02-11-09

Belgische gevangenen naar Nederland gedeporteerd

 

HET BELGISCH VOLKSLIED

O DIERBAAR BELGIË

"O dierbaar België

O heilig land der vaad'ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.

Aanvaard ons hart en het bloed van onze adren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Bloei, o land, in eendracht niet te breken;

Wees immer u zelf en ongeknecht,

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht."

DeClerckbelgische-gevangenen

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten)

Commentaren

Even kritisch
Een paar jaren geleden zei de Nederlandse regering nog dat men om 'juridische redenen' niet akkoord kon gaan met de deportatie van Belgische gevangenen naar het Nederlandse Guantanamo te Tilburg.

Alhoewel er niets is veranderd, werden die juridische bezwaren nu opzij geschoven.

Dat de Nederlandse regering, waarin de CDA de plak zwaait, met de huisvesting van Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenis te Tilburg uiteindelijk toch akkoord zou gaan, was echter te voorzien.

90 miljoen euro voor een leegstaande gevangenis en nog wat tewerkstelling van werkloze Nederlandse gevangenisbewakers erbij, is immers altijd meegenomen.
Al de rest, zoals de rechten en maatschappelijke reïntegratie van de gevangenen, is dan gewoonweg bijzaak.

Zelfs met het feit dat tal van Belgische gevangenen tengevolge van de slechte en ongecontroleerde gezondheidszorg binnen de Belgische gevangenissen, tuberculoze en infectieziekten naar Nederland overbrengen, wordt er geen rekening gehouden.

Als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven die tevens al 20 jaar rond gevangenissen werkt en ondermeer akties voerde voor de Vlaamse zieke gevangenen te Doornik, schreef ik verschillende Nederlandse kamerleden en Nederlandse gezondheidsinstanties aan in verband met de gezondheidstoestand van de Belgische gevangenen. Maar mijn klachten en opmerkingen werden blijkbaar zonder gevolg geklasseerd.

Ik heb een stil vermoeden dat de Belgische regering van de Nederlandse regeringsleiders iets in ruil kreeg voor het afhuren van de gevangenis te Tilburg.
Daarover kan in het publiek natuurlijk niets gezegd worden.
Vandaar dat men over de 'uitstekende contacten met de Nederlandse regering' spreekt.

Is de deal met de Nederlandse regering misschien te vergelijken met de deal die de Belgische regering onlangs met de electriciteitsgigant Suez-Electrabel afsloot ?
Voor het langer dan voorzien openhouden van de nucleaire centrales (wat Suez-Electrabel miljarden oplevert), kreeg de Belgische regering, na enkele vage beloftes die enkel bedoeld waren om het grote publiek te misleiden, het deksel op haar neus zodat het enorme begrotingskort naar een nooit eerder gezien dieptepunt zakte.

Gepost door: Jan Boeykens | 02-11-09

Misleidend Ik reageerde als volgt op het artikel 'Akkoord over Belgische gevangenen in Tilburg' in Het Nieuwsblad van 16.10.2009:


Het jarenlange geklaag over de 'overbevolkte gevangenissen in België, is misleidend.

Men spreekt voortdurend over de 'overbevolking in de gevangenissen' terwijl men die overbevolking kunstmatig in stand houdt.

Er wordt al jarenlang onvoldoende werk gemaakt van alternatieve strafmaatregelen; de Psycho Sociale Diensten (PSD's) binnen de gevangenissen functioneren niet; mensen blijven soms jarenlang in voorhechtenis zitten; de strafuitvoeringsrechtbank die zich ondermeer uitspreekt over de vrijlating van gevangenen om gezondheidsredenen, kan haar taak niet volbrengen omdat de Minister van Justitie al maandenlang de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet blokkeert; zieke gevangenen worden pas drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden de gevangenis uitgeschopt; justitieminister Onkelinx voorzag destijds een aantal voorzieningen voor gevangenen met psychische en emotionele problemen maar die werden wegens 'een gebrek aan geld' afgeschaft; duizenden gevangenen wachten nog steeds op een electronisch enkelbandje en de procedure voor electronisch toezicht wordt door de PSD's en de DIG (Dienst Individuele Gevallen) dikwijls vertraagd of geblokkeerd; willekeurige sancties en een totaal gebrek aan controle op de werking van de PSD's, maken de reintegratie en reclassering van de gevangenen vaak onmogelijk enzoverder, enzoverder.

Die porblemen lost men niet op door een peperdure gevangenis in Nederland af te huren die nauwelijks plaats biedt aan 500 gevangenen.
Ook het bouwen van een peperdure gevangenis betekent geen oplossing.


