heilige gezien te worden en tevens een liefhebber te zijn van kindermisbruik ? Perverser kan het niet en hoe perverser voor sommigen, hoe meer genot. Er zijn natuurlijk journalisten die heilig zijn maar dat is een kleine minderheid en percentage-gewijs ligt het aantal heiligen in de perswereld niet hoger dan elders.

----------

Kees Lunshof was lid pedo-netwerk

Hiermee verklaring voor het Telegraaf-berufsverbot tegen webmaster!

Kees Lunshof, voormalig lid van de hoofdredactie van De Telegraaf, maakte deel uit van het Nederlandse pedofielen-netwerk onder ‘leiding’ van Joris Demmink. Dat melden twee bronnen: een ‘AIVD-informant’ en een medewerker van Justitie. Via deze link een overzicht van het pedofielen-netwerk in kwestie dat zich niet alleen bezig hield met kindermisbruik, maar ook met ‘import’ van kinderen uit ondermeer Oost-Europa en met sadisme. Kees Lunshof overleed op 19 november 2007 aan kanker. Opvallend is dat hij als nimmer een journalist eerder in de Nederlandse geschiedenis op een voetstuk werd geplaatst: zo betrachtte de volledige tweede kamer enige minuten stilte om de pedofiel te ‘herdenken’ en werd er zelfs een ‘Kees Lunshof-lezing‘ in het leven geroepen onder het wapperend banier van het Ministerie van Algemene Zaken. MP Balkenende sprak bij gelegenheid van de eerste lezing de woorden: “Alleen een overheid die eerlijk en open is over wat wel en niet kan, behandelt burgers als volwassen mensen.” Deze website was reeds eerder op de hoogte gebracht van de nauwe banden tussen Kees Lunshof en Joris Demmink. Oud-minister Hilbrand Nawijn maakte in een interview met toenmalig Panorama-journalist Fred de Brouwer reeds melding van een verhouding tussen Kees Lunshof en de heer Felix Rhodius, toenmalig hoofd van het Kabinet van de Koningin. De affaire krijgt waarlijk monsterlijke en demonische proporties als we ons realiseren dat op het moment dat Telegraaf-journalisten Joost de Haas en Bart Mos berichtten over ‘justitiele doofpotten’ en ‘pedofielen-netwerken van hooggeplaatsten‘ een lid van hun eigen hoofdredactie deel uitmaakte van genoemd netwerk van sadistische kindermisbruikers.
Later nam Joos de Haas het in een opmerkijk stuk -dat thans ook in een geheel ander daglicht komt te staan- op voor Joris Demmink. Geldt hier het adagium: de aanval is de beste verdediging, zoals ook aan de orde lijkt te zijn bij de excessieve eerbewijzen waarmee Lunshof na zijn dood werd overladen en die in geen enkele redelijke verhouding staan met zijn leven (hij werd door vrijwel iedereen gehaat en veracht als een arrogante blaaskaak)?

Thans wordt ook duidelijk waarom De Telegraaf coute que coute wilde voorkomen dat uw webmaster bij Wakker Nederland in dienst trad: op het moment dat hij in bespreking raakte met De Telegraaf over de functie van correspondent ZO-Azie was hij reeds lange tijd bezig met de affaire-Demmink en het Nederlands pedofielen-netwerk. Bovendien komen er steeds meer aanwijzingen dat dit netwerk ook in Thailand actief was. Het risico dat uw webmaster de Telegraaf-coryfee zou ontmaskeren als een sadistische pedofiel werd blijkbaar te groot geacht. Hiermee geeft de huidige hoofdredacteur Sjuul Paradijs tevens een fraaie proeve van waar zijn werkelijke prioriteiten blijkbaar liggen. De Telegraaf zelf noemde Lunshof bij diens overlijden ‘een kroonjuweel’.

Gepubliceerd door Micha Kat 14 maart, 2009 in Algemeen
Kees Lunshof


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Foto: Kees Lunshof

20:54 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: journalisten zijn geen heiligen |  Facebook |

18-03-09

De moord op satanist Paul Schaap


4cqb620bVermoordesatanistwasmogelijkeenpedofielSatanistischeVrijheidspartij

'Dode Maartensdijk Satanist en mogelijk pedofiel'

MAARTENSDIJK, vrijdag - Paul Schaap, de aanhanger van de Satanistische Vrijheidspartij die woensdagavond dood werd gevonden in zijn huis in het dorp Maartensdijk (gemeente De Bilt) en vermoedelijk is vermoord, wordt vanuit diverse kanten in verband gebracht met pedofilie.

Gesprekken met buurtbewoners van zowel zijn nieuwe als zijn voormalige adres en research op internet geven een beeld op van een bijzonder omstreden man, die als aanhanger van het satanisme niet alleen de duivel liefhad, maar ook pedofilie goedkeurde.Op de website www.stopkindersex.com is Schaap, een man van een jaar of zestig getooid met baard en paardenstaart en naar verluidt homoseksueel, een gezocht man. Hij wordt daar een eersteklas pedo genoemd. Onder pseudoniemen als Azazel, Satan666 en Freedom zou het slachtoffer zich op diverse kinderpornoforums hebben begeven. ’s Nachts zat hij urenlang aan het computerbeeldscherm gekluisterd, overdag zaten de gordijnen dicht.
Bewoners aan de Industrieweg kennen zijn reputatie. Hier heeft Schaap tot juni vorig jaar gewoond, genietend van zijn uitkering. Een boef met wie niet te praten viel, wordt hij genoemd, een gevaarlijke klant ook. En een viezerik. ,,Onze kinderen hebben hem gezien toen hij zich voor het raam stond te bevredigen’’, zegt een stel. Ook verhalen ze over de tieners ‘van beschermd wonen’ die wel eens naar binnen gingen bij Paul. Het wantrouwen was groot, ‘maar gemeente en politie zei ons dat ze hem op heterdaad moesten betrappen en verder niets konden doen’.
Opvallend vinden de bewoners het dat zowel dinsdag als die week ervoor twee keer is ingebroken in de voormalige woning van Schaap. ,,Eigenaardig dat hij zo kort daarop wordt omgelegd’’, vindt de vrouw des huizes. ,,Het moet iemand zijn die wraak wilde nemen, of een persoon uit z’n vriendjeskring’’, vult haar man aan. Zelfs in het plaatselijke verzorgingscentrum Dijckstate is de dood van Schaap het gesprek van de dag.
De politie liet gisteren weinig over de zaak los. Zegsman Bernhard Jens wil niets zeggen over de vermeende inbraken van eergisteren en vorige week. Vandaag wordt sectie op het lichaam verricht en wordt duidelijk hoe de man om het leven is gekomen.
De advocaat van Schaap, meester Witvoet, heeft gisteren niet gereageerd op vragen van deze krant. Ook de gemeente wilde om privacyredenen niets zeggen. De rechtbank Utrecht kon niet aangeven of Schaap een strafblad heeft.

Pieter Buss
De Telegraaf, do 5 feb 2009
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3185510/___Dode_man_Maartensdijk_Satanist___.html

ec8b1fb0_450VermoordesatanistwasmogelijkeenpedofielSatanistischeVrijheidspartij

LINKS:

- 'Een pedo als buurman'
- 'De buren van AZAZEL/FREEDOM/SATAN666/LUCIFER aan het woord'
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

22:06 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: de moord op satanist paul schaap |  Facebook |

05-03-09

STOP KINDERPORNO - Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_ContactkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In België dat op internationaal vlak bekend staat als een centrum van kinderhandel, worden kindermisbruikers systematisch beschermd. Vandaar dat er door topambtenaren binnen Justitie en figuren als De Beuckelaere, voorzitter van de zogenoemde Privacy Commissie, voortdurend met de 'privacy' van deze criminelen wordt geschermd.

Wie goed op de hoogte is, zal zich ongetwijfeld nog herinneren op welke manier de handel in Moldavische meisjes door enkele werknemers van de Vlaamse intercommunale 'CIPAL', door de Vlaamse overheid, waaronder enkele vlaams ministers, dichtgedekt werd.

In Nederland bestaat er een pedofielenvereniging die werkelijk aanstootgevend is en het sexueel misbruiken van kinderen aannemelijk wil maken.
In België daarentegen is pedofilie zogezegd onbestaande terwijl de kindermisbruiken en sexuele uitbuiting van kinderen, er door de overheidsinstanties systematisch ontkend en dichtgedekt worden.

De bijgevoegde tekst van de U.S. Department of State uit 1997, omschrijft België terecht als een doorvoerhaven en een eindbestemming van de handel in kinderen en vrouwen.

-----------------

U.S. Department of State

Belgium Country Report on Human Rights Practices for 1997

In January 1998, the American government submits a report on the Belgian situation of children's rights who establishes that the country is both a transit point and destination for trafficking of children, who also recognises the prostitution of children. This joins the opinion of Marc Verwilghen, former president of the Dutroux commission, ex-minister of the justice and who writes on 15/10/1996 to the president of Werkgroep Morkhoven: "the events of these last weeks do not leave any doubt of the reality of the pedo- pornographic and the prostitution of children in Belgium."

The document already foresees that the Dutroux lawsuit will not start before second half of 1998. Yet, it will only begin on the second quarter 2004, according to Marc Dutroux: due to the fact that he was just childen's provider for a certain elite of politicians, judges andpolice officers.

Children

Belgium has comprehensive child protection laws, which the Government seeks to enforce.
The Francophone and Flemish communities have agencies dealing with children's needs. Government and private groups provide shelters for runaways and counseling for children who have been physically or sexually abused. The Government provides compulsory education up to the age of 18.

