29-06-09

Een Belgisch Guantanamo in Nederland


declerck.286380chezMarcel-pospital 007

Marcel Vervloesem, die de kinderpornozaak Zandvoort in 1998 onthulde, had op 14 mei 2009 wegens nieuwe ernstige hartproblemen die voor een groot deel het gevolg waren van een gebrek aan medicatie en een gebrekkige medische behandeling (kinesytherapie, revalidatie) na zijn open-hart-operatie van enkele maanden geleden in het AZ Sint-Jan te Brugge, met spoed in het ziekenhuis moeten opgenomen worden.
De maandenlange spelletjes van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge en de mededeling van de gevangenisdirectie te Brugge, juistgeteld 1 dag voor de heropname had moeten plaats vinden, waarin over de ganse lijn negatief geadviseerd werd, deden de stoppen bij de Morkhoven-activist echter doorslaan.
Vanaf 14 mei jl. weigerde hij elke medicatie en medische behandeling.

Enkele weken geleden stelden Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ van de vzw Werkgroep Morkhoven bij hun bezoek aan Marcel Vervloesem vast dat diens huid volledig begon te verkleuren. Op een bepaald moment waren niet alleen zijn gezicht maar ook zijn armen volledig verbruind en als hij in zijn vel kneep, bleef dat recht staan. Hij kloeg over voortdurende hoofdpijn en hartpijnen. Hij zei dat hij 's nachts 3 à 4 keren moest opstaan om te gaan drinken. Dat heeft verschillende weken geduurd.
De Morkhoven-activisten kwamen er zopas achter dat dit uitdrogingsverschijnselen waren.
Geen enkele dokter had dit blijkbaar opgemerkt terwijl dit fataal kan zijn, zeker voor iemand die zware hartproblemen heeft, zwaar suikerziek is en wiens nieren maar voor 60% werken.
Het is onbegrijpelijk dat dit kunnen gebeuren is en dat niemand hem daarover iets gezegd heeft.
Dit verklaart ook metéén hoe het mogelijk is geweest dat Marcel Vervloesem verschillende malen onvoldoende medicatie kreeg en met spoed moest gehospitaliseerd worden.
Men kan zich afvragen hoeveel zieke mensen er jaarlijks tengevolge van een zogezegde natuurlijke dood in de Belgische gevangenissen sterven.

Op 26.6.2009 besloot Marcel Vervloesem om zijn insuline herop te starten.
Het is echter onvoorspelbaar hoe de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die steeds verslechtert, nu verder zal evolueren.
Normaal gezien, zou hij nu onmiddellijk in het ziekenhuis moeten opgenomen worden en zou zijn gezondheidstoestand dagelijks geëvalueerd moeten worden. Dat gebeurt blijkbaar niet.

Marcel Vervloesem werd tijdens de voorbije jaren ook een paar keren voor kanker geöpereerd.

De Werkgroep Morkhoven drong bij justitieminister De Clerck die over een 'menselijke justitie', een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden', de 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen en zijn 'toenemende inspanningen inzake het electronisch toezicht' spreekt, regelmatig aan om Marcel Vervloesem vanwege zijn gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen.
De Minister blokkeert echter de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet zodat een iedere voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden onmogelijk is. De Minister werd door Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, terzake verschillende keren aangeschreven maar de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. zijn nog steeds geblokkeerd.
Ook de parlementaire vraag terzake van Sp.a-parlementslid André Van Nieuwenkerke dd. 17.3.09 (Vraag 4-3231), liet de Minister onbeäntwoord.

De Minister deelde in een brief van 25.3.2009 aan Marcel Vervloesem (met ref. PV71/KL/1523AC) mede dat hij zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken.
Daarvan kwam echter, niettegenstaande een herhaald herinneringsschrijven aan de Minister, niets in huis.

De opsluiting van Marcel Vervloesem is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die elke mensonwaardige behandeling en een nodeloos folterend lijden verbiedt.

dehydration___01Hierbij volgt een kopie van de indrukwekkende lijst met spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die herhaalde malen aan de Minister werd bezorgd en waarvan geen woord is weer te vinden in het eindrapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge.

