31-12-10

Kindermisbruik: België en Nederland

DeClerck.jpg

Onze oorspronkelijke skynetblog 'Doofpot Justitie' waarin heel wat gegevens over de strijd van de vzw Werkgroep Morkhoven tegen kinderporno zijn opgeslagen, wordt al een jaar lang afgesloten.

Het is niet mogelijk om nieuwe artikels of commentaren op deze blog te publiceren.

De Belgische overheid, die ook het proces tegen aktievoerder Marcel Vervloesem organiseerde en daarbij zelfs cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort liet verdwijnen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie op een bepaald moment moest bevestigen, heeft daar ongetwijfeld een hand in.

Onder de verdwenen cd-roms bevindt zich de cd-rom die de Werkgroep Morkhoven destijds aan de Belgische Koning liet overhandigen.   Het Belgische Koningshuis bezorgde deze kinderporno-cd-rom aan de toenmalige Justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die ze -normaal gezien - 'voor onderzoek' aan Justitie zou overgemaakt hebben.

(Foto: De huidige Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) die een onderzoek weigert in te stellen naar de verdwenen cd-roms en de aangifte van de vzw Werkgroep Morkhoven inzake een man die zo'n 30 processen-verbaal met zedenfeiten met kinderen op zijn naam heeft staan, reeds jarenlang negeert.  Deze man organiseerde destijds de klachten tegen Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem.)

(Afbeelding: Pagina uit een proces-verbaal inzake kindermisbruiken te Amsterdam. Deze informatie werd door Marcel Vervloesem destijds aan Procureur Bourlet (zaak Dutroux) doorgegeven.  Die maakte het over aan de Justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem metéén voor het 'bezit van kinderporno' vervolgde en de gegevens in het strafdossier van Marcel Vervloesem deed verdwijnen.)

zandvoort_warmerdam_NL_3.gif

Commentaren

'Jullie minister van Justitie is een pedovriendje'

zaterdag 18 april 2009

Vanwege de massale belangstelling was de pedofielensite van de Nederlander Chris Hölsken gisteren al niet meer bereikbaar. 'Maar vanaf vandaag zijn we weer online', zegt de zelfverklaarde pedofielenjager. 'Al durf ik één ding nu wel met zekerheid te zeggen: jullie minister van Justitie is een pedovriendje.'
Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) kondigde het gisteren al in onze krant aan: 'Die site moét van het internet worden gehaald.' En hoewel hij er meteen aan had toegevoegd dat het geen evidentie zou zijn, was de website gisternamiddag al onbereikbaar. 'Maar daar zitten wij voorlopig toch niet achter', aldus Lieve Pellens van het federale parket. 'De site is wellicht gecrasht door de grote toestroom van bezoekers.'

Hoeveel Belgen gisteren de site bezochten kon Hölsken ons niet vertellen. 'Maar als alles plat ligt, zullen het er wel veel geweest zijn. Je ziet, de Belg wil dus echt wel weten of er een pedo in zijn buurt woont.' Maar niet alleen de site stopkinderporno.be was gisteren offline, ook de Amerikaanse link was gisteren een hele tijd niet bereikbaar. Under examination, stond er te lezen. 'Maar de mensen moeten echt niet vrezen', aldus Hölsken. 'Vanaf morgen (vandaag dus, nvdr) zijn we weer online via stopkinderporno.tk.'

'Het zal mijn tegenstanders misschien spijten, maar dat ze maar niet denken dat ze nu al van mij verlost zijn. Ik heb nog wel een aantal dingen achter de hand. Ze mogen de site zoveel saboteren als ze willen, we zullen altijd wel een manier vinden om online te raken. Daar mag je zeker van zijn.'

Dat zowel Justitie als Child Focus zware kritiek hebben op zijn initiatief, valt Hölsken zwaar. Vooral dat minister De Clerck gisteren in onze krant 'ontmaskerde' pedofielen aanraadde om een klacht in te dienen, is in het verkeerde keelgat geschoten. 'Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten zeggen, maar na alles wat er de jongste dagen gebeurd is, kan ik maar één ding concluderen: jullie minister van Justitie is een pedovriendje. Hij zou nog liever de pedo's beschermen dan de slachtoffers. Dat noem ik nalatigheid van de ergste soort. Een minister onwaardig.'

In plaats van een klopjacht op pedofielen te openen, heeft Hölsken vooral zichzelf tot doelwit gebombardeerd. 'Nochtans spijtig dat Justitie zo doet', stelt de zelfverklaarde pedojager. 'Want ik zou niets liever willen dan met hen samenwerken. Daarom heb ik een voorstel voor jullie minister. Voor mijn part mogen zij de site en onze hele werking gewoon overnemen en zet ik zelf een stap terug. Maar dan moet De Clerck mij wel kunnen garanderen dat hij ook iets voor de slachtoffers gaat doen. Als hij dat doet, kan hij me altijd contacteren om erover te spreken.'

Aan de bestaande lijst met pedofielen werden gistervoormiddag, toen de site nog bereikbaar was, geen nieuwe namen toegevoegd. Dat zou de komende dagen wel nog gebeuren, beweert Hölsken. Het federale parket onderzoekt intussen in welke mate de Nederlander vervolgd kan worden.

