04-10-12

Chemische dumpingen: Brief Koningin Beatrix

Koningin_Beatrix_in_Vries.jpg

Majesteit

Heden na ruim een jaar heeft u nog steeds niet gereageerd op mijn e-mail bericht wat u hieronder nogmaals vindt ingelast:

8.8.11 Bericht van Ad van Rooij aan Hare Majesteit Koningin Beatrix

Van: A,M,L Van Rooij
Datum: 7 augustus 2011 16:21
Onderwerp: Bericht van Ad van Rooij aan Hare Majesteit Koningin Beatrix persoonlijk.
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl

Aan Hare Majesteit Koningin Beatrix als Voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd.

Lieve Koningin,

Via uw zeer gewaardeerde persvoorlichters mr. Wendy van der Sluijs en mr. Sabine Heijstek-van Leussen, laat ik u het volgende bericht toekomen:
Jan Donner (grootvader), André Donner (vader) en huidig verantwoordelijk minister Piet Hein Donner (zoon) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn verantwoordelijk voor artikel 120 in de Nederlandse Grondwet (vanaf 1983) en artikel 60 in de Grondwet (vanaf 1953) en daarmee verantwoordelijk voor alle chemische dumpingen vanuit agrarische (o.a. Monsanto) en niet agrarische (o.a wolmanzouten) bestrijdingsmiddelen vanaf 1962 tot heden (49 jaar lang) waaruit sluipmoordende  genocide is ontstaan en nog zal ontstaan (in de vorm van het krijgen van kanker of andere ernstige vergiftiging ziekten) op miljarden wereldbewoners. Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees onze brief d.d. 7 augustus 2011 aan het Gerecht van de Europese Unie t.a.v. griffier Emmanuel Coulon, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg (lees: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-g...)

Wanneer moet verantwoordelijk minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarvoor verantwoording afleggen tegenover koningin Beatrix als voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd?
Graag vernemen ik van spoedig uw antwoord daarop.

Mijn lieve Groet,
Ad van Rooij

De commentaren zijn gesloten.