02-09-09

Kinderporno Zaak Zandvoort: de verdwenen cd-roms


MarcVanherf.dyn007_original_200_265_jpeg_2547095_3e3b7b77d3d31864dfd8d9078c1a8ce3

In 1998 liet de Belgische Koning de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die hij van de Werkgroep Morkhoven ontving, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken...

Reactie op het langst verdwenen kind van belgië


Ik zie dat de Vlaamse Christen Democraat Tony Van Parys hier ter sprake komt.

Ik heb deze 'justitiespecialist' van de CD&V vorig jaar nog geschreven.

De vzw Werkgroep Morkhoven bezorgde het Belgische Koningshuis in 1998 immers 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en die werden via Tony Van Parys (die toen even justitieminister was) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overgemaakt.

Vorig jaar stelde Marcel Vervloesem van onze vereniging, tijdens de inzage van zijn dossier vast dat er van die cd-roms geen sprake meer was.
Hij vroeg de Hoge Raad voor de Justitie om een onderzoek in te stellen.
Dat onderzoek wees uit dat de kinderporno-cd-roms inderdaad verdwenen waren.

Dat kon Marc Tack, de openbare aanklager van het hof van beroep te Antwerpen, er echter niet van weerhouden om de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' te noemen en om de 'zwaarste straf te eisen voor kindermisbruiker Marcel Vervloesem'.

Zonder nog een woord over de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te reppen, werd Marcel Vervloesem in zeven haasten tot 4 jaar gevangenis veroordeeld omdat de bamboestokjes die in 2005 in zijn huis waren gevonden 'duidelijk bewezen dat hij zich schuldig maakte aan verkrachtingen en folteringen'.

Het ging zo snel dat de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem, door de rechters van het hof van beroep te Antwerpen zelfs niet eens werden gelezen.
Bij de inzage van het dossier op het hof van cassatie te Brussel merkten wij enkele dagen voor de zitting op dat de bladzijden van het dossier die Marcel Vervloesem voor één van zijn advocaten met tippex had verbeterd, nog aan elkaar kleefden.

Omdat ik niet akkoord ging met deze handelswijze schreef ik een Open Brief naar Tony Van Parys en vroeg ik hem waar de 7 kinderporno-cd-roms van de Koning gebleven waren.
Van Parys antwoordde mij dat er 'nog onderzoeken liepen'. Ik schreef hem terug dat alle onderzoeken waren afgesloten en ik vroeg hem welke onderzoeken hij bedoelde maar Van Parys antwoordde mij niet meer.
Ook mijn herinneringsschrijven werd door Van Parys niet beäntwoord.

Ik schreef ook naar de Koning omdat deze de ontvangen kinderporno-cd-roms toch voor onderzoek aan justitie had laten overmaken.
De Koning en het Koningshuis die in haast groteske bewoordingen over de 'bestrijding van de kindermisbruik in België en de rest van de wereld' spraken, antwoordden mij niet.

Na zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van de Koning en het Koningshuis ontvangen terwijl een gewone burger waarschijnlijk onmiddellijk bij justitie naar de verdwijningen van 'zijn' ter onderzoek overgemaakte kinderpornomateriaal zou zijn gaan informeren.

Als men zegt dat er hooggeplaatste figuren bij het wereldwijde kindermisbruik zijn betrokken (in de kinderpornozaak Zandvoort komt een gereputeerde jeugdmagistraat voor) dan krijgt men het verwijt dat men in 'komplottheorieën gelooft'.

Ik vroeg de justitieministers Vandeurzen en De Clerck (zoals Tony Van Parys beiden lid van de CD&V) echter meermaals om de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken.

Zij gaven mij geen antwoord en ik heb de indruk dat zij Marcel Vervloesem in de gevangenis willen houden totdat hij daar tengevolge van zijn slechte gezondheidstoestand (kanker, hartziekte, nierziekte, suikerziekte, meer dan 20 operaties en spoedopnames, sinds 30 juni 2009 reeds 276 keren bij de verpleging geweest enzoverder) overlijdt zodat hij niet meer kan spreken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://blogonious.skynetblogs.be/post/7242201/marc-van-he...

Foto: Marc Van Herf

Commentaren

Reacties
Politiek

Ik wil nog het volgende kwijt:

De vzw Werkgroep Morkhoven is geen extreem-rechtse vereniging en zij vraagt zich af waarom Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) van de Ministers Van Deurzen en De Clerck al na één dag gevangenis terug naar huis mochten keren om er op een electronisch enkelbandje te wachten terwijl Marcel Vervloesem van onze vereniging (kanker, hartziekte, nieren die voor 50% werken, suikerziekte, meer dan 20 spoedopnames en operaties, 276 keren bij de verpleging sinds 30 juni 2009) in de gevangenis moet overlijden.

Indien justitieminister De Clerck ook rekening zou houden met de andere gevangenen, dan zou er van een overbevolking van de gevangenissen geen sprake meer zijn.
De Belgische belastingsbetaler die mag opdraaien voor de financiële steun aan de banken, zou dan de enorme kosten voor de huur van een gevangenis in Nederland niet moeten betalen.

Indien ik een parlementslid was geweest, dan had ik deze zaak zeker ter sprake gebracht.

__________________________


Doofpot

Bedankt Koen.

We zullen Van Parys en De Clerck nog eens aanschrijven in verband met die verdwenen kinderporno-cd-roms want met de uitleg van de Hoge Raad voor de Justitie dat men een 'volledige kopie van het dossier had weergevonden en aan het dossier had toegevoegd', ben ik niet tevreden.

Dat laatste kan misschien gelden voor enkele ontlastende stukken uit Marcel's strafdossier die, zoals de Hoge Raad moest erkennen, ook verdwenen waren maar dat geldt zeker niet voor ALLE ontlastende stukken en voor de verdwenen kinderporno-cd-roms.

Justitie maakt er zich nogal gemakkelijk van af vind ik.

Maar ja, indien het woord 'doofpotpolitiek' niet had bestaan dan was het door de Vlaamse Christen Democraten en hun politieke vrienden wel uitgevonden...

Link:

Gepost door: Jan Boeykens | 03-09-09

De commentaren zijn gesloten.