27-09-09

'Terrorismebestrijding' Nederland


‘Terrorismebestrijding’

By Jan Boeykens

Cottyn265‘Opsporingsorganisaties en veiligheidsdiensten steeds meer mogelijkheden om gegevens van burgers te vorderen, onderzoeken en vergelijken’

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 en ‘latere bedreigingen van de rechtsstaat’ wordt er in Nederland een hoge prioriteit aan de bestrijding van terrorisme gegeven. De budgetten van de AIVD (de Nederlandse binnenlandse veiligheidsdienst die zich bezig houdt met de bescherming van de Staat) worden verhoogd, er wordt een wetgeving ontwikkeld waardoor meer gedragingen strafbaar worden en de politie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgen meer bevoegdheden toebedeeld.

Voor het inzetten van een aantal bevoegdheden is het niet langer nodig dat er een verdenking tegen iemand is, een « aanwijzing » is voldoende. Ook hebben opsporingsorganisaties en veiligheidsdiensten steeds meer mogelijkheden om gegevens van burgers te vorderen, onderzoeken en vergelijken.

Bron: http://www.ejure.nl/

26-09-09

Repressie: Gevangenisbeleid in België


lukvervaetgevang

Brussel, 25 september 2009

Kritische gevangenisleraar krijgt beroepsverbod

Sinds 10 augustus 2009 moeten de gevangenen van Sint-Gillis (Brussel) het stellen zonder hun vaste leraar Nederlands. Luk Vervaet, die al vijf jaar les gaf in Sint-Gillis, mag geen enkele gevangenis meer binnen. Om veiligheidsredenen, luidt het droogweg bij de algemene directie van de penitentiaire instellingen. Vervaet vermoedt dat hij geviseerd wordt wegens enkele kritische opiniestukken over het gevangeniswezen in België.

Het Albertplein in de Brusselse gemeente Sint-Gillis, half september. Hier op een boogscheut van de gevangenis waar hij vijf jaar werkte, heb ik afgesproken met Luk Vervaet voor een interview over het beroepsverbod dat hem werd opgelegd en over de crisis van het Belgische gevangeniswezen.

De cipiers van Sint-Gillis zorgen voor het juiste decor. Ze staken voor de tweede dag op rij uit onvrede met de onveilige situatie in de gevangenis. De maximumcapaciteit van de gevangenis bedraagt 450 gedetineerden, maar er verblijven er momenteel 620. Politiewagens rijden af en aan om de taken van de cipiers over te nemen. Het is in dat soort omstandigheden dat Vervaet vijf jaar lang Nederlands leerde aan gevangenen die zich proberen voor te bereiden op een leven na de opsluiting.

Tot op 10 augustus die onverbiddellijke telefoon kwam. “Mijn werkgever kreeg van de directie van Sint-Gillis te horen dat ik mij niet meer moest aanbieden om les te geven want dat ik omwille van veiligheidsredenen de gevangenis niet meer binnen mocht”, zegt Vervaet.

Na enig aandringen blijkt dat het bevel van hogerhand komt. Van de algemene directie van de penitentiaire instellingen, maar ook die wenste geen verdere commentaar te geven bij de beslissing. Vervaet: “Op schriftelijke vragen om meer uitleg door mijn werkgever en door mijn advocaat is geen antwoord gekomen. Hij blijft bij die paar woorden: omwille van veiligheidsredenen.”

Vervaet stapte naar de rechter en probeert via een kortgeding Hans Meurisse, het hoofd van de Belgische gevangenissen te dwingen zich te verantwoorden en de ban op te heffen. Zijn werkgever, een vereniging die opleidingen en vormingen organiseert in gevangenissen, wacht de uitspraak af. Als het verbod niet wordt opgeheven, lijkt een ontslag onvermijdelijk.

Hebt u ooit een verwittiging gekregen?

“Ik heb geen verwitting gehad en werd ook nooit uitgenodigd voor een gesprek. Mochten zij mij nu gezegd hebben dat ze mijn contacten of activiteiten buiten de gevangenis niet aanvaarden, dan had ik tenminste de keuze gehad. Dan kan ik die activiteiten staken of beslissen om te stoppen met werken. Maar nu is er niks, geen gesprek, geen argumenten, geen mogelijkheid om mij te verdedigen. Zo'n regime van rechteloosheid is gangbaar in de gevangenis, maar wordt nu uitgebreid naar de rest van de maatschappij. De vraag waarom iets gebeurd in een gevangenis wordt nooit gesteld. De gevangenis is een zone van rechteloosheid.”

U vermoedt dat het iets te maken heeft met bepaalde standpunten die u hebt ingenomen de afgelopen jaren.

“Het is een blijft natuurlijk een vermoeden, maar alles wijst er op dat ik niet meer welkom ben omwille van een aantal opinies en activiteiten die totaal losstaan van mijn werk als lesgever.”

U ontpopte zich de laatste jaren tot een ijverige schrijver van opiniestukken die verschenen in verschillende kranten. Daarin bent u niet mals voor het Belgische beleid. Waarom trekt u zich de problematiek van de gevangenissen zo hard aan?

“De maatschappij keert haar rug naar dat publiek. Het is geen thema, noch voor sociale bewegingen, noch voor politieke partijen. Terwijl er nochtans een massa mensen is die daar mee geconfronteerd wordt. Sinds de jaren '80 is de gevangenispopulatie met 67 procent gegroeid. Is dat omdat de mensen slechter geworden zijn? Nee, het is de maatschappij die veranderd is. Toen ik jong was, was werk vinden geen probleem. Als je het ergens beu was, stak je gewoon de straat over. Nu wel.”

Is het niet wat makkelijk om criminaliteit te verklaren uit sociale ongelijkheid?

“In onze maatschappij wordt alles geïndividualiseerd. Sociale oorzaken worden afgewezen. Voor mij is de sociale achtergrond nog altijd determinerend om een mens te begrijpen. De omgeving waarin iemand opgroeit, is bepalend. Men hoort dat niet graag want dat interpelleert de maatschappij en de overheid die liefst van al af wil van haar sociale verantwoordelijkheid. Ook binnen de penitentiaire wereld is dat de dominante stroming. We hebben te veel aandacht besteed aan sociale factoren. Laten we ons nu concentreren op het individu, klinkt het daar.”

Linkse intellectuelen hebben delinquenten, armen en allochtonen te veel gepamperd en te weinig voor hun verantwoordelijkheden gesteld, hoor je wel eens. Volgens sommigen is net dat de oorzaak van de crisis van links.

“Mijn stelling is precies het tegenovergestelde. Indien men niet zegt dat we leven in een systeem dat criminaliteit aanwakkert, dan zijn we verkeerd bezig. Daarmee begint het. De grote criminaliteit situeert zich aan de top. Maar in de gevangenis kom ik alleen maar mensen tegen uit de lagere klasse. Is het normaal dat criminaliteit aan de top alleen maar aan het licht komt, als iemand anders het uitlekt omdat hij denkt er voordeel mee te halen? En vervolgens worden de beste advocaten ingeschakeld om de schade te beperken en de zaak te vertragen. Is het crimineel om te speculeren op voedsel? Natuurlijk, mensen sterven daardoor.
Word je daarvoor gestraft? Nee. We moeten stoppen om altijd maar nieuwe gevangenissen te bouwen. We moeten naar alternatieven zoeken.
Die progressieve stem hoor ik niet meer. Er is een stroming die zegt dat we moeten meedoen met rechts in de hoop dat we zo weer het vertrouwen winnen van het publiek dat van ons vervreemd is. Maar dat is zelfmoord.”

Bij de grote incidenten rond criminaliteit van de afgelopen jaren was de reactie telkens 'meer repressie' en 'hardere aanpak'.

“Het enige antwoord op criminaliteit en delinquentie is harder optreden, langere straffen, meer gevangenissen, kabels en netten boven de gevangenissen. Dat is een doodlopende straat. Neem de kwestie van de racistische moorden. Laat ons eens het racistische klimaat in vraag stellen waarin dergelijke moorden mogelijk worden. Wat moeten we corrigeren in de maatschappij om te vermijden dat zoiets opnieuw gebeurt? Als gevangenisbewakers gewelddadig zijn, ga ik ook niet focussen op die individuen, maar vraag ik me af waarom die excessen mogelijk worden. Die vragen stelt men niet graag. Men doet alsof we in de beste wereld wonen waarin enkel nog wat gekken rondlopen die we moeten kraken.”

Begrijpt u dat slachtoffers wraak willen, dat ze een harde aanpak willen van de dader?

“Dat is een complex probleem. Ik ken Tiny Mast goed, de moeder van twee kinderen die ontvoerd zijn. Eén kind werd vermoord teruggevonden. Het tweede kind blijft ook na al die jaren nog vermist. Bij haar heb ik gezien hoe complex de wereld is van iemand die achterblijft als slachtoffer. Dat is onherstelbaar. Misschien klinkt het nu raar wat ik zeg, maar het eerste wat die mensen nodig hebben is liefde. Geen wraak, maar een beschermende en liefdevolle omgeving. Er is geen automatisme tussen wraak en slachtoffer zijn. Weten dat iemand lijdt, maakt je verdriet niet goed. Ik spreek hier nu trouwens over heel extreme gevallen, over verkrachters en kindermoordenaars. In tegenstelling tot wat men misschien denkt, vormen die een heel kleine minderheid in de gevangenis. Zolang onze visie op straf niet verandert, zitten we in een doodlopende straat.”

Hoe moet die visie er dan uitzien?

“De missie van de gevangenis is nu: sluit ze op en gooi de sleutel weg. Als dat de opdracht is die gevangenissen krijgen, moet je niet verwachten dat daar veel aan opvoeding wordt gedaan. De vormingsmedewerkers zijn nu een bedelstaf. Ze lopen in de weg van de veiligheid. Zolang de visie op gevangenissen niet verandert, zolang men niet begrijpt dat een aantal mensen daar niet op zijn plaats zit en dat de focus moet liggen op opvoeding en niet op opsluiting, is het werk van vormingsmedewerkers als ik een druppel op een hete plaat.”

Wat zijn de eigenschappen van een goede vormingsmedewerker in de gevangenis?

“Men zou mensen moeten aantrekken die ervaringsdeskundige zijn. Ex-gedetineerden die zich hebben geschoold tot sociaal assistent, bijvoorbeeld. Of familie van gedetineerden of mensen die ervaringen hebben op vlak van de problematiek van de immigratie of de geschiedenis van de arbeiderswereld. Die mensen kunnen gevangenen echt iets bijbrengen. Ook iemand als Carine Russo, die zich als parlementslid de problematiek van de gevangenen heel erg heeft aangetrokken, zou dat kunnen.”

“Men vergeet dat die gevangenen op het eind van hun straf terugkeren naar de plaats waar ze vandaan komen. Ze proberen de draad weer op te nemen, maar komen uit een familiaal milieu dat zeer fragiel is, ze hebben geen job of zijn die verloren. Om de gevangenen voor te bereiden op een leven na de gevangenis heb je mensen nodig die levenservaring hebben, niet enkel leraars met een schoolse kennis.”

