07-08-09

Kinderpornozaak Zandvoort: Belgische justitieminister belemmert de normale rechtsgang

 

declerck.286380

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis Turnhout wacht nu al vijf weken lang op het rapport van de PSD van de gevangenis van Brugge dat dit rapport niet wil doorgeven.

Daardoor komen de aanvragen voor verlofregeling enzoverder van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort, opnieuw in gevaar.

De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers werden terzake reeds herhaaldelijk geschreven maar zij antwoorden niet.

Wat er in de uitgelekte nota van Justitie staat, is dus juist:

- 'De PSD zal niets meer doen voor Marcel Vervloesem.
- Marcel Vervloesem mag onder geen enkele voorwaarde worden vrijgelaten. Hij komt ook niet in aanmerking voor het penitentiair verlof omdat hij anders zijn activiteiten als kinderpornojager zal hernemen en contact met de pers zal opnemen.
- dat zal zo blijven, ook al stuurt de vzw Werkgroep Morkhoven 1000 mails.'

De interne nota van Justitie schendt echter het arrest van het hof van beroep te Antwerpen (2008) waarin de beslissing in het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout (2006) inzake het verbod om contact op te nemen met de pers, juist vernietigd werd omdat dit strijdig was met de Belgische Grondwet.

Het stilzwijgen van justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers in deze zaak, bewijst nogmaals dat zij met deze interne nota het arrest van de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank, mede bepaald hebben (politieke beinvloeding).
Het bewijst ook dat de Minister de parlementsleden Clothilde Nyssens (CDH) en Paul Van Buitenen (Euro-parlement) voorgelogen heeft omdat hij stelde dat 'de strafuitvoeringsrechtbank uitsluitend bevoegd is inzake vrijlatingen op medische gronden' (terwijl hij de uitspraken van de strafuitvoeringsrechtbank door middel van interne nota's bepaalt).
De Minister maakt zich door de PSD-dossiers van zieke (en andere) gevangenen te laten blokkeren, schuldig aan psychische folteringen wat in overtreding is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Als Minister heeft hij het recht niet om de PSD-dossiers van gevangenen te laten blokkeren.

De Minister beweert dat 'enkel terminaal zieke gedetineerden in aanmerking komen voor vrijlating op medische gronden'.
Ook deze uitleg klopt niet omdat extreem-rechtse figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National), op 'medische gronden', al na 1 dag gevangenisstraf terug naar huis mochten om er op een electronisch enkelbandje te wachten.
Deze zaak toont aan dat de Minister ook gevangenen discrimeert en de Wet Dupont (rechten van gevangenen) overtreedt. Heel wat zieke gevangenen hebben geen enkel recht op penitentiair verlof. Zij komen ook niet aanmerking voor een geheel of gedeeltelijke vrijlating onder electronisch toezicht.
Het toont bovendien nog eens aan dat de Minister zelf verantwoordelijk is voor de overbevolkte gevangenissen en voor de 90 miljoen euro die de Belgische Staat moet gaan betalen voor de huur van een Nederlandse gevangenis.
De vrijlating van enkel terminaal zieke gevangenen, drie dagen voor hun dood (waarna ze maar hun plan moeten trekken) toont aan dat de Minister allerminst een voorstander is van een 'rechtvaardige en menselijke justitie' zoals hij op zijn website schrijft. De onmenselijke behandeling van zieke gevangenen komt ook niet overéén met het 'Masterplan' van de Minister waarin hij een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' aankondigt.

Minister De Clerck beloofde in een brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem dat hij diens detentieomstandigheden 'door de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken'. Dat gebeurde echter niet en Marcel Vervloesem kreeg niemand van de Centrale Toezichtsraad te zien of te horen.
Ook in deze kwestie handelt de Minister dus niet correct.

De Minister blokkeert ook al geruime tijd de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet (vrijlating op medische gronden) wat aantoont dat hij de normale rechtsgang via de strafuitvoeringsrechtbank door middel van allerlei geraffineerde manipulaties blokkeert om zodoende in de plaats van de bevoegde strafuitvoeringsrechter te beslissen.