Gepost door: Morkhoven | 31-12-10

EINDE VAN DE BELGISCHE RECHTSSTAAT

De rechten van de Belgische burger zijn onbestaande.
En de Belgische grondwet is juist nog goed genoeg om als WC-papier op de kabinetten van de Christen-democraten (Herman Van Rompuy, Jo Van Deurzen, Stefaan De Clerck,) gebruikt te worden.

Als Belgische burger (niet beschuldigd of vals beschuldigd, niet veroordeeld, geen strafblad enzoverder) heb ik bijvoorbeeld geen recht meer om mijn vrienden te zien of te spreken.

Het gaat hierbij ondermeer om de man waarmee ik 20 jaar lang bevriend ben en 20 jaar lang actie heb gevoerd.
Ik ben deze man gedurende twee jaar lang, tesamen met Prinses de Croÿ, wekelijks in de gevangenis gaan opzoeken.
We hebben elkaar wekelijks geschreven. Hij heeft mij bijna dagelijks getelefoneerd.
En het is dank zij onze steun dat hij de voortdurende moordpogingen (onthouden van medicatie enzoverder), overleefd heeft alhoewel men zijn wankele gezondheid er definitief mee gebroken heeft.

Ik ben hem altijd blijven verdedigen. Maar dat is mijn wettelijk recht. En voor zover ik weet, ben ik niet misdadig als ik gebruik maak van dit wettelijk recht.

Deze man is nog steeds bestuurslid van de vzw Werkgroep Morkhoven, waarvan ik de voorzitter ben.
En hij zal bestuurslid van onze vereniging BLIJVEN alhoewel Justitie al het mogelijke doet om onze vereniging op te doeken en men enkele weken geleden zelfs een bericht liet verspreiden waarin stond dat deze man met de 'vzw Werkgroep Morkhoven gebroken heeft'.
Voor zover ik weet, ben ik volgens de statuten van onze vereniging trouwens verplicht om regelmatig bestuursvergaderingen en om een jaarlijkse algemene vergadering bijéén te roepen.

Eén van de volgende dagen zal deze man dus een schriftelijke uitnodiging ontvangen. En als onze zogenaamde 'democratische rechtsstaat' niet aanvaardt dat de verenigingen hun wettelijke verplichtingen naleven, dan moet zij maar een uitzonderingswet uitvaardigen waarin staat dat alle Belgische verenigingen (buiten verenigingen zoals de Liga voor de Mensenrechten die door de Belgische Staat betoelaagd en gecontroleerd worden), moeten opgedoekt worden.
Want waarom zou men de schijn van een 'democratische rechtsstaat' nog langer ophouden als de rechten van de Belgische burger zijn afgeschaft ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://www.facebook.com/pages/Werkgroep-Morkhoven/111005542254792

Gepost door: Morkhoven | 09-01-11

DE BELGISCHE EN NEDERLANDSE OVERHEDEN ZWEGEN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT DOOD, WAT TOT NIEUWE KINDERMISBRUIKEN TE AMSTERDAM LEIDDE

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=182294371792575&set=a.111048675583812.11593.111005542254792

------

JUSTITIE HEEFT MARCEL VERVLOESEM DIE DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT DESTIJDS ONTHULDE, NIET ALLEEN EEN SPREEKVERBOD MET DE PERS OPGELEGD

@ Jan Vanhaelen
Jammer Jan, maar we zullen er geenszins samen zijn. Justitie heeft ermee gedreigd om Marcel opnieuw (desnoods meer dood dan levend) op te sluiten als hij één van de voorwaarden die hem enkele maanden geleden bij zijn voorlopige invrijheidsstelling werden opgelegd, niet naleeft.
1) Marcel moet zich aan het hem in 2006 door de correctionale rechtbank van Turnhout opgelegde spreekverbod met de pers houden
2) Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden
3) Hij mag geen contact opnemen met de Voorzitter (ikzelf) en de ondervoorzitter (Prinses de Croÿ) van de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij nog steeds bestuurslid is.
4) Hij mag geen contact opnemen met de Vlaamse acteur Jo Reymen die hem ook steunde en regelmatig de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen van Victor V. (hoofdaanklager van Marcel) publiceerde met de vraag waarom Justitie geen onderzoek naar deze zedenfeiten voert

Justitie ging zelfs zover om enkele weken geleden in Het Nieuwsblad dat de roddels over Marcel destijds bekend maakte en het jarenlange media-proces met de andere bladen van de Corelio-mediagroep organiseerde, te laten schrijven dat de 'zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem die ondermeer voor afpersing werd veroordeeld, was vrijgelaten en besloten had om met de vzw Werkgroep Morkhoven te breken'.
Marcel was toen echter al een paar maanden vrij. Hij werd nooit voor 'afpersing' veroordeeld. En zijn zogenaamde 'breuk met de vzw Werkgroep Morkhoven' is niet meer dan het contactverbod dat hij van Justitie met ons en de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd.

We leven nu éénmaal in een democratische rechtsstaat, hé Jan ! En de persvrijheid wordt ons dank zij de Belgische Grondwet gegarandeerd.

http://www.facebook.com/video/video.php?v=487889868772&comments

Gepost door: Morkhoven | 09-01-11

De commentaren zijn gesloten.