In 1995 the Government enacted laws designed to combat child pornography by increasing penalties for such crimes and for those in possession of pedophilic materials. The law permits prosecution of Belgians who commit such crimes abroad. Another 1995 law provides that criminals convicted of the sexual abuse of children cannot receive parole without first receiving specialized assistance and must continue counseling and treatment upon their release from prison.

Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children. In the first half of 1997, 120 children from 37 different countries were trafficked in the country, the largest number from Romania (21).

In 1996 the authorities uncovered a pedophile/child pornography and trafficking ring. The criminal investigation of this ring continued through 1997. Five suspects remained in detention; however, their trial was unlikely to begin before mid-1998.

A parliamentary commission continued to investigate allegations of corruption and complicity in the law enforcement and judicial system.
By December no judicial or police officers had been imprisoned or sanctioned for collusion related to the pedophile case.

In response to the public outcry over the handling of the pedophile case, the Government established acenter for missing and exploited children. The Prime Minister appointed the center's president and board of directors in May, and the center opened in December.

Children have the right to a voice in court cases that affect them, such as divorce proceedings. The law states that a minor "capable of understanding" can request permission to be heard by a judge, or a judge can request an interview with a child.

Child prostitution is of limited scope, but, in response to recommendations made in a 1994 government study, police have received instructions to be especially diligent in combating prostitution among those who appear to be under the age of 18.

There is no societal pattern of abuse directed against children.


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal een europees gebied gemoeid zijn.

28-02-09

STOP KINDERPORNO ! Angstpsychose bij Belgische justitieminister en Child Focus


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_Contact kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De Belgische Justitie en Child Focus die de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 foto's van slachtoffertjes, in de doofpot wisten te steken, gaan het de eerstvolgende maanden moeilijk krijgen.
De Nederlandse vereniging 'STOP KINDERPORNO' heeft namelijk besloten om ook op Belgisch gebied te gaan opereren.

Zoals justitieminister De Clerck in 1998 in een gesprek over kinderporno en de bestrijding ervan, tegenover het Algemeen Dagblad op een bijna schijnheilig-profetische wijze verklaarde: 'Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde. Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen die gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede.
Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier.
Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet omstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven'.

Toch kan Stop Kinderporno maar best voorzichtig zijn met de mooipraterij van De Clerck. De woorden van De Clerck waren immers nog niet koud of Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem werd van het 'bezit van kinderporno' en van 'kindermisbruik' beschuldigd en die laatste beschuldiging kwam note bene van iemand die als voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals, zelf zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.
De 'folteringen en verkrachtingen' waarvan men Marcel Vervloesem beschuldigde, hadden zogenaamd 20 jaar voordien plaats gehad, wat natuurlijk onmogelijk te bewijzen was.
Volgens de schriftelijke verklaring van één van de klachtindieners die praktisch allemaal een zwaar strafblad hebben, zou men door de halfbroer van Marcel Vervloesem voor de verklaringen aan de pers en de klachten bij justitie, betaald zijn geweest. De Procureur de Konings te Turnhout wenste met deze schriftelijke verklaring echter geen rekening te houden en stuurde ze gewoon terug want deze gegevens pasten niet binnen zijn kraam.

Justitie en de kindermisbruikers die ze beschermt, hadden maar één doel: Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven met alle middelen het zwijgen opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort. Vandaar dat Marcel Vervloesem door de Vlaamse media gedurende 11 jaren als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk werd gesleurd; in de senaat alwaar hij nochthans door de senaatsvoorzitter was uitgenodigd, niet over kinderpornonetwerken mocht komen spreken; de gerechtelijke stukken uit zijn strafdossier verdwenen en hij bij gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd nadat men hem trachtte te psychiatriseren enzoverder, enzoverder.

Stefaan De Clerck die als parlementslid regelmatig over deze zaak werd aangeschreven, hield zijn mond. Het is mede dank zij zijn zwijgen dat er momenteel geen onderzoek wordt gevoerd naar de door de Hoge Raad van Justitie vastgestelde verdwijningen van dossierstukken uit Vervloesem's dossier. Het is dank zij Minister De Clerck ook dat er geen onderzoek wordt gevoerd naar de verdwijningen van de door de Hoge Raad van Justitie bevestigde verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen alwaar de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' werd genoemd.

De Clerck blijft ook nog andere zaken doodzwijgen en wenst niet te antwoorden op de hem gestelde vragen over het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem en de wijze waarop artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet door hemzelf en zijn diensten wordt geblokkeerd.
Rekent De Clerck er misschien op dat Marcel Vervloesem die eerstdaags een zware hartoperatie zal moeten ondergaan waarvoor hij een drietal dagen in coma zal moeten blijven, de geest geeft zodat hij geen onderzoeken moet laten instellen ?


België krijgt 'pedofielenwebsite'

BRUSSEL - De controversiële Nederlandse website Stop Kinderporno krijgt volgende week ook een Belgische versie. Dat meldt De Morgen zaterdag. Op de site kunnen mensen nagaan of er in hun wijk een veroordeelde pedoseksueel woont. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) laat nagaan of er strafrechtelijk opgetreden kan worden.Initiatiefnemer Chris Hölsken, die de site dinsdag hoop te lanceren, blijft naar eigen zeggen binnen de wettelijke grenzen. Hij geeft geen namen vrij, enkel de buurt en in de toekomst mogelijk ook de precieze straat via een infolijn.

'Ik huiver van dit soort initiatieven. Dit creëert meer problemen dan oplossingen voor zowel dader als slachtoffer', laat minister van Justitie De Clerck weten in een eerste reactie. 'Dit is onze manier niet om met die problematiek om te gaan.'

Child Focus noemt het initiatief contraproductief. 'Waarom zouden pedoseksuelen zich laten behandelden als ze zo automatisch worden uitgesloten uit de maatschappij?' Child Focus vreest ook voor een onterechte angstpsychose.

zaterdag 28 februari 2009 | Bron: BELGA


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal een europees gebied gemoeid zijn.
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en die door Marcel Vervloesem en de intussen vermoorde Gina Bernaer-Pardaens werd opgespoord. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de doofpot werd gestopt. Op de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort die, volgens justitie -in tegenstelling tot de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem- 'te oud' waren om te onderzoeken, zijn talrijke gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) te zien... Op één van de foto's staat ook een meisje van hooguit tien jaar dat gewurgd werd.

25-02-09

Beter 'zelfbenoemd' dan benoemd door corrupte politieke partijen en instanties !


marcel_38219203_buitenenap300Beter'zelfbenoemd'danbenoemd door corrupte politieke partijen en instanties !

Paul Van Buitenen, het Europees Parlementslid dat de fraude en de corruptie binnen de Europese instellingen aan de kaak stelde en er zelfs voor zorgde dat het voltallige bestuur van de Europese Unie ontslag diende te nemen, heeft besloten op te stappen.

Opvallend is dat Van Buitenen in een persbericht van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) rond de zaak 'Neelie Kroes' van 28 september 2004 (http://www.novatv.nl/page/detail/nieuws/7344/) een 'zelfbenoemde fraudejager' werd genoemd.
Ook het Rotterdams Nieuwsblad had het telkens over de 'zelfbenoemde fraudejager' als zij over de Nederlandse europarlementariër sprak.

De persagentschappen ANP en Belga + de Nederlandse en Belgische dagbladpers nagelden de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, op dezelfde manier aan de schandpaal. Jarenlang spraken zij over de 'zelfbenoemde' en 'zelfverklaarde' kinderpornojager...


Van Buitenen haalt Kroes door het slijk

De Nederlandse europarlementariër Paul van Buitenen heeft keihard uitgehaald naar Neelie Kroes, de kandidaat-Europees Commissaris voor mededinging. Volgens hem heeft Kroes het Nederlandse parlement voorgelogen in de TCR-affaire (subsidie voor bedrijf van bevriende ondernemer), was ze op de hoogte van of betrokken bij diverse dubieuze zakelijke deals en heeft ze een geheime bankrekening in Zwitserland.

Kroes, die vandaag gehoord wordt door het Europees Parlement, reageerde gisteren via haar tijdelijk woordvoerder Cees Kole tamelijk laconiek op de beschuldigingen. ,,Ze kijkt uit naar de hoorzitting in het parlement. Dat is een serieus debat waar ze zich nu op voorbereidt,'' aldus Kole. Volgens Kroes maakt Van Buitenen zich schuldig aan 'ongefundeerde, tendentieuze aantijgingen'.

Bewijzen heeft de zelfbenoemde 'fraudejager' niet, zo geeft Van Buitenen onmiddellijk toe. Maar wel aanwijzingen. Zoveel aanwijzingen dat er volgens hem op zijn minst wel iets -waar rook is, is immers vuur - waar moet zijn van alle verdenkingen en geruchten die rond Kroes al jaren de ronde doen. En daarom is Kroes volgens hem niet geschikt voor haar nieuwe baan.

Van Buitenen heeft de Nederlandse regering en de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, de Portugees Barroso, herhaalde malen gevraagd om een integriteitsonderzoek van Kroes. Zo'n onderzoek, dat alle hoge politieofficieren, burgemeesters en andere bestuurders in Nederland standaard moeten ondergaan, moet worden uitgevoerd door de veiligheidsdienst AIVD. Maar zowel de Nederlandse regering als Barroso lieten Van Buitenen weten geen enkele aanleiding te zien voor zo'n onderzoek.