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1
- BBC2 REGINA LOUF 2
- BBC2 REGINA LOUF 3
- BBC2 REGINA LOUF 4
- BBC2 REGINA LOUF 5
- BBC2 REGINA LOUF 6
- BBC2 REGINA LOUF 7
- Uitgebreide versie TONY op VTM

Foto's: Minister De Clerck - Marcel Vervloesem na één van zijn kankeroperaties - uitdrogingsverschijnselen

Commentaren

zieke gevangenen in overvolle gevangenissen
De Werkgroep Morkhoven wil weten hoe het staat met de duizenden zieke gevangenen in de europese 'overbevolkte gevangenissen' en heeft de Voorzitters van Europees Parlement en de Europese Commissie terzake gecontacteerd.

De Werkgroep vraagt zich af hoeveel zieke gevangenen er jaarlijks in de europese gevangenissen aan een zogezegde natuurlijke dood gestorven zijn en wil dat er een onderzoek wordt opgestart.

Gepost door: Morkhoven | 29-06-09

Europese Commissie: klacht
29.6.2009

José Manuel Barroso
Voorzitter van de Europese Commissie
1049 Brussel, België

Geachte Heer Barroso,

Betreft: verzoek tot instelling van een onderzoek naar de overlijdens van zieke gevangenen in de overvolle gevangenissen van België en de andere europese landen


Marcel Vervloesem van onze vereniging die bekend is vanwege de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, is al 9 maanden opgesloten in de gevangenissen van Turnhout en Brugge nadat de Belgische justitie alles heeft gedaan om de kinderpornozaak in de doofpot te stoppen.

Alhoewel hij zwaar ziek is (kankeroperaties, hartoperaties, nieroperatie, suikerziekte enz.) wordt hij door de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck die over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, in overtreding met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, tot zijn laatste snik in de gevangenis opgesloten.

Hij is reeds meermaals bijna overleden in de gevangenis.

En onze vereniging wil dat U opdracht geeft om een onderzoek in te stellen naar:
1) de detentieomstandigheden in België
2) het persoonlijk blokkeren van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijheid op medische gronden) door de Minister van Justitie
3) hepersoonlijk blokkeren van een onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem door de Minister van Justitie
4) het aantal gevangenen dat jaarlijks een zogezegde natuurlijke dood sterft in de overvolle europese gevangenissen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

In bijlage zend ik u een kopie van de laatste publicatie op onze site met een lijst van de meer dan 20 operaties en spoedopnamen van de heer Vervloesem die herhaaldelijk aan de Minister van Justitie werd bezorgd.

===========


Marcel Vervloesem, die de kinderpornozaak Zandvoort in 1998 onthulde, had op 14 mei 2009 wegens nieuwe ernstige hartproblemen die voor een groot deel het gevolg waren van een gebrek aan medicatie en een gebrekkige medische behandeling (kinesytherapie, revalidatie) na zijn open-hart-operatie van enkele maanden geleden in het AZ Sint-Jan te Brugge, met spoed in het ziekenhuis moeten opgenomen worden.
De maandenlange spelletjes van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge en de mededeling van de gevangenisdirectie te Brugge, juistgeteld 1 dag voor de heropname had moeten plaats vinden, waarin over de ganse lijn negatief geadviseerd werd, deden de stoppen bij de Morkhoven-activist echter doorslaan.
Vanaf 14 mei jl. weigerde hij elke medicatie en medische behandeling.
Enkele weken geleden stelden Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ van de vzw Werkgroep Morkhoven bij hun bezoek aan Marcel Vervloesem vast dat diens huid volledig begon te verkleuren. Op een bepaald moment waren niet alleen zijn gezicht maar ook zijn armen volledig verbruind en als hij in zijn vel kneep, bleef dat recht staan. Hij kloeg over voortdurende hoofdpijn en hartpijnen. Hij zei dat hij 's nachts 3 à 4 keren moest opstaan om te gaan drinken. Dat heeft verschillende weken geduurd.
De Morkhoven-activisten kwamen er zopas achter dat dit uitdrogingsverschijnselen waren.
Geen enkele dokter had dit blijkbaar opgemerkt terwijl dit fataal kan zijn, zeker voor iemand die zware hartproblemen heeft, zwaar suikerziek is en wiens nieren maar voor 60% werken.
Het is onbegrijpelijk dat dit kunnen gebeuren is en dat niemand hem daarover iets gezegd heeft.
Dit verklaart ook metéén hoe het mogelijk is geweest dat Marcel Vervloesem verschillende malen onvoldoende medicatie kreeg en met spoed moest gehospitaliseerd worden.
Men kan zich afvragen hoeveel zieke mensen er jaarlijks tengevolge van een zogezegde natuurlijke dood in de Belgische gevangenissen sterven.

