16-02-10

Kinderpornozaak Zandvoort: aktievoerder opnieuw gefolterd

 

large_570607


 

Waar zijn de kinderporno-cd-roms Zandvoort van de Koning gebleven en waarom moet een aktievoerder hiervoor doodgefolterd worden ?

Marcel Vervloesem die in 1998 met de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort onthulde en daarmee de wereldpers haalde omdat daarmee de ernst van de kinderporno-industrie werd aangetoond, wordt opnieuw geisoleerd.

Dat gebeurt in de gevangenis van Hasselt alwaar hij tien dagen geleden naar werd getransfereerd voor een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen.

Hij zit dag en nacht opgesloten en heeft zelfs geen TV-toestel op zijn cel staan.  Hij wordt al een week lang niet meer medisch opgevolgd terwijl zijn toestand zeer ernstig is (hartziekte, kanker, nierproblemen, suikerziekte, meer dan 20 spoedopnames en operaties…).

Het betreft hier de zoveelste aanslag op de gezondheid van de aktievoerder die op 18 maanden, reeds 50 dagen in een isoleercel werd opgesloten.

Zowel de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck als zijn kabinetsmedewerkers werden meermaals van deze situatie op de hoogte gebracht maar de toestand wordt moedwillig in stand gehouden.

Het is alsof men hoopt dat men er vandaag of morgen in zal slagen om Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven definitief het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijningen van dossierstukken en onderzoeksmateriaal in de Zandvoort-zaak, zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 vaststelde.

——————————-

Brussel, 16 februari 2010

Heb zopas een telefoontje van Marcel’s dochter Wendy gekregen. Advocaat Raf Jespers is, na een hele dag telefoneren met de autoriteiten (waaronder het kabinet van justitieminister De Clerck), te weten gekomen dat Marcel die volledig geisoleerd is, niet morgen maar pas op 22.2 terug naar de gevangenis van Turnhout wordt gevoerd. Men had de ’standaardformulieren vergeten in te vullen’ en ‘het vervoer was nog niet in orde gebracht’, werd hem door de gevangenisautoriteiten en de kabinetsmedewerkers gezegd. Dat betekent dan de zoveelste aanslag op de gezondheid van Marcel die, 10 dagen geleden, slechts voor één enkele zitting van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen, naar de gevangenis van Hasselt werd getransfereerd. Dat gebeurde dan nog voor het grootste gedeelte in een onverwarmde kamionet die gedurende de hele dag van gevangenis naar gevangenis toerde en waarin Marcel als een beest vastgeketend, in een ijzeren kooi zat opgesloten.

De Minister en zijn gevolg die zich blijkbaar voor de zoveelste keer willen wreken, opteerden opzettelijk niet voor een dagtransfert waarbij Marcel van de gevangenis van Turnhout naar de gevangenis van Hasselt had kunnen gevoerd worden en dezelfde dag nog had kunnen weerkeren.

Marcel krijgt momenteel geen fitness meer, wat hem door de arts van de gevangenis van Turnhout was voorgeschreven; kan zich geen fruit meer veroorloven; heeft geen televisie meer; kan bijna niemand meer telefoneren; krijgt enkel nog maar een sporadisch bezoek; kan bijna geen brieven meer versturen; ontvangt ook bijna geen brieven meer omdat men zijn transfert steeds uitstelt en hij geen vast adres meer heeft; heeft al een week lang geen dokter meer gezien enzoverder. Zelfs zijn bloeddruk wordt niet meer opgemeten. De directie van de gevangenis van Turnhout was immers zijn medisch dossier opnieuw ‘vergeten’ mee te geven en was ‘vergeten’ om geld over te schrijven op zijn rekening’.  En meer van dergelijke nonsens.

Er zijn reeds twee transferts van Hasselt naar de gevangenis Turnhout geweest maar die vonden zonder Marcel plaats. Daaruit blijkt dus dat men, met de toelating van de Minister en zijn kabinet, volslagen onzin verkoopt door te stellen dat men de ’standaardformulieren was vergeten in te vullen’.