Die weigering sterkt Van Buitenen alleen maar in zijn overtuiging dat het helemaal fout zit met Kroes. Hij ziet tenminste '18 punten van zorg' in het dossier dat hij over haar heeft aangelegd. Dat dossier is naar zijn zeggen grotendeels gebaseerd op gesprekken en correspondentie met mensen die haar goed kennen. Zelfs binnen haar eigen partij, de VVD, zou twijfel bestaan over Kroes' integriteit. Volgens Van Buitenen zijn er mensen in de top van die partij 'die nu rustig achterover leunen, maar die het stiekem helemaal niet erg zouden vinden als ze eens stevig op haar gezicht zou gaan'.

Hoewel Neelie Kroes zich gisteren niet geroepen voelde om op de inhoud van Van Buitenens' beschuldigingen en verdachtmakingen in te gaan, is ze volgens bronnen in Brussel bijzonder ontstemd over de werkwijze van de fraudejager. ,,Dit komt heel dicht in de buurt van iemand moedwillig beschadigen.''

Hans Gertsen, Algemeen Dagblad
gepubliceerd op www.rotterdamsnieuwsblad.nl - dinsdag 28 september 2004
http://www.ad.nl/archive/?service=archive&articleID=rd116359


Europese Antifraude dienst... tien jaar later

Tien jaar geleden, op 9 december 1998, luidde Paul van Buitenen de klok over fraude en onregelmatigheden binnen de Europese Commissie. Na het aftreden in maart 1999 van de toenmalige Commissie onder voorzitterschap van Jacques Santer werd een nieuwe antifraudedienst opgericht genaamd OLAF. Vanaf 2004 zette Paul van Buitenen zijn strijd tegen fraude voort als lid van het Europees Parlement. Nu het einde van zijn mandaat nadert, is de grote vraag: hoe staat het na tien jaar met de fraudebestrijding binnen de EU-instellingen?

-----

'Met pijn in het hart moet ik constateren dat het nog steeds slecht gesteld is met de fraudebestrijding in de EU organisatie. Aan de basis van het probleem ligt de antifraudedienst OLAF, die van begin af aan verkeerd is opgezet en dus niet goed kan functioneren. Onafhankelijke deskundigen, die om advies werden gevraag na de val van de Commissie, waarschuwden hier al voor in 1999. Enerzijds is OLAF een onderdeel van de Commissie, anderzijds moet het operationeel onafhankelijk zijn, waardoor de Commissie niet kan ingrijpen als het fout gaat. Om dit gat te dichten werd een Comité van Toezicht in het leven geroepen. Volgens de deskundigen heeft dit Comité echter noch de expertise noch de legitimiteit om adequate controle op OLAF uit te oefenen. De jaarlijkse rapporten van dit Comité van Toezicht, maar ook een rapport van de Europese Rekenkamer uit 2005 hebben vervolgens gewezen op de tekortkomingen van OLAF. Jarenlang eigen onderzoek als lid van het Europees Parlement bevestigt dit beeld.

Laat ik uit vele gevallen er drie uitlichten. Op mijn verzoek en na lang aandringen startte begin dit jaar een onderzoek naar de selectieprocedure van één van de directeuren van OLAF. Het bleek dat één van de leden van het selectiepanel zelf in onderzoek was voor fraude, waardoor sprake was van een belangenconflict. Hoewel de directeur-generaal van OLAF hier van op de hoogte was gebracht door twee van zijn ondergeschikten, greep hij niet adequaat in. Naast het belangenconflict blijkt de hele selectieprocedure doorstoken kaart te zijn geweest. Hoewel ik de voornaamste bron van de aantijgingen ben, heb ik tot op heden geen toegang gekregen tot het onderzoeksrapport.
In 2002 beschuldigde OLAF een Duitse journalist van het weekblad ‘Stern’ van omkoping van een van zijn ambtenaren. In 2004 deed de Belgische politie een huiszoeking bij deze journalist en nam veel materiaal en brondocumenten in beslag. OLAF ontkent dat het deze huiszoeking heeft voorgesteld en toegang heeft gevraagd tot het bronmateriaal, terwijl OLAF dat in werkelijkheid wel gedaan heeft. Als klap op de vuurpijl blijkt dat de hele aanklacht zelf in scène is gezet door OLAF. Zo doende heeft OLAF vele instanties en personen misleid: de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Hof van Justitie, de Europese Ombudsman, de Belgische en Duitse openbaar ministeries, de pers en zelfs zijn eigen onderzoekers! Tussen 2006 en 2008 ontving OLAF informatie van klokkenluiders over fraude binnen een door de Commissie gefinancierd centrum voor ontwikkelingssamenwerking (CDE). De aantijgingen waren gericht tegen zowel de voormalige als de huidige directeur. Terwijl de aantijgingen tegen de voormalige directeur onderzocht werden, gebeurde dat niet ten aanzien van de huidige directeur. OLAF bleek zelfs een 300 pagina’s tellend dossier met aantijgingen gewoon te hebben laten verdwijnen. Pas nadat de betreffende informatie voor de derde keer aan OLAF was verstrekt en ik met een collega-Europarlementariër had gedreigd zelf op onderzoek uit te gaan, blijkt alsnog een onderzoek te zijn gestart naar de huidige directeur. Ondertussen probeert die directeur de klokkenluiders te ontslaan vanwege hun hulp aan OLAF.

Samenvattend blijkt er heel veel aan de hand met OLAF.
Er wordt een loopje genomen met de rechten van de verdediging, deadlines voor de indiening van strafdossiers worden overschreden, politici worden beschermd en OLAF blijkt ook regelmatig bewust misleidende informatie te verspreiden over het verloop van zijn onderzoeken.
Vele parlementaire vragen, brieven aan en gesprekken met verantwoordelijken en zelfs Eurocommissarissen hebben niet geleid tot adequate actie.
Daarom is nu de tijd gekomen om met de resultaten van mijn jarenlange onderzoek in de openbaarheid te treden.
Ik wil niet alleen aangeven wat er mis is, maar ook mogelijke oplossingen voorstellen. Allereerst dienen alle onregelmatigheden binnen OLAF onderzocht te worden. Verder zijn er voor het beter functioneren van OLAF wat mij betreft twee opties. Deze opties kunnen worden benut totdat er een Europees Openbaar Ministerie is . De eerste optie is OLAF onafhankelijk maken van de Commissie door er een afzonderlijke organisatie van te maken. OLAF kan dan meer bevoegdheden krijgen, maar alleen als adequaat toezicht verzekerd is. Dit laatste betekent dat het toezichtsorgaan niet op basis van politieke benoemingen moet worden samengesteld, maar op basis van benoemingen door de openbaar ministeries in de lidstaten. De tweede oplossing is dat OLAF wordt opgeheven en dat zijn taken worden verdeeld over bestaande instanties binnen de Europese Unie die meer expertise in huis hebben op de terreinen die nu door OLAF worden bestreken. Ik hoop dat dit zal leiden tot adequate fraudebestrijding binnen de EU in de komende tien jaar!'

Door Paul van Buitenen - 5/12/2008
Paul Van Buitenen - website

Foto's: Marcel Vervloesem, Paul Van Buitenen

24-02-09

Actie stop de ‘slimme’ meters voor gas en elektriciteitsgebruik


cameraBewaking_pDe actie tegen de 'slimme' spionagemeters voor gas en elektriciteitsgebruik breidt zich uit via www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl. Op 3 maart vergadert de Eerste Kamer-commissie over de wetsvoorstellen en op 10 maart kan de beslissing tot verplichte invoering in de plenaire vergadering genomen worden. Haast is geboden dus help mee en doe het snel.

Het verplicht invoeren van ‘slimme’meters voor energieverbruik, zoals voorgesteld in de wetsvoorstellen no 31320 en 31374 is in strijd met het doelbindingsprincipe. Het registreren van energieverbruik dient om de kosten van de hoeveelheid afgenomen energie te kunnen berekenen en het is, op zijn zachts uitgedrukt, onwenselijk dat deze registratie voor andere doeleinden wordt ingezet.

Het invoeren van een meetsysteem waarmee draadloos, op afstand, minutieus gegevens worden vastgelegd over ieders gedrag, over wanneer men thuis is, slaapt of wakker is, hoe vaak de douche gebruikt wordt, hoeveel personen er zich volgens statistische gemiddelden in een woning bevinden, hoe warm woonruimte gestookt wordt enz, is een onnodige en onacceptabele inbreuk op het privé-leven. Inbreuk door het meetbedrijf, de netwerkbeheerder, de energieleverancier en indirect ook de overheid, die op grond van de Wet Vorderen Gegevens, onbeperkt toegang heeft tot alle vastgelegde gegevens over de burger.
Dat het systeem ten doel heeft om het gedrag van mensen te kunnen monitoren, de gegevens te kunnen doorspelen aan geïnteresseerde derden en energielevering op afstand te kunnen afsluiten, zijn technische mogelijkheden waaraan het gedrag ‘achter de voordeur’ niet gekoppeld dient te worden.

Het draadloze systeem is technisch bovendien ook niet te beveiligen tegen de mogelijkheid dat onbevoegden zich gegevens van gebruikers en/of van de energievoorziening toe-eigenen. Dat kan iedereen die aangesloten is op het systeem, maar ook allen die in eenzelfde gemeente of wijk of straat wonen, in gevaar brengen.
Gevaren die variëren van mogelijkheden tot chantage t/m simpelweg afsluiten door kwaadwillenden van elementaire levensvoorzieningen.
Ook daarom is een dergelijk systeem onacceptabel.

Het is uitermate ongepast dat de regering dergelijke wetsvoorstellen probeert in te voeren terwijl de burger hier totaal onwetend van is.