Het verbod om nog langer in de gevangenissen les te geven, kwam er in de periode dat het ganse land op zoek was naar enkele ontsnapte gevangenen. Wat dacht u bij die ontsnappingen?

“De zaak-Sekkaki is bijzonder interessant. Ashraf Sekkaki heeft een persoonlijk conflict met Hans Meurisse. Hij noemde de omstandigheden waarin hij werd opgesloten 'Guantanamo in België'. (Sekkaki zat zes maanden lang opgesloten in de AIBV, de Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid van de gevangenis van Brugge, nvdr). Waarop de minister en de penitentiaire overheden zich haasten om te zeggen dat er niets aan de hand was met die speciale regimes. Voor iemand als Sekkaki is er gewoon geen perspectief. “Ik word gek. Geef me een perspectief”, zei hij.”

“Pas op, ik moedig ontsnappingen niet aan. Maar als je nu kabels hangt boven de gevangenissen, komen ze de volgende keer misschien met bazooka's om de muren op te blazen. Als je alle gaten dichtmaakt, zullen sommigen naar nog hardere middelen grijpen om te ontsnappen. Zo'n helicopter is misschien het signaal dat het op een andere manier niet meer lukt. Maar men vreest een belachelijk figuur te slaan als er eens een gevangene ontsnapt. Ik zou liever zo belachelijk gemaakt worden dan dat we Frankrijk achterna lopen waar dit jaar alleen al 97 gevangenen zelfmoord pleegden. Ontsnappingen en zelfmoorden zijn signalen van hetzelfde probleem. Er loopt iets fundamenteel fout in onze gevangenissen.”

Wie de situatie kent, kan vaak wel begrip opbrengen. Denk aan advocaat Sven Mary of de makers van de schrijnende Panorama-reportage. Waarom krijgen die stemmen weinig weerklank?

“Dat heeft te maken met de dominante ideologie die geen begrip wil. Begrip tonen is toegeven, is collaboratie. Als je vindt dat het niet kan dat iemand zes maanden opgesloten wordt in totaal isolement dan word je meteen bestempeld als een sympathisant van terroristen of zware criminelen. Zo ver is het gekomen.”

Zijn er veel mensen met een andere mening?

“Er is een grote stroming van mensen die zich vragen stellen, maar die krijgt geen maatschappelijke stem. Zolang je binnen je eigen cirkel blijft, is er geen probleem. Binnen de academische wereld mag er gedebatteerd worden, maar het mag nooit een maatschappelijk debat worden.”

Binnen de populaire cultuur wordt nochtans graag geflirt met criminaliteit en gevangenissen. Denk aan Prison Break, Johnny Cash, Jailhouse Rock. Patrick Dewael organiseerde zijn politiek bal in het vroegere gevangenismuseum van Tongeren en noemde het Jailhouse Lounge.

“Er is een fascinatie voor de gevangeniswereld, voor de outcast die doet wat niemand durft. En tegelijkertijd functioneert het ook als afschrikking met opgeklopte verhalen over verkrachting en mishandeling in gevangenissen.”

U bezocht ook enkele beruchte gevangenen. Waarom doet u dat?

“Ten eerste omdat de beruchtste gevangenen meestal het minst vaak bezoek krijgen. Het was dus ook een humanitair gebaar. Ten tweede omdat ik de gevangenissen binnen de gevangenissen een onrustwekkende evolutie vind.
Gevangenissen zijn niet meer genoeg. Men bouwt speciale eenheden binnen de gevangenissen waar mensen onderworpen worden aan speciale regimes. Het is een concept dat komt overgewaaid uit de VS in de slipstream van de strijd tegen terrorisme. Ik vind dat onwettig en zeg dat ook openlijk. Het past in mijn engagement tegen de terreurwetgeving die ik een uitzonderingswetgeving vind.
Die wetgeving leidt tot excessen. Ik heb contact genomen met Trabelsi toen bekend raakte dat hij zou worden uitgeleverd aan de VS. Hij heeft acht jaar van zijn maximumstraf van tien jaar uitgezeten. Nu zijn vrijlating dichterbij komt, beslissen ze om hem nog eens te berechten in de VS zonder enig concreet element of bewijs. In de VS zal hij beschouwd worden als 'ennemy combattant' waardoor hij over geen enkele rechtszekerheid beschikt. In de VS zijn er duizend kleine Guantanamo's. Zolang die bestaan is er geen enkele garantie op een normaal proces.”

Zou het niet kunnen dat die bezoeken de toorn hebben opgewekt van bepaalde mensen? U hebt Trabelsi ook aangespoord om een boek te schrijven over zijn ervaringen.

“Dat kan, maar Trabelsi heeft het recht een boek te schrijven en ik heb het recht om hem te bezoeken. Is dit interview dat we nu doen dan ook een inbreuk op de veiligheid?”

Bent u gefascineerd door zo'n figuur als Trabelsi?

“Die persoon fascineert mij niet meer dan gelijk welke andere gevangene. Kijk, het is makkelijk om onrecht in een ver land aan te klagen als je niet bereid bent om iets te doen aan onrecht in je eigen omgeving.”

De ironie wil dat Vervaet stichtend lid is van het Platform voor Vrije meningsuiting, schreven intellectuelen en vertegenwoordigers van sociale bewegingen in een opiniestuk.

“De cirkel breidt uit. Een brave man als Paul-Emile Dupret, raadgever van een linkse fractie in het Europees parlement staat op de zwarte lijst van de VS. Als hij boven de VS vliegt, wordt zijn vliegtuig omgeleid. Ik sta nu ook op een zwarte lijst. Wie is de volgende?”

Op de website van het Platform voor Vrije Meningsuiting staat een oproep en een lijst met ondertekenaars:
http://vrije-meningsuiting.be/nl/node/23
http://antwerpen.indymedia.org/node/1116

21:32 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenisbeleid in belgie |  Facebook |

21-09-09

Persvrijheid: Open Brief aan een Internetprovider

 

680px-Loge-parfaite-union-mons

Hierbij volgt een Open Brief van Jan Boeykens, Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gericht aan de Belgische Internetprovider 'Skynet' die verschillende weblogs van de anti-kinderporno-vereniging van het Internet verwijderde

21.9.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

Ik wens nogmaals een klacht in te dienen wegens de verwijdering van onze skynetblogs 'Doofpot Justitie', 'Leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd'.

We zijn immers al jarenlang een klant van Belgacom en houden al jarenlang skynetblogs open en kunnen niet aanvaarden dat onze skynetblogs verwijderd werden door een simpele klacht van een zogezegde blogspecialist die gruwelt van de skynetblogs en wiens vriendin (een Gentse strafpleitster waarmee hij samenwerkt) zelfs een publiekelijke oproep deed om ons wegens 'dubieus' uit de rankings en uit de Top 100 van het Gents internetbedrijfje Metatale te verwijderen.

De man die een echte lastercampagne via het Internet tegen ons voerde en ons 'kinderverkrachters' en 'pedovriendjes' noemde terwijl hij onze skynetblogs op een kinderachtige manier als 'vies' bestempelde, is van een bedenkelijk alooi.

In het verleden werden we ook al eens het slachtoffer van een klacht van iemand uit het pedo-milieu. Skynet besloot toen de blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' zonder enige waarschuwing van het Internet te verwijderen.
Wij tekenden daartegen fel protest aan.
De klacht bleek immers enkel gebaseerd te zijn op de welsprekendheid van de man die beweerde dat wij 'zijn naam gebruikt en zijn privacy geschonden hadden zodat we daarmee de regels van Skynet overtraden'.
Er was van een 'schending der privacy' echter geen sprake.
Zijn naam werd niet eens genoemd. We gebruikten alleen de initialen Charly N. (en er zijn duizenden Charly N.'s) zonder daarbij naar pedo's of kindermisbruik te verwijzen.

Nadat we beloofd hadden om de 'naam' Charly N. in Piet L. (van 'Piet Lul') te veranderen, werden onze blogs terug op het Internet geplaatst.

De man die ons vanwege zijn ingesteldheid absoluut van het Internet wilde krijgen, wist nadien door middel van een anonieme klacht bij de Canadese provider 'Bravenet' de website van Prinses de Croÿ te laten sluiten wegens het zogezegd 'bespottelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid'.
Prinses de Croÿ werkt al jaren met ons samen rond de bestrijding van kinderhandel en misbruiken (http://www.droitfondamental.eu/).

Zowel de vzw Werkgroep Morkhoven als Prinses de Croÿ die mede ondervoorzitster van de vzw Werkgroep is, ondervinden al jarenlang problemen met justitie en vermoedelijk met de diensten van de Belgische Staatsveiligheid.
Dat komt omdat wij een grondig onderzoek blijven eisen naar de kinderpornozaak Zandvoort en voor de vrijlating blijven pleiten van de zwaar zieke Marcel Vervloesem die, na een reeks valse klachten en de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten.

We ondervinden al jarenlang Internetproblemen en kregen regelmatig te maken met individuen uit het pedocriminele milieu die ons ten allen koste het zwijgen trachtten op te leggen.

We dienden hiervoor herhaaldelijk een klacht in bij de minister(s) van justitie en zijn diensten maar dat bracht geen aarde aan de dijk.

De problemen met de skynetblogs bleven toenemen en ik kon zelfs de Skynetklantendienst niet meer bereiken omdat de site niet meer toegankelijk was voor onze computers.
Daarenboven ontbraken de karakters om geautomatiseerde spam tegen te houden zodat er geen klachtenformulier kon ingevuld worden.
Daarop startte ik met de blog 'Skynet Problemen'.
Op die manier kon Skynet van mijn klachten kennis nemen.

Doordat de problemen met onze skynetblogs en ons e-mailverkeer bleven toenemen, liep de situatie (eerlijkheidshalve gezegd) enigszins uit de hand en begonnen wij onze pijlen meer en meer op Skynet te richten, wat zeker niet de oorspronkelijke bedoeling was.
Achteraf geloof ik dat men ons in die richting heeft willen maneuvreren.

Indien mijn klachten ernstig worden genomen en de kwestie met de verwijderde blogs op een redelijke manier kan opgelost worden, ben ik bereid om de blog 'Skynet Problemen' te sluiten zodat de relatie met Skynet erdoor verbeterd kan worden.

Aan de politieke inhoud van onze blogs kan natuurlijk niet geraakt worden.
We leven nog altijd in een democratische rechtsstaat waarin politieke actiegroepen en protestbewegingen dienen getolereerd te worden.
Ook de persvrijheid en vrije meningsuiting is tot nogtoe van toepassing alhoewel sommigen die grondwettelijke rechten graag afgeschaft zouden zien.
Er bestaat zelfs nog zoiets als een 'vermoeden van onschuld' waardoor niemand door middel van mediacampagnes en openbare verdachtmakingen gelyncht kan worden.
Ook het recht op een eerlijk proces en een onpartijdige rechtsspraak behoren tot onze democratische verworvenheden.

