21-02-13

Zaak Demminck: Internationale Hof van Justitie moet weg uit Den Haag

Image

Het Parool zet vandaag – precies twee maanden nadat Katholiek Nieuwsblad erover berichtte - het bericht op de voorpagina over de ontwerpresolutie bij het Amerikaanse Congres die vraagt om het weghalen van het Internationale Hof van Justitie uit Den Haag.

De indiener van de resolutie, de katholieke Christopher Smith, vindt dat Den Haag een ongeloofwaardige locatie geworden is, omdat hardnekkige en concrete beschuldigingen van kindermisbruik tegen de voormalige secretaris-generaal van Justitie, mr. Joris Demmink, daar zonder serieus onderzoek zijn gebleven.

Pedofiel netwerk

Republikein Christopher Smith heeft een voortreffelijke reputatie als verdediger van de mensenrechten. Zo zorgde hij er deze maand ook voor dat de dissidente Vietnamese priester Nguyen Van Ly, die door Smith al jaren wordt gesteund, voorgedragen werd als ‘martelaar voor de mensenrechten’ voor de Nobelprijs voor de Vrede 2013. Ook was Smith de voorzitter van de hoorzitting over de affaire Demmink en het mogelijke pedofiele netwerk met vertakkingen binnen de Nederlandse overheid, die op 4 oktober gehouden werd door het Helsinki Comité in het Amerikaanse Congres. Ook daarvan deed Katholiek Nieuwsbladverslag, terwijl andere Nederlandse media er nadrukkelijk over zwegen.

Aanpak

Smith pleitte er op 4 oktober al voor Nederland hard aan te pakken, bondgenoot of niet. Dit zou eerder goed gewerkt hebben bij andere staten die nalatig gebleven waren om kinder- en vrouwenhandel serieus tegen te gaan, zoals Israël en Zuid-Korea. De voorpagina van Het Parool zou erop kunnen duiden dat als gevolg van Smith’s aanpak nu ook de Nederlandse journalistiek zich de ernst van de zaak bewust wordt. Overigens sprak vorige maand de Nederlandse Vereniging van Journalisten al haar steun uit voor de mishandelde en bedreigde Turkse journalist Kazmali, die onderzoek deed in de affaire Demmink.

Kamervragen

Vandaag loopt de termijn af van het uitstel waarbinnen minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verplicht is te reageren op de vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt over de affaire Demmink. Omtzigt vindt de resolutie “zeer schadelijk” voor de reputatie van Nederland als rechtsstaat.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3408-het-pa...

11-02-13

Majesteitsschennis: Commissie bestudeert toepassing artikel 112

BEATRIX-ABDICATE-ROYAL201313e.jpg

'Whoever defames, insults or threatens the King, the Queen, the Heir-apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years.'

Criminal Code, artikel 112.

'The King shall be enthroned in a position of revered worship and shall not be violated. No person shall expose the King to any sort of accusation or action.'

Constitution, artikel 8.

---

Commissie bestudeert toepassing artikel 112 (majesteitsschennis)

23 mei 2011 – Is artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht over majesteitsschennis qua inhoud en toepassing in overeenstemming met de grondwet? Over die vraag gaat de subcommissie burgerlijke en politieke rechten van de National Human Rights Commission (NHRC) zich de komende maanden buigen.

De commissie gaat zich onder andere bezighouden met de zaak Somyot Prueksakasemsuk, vakbondsman en roodhemdredacteur van de Voice of Thaksin, en Somsak Jeamteerasakul, historicus verbonden aan de Thammasat University. Somyos werd in april gearresteerd wegens de publicatie van verklaringen in zijn tijdschrift die als beledigend voor de troon worden beschouwd. Somsak is beschuldigd van majesteitsschennis omdat hij voorstellen heeft gedaan voor het hervormen van de monarchie.

Gemakkelijk zal de discussie niet zijn. ‘Dealing with the issue has never been an easy matter and I could not pledge how much we can do to resolve the problem as we are also surmounting internal self-adjustment difficulties within the (NHRC) office’, zegt commissievoorzitter Niran Pitakwatchara. Hij beschouwt het controversieel gebruik van het artikel als een urgent probleem, omdat het tot gebruik van geweld kan leiden.