Inzake het PSD-rapport stuurde een medewerker van de vzw Werkgroep Morkhoven in Italië, de volgende fax naar de gevangenisdirectie in Brugge die zich, dank zij Minister De Clerck, daarvan niets zal aantrekken.

----- Original Message ----- From:
To:
Sent: Thursday, August 06, 2009 11:46 PM
Subject: Fax consegnato - PSD rapport

Gentile ccvink (Claudia Carolina Vink)

il fax spedito attraverso il nostro servizio č giunto correttamente a destinazione.
A seguire č riportato un riepilogo delle attivitą eseguite.
Grazie.

Rapporto Fax Numero: 13110
Numero Destinatario: +3250457123
Stato: Consegnato con successo
Data/Ora Ricezione: 06/08/2009 23:44:55
Costo Fax: 0.15
Pagine: 1
Credito Residuo: 11.85

De vzw Werkgroep Morkhoven contacteert nu de voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Commissie en roept de democratisch ingestelde burger op om de europese parlementsleden, de VN-mensenrechtencommissie (waarin België zetelt) en internationale mensenrechtenorganisaties te schrijven.

Kopie: Belgische kamer- en senaatsleden, pers,


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck die met zijn christen-democratische 'waardenpartij' over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt.

Commentaren

Victor Vervloesem: mijn schrijven naar de procureur-generaal Beste Stefaan,

Hierbij stuur ik je een kopie van onze omzendbrief aan de procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen (waar de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort, zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 erkende, spoorloos verdwenen zijn en waar Marcel Vervloesem van onze vereniging tot 4 jaar effectief werd veroordeeld).

Ik stuurde een kopie van deze brief ook naar procureur-generaal Christine Dekkers die nu op pensioen is en in oktober 2006 maakte ik zelfs nog eens speciaal een kopie van de bijgevoegde lijst van de 30 processen-verbaal inzake Victor Vervloesem, aan de secretaresse van de procureur-generaal over.

Victor Vervloesem is, zoals je inmiddels wel zal weten, de man die in 1998 met zijn roddels over 'folteringen en verkrachtingen door zijn halfbroer Marcel' (die hij enkele jaren voordien nog als secretaris van zijn wijkvereniging had aangesteld) naar de pers en het gerecht stapte.

Ik kreeg niets meer te horen van het hof van beroep te Antwerpen of van het parket van Turnhout.

Ik stuurde een kopie van deze lijst naar justitie, politici, pers enzoverder. Er kwam geen reactie terwijl Marcel Vervloesem na zijn onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes (waaronder baby's) en die wereldwijd voor ophef zorgde, voor het minste gerucht als 'kinderverkrachter' werd afgeschilderd.

Enkele maanden geleden voerde ik een actie voor de gevangenis van Brugge waar dat Marcel Vervloesem gefolterd en als het ware doodgepest werd door de Psycho Sociale Dienst (PSD) die nu ook al 5 weken het dossier achterhoudt dat voor de PSD van de gevangenis van Turnhout bedoeld is.

Tijdens de aktie werden mijn pamfletten door enkele voorbijrijdende bewakers gestolen. Ik diende hiervoor onmiddellijk, in gezelschap van de Franse journalist Serge Garde (die een boek over de kinderpornozaak Zandvoort schreef) en een Franse cameraman, een klacht in bij de lokale politie.
Na een dik uur meldde de politieofficier mij dat er goed nieuws was. Men had de aktentas met de pamfletten weergevonden alhoewel het gevangenispersoneel aan de bezoekersingang had beweerd dat zij 'van niets wisten'.
Tegelijkertijd deelde de politieofficier mij mede dat ik 'geseind was'. Victor Vervloesem bleek namelijk een klacht wegens 'laster en eerroof' voor de publicatie van de 30 PV's tegen mij te hebben ingediend.