In de hoop op een positieve reactie, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form


Bevestiging
Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).
http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-sendVerwijdering skynetblogs

Zie ook het artikel 'Skynet verwijdert drie Morkhoven-blogs' waarin het artikel werd opgenomen dat enkele dagen geleden op de skynetblog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' werd gepubliceerd. Onmiddellijk na de publicatie van dit artikel stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat de blog ontoegankelijk werd gemaakt en dat er twee andere skynet-blogs, waaronder 'Doofpot Justitie', verdwenen waren.
Op 'Doofpot Justitie' bevond zich toevallig het Morkhoven-Internet-archief sinds 2005 en de blog werd door meer dan 140.000 mensen bezocht.
De vzw Werkgroep Morkhoven gaat haar artikels in de toekomst ook op buitenlandse blogs en websites plaatsen alhoewel zij weet dat die om één of andere reden (en dat hoeft daarom niet de publicatie van namen en woonplaatsen van pedofielen te zijn) voor het Belgische publiek kunnen afgegrendeld worden.
Men kan zich afvragen of het wel een gezonde zaak is dat de Belgische Internetproviders een samenwerkingscontract met justitie hebben afgesloten omdat dit automatisch tot Internetcensuur zal leiden.

Minister De Clerck

De vzw Werkgroep Morkhoven gaat de Minister van Justitie eerstdaags opnieuw aanschrijven omtrent het feit dat het chirurgische rapport van Morkhoven-medewerker Marcel Vervloesem zich nog steeds op het Medische Centrum van de gevangenis van Brugge bevindt van waaruit hij reeds drie maanden geleden vertrokken is. Zonder dit rapport is het medisch dossier waarrond Mter Raf Jespers werkt immers onvolledig.
Zoals men weet, werd de Morkhoven-activist reeds meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd, waarvan 5 keren tijdens het voorbije jaar in de gevangenis.
Het rapport van dokter F. Van Mol, directeur-generaal van het Penitentiair Centrum van het Ministerie van Justitie, vermeldde een tijdje geleden deze feiten niet maar het rapport zou op langdurig aandringen van de vzw Werkgroep Morkhoven inmiddels 'aangepast' zijn geworden, alhoewel het dus verder achter wordt gehouden.

Vandaag werd ook bekend dat de administratie van de gevangenis van Brugge zowat 12 mensen die een toelating hadden gekregen om Marcel Vervloesem in de gevangenis te gaan bezoeken, uit de computer verwijderd heeft zodat deze hem niet in de gevangenis van Turnhout kunnen bezoeken.
Het gaat hier ondermeer om Dokter professor Gagliardi uit Italië, het ex-europarlementslid Paul Van Buitenen en een vroegere medewerkster van de Europese Commissie.
Naar verluid zou het om een 'vergissing' gaan.

Persvrijheid, ook op Internet

De blog 'Doofpot Justitie' die, tesamen met twee andere blogs, na het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' door Skynet van het Internet werd verwijderd, is één van de belangrijkste blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Zij bevat het Morkhoven-internet-archief sinds 2005 en in de blog kan men ondermeer het bijna dagelijks verloop van Marcel Vervloesem's opsluiting in de gevangenis van Turnhout, na de in 2005 gedane nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen', weervinden.

Op de blog staat ook hoe er enkele dagen na de hongerstaking die Marcel Vervloesem toen in de gevangenis van Turnhout begon, door een vriendin van zijn halfbroer Victor Vervloesem die de klachten in 1998 organiseerde, een petitie in de woonwijk werd georganiseerd waarin de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de Morkhoven-blog van het Internet werd geëist.

De petitie die door een tiental vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels in de Herentalse gemeenteraad besproken.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei dat hij 'wel oren had naar de eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'. Peeters beloofde de verwijdering van de Morkhoven-blog door zijn juridische dienst te laten onderzoeken.

De hele zaak kwam in de lokale media terecht alsof men daarmee wilde onderstrepen dat Marcel Vervloesem die pas in 2006 voor de nieuwe klachten in 2005 door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld, inderdaad een kindermisbruiker was die geen enkele ondersteuning (zeker niet via het Internet) verdiende.

Voor zover dit kort overzicht over 'Doofpot Justitie'.

Intussen ontving de vzw Werkgroep Morkhoven van de Skynet Klantendienst een 'antwoord' op haar schrijven inzake de verwijdering van de drie blogs.

Skynet zegt daarin ondermeer dat zij de vzw Werkgroep Morkhoven 'op voorhand heeft gewaarschuwd'.
Zij beweert dat zij een e-mail stuurde naar het adres sos@kindergarten.be.
Dat adres is echter sinds 2003 geen eigendom meer van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven.

De uitleg van de Skynet Klantendienst klopt dus niet.

De zaak roept herinneringen op aan de klachten die vroeger door een zekere Charly N. tegen de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' van de vzw Werkgroep Morkhoven werden ingediend.
Men had zogezegd zijn naam gebruikt en zijn privacy geschonden terwijl in het artikel op de blogs enkel de initialen Charly N. voorkwamen.
Bovendien was hier sprake van een artikel en geen voortdurend scheldproza met allerlei schunnige uitspraken zoals dat op zijn persoonlijke blog het geval was.

De blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' (toevallig twee blogs over Justitie) werden door Skynet toen zonder enige waarschuwing van het Internet verwijderd.

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven de Skynet Klantendienst erop gewezen had dat het e-mail adres sos@kindergarten.be waarnaar de Skynet Klantendienst mailde, niet meer werd gebruikt en beloofd had om de initialen Charly N. in Piet L. te veranderen, werden de twee blogs teruggeplaatst.

Om te vermijden dat de feiten zich opnieuw zouden voordoen, vroeg de vzw Werkgroep Morkhoven aan Belgacom-Skynet of zij het e-mail adres wilde veranderen.
Zij kreeg echter geen antwoord op haar schrijven en het oude e-mail adres (het oorspronkelijke inschrijvingsadres behorende tot de domeinnaam Kindergarten.be die sinds 2003 niet meer bestaat) werd niet aangepast.

De vzw Werkgroep Morkhoven veranderde het e-mail adres op de blogs maar daar nam de administratie van Belgacom-Skynet geen nota van.

Pikant detail in deze zaak is dat Charly N. nadien de website van Prinses de Croÿ op de Canadese internetprovider 'Bravenet' door een klacht wist te laten sluiten.
Bravenet deelde toen mede dat men de website had gesloten omdat men de 'Belgische Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt'.
Het feit dat Charly N. er op een bepaald moment mee dreigde om rijkswachtkolonel Brabant mee in te schakelen die hij 'persoonlijk kende' en met wie hij 'in dezelfde straat woonde', zal hierin misschien wel meegespeeld hebben...

Wat de zaak in de zopas doorgevoerde verwijdering van de blogs compleet onbegrijpelijk maakt, is dat de vzw Werkgroep Morkhoven vanwege haar tientallen problemen met de skynetblogs, steeds vanuit het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com naar de technische diensten (klachtendienst) van Belgacom-Skynet schreef.
De klachtendienst zond haar antwoorden telkens naar het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com met de woorden dat de 'klacht aan het dossier werd gevoegd'.
Zij voegde er telkens hetzelfde dossiernummer bij.
Men kan zich dus afvragen waarom de klachtendienst haar waarschuwing nu plots naar het adres sos@kindergarten stuurde dat, zoals gezegd, sinds 2003 geen eigendom meer is van Prinses de Croÿ.

De klachtendienst kénde het e-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven dat bovendien in het voorwoord van de blog 'Doofpot Justitie' dat enkele weken geleden door onbekenden werd gewijzigd en waarvoor opnieuw een klacht werd ingediend, weer te vinden is.

Het e-mailadres staat ook in het voorwoord van de blog 'Werkgroep Morkhoven' dat enkele weken geleden door onbekenden die blijkbaar over de skynet-code van de vzw Werkgroep Morkhoven beschikten, naar 'Doofpot Justitie' werd getransfereerd (terwijl de naam 'Doofpot Justitie' in 'Werkgroep Morkhoven' werd veranderd).
Dit e-mailadres staat sinds enkele weken dus ook in het voorwoord van 'Doofpot Justitie'.

Het e-mail adres staat bovendien in alle briefwisseling vermeld en is tientallen keren op de blogs 'Doofpot Justitie' en 'Werkgroep Morkhoven', waarop talrijke brieven werden gepubliceerd, weer te vinden.

Van een vergissing kan dus geen sprake zijn.

Het is om die reden dat de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgacom-Skynet vraagt (waarvan zij met Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, al meer dan 30 jaar klant is), om de blogs terug op het Internet te plaatsen.

Zij wil van Belgacom-Skynet Klantendienst ook precies weten om welke passages en 'lasterlijke inhoud' het zou gaan en rekent erop dat men niet alleen maar antwoordt door middel van een administratieve beslissing waarop men zich niet kan verdedigen.

Over welke feiten gaat het en is Skynet ook bereid om rekening te houden met de argumenten van haar klanten ?

De vzw Werkgroep Morkhoven is ook bereid om een aantal toegevingen te doen.

Zo wil zij de blog 'Skynet Problemen' die zij opstartte naar aanleiding van de problemen met blogs (waarvoor misschien bepaalde diensten verantwoordelijk zijn) sluiten.
Deze blog werd immers opgestart omdat de vzw Werkgroep Morkhoven op een bepaald moment zelfs niet meer in staat was om een online klachtenformulier van de Skynet-klantendienst in te vullen.

De vzw Werkgroep Morkhoven denkt dat de talrijke problemen bedoeld zijn geweest om de relatie met Skynet grondig te verpesten en op die manier van het Internet weg te werken, zoals het reeds in 2005 via de petitie rond aanklager-halfbroer Victor Vervloesem, in de Herentalse gemeenteraad werd geëist maar waarvoor geen wettelijke middelen bestonden omdat het, zoals de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters opmerkte, met name ook de weblog van een vereniging betreft.

Ook de recente klachten die te maken hebben met een artikel uit 2007 waarin een Gentse advocate opriep om de 'dubieuze site' van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de 'meest invloedrijke' vlaamse blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen, moeten in die zin gezien worden.
In het artikel zei deze advocate ondermeer dat 'zij en haar vrienden' niets met de vzw Werkgroep Morkhoven en de 'kinderverkrachter' Marcel Vervloesem (die toen zelfs nog niet veroordeeld was) te maken wilde hebben.

Het zou misschien goed zijn indien Skynet met deze feiten en de voortdurende scheldpartijen, vernederingen en provocaties van de Gentse blogspecialist die de klacht nu indiende, rekening houdt.

Misschien kan Skynet ook eens een kijkje gaan nemen op de Skynetblog 'Marcel Vervloesem - Mijn recht op antwoord'. Het gaat hier namelijk om een persoonlijke afrekening van iemand die de gedragscode en de gebruikersoveréénkomst van Skynet niet goed gelezen heeft. De man publiceerde enkele commentaren op de blog van de Gentse blogspecialist waarin hij, zoals de blogpecialist zelf, de vzw Werkgroep Morkhoven als 'pedovriendjes' en dergelijke omschrijft.