Op 26.6.2009 besloot Marcel Vervloesem om zijn insuline herop te starten.
Het is echter onvoorspelbaar hoe de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die steeds verslechtert, nu verder zal evolueren.
Normaal gezien, zou hij nu onmiddellijk in het ziekenhuis moeten opgenomen worden en zou zijn gezondheidstoestand dagelijks geëvalueerd moeten worden. Dat gebeurt blijkbaar niet.

Marcel Vervloesem werd tijdens de voorbije jaren ook een paar keren voor kanker geöpereerd.

De Werkgroep Morkhoven drong bij justitieminister De Clerck die over een 'menselijke justitie', een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden', de 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen en zijn 'toenemende inspanningen inzake het electronisch toezicht' spreekt, regelmatig aan om Marcel Vervloesem vanwege zijn gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen.
De Minister blokkeert echter de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet zodat een iedere voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden onmogelijk is. De Minister werd door Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, terzake verschillende keren aangeschreven maar de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. zijn nog steeds geblokkeerd.
Ook de parlementaire vraag terzake van Sp.a-parlementslid André Van Nieuwenkerke dd. 17.3.09 (Vraag 4-3231), liet de Minister onbeäntwoord.

De Minister deelde in een brief van 25.3.2009 aan Marcel Vervloesem (met ref. PV71/KL/1523AC) mede dat hij zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken.
Daarvan kwam echter, niettegenstaande een herhaald herinneringsschrijven aan de Minister, niets in huis.

De opsluiting van Marcel Vervloesem is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die elke mensonwaardige behandeling en een nodeloos folterend lijden verbiedt.

Hierbij volgt een kopie van de indrukwekkende lijst met spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die herhaalde malen aan de Minister werd bezorgd en waarvan geen woord is weer te vinden in het eindrapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge.

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Thank you for your mail.

It will be dealt with according to the rules of the code of good administrative conduct.

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/contact/mail/thanks/index_en.htm

Gepost door: Jan Boeykens | 29-06-09

Rapport Hammarberg De Nederlandse politici zouden meer rekening moeten houden met de schending van de mensenrechten in België (zieke gevangenen in overbevolkte gevangenissen) in plaats van alleen hun zakken te vullen met de verhuur van de leegstaande gevangenissen in Nederland...

------------


Detentieomstandigheden België: Raad van Europa
Mensenrechtencommissaris, Thomas Hammarberg, neemt België onder de loep


Op 17 juni 2009 publiceerde de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Thomas Hammarberg, zijn rapport over België. Van 15 tot 19 december bracht Hammarberg een bezoek aan ons land als onderdeel van de landenbezoeken die de Mensenrechtencommissaris aflegt in alle lidstaten van de Raad van Europa om de naleving van de mensenrechten te onderzoeken.

Tijdens zijn bezoek had hij een onderhoud met de Kinderrechtencommissaris, vertegenwoordigers van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, de voorzitters van het Grondwettelijk Hof, leden van het Comité P, ministers, vertegenwoordigers van de federale, gemeenschaps- en gewestregeringen, parlementariërs en vertegenwoordigers van NGO’s en andere middenveldorganisaties. De Mensenrechtencommissaris bezocht ook tal van instellingen waaronder gevangenissen, vluchthuizen en gesloten centra.

De Liga voor Mensenrechten vindt veel van haar bezorgdheden over de mensenrechtensituatie in België terug in het rapport van Hammarberg. De commissaris heeft kritiek op de detentieomstandigheden in de Belgische gevangenissen en levensomstandigheden in de gesloten centra. In het rapport wordt er nogmaals op gewezen dat geïnterneerden niet thuishoren in de gevangenis, dat er een onafhankelijke klachtenprocedure moet komen en er moet worden nagedacht over alternatieven voor detentie.

De nieuwe wetgeving inzake discriminatie wordt door de commissaris zeer positief onthaald, maar hij wijst erop dat blijvende inspanningen in de strijd tegen discriminatie noodzakelijk zijn. Hij pleit voor een groter actieplan tegen familiaal geweld en geweld tegen vrouwen in het algemeen. Ook uit hij zijn bezorgdheid over discriminatie op grond van taal. Een vorming over de antidiscriminatiewetgeving zou kunnen worden gegeven aan ambtenaren en verkozenen.

