22-05-13

Marcel Vervloesem: een boegbeeld in Nederland

Image

Sinds 1989 is Marcel bezig met activisme rondom verdwenen kinderen. Met zijn kennis en bewijsmateriaal inzake internationale kinderhandel en kindermisbruik heeft hij en zijn Werkgroep Morkhoven vele zaken reeds opgelost. Belgie noemt hem (uiteraard) Staatsgevaarlijk maar wij weten ondertussen beter. Marcel wordt in Nederland op handen gedragen voor zijn onuitputtelijke inzet en doorzettingsvermogen.

youtube https://www.youtube.com/watch?v=MoDFwLaL4dg

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MoDFwLaL4dg#! 

Bestel het boek “Kinderen Te Koop” marcel vervloesem (prijsverlaging)

http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2013/05/22/marcel-vervloesem-te-gast-bij-talk2myra-radio/

------

De Belgische Staat

De Belgische Staat heeft alles gedaan om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen.
Hij werd vals aangeklaagd; hij werd jarenlang door middel van een mediaproces gecriminaliseerd; op het parket van Turnhout verdwenen alle ontlastende stukken uit zijn strafdossier; hij werd in de gevangenis opgesloten waar men hem folterde en trachtte te vermoorden; sinds 2006 heeft hij een spreekverbod met de pers; hij heeft een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem twee jaar lang in de gevangenis bezochten; hij kreeg een reisverbod; hij heeft een verbod om te werken met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden; men legde hem een contactverbod op met zijn dochter en kleinkinderen; zijn dochter en kleinkinderen werden zopas, met het medeweten van de Belgische justitieminister en de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken, een half jaar lang geterroriseerd door een bende die geleid wordt door iemand waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan; tot slot kreeg hij enkele dagen geleden voor de zoveelste keer het bezoek van de Belgische Staatsveiligheid die constant zijn telefoon en e-mails aftapt en wilde weten welke contacten hij heeft.

Ook de vzw Werkgroep Morkhoven probeert men reeds jarenlang de mond te snoeren.
Het is ondermeer daarvoor dat het contactverbod van Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven, waarvan hij de stichter en een bestuurslid is, werd ingesteld.
Er werden ook regelmatig pogingen ondernomen om de Morkhoven-blogs van het internet te verwijderen.  Dat was vorig jaar ook weer het geval, vlak nadat men de terreurcampagne tegen de dochter en kleinkinderen van Marcel Vervloesem was opgestart.
Begin vorig jaar verdween zelfs al het materiaal van de vzw Werkgroep Morkhoven tijdens een aktie voor het kabinet van justitieminister Turtelboom, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

De vzw Werkgroep Morkhoven diende daarvoor een klacht in bij de politie van Sint-Gillis maar de Veiligheidsdiensten van de Minister beweerden dat, 'om privacy-redenen, niemand de beelden van de diefstal die door verschillende bewakingscamera's van het gebouw werd gefilmd, mocht bekijken'.  Nadien maakte men er zich van af door te stellen dat de bewakingscamera's 'reeds jarenlang buiten werking waren'. Er werd ook een klacht ingediend bij justitieminister Turtelboom die liet weten dat 'er nota werd genomen van de klachtbrief'.
Enkele jaren geleden verdween al het materiaal van de vzw Werkgroep Morkhoven bij een aktie voor de gevangenis van Brugge. Doordat de cameraman van de bekende Franse reporter Carl Zero de diefstal van het materiaal door enkele gevangenispersoneelsleden had gefilmd, besloot de gevangenisdirectie om het materiaal terug te geven.

18-05-13

Zaak Van Den Brink: Verjaardag van Demi en Nirvana

vandenBrink.familie.jpg

Foto: Ben en Leonie Van Den Brink, tesamen met hun kinderen Demi en Nirvana.
De kinderen werden op 24 september 2009, nadat er aanwijzingen waren dat ze het slachtoffer werden van sexueel misbruik, in een jeugdinstelling geplaatst.
De heftig protesterende vader werd een paar keren gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling omwille van wat men omschreef als 'een aantal problematische verschijnselen in het gedrag van de verdachte'.
Demi Van Den Brink verjaart vandaag.
Laat ons hopen dat de Nederlandse overheid langzaam aan het nodige doet om het gezin te herenigen.