Ik weet dat de blogspecialist Maarten Schenk die goed bevriend is met de genoemde blogspecialist uit Gent (maar die niets met deze zaak te maken heeft), van 2001 tot 2004 bij Skynet werkte, waar hij de Skynet-blogs mee uit de grond heeft helpen stampen. Dat mag echter geen reden zijn om de klachten van de Gentse blogspecialist die het radicaal opneemt voor zijn bevriende advocate, die haar boekje duidelijk te buiten is gegaan, blindelings over te nemen.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil nog een tweede toegeving doen. Zij is bereid om de naam van de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' die na het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' door Skynet van het Internet werd verwijderd, te wijzigen. Op die manier kunnen bepaalde zaken gescheiden worden gehouden.
De blog kwam tot stand om een antwoord te bieden op de provocerende laster die de voornoemde blogspecialist over de vzw Werkgroep Morkhoven en haar medewerker Marcel Vervloesem, op zijn blog verspreidde. Reacties van de vzw Werkgroep Morkhoven werden immers systematisch geweigerd en de Werkgroep kon op haar blog 'Michel Vuijlsteke, ongecensureerd', door middel van documenten (en niet door middel van scheldpartijen) aantonen dat er onwaarheden werden verteld.
Gelukkig bestaat er nog zoiets als 'persvrijheid' in België en mag men zichzelf en zijn vereniging, met de nodige documenten, tegen allerlei vormen van laster en eerroof verdedigen.
Dat is in ieder geval een stuk beter dan iemand voortdurend een 'laffe kindermisbruiker', 'pedovriendje' of 'zelfverklaarde kinderpornojager' te noemen.Dat zijn immers, zoals 'makak' of 'vuile homofiel', immers enkel maar scheldnamen om iemand te vernederen en te discrimineren, meer niet.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil nog een derde toegeving doen.
Skynet mag de skynetblog 'Marcel Vervloesem - Recht op antwoord' dat als een soort vlaams scheldwoordenboek kan gezien worden, gerust laten staan als men dit wil.

Als Skynet bereid is om zich ook positief op te stellen en zij de vzw Werkgroep Morkhoven wil informeren als er problemen opduiken, dan staan we weer een stapje verder. Het kan misschien als voorbeeld dienen om andere problemen op te lossen.

http://persvrijheid.morkhoven.org/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media


19-09-09

Belgische provider verwijdert politieke weblogs

 

0908censure-moi

Brussel, 19.9.2009

Ik had misschien beter mijn bek gehouden over Internetcensuur en Minister van Justitie Stefaan De Clerck.

Na wekenlange problemen verdwenen er gisteren, zonder enige waarschuwing van de internetprovider Skynet (Belgacom), zomaar eventjes drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet.

Ze staan niet meer op het lijstje van de blogs die de vzw Werkgroep Morkhoven opende. Indien men ze weervindt via de zoekrobot Google, blijken ze ontoegankelijk te zijn.

Het betreft hier ondermeer de blog 'Doofpot Justitie' waarmee enkele dagen geleden reeds onbegrijpelijke problemen waren doordat een persoon of dienst die over de geheime skynetcode van de vzw Werkgroep Morkhoven beschikte, de naam ervan vervangen had door 'Werkgroep Morkhoven'. Ook het voorwoord van deze blog was vervangen door het voorwoord van de vzw Werkgroep Morkhoven-blog.
De ongevraagde wijziging werd, voor zover het mogelijk was, door de vzw Werkgroep Morkhoven ongedaan gemaakt.
Er werd ook een klacht neergelegd bij de Skynet Klantendienst die slechts met een automatisch antwoord reageerde. De blog 'Doofpot Justitie' met haar 140.000 bezoekers die gemakkelijk via de zoekrobot Google was weer te vinden, was een doorn in het oog van Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn diensten.

Ook twee andere blogs verdwenen van ons lijstje met skynetblogs en bleken terzelfdertijd ontoegankelijk te zijn geworden via Google.

De laatste van de twee blogs werd een uurtje na de publicatie van het artikel getiteld 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet' waarin ondermeer over de pogingen werd gesproken om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, afgesloten.

Er werd voor de verdwijningen van de blogs opnieuw een klacht ingediend bij de Skynet Klantendienst die in een automatisch antwoord liet weten dat de klacht 'bij het dossier werd gevoegd'.

Het is niet uitgesloten dat men de Werkgroep Morkhoven systematisch van het Internet wil wegwerken zodat de schokkende informatie (die niet uit de lucht is gegrepen) over de handelswijze van bepaalde magistraten, bepaalde politici, gevangenisdirecties en de Minister(s) van Justitie aangaande de kinderpornozaak Zandvoort en het jarenlange vervolgen van de Morkhovense anti-kinderporno-activist Marcel Vervloesem, voorgoed verdwijnt.

Wie de informatie van de Werkgroep Morkhoven wil behouden, kan ze dus best zo snel mogelijk op zijn harde schijf opslaan.

Men zou bijna van een gecombineerde actie kunnen spreken.
Enkele weken geleden werd Vervloesem immers uit zijn woning gegooid.
De Geelse Bouwmaatschappij die de woning eerst voor een deel sloopte om ze vervolgens te laten 'renoveren', eist nu een bedrag van 6.000 euro.
Enkele dagen geleden liet een ingehuurd incassobureau van de electriciteitsmaatschappij Electrabel aan Vervloesem, die zwaar ziek is en al een jaar lang in de gevangenis zit opgesloten, weten dat hij 'binnen de 15 dagen' 2.000 euro moet betalen, zoniet zou hij de gerechtsdeurwaarder op zijn nek krijgen. Electrabel rekende alleen al voor de maand augustus 2009, een bedrag van 1.700 euro aan terwijl het huis al een heel jaar onbewoond is.

Het is merkwaardig dat via de zoekrobot Google, onder het trefwoord 'Minister De Clerck', nog nauwelijks een artikeltje of Open Brief van de vzw Werkgroep Morkhoven is weer te vinden.
De systematische aanpak van de verwijdering van de artikels van de Werkgroep Morkhoven over Minister De Clerck, roept toch bepaalde vragen op, vind ik.

Enkele dagen geleden had ik trouwens al een vreemd voorgevoel.
Nadat ik met enkele mensen van de Werkgroep, een paar artikels over Carine Russo had gepubliceerd, kreeg Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout een telefoon van iemand die zich uitgaf voor een 'journalist van Het Laatste Nieuws'.
Hij vroeg Vervloesem 'wat hij van Carine Russo dacht'.
Ik vond dit merkwaardig omdat er geen enkele journalist toelating krijgt om Vervloesem in de gevangenis te gaan bezoeken en hij in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout zelfs een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd.
De zogezegde journalist die enkel wilde informeren, telefoneerde dus met de toelating van het Ministerie van Justitie of op vraag van een kabinetsmedewerker van Minister De Clerck.
Het was duidelijk dat, zoals de Staatsveiligheid dit doet, de man enkel moest telefoneren om te informeren naar 'onze' relatie met Carine Russo die zopas bekend maakte dat zij zich uit de Senaat wil terugtrekken.

Ons humoristisch artikeltje over de Staatsveiligheid op 'Doofpot Justitie' en de bijgaande commentaren over de vrouw van Imam Taouil die, tengevolge van een publieke aanval van de Staatsveiligheidsdienst en bepaalde politici op haar man, haar ontslag kreeg bij de vzw Kind & Gezin, zijn natuurlijk ook spoorloos verdwenen.

Het optreden van de Belgische Staatsveiligheid in het geval van de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, bewijst dat het samenwerkingscontract dat de Belgische Internetproviders in 2004 met Justitie hebben afgesloten, wel zeer ver gaat en dat dit niet alleen bedoeld is om de buitenlandse sites van de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken voor de Belgische burger te blokkeren.

Ik denk trouwens dat de zaak 'Chris Hölsken' waaraan uitzonderlijk veel aandacht wordt besteed, grotendeels bedoeld is om ook de blogs en websites van verenigingen en groepen zoals die van de vzw Werkgroep Morkhoven, die op tal van andere vlakken actief zijn, te blokkeren en van het Internet te verwijderen.
Ik heb de indruk dat men door al die media-aandacht voor Chris Hölsken ook een negatief beeld wil schetsen van iederéén die kinderhandel en kindermisbruiken aan de kaak stelt.
In een aantal Nederlandse en Belgische kranten werden er immers constant vergelijkingen gemaakt tussen de 'zelfverklaarde kinderpornojager' Marcel Vervloesem en de 'zelfverklaarde, zelfvoldane en pafferige kinderpornojager' Chris Hölsken terwijl die twee maar weinig met elkaar te maken hebben.
Van Chris Hölsken vernam ik destijds dat hij was opgebeld geweest door 'agenten' (zoals men ze kan noemen) van Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.
Zij vroegen hem wat zijn standpunt was over de vzw Werkgroep Morkhoven.
Even later las ik in een Belgische krant dat Chris Hölsken de leden van de Werkgroep Morkhoven van het 'bezit van kinderporno' beschuldigde.
Een kwestie van mediamanipulatie of misschien wel 'de zoveelste complottheorie' dus.

Wat het verwijderen van onze blogs betreft, stel ik vast dat ook Indymedia al heel wat problemen met haar publicaties op het Internet heeft ondervonden.
Tal van Indymedia-journalisten werden aangeklaagd of de Indymedia-servers werden, na publicaties rond gevoelige dossiers, buiten gebruik gesteld.

Het is bovendien bekend dat de Belgische en Nederlandse journalisten die hun taak nog ernstig willen nemen, steeds meer en meer gerechtelijke processen aan hun been krijgen.

De controle op informatieverstrekking neemt steeds toe omdat de mediagroepen steeds meer en meer met uitgezifte berichtjes van persagentschappen werken en de onderzoeksjournalisten nog hoogstens 'ja' mogen knikken als ze niet aan de deur willen gezet worden.

De toenemende mediaconcentratie over de grenzen heen, in de handen van enkele machtige figuren die in contact staan met de politieke machthebbers, speelt daarbij zeker een rol.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-------------

Repressie-dossier Werkgroep Morkhoven: nieuwe maffiapraktijken

De Italiaanse dokter-professor G. Gagliardi meldde ons zopas dat zijn e-mails naar de vzw Werkgroep Morkhoven opnieuw geblokkeerd worden.

De vrouw van de franse politieägent Patrice Verdi die de vzw Werkgroep Morkhoven in haar strijd steunt, werd enkele dagen geleden aan de ingang van de school waar zij haar kind ging ophalen, door twee auto's klemgereden en met de dood bedreigd.

Dat zijn dus de volgende stappen waarmee men de vzw Werkgroep Morkhoven verder het zwijgen wil opleggen.

De Werkgroep vraagt zich af wanneer men nu eindelijk een huurmoordenaar op haar gaat afsturen.
Zij is echter niet van plan om zich door allerlei maffiapraktijken en Staatsveiligheidstechnieken te laten afschrikken.

Volgende week gaat de Werkgroep de briefwisseling over Gina Bernard-Pardaens die met Marcel Vervloesem rond de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte maar die, na talrijke doodsbedreigingen en onoplosbare problemem met haar Belgacom-telefoonlijn, bij een nachtelijk ongeval omkwam, op het Internet plaatsen.
Minister van Justitie Stefaan De Clerck ontving de ouders van de verdwenen Manuel Schadwald destijds op zijn kabinet en zei in een interview met de krant Het Laatste Nieuws dat men 'de ogen had gesloten'.
Gina Bernard werd enkele maanden voor haar dood gedurende drie uren lang op een, naar eigen zeggen, 'intimiderende manier' in opdracht van een procureur-generaal ondervraagd en de vzw Werkgroep Morkhoven bezit over voldoende aanwijzigingen dat Gina Bernard vermoord werd.
Al deze informatie was ook op de door Skynet verwijderde blog 'Doofpot Justitie' weer te vinden.

