16-03-13

Politiek debat Nederland: Demi en Nirvana van den Brink

Image
 
Beste X,
 
Ik wens toch enkele randopmerkingen te maken bij je antwoord.
 
Het was niet mijn bedoeling om 'allerlei informatie opvragen zonder de toestemming van Ben en Leonie'.
Dat vind ik nogal beschuldigend gesteld.
 
Zoals ik de heer Kempenaar, teamleider van de Raad voor de Kinderbescherming te Alkmaar, mededeelde, was zijn email van 15 maart 2013, gericht aan 'Geachte heren', helaas geen antwoord op mijn brief van 3 maart 2013 aan de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht waarvan ik hem nogmaals een kopie zond.
 
Ik wil er ook nog aan toevoegen dat ik door Ben van den Brink gecontacteerd ben geweest en dat ik met mijn schrijven aan de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht, wat meer klaarheid hoopte te krijgen in zijn zaak.  Daar is dus niets verkeerd aan.
 
Het is alleen jammer dat er niet meer burgers zijn die zich openlijk vragen stellen over een zaak die niet alleen Ben en Leonie aanbelangt maar die in het belang is van alle ouders die om de één of andere reden hun kind(eren) niet meer mogen zien, wat een echte psychische en emotionele foltering kan zijn.
Vandaar ook dat ik VVD-kamerlid Beckers terzake heb geschreven alhoewel dit misschien niet metéén de meest aangewezen politicus in dergelijke zaken is.
 
Het zou onjuist zijn om deze zaak enkel tot een 'individuele' en een 'juridische kwestie' te herleiden.
 
Je hebt gelijk door naar schriftelijke bewijzen te vragen inzake het vermeende sexuele misbruik van de kinderen Demi en Nirvana van den Brink die blijkbaar allebei de naam van hun vader dragen. Maar je vraag om 'te bewijzen dat het niet de eigen ouders zijn geweest',  komt een beetje vreemd over.
 
Je hebt ook gelijk door te stellen dat Leonie het rapport inzake de traumatisering van de kinderen, waarvan sprake in het vonnis, moet opvragen.
 
Ik lees dat men op 19-10-2011 het ouderlijke gezag aan Leonie ontnomen heeft en dat de uithuisplaatsing in 2009 'daarom rechtmatig lijkt'.  
Het valt mij op dat er eerst tot een uithuisplaatsing van de kinderen werd beslist en dat men pas nadien het ouderlijke gezag aan Leonie heeft ontnomen.
 
Je schrijft dat Ben 'nimmer ouderlijk gezag heeft gehad' en je voegt eraan toe: 'Strikt gezien is dit de schuld van Ben en ook van mijzelf'.
Je schrijft verder dat Ben, na de geboorte, gedeeld ouderlijk gezag had kunnen aanvragen maar dat hij dat vergeten is of niet gedaan heeft.
Daar wist ik niets van. Je bent dus op de één of de andere manier ook zelf betrokken partij in deze zaak ?
 
Je voorstel om een nieuwe rechtszaak aan te spannen waarin Ben verzoekt om een wijziging van het gezag op basis van nieuwe feiten en omstandigheden aan te vragen bij de rechtbank, en bepaalde wettelijke regels te volgen, lijkt mij aannemelijk.
 
Je zegt dat je enkel via de legale structuren strijdt en dat ons 'democratisch systeem' helaas via wetswijzigingen werkt.
Hopelijk is dat geen oproep om geen aktie meer te voeren indien ons 'democratisch systeem' op belangrijke punten in gebreke zou blijven. 
 
Wat het aktievoeren betreft: De Vlaamse Groenen organiseerden, voor dat ze als politieke partij miljoenensubsidies ontvingen van de Belgische Staat, regelmatig aktie om politieke druk op de regering uit te oefenenen en bepaalde wetswijzigingen tot stand te brengen. Akties waren toen nog legaal in die tijd.
 
Tot zover mijn standpunt en dat van de vzw Werkgroep Morkhoven terzake.
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (België)
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Commentaren

Ben van den Brink in een mededeling van 14.3.2013:

De harde feiten zijn als volgt
23-09-2009 zitting bij de kinderrechter in de rechtbank Alkmaar.
In die zitting met kinderrechter W.C .Ooste****** die beneden in het cellencomplex van de rechtbank Alkmaar gehouden werd ,er was eerder al 16-09-2009 een spoed U.H.P van Demi en Nirvana afgewezen en waarvan wij geen enkele stukken van te zien kregen ,werd er een jaar O.T.S uitgesproken door de kinderrechter .
De kinderrechter sprak ook het volgende uit: MACHTIGT BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND ,vestiging Alkmaar ,de bovengenoemde minderjarigen Demi en Nirvana gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen in een accommodatie van een zorgaanbieder 24-uurs,voor de duur van drie maanden ,tot 23 december 2009 ,”"ONDER DE VOORWAARDE DAT VOOR 21 OKTOBER 2009 EEN GELDIG INDICATIEBESLUIT WORDT GENOMEN ;BIJ GEBREKE WAARVAN DEZE BESCHIKKING KOMT TE VERVALLEN .
De dag hierna 24-09-2009 kwam de jeugdbeschermer Rene H in het bijzijn van 2 andere jeugdbeschermers Marielle M en Ronald V bij Leonie [de moeder] en ontvoerde Demi en Nirvana uit ons huis terwijl ik in hechtenis zat .
Die zelfde dag 24-09-2009 kwam er een brief aan bij Leonie van Bjz Noord-Holland en afkomstig van teamleider M.S die daarin schreef dat Demi en Nirvana onder toezicht gesteld waren van Bjz Noord -Holland [GEEN U.H.P] en dat er binnenkort een gezinsvoogd contact op zou nemen om zich voor te stellen en de O.T.S uit te voeren.

Gepost door: Yves | 16-03-13

De commentaren zijn gesloten.