Als doel voor de zoveelste privacy inperking wordt deze keer geen terrorisme, maar promotie van energiezuiniger gebruik opgegeven. Terwijl de nieuwe meters nota bene zelf energie gebruiken, en niet zo ‘slim’ zijn dat ze overcapaciteit van eigen opgewekte zonne-energie kunnen meten. Het gedrag om energie te verspillen zal er in elk geval niet door veranderen.

De titel van de wetsvoorstellen doet vermoeden dat de invoering op voorschrift van hogerhand (de EU) gebeurd, maar ook dat is niet correct. Een alternatief meetsystemen waarbij uitsluitend de klant zelf precies kan aflezen hoeveel men op enig moment gebruikt voldoet en verdraagt zich wèl met de bepalingen van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.
De wetsvoorstellen druisen qua privacy regelrecht in tegen de EVRM bepalingen.

Samenvattend: de wetsvoorstellen voor het invoeren van een ‘slimme’ meters voor energieverbruik druisen in tegen de fundamentele burgerrechten op vrijheid, en een ongestoord gezinsleven en introduceren een totaal onnodig risico voor ieders veiligheid.

De initiatiefnemers van de actie doen een dringend verzoek op allen voor steun en hulp.
De actie breidt zich uit en wordt gevoerd via www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl Haast is geboden, dus teken in elk geval snel de petitie en geef zoveel mogelijk bekendheid aan de actie.

vereniging vrijbit - 24.02.2009

Indymedia

09:46 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie stop slimme meters |  Facebook |

Tweede Kamer: Eerste digitaal burgerinitiatief


digitaal.voorstel.Ned.33331988_jpg_607271dEerste digitale burgerinitiatief naar Tweede Kamer

ROTTERDAM/DEN HAAG - Het eerste digitale burgerinitiatief wordt woensdag bij de Tweede Kamer ingediend.

De raadsleden Arno Bonte (Rotterdam) en David Rietveld (Den Haag) van GroenLinks verzamelden sinds de jaarwisseling 63.775 handtekeningen om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden. Ze vinden dat uitsluitend professionals vuurwerk mogen afsteken.

40.000

Als 40.000 mensen het initiatief via internet ondertekenen, moet de Tweede Kamer het voorstel in behandeling nemen. 'Meer plezier met minder vuurwerk' heeft de primeur. De twee raadsleden overhandigen de handtekeningen woensdag aan VVD-Kamerlid Johan Remkes, die voorzitter is van de commissie voor burgerinitiatieven.

Aanpakken

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken gaf eerder dit jaar al aan dat het kabinet voorlopig niet denkt aan een verbod op vuurwerk voor consumenten. Volgens de minister zijn er ongeveer evenveel Nederlanders voor als tegen een verbod op consumentenvuurwerk. Wel wil zij het illegale vuurwerk blijven aanpakken, omdat daarmee de meeste ongelukken gebeuren.

De duizenden ongevallen per jaar zijn voor de initiatiefnemers de reden om voor een verbod te pleiten. Bovendien leidt het massaal afsteken van vuurwerk volgens hen tot giftige smogvorming in de stedelijke gebieden en levert het geluidsoverlast op.

Steun

Dat er in korte tijd zoveel handtekeningen binnen zijn gekomen, geeft naar hun mening aan dat er landelijk steun voor is. Zij vinden dat de minister hun voorstel een kans moet geven.

NU, 17 februari 2009 © ANP

Foto: Voorzitter van de commissie voor burgerinitiatieven Johan Remkes - Foto: Dijkstra bv. Dijkstra, Fotoburea

01:06 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: eerste digitaal burgerinitiatief |  Facebook |

23-02-09

Paul van Buitenen verlaat Europarlement


_38219203_buitenenap300De werking van de EU-fraudedienst die zaken in de doofpot stopte, zal er met het vertrek van Paul van Buitenen niet op verbeteren...

---------

Het Nederlandse Europarlementslid Paul van Buitenen stopt ermee en zal niet meedoen aan de verkiezingen in juni.

Zijn besluit kwam er nadat er geen actie werd ondernomen door zijn collega parlementsleden, de Europese Commissie en de EU-fraudedienst toen hij vermeende misstanden aan het licht bracht.

'Heel erg teleurstellend', zei de fraudejager zondag in het tv-programma KRO Reporter. Na zijn verkiezing in 2004 ontdekte hij onregelmatigheden waaronder vriendjespolitiek bij de EU-dienst OLAF die fraude moet opsporen en aanpakken.

Van Buitenen werd in 1999 al bekend door zijn onthullingen over vriendjespolitiek door een Franse EU-commissaris. Naar aanleiding van deze onthulling trad de hele Europese Commissie af.

Met zijn partij Europa Transparant kwam Van Buitenen in 2004 het parlement binnen. Hij beschuldigde toen ook de Nederlandse EU-commissaris Neelie Kroes van corruptie, maar kon dat niet hard maken. Daarnaast kreeg hij ook ruzie met zijn fractiegenote Els de Groen, die uiteindelijk alleen doorging. Van Buitenen beet zich vast in onderzoekswerk en deed amper mee met de poltieke besluiten.

dem - De Standaard, maandag 23 februari 2009 | Bron: ANP

12:45 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: paul van buitenen stopt ermee |  Facebook |

22-02-09

Terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan: Open Brief aan de partijvoorzitters


DU baby Afghanistan 3DeSmerigeOorloginAfghanistanWaaraanMoedigeNederlandseSoldatendeelnemen

Van: Jan Boeykens
Aan: pvda.nl, cda.nl, d66.nl, christenunie.nl, partijsolidara.nl, groenlinks.nl, partijvoordedieren.nl, sgp.nl, sp.nl, vvd.nl, degroenen.nl, duurzaamnederland.nl, libdem.nl, nederlandtransparant.nl, ncd.nu, ncpn.nl, klokkenluiderspartij.com, verenigdeseniorenpartij.nl, nmp.nl, psp92.nl, r.verboom.cddp.nl, libertarischepartij.nl, e.schuurman.eerstekamer.nl, ambassade.afghanistan, acrimeagainsthumanity, ad.nl, ambassade.irak, anne-wil.duthler.nl, avliegenthart.sp.nl, linda.augusteijns.eerstekamer.nl, b.nieuwenhuizen.tweedekamer.nl, ccvink, cabinet.mod.mil.be, GroenLinks.tweedekamer.nl, g.devries-leggedoor.nl, eerstekamer.nl, hoofdredactie.demorgen.be, h.c.m.vedder.eerstekamer.nl, harms.bmg.eur.nl, h.franken.eerstekamer.nl, ha.doek.nl, hantenbroeke.tweedekamer.nl, hans-gert.poettering.europarl, volkskrant.nl, trouw.nl, parool.nl, nd.nl, metronieuws.nl, nos.nl, r.verdonk.tweedekamer.nl, revu.tijdschriften, rotterdamsdagblad.nl, sgp.tweedekamer.nl, spfractie.tweedekamer.nl
Datum: 22 feb. 2009
Onderwerp: terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan

Geachte Partijvoorzitters,

Betreft: terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan

De tol die de Nederlandse bevolking voor de oorlog in Afghanistan moet betalen, wordt met de dag groter en is voor heel wat Nederlanders onaanvaardbaar geworden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Nederlandse troepen zouden deelnemen aan een 'opbouwmissie' in Afghanistan. Dit is echter uitgemond in bijna dagelijkse gevechtshandelingen en bombardementen die ook de plaatselijke bevolking treffen.

Om de enorme financiële kosten en het verlies aan mensenlevens (zowel bij de Nederlandse soldaten als bij de Afghaanse burgers) te voorkomen, kunnen de Nederlandse troepen zich het best terugtrekken uit Afghanistan.

De Nederlandse bevolking kan zich via een volksreferendum over een al dan niet verdere deelname aan de oorlog in Afghanistan uitspreken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Foto: Slachtoffertje van bommen met verarmd uranium

21-02-09

'Groene' omroep Llink vecht om voortbestaan


imagesimages-1overbevolkinggrondrechtenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Bewindvoerder benoemd voor omroep Llink

Amsterdam, 20 febr. De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag voorlopige surseance van betaling aan omroep Llink verleend. Tegelijkertijd is Paul Schaink uit Amsterdam benoemd tot bewindvoerder. Dat heeft de omroep laten weten.

De ‘groene’ omroep meldt dat Schaink er alles aan wil doen om Llink te behouden, omdat het naar zijn overtuiging een waardevolle organisatie is met een mooie missie.

„Belangrijk is dat het vertrouwen bij het Commissariaat voor de Media wordt hersteld en er voor 1 april nog 25.000 mensen lid worden van omroep Llink. Wij moeten zien hoe en waar het tekort precies is ontstaan, hoe wij de begroting voor de toekomst weer sluitend krijgen, en liefst ook nog welke ruimte we kunnen creëren om het tekort na verloop van tijd weer terug te verdienen”, aldus Schaink.

Llink moet voor 1 april minimaal 150.000 leden hebben om te kunnen blijven bestaan. De laatste dagen zit er schot in het ledenaantal. Vrijdagmiddag stond de ledenteller op de website van de publieke omroep op 124.564. Dat is een toename van bijna 2500 leden in twee dagen.

Een woordvoerster van Llink reageerde verheugd op de plotselinge snelle toename van het aantal leden. „We zijn er heel blij mee. We merken deze dagen dat de draagkracht van Llink heel groot is. Mensen bellen en mailen ons massaal om lid te worden. De steunbetuigingen stromen binnen. Iedereen lijkt te willen helpen. Veel mensen steken ons een hart onder de riem en dat stellen we zeer op prijs.

”Llink begon twee weken geleden met de laatste fase van de ledenwerfcampagne onder de titel ‘Nu wordt het Llink’. De teller stond toen nog op 120.000.