Het is duidelijk dat er nu een gecoördineerde actie plaatsvindt tegen de vzw Werkgroep Morkhoven die door de gerechtelijke autoriteiten wellicht met de bestrijding van de zware criminaliteit en de 'strijd tegen het terrorisme' wordt verward (uithuiszetting van Marcel Vervloesem, de Geelse Bouwmaatschappij die 6.000 euro van hem eist, Electrabel die via een incassobureau 2.000 euro van hem eist en met een gerechtsdeurwaarder dreigt, het blokkeren van het e-mail-verkeer van en naar de vzw Werkgroep Morkhoven, de doodsbedreigingen van mensen die de Werkgroep ondersteunen, het verwijderen van de skynetblogs, de onvindbaarheid van de Morkhoven-artikels over Minister De Clerck via de zoekrobot Google,).
De vzw Werkgroep Morkhoven zal deze feiten de eerstvolgende dagen zeker aanklagen maar zij is ook van plan om rond het dossier van Marcel Vervloesem te blijven werken die, na jarenlange verdachtmakingen, nu al een jaar zwaar ziek in de gevangenis is opgesloten en zelfs geen penitentiair verlof krijgt.
Minister De Clerck en zijn diensten lieten, om het nog eens publiekelijk te herhalen, toe dat het dossier van Marcel Vervloesem maandenlang door de Psycho Sociale Dienst geblokkeerd werd en de geneeskundige rapporten over Marcel Vervloesem werden achtergehouden.
Het rapport over de chirurgische ingrepen (waarvan 5 in de gevangenis, één ervan was een zware open-hart-operatie) van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van dokter Van Mol die rechtsstreeks onder het gezag valt van de justitieminister, is na bijna 3 maanden, nog altijd niet terecht. Het bevindt zich nog altijd op het Medisch Centrum van de gevangenis te Brugge.

De Werkgroep Morkhoven gaat bij de de Skynet-klantendienst ook blijven aandringen om de verwijderde blogs terug te plaatsen.
Ook Google zal worden gecontacteerd en gevraagd worden waarom de artikels van de vzw Werkgroep Morkhoven over met name justitieminister De Clerck nu bijna plotseling onvindbaar zijn geworden.
Werden er misschien bepaalde afspraken gemaakt met Minister De Clerck en zijn diensten ?

Patrice Verdi: (http://reseaux-francais.droitfondamental.eu/wordpress/index.php)


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media


18-09-09

Kinderporno Zaak Zandvoort: Skynet verwijdert drie Morkhovenblogs

 

Diels.dyn004_original_212_260_jpeg_2588244_299bae32c4be27489754e8134fcbb494

Vandaag verdwenen er zomaar eventjes drie skynetblogs, zonder enige waarschuwing van de Belgische provider Skynet (Belgacom), van het Internet. Ze staan niet meer op het lijstje van de blogs die de vzw Werkgroep Morkhoven opende. Ook via Google zijn ze niet meer toegankelijk.

Het betreft hier ondermeer de blog 'Doofpot Justitie' waarmee enkele dagen geleden reeds problemen waren doordat een persoon of dienst die over de skynetcode van de vzw Werkgroep Morkhoven beschikte, de naam en de inleiding ervan door die van de Werkgroep Morkhoven vervangen had. Er werd daarvoor toen een klacht neergelegd bij de Skynet Klantendienst die nu dus besloten heeft om de blog met een archief dat dateert van 2005, te vernietigen.

De andere blogs zijn 'leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd'. De laatste blog werd afgesloten na de publicatie van het bijgaand artikel getiteld 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet'.

Er werd ook nu weer een klacht ingediend bij de Skynet Klantendienst die in een automatisch antwoord liet weten dat de klacht 'bij het dossier' werd gevoegd.

De bedoeling is waarschijnlijk om alle blogs van de Werkgroep Morkhoven te sluiten en de Werkgroep Morkhoven van het Internet weg te werken zodat de schokkende informatie over de handelswijze van bepaalde magistraten, bepaalde politici en de Minister(s) van Justitie voorgoed verdwijnt.

Dat er reeds lang plannen waren om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, leest u in het onderstaande artikel.

Wie de informatie van de Werkgroep Morkhoven wil behouden, kan ze dus best zo snel mogelijk op zijn harde schijf opslaan. Morgen kan het daarvoor al te laat zijn omdat Minister van Justitie Stefaan De Clerck duidelijk voor een doofpotpolitiek aangaande de kinderpornozaak Zandvoort en de aanverwante zaken gekozen heeft.

Enkele weken geleden werd Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem ook al uit zijn woning gegooid en eiste de Geelse Bouwmaatschappij die de woning eerst voor een deel sloopte om ze vervolgens te laten 'renoveren', een bedrag van 6.000 euro van Marcel Vervloesem die met zijn zeer slechte gezondheid al een jaar in de gevangenis zit opgesloten.

Alsof het afgesproken werk was, liet de electriciteitsmaatschappij Electrabel weten dat ze 2000 euro van Marcel Vervloesem eiste, zoniet zou hij de deurwaarder op zijn nek krijgen. Electrabel rekende alleen al voor de maand augustus 2009 een bedrag van 1700 euro aan terwijl het huis al een heel jaar onbewoond is.


ARCHIEF

'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet'

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) over de vloer van zijn huisje in Morkhoven kreeg, werd hij door zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.

Victor Vervloesem deed dit via een geënsceneerd interview met de krant Het Nieuwsblad waarbij hij, zonder enig bewijs, beweerde dat de 'feiten' zich 20 jaar voordien hadden afgespeeld. Marcel Vervloesem noch de vzw Werkgroep Morkhoven kregen een recht op antwoord van Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio mediagroep die het 'nieuws' verspreidden.

Kort nadien organiseerde Victor Vervloesem met enkele vrienden van de wijk, een soort persconferentie met de journalisten van het programma Telefacts van de nieuwszender VTM, die de verhalen van de zogezegde slachtoffers gretig overnam en via een satellietwagen in de vlaamse huiskamers dreunde.
Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waardat Victor Vervloesem toen 's nachts werkzaam was en zijn vrienden aan de toog ontving.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam op het ogenblik van de rechtsstreekse uitzending toevallig langs en vroeg om ook een woordje te mogen zeggen maar dat werd hem door een VTM-journalist die hem vroeg of hij 'nog andere slachtoffers kende', geweigerd.

Jan Boeykens maakte hiervan een kort verslag en stuurde dit naar de procureur te Turnhout. Hij ontving echter nooit een antwoord en zijn brief werd nooit aan het strafdossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Ook met de schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers aan de procureur te Turnhout, dat men voor de verhalen aan de pers 'ieders 250 euro kreeg' (+ 250 euro voor de klachten bij justitie), werd geen rekening gehouden. De procureur stuurde dit schrijven zelfs terug naar de afzender.

Alhoewel Het Nieuwsblad en konsoorten hun best deden om de Morkhoven-activist als een 'kindermisbruiker' door het slijk te sleuren (over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout niet werd onderzocht, zweeg men natuurlijk), groeide er toch een zeker twijfel. Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout gaf in 2005 de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Een van de vermeende slachtoffers, maakte zoveel kabaal rond de leugendetectortest dat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaes liet verstaan dat F. Caers er beter aan deed om niemand meer voor de leugendetectortesten op te roepen. Dat verklaart grotendeels waarom de resultaten van de leugendetectortest, zoals tal van ontlastende getuigenissen, zelfs niet aan het strafdossier werd gevoegd.

Om de klachten tegen Marcel Vervloesem te kunnen handhaven, trommelde men drie minderjarigen uit de wijk op die ondermeer wegens een gewapende roofoverval, enkele inbraken, afpersingen en drugshandel enzovovoorts, in een gesloten instelling zaten (van waaruit ze af en toe ontsnapten). De jongeren die deel uitmaakten van de Morkhovense 'Bende van Rosse Gie' verklaarden eveneens dat zij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. Enkele bamboestokjes die zich ten huize van Marcel Vervloesem bevonden, moesten daarvoor als bewijs dienen.
De lokale pers, waaronder Het Nieuwsblad, gaf opnieuw ruchtbaarheid aan deze kwestie.
Marcel Vervloesem werd door een indrukwekkende strijdmacht van de Politie Neteland voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen uit het huis gesleurd en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij direct met een hongerstaking begon.
Tijdens de hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (en moeder van de bendeleider van de 'Bende van Rosse Gie' die Marcel Vervloesem verantwoordelijk achtte voor de opsluiting van haar zoon) een petitie in de wijk opgestart. In de petitie werd gezegd dat 'de wijkbewoners van het negatieve imago afwilden'. In de petitie werd voorts de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet geëist. De eis om uithuiszetting was opvallend omdat Victor Vervloesem toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde die Marcel Vervloesem enkele weken geleden nog als een hond op straat zette.
De petitie die enkel door de vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V -Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelt (en die bovendien kamerlid, ex-partijbureaulid en ex-minister is), verklaarde dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft'. Hij beloofde de eis om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, 'door een jurist van de Stad te laten onderzoeken'.

Victor Vervloesem die destijds een wijkraad oprichtte waarvan hij zich tot directeur-generaal benoemde en waarin hij zijn later door hem aangeklaagde halfbroer Marcel als secretaris aanstelde, wist zich politiek vrij snel op te werken.
Hij werd in 2005, als eerste Sp.a-er, lid van van het Herentalse OCMW-bestuur. In 2006 (het jaar dat Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld), kreeg hij een paar honderd stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij door het Sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid aangesteld.
In 2007 werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, waarvan iederéén zich afvraagt waarmee ze zich in feite bezig houdt, verkozen.
Hij werd door de gemeenteraadsleden ook tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met de 30 processen-verbaal gebeurde waarin Victor Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.
In oktober 2006 bezorgde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers die ook verantwoordelijk is voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen. De cd-roms die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis werden bezorgd, werden immers in opdracht van de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal overgemaakt.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) die in 1998, in een interview over de kinderpornozaak Zandvoort met de krant Het Laatste Nieuws, verklaarde dat 'men de ogen had gesloten', wordt al maandenlang op de hoogte gebracht van deze feiten maar wenst geen onderzoek naar deze verdwijning te laten voeren.
In het justitierapport dat onlangs uitlekte, stond zelfs dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem 'ten allen koste in de gevangenis moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten van kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.

De vzw Werkgroep Morkhoven is het met de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken zeker niet op alle vlakken eens maar kan wel begrijpen waarom hij de CD&V 'dé pedofielenpartij van Vlaanderen' noemt. Maar Chris Hölsken zou zich ook moeten afvragen waarom de Vlaamse socialisten (Sp.a) de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten en zij de Sp.a-bestuursleden die van kindermisbruiken verdacht worden, allerlei bestuursmandaten toekent.

