08-10-12

Belgische verkiezingen en internetcensuur

Bruno.Tobback.jpg

Van: sp.a <info@s-p-a.be>
Datum: 2 oktober 2012 16:17
Onderwerp: Fraude bij sociale huisvesting Geel
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com

Geachte heer Boeykens,

Dank voor uw mail van 27 september over fraude bij de sociale huisvestingsmaatschappij van de stad Geel.

Het betreft hier concrete klachten aan het adres van een huisvestingsmaatschappij.

Ik ken de details van het dossier niet en kan als partijvoorzitter niet tussenkomen in deze aangelegenheid.

Dit valt trouwens onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche.

Daarom stuur ik uw aanklacht door voor verdere opvolging.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Tobback Voorzitter sp.a

----

Onze reactie: Het is positief dat Bruno Tobback antwoordt maar zijn antwoord kom echter veel te laat omdat de mensen intussen reeds uit hun woning werden gedreven. Ongeveer alle Sp.a-mandatarissen (waaronder Bruno Tobback zelf) werden destijds aangeschreven maar niemand vond het de moeite om te antwoorden. Ook Van den Bossche werd zonder enig resultaat aangeschreven. Dat komt waarschijnlijk omdat zij deel uitmaakt van een politieke elite die in dergelijke zaken niet geinteresseerd is. Het feit dat de Sp.a ook jarenlang een Sp.a-bestuurslid van de Geelse Huisvestingsmaatschappij beschermt dat ook verantwoordelijk was voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, maakt dat de Sp.a volledig ongeloofwaardig is. Het betreffende Sp.a-bestuurslid waarvan zo'n 30 proceesen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, werd door de Sp.a met enkele stemmen tot gemeenteraadslid gebombardeerd; werd tot OCMW-bestuurslid van de stad H. benoemd; mag de stad H. vertegenwoordigen in enkele intercommunales en is bovendien voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de stad H. die waarschijnlijk speciaal voor hem werd opgericht gezien alle jongeren uit zijn buurt die Marcel Vervloesem mee van 'sexueel misbruik' beschuldigden, over een strafblad beschikken. Wie voor de Sp.a of voor één van haar vlaamse zusterpartijen (Open VLD, CD&V stemt) kiest voor corruptie en moet zich achteraf dus niet beklagen. Sp.a kamerlid Renaat Landuyt kan beter ophouden met uitsluitend over de kindermisbruiken binnen de katholieke kerk en over de verlenging van de verjaringstermijn voor kindermisbruiken te spreken. Kindermisbruiken vinden niet alleen binnen de katholieke kerk maar ook binnen bepaalde politieke partijen plaats en men is een hypocriet indien men -prekend over kindermisbruiken- deze zaken en daarmee ook een zaak als de kinderpornozaak Zandvoort, dichtdekt.


--------------------


82 -jarige zieke vrouw door politici op straat gezet

 

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg

8.3.2011

Enkele dagen geleden brachten we verslag uit over een vrouw in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) die een zelfmoordpoging ondernam, nadat de Geelse Huisvesting liet weten dat zij op straat zou gezet worden.

De vrouw woont met haar gezin en zieke 82-jarige zieke moeder reeds 23 jaar in een sociale woning. Zij betaalde altijd tijdig haar huurgeld en zij had nooit problemen met de Geelse Huisvesting.

De problemen ontstonden toen er enkele jaren geleden een fabrieksdirecteur met zijn vrouw en dochter naast het gezin B. kwam wonen.

In den beginne was de relatie zeer vriendschappelijk maar toen de fabrieksdirecteur voortging op de geruchten dat zijn dochter door mevrouw B. voor zwartwerk werd aangegeven, sloeg de sfeer om.

De fabrieksdirecteur stelde, met enkele nieuwe vrienden in de wijk, een petitie op waarin hij zijn buurvrouw van 'geluidsoverlast' beschuldigde. De Geelse Huisvesting nam deze klacht ernstig alhoewel de 'geluidsoverlast' nooit door de politie werd vastgesteld en er nooit een Proces-Verbaal van werd opgemaakt.

Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting, liet de laatste tijd niet na om voortdurend te herhalen dat 'het gezin B. niet wilde meewerken aan de voorgestelde verzoeningspogingen en dat men nu voldoende geduld had uitgeoefend'. Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: 'Geachte Huurder, Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord'.

Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de fabrieksdirecteur weigerde om aan de ronde tafel te gaan zitten met zijn buren.

De fabrieksdirecteur die, gezien zijn inkomen geen recht heeft op een sociale woning, is inmiddels, zonder op een wachtlijst te worden geplaatst, voor de 5de keer naar een andere sociale woning verhuisd zodat het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid, werd aangeschreven omtrent deze zaak. De Minister is dus op de hoogte van het geknoei met het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de onterechte uitdrijving van het gezin B. met de zelfmoordpoging tot gevolg.

