06-12-09

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in Nederland


bernard_silver_Liberty

Telefoontaps

De eerste helft van dit jaar werden er in Nederland 13.223 telefoons afgetapt. Dat is veel meer dan in de buurlanden. De Tweede Kamer vroeg vandaag opheldering over dit hoge aantal, waarop minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie besloot een onderzoek in te stellen naar de effectiviteit van de taps. Worden er in Nederland teveel telefoons getapt? Hierover gaan advocaat Inez Weski en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) in debat. 

Pauw en Witteman, 26.11.2009

Telefoontaps Nederland


Privacyschending in Nederland: het gaat verder dan je denkt

"De afgelopen jaren heeft de politiek talloze maatregelen genomen in de strijd tegen terrorisme en misdaad: databanken, opslag van telecomgegevens, preventief fouilleren, gebiedsverboden, camera’s, kentekenscans en identificatieplicht, om er maar eens een paar te noemen.
Kort geleden kreeg ik de persoonsbewijzen van mijn opa en oma uit de oorlog onder ogen. Op beide figureert prominent een vingerafdruk. We hebben het zestig jaar lang zonder zo’n document gered - en Nederland is in die periode niet ten onder gegaan aan misdaad en terrorisme."

Bart de Koning, redacteur van HP/De Tijd, legt uit waarom hij de actie ‘Het Nieuwe Rijk gaat verder dan u denkt’ steunt.

HP de Tijd, 26.11.2009

Privacyschending in Nederland


Afluisteren journalisten

Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) is niet van plan excuses aan te bieden aan de Telegraaf voor het afluisteren door de AIVD van journalisten van die krant. Hoofdredacteur Sjuul Paradijs had excuses van Ter Horst geëist.
Volgens Paradijs zijn excuses op hun plaats nu de commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten, de CTIVD, heeft geoordeeld dat de inlichtingendienst AIVD te vroeg is begonnen met het afluisteren van Telegraaf-journalisten.

De Pers, 4.12.2009

Afluisteren journalisten (Zaplog)
Afluisteren journalisten (De Pers)


Commentaren

Persvrijheid Brussel, 6 december 2009

Ik reageerde vandaag op het artikel van Robert Buzink van 24 maart 2009 op NRC.next blog waarin deze zich vragen stelde over de anti-pedofielensite Dutch Predators en de Amerikaanse sites en het Nederlandse recht...

----

Dat er een wetgeving (wet op de privacy,) voor het Internet wordt uitgewerkt, zoals die ook voor de gewone pers bestaat, vind ik OK. Op voorwaarde dat die wetgeving niet wordt misbruikt om de berichtgeving op het Internet te censureren en allerlei blogs en sites te laten sluiten. Om met andere woorden de persvrijheid en de vrije meningsuiting aan banden te leggen.

In België hebben de providers in 2004 een ’samenwerkingscontract’ met de Justitie afgesloten dat al een paar keren werd gebruikt om blogs te blokkeren en te sluiten.
Over de uitvoering van dit samenwerkingscontract bestaat er echter geen enkele (parlementaire) kontrole. Een telefoontje van het kabinet van justitie naar de provider, kan al volstaan om een blog of website, zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling, te laten sluiten.
De verantwoordelijke van de Belgische provider Skynet, zei al wel dat het 'zeker niet de bedoeling was om als Internet-flik in opdracht van justitie op te treden', maar wie zegt dat dit reeds niet al het geval is ?

Ik weet uit goede bron dat de Belgische justitieminister ook reeds voorstellen met het parket (justitie) heeft uitgewerkt om blogs en sites sneller en efficiënter te laten sluiten en te blokkeren.

Er wordt nu enkel over blogs en sites gesproken die namen en woonplaatsen van veroordeelde pedocriminelen of van mensen die van kindermisbruik beschuldigd werden, bekend willen maken.
Dat komt omdat dit onderwerp uiterst gevoelig ligt. We moeten echter denken in de richting van een algemene wetgeving die voor alles en iederéén geldt.

Ik vind de uitspraken en het optreden van de justitie erg dubbelzinnig omdat Marcel Vervloesem van onze vereniging, die door enkele pedocriminelen en criminele minderjarigen uit hun omgeving (ondermeer veroordeeld voor een gewapende roofoverval) van ‘folteringen en verkrachtingen’ werd beschuldigd, jarenlang aan de schandpaal werd genageld. Dat gebeurde met medewerking en zelfs in opdracht van de Justitie die de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven daarmee wilde dichtdekken.

Jarenlang werd Marcel Vervloesem een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’, ‘laffe kindermisbruiker’ en ‘geestesgestoorde’ genoemd. Er werden ook privacy-gegevens van hem in de openbaarheid gebracht. Dat leek allemaal mogelijk te zijn omdat men hem ten allen koste wilde veroordelen en hem aldus het zwijgen wilde opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.

Het jarenlange gevoerde discours en het woordgebruik van justitie omtrent Marcel Vervloesem, wordt thans door allerlei pedocriminele verenigingen overgenomen en ik vraag mij af in hoeverre er een samenwerking bestaat tussen de pedocriminelen binnen en buiten de Justitie.
Dat geldt ook voor bepaalde journalisten die er als de kippen bij waren om Marcel Vervloesem, Chris Hölsken en Yvonne van Hertum allen als ‘leugenaars’, ‘zelfbenoemde pedo-jagers’ en ‘eigengerichte pedocriminelen’ af te schilderen.
Deze artikels werden door de pedocriminele verenigingen natuurlijk, met de meest schunnige commentaar erbij, overgenomen.

