09-04-13

Onderzoek functioneren van de kinderbescherming: Tweede Kamer

Margot Vliegenthart.1987.jpg

Archief

Kinderbescherming (subcommissie-Vliegenthart uit de bijzondere commissie voor het Jeugdwelzijnsbeleid en de vaste commissie voor Justitie) (1990).
De commissie onderzocht het functioneren van de kinderbescherming en constateerde een aantal leemten. Zo was er gebrek aan externe controle en waren er onvoldoende garanties voor objectieve klachtenbehandeling. Regels waren te vaag en de rechtszekerheid voor ouders daardoor onvoldoende. De subcommissie deed onder meer de aanbeveling wetgeving aan te passen en de informatievoorziening te verbeteren. Er diende een volledige scheiding te komen tussen rechtspraak en gezinsvoogdij. Er moest één instantie komen voor toezicht op de jeugdhulpverlening.
 
Foto: Margot Vliegenthart (PvdA) beedigd in Tweede Kamer, 17 November 1987
 

De commentaren zijn gesloten.