Verhalen van slachtoffers

Vorige week hield de commissie haar eerste hearing met 60 deelnemers, waaronder mensen die gevangen zijn genomen, lastiggevallen en door anderen zijn beschuldigd van majesteitsschennis.

De commissieleden kregen verhalen te horen over een aantal slachtoffers, wier leven en werk ongunstig waren beïnvloed toen ze werden beschuldigd van majesteitsschennis.

Niran hoorde van de gevangenisdirecteur dat Somyot zo stressed was dat hij overwoog een eind aan zijn leven te maken. Somyot wil op borgtocht vrijgelaten worden zodat hij zijn verdediging kan voorbereiden, maar de rechtbank heeft borgtocht geweigerd.

Commentaren van deskundigen

Sulak Sivaraksa, een uitgesproken criticus die in het verleden een aantal keer is beschuldigd van majesteitsschennis, zegt dat er behoefte is aan een platform waarop serieus en oprecht wordt gediscussieerd over de rol van de monarchie in een democratie. De Privy Council (kroonraad) en de NHRC zouden de intellectuele moed moeten hebben om die discussie te leiden. ‘Allowing Article 112 to be carelessly and prevalently used is actually direct sabotage of the revered institution of the monarchy’, zei hij.

Volgens hem bekommeren rechtbank, politieke partijen en het leger zich alleen om hun eigen werk zonder dat ze een idee hebben van het effect op de monarchie als instituut. ‘In the Somsak case, it is clear (that those bringing charges) just want to protect the military and some individuals, but not the monarchy as an institution.’

Historicus Somsak Jeamteerasakul zei dat mensenrechtenactivisten de bevolking moeten duidelijk maken dat praten over de monarchie niet gelijk staat aan majesteitsschennis, ‘but sadly Thai society has reached the point where referring to the subject and veering from the official version has become unacceptable’.

Worachet Pakeerut, assistant-hoogleraar recht aan de Thammasat University, beschouwt de zaak Somsak als een duidelijk voorbeeld van een onverstandige en irrelevante interpretatie van artikel 112. ‘If our society cannot talk about the monarchy at all, it will lead to a silence and more problems –  eventually affecting the integrity of the institution’, aldus Worachet, leider van de Article 112 Enlightened Jurists pressure group.

Mark Tamthai van de Payap University, die zich bezighoudt met kwesties van openbare orde, was het eens met de andere sprekers dat er behoefte bestaat aan een discussie over zowel de problematische toepassing en de inhoud van het artikel. Maar hij deed ook de suggestie dat de samenleving voorbij deze controverse naar de echte zaak moet kijken. ‘De werkelijkheid is of en hoe degenen die het niets kan schelen of niet de verdienste zien van de monarchie een vaste plaats in de samenleving verdienen. Praten over wat het beste voor de samenleving is bij dit onderwerp is niet alleen een manier om het instituut te beschermen maar ook om het misbruik van het artikel over majesteitsschennis te te bestrijden.’

http://www.dickvanderlugt.nl/buitenland/thailand-2011/thais-nieuws-mei-2011/majesteitsschennis/

Kindermisbruik Nederland: leden koninklijk huis in Bangkok ?

Image

De uitzending van Klokkenluider On Air van de Stichting Platform Argusoog van 1 februari 2013, met als gast onder andere Maud Oortwijn die sprak over de betrokkenheid van leden van het koninklijk huis en de toenmalige minister van justitie bij pedofiele activiteiten in een publieke gelegenheid in Bangkok, riep heel wat vragen op.

Ook de Werkgroep Morkhoven, stelt zich kritisch op ten opzichte van het schokkende verhaal alhoewel bepaalde (ex-)leden van het Belgische en Nederlandse Koningshuis in kinder- en jongerenmisbruiken betrokken zijn (geweest) en zij terzake over een aantal interessante gegevens beschikt.

