13-03-13

Zaak van den Brink: Antwoord Kamerlid Henk Beckers

vandenBrink.familie.jpg

12 maart 2013

Geachte Heer Boeykens,

Voorop stel ik graag dat mensenrechten tot de belangrijkste elementen van onze samenleving behoren en dat voorts in het verlengde daarvan scheiding van ouders en kinderen slechts kan plaatsvinden als en voorzover dat in het belang van die kinderen en/of ouders is.

Het onderhavige geval kan ik niet beoordelen, maar is ook geen onderwerp dat in de Eerste Kamer en/of het Beneluxparlement aan de orde kan komen.

Ik wens U veel succes met de behartiging van de belangen in het onderhavige geval.

Met vriendelijke groet,

Mr. H.G.J.M. Beckers
Lid Eerste Kamer der Staten Generaal

---

http://www.argusoog.org/?s=van+den+Brink&x=0&y=0

http://www.verontrustevaders.nl/

http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html

http://hetuurvandewaarheid.info/2013/03/09/analyse-door-k...

http://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/11/10/kinderbel...

Commentaren

Brussel, 13 maart 2013

Aan Mr. H.G.J.M. Beckers
Lid Eerste Kamer der Staten Generaal

Geachte Heer Beckers,

Hartelijk dank voor uw antwoord en (morele) steun inzake mijn inzet voor Demi en Nirvana van de Brink en hun ouders die reeds 1,5 jaar van elkaar gescheiden zijn.

Ik begrijp dat u niet steeds kan tussenkomen in individuele gevallen.

Maar anderzijds stel ik vast dat een toenemend aantal ouders en kinderen door de autoriteiten van elkaar gescheiden worden, wat tot schrijnende situaties en soms tot zelfmoord van één van de wanhopige ouders leidt.

Het is dus een onderwerp dat binnen het Europa van de mensenrechten, de nodige aandacht verdient.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België

Gepost door: Jan Boeykens | 13-03-13

De commentaren zijn gesloten.