20-11-09

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan VVD-kamerlid Mark Rutte


RutteVan: Jan Boeykens
aan: m.rutte.tweedekamer
datum: 10 november 2009
onderwerp: pedocriminaliteit

VVD kamerleden
tav de heer Mark Rutte

Geachte Heer Rutte,

Betreft: bestrijding pedocriminele netwerken

Ik zie dat de VVD de zogenaamde pedohunters zoals Chris Hölsken ondersteunt.

Mijn vraag naar u toe is de volgende: Wat denkt de VVD rond de bestaande kinderpornonetwerken te ondernemen, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, die met haar tienduizenden slachtoffertjes (een rapport van de Belgische federale politie spreekt over 88.539 foto's van kinderen 'waarvan 75% duidelijk misbruikt') door de Nederlandse, Belgische en Franse justitie en justitieministers vakkundig in de doofpot werd gestopt ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

--------------

van Rutte M. tweedekamer.nl
aan Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
cc Teeven F. tweedekamer
datum 10 november 2009
onderwerp RE: pedocriminaliteit

Geachte heer,

Hiermee bevestig ik u de ontvangst van onderstaande e-mail. Gezien de inhoud heb ik deze onder de aandacht gebracht van mijn fractiegenoot Fred Teeven.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Mark Rutte


02-truth-freedom

Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Morkhoven skynet
- Persvrijheid
- Zandvoort ducuments
- Justice – Médecine

Foto: VVD-kamerlid Marc Rutte

Commentaren

Mark Rutte antwoordt
Van: Jan Boeykens (Voorzitter Werkgroep Morkhoven)
Verzonden: vrijdag 20 november 2009
Aan: Mark Rutte (VVD - Tweede Kamer)
Onderwerp: Re: pedocriminaliteit


Geachte Heer Rutte,


Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - bestrijding kinderpornonetwerken

In mijn schrijven van 10.11.2009 vroeg ik u wat de VVD die Chris Hölsken, volgens zijn eigen zeggen, zou ondersteunen, tegen de bestaande kinderpornonetwerken denkt te ondernemen.

Zoals u waarschijnlijk weet, worden die netwerken, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, meestal zonder veel onderzoek en zelfs zonder de identificatie van de tienduizenden slachtoffertjes, door de Justitie in de doofpot gestopt.

Hoe staat het met het onderzoek van de Nederlandse justitie naar de kinderpornoproducenten die al deze foto's maken en tegen hoge prijzen verkopen ?

Het rapport van de Belgische federale politie vermeldde maar liefst 89.539 foto's van kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort, waarvan 75% 'duidelijk misbruikt'.

De kinderen (en zelfs baby's) werden echter nooit geidentificeerd omdat de foto's zogezegd 'te oud' waren terwijl ons verenigingslid Marcel Vervloesem, op beschuldiging van zijn halfbroer Victor Vervloesem en enkele jonge kameraden, aangeklaagd werd voor 'folteringen en verkrachtingen' waaraan de heer Vervloesem zich nu 30 jaar geleden schuldig zou hebben gemaakt (tussen haakjes, over Victor Vervloesem zelf, bestaan er zo'n 30 processen-verbaal omtrent zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarnaar, bij mijn weten, geen onderzoek werd gevoerd).

Marcel Vervloesem werd vlak voordat hij in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten (dat is intussen bijna anderhalf jaar geleden), door de Nederlandse Justitie nog gehoord omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.

De Nederlandse Justitie maakte, na enkele maanden en via onze vereniging, een kopie van haar rapport van deze hoorzitting aan Marcel Vervloesem over.

Onze vraag is nu wat er verder met de resultaten van die hoorzitting gebeurde want er is veel kans dat de zwaar zieke Vervloesem, die tot nogtoe geen enkele verlofdag kreeg omdat zijn dossier door de psycho-sociale diensten geblokkeerd wordt, en die zopas nog gedurende 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel werd opgesloten, in de gevangenis van Turnhout overlijdt (alhoewel, volgens de informatie van de Belgische justitieminister, zwaar zieke gevangenen in België, drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden, nog de kans hebben om uit de gevangenis geschopt te worden).

In bijlage zend ik u een kopie van mijn vraag inzake de resultaten van de voornoemde hoorzitting, aan het SP-kamerlid Agnes Kant die mijn schrijven tot nogtoe niet beäntwoordde.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------------

Brussel, 3 november 2009

SP-kamerfractie
Agnes Kant, Voorzitter

Geachte Mevrouw Kant,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort – Marcel Vervloesem

In bijlage zend ik u een kopie van ons artikel over ons verenigingslid Marcel Vervloesem die ten einde raad is en opnieuw met zelfmoord dreigt.

Juist voordat hij op 5 september 2008 in de gevangenis werd opgesloten, werd hij door de Nederlandse justitie op een hoorzitting uitgenodigd waarop de kinderpornozaak Zandvoort werd besproken.

Van de hoorzitting werd ons een rapport toegestuurd.

Sindsdien hebben we niets meer van deze zaak vernomen.

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Gepost door: Morkhoven | 23-11-09

Mark Rutte antwoordt
Op 20 november 2009 schreef M. Rutte (tweede kamer) het volgende:

Geachte heer,

Hiermee bevestig ik u de ontvangst van onderstaande e-mail. Gezien de inhoud heb ik deze onder de aandacht gebracht van mijn fractiegenoot Fred Teeven.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Mark Rutte.

Gepost door: Morkhoven | 23-11-09

Mark Rutte antwoordt Van: Jan Boeykens (Voorzitter Werkgroep Morkhoven)
Verzonden: zondag 22 november 2009


Aan: Rutte M.
Onderwerp: Re: pedocriminaliteit


Geachte Heer Rutte,

Ik zend u in bijlage nog een persoonlijk artikeltje in betrekking tot het gevangenisbeleid in België.