NRC 20 februari 2009 - ANP

21:35 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: laat llink niet links liggen |  Facebook |

Algemeen Dagblad wil niet door De Telegraaf maar wel door De Persgroep opgeslokt worden


JeanMalomgredemediageenpluriformiteitmaarcommerciëleéénheidsworst

PCM: AD naar Telegraaf onbestaanbaar

ROTTERDAM - Een overname van de PCM- kranten Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en het AD door concurrent De Telegraaf is niet in het belang van PCM. Dat zegt topman Bert Groenewegen van het krantenbedrijf.

Hij reageert daarmee op een bericht van de Volkskrant dat de Telegraaf Media Groep (TMG) samen met uitgever Weekbladpers een bod zou hebben uitgebracht op de PCM-kranten. Die twee zouden de buit willen verdelen: Weekbladpers aast op de Volkskrant en Trouw, De Telegraaf wil het AD en NRC Handelsblad.,,Mocht er een bod komen van de Telegraaf op PCM-titels, dan kan ik nu al zeggen dat ik een dergelijk scenario zo onwenselijk vind dat ik het niet eens zou adviseren aan onze aandeelhouders,'' zegt Groenewegen. ,,Het is niet goed voor dit bedrijf. Daarbij zou ik het AD nooit uitleveren aan concurrent De Telegraaf.''

PCM verkeert al enige tijd in geldnood en is op zoek naar een strategische partner. Het bedrijf onderhandelt al maanden met twee partijen: investeerder HAL is geïnteresseerd in de NRC en De Persgroep in alle PCM-kranten en met name het AD. Deze uitgever uit België geniet ook de uitgesproken voorkeur van het AD. De Persgroep biedt het AD verreweg het beste toekomstperspectief, meent AD-hoofdredacteur Jan Bonjer. Overname door De Telegraaf noemt hij een horrorscenario.

Bianca Rootsaert van journalistenvakbond NVJ kan zich goed voorstellen dat het AD bevreesd is in handen van het Telegraafconcern te vallen. ,,De titel AD zou kunnen verdwijnen, TMG kan zaken in elkaar gaan schuiven. Dat zou heel slecht zijn voor de pluriformiteit. Kranten maken nieuws. Hoe minder kranten er zijn, hoe minder nieuws er is.''

Ook voorzitter Els Swaab van de stichting Democratie en Media, meerderheidsaandeelhouder van PCM Uitgevers, benadrukt dat het voortbestaan van alle kranten uit de PCM-stal 'een heel zwaar punt' is.

Zij vindt het nog te vroeg voor een oordeel over de interesse van TMG. ,,Onze stichting is geworteld in de sociaal-democratische hoek, terwijl de Telegraaf toch wel erg rechts gezind is. De raad van bestuur van PCM zal een eventueel nieuw bod bekijken, maar wel moeten meewegen dat we niet voor niets al zo lang met De Persgroep praten. We zijn al een heel eind met hen. Die gesprekken gaan goed.''

De redactieraad van het AD vreest verschraling van het media-aanbod. In een verklaring bestempelt de raad een bod van TMG als 'vijandig'. Het Telegraafconcern wilde geen commentaar geven.

Door MARK LANGESLAG
AD, donderdag 19 februari 2009

HP/De Tijd openen nieuwssite


OK.INTERNETOud-hoofdredacteuren HP/De Tijd openen nieuwssite

AMSTERDAM - Gerard Driehuis, Henk Steenhuis en Thieu Vaessen, alledrie ooit lid van de hoofdredactie van opinieweekblad HP/De Tijd, hebben maandag een nieuwswebsite geopend. Dat maakten de drie bekend.

Welingelichtekringen.nl moet de Nederlandse lezer een betere toegang bieden tot nieuwssites uit het buitenland. Volgens de initiatiefnemers biedt de site dagelijks een selectie van een tiental bijzondere artikelen uit internationale media, vat die samen en verwijst de lezer vervolgens door naar het originele bericht.

,,Welingelichtekringen wil een gidsfunctie vervullen voor iedereen die gebruik wil maken van het enorme aanbod aan beschouwingen, reportages en interviews van topjournalisten dat dankzij internet binnen handbereik is gekomen.''
,,Dit soort sites was er helemaal nog niet. Wij hadden er zelf behoefte aan en kennelijk de rest van Nederland ook, want het loopt storm'', aldus Driehuis. Volgens de kersverse internetjournalist is de website sinds de start vereerd met ,,tienduizenden bezoeken''.

(ANP)
AD vrijdag 20 februari 2009

12:16 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: media nieuws nederland |  Facebook |

20-02-09

Zes gedetineerden Schiphol in hongerstaking


img-241105-282.onlineBildoverbevolkinggrondrechtenmensenrechtenbestaannietinBelgië

SCHIPHOL - Zes buitenlanders die vastzitten in het detentiecentrum op Schiphol-Oost, zijn in hongerstaking gegaan.

Drie van hen zijn inmiddels overgebracht naar een detentiecentrum in Zeist. Een van hen drinkt ook niet meer.
Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Justitie vrijdag gezegd.

De gedetineerden eten sinds donderdag niet meer, omdat ze zich volgens de woordvoerster niet kunnen vinden in de manier waarop het vreemdelingenbeleid op hen wordt toegepast.

Luchtruimte

De buitenlanders, die aan de grens zijn geweigerd, waren donderdag in de luchtruimte toen ze niet meer terug naar hun cellen wilden.
Uiteindelijk zijn ze geboeid ''en zonder weerstand'' naar de cel teruggebracht.
De woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ontkent dat de gedetineerden hardhandig zijn geboeid en dat een aantal van hen in elkaar is geslagen, zoals de vluchtelingenorganisatie Prime beweert.

Arts

Een speciaal team, waarin ook een arts zit, houdt de hongerstakers in de gaten.
Buitenlanders die Nederland niet in mogen, kunnen in afwachting van uitzetting in zogeheten vreemdelingenbewaring worden geplaatst.
De marechaussee kan vreemdelingen bij de grens tegenhouden, omdat ze bijvoorbeeld geen geldig paspoort of visum hebben of een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid.

Gedetineerden

Volgens Prime hadden donderdag vijftien gedetineerden via de telefoon laten weten in hongerstaking te gaan.

''Er bestaat over de duur en de reden van het vastzitten zoveel onduidelijkheid dat de asielzoekers zich genoodzaakt voelen om deze actie te beginnen'', staat in een verklaring van Prime.

Nu.nl. 20 februari 2009 © ANP

Foto: Detentiecentrum Schiphol

16-02-09

De Nederlandse Koningin en de kinderpornozaak Zandvoort


Brief aan de Nederlandse Koningin: geen antwoord

BeatrixImagepatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 25 september 2008

Aan Koningin Beatrix, Koningin der Nederlanden

Majesteit,

Betreft: Hoofdgetuige in kinderpornozaak Zandvoort moet beschermd worden

De Werkgroep Morkhoven bezorgde U in 1998 enkele kopies van de kinderporno-cd-roms Zandvoort.

Ook de Belgische Koning ontving een aantal kopies van deze cd-roms Hij liet deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Enkele maanden geleden stelde de Hoge Raad voor de Justitie echter vast dat deze cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren.

De Belgische justitieminister werd van deze verdwijning en van de tevens door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem, per aangetekende brief dd.30.5.2008, van deze diefstallen op de hoogte gebracht.
De minister liet echter geen onderzoek instellen omdat hij vond dat deze diefstallen deel uitmaakten van de 'gerechtelijke procedure'.

Marcel Vervloesem werd een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort.

Hij begint vandaag aan zijn 21ste dorst- en hongerstaking in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge en dreigt, als hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort, eerstdaags in een diabetische coma te vallen waar hij misschien niet meer levend of met een ernstige hersenbeschadiging uitkomt.

Meer informatie vind U in bijgevoegde omzendbrief.

In de hoop op Uw tussenkomst te rekenen in deze zaak en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

-------

Omzendbrief

WERKGROEP MORKHOVEN ROEPT NEDERLANDSE KAMERLEDEN DRINGEND OP OM DE HOOFDGETUIGE IN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT TE BESCHERMEN

BRUSSEL, 25.9.2008 - Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven begint in zijn isoleercel voor besmette gevangenen in de gevangenis van Brugge, vandaag aan zijn 21ste dorst- en hongerstakingsdag.

Vervloesem wordt in de gevangenis van Brugge op bijna dezelfde manier behandeld als de manier waarop de drie Koerdische DHKP-C gevangenen destijds werden behandeld. Die kregen een speciaal regime voor 'terroristen' opgelegd. Het speciaal celregime bestond -zoals in het geval van Vervloesem- ondermeer uit maatregelen van isolatie, geen briefwisseling, contactverbod met andere gevangenen en beperkt familiebezoek.

Voor de Brusselse kortgedingrechter verklaarde de Brugse gevangenisdirectie indertijd dat zij 'op duidelijke instructie van de Minister van Justitie handelde' en dat zij 'daarom de eerdere beslissingen van de kortgedingrechter naast zich had neergelegd'.

De verdediging van de gedetineerden, waaronder Mter Raf Jespers die thans de advocaat van Marcel Vervloesem is, vond het van groot belang dat de diverse rechterlijke tussenkomsten duidelijk maakten dat het etiket 'terrorisme' niet automatisch aanleiding mag geven tot een celregime waarbij de meest elementaire mensenrechten niet meer dienden gerespecteerd te worden.
De verdediging moest ook vaststellen dat de Minister van Justitie en de gevangenisdirectie te Brugge ondanks duidelijke opeenvolgende beslissingen van de kortgedingrechters een gebrek aan respect voor deze beslissingen van de rechterlijke macht toonden en de beslissingen naast zich poogden neer te leggen.

