10-09-09

Justitie: het fabeltje van de Belgische overbevolkte gevangenissen


declerck.286380

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Jan Boeykens
Datum: 10 september 2009 13:37
Onderwerp: Belgische Justitie: Mensenrechtenschendingen en Internetcensuur
Aan: stefaan.declerck.just.fgov.be, stefaan.de.clerck.pandora.be, vanessa.bury.just.fgov.be, "Baart, Els" els.baart.just.fgov.be, "Van der Taelen, Tine" Tine.Vandertaelen.just.fgov.be
CC: belga.be, A PEARSON, Agnes Kant, avliegenthart.sp.nl, law.leidenuniv.nl, ad.nl, edward.asscher, antwerpen.streekkrant, abroekers.nl, alaincourtois, Sarah Beweging, marleen Boeykens, joris boeykens, bart.aerts.persgroep, Nieuwenhuizen B.tweedekamer.nl, Bert Boeykens, bart.brinckman.standaard, bezoekhuis.cawdepoort, buurtwerk.sint-jozef.brugge.be, cchrbelgie, Liga Voor Mensenrechten, senator L., Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, tros.nl, vara.nl, voorzitter.eerstekamer.nl, telegraaf.nl, warmolt.deboer.eerstekamer.nl, cdenv.be, willems.senator, persgroep.be, redactie.trouw.nl, Raf Jespers, Ruf Nachtergaele, Roelie Post, redactie.parool.nl, redactie.belga.be, redactie.volkskrant.nl, Redactie van stopkindersex, redactie.dng, redactie.nd.nl, nos.nl, l'actualite, redaction.rtl, hofvanberoep.gent, eerstekamer.nl, hoofdredactie.demorgen.be, Wendy Vervloesem, hugo.coveliers, h.franken.eerstekamer.nl, rtbf.be

Brussel, 10.9.2009

Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Ik weet dat U ten zeerste verveeld zit met onze publicaties over de onterechte en onmenselijke opsluiting van de heer Vervloesem omdat daaruit blijkt dat uw uitspraken over een 'rechtvaardige en menselijke justitie' volledig onjuist zijn.

Ook uw uitspraken over de 'overbevolkte gevangenissen' terwijl U zelf voor deze overbevolking verantwoordelijk bent door ondermeer zwaar zieke gevangenen zoals de heer Vervloesem tot hun levenseinde in de gevangenissen op te sluiten, blijken onjuist te zijn.

Door onze publicaties vraagt men zich ook hoe langer hoe meer, zowel op nationaal als internationaal gebied, af waarom U nalaat om de kinderpornozaak Zandvoort ernstig te laten onderzoeken en waarom U geen onderzoek laat voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van de heer Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.

Door onze publicaties vraagt men zich tevens af waarom U en uw kabinetsmedewerkers toelaten dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) al bijna gedurende een jaar vertragingsmanoeuvers uitvoert in de zaak Vervloesem en zij zelfs (medische en andere) rapporten achterhoudt.
Na twee maanden heeft de PSD van de gevangenis van Turnhout die zes weken op het dossier van de PSD van de gevangenis van Brugge (waarin talrijke dossiers ontbraken) moest wachten, immers nog geen enkele vooruitgang geboekt terwijl de dienst van professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen, twee weken geleden contact opnam met de PSD van Turnhout inzake een ambulante begeleiding.
Het chirurgisch medisch rapport van de heer Vervloesem bevindt zich nog altijd in het Medisch Centrum van de gevangenis te Brugge alhoewel dokter Van Mol, directeur-generaal van uw Penitentiaire Gezondheidsdienst, daarvoor al verschillende weken geleden werd aangeschreven.
Het dossier van de heer Vervloesem wordt dus verder geblokkeerd terwijl zowel U als uw kabinetsmedewerkers hierover herhaaldelijk werden geinformeerd.

Terwijl wij er publiekelijk bij U en uw kabinetsmedewerkers blijven aandringen om ervoor te zorgen dat er een gepaste oplossing wordt uitgewerkt, stellen wij vast dat, zoals ik U gisteren mededeelde, onze Internetpublicaties steeds meer en meer geblokkeerd worden.

Zoals U weet, probeerde de directie van de gevangenis van Brugge ons op vraag van één van uw medewerkers, enkele maanden geleden zelfs te chanteren. De heer Vervloesem werd in een isoleercel opgesloten en kreeg een aantal bijkomende tuchtmaatregelen opgelegd omdat hij er niet voor kon zorgen dat de vzw Werkgroep Morkhoven met haar publicaties op het Internet stopte.

Zoals U weet, ging Nadia Goossens van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent enkele maanden geleden zelfs zover om in haar vonnis over de 'fanclub van Marcel Vervloesem' te spreken en de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven te vernoemen 'waarin kritiek geleverd werd op vermeende wantoestanden binnen justitie'.
Door dit soort van sfeerschepperij adviseerde zij negatief wat de door Mter Raf Jespers geformuleerde aanvraag van het penitentiair verlof van de heer Vervloesem betreft.
Ik dacht dat rechters zich onpartijdig moesten opstellen...

En dan was er tenslotte dat uitgelekte justitierapport nog waarin stond dat de heer Vervloesem 'ten allen koste moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten als kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren'.
Dus ook het grondwettelijk principe van de scheiding der machten wordt door uw diensten niet gerespecteerd zonder dat U daartegen optreedt.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

In bijlage zend ik U voor de 41ste keer een overzicht van de meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties van de heer Vervloesem.

Kopie: Wendy Vervloesem, Raf Jespers (advocaat van de heer Vervloesem),

--------------------------------------------------------

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14.5.2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.
Marcel Vervloesem in zijn brief van 1.9.2009: 'Er zijn sinds mijn aankomst vanuit Brugge hier in Turnhout op 30 juni 2009 tot en met 1 september 2009, in het totaal 3 medische onderzoeken uitgevoerd. Op 13.8.09 was er een bloed- en urineonderzoek, op 26.8.2009 een diabetes-onderzoek in het A.Z. Sint Jozefziekenhuis te Turnhout (bij specialist P. Arnouts) en op 31.8.09 een urineonderzoek. Los daarvan is er nog een medisch oogonderzoek uitgevoerd op 20.8.09 door oogarts Dr. Van Oproy uit Turnhout. De geneesheer zag mij in dezelfde periode na mijn aankomst te Turnhout alhier 11 keer: 1 juli 2009, 8 juli 2009, 10 juli 2009, 24 juli 2009, 27 juli 2009, 30 juli 2009, 11 augustus 2009, 13 augustus 2009, 17 augustus 2009, 21 augustus 2009 en 27 augustus 2009. Sinds mijn aankomst kwam ik 271 keer op de medische dienst. De medicaties werden 5 keer aangepast.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

De commentaren zijn gesloten.