Zoals ik kamerlid Agnes Kant schreef, zullen de toestanden in de Belgische gevangenissen zich ongetwijfeld in Nederland herhalen.


Met vriendelijke groet,


Jan Boeykens

------------------------

GEVANGENIS TURNHOUT: MAILTJE NAAR YVONNE VAN HERTUM


Brussel, 22.11.2009

De Belgische justitie weet van geen ophouden

Nadat het dossier van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem door de psycho-sociale diensten (PSD's) van de gevangenissen van Brugge en Turnhout meer dan een jaar lang werd geblokkeerd, wordt nu ook zijn briefwisseling weer achtergehouden.

Psycholoog Erwin Boosten van de PSD van de gevangenis van Turnhout die, 'na een grondig en diepgaand onderzoek' (terwijl er geen onderzoek was), het 'volledige vertrouwen' van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen geniet, dreigde er een tweetal weken geleden mee dat hij 'er persoonlijk voor zou zorgen' dat bepaalde briefwisseling van Marcel Vervloesem zou geblokkeerd worden en het bezoek van Marcel Vervloesem zou beperkt worden.

Enkele weken geleden werden de brieven van Marcel Vervloesem's dochter Wendy achtergehouden.
Daarop schreef de PSD in haar negatief advies aan de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van het Ministerie van Justitie dat Marcel Vervloesem blijkbaar 'familie-verlaten' was.

In het dossier van Marcel Vervloesem werden er, onder het toeziende oog van Minister van Justitie De Clerck die van al deze feiten op de hoogte wordt gesteld, ook al medische dossiers vervalst en achtergehouden.

De PSD die de gedetineerden zogezegd op hun terugweg naar de samenleving moet begeleiden, zou tevens foute informatie uit het vonnis van Marcel Vervloesem, aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank doorgegeven hebben.

Normaal gezien, zou de Commissie van Toezicht die dient toe te zien op de reglementaire behandeling van de gedetineerden, in deze kwestie een onderzoek moeten instellen, zoals zij dat ook deed naar de gebeurtenissen in de gevangenis van Vorst op 22.9.09 en 30.10.09.

De kans dat ook andere gevangenen het slachtoffer zijn geworden van misdadige praktijken door de PSD's, is immers zeer groot.

Enkele maanden geleden overleed een jonge gedetineerde in de gevangenis van Turnhout. Hij zou, zoals Marcel Vervloesem deed, geprotesteerd hebben tegen de wanpraktijken van de PSD. Daarop werd hij in een isoleercel opgesloten waar hij zich verhing.

In bijlage volgt ons schrijven naar de Nederlandse aktievoerster Yvonne van Hertum die reeds twee prentbriefkaarten naar Marcel Vervloesem probeerde te sturen maar moet vaststellen dat haar prentbriefkaarten in de gevangenis van Turnhout achtergehouden worden.

Alles is goed genoeg om de aandacht van het werkelijke probleem af te leiden: het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen (waar Marcel Vervloesem voor 'kindermisbruik' werd veroordeeld).


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

---

Van: Jan Boeykens
Datum: 21 november 2009
Onderwerp: Re: je kaartje naar Marcel
Aan: Yvonne van Hertum

Beste Yvonne,

Dus je tweede prentkaart aan Marcel is ook al niet aangekomen...

Ik stel het volgende voor:

1° Maak een kopie van je derde prentkaart (ook van de enveloppe).

2° Als de psycho-sociale dienst (PSD) of de directie van de gevangenis van Turnhout die prentkaart weer achterhoudt, stuur je die kopies met een begeleidende vraag naar de volgende e-mailadressen (met een kopie ervan naar mij): stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, els.baart@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be

3° Vervolgens laat ik je e-mailbericht op allerlei blogs publiceren en naar parlementsleden versturen met de vraag waarom het gevangenisreglement en de Wet Dupont die het recht op briefwisseling garanderen, niet worden gerespecteerd.

Kan nog best leuk worden !


Marcel werd tijdens de eerste maanden van zijn gevangenschap maar liefst 6 keren met spoed opgenomen en 5 keren geöpereerd. Hij werd gedurende 591 uren in het AZ Sint-Jan te Brugge aan de operatietafel, het ziekenhuisbed, medische toestellen, rolstoelen en brancards vastgeketend.
Isolaties en folterpraktijken die als 'veiligheidsmaatregelen' worden uitgelegd, zijn heel gewoon binnen de Belgische gevangenissen...

Gepost door: Morkhoven | 23-11-09

Mark Rutte antwoordt
Op 23 november 2009 schreef M. Rutte (VVD-kamerlid tweede kamer) het volgende:


Geachte heer,

Hiermee bevestig ik u de ontvangst van onderstaande e-mail. Gezien de inhoud heb ik deze onder de aandacht gebracht van mijn fractiegenoot Fred Teeven.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest.


Met vriendelijke groet,

Mark Rutte.

Gepost door: Morkhoven | 23-11-09

Mark Rutte-Agnes Kant
Ik reageerde vandaag als volgt op het berichtje 'Agnes Kant heeft meer ballen dan Mark Rutte' (http://glipper.nl/?p=1206&cpage=1#comment-82/):


Ik ben momenteel aan het uittesten wie van de twee echt ‘meer ballen’ heeft.

De weigering van Agnes Kant om deel te nemen aan het schoolreisje naar het Nederlandse Staatshoofd, pleit in haar voordeel.

Maar hoe reageren de beide politici op vragen in verband met in de doofpot gestoken kinderpornozaken en gevangeniswantoestanden die naar Nederland zullen overwaaien ?

Gepost door: Jan Boeykens | 23-11-09

De commentaren zijn gesloten.