Het is geweten dat er binnen de Sp.a heel wat homosexuelen huizen maar de meeste homosexuelen hebben een grondige afkeer van kindermisbruik en wensen zeker niet voor 'pedofielen' door te gaan.
Vandaar dat de houding van de Sp.a-partijleiding die perfect van deze zaken op de hoogte is, heel wat vragen oproept.

Eind 2007 vroeg de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut en lid van het Gentse Sp.a-bestuur, om de 'dubieuze' weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de meest invloedrijke blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen. Zij deed dat op een ongewoon heftige wijze en liet daarbij uitdrukkelijk verstaan dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' was. Haar openbare oproep kwam juistgeteld een jaar voordat Marcel Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen voor de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005 werd veroordeeld.
Els Van Eeckhaut is lid van de probatiecommissie (die zich moet uitspreken over de vrijlating van gevangenen) en is lid van de Raad van Bestuur van de Orde van Advocaten.
De Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens, sprak enkele maanden geleden in dezelfde bewoordingen als die van Els Van Eeckhaut, een negatief advies uit aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem's advocaat Raf Jespers om een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding. De rechter citeerde daarbij, met een uitzonderlijk respect voor het principe der scheiding der machten, uit een rapport van het ministerie van justitie dat nooit aan het gerechtelijk dossier werd gevoegd en verdwenen zou zijn...

-----------------

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005

Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto: Marleen Diels (CD&V - Vlaamse Christen Democraten)


Internetcensuur in België / skynet problemen

Skynet Klantendienst
 
Geachte Heer,
 
Zoals bij Mevrouw Gina Bernard die met Marcel Vervloesem van onze vereniging rond de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte en die bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn, blijven onze problemen met onze Belgacomserver en Skynetblogs aanhouden.
 
De skynetblogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' blijken na de publicatie van het artikel dat we aan de bijgaande perstekst voegden, van het Internet te zijn gehaald.
De publicatie op 'skynet Problemen' bleek onmogelijk te zijn.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis
 
==============================================================
 
IINTERNETCENSUUR IN BELGIE / PROBLEMEN MET SKYNET
 
Brussel, 18.9.2009
 
Zoals bij Gina Bernard die met Marcel Vervloesem rond de verdwenen Duitse jongen Maunel Schadwald werkte en die (na eindeloze problemen te hebben gehad met haar Belgacom-telefoonlijn) bij een nachtelijk ongeval om het leven kwam, blijven de reeds wekenlange problemen van de vzw Werkgroep Morkhoven met haar Belgacom-server en skynetblogs aanhouden.

Na de publicatie van het onderstaande bericht, bleken de blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' en 'Doofpot Justitie' niet langer meer toegankelijk te zijn.  Zelfs de klacht hierover bij de Skynet-klantendienst hierover kon niet gepubliceerd worden wat bewijst dat bepaalde personen of diensten gebruik maken van de Skynet-code en de skynetblogs hiertegen onvoldoende beveiligd zijn.

Gebeurt dit alles op vraag van Justitie waarmee de Belgische Internetproviders zoals Skynet een samenwerkingscontract hebben afgesloten zodat bepaalde weblogs of websites op vraag van Justitie of de Minister van Justitie geblokkeerd kunnen worden ?

Gisteren was er in de gevangenis van Turnhout een personeelscollege waarop Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en zijn advocaat werden uitgenodigd en waarbij de publicaties van de vzw Werkgroep Morkhoven over ondermeer het feit dat Marcel Vervloesem meer dan drie weken lang aan zijn ziekenhuisbed geboeid lag in het AZ Sint Jan te Brugge, opnieuw werden bekritiseerd.
Vandaar waarschijnlijk dat de website van de Fondation Princesse de Croÿ gisteren tot tweemaal het bezoek kreeg van de FOD Justitie.

Toen de Werkgroep Morkhoven enkele dagen geleden enkele artikels en brieven inzake Carine Russo publiceerde, werd Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout opgebeld door iemand die zich voor een 'journalist van Het Laatste Nieuws' uitgaf.
Marcel Vervloesem mag echter al een jaar lang geen journalisten meer spreken nadat hem in 2006 door middel van een vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout, een 'spreekverbod met de pers' werd opgelegd.

De zogezegde journalist die de toelating had gekregen om Marcel Vervloesem te telefoneren of die, beter gezegd, van het Ministerie van Justitie als zogenaamde journalist de opdracht kreeg om te  informeren, vroeg Marcel Vervloesem wat hij van Carine Russo dacht....

========

ARCHIEF

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) over de vloer van zijn huisje in Morkhoven kreeg, werd hij door zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd.

Victor Vervloesem deed dit via een geënsceneerd interview met de krant Het Nieuwsblad waarbij hij, zonder enig bewijs, beweerde dat de 'feiten' zich 20 jaar voordien hadden afgespeeld. Marcel Vervloesem noch de vzw Werkgroep Morkhoven kregen een recht op antwoord van Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio mediagroep die het 'nieuws' verspreidden.

Kort nadien organiseerde Victor Vervloesem met enkele vrienden van de wijk, een soort persconferentie met de journalisten van het programma Telefacts van de nieuwszender VTM, die de verhalen van de zogezegde slachtoffers gretig overnam en via een satellietwagen in de vlaamse huiskamers dreunde.
Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waardat Victor Vervloesem toen 's nachts werkzaam was en zijn vrienden aan de toog ontving.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam op het ogenblik van de rechtsstreekse uitzending toevallig langs en vroeg om ook een woordje te mogen zeggen maar dat werd hem door een VTM-journalist die hem vroeg of hij 'nog andere slachtoffers kende', geweigerd.

Jan Boeykens maakte hiervan een kort verslag en stuurde dit naar de procureur te Turnhout. Hij ontving echter nooit een antwoord en zijn brief werd nooit aan het strafdossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Ook met de schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers aan de procureur te Turnhout, dat men voor de verhalen aan de pers 'ieders 250 euro kreeg' (+ 250 euro voor de klachten bij justitie), werd geen rekening gehouden. De procureur stuurde dit schrijven zelfs terug naar de afzender.

Alhoewel Het Nieuwsblad en konsoorten hun best deden om de Morkhoven-activist als een 'kindermisbruiker' door het slijk te sleuren (over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout niet werd onderzocht, zweeg men natuurlijk), groeide er toch een zeker twijfel. Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout gaf in 2005 de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Een van de vermeende slachtoffers, maakte zoveel kabaal rond de leugendetectortest dat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaes liet verstaan dat F. Caers er beter aan deed om niemand meer voor de leugendetectortesten op te roepen. Dat verklaart grotendeels waarom de resultaten van de leugendetectortest, zoals tal van ontlastende getuigenissen, zelfs niet aan het strafdossier werd gevoegd.

Om de klachten tegen Marcel Vervloesem te kunnen handhaven, trommelde men drie minderjarigen uit de wijk op die ondermeer wegens een gewapende roofoverval, enkele inbraken, afpersingen en drugshandel enzovovoorts, in een gesloten instelling zaten (van waaruit ze af en toe ontsnapten). De jongeren die deel uitmaakten van de Morkhovense 'Bende van Rosse Gie' verklaarden eveneens dat zij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden. Enkele bamboestokjes die zich ten huize van Marcel Vervloesem bevonden, moesten daarvoor als bewijs dienen.
De lokale pers, waaronder Het Nieuwsblad, gaf opnieuw ruchtbaarheid aan deze kwestie.
Marcel Vervloesem werd door een indrukwekkende strijdmacht van de Politie Neteland voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen uit het huis gesleurd en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij direct met een hongerstaking begon.
Tijdens de hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (en moeder van de bendeleider van de 'Bende van Rosse Gie' die Marcel Vervloesem verantwoordelijk achtte voor de opsluiting van haar zoon) een petitie in de wijk opgestart. In de petitie werd gezegd dat 'de wijkbewoners van het negatieve imago afwilden'. In de petitie werd voorts de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet geëist. De eis om uithuiszetting was opvallend omdat Victor Vervloesem toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde die Marcel Vervloesem enkele weken geleden nog als een hond op straat zette.
De petitie die enkel door de vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V -Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelt (en die bovendien kamerlid, ex-partijbureaulid en ex-minister is), verklaarde dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft'. Hij beloofde de eis om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, 'door een jurist van de Stad te laten onderzoeken'.

Victor Vervloesem die destijds een wijkraad oprichtte waarvan hij zich tot directeur-generaal benoemde en waarin hij zijn later door hem aangeklaagde halfbroer Marcel als secretaris aanstelde, wist zich politiek vrij snel op te werken.
Hij werd in 2005, als eerste Sp.a-er, lid van van het Herentalse OCMW-bestuur. In 2006 (het jaar dat Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld), kreeg hij een paar honderd stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij door het Sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid aangesteld.
In 2007 werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, waarvan iederéén zich afvraagt waarmee ze zich in feite bezig houdt, verkozen.
Hij werd door de gemeenteraadsleden ook tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met de 30 processen-verbaal gebeurde waarin Victor Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.
In oktober 2006 bezorgde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van deze PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers die ook verantwoordelijk is voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen. De cd-roms die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis werden bezorgd, werden immers in opdracht van de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal overgemaakt.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) die in 1998, in een interview over de kinderpornozaak Zandvoort met de krant Het Laatste Nieuws, verklaarde dat 'men de ogen had gesloten', wordt al maandenlang op de hoogte gebracht van deze feiten maar wenst geen onderzoek naar deze verdwijning te laten voeren.
In het justitierapport dat onlangs uitlekte, stond zelfs dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem 'ten allen koste in de gevangenis moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten van kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.

De vzw Werkgroep Morkhoven is het met de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken zeker niet op alle vlakken eens maar kan wel begrijpen waarom hij de CD&V 'dé pedofielenpartij van Vlaanderen' noemt. Maar Chris Hölsken zou zich ook moeten afvragen waarom de Vlaamse socialisten (Sp.a) de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten en zij de Sp.a-bestuursleden die van kindermisbruiken verdacht worden, allerlei bestuursmandaten toekent.

Het is geweten dat er binnen de Sp.a heel wat homosexuelen huizen maar de meeste homosexuelen hebben een grondige afkeer van kindermisbruik en wensen zeker niet voor 'pedofielen' door te gaan.
Vandaar dat de houding van de Sp.a-partijleiding die perfect van deze zaken op de hoogte is, heel wat vragen oproept.

Eind 2007 vroeg de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut en lid van het Gentse Sp.a-bestuur, om de 'dubieuze' weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de meest invloedrijke blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen. Zij deed dat op een ongewoon heftige wijze en liet daarbij uitdrukkelijk verstaan dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' was. Haar openbare oproep kwam juistgeteld een jaar voordat Marcel Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen voor de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005 werd veroordeeld.
Els Van Eeckhaut is lid van de probatiecommissie (die zich moet uitspreken over de vrijlating van gevangenen) en is lid van de Raad van Bestuur van de Orde van Advocaten.
De Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens, sprak enkele maanden geleden in dezelfde bewoordingen als die van Els Van Eeckhaut, een negatief advies uit aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem's advocaat Raf Jespers om een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding. De rechter citeerde daarbij, met een uitzonderlijk respect voor het principe der scheiding der machten, uit een rapport van het ministerie van justitie dat nooit aan het gerechtelijk dossier werd gevoegd en verdwenen zou zijn...