Een paar jaren geleden zei de Nederlandse regering nog dat men om 'juridische redenen' niet akkoord kon gaan met de deportatie van Belgische gevangenen naar het Nederlandse Guantanamo te Tilburg.

Alhoewel er niets is veranderd, werden die juridische bezwaren nu opzij geschoven.

Dat de Nederlandse regering, waarin de CDA de plak zwaait, met de huisvesting van Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenis te Tilburg uiteindelijk toch akkoord zou gaan, was echter te voorzien.

90 miljoen euro voor een leegstaande gevangenis en nog wat tewerkstelling van werkloze Nederlandse gevangenisbewakers erbij, is immers altijd meegenomen.
Al de rest, zoals de rechten en maatschappelijke reïntegratie van de gevangenen, is dan gewoonweg bijzaak.

Zelfs met het feit dat tal van Belgische gevangenen tengevolge van de slechte en ongecontroleerde gezondheidszorg binnen de Belgische gevangenissen, tuberculoze en infectieziekten naar Nederland overbrengen, wordt er geen rekening gehouden.

Als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven die tevens al 20 jaar rond gevangenissen werkt en ondermeer akties voerde voor de Vlaamse zieke gevangenen te Doornik, schreef ik verschillende Nederlandse kamerleden en Nederlandse gezondheidsinstanties aan in verband met de gezondheidstoestand van de Belgische gevangenen. Maar mijn klachten en opmerkingen werden blijkbaar zonder gevolg geklasseerd.

Ik heb een stil vermoeden dat de Belgische regering van de Nederlandse regeringsleiders iets in ruil kreeg voor het afhuren van de gevangenis te Tilburg.
Daarover kan in het publiek natuurlijk niets gezegd worden.
Vandaar dat men over de 'uitstekende contacten met de Nederlandse regering' spreekt.

Is de deal met de Nederlandse regering misschien te vergelijken met de deal die de Belgische regering onlangs met de electriciteitsgigant Suez-Electrabel afsloot ?
Voor het langer dan voorzien openhouden van de nucleaire centrales (wat Suez-Electrabel miljarden oplevert), kreeg de Belgische regering, na enkele vage beloftes die enkel bedoeld waren om het grote publiek te misleiden, het deksel op haar neus zodat het enorme begrotingskort naar een nooit eerder gezien dieptepunt zakte.

---------------------

Akkoord over Belgische gevangenen in Tilburg


BRUSSEL - Het kernkabinet heeft vrijdag een akkoord bereikt over de overbrenging van gevangenen naar Tilburg. Stefaan De Clerck is blij met het akkoord. 'Dit is een goede tussentijdse oplossing', zei hij.


Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Tilburg kost dertig miljoen euro per jaar. 'Het gaat om een forfaitair bedrag waarin alle kosten voor het personeel en de huur zijn inbegrepen', zegt De Clerck. 'Dit is een tijdelijke maatregel in afwachting van onze eigen nieuwe gevangenissen en die moeten er zo snel mogelijk komen'.

Het Nederlands personeel van de gevangenis blijft er aan de slag, de directie wordt wel Belgisch.

Er wordt al maanden gesproken over de overbrenging van enkele honderden gevangenen naar Nederlandse cellen als maatregel tegen de overbevolking in de Belgische gevangenissen, maar de regering raakte het tot dusver niet eens over het plan.

Vooral de Franstalige partijen hadden bedenkingen bij de juridische verwikkelingen en vooral bij de hoge kostprijs van het project. Er was sprake van 30 miljoen euro gedurende drie jaar. Ook communautaire aspecten staken de kop op. De overbrenging zou immers gevangenen uit Vlaamse centra betreffen. In de gevangenis van Tilburg is plaats voor 681 gedetineerden, België zou er zo'n 500 huren.

De Clerck zegt nu zo snel mogelijk het verdrag met zijn Nederlandse evenknie te willen finaliseren. Nadien moet het parlement nog zijn fiat geven, 'met de bedoeling de capaciteit in Tilburg zo snel mogelijk op te nemen'.

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten is naar eigen zeggen zeer tevreden over de beslissing. Tijdens het Kamerdebat over de beleidsverklaring van de regering drong hij nog aan op een snelle oplossing voor het dossier. Volgens hem was dit de enige manier om op zeer korte termijn voor bijkomende capaciteit te zorgen.
svh (belga/eigen berichtgeving)


http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20091016_016

Indien mijn reactie gepubliceerd wordt: http://www.nieuwsblad.be/Forum/Index.aspx?pageName=detail&forumId=1218897


Gepost door: Jan Boeykens | 02-11-09

De commentaren zijn gesloten.