De minister werd tevens gewezen op het feit dat vorig jaar een man uit dezelfde wijk, nadat hij in een petitie van enkele buurtbewoners werd aangeklaagd, ook al op straat werd gezet door de Geelse Huisvesting. Deze man betrok ook reeds meer dan 20 jaar een sociale woning en had nooit poblemen met de Geelse Huisvesting.

Zijn buurvrouw Hilde C., was één van de initiatiefnemers van de petitie.

Zoals de fabrieksdirecteur, had ook deze vrouw geen recht op een sociale woning omdat zij geen 3 jaar lang in de gemeente was ingeschreven zoals het reglement voorschrijft, en over een eigen huis te Berlaar beschikte. Toch kreeg zij een sociale woning van de Geelse Huisvesting toegekend. Dat gebeurde dank zij de bemiddeling van enkele Herentalse politici die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen.

Minister Van den Bossche (Sp.a) werd verzocht om deze zaken grondig te laten onderzoeken.


Nawoord: Minister Van den Bossche (Sp.a) vond het niet nodig om een onderzoek in te stellen en het gezinnetje Vervloesem (vrienden maar geen familie van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem), werd na ruim 20 jaar correct de huur te hebben betaald, met hun 80-jarige zieke en bedlegerige moeder, meedogenloos op straat gezet.

Lijst van de bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij ( Geelse Huisvesting):

Naam Functie Gemandateerd vanuit:

Sannen Jos VoorzitterPrivé-inschrijver

Ceustermans Ingrid BestuurderProvincie Antwerpen

Bulckens Mieke BestuurderPrivé-inschrijver

Claes Herman BestuurderPrivé-inschrijver

Janssens Alfons BestuurderPrivé-inschrijver

Broeckx Gerda BestuurderGemeente Laakdal

Van Eynde Twiggy BestuurderO.C.M.W. Laakdal

Van Hemelen Rony

BestuurderStad Geel

Vranckx Jan BestuurderStad Geel

Bollen Ivo BestuurderO.C.M.W. Geel

Voets Sabine

BestuurderO.C.M.W. Geel

Guns Rob BestuurderGemeente Kasterlee

Hermans Emiel OndervoorzitterGemeente Kasterlee

Lenaerts Hilda BestuurderO.C.M.W. Kasterlee

Verbraecken Harry BestuurderGemeente Westerlo

Van Hemelen Maurice BestuurderGemeente Westerlo

Daems Wim BestuurderO.C.M.W. Westerlo

Voet Jos BestuurderGemeente Hulshout

Veraghtert Jef BestuurderGemeente Meerhout

Hoes Johan BestuurderO.C.M.W. Meerhout

Rymen Maria Bestuurder

Gemeente Grobbendonk

Van Den Bulck Elisabeth BestuurderO.C.M.W. Grobbendonk

Leirs Marcel Bestuurder

Stad Herentals

Vervloesem Victor BestuurderStad Herentals

De Vocht Susie Directeur Geelse Huisvesting

Bvba Briers, Bekkers & CoCommissaris-revisor


Internetcensuur om de kiezer te misleiden


Bosgeus (Nederland) reageerde als volgt op bovenstaande artikel:

'Natuurlijk is het ongepast zo'n vrouw op straat te zetten.
Maar iemand aangeven omdat die weigert belasting te betalen aan een pedofiel netwerk, dat is natuurlijk ook fout.'


---

Antwoord van de vzw Werkgroep Morkhoven:

'Onze commentaren op de skynetblogs worden nog steeds geblokkeerd niettegenstaande we reeds verschillende keren een klacht indienden bij de Skynet Klantendienst (Belgacom)
Vandaar onze vraag aan Bosgeus hier:
Hoe bedoel je ?
En wat vindt je van het feit dat de Sp.a al jarenlang het Sp.a-bestuurslid van de Geelse Huisvestingsmaatschappij beschermt dat verantwoordelijk was voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort ?
Wat vindt je van het feit dat het betreffende Sp.a-bestuurslid waarvan zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, door de Sp.a met slechts enkele stemmen tot gemeenteraadslid van de stad Herentals; tot OCMW-bestuurslid van de stad Herentals; tot vertegenwoordiger van de stad Herentals  in verschillende  intercommunales en tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de stad Herentals werd gebombardeerd ?

We hebben getracht om je op je site http://bosgeus.punt.nl/ te geraken om te zien wat je over het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort schrijft.  Maar de site bleek geblokkeerd te zijn. Door middel van een truuk, zijn we er dan toch in geslaagd om je site te bezoeken.  We vermoeden dat de Belgische en Nederlandse Justitie je site blokkeren omdat zij verveeld zitten met je publicaties over de kinderpornozaak Zandvoort en de verwijzingen naar de schandalige opsluitingen en het boek van Marcel Vervloesem.  Dat bewijst nog eens dat het gedeeltelijk onleesbaar maken van de blog 'Werkgroep Morkhoven', amper 6 dagen voor de verkiezingen, geen toeval is.


Werkgroep Morkhoven

De commentaren zijn gesloten.