11-05-13

Nederland: 'kindermisbruik is verzinsel van psychiatrische patiënten'

zandvoortphotos.jpg

'Volgens de getuigenissen van psychiatrische patiënten zouden in ons land kinderen seksueel worden misbruikt in georganiseerd verband'...

===

22 april 1994

'Meisje van 12 ritueel misbruikt - Werkgroep kan geen tastbare bewijzen vinden'

DEN HAAG/ALKMAAR De politie in Den Helder heeft een netwerk opgerold dat een 12jarig meisje jarenlang op rituele wijze zou hebben misbruikt. Het gruwelijke karakter van de zaak is vergelijkbaar met dat van het incest-drama in Epe...

De politie heeft tot nu toe negen verdachten aangehouden. Onder hen zijn de vader (35) en de stiefmoeder (24) van het meisje. Zij zouden hun dochtertje tegen betaling beschikbaar hebben gesteld. Het misbruik vond plaats tussen het vierde en achtste levensjaar van het slachtoffer. Ze is volgens een van de advocaten „geestelijk en lichamelijk een wrak” en verblijft in een tehuis.
Tijdens het misbruik droegen de daders maskers. Ook is er sprake van beschilderingen. Het misbruik zou in groepsverband hebben plaatsgevonden. Het geval is gemeld bij de werkgroep-Hulsenbek van het ministerie van justitie. Die bracht gisteren rapport uit aan staatssecretaris Kosto.

De werkgroep zegt geen tastbare bewijzen gevonden te hebben dat in ons land sprake is van ritueel misbruik, al wil ze niet uitsluiten dat het voorkomt. Het geval in Den Helder valt, voor zover nu bekend, niet onder de definitie die de werkgroep voor ritueel misbruik hanteert. Dan moet. er meer dan één slachtoffer zijn.

De werkgroep, genoemd naar haar voorzitter de Arnhemse advocaat-generaal mr. J. Hulsenbek, onderzocht het waarheidsgehalte van de meldingen bij de inspectie Jeugdhulpverlening en van de verhalen die vorig jaar werden verspreid via tv-uitzendingen en perspublikaties. Volgens de getuigenissen van psychiatrische patiënten zouden in ons land kinderen seksueel worden misbruikt in georganiseerd verband.
Het misbruik zou gepaard gaan met satanische rituelen. De verhalen werden naar buiten gebracht door psychotherapeuten die ze uit de mond van (ernstig beschadigde) patiënten hadden opgetekend.

Na gesprekken met hulpverleners is de commissie tot de slotsom gekomen dat in ons land enkele tientallen kinderen en volwassenen vermeend slachtoffer zijn van rituele mishandeling. Hun verhalen kenmerken zich volgens de commissie door uitzonderlijke angsten.

De werkgroep zegt op goede gronden te betwijfelen dat ritueel misbruik daadwerkelijk voorkomt. Onderzoek in binnen- en buitenland heeft geen enkel tastbaar bewijs opgeleverd. Toch wil de werkgroep geen uitspraak doen over de geloofwaardigheid van ''de verhalen.

http://www.digibron.nl/search/detail/012df15aa4e5be897b7a...

Foto: Afbeeldingen van misbruikte kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort die door de Belgische autoriteiten werd dichtgedekt en waarin de Nederlandse Justitie enkel een zeer beperkt onderzoek voerde.

09-05-13

Child abuse Holland: breaking news

Nederland.Toos Nijenhuis.jpg

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS) - Breaking News

May 8, 2013: Zwolle, Holland:

Toos Nijenhuis, a fifty four year old physiotherapist and mother of five from Holland, was tortured, raped and used experimentally from the age of four years old by wealthy and powerful men around the world, including top officials of churches and governments.

And, Nijenhuis claims, these crimes are continuing today, including the ritual sacrifice of children in rural Holland. 

In response to Toos Nijenhuis' horrific revelations, a Dutch-based group was formed on May 7 in Zwolle.

Stay tuned for more information at www.freedomcentral.info , www.itccs.org and the Tribunal's international language website:http://www.kevinannettinternational.blogspot.fr  .

Photo: Toos Nijenhuis points out child sacrifice site, near Zwolle, Holland

14:15 Gepost door JaapjeJaap in Child abuse Holland, latest news | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-05-13

Nederland doet niets tegen kindermisbruik (2)

vandenBrink.familie.jpg

‘Kabinet doet nog niets tegen misbruik in instellingen’

14.2.2013

AMSTERDAM – Het kabinet is ”oorverdovend stil” over de aanpak van kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen.

