14-06-13

Nederlandse politiek: Zaak Chipshol

Nederland.Schiphol.jpg

13 juni 2013

Chipshol: Belang Staat weegt zwaarder dan eerlijke rechtspraak

De vrijspraak door het Hof in Arnhem van de oud rechters Westenberg en Kalbfleisch verbaast Chipshol allerminst. Het belang van de Staat overstijgt blijkbaar dat van een zuivere rechtspraak. Chipshol wordt al 20 jaar stelselmatig door overheden tegengewerkt en is er in geslaagd die tegenwerking deels bloot te leggen. Bij de Staat groeit de angst voor Chipshol-claims en een civiele aansprakelijkheidsstelling van Westenberg en Kalbfleisch. Daarom deinsde men er niet voor terug om in een zaak tegen twee rechters de rechterlijke macht te manipuleren.

De voormalige Haagse rechters Westenberg en Kalbfleisch werden door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het afleggen van leugenachtige verklaringen in de Chipshol-zaak. Het OM deed echter géén onderzoek naar ambtelijke corruptie van Kalbfleisch (voormalig voorzitter Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa). Dat gebeurde met opzet. Zo werden als gevolg van een zogenaamde ‘fout’ van het OM belangrijke telefoontaps van gesprekken die Kalbfleisch in Zwitserland voerde niet gebruikt en zwartgemaakt in het strafdossier.

Terwijl er bij Westenberg wél werd gekeken naar ambtelijke corruptie, bleef Kalbfleisch op dat punt volledig buiten schot. Het OM gaf de recherche opdracht een onderzoek naar corruptie ‘niet voort te zetten’. Dat gebeurde nadat er één getuige was gehoord die een voor Kalbfleisch mogelijk belastende verklaring had afgelegd. Het OM pakte bewust niet door, maakte de zaak klein en risicoloos en beperkte zich tot de vraag hoe vaak Kalbfleisch en Westenberg bij elkaar over de vloer kwamen.

In geval van bewezen corruptie waren de risico’s voor de Staat te groot. Al was het maar omdat Kalbfleisch tot op de hoogste niveaus van Justitie actief is geweest. Een veroordeling zou het systeem – waar het OM zelf toe behoort – zeer schaden. Binnen dat systeem kon het jaren geleden al gebeuren dat drie Haarlemse rechters die zich in de Chipshol-zaak uiterst kritisch over het Staatsbedrijf Schiphol toonden van de ene op de andere dag zonder duidelijke reden van de zaak werden gehaald. Die omstreden wisseling is nooit opgehelderd.

Volstrekt ongepast was tijdens de recente procesgang de ongekend kritische ondervraging van getuigen en klokkenluiders door rechters. Uit de door vooringenomenheid gekleurde vraagstelling bleek regelmatig dat rechters hen vooral als verdachten beschouwden en op geen enkele wijze beschermden tegen al even ongepaste aanvallen door advocaten van Westenberg en Kalbfleisch.

Inzake oud rechter Westenberg deed het OM wél meer onderzoek. Vastgesteld werd onder meer dat hij in een paar jaar tijd voor ruim 400.000 euro bijkluste. Waarvan 64.855 euro voor het advocatenkantoor Houthoff Buruma (dagtarief 5950 euro).

Westenberg velde in 1994 een omstreden doodvonnis over Chipshol. Het bedrijf verloor daardoor honderden hectare kostbare grond rond Schiphol. In het doodvonnis verbood de rechter Chipshol-oprichter Jan Poot contact met media en aandeelhouders en legde hij dwangsommen ter grootte van in totaal 300 miljoen gulden op.

Uit telefoontaps van de Rijksrecherche blijkt dat Westenberg er belang bij heeft om Chipshol-claims te saboteren. Citaat uit telefoontaps: "Nou, en dat heb ik ze schijnbaar met een uitspraak door de neus geboord. Daar zijn ze heel kwaad over. (..) Kijk, nu hebben ze een slordige 50 tot 70 miljoen euro in de knip zitten. Anders zouden dat waarschijnlijk 1,5 tot 2 miljard euro zijn geweest."