De uitspraken van de kortgedingrechter hebben echter niets aan deze toestanden veranderd want, alhoewel Marcel Vervloesem nooit het etiket 'terrorisme' kreeg opgespeld, valt zelfs hij onder het eerder genoemde speciaal regime voor zogezegde terroristen.

Marcel Vervloesem werd zes weken geleden nog door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitgenodigd.

Het College van procureurs-generaal beloofde hem een rapport van deze hoorzitting te zullen overmaken maar indien de zware zieke Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker,) eerstdaags in een diabetische coma geraakt en daarbij overlijdt of ernstige hersenschade oploopt, dan zal er van dit rapport niet veel meer in huis komen.

De Werkgroep Morkhoven begint zich af te vragen of justitieminister Vandeurzen bepaalde afspraken met de Nederlandse justitie maakte.

Kort na zijn aantreden maakte Vandeurzen immers bekend dat hij zijn relaties met de Nederlandse justitie 'sterk wilde verbeteren'.


Schrijf naar Marcel Vervloesem, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem and forward his adress:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - Cel 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

15-02-09

Justitie en Jongerenprostitutie


patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Heel wat mensen zitten al jarenlang in voorhechtenis terwijl hun schuld niet eens bewezen is.

Anderen werden veroordeeld op basis van roddels of valse beschuldigingen en moesten vaststellen dat de ontlastende documenten uit hun strafdossier zijn verdwenen.

Rond topambtenaren van justitie die ervan verdacht worden jongeren te hebben misbruikt, zoals Joris Demmink in Nederland, wordt daarentegen zelfs geen onderzoek geopend.

In de kinderpornozaak Zandvoort die de Belgische justitie in de doofpot stopte, kwam een magistraat voor die kinderen had misbruikt. De procureur van Turnhout beloofde enkele jaren geleden om een onderzoek te laten instellen naar deze zaak. Van een onderzoek kwam er echter niets in huis nadat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, schriftelijk verklaarde dat de magistraat een nachtclubuitbater uit Charleroi was.
Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven stelde echter vast dat de informatie van Georges Zicot niet klopte en bedoeld was om deze zaak dicht te dekken. Vandaar dat justitie besloot om hem, niettegenstaande zijn zeer slechte gezondheidstoestand, in de gevangenis van Brugge op te sluiten en hem voorgoed het zwijgen op te leggen.
Op het hof van beroep te Antwerpen dat, volgens de Psycho Sociale Dienst (PSD) te Brugge, het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem achterhoudt, verdwenen ook 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde. Justitieminister De Clerck wenst niet te reageren op het verzoek van de Werkgroep Morkhoven om terzake een onderzoek te laten instellen.


CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

Financiële steun:

Rekeningnummer 679-2005531-56

Penitentiair Complex Brugge
Legeweg 200
8200 Sint-Andries

Voeg als mededeling toe: rekening gevangenen marcel vervloesem 7 10 1952
(Vergeet zeker niet 7.10.1952 als geboortedatum te vermelden en bewaar zorgvuldig uw stortingsbewijs voor in geval er zich problemen zouden voordoen)

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

09:09 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie en jongerenprostitutie |  Facebook |

De Zaak Demmink


stansmall2De term ‘weggejorist’ heeft een nieuwe dimensie gekregen. Vorige week werd bekend dat het Haagse gerechtshof heeft besloten Joris Demmink, de secretaris-generaal van Justitie, niet te vervolgen wegens o.a. pedofilie en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Aanvankelijk stond ik sceptisch tegenover deze zaak, want het behelst hier een wel heel spectaculair complot. De Turkse Koerd Baybasin - in 2002 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor drugshandel en moorden - zou door een samenwerking van Turkse en Nederlandse autoriteiten erin zijn geluisd, onder meer met behulp van gemanipuleerde telefoontaps.
Om druk te zetten op de Nederlandse autoriteiten zou de hoogste ambtenaar van justitie zijn gechanteerd met het feit dat hij zich aan jonge knapen op Turks grondgebied zou hebben vergrepen. Demmink kwam, zoals bekend, eerder in opspraak omdat hij schandknapen zou hebben bezocht in het Eindhovense Anne Frank-plantsoen. Maar de media die hierover berichtten moesten destijds alle bakzeil halen. Voor het misdaadtijdschrift Koud Bloed interviewde ik een tijdje terug Klaas ‘IRT’ Langendoen die in opdracht van Baybasins advocaat Van der Plas onderzoek verrichtte in Turkije. Hij schreef daarover een rapport dat Van der Plas weer heeft ingebracht bij het hof. Tijdens ons gesprek werd mij voor het eerst pas goed duidelijk wat er nu allemaal tegen Demmink aan materiaal ligt. En dat is niet misselijk…

Zo is er een video-opname van de knaap die vertelt dat hij op 12-jarige leeftijd werd misbruikt door Demmink - hij is bij naam en toenaam bekend. Ook is er een video-opname van de politieagent die indertijd belast was met de beveiliging van buitenlandse functionarissen en die de schandknaap aan de justitietopman zou hebben ‘geleverd’.
Daarnaast zijn er nog getuigenissen van politiebeambten die met de manipulatie van de telefoontaps waren belast en ligt er een rapport van de Turkse inlichtingen- en veiligheidsdient. Voor een goed overzicht van de zaak, leze men NWO-INFO.

Nu zeg ik niet dat dit voldoende is voor een veroordeling - zeker in zedenzaken moet er heel zorgvuldig met bewijs worden omgegaan. Maar het Haagse hof heeft niet eens kennis willen nemen van het door Van der Plas ingebrachte materiaal. De video-opnames weigerden de raadsheren te bekijken; de ruim twintig (!) getuigen zijn niet nader gehoord.
Daarmee laadt het hof de verdenking op zich dat het meewerkt aan een justitiële doofpot.
En blijft er ook de geur van klassenjustitie rond deze uiterst delicate zaak hangen - een ‘gewone’ Nederlander zou hier toch minder snel mee wegkomen, vermoed ik.

Een paar dagen geleden belde ik Klaas Langendoen en vroeg hem om een reactie. ‘Het is teleurstellend dat het hof niet eens kennis heeft willen nemen van het door ons ingebrachte bewijsmateriaal. Ze hebben het weggejuridiseerd. Maar we zijn nog lang niet klaar met deze zaak’, zei hij. ‘Voor alle partijen zou het goed zijn als deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht, ook voor Demmink.’

Inmiddels is bekend geworden dat de misbruikte jongen Mustafa Y. zelfstandig aangifte heeft gedaan tegen Demmink. Een ander slachtoffertje zou snel kunnen volgen. Benieuwd hoe ze dit gaan ‘wegjorissen’.

Stan de Jong
5 november , 2008
Blog Stan de Jong

Foto: Stan de Jong - Stan de Jong is een Nederlandse journalist, publicist en scenarioschrijver. Na een studie rechten aan de Universiteit Utrecht begon hij in 1991 als freelancer voor diverse onderwijsbladen en publiceerde hij onder anderen in NRC Handelsblad, Sum en Trouw. Tevens was hij columnist bij Havana, het periodiek van de Hogeschool van Amsterdam.

08:26 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zaak demmink |  Facebook |

Marcel Vervloesem: Nederlandse Koningin - Antwoord van de Nederlandse Minister van Justitie


antwoordJustitie.Claudia.mailpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

14-02-09

Korte berichtgeving: porno-archief verdwenen


ad.van.den.Berg2_78809hdemmink_1_12.jpg.20090208192226.resized.120x120patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 14.2.2009

Gemeente Leeuwarden is porno kwijt

LEEUWARDEN (ANP) - Het porno-archief van de gemeente Leeuwarden is verdwenen. Dat heeft een medewerker van het Historisch Centrum Leeuwarden donderdag gezegd.

Het archief is in de jaren zeventig aangelegd door een gemeenteambtenaar. ,,Alles wat met Leeuwarden te maken heeft moest destijds gearchiveerd worden, dus ook pornografische afbeeldingen, aldus de medewerker.

Tijdens een verhuizing is het archief verdwenen. ,,Het had geen vaste plek.'' De medewerker sluit niet uit dat een collega het stiekem mee naar huis heeft genomen.

---------

De website 'Klokkenluideronline' van journalist Micha Cat waarop heel wat informatie is weer te vinden over de zaak Demmink die in Nederland voor ophef zorgt, zou van Wikipedia en Google zijn gehaald.

Wikipedia wist Demmink, Google deze website

Foto's:
- Ad van den Berg, voorzitter van de nederlandse pedofielenvereniging
- Joris Demmink, een Nederlandse topambtenaar die sinds 2002 secretaris-generaal is van het ministerie van Justitie, werd in 2003 door de bladen Panorama en de Gay Krant in verband gebracht met seksueel misbruik van minderjarige jongens. De Rijksrecherche concludeerde in haar onderzoek dat er geen bewijzen waren voor strafbare feiten.

16:03 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: porno-archief verdwenen |  Facebook |

STOP KINDERSEX: Dirk Mellema in 'Rotterdam Vandaag & Morgen'


ad.van.den.Berg2_78809hpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 14.2.2009

Op 11.2.2009 schreef de nederlandse journalist Dirk Mellema in 'Rotterdam Vandaag & Morgen' (ook wel eens 'De meest Rotterdamse krant van Rotterdam' genoemd) over de 'overéénkomsten tussen Yvonne van Hertum van 'STOP KINDERSEX' en actievoerder Marcel Vervloesem van de Belgische vereniging 'Werkgroep Morkhoven'.