Er bestaat echter een groot verschil tussen een Chris Hölsken die voortdurend met de bekendmaking van namen en woonplaatsen van veroordeelde pedocriminelen dreigt en Marcel Vervloesem die de kinderpornozaken Temse, Madeira en Zandvoort onthulde en die onmiddellijk na het wereldbekend geraken van de kinderpornozaak Zandvoort, door zijn pedocriminele halfbroer werd aangeklaagd voor zaken waaraan hij zich zogezegd 20 jaar voordien schuldig maakte.

En nu maken Justitie en bepaalde journalisten zich plotseling zorgen over de ’schending van de privacy’ van pedocriminelen en heeft men het voortdurend over de ‘digitale schandpaal’…

Ik vind dit pure hypocrisie en ik vind het crimineel dat de kinderpornozaak Zandvoort op deze manier, eigenlijk voor een tweede keer doodgezwegen wordt. Want men heeft het steeds over de rechten van de pedocriminelen en niet over de rechten van de slachtoffers van sexueel misbruik.

Wat ik te gek vind voor woorden (en dat werd in een eerder commentaar op deze pagina ook al opgemerkt), is het feit dat de Justitie het plaatsen van een link naar andere blogs of sites strafbaar maakt.
Ik vraag mij af waarom de schrijver van dit artikel dan niet werd vervolgd.

Het feit dat de Nederlandse justitie al verschillende keren voor het aftappen van journalisten werd ‘veroordeeld’ en er alweer sprake is van een nieuw aftap-schandaal, bewijst dat het met de persvrijheid in Nederland de neerwaartse kant opgaat.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


PS. Het bericht werd niet geplaatst.

Er bestaat nu ook een site 'Stop kindersex' in Nederland die door pedocriminelen wordt gerund. Op deze site wordt Marcel Vervloesem als 'een voor kindermisbruik veroordeelde pedo-jager' afgeschilderd.

Gepost door: Jan Boeykens | 06-12-09

‘Laat privacy niet tot mythe verworden!’ 16 Miljoen Brave Nederlanders: ‘Laat privacy niet tot mythe verworden!’

17-11-2009

DEN HAAG Nederlanders, waaronder ook de volksvertegenwoordigers in Den Haag, zijn ‘braaf’ en ‘naïef’. Althans, wanneer het gaat om de bescherming van het recht op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.
‘Steeds meer gegevens worden aan elkaar gekoppeld, we worden getypeerd, gestereotypeerd en soms gediscrimineerd op basis van profielen die zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven gebruikt worden om efficiënt en heel specifiek diensten en producten aan te leveren.’ Aldus Corien Prins, hoogleraar recht en informatisering aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Prins zette hiermee als dagvoorzitter de toon voor het NJCM-lustrumcongres ‘16 Miljoen BN’ers? Bescherming van Persoonsgegevens in het Digitale Tijdperk’.
Het congres vond plaats op 8 oktober jl. te Den Haag ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Links:

Gepost door: Jaap | 06-12-09

'Aftapbeleid Nederland schendt mensenrechten' 25 november 2009

Het Nederlandse aftapbeleid schendt de mensenrechten en moet dus op de schop. Dat bepleit actiegroep Bits of Freedom bij de Tweede Kamer.

De digitale burgerrechtenbeweging stuurde deze week een briefing (PDF-bestand) naar het parlement over het aftappen van telefonie en internet in Nederland. Dat deed Bits of Freedom voorafgaand aan een Kamerdebat over het aftapbeleid dat morgen wordt gevoerd.

Internationaal koploper
Volgens BoF is Nederland al jarenlang internationaal 'koploper op het gebied van aftappen'. "Het gemiddeld aantal dagelijks getapte lijnen blijft groeien, waardoor het aantal afgeluisterde mensen steeds verder toeneemt. Informatie over de effectiviteit blijft achterwege, de zorgvuldigheid laat te wensen over en het Kabinet is in haar informatieverstrekking aan de Tweede Kamer onvoldoende transparant", aldus de actiegroep.

Niet op de hoogte
Volgens BoF is het aftapbeleid in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Er wordt namelijk niet voldaan aan de eisen voor noodzaak, notificatie en transparantie. BoF roept de Tweede Kamer op meer inzicht te eisen in het "hoe en waarom van het aftapbeleid".

De wettelijke verplichting om mensen die worden afgetapt achteraf daarvan op de hoogte te stellen, wordt nauwelijks nageleefd, stelt BoF. "Je loopt in Nederland dus een groot risico om afgeluisterd te worden, terwijl je dat vrijwel nooit te weten zal krijgen", aldus Axel Arnbak van BoF.

Tapcijfers
Twee weken geleden bleek dat Justitie in de eerste zes maanden van dit jaar 2250 telefoonnummers per dag heeft afgeluisterd. Dat was 300 meer dan vorig jaar.

Zo'n 80 procent van de afgetapte nummers is van een mobieltje, liet Justitie-minister Hirsch Ballin weten aan de Kamer. Volgens het college van procureurs-generaal zijn er geen cijfers over het aantal afgetapte personen dat daarvan later is ingelicht door justitie.

Effectiviteit betwijfeld
In de Tweede Kamer heeft de SP de meeste kritiek op het aftapbeleid. De partij wil weten of het hoge aantal taps ook leidt tot het oplossen van meer zaken. Het laatste onderzoek naar de effectiviteit van het aftapbeleid werd vijf jaar geleden gedaan. Een nieuw onderzoek is volgens minister Hirsch Ballin niet nodig.

KPN-dochter XS4All voerde in 2007 een rechtszaak tegen de Staat over de vergoedingen voor de aftapkosten. De internet provider voerde daarbij ook aan dat de Nederlandse 'aftapwet' in strijd is met Europese verdragen.


Tonie van Ringelestijn

Gepost door: Jaap | 08-12-09

De commentaren zijn gesloten.