08-05-13

Nederland doet niets tegen kindermisbruik

vandenBrink.familie.jpg

Open Brief aan wijkwethouder (Meerzicht) Zoetermeer ivm Demi en Nirvana van den Brink

Date: Tue, 7 May 2013 12:21:06 +0100
Subject: Demi en Nirvana van den Brink ter attentie van dhr. Klaasjan de Jong
From: al*******67@hotmail.nl
To: wijkpostmeerzicht@zoetermeer.nl
 
Geachte heer de Jong,

De zaak Ben van den Brink is al jaren bekend vanuit de media. Het betreft de door bureau jeugdzorg zogenaamd uitgeplaatste Demi en Nirvana, dochtertjes van Ben v.d. Brink en Leonie Minkema uit Schoorl Noord-Holland. Nadat beide kinderen tegenover hun ouders verklaarden misbruikt te zijn door de vader van hun moeder (opa) heeft Ben van den Brink proberen aangifte te doen hiervan bij de politie en melding gemaakt hiervan bij bureau jeugdzorg. Het vertrouwen dat Ben had in beide instanties verdween toen bleek dat de politie herhaaldelijk bleef weigeren de aangifte in ontvangst te nemen, een aanleiding creëerde om Ben vast te zetten, en vervolgens werden beide kinderen uit huis geplaatst.

Tot op heden is de situatie onveranderd, echter zijn de kinderen sindsdien op verschillende locaties ondergebracht waaronder voormalig OCK het Spalier te Zandvoort en bevinden zich nu al geruime tijd in het Wilmahuis, Hazewater 20 te Zoetermeer dat gerund wordt door Wilma B. en ex-politierechercheur Anton W. wiens kinderen bij de politie werken.

Ik volg deze zaak al jaren en heb geconstateerd dat de vader, Ben v.d.Brink zeer gegronde redenen heeft te beweren dat zijn beide kinderen in handen zijn gevallen van een misbruik-netwerk dat wordt afgedekt door alle betrokken instanties en dat in de gehele procedure van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing de ene na de andere onregelmatigheid heeft plaats gevonden. Zo werden rechtbankbeschikkingen opgesteld die achteraf zonder voorafgaande zitting blijken te zijn opgesteld en niet in het rechtbankbestand blijken voor te komen.

Ook is het wederrechtelijk de kinderen onder te brengen ‘buiten de regio’ waar de ouders woonachtig zijn, ze onder te brengen bij een stichting die niet verbonden is aan jeugdzorg zoals het Wilmahuis en dat de pleegouder Wilma B. niet mee werkt aan het tot stand brengen van een normale omgangsregeling tussen de ouders en hun kinderen en daarentegen onder schuilnamen als “derde kop koffie’, ‘entoch’, ‘theo’, en ‘ jos bos’, op verschillende sites de vader ernstig pleegt te belasteren en te psychiatriseren.

Enkele maanden geleden is op een site een foto opgedoken van Nirvana die ik u stuur als bijlage. Ik ben het met de vader eens dat deze foto een zeer sterke aanwijzing is dat Nirvana, die inmiddels 15 jaar is, in de jeugdprostitutie is geplaatst met medeweten van betrokken personen Wilma B. en Anton W. en anderen.

Omdat deze praktijken, die elementen in zich dragen van ontvoering, mensenhandel, pedofilie en mensenrechtenschendingen, zich afspelen in de wijk waarover u toezicht houdt doe ik een beroep op uw verantwoording vanuit uw functie en wens ik u met de grootste nadruk te verzoeken om “alles op alles te zetten” teneinde via de aangewezen rechtsmiddelen en instanties deze praktijken te doen onderzoeken/beëindigen en er bij de burgemeester op aan te dringen de aangiftes door de politie alsnog in ontvangst te laten nemen.

In wijs u erop dat indien de politie blijft weigeren aangiftes te ontvangen de belanghebbenden van de burgemeester een dwangsom kunnen eisen van €1000,- per dag.

Vertrouwende op uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet,

V.S.

12:44 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, kindermisbruik, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.