Reeds in de eerste regels van zijn artikel, alwaar hij het heeft over Marcel Vervloesem als de 'zelfbenoemde bestrijder van kindermisbruik', laat Dellema merken uit welk vaatje hij zal tappen.

Dellema maakt zijn lezers vervolgens wijs dat de kinderpornozaak Zandvoort alleen maar sloeg op een kinderpornoverzameling waar niks verkeerd mee is terwijl er op de 90.000 foto's gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) staan die door de kinderpornoproducenten waarschijnlijk tegen een zacht prijsje aan allerlei perverse personnages verkocht werden.

Daarna volgen de elementen die in de vlaamse pers gedurende 11 jaren werden aangewend om Marcel Vervloesem als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal te nagelen.

Over het feit dat de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem volledig 'fake' waren en dat de Belgische justitie, zoals de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde, zelfs de ontlastende stukken uit het strafdossier deed verdwijnen, spreekt Dellema vanzelfsprekend niet.
Ook het feit dat de kinderpornozaak Zandvoort door het proces tegen Marcel Vervloesem in de doofpot werd gestopt waardoor de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten vrijuit konden gaan, zwijgt Dellema in alle toonaarden.

Dellema had toch minstens ook de vraag kunnen stellen waarom de kinderen op de kinderporno-cd-roms Zandvoort nooit geidentificeerd werden en waar (de evenééns door de Hoge Raad van Justitie bevestigde) verdwenen kinderporno-c-roms Zandvoort op het hof van beroep in Antwerpen gebleven zijn, in plaats van enkel een samenraapsel te maken van vroegere uitspraken en gezegdes ?

Het bewijst in ieder geval dat hij de moeite niet heeft gedaan om het dossier grondig te bestuderen en gewoon verder is gegaan op de zaken die al 1000 keren geschreven en weerlegd werden.

De boodschap van Dellema is dan ook zeer duidelijk: stel Yvonne van Hertum en Marcel Vervloesem op eenzelfde lijn en kieper ze zonder omwegen tesamen in de vuilbak van de nederlandstalige commerciële riooljournalistiek waar dat er voor onderzoeksjournalisten geen plaats meer is.


De overeenkomsten tussen twee pedojagers

Waarom komt de naam van de Belg Marcel Vervloesem telkens bovendrijven als de Rotterdamse pedojaagster Yvonne van Hertum weer eens op de voorpagina’s prijkt. Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen die twee. Het Vlaamse dorpje Morkhoven werd in 1998 overspoeld door de wereldpers. Hier woonde Marcel Vervloesem, de zelfbenoemde bestrijder van kindermisbruik. Hij beweerde een wereldwijd netwerk van kinderporno op het spoor te zijn, waarvan een Nederlander uit Zandvoort de spil in het web zou zijn.

Die beschuldiging was onjuist. De man was wel een verzamelaar van kinderporno, die hij met anderen op internet uitwisselde, maar van een netwerk was geen sprake. Maar Vervloesems reputatie als kruisvaarder tegen kindermisbruik was gevestigd. Hij raakte verslaafd aan de publiciteit en kwam telkens met nieuwe onthullingen/beschuldigingen, die niet controleerbaar waren. Een bezoek destijds aan een politiebureau nabij zijn woonplaats was leerzaam. ,,Om privacyredenen kan ik niet alles zeggen, maar ik zou mijn kind niet aan hem toevertrouwen’’, vertelde een rechercheur. De rechercheur had gelijk. In 2006 werd Vervloesem door de rechtbank in Turnhout veroordeeld voor seksueel misbruik.

Hij kreeg vijf jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Tussen 1974 en 1996 heeft hij negen minderjarige jongens misbruikt, onder wie zijn halfbroer. Volgens een psychiatrisch rapport vertoonde de pedojager grensoverschrijdend seksueel ‘gedrag en vertoonde hij een voorliefde voor jonge jongens. Vervloesem had een gestoorde persoonlijkheid en hij maakte hij misbruik van zijn machtspositie als zelfverklaard hulpverlener.
Waarom jaagt iemand op pedoseksuelen als hij zelf kinderen misbruikt? ,,Vaak zijn deze mensen als kind zelf ook slachtoffer geweest. Ze beseffen dat ze fout zijn en willen dat goed maken door zichzelf als verdediger van misbruikte kinderen op te werpen’’, verklaarde een deskundige van de zedenpolitie in Utrecht.

Vervloesem ontkent tot op de dag van vandaag alle beschuldigingen. Hij is een pathologische leugenaar. Nu gaan we terug naar de Yvonne van Hertum. Ook zij is geobsedeerd door de bestrijding van pedofilie en ook zij zoekt op alle mogelijke manieren de publiciteit en ook zij is niet over haar eerste leugen gevallen. Dat zij over een rijke fantasie beschikt valt te lezen op de internetencyclopedie Wikipedia. Hier staat over haar vermeld dat de autobiografie dat zij schreef onder het pseudoniem Vonne de Bruin verzonnen zou zijn..

Wikipedia: ,,Haar vader zou haar een trauma hebben aangepraat door zijn eigen belevenissen uit de oorlog uitentreuren aan haar te vertellen. Haar vader overleefde Auschwitz, haar moeder Sobibór. Dit boek kwam in opspraak toen de Joodse gemeenschap haar betichtte van het verkondigen van onwaarheden: het gehele boek zou van A tot Z zijn verzonnen”.

Toen het boek uitkwam gaf zij een interview aan het Rotterdams Dagblad. Zij zei toen onder meer: ,,De haat tegen Duitsers is mij met de paplepel ingegoten. Als een Duitster mij de weg vraagt, dan barst ik in woede uit’’.
Wat is er nog waar als iemand zoiets kan verzinnen?

Dirk Mellema
Rotterdam Vandaag & Morgen - De meest Rotterdamse krant van Rotterdam
woensdag, 11 februari 2009

Foto: Ad van den Berg, voorzitter van de nederlandse pedofielenvereniging

Olanda - Rotterdams Dagblad: Attacco su Marcel e il Werkgroep Morkhoven


ad.van.den.Berg2_78809hpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

February 11, 2009

Subject: Attacco su Marcel e il Werkgroep Morkhoven

Caro Giorgio,

In Olanda la bomba è esplosa dopo che l'associazione 'STOP KINDERSEX' (fermate il sesso coi bambini ) ha publicato delle foto di pedoporno su internet.
Ce ne erano tanti sul loro sito che il loro server americano non ha messo.
L'associazione dei pedoporno ha sporto denuncia contro Stop Kindersex.
Il Werkgroep Morkhoven ha sostenuto Stop Kindersex, ma chiede di fare attenzione per le pubblicazioni di uomini che sono accusati di pedopornografia come l'attivista del Werkgroep Morkhoven Marcel Vervloesem o nei casi di separazione.

Il Werkgroep ha spiegato che la giustizia è responsabile per questa sorta di reazione di Stop Kindersex perchè lei stessa soffoca i casi degli abusi sessuali su minori.

In Olanda, Il partito socialista ha fatto delle domande circa il trattamento dei dossier degli abusi sessuali dei minori.
Ci sono 900 dossiers in Olanda (secondo informazioni di RTL-Notizie olandesi) che sono restate negli armadi giudiziari senza seguito.

Il giornale belga De Standaard che ha sempre attaccato Marcel, ha intervistato il presidente di Stop Kindersex e diceva, come ci si poteva aspettare,che si deve attendere una legge sulla privacy e chiedeva in maniera ipocrita di fare attenzione di non mettere degli innocenti davanti al plotone di esecuzione (è per questa ragione che loro hannoagganciato per dieci anni Marcel davanti al plotone di esecuzione).
Nell'articolo seguente che è stato pubblicato su 'Rotterdams Dagblad' si mette Marcel e la presidente di Stop Kindersex sullo stesso piano.

---------

Riassunto:

Le somiglianze di due cacciatori di pedoporno

Perchè si parla sempre di Vervloesem quando si parla di cacciatrice di pedoporno abitante a Rotterdam, Yvonne van Hertum.
Ci sono molte rassomiglianze tra i due.
Il piccolo villaggio di Morkhoven era stato visitato dalla stampa internazionale nel 1998.

In questo villaggio abitava Marcel Vervloesem, che di fatto lui stesso era stimato comeoppositore agli abusi sessuali sui minori.

Lui pretendeva di aver trovato una rete internazionale di pedopornografia infantile di cui il personaggio principale era un olandese di Zandvoort il personaggio principale.

Questa accusa era falsa. Quell'uomo era un collezionista di pedopornografia e lui scambiava delle foto con altri su internet. Non c'era nessuna rete.
Ma la reputazione di Vervloesem come uomo crocefisso contro gli abusi sessuali ormai era fatta. Lui divenne un drogato della pubblicità ed arrivava tutti i giorni con nuove scoperte che non c'era modo di controllare sulla loro veradicità. La nostra visita all'ufficio di polizia di qualche anno fa era stata chiara: 'Per ragioni di vita privata, io non posso dire tutto,ma io non consegnarei mai un bambino a lui', ci confidava un ricercatore. Il ricercatore aveva ragione.

Nel 2006 Vervloesem era condannato dal tribunale di Turnhout per abuso sessuale. Gli venivano inflitti 5 anni di prigione, di cui due con la condizionale.

Tra il 1974 e il 1996, lui aveva abusato di 9 minori di cui un suo fratellastro.