-----------------

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005


Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)
 
 

20:15 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet censuur belgie skynet |  Facebook |

11-09-09

Nederland: Belgische gevangenen brengen problemen met zich mee


opstand-gevangenis-sintgillis

Aan: agneskant.sp.nl, A PEARSON, ad.nl, anne-wilnl, redactietrouw.nl,
els.baartjust.fgov.be, Liga Voor Mensenrechten, voorzittereerstekamer.nl
Cc: andre.vannieuwkerkevlaamsparlement,
antwerpenbelga.be, avliegenthartsp.nl,
a.broekerslaw.leidenuniv.nl, Edward.Asschernl, antwerpenstreekkrant.be, abroekers.nl, Ilse Van de Wielecchrbelgie, Redactie van stopkindersex, vanessa.buryjust.fgov.be, Tine.Vandertaelenjust.fgov.be, Van Mechelen kabinet, vanlerberghe.senate.be, Jan Vanhaelen, vara.nl, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, urologieazbrugge.be, Ruf Nachtergaele, Raf Jespersprogresslaw, redactieparool.nl, redactiebelga.be, redactievolkskrant.nl, redactiend.nl, redactie.dngpersgroep.be, radionieuwsnos.nl, redactionrtl.be, redactionlactualite.com, joris boeykens, marleen Boeykens, b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl, bezoekhuiscawdepoort.be, meeus_eric, guy.swennen.Voorzitter.commissieJustitieSenaat, eerstekamer.nl, g.j.degraafeerstekamer.nl, GENOT Zoe, hoofdredactiedemorgen.be, L.F. Hagemann, hvandenberghesenaat.cdenv.be, hofvanberoep.gentjust.fgov.be, rtbf.be, harms.eur.nl, , Commissie Justitie tweedekamer.nl, crombe@senators.senate.be, Wendy Vervloesem, Postmasterdroitfondamental.eu
Datum: 11 sep. 2009
Onderwerp: Belgische gevangenissen: opstanden

VLUGSCHRIFTJE

Brussel, 11.9.2009

De gevangenisopstand in de gevangenis van Sint-Gillis (België) volgt op de gevangenisopstand van 27.8.09 in dezelfde gevangenis waarbij meer dan 100 politieagenten met traangas en tevens een helicopter werden ingezet.

Dat bewijst dat de onvrede van de gevangenen zeer groot is en dat, in tegenstelling tot wat minister van justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) en bepaalde politieke partijen willen laten geloven, het niet alleen maar om een paar individuele ontsnappingen van gevangenen gaat.

Elke gevangenisopstand wordt door de politie met veel geweld neergeslagen en een Belga-berichtje van de ministeries van binnenlandse zaken en justitie waarin staat dat 'men niet weet waarom de gevangenen in opstand kwamen', moet het incident telkens afsluiten.

De gevangenisproblematiek in België dateert niet van gisteren. Buiten de gevangenen-opstanden waren er gedurende de voorbije 20 jaren ook talrijke stakingen van de gevangenisbewakers.

De problemen bleven aanslepen en geen enkel probleem werd opgelost.

De Belgische gevangenissen zijn tikkende tijdbommen en de jarenlange problematiek zal helaas op kosten van de Belgische belastingsbetaler mee naar Nederland getransporteerd worden waar er hier en daar al stemmen opgaan om de gevangenishervorming ongedaan te maken en uitsluitend repressief op te treden.
In ieder geval zal de deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland niet alleen voor tewerkstelling van Nederlandse cipiers en een goedgespijsde Nederlandse Staatskas zorgen.

In het handeltje met gevangenen dat Nederland en België met elkaar voeren, vergeet men ook dat gevangenen geen handelswaar zijn en dat de meeste gevangenen met hun jarenlange frustraties en hun in de gevangenis opgelopen ziekten, vroeg of laat terug in de samenleving zullen terechtkomen...

-------------------

'Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk'

SINT-GILLIS - De opstand die vanmiddag was uitgebroken in de gevangenis van Sint-Gillis, is afgelopen. De gedetineerden die amok maakten, werden overmeesterd en geboeid door de massaal aanwezige politiemacht.

Omstreeks 15.30uur begonnen in een uithoek van de wandelruimte van Sint-Gillis een vijftigtal gedetineerden amok te maken. Ze braken stukken van muren af, rukten sanitaire leidingen los. Daardoor waren ze min of meer gewapend.

Er werd even gevreesd voor een ontsnapping toen bleek dat enkele gevangenen de sleutels van een van de cipiers hadden afgepakt.

Daarop werd de politie massaal ingezet. Vrij snel na het uitbreken van de chaos waren zeker 100 agenten ter plekke, met politiehonden en traangas. Het gas werd gebruikt, de honden niet. Er werd ook een helicopter ingezet.

De gevangenen bevonden zich in een klein hoekje, waar ze niks konden beginnen. Ze zouden zich niet verzet hebben tegen de politie. Bij de interventie raakte niemand gewond.

Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk.

DS, donderdag 27 augustus 2009
Bron: belga
Auteur: yb, dsl, jns

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be

10-09-09

Justitie: het fabeltje van de Belgische overbevolkte gevangenissen


declerck.286380

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Jan Boeykens
Datum: 10 september 2009 13:37
Onderwerp: Belgische Justitie: Mensenrechtenschendingen en Internetcensuur
Aan: stefaan.declerck.just.fgov.be, stefaan.de.clerck.pandora.be, vanessa.bury.just.fgov.be, "Baart, Els" els.baart.just.fgov.be, "Van der Taelen, Tine" Tine.Vandertaelen.just.fgov.be
CC: belga.be, A PEARSON, Agnes Kant, avliegenthart.sp.nl, law.leidenuniv.nl, ad.nl, edward.asscher, antwerpen.streekkrant, abroekers.nl, alaincourtois, Sarah Beweging, marleen Boeykens, joris boeykens, bart.aerts.persgroep, Nieuwenhuizen B.tweedekamer.nl, Bert Boeykens, bart.brinckman.standaard, bezoekhuis.cawdepoort, buurtwerk.sint-jozef.brugge.be, cchrbelgie, Liga Voor Mensenrechten, senator L., Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, tros.nl, vara.nl, voorzitter.eerstekamer.nl, telegraaf.nl, warmolt.deboer.eerstekamer.nl, cdenv.be, willems.senator, persgroep.be, redactie.trouw.nl, Raf Jespers, Ruf Nachtergaele, Roelie Post, redactie.parool.nl, redactie.belga.be, redactie.volkskrant.nl, Redactie van stopkindersex, redactie.dng, redactie.nd.nl, nos.nl, l'actualite, redaction.rtl, hofvanberoep.gent, eerstekamer.nl, hoofdredactie.demorgen.be, Wendy Vervloesem, hugo.coveliers, h.franken.eerstekamer.nl, rtbf.be

Brussel, 10.9.2009

Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Ik weet dat U ten zeerste verveeld zit met onze publicaties over de onterechte en onmenselijke opsluiting van de heer Vervloesem omdat daaruit blijkt dat uw uitspraken over een 'rechtvaardige en menselijke justitie' volledig onjuist zijn.

Ook uw uitspraken over de 'overbevolkte gevangenissen' terwijl U zelf voor deze overbevolking verantwoordelijk bent door ondermeer zwaar zieke gevangenen zoals de heer Vervloesem tot hun levenseinde in de gevangenissen op te sluiten, blijken onjuist te zijn.

Door onze publicaties vraagt men zich ook hoe langer hoe meer, zowel op nationaal als internationaal gebied, af waarom U nalaat om de kinderpornozaak Zandvoort ernstig te laten onderzoeken en waarom U geen onderzoek laat voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van de heer Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.

Door onze publicaties vraagt men zich tevens af waarom U en uw kabinetsmedewerkers toelaten dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) al bijna gedurende een jaar vertragingsmanoeuvers uitvoert in de zaak Vervloesem en zij zelfs (medische en andere) rapporten achterhoudt.
Na twee maanden heeft de PSD van de gevangenis van Turnhout die zes weken op het dossier van de PSD van de gevangenis van Brugge (waarin talrijke dossiers ontbraken) moest wachten, immers nog geen enkele vooruitgang geboekt terwijl de dienst van professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen, twee weken geleden contact opnam met de PSD van Turnhout inzake een ambulante begeleiding.
Het chirurgisch medisch rapport van de heer Vervloesem bevindt zich nog altijd in het Medisch Centrum van de gevangenis te Brugge alhoewel dokter Van Mol, directeur-generaal van uw Penitentiaire Gezondheidsdienst, daarvoor al verschillende weken geleden werd aangeschreven.
Het dossier van de heer Vervloesem wordt dus verder geblokkeerd terwijl zowel U als uw kabinetsmedewerkers hierover herhaaldelijk werden geinformeerd.

Terwijl wij er publiekelijk bij U en uw kabinetsmedewerkers blijven aandringen om ervoor te zorgen dat er een gepaste oplossing wordt uitgewerkt, stellen wij vast dat, zoals ik U gisteren mededeelde, onze Internetpublicaties steeds meer en meer geblokkeerd worden.

Zoals U weet, probeerde de directie van de gevangenis van Brugge ons op vraag van één van uw medewerkers, enkele maanden geleden zelfs te chanteren. De heer Vervloesem werd in een isoleercel opgesloten en kreeg een aantal bijkomende tuchtmaatregelen opgelegd omdat hij er niet voor kon zorgen dat de vzw Werkgroep Morkhoven met haar publicaties op het Internet stopte.

Zoals U weet, ging Nadia Goossens van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent enkele maanden geleden zelfs zover om in haar vonnis over de 'fanclub van Marcel Vervloesem' te spreken en de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven te vernoemen 'waarin kritiek geleverd werd op vermeende wantoestanden binnen justitie'.
Door dit soort van sfeerschepperij adviseerde zij negatief wat de door Mter Raf Jespers geformuleerde aanvraag van het penitentiair verlof van de heer Vervloesem betreft.
Ik dacht dat rechters zich onpartijdig moesten opstellen...

En dan was er tenslotte dat uitgelekte justitierapport nog waarin stond dat de heer Vervloesem 'ten allen koste moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten als kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.
Dus ook het grondwettelijk principe van de scheiding der machten wordt door uw diensten niet gerespecteerd zonder dat U daartegen optreedt.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

In bijlage zend ik U voor de 41ste keer een overzicht van de meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties van de heer Vervloesem.

