04-02-14

Nederlandse activisten in beeld: Ad van Rooij

 

Gericht aan: 

-       Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Martelarenplein 7 – 1000 Brussel

(e-mail: kabinet.lieten@vlaanderen.be

 

Kopie aan:

-       Geert Houben, freelance journalist (gehouben@hotmail.com);

-       Ivo Van De Kerkhoven, hoofdredacteur van HetBelang van Limburg (redactiesecretariaat@hbvl.be);

-       Erik Verbeek, Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac

-       No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com);

-       Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen (milquet@ibz.fgov.be,joelle.milquet@ibz.fgov.be )

-       Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (info@laurette-onkelinx.be);

-       Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische Federale regering (info@premier.fed.be);

-       Johan Delmulle, Federaal procureur des konings (federaal.parket@just.fgov.be);

-       Lieve Pellens, Federaal magistraat, parket Brussel

(federaal.parket@just.fgov.be);

-       Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be);

-       Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be);

-       Prof. Jan Tytgat, HoogleraarToxicologie en Farmacologie universiteit Leuven (jan.tytgat@pharm.kuleuven.be);

-       Prof. dr. Jacques Janssens, oncoloog Campus Virga Jesse te Hasselt (jacques.janssens@rztienen.be eninfo@loc.be);

-       Ann Eeckhout, FAGG (comm@fagg-afmps.be);

-       Marc Michils, algemeen directeur van de Vlaamse Liga tegen Kanker (vl.liga@tegenkanker.be);

-       Ronny Switten, voormalig voorzitter sp.a Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek (ronny.switten@skynet.be);

-       Sven Lieten, sp.a voorzitter gemeente Zonhoven;

 

Ons kenmerk:

-       EV/030214/Ingrid-Lieten

 

Betreft:

-       Verzoek aan Vlaams “Media” minister Ingrid Lieten om op grond van de inhoud van dit verzoekschrift op een zo kort mogelijke termijn samen met Ad van Rooij, Erik Verbeek, Ann Eeckhout (FAGG), Ivo Van DeKerkhoven en Geert Houben een bijeenkomst te beleggen, welke moet leiden tot een correctie artikel in het Belang van Limburg en andere kranten overeenkomstig de waarheid om de reeds aangerichte schade jegens Erik Verbeek, zijn familie, No Cancer Foundation vwz en Verimmoban NV niet nog groter te maken.  

(bevat 8 pagina’s met de producties A t/m I (57 blz.), totaal: 65 blz.)

 

 

Zonhoven 3 februari 2013

 

Geachte Minister Ingrid Lieten,

 

U bent als “Media” minister politiek verantwoordelijk dat in de Vlaamse kranten de waarheid wordt geschreven. Om in de woorden van Nederlands minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie te spreken “een minister liegt niet”.

 

Het is u bekend dat ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij, vanaf 1 januari 2011 als uw gebuur woont op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven en vanuit zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. en zijn kennis als Europees erkend hogere veiligheidskundige Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw juridisch bijstaan in de door hen eerlijk gevoerde strijd tegen de vergiftiging van 7000.000.000 wereldbewoners onder de dekmantels van Agenda 21, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Cleantech, Close the Circle, innovatie, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, etc. Daarover hebben Erik Verbeek en Ad van Rooij u steeds volledig geïnformeerd en zelfs tweemaal met u daarover persoonlijk overleg gevoerd, waarvan de laatste keer in het bijzijn van Ronny Switten, voormalig voorzitter van de sp.a Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek.

 

Als “Innovatie en Armoede” minister is het u ook bekend dat u als minister van Overheidsinvesteringen daarin niet moet investeren omdat dit alle Belgische inwoners ziek maakt, waaraan de kankerexplosie van heden valt toe te schrijven, wat nog maar het begin is van een nog veel grotere explosie.

 

Als “Armoede” minister is het bij u bekend dat als mensen ziek worden en kanker krijgen de medische behandelkosten de pan uitrijzen en zieke mensen niet meer kunnen werken, waardoor zij ook nog in de armoede terechtkomen. Het zijn deze groep mensen die Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw, met het aanprijzen van natuurproducten als Flaraxin veelal met eigen geld, helpen. Dit omdat de Vlaamse regering daarin tekort schiet.

 

Als “Media” minister bent u verplicht ervoor te zorgen dat hierover de waarheid in de Vlaamse kranten wordt geschreven, want “een minister liegt niet”.

 

Ondanks deze bij u aanwezige kennis, verkregen vanuit Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw, naar aanleiding van een rechtszaak welke op 30 januari 2014 onder ref. HA.60.L1.19356-09 voor de correctionele rechtbank te Hasselt is behandeld, hebben de Vlaamse kranten daarover bol gestaan met onwaarheden daarover, waarvoor u als “Media” minister politiek verantwoordelijk en aansprakelijk bent.

 

Voor de feitelijke onderbouw van al die onwaarheden, lees mijn bijgevoegd verzoekschrift met de producties A t/m I aan bewijzen aan “Media” minister Ingrid Lieten in de volgende link en print het uit:

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-februari-2014-verzoek-aan-vlaams-media-minister-ingrid-lieten-ivm-fout-krantenartikel.pdf

 

Naar aanleiding daarvan heb ik aan de schrijver van dat artikel freelance journalist Geert Houben de volgende vraag gesteld:

 

·         Bent u bereid om samen met Ad van Rooij, Ingrid Lieten (gebuur van Ad van Rooij), Erik Verbeek, Ivo Van De Kerkhoven (hoofdredacteur Belang van Limburg) op zeer korte termijn een bijeenkomst te beleggen om te komen tot een correctie artikel, gebaseerd op de waarheid?

 

Freelance journalist Geert Houben antwoordde daarop “Ja daartoe ben ik graag bereid”.

 

Aan verantwoordelijk Vlaams “Media” minister Ingrid Lieten wil ik dan ook vragen naar de bereidheid  om hierover op een zo kort mogelijke termijn een bijeenkomst te hebben metGeert Houben (freelance journalist), Ivo Van De Kerkhoven (hoofdredacteur Belang van Limburg), Ann Eeckhout (FAGG), Erik Verbeek (misdaadslachtoffer) en Ad van Rooij (Europees erkende deskundige) om te komen tot een correctie artikel overeenkomstig de waarheid, waarmee het voortbestaan van het leven van het menselijk ras op onze aarde kan worden gered

 

Als goede buurman geef ik, gezien het levensbelang van alle wereldbewoners, aan u persoonlijk hiervan ook een kopie af op uw woonadres in Zonhoven, als ook aan huidig sp.a voorzitter Sven Lieten van Zonhoven en voormalig sp.a voorzitter Ronny Switten van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek omdat de sp.a met het opzeggen van zijn voorzitterschap en zijn opstappen uit de gemeenteraad van Zonhoven een goede persoon heeft verloren.                 

 

In afwachting van uw zo spoedig mogelijke reactie op deze wereld reddende uitnodiging, van waaruit een nieuwe economie kan ontstaan waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen leven,  verblijf ik;

 

Hoogachtend

 

Ad van Rooij

Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.

e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

tel: 011 759676 (vast) en 04 944749360 (mobile)

13:51 Gepost door JaapjeJaap in activisten, Actualiteit, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.