Dat zegt voorzitter Rieke Samson van de commissie die het seksueel misbruik onderzocht, in een interview donderdag in Trouw.

De commissie-Samson kwam in oktober met haar conclusies en aanbevelingen….

Samson richt haar pijlen op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat schuift volgens haar veel werk door naar anderen. ”Maar op het ministerie verandert niets. Dat is nog even afstandelijk als altijd. Het heeft alles weggeregeld. En nu zit iedereen op elkaar te wachten.”

Jeugdzorg

Als voorbeeld noemt Samson de gemeenten, die in 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg in Nederland.

”Zijn de gemeenten wel klaar om de verantwoordelijkheid over te nemen voor die zware categorie jongeren? Als je dat aan het ministerie vraagt, krijg je een keurige opsomming van wat ze allemaal geregeld hebben. Op papier klopt dat ook wel. Maar ze gaan niet kijken bij de gemeenten zelf, of die wel toegerust zijn voor hun nieuwe taak”, zegt Samson daarover.

Opleiding

Ook bij de opleiding van nieuwe jeugdwerkers ziet Samson problemen. Zo wordt op mbo-scholen geen les gegeven over normale seksuele ontwikkeling van kinderen. ”Mensen met een mbo-opleiding zijn immers niet verantwoordelijk voor de behandeling van kinderen.”

“Maar daar gaat het niet om. ‘s Avonds, als je alleen met een kind staat af te wassen, op een werkplaats waar je kinderen leert timmeren of in een kapsalon waar je meisjes leert kappen: dat zijn de momenten waarop je met een kind tot vertrouwelijke gesprekken kunt komen. Dat moet je dan wel kunnen.”

Door: ANP

http://www.nu.nl/binnenland/3202482/kabinet-doet-nog-niets-misbruik-in-instellingen.html

12:56 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, kindermisbruik, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nederland doet niets tegen kindermisbruik

vandenBrink.familie.jpg

Open Brief aan wijkwethouder (Meerzicht) Zoetermeer ivm Demi en Nirvana van den Brink

Date: Tue, 7 May 2013 12:21:06 +0100
Subject: Demi en Nirvana van den Brink ter attentie van dhr. Klaasjan de Jong
From: al*******67@hotmail.nl
To: wijkpostmeerzicht@zoetermeer.nl
 
Geachte heer de Jong,

De zaak Ben van den Brink is al jaren bekend vanuit de media. Het betreft de door bureau jeugdzorg zogenaamd uitgeplaatste Demi en Nirvana, dochtertjes van Ben v.d. Brink en Leonie Minkema uit Schoorl Noord-Holland. Nadat beide kinderen tegenover hun ouders verklaarden misbruikt te zijn door de vader van hun moeder (opa) heeft Ben van den Brink proberen aangifte te doen hiervan bij de politie en melding gemaakt hiervan bij bureau jeugdzorg. Het vertrouwen dat Ben had in beide instanties verdween toen bleek dat de politie herhaaldelijk bleef weigeren de aangifte in ontvangst te nemen, een aanleiding creëerde om Ben vast te zetten, en vervolgens werden beide kinderen uit huis geplaatst.

Tot op heden is de situatie onveranderd, echter zijn de kinderen sindsdien op verschillende locaties ondergebracht waaronder voormalig OCK het Spalier te Zandvoort en bevinden zich nu al geruime tijd in het Wilmahuis, Hazewater 20 te Zoetermeer dat gerund wordt door Wilma B. en ex-politierechercheur Anton W. wiens kinderen bij de politie werken.

Ik volg deze zaak al jaren en heb geconstateerd dat de vader, Ben v.d.Brink zeer gegronde redenen heeft te beweren dat zijn beide kinderen in handen zijn gevallen van een misbruik-netwerk dat wordt afgedekt door alle betrokken instanties en dat in de gehele procedure van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing de ene na de andere onregelmatigheid heeft plaats gevonden. Zo werden rechtbankbeschikkingen opgesteld die achteraf zonder voorafgaande zitting blijken te zijn opgesteld en niet in het rechtbankbestand blijken voor te komen.