Il rapporto psichiatrico diceva che il cacciatore di pedoporno aveva una perversione sessuale che oltrepassava i limiti e preferiva i giovanetti Vervloesem aveva una personalità non equilibrata ed utilizzava la sua posizione di potere come uomo di aiuto,ma autodichiaratosi tale.
Perchè questo tipo di uomini sono a caccia di pedoporno?
'E' perchè anche loro sono stati abusati nella maggior parte dei casi anche loro. Loro sanno che sono stati sedotti e vogliono farlo anche loro.
E' per questo che si presentano come difensori di minori abusati', dichiarava uno specialista di fatti di morale della polizia di Utrecht. Vervloesem nega tutto fino ad oggi, cioè tutte le accuse rivolte a lui.
E' un mentitore patologico.
Ciò che concerne Yvonne van Hertum. Lei anche è ossessionata dalla lotta contro la pedopornografia. Lei anche mente e cerca pubblicità.
Lei ha una fantasia ricca come si può leggere su Wikipedia.
Si può leggere che l'autobiografia che lei scriveva sotto lo pseudonimo Vonne de Bruin è completamente fantasioso. Wikipedia: 'Suo padre l'aveva traumatizzata e così ripeteva le sue esperienze durante la guerra mondiale.
Suo padre sopravvisse ad Auschwitz, ma non come sua madre Sobibór.
La comunità ebraica criticava questo libro in cui lei racconta nessuna verità, ma solo fantasie.
Al momento che il suo libro era pubblicato, lei diceva in una intervista con Rotterdams Dagblad: 'Io ho imparato l'odio contro i tedeschi da bambina'.
Se un tedesco mi chiede di trovargli una via, io vado in bestia.
Che cosa ci può essere di vero se qualcuno può fantasticare fino a questo punto come in questo caso ?

--------

Tu vedi, caro Giorgio, che questo articolo è veramente scritto per screditare Marcel e la presidente di Stop Kindersex. Queste sono tutte dicerie e gli elementi citati del rapporto psichiatrico di Marcel sono falsi.
Nel rapporto invece poi si legge che Marcel è attirato sessualmente da ragazzine e che non è del tutto uno squilibrato, come lo si vuole far passare.

Jan

Jan Boeykens
Presidente di Werkgroep Morkhoven


Man1.fetch-15patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Fotografia:
- Ad van den Berg, presidente della parte pedofile (Olanda)
- Manuel Schadwald, un bambino scomparso in Germania ricercato da Marcel Vervloesem

07:00 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fermate il sesso coi bambini |  Facebook |

11-02-09

'Aanpak kinderporno voldoet niet'


nb06102004kinderpornokinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In Nederland is er een politieke discussie losgebarsten rond de aanpak van kinderpornozaken.
In België daarentegen geeft men geen informatie vrij over de stand van zaken en schermt men uitsluitend met de privacy-wet.
Anti-kinderpornoactivisten als Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven worden bij de afgifte van te onderzoeken kinderpornomateriaal aan justitie, door de gerechtelijke autoriteiten voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd.
Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met Marcel Vervloesem intensief rond de verdwijning van Manuel Schadwald in het Duitse kinderpornocircuit werkte, werd na maandenlange doodsbedreigingen zelfs koudweg afgemaakt.
In België worden kinderpornozaken zoals de kinderpornozaak Zandvoort systematisch in de doofpot gestopt en wie, zoals Marcel Vervloesem, de zaken durft aan te klagen, wordt gerechtelijk vervolgd en jarenlang door pedofielen en journalistieke moraalridders die herhalen dat 'niemand onschuldig aan de schandpaal mag genageld worden', minstens 10 jaren lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld.


SP-fractie wil een spoeddebat over de kwestie

900 zaken

Tegen honderden verdachten is aangifte gedaan en is er kinderporno in beslag genomen, maar vaak komt het niet tot vervolging. Inmiddels liggen er bij de politie 900 zaken op de plank.

Ernstig

Daarbij gaat het om ernstige zaken als misbruik van tieners voor seksfilms, peuters gebruikt voor sm-foto's en zelfs misbruik van baby's. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, waarvan de uitkomsten in het bezit zijn van RTL Nieuws.

Buitenland

Op 1 oktober 2008 lag er bij de politie 500 kinderpornozaken op de plank. Daarnaast heeft de KLPD ook nog eens 400 zaken uit het buitenland liggen die nog onderzocht moeten worden.

Achterstand

De politie kampt al jaren met grote achterstanden in het wegwerken van kinderpornozaken. Eind 2007 liet minister van Justitie Hirsch Ballin al weten dat er ruim 200 kinderpornozaken op de plank lagen. Dat aantal is de afgelopen jaren explosief toegenomen.

Reactie politie

Programmamanager Kinderporno bij de politie Peter Reijnders noemt het grote aantal plankzaken ernstig: "Ik ben zelf ook ouder van drie kinderen en je moet er niet aan denken dat je eigen kinderen voor dat soort viezigheid misbruikt worden, daar moeten we gewoon tegen optreden."

Miljoen foto's

Zedenrechercheur Van Dassel: "Over een tijdspanne van 2 à 3 jaar sprak je bij één verdachte met 100.000 foto's al over veel. Bij lopende onderzoeken komen we al meer dan een miljoen afbeeldingen per verdachte tegen".

Onvoldoende capaciteit

De opsporingscapaciteit blijkt volstrekt onvoldoende voor de grote hoeveelheid kinderpornozaken. In de politieregio's is gemiddeld maar 'anderhalf' rechercheur beschikbaar. Landelijk komt dat neer op 40 kinderpornorechercheurs, inclusief het Team Kinderporno van het KLPD.

Plan

De politie heeft een verbeterplan gemaakt. Zo verwacht de politie winst te halen door in beslag genomen materiaal door een computer te laten onderzoeken. Daarnaast wordt de hulp ingeroepen van de Boven Regionale recherche. Maar dit soort verbeterplannen zijn er de afgelopen jaren al vaker gepresenteerd en daar is weinig van terecht gekomen.

Spoeddebat

De Tweede Kamer heeft onthutst gereageerd op het grote aantal plankzaken. De SP-fractie wil een spoeddebat over de kwestie. Arda Gerkens van de SP zegt: "Ik vind dat echt verschrikkelijk. Seksueel misbruik van kinderen is een van ergste misdaden die we kennen en dat mag nooit maar dan ook nooit een plankzaak zijn".

Signaal

PvdA-kamerlid Kadija Arib: "Het signaal dat je daarmee afgeeft met name aan criminelen die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van kinderen is dat eigenlijk de overheid gewoon niks doet, ze kunnen gewoon hun gang gaan en ze maken daardoor meer slachtoffers en ik vind dat wel heel kwalijk.

Verder:

- "Politie kan explosieve groei van kinderporno niet bijbenen
- Politie laat honderden kinderpornozaken liggen
- Pedofielen en kinderpornoproducenten hebben weinig te vrezen van politie en justitie.

RTL-Nieuws.nl, 10 februari 2009
RTL-Nieuws


72143-akinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

DEN HAAG (ANP) – De SP in de Tweede Kamer wil een spoeddebat over kinderpornozaken die bij de politie op de plank blijven liggen. Dat liet de fractie dinsdag weten naar aanleiding van een uitzending van RTL Nieuws. Daarin werd melding gemaakt van politiecijfers waaruit zou blijken dat momenteel negenhonderd zaken blijven liggen.

Kamerlid Gerkens vindt het een schrikbarend hoog aantal. „We spreken hier over een van de ergste misdrijven die we kennen: seksueel geweld tegen kinderen. Zo’n zaak mag nooit blijven liggen".

Gerkens wil dat minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie de Kamer elke twee maanden op de hoogte stelt van de aantallen aangepakte en opgeloste zaken. „We moeten hier nu bovenop zitten”.

PvdA-Kamerlid Khadija Arib zei in het RTL Nieuws dat aan daders het signaal wordt afgegeven dat „de overheid niks doet”. Mensen die kinderen misbruiken voor pornografisch materiaal, krijgen volgens haar zo het idee dat zij hun gang kunnen gaan.

De Raad van Hoofdcommissarissen van de politie kondigde in december aan dat kinderporno breder aangepakt wordt. De politie zal zich meer richten op de slachtoffers van kinderporno. Dat betekent dat doorgerechercheerd moet worden en dat kan tot gevolg hebben dat onderzoeken langer zullen duren. „Maar het levert een grotere kans op het bevrijden van slachtoffers uit situaties van ernstig misbruik”, aldus de raad.

Met behulp van rechercheurs uit bovenregionale en lokale teams moet de ’werkvoorraad’, het aantal zaken dat in onderzoek is, worden verkleind. De extra inzet wordt ook gebruikt om de grote hoeveelheden cd’s, dvd’s, videobanden of ander in beslag genomen materiaal te onderzoeken. Het gaat soms om tienduizenden van dergelijke informatiedragers. Het aantal digitale experts en kinderpornospecialisten wordt uitgebreid.

Reformatorisch Dagblad, 10-2-2009


tweede_kamer_politi_112764hkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Spoeddebat over kinderporno

DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt donderdagavond een spoeddebat over kinderpornozaken die bij de politie op de plank blijven liggen.

SP-Tweede Kamerlid Ada Gerkens had dat aangevraagd naar aanleiding van een uitzending van RTL Nieuws.

Uit politiecijfers zou blijken dat negenhonderd zaken blijven liggen. Een jaar geleden waren het er tweehonderd.

De Raad van Hoofdcommissarissen kondigde in december aan dat de poltie zich meer zal richten op de slachtoffers van kinderporno met als gevolg dat onderzoeken langer zullen duren.

Algemeen Dagblad, woensdag 11 februari 2009 (ANP)
Algemeen Dagblad

Foto's: Kinderporno op Internet, Kamerlid Gerkens, Tweede Kamer

Vorige 4 5 6 7 8 9 10 11 12