Door de rechtbank Rotterdam en het Hof in Amsterdam is Westenberg in het verleden op de vingers getikt wegens het ongeoorloofd telefoneren met advocaten. Iets wat hij ondanks duidelijke bewijzen steeds ontkende. Het Hof in Arnhem bood Westenberg op dit punt tot verbijstering van Chipshol een gekunstelde juridische ontsnappingsroute en sprak hem inzake het bellen met advocaten toch weer vrij.

Volgens Chipshol valt er in Nederland juridisch gezien voor het bedrijf geen recht te halen. Vanwege een aanhoudende denial of justice en denial of business zal derhalve voor procedures tegen de Staat der Nederlanden worden uitgeweken naar het buitenland. Van daaruit kan met steun van grote partijen en met inschakeling van Amerikaanse advocaten een allesomvattend claimtraject in gang worden gezet. In het kader van dat traject is de stelselmatige en veelomvattende tegenwerking door onder meer overheden en overheidsinstanties zoals Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, diverse ministeries, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer gedocumenteerd. Ook de volgens Chipshol kwalijke rol van prominenten binnen de rechterlijke macht wordt in het geheel meegenomen.

http://www.schipholwanbeleid.nl/schipholgate/schipholgate/chipshol-belang-staat-weegt-zwaarder-dan-eerlijke-rechtspraak.html

http://www.rechterwestenberg.com/Pictures/Revu31jan2007_de%20liegende%20rechter.pdf

Aangiftes seksueel misbruik in Nederland: Zaak Van Den Brink

vandenBrink.familie.jpg

Het is nog niet gezegd dat er een doorbraak komt in de zaak Van Den Brink omdat de computer van Ben Van Den Brink, vader van de meisjes Demi en Nirwana, voortdurend gehackt schijnt te worden door de pedo-maffia en/of politie.

Alhoewel de zaak reeds jaren aansleept, stellen bepaalde overheidsinstanties zich nu wel opener op.

De zaak Van Den Brink roept ernstige vragen op over de manier waarop klachten over het sexueel misbruik van kinderen (op basis van een medisch verslag en een psychologische expertise) door de Nederlandse autoriteiten worden afgehandeld.

Het kan niet dat de aangevers van sexueel misbruik als 'verdachten' worden beschouwd en de kinderen, voor hun zogenaamde 'veiligheid', van de ouders ontnomen worden en in een gesloten jeugdinstelling worden geplaatst om het onderzoek af te sluiten. Zoals geweten, komen sexuele misbruiken ook veelal in jeugdinstellingen voor.

De Werkgroep Morkhoven ontving het volgende rapport van de heer Frides Laméris, de vertrouwenspersoon van de ouders Van Den Brink.

=====

Zuidlaren, 13 juni 2013

Ik sprak vandaag rond 17.00 uur gedurende ca 10 minuten met de heer R.
die mij terugbelde nadat ik hem eerder zelf telefonisch had proberen te bereiken.
 
Hij vertelde dat de zaak nu wordt voorgelegd aan de eenheidchef Utrecht en bevestigde mijn
opmerking dat dit nog  een stadium VOOR het mogelijk inschakelen van de rijksrecherche is, die normaal gesproken wordt ingeschakeld als de criminaliteit een politiemedewerker betreft.

Inzake M. H. bevestigde hij dat deze zaak een van de aandachtspunten is bij het onderzoek.

Hij herhaalde daarbij nog een uitdrukking die hij ook al eerder tegen Ben had gebruikt: `Als er een rotte appel is in een organisatie, dan moet daaraan natuurlijk wat gedaan worden.`

Er wordt ook de nodige zorgvuldigheid daarbij betracht omdat men geen mensen onnodig wil beschadigen.