Morgen is er een nieuwe transfert van Hasselt naar Turnhout, en weer zonder Marcel. Dit gebeurt met het medeweten van De Clerck en zijn kabinet.

Een drietal weken geleden werd Marcel op dezelfde manier naar de gevangenis van Sint-Gillis gevoerd. Voor één enkel intake-gesprek inzake een mogelijke sociale begeleiding, werd hij, volledig afgezonderd en zonder enige middelen, gedurende 1 week in de gevangenis van Sint-Gillis opgesloten. Een schrijven aan minister De Clerck en zijn kabinetsleden met het verzoek om rekening te houden met de dramatische gezondheidstoestand van Marcel, bleef zonder het minste gevolg.

De folteringen en gijzelingen waarvan Marcel het slachtoffer wordt en die bedoeld zijn om hem definitief het zwijgen op te leggen, maken deel uit van de manier waarop Minister De Clerck die een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ predikt, zijn zieke gevangenen laat behandelen. Het geeft metéén een idee over de gedwongen deportaties van de Belgische gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg en de wijze waarop deze van hun omgeving worden geisoleerd.

Een uurtje geleden telefoneerde ik naar een medewerker van kabinetsmedewerkster Els Baart van het kabinet van de justitieminister (02 542 80 62). Ik verzocht nogmaals om een dringende tussenkomst, zoals ik dit gisteren reeds per e-mail aan de minister en zijn kabinet gedaan heb. Els Baart behandelt het dossier van Marcel (zonder blijkbaar iets te doen). Zij liet ons tijdens de problemen in de gevangenis van Sint-Gillis weten dat men ‘niemand telefonisch te woord stond’ en dat men haar ‘diende te schrijven’. De vzw Werkgroep Morkhoven schreef haar vervolgens maar stelde vast dat er geen rekening mee werd gehouden en dat het schrijven eerder wordt aangewend om folteringen en gijzelingen te legitimeren.

In haar brief van 30.4.2009 (één van de laatste ‘antwoorden’ die de vzw Werkgroep Morkhoven ontving en de enige brief die De Clerck ook persoonlijk ondertekende), liet Baart in opdracht van de Minister weten:

- ‘Wat de PSD (psycho-sociale dienst) materie betreft zie ik geen objectieve redenen om in dit dossier te interveniëren. Immers, de nodige contacten tussen de PSD medewerkers en de heer Vervloesem vinden plaats. ( onze reactie: het is om die reden waarschijnlijk dat het dossier tot vandaag toe geblokkeerd wordt en het schrijven terzake naar de Minister en zijn kabinet niets heeft uitgehaald)

- ‘Medische aspecten van dit dossier werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg’. (onze reactie: onder ‘medische aspecten’ moet men het vervalsen en achterhouden van medische gegevens verstaan. Ook de manier waarop Marcel thans opnieuw behandeld wordt, spreekt voor zichzelf)

- ‘De vragen om strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht’. (onze reactie: en de problemen blijven dus bestaan)

- ‘Ook de raadsman van de heer Vervloesem werd eerder hierover geinformeerd’. (onze reactie: vandaar waarschijnlijk dat Raf Jespers, zoals ook gisteren weer het geval was, steeds van niets weet en hij vandaag een ganse dag moest rondbellen om tenslotte met de zoveelste onozele dooddoener te worden afgescheept. Want Marcel blijft dus nog dagenlang zonder enige middelen of medische opvolging geisoleerd)

We kregen zopas nog een zeer kort telefoontje van Marcel die enkele euro’s had gekregen om te laten weten dat hij nog leeft. Daaruit blijkt dat zijn situatie onveranderd is gebleven; dat hij 24 uren op 24 uren, zonder beweging of enige ontspanning zit opgesloten; dat hij niets weet van de transfert naar Turnhout die opnieuw opzettelijk werd uitgesteld; dat hij zelfs geen papier meer heeft om te schrijven en dus heel de dag godsverlaten op zijn bed ligt. Marcel is totaal wanhopig.

Tot zover ons overzicht voor vandaag dat per mail en brief opnieuw naar Minister De Clerck, alle Belgische en Nederlandse instanties, parlementsleden en media wordt gestuurd.