Ik vraag mij af wat ik nu nog kan doen. Aan wie moet ik mij wenden om te vragen of er een onderzoek werd verricht in deze zaak ?

Waarschijnlijk moet ik daar niet onmiddellijk Victor Vervloesem voor aanspreken die in 2006 tot gemeenteraadslid van de Stad Herentals werd verkozen en die sindsdien als Sp.a-bestuurslid in de Commissie Veiligheid en Politie van Herentals zetelt.

Waarom zwijgen de pers, de politici en de justitie deze zaak dood en mag Marcel Vervloesem onder geen enkele voorwaarde worden vrijgelaten omdat hij volgens een uitgelekt rapport van justitie 'anders zou herbeginnen als kinderpornojager en de pers zou contacteren' ?

Wat is hier in feite gaande ? Tot wie moet ik mij richten ?

Jan

___________________


OPEN BRIEF AAN DE PROCUREUR-GENERAAL TE ANTWERPEN - PERSMEDEDELING

Proces Marcel Vervloesem moet onvermijdelijk worden overgedaan voor Hof van Beroep te Antwerpen


Achtergehouden processen-verbaals en onderzoeksverslagen werpen plots een geheel ander licht op proces Turnhout 21.10.2006


Hof van Beroep te Antwerpen
t.a.v. De Heer Procureur-Generaal
Waalse Kaai
2000 Antwerpen

Geachte Heer Pocureur-Generaal,

Betreft: Proces Marcel Vervloesem


Iederéén heeft het recht op een eerlijk proces en zoals u zal bemerken, zijn
er in Turnhout toestanden die onaanvaardbaar zijn voor een objectieve en onafhankelijke rechtspraak.
Het staat nu al vast en nog voor de strafrechtbank van Turnhout uitspraak kan doen in het proces van Marcel Vervloesem, dat de ganse procesvoering dewelke al bijna 9 jaar aansleept zal moeten worden overgedaan.
Door diverse 'fouten' binnen de administratie van het parket van Turnhout zijn namelijk diverse dossierstukken dewelke nochtans dezelfde notitienummers bezaten als de strafbundels, niet in de aanvankelijke dossiers terecht gekomen.
Als de strafrechtbank uitspraak zou doen op 15 november 2006, is de kans bijzonder groot dat door een klacht met burgerlijke partijstelling over deze ontbrekende stukken de ganse gevoerde procedure op de helling komt te staan. Een verdachte bezit immers het fundamenteel recht om over alle stukken inzake het strafbundel te beschikken teneinde zijn of haar verdediging voor te dragen.
Het parket van Turnhout is vergeten een bundel van 69 pagina's dik te voegen bij het dossier TU.52.98.101758-04. Dit bundel werd op 23 augustus 2005 ter griffie van de Procureur Des Konings te Turnhout afgegeven ter voeging in dat desbetreffende bundel en dit tegen kwitantie door de E.a. Adjunct secretaris van de Procureur.

Marcel Vervloesem werd op donderdag 15 april 2004 in opdracht van het parket door de Gerechtelijke Politie van Turnhout opnieuw verhoord inzake de inhoudelijkheden van de strafbundels TU.45.98.100301/2001 en TU.2O.49.100138.00.
Bij dat verhoor werden door de gerechtelijke politie stukken ter ontlasting inzake beide strafbundels gevoegd.

Zowel het voornoemde proces-verbaal als de gevoegde ontlastende stukken zijn door een vergissing tot op heden niet in de strafdossiers terechtgekomen.
Op 16 januari 2004 zond de Procureur des Konings van Leuven diverse zendingen aan het Parket van Turnhout inzake het strafbundel TU.37.10102448/I998, met daarbij diverse gegevens ter ontlasting van Marcel Vervloesem.
Deze doorzendingen en stukken bleven maandenlang zoek.
Onderzoek door de Hoge Raad van Justitie wees uit dat de klacht rond de verdwijning van deze stukken en processen-verbaals inzake TU.37.10102448 / 1998 gegrond was en dat het parket van Turnhout terzake in gebreke was.
Ook deze processen-verbaals, opgesteld door de Politie van Haacht op 3.11.2003 inzake het strafbundel TU.37.10102448 / I998, zijn ontbrekend in het desbetreffende strafbundel.