Hammerberg stelt dat de controle op de politieactiviteiten onafhankelijker en transparanter moet worden. Tot slot uit de commissaris zijn bezorgdheid over de verschillende instrumenten en onderzoeksbevoegdheden in de strijd tegen het terrorisme. Het is van belang dat de algemene principes van de fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van vereniging, het recht op privacy en het recht op verdediging, worden gerespecteerd bij het voeren van een onderzoek naar terroristische activiteiten en/of groeperingen. Een proportionele toepassing van de onderzoeksinstrumenten is dus aangewezen.

De Liga hoopt dat België gehoor zal geven aan de aanbevelingen geformuleerd door de Mensenrechtencommissaris.
Het volledige rapport kan worden geraadpleegd op de website van de Raad van Europa:

Gepost door: Yves | 02-07-09

Solidariteit met de gevangenen
Al sinds drie jaar raast een kleine storm van revolte door tientallen gevangenissen en gesloten centra in België. Door in opstand te komen, hebben sommige gevangenen teruggevonden wat het systeem hen definitief tracht te ontnemen: moed, een verlangen naar vrijheid en een stoutmoedigheid die ervan droomt om komaf te maken met de rotzooi die deze maatschappij voortbrengt.

Als antwoord heeft de Staat ondermeer twee isolatiemodules in Lantin en Brugge geopend, echte gevangenissen in de gevangenis, om de ‘weerspannigen’ beter te kunnen isoleren en breken. Maar zelfs in deze kooien zijn sommigen de smaak van de strijd niet verloren. Op 2 april 2009 hebben gevangenen in Brugge de cellen van deze module onder water gezet en vervolgens bijna volledig kapotgeslagen.When injustice becomes law, Resistance becomes duty....

Gepost door: CCJ | 02-07-09

Belgische gevangenissen zijn een soort opslagmagazijnen
Belgische gevangenissen zijn niet uit het nieuws te slaan. Er zijn muiterijen en gedetineerden klagen over de woonomstandigheden, de bezoekregelingen, het langdurig voorarrest of de overbevolking. Half april wist een gevangene met een helikopter te ontsnappen uit de moderne gevangenis van Lantin (bij Luik). Even spectaculair was de uitbraak, vorig jaar zomer, van 28 gedetineerden uit de 150 jaar oude gevangenis van Dendermonde. Voor de voorbijganger zijn de oude Belgische gevangenissen een lust voor het oog. Ze ogen als kastelen met fraaie kantelen. Maar van binnen zijn ze hopeloos verouderd. De inrichting doet volgens criminologen geen recht aan de hedendaagse opvattingen van straf en resocialisatie. Haast elke maand is er wel een gevangenis waar de cipiers staken voor betere arbeidsomstandigheden of extra collega’s. De bewaarders van de gevangenis van Merksplas staakten eerder dit jaar, omdat gedetineerden een klacht hadden ingediend bij de Commissie van Toezicht over de soms agressieve houding van enkele bewaarders. De commissie gaf de procureur de opdracht een onderzoek in te stellen. In België zijn de straffen doorgaans hoger dan in Nederland. Maar de voorlopige invrijheidstelling (VI) is in het algemeen na eenderde van de straftijd. In Nederland is de vrijlating na tweederde van de tijd. Maar omdat de Nederlandse straffen lager zijn,verschillen de totale straftijd in België en Nederland niet veel van elkaar.

Gepost door: JaapjeJaap | 04-07-09

Nederlanders in Belgische gevangenissen
In de cel bij de buren
Volkskrant - blog - zaterdag 28 april 2007
door Bart Dirks


Een bolletjesslikker (veroordeeld tot vijf jaar cel), een moordenaar (levenslang), een inbreker annex verkrachter die volgens getuigen en gerechtsdeskundigen ‘bijzonder wreedaardig’ handelde (dertig jaar), een lid van een criminele bende die ‘een aantal strafjes’ moet uitzitten (twaalf jaar): het is niet het slag Nederbelgen dat ambassadeur Rudolf Bekink maandag op zijn Brusselse residentie verwelkomt bij zijn Koninginnedagreceptie.

Maar Nederlandse verdachten en veroordeelden in Belgische cellen blijven ook ingezetenen van het Koninkrijk der Nederlanden en dus zoekt ambassadeur Bekink ze samen met viceconsul Tony Beltgens op in de Centrale Gevangenis van Leuven. ‘Leuven Centraal’ is gebouwd in 1860. Er zitten 340 langgestraften die, uniek voor België, bijna allemaal een cel voor zichzelf hebben. De 48 verdachten in voorarrest zitten wel met twee, drie of vier bij elkaar, zoals elders in België gebruikelijk is vanwege de overbevolking in de gevangenissen. Er zitten er tien Nederlandse gedetineerden in Leuven vast.