Eén zaak is zeker: Indien er iets met Marcel zou gebeuren, dan wordt de Minister hiervoor persoonlijk wegens schuldig verzuim en wegens het nalaten van hulp te bieden in nood, voor de rechter gesleept. Het kan immers niet dat een Minister een gevangene het zwijgen laat opleggen omdat hij een kinderpornozaak, de verdwijning van dossierstukken uit een strafdossier en de verdwijning van een gedeelte van het te onderzoeken kinderpornomateriaal (dat de Koning voor onderzoek aan justitie liet overmaken), wil toedekken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

 

Commentaren

Ik vraag me eigenlijk af waar al die organisaties die vechten voor de rechten van de mens ed, de liga van de mensenrechten, en nog zovele anderen naartoe zijn???
Allen hebben ze een schitterende site, waar ze zich profileren als koplopers in de strijd tegen het folteren, is het nu psychisch of fysisch van mensen, gedetineerden, noem maar op!

Allen hebben ze een forum waar zovelen hun gal komen uitspugen over hoe schandalig ze dit en dat wel vinden en hoe zus en zo gans justitie wel is!

WEL??? WAAR IS IEDEREEN GEBLEVEN? OVERAL EN DAGELIJKS WORDEN ER TALLOZE PUBLICATIES OP HET INTERNET GEZET WAAR JE ONMOGELIJK DE GRUWELIJKE SITUATIE VAN MARCEL VERVLOESEM KAN ONTKENNEN!

Aan elkeen die deel uitmaakt van één of andere organisatie, aan elke persoon die ooit ergens op een forum zijn ongenoegen heeft neergeschreven over mensenrechten, gedetineerden, werking van justitie enz: JULLIE ALLEN: IK SCHAAM ME DOOD IN JULLIE PLAATS!!

Effe iets gaan zetten op een site is makkelijk, veel zeggen, maar effectief ook maar een vinger uitsteken om iemand te helpen die letterlijk vermoord wordt, dat blijkt net ietsje te veel te zijn voor jullie!

Liga van de Mensenrechten: OP WELKE PLANEET ZITTTEN JULLIE EIGENLIJK? JULLIE ZIJN HEEL GOED OP DE HOOGTE VAN DEZE SITUATIE MAAR ZWIJGEN ZE DOOD. HET FEIT DAT JULLIE, MAAR DAN OOK GEEN EEN ENKELING VAN JULLIE O ZO MOOI VOORGESTELDE ORGANISATIE, OOK MAAR IETS HIERTEGEN ONDERNEEMT, IS WERKELIJK TE GEK VOOR WOORDEN.

Een site zoals de liga van de mensenrechten verliest hierdoor al haar geloofwaardigheid en moet naar mijn mening dan ook maar zsm deze site van het internet verwijderen. Want buiten de site en de woorden erop, omvat het hele concept niets meer dan zever in pakjes!

De Liga Van de Mensenrechten, en de zovele andere gelijkaardige sites... wordt het niet eens tijd dat jullie de daad bij het woord voegen...?

Gepost door: L.O. | 18-02-10

NOODOPROEP <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 18 februari 2010 11:26
Onderwerp: NOODOPROEP JUSTITIE
Aan: stefaan.de.clerck@pandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, Commissie Justitie <cie.just@tweedekamer.nl>, "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, "Van der Taelen, Tine" <Tine.Vandertaelen@just.fgov.be>