Ook brieven dewelke jaren geleden aan het parket van Turnhout waren toegezonden inzake het strafdossier TU.37.10102448 / 1998 en dewelke een geheel ander licht op de zaak konden werpen, zijn al evenmin in het desbetreffende strafbundel terechtgekomen.
Toevallig gaat het om brieven waarin niet Marcel Vervloesem doch wel de hoofdaanklager in deze zaak, Victor Vervloesem, werd aangewezen als kindermisbruiker.
De onderzoeksrechter dewelke het onderzoek inzake het strafbundel TU.37.L7.103093 / 05 voerde, heeft dossiers dewelke hij in beslag nam in het kader van dat strafdossier en ter beschikking stelde van psychologe Theunis, nooit ter inzage gegeven aan de beklaagde en diens advokaat.
Nochtans baseerde dezelfde Onderzoeksrechter zich op dit verslag van psychologe Theunis om de door Marcel Vervloesem opgegeven getuigen ter zijner ontlasting niet te verhoren.
De onderzoekers in het strafdossier TU.37.L7.103093 maakten gebruik van diverse processen-verbaals dewelke zij met nummer vermelden maar die zijn niet ter inzage in het strafdossier TU.37.L7.103093 omdat deze ter ontlasting van Marcel Vervloesem kunnen dienen.
Al de bovenvermelde vaststellingen zijn reeds voldoende om de gevoerde procedure in de strafzaak Marcel Vervloesem te wraken.
Juristen spreken zelfs van een schending van de fundamentele rechten van de
verdachte en het onthouden van het recht op een eerlijk proces .
Het proces dreigt ook vanwege de volgende elementen, volledig te ontaarden.
Zopas kwam immers aan het licht dat het parket van Turnhout er jarenlang van op de hoogte was dat hoofdaanklager Victor V. zich schuldig maakte aan zedenfeiten met kinderen. De Antwerpse provinciegouverneur Paulus schreef aan derden dat de Procureur des Konings van Turnhout hem mededeelde 'niet op de hoogte te zijn van misbruik van kinderen door de hoofdaanklager Victor Vervloesem' (Brief . d.d. 17 oktober 2005 ref . GE/PAUGUV/1MSOJQOFMJG.DOC).

Slachtoffers en gedupeerden van Victor V. stellen nu dat de Procureur des Konings van Turnhout de man beschermde en beter dan wie ook afwist van de zedenfeiten dewelke Victor Vervloesem pleegde.
Volgens hen kreeg Victor V. hierin een hand boven het hoofd gehouden omdat de Procureur hem nodig had om actievoerder Marcel Vervloesem te kunnen vervolgen.
Hier volgt een lijst van zaken die de Procureur des Konings van Turnhout zogezegd niet wist en die zijn ambt jarenlang ten overstaan van eenieder verzwegen hield...

