14-06-13

Nederlandse politiek: Zaak Chipshol

Nederland.Schiphol.jpg

13 juni 2013

Chipshol: Belang Staat weegt zwaarder dan eerlijke rechtspraak

De vrijspraak door het Hof in Arnhem van de oud rechters Westenberg en Kalbfleisch verbaast Chipshol allerminst. Het belang van de Staat overstijgt blijkbaar dat van een zuivere rechtspraak. Chipshol wordt al 20 jaar stelselmatig door overheden tegengewerkt en is er in geslaagd die tegenwerking deels bloot te leggen. Bij de Staat groeit de angst voor Chipshol-claims en een civiele aansprakelijkheidsstelling van Westenberg en Kalbfleisch. Daarom deinsde men er niet voor terug om in een zaak tegen twee rechters de rechterlijke macht te manipuleren.

De voormalige Haagse rechters Westenberg en Kalbfleisch werden door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het afleggen van leugenachtige verklaringen in de Chipshol-zaak. Het OM deed echter géén onderzoek naar ambtelijke corruptie van Kalbfleisch (voormalig voorzitter Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa). Dat gebeurde met opzet. Zo werden als gevolg van een zogenaamde ‘fout’ van het OM belangrijke telefoontaps van gesprekken die Kalbfleisch in Zwitserland voerde niet gebruikt en zwartgemaakt in het strafdossier.

Terwijl er bij Westenberg wél werd gekeken naar ambtelijke corruptie, bleef Kalbfleisch op dat punt volledig buiten schot. Het OM gaf de recherche opdracht een onderzoek naar corruptie ‘niet voort te zetten’. Dat gebeurde nadat er één getuige was gehoord die een voor Kalbfleisch mogelijk belastende verklaring had afgelegd. Het OM pakte bewust niet door, maakte de zaak klein en risicoloos en beperkte zich tot de vraag hoe vaak Kalbfleisch en Westenberg bij elkaar over de vloer kwamen.

In geval van bewezen corruptie waren de risico’s voor de Staat te groot. Al was het maar omdat Kalbfleisch tot op de hoogste niveaus van Justitie actief is geweest. Een veroordeling zou het systeem – waar het OM zelf toe behoort – zeer schaden. Binnen dat systeem kon het jaren geleden al gebeuren dat drie Haarlemse rechters die zich in de Chipshol-zaak uiterst kritisch over het Staatsbedrijf Schiphol toonden van de ene op de andere dag zonder duidelijke reden van de zaak werden gehaald. Die omstreden wisseling is nooit opgehelderd.

Volstrekt ongepast was tijdens de recente procesgang de ongekend kritische ondervraging van getuigen en klokkenluiders door rechters. Uit de door vooringenomenheid gekleurde vraagstelling bleek regelmatig dat rechters hen vooral als verdachten beschouwden en op geen enkele wijze beschermden tegen al even ongepaste aanvallen door advocaten van Westenberg en Kalbfleisch.

Inzake oud rechter Westenberg deed het OM wél meer onderzoek. Vastgesteld werd onder meer dat hij in een paar jaar tijd voor ruim 400.000 euro bijkluste. Waarvan 64.855 euro voor het advocatenkantoor Houthoff Buruma (dagtarief 5950 euro).

Westenberg velde in 1994 een omstreden doodvonnis over Chipshol. Het bedrijf verloor daardoor honderden hectare kostbare grond rond Schiphol. In het doodvonnis verbood de rechter Chipshol-oprichter Jan Poot contact met media en aandeelhouders en legde hij dwangsommen ter grootte van in totaal 300 miljoen gulden op.

Uit telefoontaps van de Rijksrecherche blijkt dat Westenberg er belang bij heeft om Chipshol-claims te saboteren. Citaat uit telefoontaps: "Nou, en dat heb ik ze schijnbaar met een uitspraak door de neus geboord. Daar zijn ze heel kwaad over. (..) Kijk, nu hebben ze een slordige 50 tot 70 miljoen euro in de knip zitten. Anders zouden dat waarschijnlijk 1,5 tot 2 miljard euro zijn geweest."

Door de rechtbank Rotterdam en het Hof in Amsterdam is Westenberg in het verleden op de vingers getikt wegens het ongeoorloofd telefoneren met advocaten. Iets wat hij ondanks duidelijke bewijzen steeds ontkende. Het Hof in Arnhem bood Westenberg op dit punt tot verbijstering van Chipshol een gekunstelde juridische ontsnappingsroute en sprak hem inzake het bellen met advocaten toch weer vrij.

Volgens Chipshol valt er in Nederland juridisch gezien voor het bedrijf geen recht te halen. Vanwege een aanhoudende denial of justice en denial of business zal derhalve voor procedures tegen de Staat der Nederlanden worden uitgeweken naar het buitenland. Van daaruit kan met steun van grote partijen en met inschakeling van Amerikaanse advocaten een allesomvattend claimtraject in gang worden gezet. In het kader van dat traject is de stelselmatige en veelomvattende tegenwerking door onder meer overheden en overheidsinstanties zoals Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, diverse ministeries, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer gedocumenteerd. Ook de volgens Chipshol kwalijke rol van prominenten binnen de rechterlijke macht wordt in het geheel meegenomen.

http://www.schipholwanbeleid.nl/schipholgate/schipholgate/chipshol-belang-staat-weegt-zwaarder-dan-eerlijke-rechtspraak.html

http://www.rechterwestenberg.com/Pictures/Revu31jan2007_de%20liegende%20rechter.pdf

De commentaren zijn gesloten.