Met een grote stapel dossiers voor hun neus zitten de ambassadeur en de viceconsul aan de tafel van een ‘advocatenkamertje’. Het licht komt van een tl-buis, er hangen enkele schilderijtjes aan de muur, in de deur naar de gang zitten kleine vierkante raampjes.

Een cipier brengt zes gedetineerden een voor een naar de spreekkamer. Hij verlaat discreet het vertrek en doet de deur achter zich op slot. Door de raampjes houdt hij een oogje in het zeil. Ambassadeur Bekink begint zes keer met dezelfde vraag: Hoe gaat het?

‘Ach ja, zijn ups en downs hè. ’

‘Het gaat wel. Het gaat wel een beetje. Weinig werk hier.’

‘Steeds moeilijker. Mijn hand is verlamd, er is een zenuw afgeklemd. Heeft er nog een familielid contact met u gehad? Mijn rijbewijs is bijna verlopen en ik kan het niet zelf verlengen.’

‘Het gaat goed met mij. Alleen mijn vrijheid mis ik.’

‘Met mij gaat het goed. Of goed, ja, het is en blijft natuurlijk een gevangenis.’

‘Het gaat niet slecht. Het kan altijd beter.’

Er zitten zo’n tweehonderd Nederlanders vast in Belgische cellen, sommigen in voorarrest, anderen na een veroordeling. Een exact aantal is niet bekend. Vanwege de privacyregels wordt het consulaat niet automatisch geïnformeerd. De betrokkenen moeten aangeven of ze contact willen met de autoriteiten van hun vaderland.

Wereldwijd zit de overgrote meerderheid van de Nederlanders vast wegens drugsdelicten. In België is het beeld volgens ambassadeur Bekink gemengder. ‘Logisch, er wonen hier al zo’n 113 duizend Nederbelgen en België is een buurland. Daar zitten ook individuen tussen die over de schreef gaan.’ Zoals de man die levenslang kreeg voor het vermoorden van zijn vrouw en twee dochters.

Ambassadeur Bekink : Eens zien, U zit al een hele tijd.

‘Ik heb drie jaar in Antwerpen gezeten. Hier in Leuven ben ik al ruim vier jaar.’

Volgens uw dossier kunt u hier werken.

‘Ik werk zeven dagen in de week in de keuken, dat is elke dag acht uur betaald. Dan werk ik twee of drie uur per dag in de bibliotheek. En ik volg een cursus farmacie. De leerboeken liggen zeker niet onder het stof. Dat is wat ik wil. Zo veel mogelijk uit de cel weg.’

Het regime is gemoedelijk?

‘De celdeuren staan van kwart over 6 ’s ochtends tot kwart over 8 ’s avonds open. Ze zijn hier vriendelijker dan in Antwerpen. Het ligt ook aan jezelf. Kwestie van de knop omdraaien en doorgaan.’

En verder?

‘Het grootste probleem in België is dat je niet weet wanneer je weer buiten staat.’

Wanneer is uw datum voor voorlopige invrijheidsstelling?

‘Ik heb levenslang gekregen, dat is in de praktijk dertig jaar. Voor VI kom je in aanmerking na een derde van je straf, ik dus na tien jaar. Dat is in 2011. Maar dat kan je valse hoop geven. Het lijkt een dobbelspelletje: het hangt af van de rechter, van de opstelling van de nabestaanden, van je gedrag. Ik reken er op dat ik twaalf tot vijftien jaar moet zitten.’

En uw verzoek om in Nederland uw straf uit te zitten?

‘Afgewezen. Ik moet de hoge gerechtskosten betalen, en aan de nabestaanden is een schadevergoeding toegekend. Dat moet ik betalen voor ik naar Nederland zou mogen. Bovendien weet ik niet waar ik aan toe zou zijn in Nederland: misschien zetten ze het wel om in twintig jaar. Dan zit ik langer dan in België.’

Is er verder nog iets wat de ambassade voor u kan doen?

‘Nou, u hebt zeker niet toevallig de sleutel van de voordeur?’

http://www.vkblog.nl/bericht/124736

Gepost door: JaapjeJaap | 04-07-09

De commentaren zijn gesloten.