26-03-13

Zaak Van Den Brink: Interview Frides Laméris

vandenBrink.familie.jpg

De beheerder van deze blog kreeg het verzoek om het interview getiteld 'Profetisch bloed en een scherp oog' dat het Nederlands Dagblad van Frides Laméris afnam, en dat hier (met bronvermelding) op 26.3.2013 werd gepubliceerd, te verwijderen.

Frides Laméris is een Nederlandse activist die zich ondermeer inzet voor de zaak Van Den Brink.

De zaak Van Den Brink draait rond twee minderjarige meisjes die na een klacht van de ouders over sexueel misbruik, door de Nederlandse autoriteiten uit hun ouderlijk huis werden gehaald en in een jeugdinstelling werden geplaatst.

-----

Geachte heer / mevrouw,

Wij kregen via Auxen, het bedrijf dat de opdracht heeft voor het Nederlands Dagblad B.V  haar auteursrechten te handhaven en daarvoor kopieën van haar content actief op te sporen,

de vraag voor onmiiddellijke  verwijdering van artikel.

Artikel:  

In verzet! Profetisch bloed en een scherp oog
http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be...

Wij vragen u dit artikel binnen de 48u te verwijderen zoniet zullen we de blog off-line plaatsen.

Zie onderaan voor meer info.

Met vriendelijke groeten,

Skynet

===

Recentelijk heeft Auxen vastgesteld dat u op spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be artikelen van onze opdrachtgever heeft gepubliceerd:

In verzet! Profetisch bloed en een scherp oog
http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be...

Om artikelen van Nederlands Dagblad B.V. openbaar te maken, heeft u toestemming van Nederlands Dagblad B.V. nodig. Doordat u deze artikelen zonder toestemming van Nederlands Dagblad B.V. openbaar heeft gemaakt, maakt u inbreuk op de auteursrechten van onze opdrachtgever.

Uw publicaties zorgen ervoor dat de exclusiviteit van het auteursrecht wordt aangetast. Concreet nemen hierdoor de exploitatiemogelijkheden af, waardoor Nederlands Dagblad B.V. economische schade lijdt. Normaal gesproken dient u deze schade te vergoeden. Echter, in dit geval is Nederlands Dagblad B.V. bereid om genoegen te nemen met enkel de onmiddellijke verwijdering van de artikelen. Daarom verzoeken wij u (en voor zover nodig sommeren wij u) alle artikelen van Nederlands Dagblad B.V. binnen 5 dagen te verwijderen van uw website.

Let op! Bij PDF-bestanden (en overige extensies zoals JPEG en PNG) is het belangrijk dat niet alleen de verwijzing naar het artikel op de website wordt verwijderd, maar het artikel ook daadwerkelijk wordt verwijderd van de locatie waar het is opgeslagen of wordt verplaatst naar een niet-openbare locatie.

Vanzelfsprekend rekenen wij op uw medewerking. Wij maken u erop attent dat indien u niet aan ons verzoek voldoet, of in de toekomst wederom zonder toestemming content van onze opdrachtgever(s) openbaar maakt, er mogelijk direct aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van de schade en alle bijkomende kosten.

Voor hergebruik van artikelen van Nederlands Dagblad B.V. kunt u een verzoek indienen per e-mail via digitaal@nd.nl. Op de website van Nederlands Dagblad B.V. vindt u hierover meer informatie.

Met vriendelijke groet,

De commentaren zijn gesloten.