NOODOPROEP - NOODOPROEP - NOODOPROEP

Brussel, 18.2.2010 - Marcel Vervloesem van onze vereniging wordt al 10 dagen lang volledig geisoleerd in de gevangenis van Hasselt. Er is geen enkele medische opvolging meer (de gevangenisdirectie van Turnhout was zijn medisch dossier 'vergeten' mee te geven), hij heeft geen briefpapier, geen postzegels, heeft nog twee euro over om te telefoneren (doordat hij niet aan zijn geld in de gevangenis van Turnhout kan) en zit 24 uren op 24 uren, zonder televisie of wat dan ook, op zijn cel. Marcel die zich in een bijzonder kritieke situatie bevindt (en minister De Clerck die ik informeerde zal pas laten ingrijpen als het te laat is, zoveel is zeker), vroeg me gisteren om aan zijn dochter te zeggen dat zij absoluut moet thuisblijven. Hij had haar getelefoneerd maar zij was niet thuis zodat hij daarmee één van zijn laatste euro's om nog te telefoneren kwijt was. In zijn brief van 12.2.2010 zei hij ons dat het zijn 'laatste brief' was omdat hij zich geen postzegels meer had. We konden hem geen postzegels toesturen omdat er al 2 weken lang beloofd wordt dat hij terug naar de gevangenis van Turnhout zou worden gebracht terwijl hij maar één uurtje voor de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen moest verschijnen. Dit is dus pure foltering en moord op iemand die 1) hartziek is 2) suikerziek os 3) een sluimerende kanker heeft 4) nierproblemen heeft 5) meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd werd (waarvan 5 keren tijdens zijn opsluiting in de gevangenis) 6) niet in de gevangenis maar dringend in een ziekenhuis thuishoort. Ik heb zopas de gevangenis van Hasselt nog gebeld met de vraag om hem dringend uit zijn isolement te halen en hem de gepaste medische verzorging te verstrekken. Ik kreeg als antwoord: 'als hij geisoleerd wordt, dan zal men daarvoor van bovenaf wel de opdracht toe hebben gegeven', waarop de telefoon werd afgehaakt. Ik probeerde ook zijn advocaat, Mter Raf Jespers, te bereiken maar die zou 'pas om 17 uur terug op zijn bureau zijn'. Ik telefoneer nu naar alle diensten, kamerleden, pers (zowel in binnen- als buitenland). En ik herhaal het: dit is een pure moord en minister De Clerck heb ik hiervan meermaals op de hoogte gesteld zonder dat hij iets onderneemt. Ik telefoneerde ook naar het kabinet van justitie en ga dat nu opnieuw doen alhoewel ik mij daar niet toe zal beperken en waarschijnlijk de hele dag zal telefoneren omdat ik mij verplicht voel om Marcel's leven te redden en ik mij achteraf niet wil blijven verwijten dat ik niet tot het uiterste ben gegaan. Blijkbaar moet Marcel voor het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort en de door de hoge raad voor de justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier + de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning in 1998 via ex-justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, koudweg uit de weg geruimd worden. En het liefst zonder getuigen. Vandaar zijn volledige isolatie. Zelfs de e-mailberichten met de vertaalde berichten van een Italiaanse geneesheer die ons ondersteunt, worden nu volledig geblokkeerd !
Waar ligt het verschil tussen justitie en banditisme als een justitieminister geinformeerd is en dit zomaar toelaat en daar misschien zelfs persoonlijk de opdracht toe geeft ? Ik doe met onze werkgroep een wanhopige oproep aan iederéén en alle verenigingen om deze boodschap te verspreiden en om alle autoriteiten, politici, pers (ook europese) op te bellen en te schrijven.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Morkhoven | 18-02-10

Eindelijk! Marcel heeft ons laten weten dat hij aan het inpakken was voor zijn transfert naar de gevangenis van Turnhout van waaruit hij drie weken geleden, voor één uurtje van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, naar de gevangenis van Hasselt was gevoerd.
Er zou iets fout gegaan zijn met de transportfirma zodat de vijf voorbije transferts van de gevangenis van Hasselt naar de gevangenis van Turnhout, telkens zonder hem doorgingen.
In feite waren er dus 5 fouten van die transportfirma die moeilijk verantwoordelijk kan gesteld worden voor het 'vergeten meegeven van zijn medisch dossier' en het 'vergeten geld op zijn rekening te schrijven' zodat hij in de gevangenis van Hasselt op een bepaald moment volledig geisoleerd was en zonder briefpapier, postzegels, fruit, TV, telefoon en medisch toezicht kwam te zitten.

Gepost door: Jan Boeykens | 21-02-10

De commentaren zijn gesloten.