21-04-13

Akties tegen terroristische activiteiten in België zijn geen sukses

Image

Brussel, 21 april 2013

In tegenstelling tot wat de Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH) op haar website beweert, zijn de akties tegen terroristische activiteiten in België geen sukses.
Dat blijkt uit de reeds maandenlange terreurcampagne van een geörganiseerde bende tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners te Herentals waartegen de Minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD) en Minister Milquet niet optreden.
Doordat de lokale en federale overheid in gebreke blijven, werd er zelfs een aanslag gepleegd in deze zaak en een buurtbewoner kreeg onlangs een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij zich 'niet moest moeien indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

Terwijl de Nederlandse politici de jeugdbendes daadwerkelijk trachten te bestrijden, wordt er door de Belgische beleidsvoerders alleen maar gepraat over de strijd tegen de jeugdbendes en over 'de veiligheid van alle burgers die een absolute prioriteit is van de regering' (Premier Di Rupo).

Daardoor grijpen de jeugdbendes, vooral in de kleinere steden, steeds meer en meer de macht. In sommige kleine steden bestaan er zelfs samenwerkingsverbanden tussen de leiders van de criminele bendes en bepaalde politieambtenaren.

Dat is ook de reden van het feit dat België de Turnhoutse bendeleden die enkele weken geleden een 22-jarige Eindhovenaar half-dood sloegen, niet aan de Nederlandse justitie wil uitleveren.

Minister Milquet: Veiligheid en Terreur:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04...

Terreur: Werkgroep Morkhoven wil onderzoek en maatregelen:
http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/02/22/terreur-...

=====

'Grootschalige actie tegen personen verdacht van terroristische activiteiten : strijd tegen radicalisme en terrorisme - door ons land als prioritair beschouwd - is efficiënter dan ooit'

16.4.2013

Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, en minister van Justitie, Annemie Turtelboom, ondersteunen het proactief optreden, het werk, de doeltreffendheid en de samenwerking van de verschillende diensten van de politie, de inlichtingen, de veiligheid en van justitie, die na maanden van onderzoek tot de grootschalige actie van deze ochtend hebben geleid. De gerechtelijke tussenkomst kadert in een federaal strafrechtelijk onderzoek naar schendingen van de antiterrorismewet, dat het federaal parket en het parket van Antwerpen al sinds het begin van het jaar 2012 verrichten.

Zoals beide ministers al meermaals hebben herhaald, is de strijd tegen radicalisme en terrorisme hun prioriteit. Meer dan ooit geeft de actie van deze morgen, naast alle reeds genomen maatregelen op dit vlak, duidelijk aan, dat deze strijd op alle fronten en ononderbroken wordt gevoerd, maar dat er niet altijd over kan gecommuniceerd worden in de media.

Sinds het begin volgen alle diensten de situatie op de voet, beheren ze de dossiers met de nodige discretie en in nauwe samenwerking. De gecoördineerde actie van vandaag is dan ook het resultaat van vele maanden van intensieve voorbereiding en werk achter de schermen. Zoals we een paar dagen geleden in herinnering brachten, wordt deze delicate materie om voor de hand liggende redenen van veiligheid en doeltreffendheid, met discretie beheerd, met name om de vertrouwelijkheid van het onderzoek te beschermen.

Dankzij het werk, de afgelopen maanden, van de federale politie, de federale gerechtelijke politie en de lokale politie (lokale politie van Antwerpen en Vilvoorde, directeuren-coördinatoren van Antwerpen, Brussel en Asse, DAO), het Crisiscentrum van de federale Regering, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst (ADIV) en het OCAD, kon het onderzoek vandaag culmineren in een reeks invallen die op verschillende plaatsen werden uitgevoerd. Het gerechtelijk onderzoek zal de resultaten hiervan bepalen.

Beide ministers willen er tot slot nog op wijzen dat het onderzoek, ook al houdt het verband met de recente ontwikkelingen in ons land naar aanleiding van de oorlog in Syrië, deel uitmaakt van een breder onderzoek tegen het terrorisme.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft voor de ministerraad van vrijdag een preventieprogramma tegen radicalisme neergelegd.

De kern die aan deze kwestie wordt gewijd, zal eveneens vrijdag plaatsvinden.

http://www.milquet.belgium.be/nl/grootschalige-actie-tege...

De commentaren zijn gesloten.