Ook is het wederrechtelijk de kinderen onder te brengen ‘buiten de regio’ waar de ouders woonachtig zijn, ze onder te brengen bij een stichting die niet verbonden is aan jeugdzorg zoals het Wilmahuis en dat de pleegouder Wilma B. niet mee werkt aan het tot stand brengen van een normale omgangsregeling tussen de ouders en hun kinderen en daarentegen onder schuilnamen als “derde kop koffie’, ‘entoch’, ‘theo’, en ‘ jos bos’, op verschillende sites de vader ernstig pleegt te belasteren en te psychiatriseren.

Enkele maanden geleden is op een site een foto opgedoken van Nirvana die ik u stuur als bijlage. Ik ben het met de vader eens dat deze foto een zeer sterke aanwijzing is dat Nirvana, die inmiddels 15 jaar is, in de jeugdprostitutie is geplaatst met medeweten van betrokken personen Wilma B. en Anton W. en anderen.

Omdat deze praktijken, die elementen in zich dragen van ontvoering, mensenhandel, pedofilie en mensenrechtenschendingen, zich afspelen in de wijk waarover u toezicht houdt doe ik een beroep op uw verantwoording vanuit uw functie en wens ik u met de grootste nadruk te verzoeken om “alles op alles te zetten” teneinde via de aangewezen rechtsmiddelen en instanties deze praktijken te doen onderzoeken/beëindigen en er bij de burgemeester op aan te dringen de aangiftes door de politie alsnog in ontvangst te laten nemen.

In wijs u erop dat indien de politie blijft weigeren aangiftes te ontvangen de belanghebbenden van de burgemeester een dwangsom kunnen eisen van €1000,- per dag.

Vertrouwende op uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet,

V.S.

12:44 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, kindermisbruik, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-05-13

Klachten Sexueel Misbruik Kinderen: Bureau Jeugdzorg

vandenBrink.familie.jpg

7.5.2013

De Nederlandse Rijksoverheid verwijst naar het Bureau jeugdzorg in geval van vermoedens van sexueel misbruik.
Maar in de zaak Van Den Brink werden de kinderen, zonder verder onderzoek in een instelling geplaatst nadat de ouders een klacht wegens een vermoedelijk sexueel misbruik indienden en er geneeskundige rapporten werden opgemaakt die deze vermoedens leken te bevestigen.

Er zijn talrijke vragen over de werking van de Hulplijn Seksueel Misbruik voor slachtoffers van seksueel misbruik die sinds 1 oktober 2012 werd ingesteld.

Ook over het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ dat volgde op het onderzoek van de Commissie-Samson naar seksueel misbruik van minderjarigen die in de jeugdzorg zijn geplaatst, bestaat er heel wat onduidelijkheid. Het Aktieplan is bedoeld om kindermishandeling te voorkomen, te signaleren, te stoppen en de schadelijke gevolgen ervan te beperken.

===

Bureau jeugdzorg

Als de laagdrempelige ondersteuningvan het CJG (gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin) niet voldoende is, kunnen ouders en jongeren via een CJG bij Bureau Jeugdzorg terecht. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg hebben namelijk andere wettelijke bevoegdheden dan medewerkers van het CJG. De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn:

indicatiestelling (passende hulp vinden voor kind of ouders);
uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK);
uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij);
jeugdreclassering.
Elke provincie heeft een Bureau Jeugdzorg; ook de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben ieder hun eigen Bureau Jeugdzorg.

Bureau Jeugdzorg valt onder het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en wordt grotendeels gefinancierd met overheidssubsidies.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kan iedereen (vermoedens van) kindermishandeling melden. Elk Bureau Jeugdzorg beschikt over een AMK.

Onderzoek naar misbruik in jeugdzorg

De Commissie-Samson heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen die sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Uit het eindrapport van de commissie blijkt dat kinderen in residentiële jeugdinstellingen 2 maal zo veel risico te lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik als andere kinderen in Nederland.

De ministeries van Veiligheid & Justitie (V&J) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – de opdrachtgevers van het onderzoek – zullen met snelle maatregelen en structurele oplossingen en verbeteringen komen. Een aantal stappen is al gezet:

Het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ is gericht op het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.
De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik zal de uitvoering van de acties uit het Actieplan Kinderen Veilig nauwlettend volgen en aanjagen. De taskforce zal ook de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie-Samson monitoren.
Sinds 1 oktober 2012 is er een Hulplijn Seksueel Misbruik voor slachtoffers van seksueel misbruik.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/jeugdzorg-dichtbij-kind-organiseren