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor Vervloesem om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor Vervloesem er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".
2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor Vervloesem. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."
3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor Vervloesem wegens aanranding op mijn persoon. Victor Vervloesem heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "
4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
" Ik volgde de aantijgingen van Victor Vervloesem en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer.
Het was Victor Vervloesem die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."
5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
" Victor Vervloesem had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor Vervloesem opgezet ."
6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
" Victor Vervloesem viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "
7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor Vervloesem zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "
8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor Vervloesem aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "
9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor Vervloesem aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven
ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."
10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
" Victor Vervloesem beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te
trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over
afgelegd. "
11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv.
1.7025 /05:
" Victor Vervloesem heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor Vervloesem beschermd door Burgemeester P.
Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "
12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
" Ik heb Victor Vervloesem en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor Vervloesem was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "
13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
" Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "
14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in
TU.37.10.102448/98:
" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor Vervloesem ."
15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor Vervloesem in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor Vervloesem twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "
16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat
Victor Vervloesem hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "
17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor Vervloesem de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "
18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor Vervloesem. TU. 37.10.102448 - 98:
" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."
19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor Vervloesem bij de OCMW-raad in Herentals. Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW-raad zetelt ."
20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de
bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor Vervloesem om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor Vervloesem 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv-zender VTM moest doen."
21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor Vervloesem uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor Vervloesem masturbeerde zich voor ons. Victor Vervloesem vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken.
Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."
22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor Vervloesem.
Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "
23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448/98F:
" Victor Vervloesem heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."
24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor Vervloesem had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor Vervloesem chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor Vervloesem hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel Vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."
25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor Vervloesem manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."
26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."
27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs.

De voornoemde gegevens spreken voor zichzelf.
Dat verklaart misschien waarom men zo halstarrig weigerde om de strafdossiers van Marcel Vervloesem volledig ter inzage te geven aan de verdediging.
De Procureur des Konings van Turnhout wist aan de hand van deze dossierstukken dus wel degelijk wat er gaande was en is in tegenstelling met zijn beweringen ten overstaan van de Gouverneur te Antwerpen.
Het wordt duidelijk waarom het Openbare Ministerie te Turnhout de opdracht van Strafrechter F. Caers om ook Victor Vervloesem, tesamen met zijn kompanen aan de leugendetectortest te onderwerpen, zogenaamd vergat uit te voeren.
Marcel Vervloesem daarentegen moest een leugentest bij de federale politie ondergaan (hij liet ook nog een leugendetectortest afnemen door enkele specialisten van de Universiteit in Milaan).
Beide testen wezen uit dat hij de waarheid had gesproken.

Verder stellen wij vast dat:
- Ook in het Forensisch verslag de experts stellen dat Marcel Vervloesem hoog scoort inzake betrouwbaarheid.
- 6 psychiaters deskundigen Marcel Vervloesem volledig normaal bevonden.
- In het gerechterlijk psychologisch onderzoeksrapport staat dat Marcel Vervloesem niet kindgericht is.
- Het gerechtelijk onderzoek naar de computer van Vervloesem Marcel geen strafbare feiten opleverde.
- Het gerechtelijk onderzoek van het labo van de federale politie te Turnhout in de woning van Marcel Vervloesem geen bezwarend DNA bewijs opleverde.
- Eén der Psychiaters in zijn verslag schreef: "Het is omdat Marcel Vervloesem lid is van de Vzw Werkgroep Morkhoven en akties voert hij niet in de gratie valt van de magistratuur van Turnhout. "
- Procureur Bourlet duidelijk stelde dat hij Marcel Vervloesem voor het bezit en de overdracht van de cederoms van het kinderpornonetwerk Zandvoort niet zou vervolgen.
Marcel Vervloesem is dus jarenlang gevonnisd geweest door een deel van de Vlaamse media. Het artikel van Ivo Meulemans in de kranten " Het Nieuwsblad " en " De Gentenaar " dd. 19.10.2006 getiteld 'Kinderpornojager vertoont seksuele interesse voor minderjarigen - Vervloesem is gestoord' is daar een goed voorbeeld van.
Ook de artikels in De Morgen en De Standaard spreken uitsluitend over een 'grensoverschrijdend seksueel gedrag' van Marcel Vervloesem en vermelden geen woord over de positieve resultaten van het 36 bladzijde tellende rapport van Dr. Cosyns die ondermeer schrijft dat 'de media -zoals betrokkene zelf aangeeft- hem steeds meer zal provoceren'.

Het valt trouwens op dat het proces in de voornoemde kranten vertekend werd weergegeven en de woorden van de openbare aanklager Peter Vander Flaas bewust werden verdraaid.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 07-08-09

De commentaren zijn gesloten.