Vervolgens heb ik hem wat specifieker bevraagd op evt. medewerking van recherche Utrecht bij het ophalen (bevrijden) van de beide meisjes uit het Wilmahuis omdat dit voor ons het meest urgente punt is.

Het klonk alsof hij niet direct dat als een ´brandend´punt in zijn eigen bewustzijn had, maar hij snapte wel onze eigen prioriteit daarin. Ook dit punt zou aan de orde gesteld worden, zei hij.

Vervolgen ben ik met hem nog even teruggekomen op de ´vorige ronde´. Die begon ca 9 febr. 2013 rond onze aangifte tegen de 3 (corrupte) Amsterdamse rechters. R. zei dat al dat materiaal in het systeem was ingevoerd en meegenomen kon worden.

Ik vroeg daarbij ook specifiek aan hem of hij wist wat (zijn leidinggevende) R. A. destijds tegen mij had gezegd toen de zaak verder geen doorgang vond. Dat wist hij niet zo duidelijk en ik heb hem toen gezegd dat ik van A. had begrepen dat er weliswaar materiaal in en uit het politiesysteem was verzameld maar dat in overleg met een Officier van Justitie (F ...' ) was besloten dat Utrecht het niet zou afhandelen. Daarbij had A. mij ook verteld dat er verder niets met het materiaal gedaan zou worden en dat we maar in Alkmaar aangifte moesten doen. Met dit antwoord was ik toen in het geheel niet tevreden, en heb dat ook aan R. gezegd.

R. vertelde veder dat de  officier van justitie zou ook deze keer weer in de zaak betrokken zou worden.

Het zijn volgens hem zaken die wat tijd nemen maar hij hoopte toch dat we niet weer een week zouden hoeven wachten voordat we weten wat voor ´beslissing´ ze gaan nemen.

Ik neem aan dat hij daar in ieder geval minimaal ´vervolging van M. H.´ mee bedoelt en dat kan natuurlijk niet los gezien worden van de rest van Case van den Brink.

R. refereerde toen het over de beide meisjes in het Wilmahuis ging ook nog aan politie Zoetermeer. Daarop heb ik toen gezegd dat dit buro geen aangifte wilde opnemen in verband met seksueel misbruik in het Wilmahuis en daarover ook nooit documenten in ontvangst heeft willen nemen.

Dit is wel de essentie van het gesprek denk ik.  Komt het tot daadwerkelijke vervolging van ´M. H.´ , dan zal dat zeker veel in beweging gaan zetten. Korte termijnactie voor de meisjes (vanuit recherche U) is niet erg waarschijnlijk volgens mij.

Verder is het nu dus weer even afwachten geblazen.

===

Rond 17.00 uur belde ik (Frides) met Recherche Utrecht over diverse aspecten van de zaak familie van den Brink. Het eerste aspect betrof de aangifte tegen de van hacking beschuldigde Utrechtse rechercheur M.H. die er inmiddels ook van beschuldigd wordt een dubbele identiteit te hebben, hetgeen ook strafbaar is.

Recherche Utrecht liet weten dat de zaak nu wordt voorgelegd aan de chef Eenheid Utrecht. Dat is nog een voorstadium van het eventuele inschakelen van Rijksrecherche, hetgeen gebruikelijk is als de rechercheuse daadwerkelijk vervolgd gaat worden.

Ook de situatie van Demi en Nirvana zal aan de orde komen. Verder liet men ons weten dat de politie Utrecht ook nog al het materiaal paraat heeft dat al in februari en maart van dit jaar is ingebracht in verband met een aanklacht tegen 3 Amsterdamse rechters wegens rechtbankfraude. Opnieuw zal ook een Officier van Justitie bij dit alles betrokken worden. Een beslissing over dit alles wordt op niet al te lange termijn verwacht.

Wordt vervolgd

Groetjes

Frides Laméris