Kopie: Wendy Vervloesem, Raf Jespers (advocaat van de heer Vervloesem),

--------------------------------------------------------

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14.5.2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.
Marcel Vervloesem in zijn brief van 1.9.2009: 'Er zijn sinds mijn aankomst vanuit Brugge hier in Turnhout op 30 juni 2009 tot en met 1 september 2009, in het totaal 3 medische onderzoeken uitgevoerd. Op 13.8.09 was er een bloed- en urineonderzoek, op 26.8.2009 een diabetes-onderzoek in het A.Z. Sint Jozefziekenhuis te Turnhout (bij specialist P. Arnouts) en op 31.8.09 een urineonderzoek. Los daarvan is er nog een medisch oogonderzoek uitgevoerd op 20.8.09 door oogarts Dr. Van Oproy uit Turnhout. De geneesheer zag mij in dezelfde periode na mijn aankomst te Turnhout alhier 11 keer: 1 juli 2009, 8 juli 2009, 10 juli 2009, 24 juli 2009, 27 juli 2009, 30 juli 2009, 11 augustus 2009, 13 augustus 2009, 17 augustus 2009, 21 augustus 2009 en 27 augustus 2009. Sinds mijn aankomst kwam ik 271 keer op de medische dienst. De medicaties werden 5 keer aangepast.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

07-09-09

Overbevolkte Belgische gevangenissen: foltering van zieke gevangenen


declerck.286380

Indien de justitiediensten van de Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) geen toelating zouden krijgen om de rechten van de gevangenen te schenden, dan zouden ze daarmee geen maanden en jaren kunnen blijven doorgaan...

---------

Open Brief aan Justitieminister Stefaan De Clerck

Brussel, 7.9.2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel
(België)

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: dossier Vervloesem

Ik stel vast dat U niet antwoordde op mijn aangetekend schrijven van 12.8.2009 en dat U en uw kabinetsmedewerkers het dossier van de heer Vervloesem van onze vereniging, nog steeds laten blokkeren.

Zoals U weet, werd de heer Vervloesem op 30 juni 2008 van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd. De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge wenste haar rapport echter niet aan de PSD van de gevangenis van Turnhout over te maken.

Zoals gewoonlijk schreef ik hierover zowel naar U als uw kabinetsmedewerkers om, zoals gewoonlijk, geen enkele reactie te mogen ontvangen.

Na zes weken was het rapport van de PSD van Brugge nog altijd niet aan de PSD van Turnhout overgemaakt.

Het feit dat U en uw kabinetsmedewerkers (die ook reeds onder ex-justitieminister Jo Vandeurzen dienden), dit soort van vertragingsmanoeuvres nu al een jaar laten gebeuren in de zaak Vervloesem zonder dat er iets verandert, bewijst dat jullie deze werkwijze oogluikend toestaan. Een ander verklaring hiervoor heb ik niet.
En waarschijnlijk is niet alleen de heer Vervloesem maar zijn ook talrijke andere gevangenen (en hun naasten) hiervan het slachtoffer.

Ik vernam dat het chirurgisch dossier van de heer Vervloesem zich nog altijd op het medisch centrum (onder de verantwoordelijkheid van gevangenisgeneesheer Dr. Proot) van de gevangenis van Brugge bevindt. Op die manier wordt het dossier van de heer Vervloesem voor de zoveelste keer bewust onvolledig gehouden.

Dokter Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die rechtsstreeks onder uw verantwoordelijkheid valt, werd hiervoor per aangetekende brief geschreven. Er kwam echter geen enkele reactie.

Ik vernam ook dat de dienst van professor-psychiater Cosyns, verbonden aan de Universitaire Instelling te Antwerpen, die een ambulante behandeling van de heer Vervloesem voorstaat, een paar weken geleden de PSD van Turnhout heeft gecontacteerd.
Normaal gezien zouden de zaken nu verder moeten geregeld worden maar er gebeurt niets.

Is het misschien de bedoeling om de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank weer negatief in de zaak Vervloesem te laten adviseren 'omdat het dossier nog niet volledig is' en 'omdat de noodzakelijke afspraken met de diensten van professor-psychiater Cosyns nog niet gemaakt werden' ?

Indien de aanvragen van de heer Vervloesem opnieuw worden afgewezen, dan duurt het tot in maart 2009 vooraleer hij nieuwe aanvragen kan indienen. Als men daarbij de wachtperioden voor het advies van de PSD, het advies van de gevangenisdirectie en van de Dienst Individuele gevallen bijrekent, dan staan we al weer bijna een jaar verder.

Het AZ St Janziekenhuis te Brugge zou haar facturen naar de dochter van de heer Vervloesem hebben gezonden terwijl de ziekenhuiskosten ten laste zijn van de Belgische Staat zijn.

Sinds zijn transfert op 30 juni 2009 naar de gevangenis van Turnhout, is de heer Vervloesem reeds een 300-tal keren bij de verpleging moeten komen. Zijn gezondheidstoestand is er na zijn 12 maanden durende opsluiting in uw overbevolkte gevangenissen dus zeker niet op verbeterd. Dat komt ook omdat er echte folterpraktijken werden toegepast om de weerstand van de heer Vervloesem die, voordat hij in de gevangenis kwam reeds zwaar ziek was, volledig te breken.

De isolaties, de willekeurige tuchtmaatregelen, het wekenlang vastgeboeid liggen aan zijn ziekenhuisbed en de maandenlange vetragingsmanoeuvres door de PSD van Brugge die door uw kabinetsmedewerkers zonder meer werden toegestaan, heeft zijn gezondheidstoestand allesbehalve goedgedaan.

Ik stel mij voortdurend de vraag, gezien U alleen terminale gevangenen drie dagen voor hun vermoedelijke overlijdensdatum de gevangenis laat uitschoppen, of het niet de bedoeling is om de heer Vervloesem in de gevangenis te laten lijden en te laten overlijden. Het intern rapport van justitie waarin staat dat de heer Vervloesem 'in geen geval mag vrijgelaten worden omdat hij anders zijn anti-kinderpornoactiviteiten zal hervatten en de media zal contacteren', wijst in ieder geval in die richting.

Er schijnen zich ook problemen voor te doen met de PSD van de gevangenis van Hasselt en gevangenen worden door bepaalde personen van de PSD te Hasselt eerder in de put geduwd dan geholpen.

Misschien kan U Tine Vander Taelen die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en thans verantwoordelijk is voor de Dienst Individuele Gevallen van Uw ministerie, eens aanspreken indien U werkelijk van plan bent om Uw Masterplan voor een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uit te werken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

In bijlage zend ik U voor de 40ste keer een overzicht van de meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties van de heer Vervloesem.

Kopie: Wendy Vervloesem, Raf Jespers (advocaat van de heer Vervloesem),


1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14.5.2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.
Marcel Vervloesem in zijn brief van 1.9.2009: 'Er zijn sinds mijn aankomst vanuit Brugge hier in Turnhout op 30 juni 2009 tot en met 1 september 2009, in het totaal 3 medische onderzoeken uitgevoerd. Op 13.8.09 was er een bloed- en urineonderzoek, op 26.8.2009 een diabetes-onderzoek in het A.Z. Sint Jozefziekenhuis te Turnhout (bij specialist P. Arnouts) en op 31.8.09 een urineonderzoek. Los daarvan is er nog een medisch oogonderzoek uitgevoerd op 20.8.09 door oogarts Dr. Van Oproy uit Turnhout. De geneesheer zag mij in dezelfde periode na mijn aankomst te Turnhout alhier 11 keer: 1 juli 2009, 8 juli 2009, 10 juli 2009, 24 juli 2009, 27 juli 2009, 30 juli 2009, 11 augustus 2009, 13 augustus 2009, 17 augustus 2009, 21 augustus 2009 en 27 augustus 2009. Sinds mijn aankomst kwam ik 271 keer op de medische dienst. De medicaties werden 5 keer aangepast.'


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

02-09-09

Kinderporno Zaak Zandvoort: de verdwenen cd-roms


MarcVanherf.dyn007_original_200_265_jpeg_2547095_3e3b7b77d3d31864dfd8d9078c1a8ce3

In 1998 liet de Belgische Koning de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die hij van de Werkgroep Morkhoven ontving, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken...

Reactie op het langst verdwenen kind van belgië


Ik zie dat de Vlaamse Christen Democraat Tony Van Parys hier ter sprake komt.

Ik heb deze 'justitiespecialist' van de CD&V vorig jaar nog geschreven.

De vzw Werkgroep Morkhoven bezorgde het Belgische Koningshuis in 1998 immers 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en die werden via Tony Van Parys (die toen even justitieminister was) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overgemaakt.

Vorig jaar stelde Marcel Vervloesem van onze vereniging, tijdens de inzage van zijn dossier vast dat er van die cd-roms geen sprake meer was.
Hij vroeg de Hoge Raad voor de Justitie om een onderzoek in te stellen.
Dat onderzoek wees uit dat de kinderporno-cd-roms inderdaad verdwenen waren.

Dat kon Marc Tack, de openbare aanklager van het hof van beroep te Antwerpen, er echter niet van weerhouden om de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' te noemen en om de 'zwaarste straf te eisen voor kindermisbruiker Marcel Vervloesem'.

Zonder nog een woord over de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te reppen, werd Marcel Vervloesem in zeven haasten tot 4 jaar gevangenis veroordeeld omdat de bamboestokjes die in 2005 in zijn huis waren gevonden 'duidelijk bewezen dat hij zich schuldig maakte aan verkrachtingen en folteringen'.

Het ging zo snel dat de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem, door de rechters van het hof van beroep te Antwerpen zelfs niet eens werden gelezen.
Bij de inzage van het dossier op het hof van cassatie te Brussel merkten wij enkele dagen voor de zitting op dat de bladzijden van het dossier die Marcel Vervloesem voor één van zijn advocaten met tippex had verbeterd, nog aan elkaar kleefden.

Omdat ik niet akkoord ging met deze handelswijze schreef ik een Open Brief naar Tony Van Parys en vroeg ik hem waar de 7 kinderporno-cd-roms van de Koning gebleven waren.
Van Parys antwoordde mij dat er 'nog onderzoeken liepen'. Ik schreef hem terug dat alle onderzoeken waren afgesloten en ik vroeg hem welke onderzoeken hij bedoelde maar Van Parys antwoordde mij niet meer.
Ook mijn herinneringsschrijven werd door Van Parys niet beäntwoord.

Ik schreef ook naar de Koning omdat deze de ontvangen kinderporno-cd-roms toch voor onderzoek aan justitie had laten overmaken.
De Koning en het Koningshuis die in haast groteske bewoordingen over de 'bestrijding van de kindermisbruik in België en de rest van de wereld' spraken, antwoordden mij niet.

Na zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van de Koning en het Koningshuis ontvangen terwijl een gewone burger waarschijnlijk onmiddellijk bij justitie naar de verdwijningen van 'zijn' ter onderzoek overgemaakte kinderpornomateriaal zou zijn gaan informeren.

Als men zegt dat er hooggeplaatste figuren bij het wereldwijde kindermisbruik zijn betrokken (in de kinderpornozaak Zandvoort komt een gereputeerde jeugdmagistraat voor) dan krijgt men het verwijt dat men in 'komplottheorieën gelooft'.

Ik vroeg de justitieministers Vandeurzen en De Clerck (zoals Tony Van Parys beiden lid van de CD&V) echter meermaals om de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken.

Zij gaven mij geen antwoord en ik heb de indruk dat zij Marcel Vervloesem in de gevangenis willen houden totdat hij daar tengevolge van zijn slechte gezondheidstoestand (kanker, hartziekte, nierziekte, suikerziekte, meer dan 20 operaties en spoedopnames, sinds 30 juni 2009 reeds 276 keren bij de verpleging geweest enzoverder) overlijdt zodat hij niet meer kan spreken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://blogonious.skynetblogs.be/post/7242201/marc-van-he...

Foto: Marc Van Herf