Er zijn ondermeer de ervaringen met de Belgische justitie. Die gebruikte de gezegdes van allerlei criminelen en zelfs van een pedocrimineel waarvan zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongeren bestaan, namelijk om aktievoerder Marcel Vervloesem na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, van 'sexueel misbruik' te beschuldigen.
Marcel Vervloesem werd enkel op basis van de voortdurend door de mainstream-media uitgebrachte verhalen van de zogenaamde slachtoffers, die niet alleen ononderzocht bleven maar die bovendien ook volledig onkontroleerbaar waren omdat er sprake was over 'feiten' die zich 20 of 30 jaar voordien ZOUDEN voorgedaan hebben, verooordeeld en opgesloten.
Dat het hier om een doelbewuste doofpotoperatie van de Justitie betrof, bleek omdermeer uit het feit dat er, na de beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem in de pers, over de massa's gegevens en de bijna 90.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort, met geen letter meer geschreven werd. Bovendien verdwenen al de ontlastende getuigenissen uit Marcel Vervloesem's strafdossier en werd er ook geen aandacht besteed aan de zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben waarvan reeds sprake was in de kinderpornozaak Zandvoort. Doordat men de zedenzaak in Amsterdam niet verder onderzocht, werden er, zoals we weten, gedurende de voorbije jaren honderden Amsterdamse peuters en kleuters sexueel misbruikt en verkracht.

Met de regelmaat van de klok, en altijd op een moment dat er veel over kindermisbruik wordt gesproken, duiken er wilde verhalen over de betrokkenheid van het Koningshuis op die moeilijk gestaafd kunnen worden en waarvoor geen enkel concreet bewijs wordt aangebracht.

Die verhalen komen dikwijls van mensen die nooit iets over de kinderpornozaak Zandvoort hebben gezegd of geschreven, terwijl dit één van de belangrijkste kinderpornozaken van de eeuw is. Dat komt omdat hierbij voor het eerst het bestaan van een internationaal kinderpornonetwerk kon aangetoond worden, waarvan het bestaan door de Belgische regering nog steeds wordt ontkend. Vandaar dat de hele internationale pers, met ondermeer journalisten uit Australië, Nieuw Zeeland en Japan, destijds naar het huisje van Marcel Vervloesem in Morkhoven afzakten om verslag uit te brengen.

Verhalen zonder bewijzen en feitenmateriaal worden soms doelbewust vanuit de kinderporno-industrie en de staatsveiligheidsdiensten gelanceerd om de aandacht van de kinderpornozaak Zandvoort en van de kindermisbruiken af te leiden. Vandaar dat er ook regelmatig persberichten verschijnen waarin staat: 'We kennen al die komplotverhalen over de Koning en allerlei hooggeplaatsten nu al'.
Het is op die manier dat men de geloofwaardigheid van mensen en verenigingen die werkelijk de kindermisbruiken bestrijden, ondergraaft.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----

Argusoog Radio 1 - Februari - 2013 - KLOA & AvsZ
http://youtu.be/wsxJr364GRw
http://www.argusoog.org/maud-oortwijn-opnieuw-te-gast-in-...

Foto: Marcel Vervloesem die de aandacht van de de internationale pers kreeg voor de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, werd door de Vlaamse pers (zie foto) gedurende meer dan tien jaar lang als 'zelfverklaarde pedojager' en 'laffe kindermisbruiker' aan de schandpaal genageld. Toen hij na een jarenlang media-proces achter de tralies werd gestoken, werden er verschillende pogingen ondernomen om hem uit de weg te ruimen. Dat gebeurde ondermeer door zijn medicaties te onthouden en hem aan folterpraktijken te onderwerpen. Marcel Vervloesem heeft al vijf jaar lang een 'spoedprocedure' lopen voor het Hof van de Mensenrechten te Straatsburg dat deze zaak blijft uitstellen en kreeg bij zijn voorwaardelijke vrijlating in 2010, een spreekverbod met de pers en een contactverbod met de andere bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven opgelegd nadat deze hem gedurende twee jaren in de gevangenis waren gaan opzoeken.

10-02-13

Wie is Joanna van der Hoek ?

Joanna.van.der.hoek.jpg

Joanna van der Hoek is de studente die op 1 februari in Utrecht, in haar eentje voor de viering van Beatrix’ verjaardag in het Beatrixtheater, een bord met een antimonarchistische leuze omhoog hield. Het werd breed uitgemeten in de MSM en ook dat zij werd afgevoerd door de politie. Zij werd op slag zo bekend dat zij bij Pauw en Witteman mocht laten zien hoezeer zij haar vrouwtje stond en hoe goed zij haar verhaal kon doen.

Een aantal kritische uitspraken over Joanna van der Hoek

Dankzij onze onvolprezen research-achterban hebben we de ‘Joanna-hoax’ snel kunnen doorprikken. Joanna van der Hoek blijkt eerder te zijn ingezet als infiltrante bij Occupy en ook als ‘peace ambassador‘ deeply te zijn involoved in een club waarvan de NWO-propganda afdruipt. Deze organisatie, CISV, heeft zelfs banden met de VN en mocht Kofi Annan begroeten als spreker op een symposium: By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000. Vermoedelijk is Joanna ingezet door de AIVD om de ‘antimonarchisten’ uit hun tent te lokken opdat zij vervolgens kunnen worden uitgeschakeld. Vast staat dat de Occupy-beweging op geheel vergelijkbare wijze is geinfiltreerd en onschadelijk gemaakt. Overigens zegt iemand die nauw betrokken was bij Occupy Den Haag Joanna niet te kennen. Volgens het AD was zij hierbij ‘vanaf het eerste uur betrokken’.

Dat was ook direct mijn gevoel. Echte klokkenluiders komen nooit op nationale tv. Interessante film van Matt Damon over de spin m.b.t. Fracking is een eye-opener. Maar des te meer als je hoort dat de film gefinancierd is door een olie maatschappij.
Het gaat er allemaal om om het volk het gevoel te geven dat ze worden gehoord en daarna gaat het spel onveranderd verder.

Joanna van der Hoek een “Youth Peace Ambassador” van de “Children’s International Summer Villages” (CISV)? Alleen de naam alleen al wekt huiver. Dit lijkt me een kinderlokkers-club die onder de vlag van de UNESCO kinderen alleen naar verre buitenlanden lokt om hen daar in die naargeestige zomerdorpen seksueel te misbruiken. En die traumatische ervaring te gebruiken om die kinderen onder Mind-Control te krijgen, te hersenspoelen en hen verder te ontwikkelen tot willige NWO-slaven. Dat Joanna zich nu in de Weg-met-de-Monarchie-actie laat misbruiken als een lokeend voor de AIVD, en al eens eerder namens deze staatsveiligheidsdienst de Nederlandse Occupy beweging infiltreerde zegt meer al genoeg over wat voor ellendigs Joanna als kind in die internationale zomerkampen te verduren heeft gekregen. Goed dat Joanna zo snel ontmaskerd werd!

Toen ik het artikel plaatste waarin ik uitleg dat Joanna mogelijk een AIVD infiltrant is, schoten het aantal bezoekers op mijn blog omhoog. Dit was met name het gevolg van het zeer snel stijgende aantal facebook links. Inmiddels heeft Facebook al die links verwijderd. Dat bewijst wat mij betreft des te meer dat het waar is dat hier controle achter zit! Want waarom krijgt Joanna wel spreektijd in de Main Stream Media en heeft zij een facebookpagina die druk bezocht wordt, maar waarom wordt een kritische geluid over haar onderdrukt?

Klopt helemaal Martin. Ik heb gisteren op de site van RTL Utrecht een comment geplaatst nav hun artikel over joanna. In dat comment ben ik niet grof of beledigend geweest. Wel heb ik duidelijk mijn mening gegeven over hoe er in NL met klokkenluiders wordt omgegaan. Het is nooit geplaatst. Na circa 14:00 uur toen hier gister op KLOL een link werd geplaatst naar het artikel is geen enkele comment meer geplaatst. Dus het is niet alleen facebook, het is ook RTL Utrecht enz.. Goed dat deze dingen hier uit de doeken worden gedaan.

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/22121/wie-is-jo...
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/02/05/joanna-is-...
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/02/06/facebook-v...

http://www.argusoog.org/wie-is-joanna/

17:53 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit, Joanna van der Hoek, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |