18-06-09

Kinderpornozaak Zandvoort - Belgisch Guantanamo in Nederland: Antwoord Justitieminister Hirsch Ballin


baldwin.hbEen antwoord zonder enig antwoord op de gestelde vragen terwijl het toch om Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen op Nederlands grondgebied gaat...

van: Noreply@minjus.nl
aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum: 18 juni 2009
onderwerp: RE: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenis
verzonden door: minjus.nl

Geachte heer Boeykens,

Gezien de inhoud van uw e-mail verwijs ik u naar de Belgische autoriteiten en met name de Belgische Minister van Justitie.

Ik heb u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

-------------------

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: info@justitie.nl
Verzonden: woensdag 20 mei 2009
Aan: Vragen aan minister hirsch ballin - BD/DV
Onderwerp: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenis

Achternaam, voorletters: Boeykens Jan
Adres: Faiderstraat 10
Postcode: 1060
Woonplaats: Sint-Gillis België
E-mailadres: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Telefoon: 0031 2 537 49 97
Onderwerp: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenis
Uw reactie: Brussel, 20 mei 2009

Justitieminister Hirsch Ballin

Geachte Heer Minister,

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

In antwoord op een schrijven in verband met een Belgische gevangene antwoordde U destijds: 'De aangelegenheid waarvoor u mijn aandacht vraagt, valt onder de Belgische rechtsmacht en betreft een Belgische onderdaan. Als Minister van Justitie kan ik in dezen derhalve niet veel voor u betekenen.'

U bent met de Belgische justitieminister echter tot een akkoord gekomen om een 500-tal Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenissen op te sluiten alhoewel deze hun Belgische nationaliteit zullen behouden.

Omdat U in één van Uw toespraken over de 'kerntaken van de rechtsstaat sprak', zou ik graag een antwoord willen hebben op de volgende vragen:

° Gebeurt deze deportatie naar Nederland met instemming van de gevangenen en hun gezinnen en/of familieleden ?
° Onder welk rechtsstelsel zullen deze Belgische gevangenen vallen ?
° Is de Nederlandse of de Belgische wetgeving van toepassing op deze gevangenen ?
° Waar kunnen deze gevangenen met hun klachten terecht ?
° Wordt er voorzien in controle en toezichtsmechanismen inzake de rechten en de detentieomstandigheden van deze Belgische gevangenen ?
° Moeten deze klachten via de gebruikelijke Belgische diensten gaan die volledig onderbezet zijn en niet in staat zijn om hun dossiers af te werken ?
° Moeten vertegenwoordigers van deze diensten hiervoor naar Nederland reizen of in Nederland tewerkgesteld worden ?
° Worden er wel rekening gehouden met de rechten van deze gevangenen ? (bezoekrecht, verlofregeling,) ?
° Worden de rechten van deze gevangenen niet aangetast doordat hun advocaten niet bereid zullen zijn om zich naar Nederland te begeven ?
° Is de kans niet groot dat deze gevangenen hierdoor volledig geisoleerd geraken doordat bijna niemand nog bereid zal zijn om in Nederland te gaan opzoeken ?
° Ik neem aan dat een aantal Belgische gevangenen die een voor Nederlanders onbegrijpelijk dialect spreken en die ook door Nederlanders moeilijk verstaan worden, communicatieproblemen zullen ontstaan. Ik verwijs hierbij naar de Belgische gevangenen in Engeland die weliswaar een tolk ter beschikking hebben maar wiens dialect door de tolken niet wordt verstaan. Hoe denkt de Minister dit probleem op te lossen ?
° Wie betaalt de reiskosten van de mensen die de gevangenen in Nederland willen gaan opzoeken (als zij er de moed voor hebben, want een verplaatsing naar Nederland neemt een volledige dag in beslag) ?
° Hoe staat het met de reintegratie en reclassering van deze gevangenen die nu reeds volledig mank loopt in België ?
° Vreest U niet dat gevangenen door hun 'stockering' in Nederland totaal geen rechten meer zullen hebben (ook niet op een electronische toezicht) ?
° Wat moet er gebeuren als een in Nederland opgesloten gevangene ziek wordt. Wordt hij behandeld en/of gehospitaliseerd, indien nodig ?
° Zullen er ook zieke Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten ?
° Houdt U als minister wel voldoende rekening met de de uitvoering van nationale wetten (Belgische en Nederlandse) die de rechten van de gevangenen zouden moeten regelen ?
° Houdt U als minister voldoende rekening met de europese en de internationale wetten terzake ?
° Houdt U als minister voldoende rekening met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mensen en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wat de mensenrechten van de Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen betreft ?
° Werd er een kamerdebat over deze kwestie gevoerd of worden de zaken enkel interministrieel geregeld ?
° Waarom besliste de Nederlandse regering dat de opsluiting van Nederlandse gevangenen in Nederland 'juridisch onmogelijk' was en blijkt dit een jaar later plotseling wél 'juridisch mogelijk' ?
° Denken de Nederlandse en Belgische justiteministers niet te veel aan hun eigenbelang in plaats dat van de gevangenen en hun naasten (tewerkstelling van Nederlandse cipiers die anders werkloos zouden geraken, betaling voor de opsluiting in Nederlandse cellen, 'oplossing' voor het probleem van de overbevolkte Belgische gevangenissen die het gevolg zijn van het ontbreken van enig gevangenisbeleid)

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - vimeo
Page not found - Sorry, "Serge Garde ivm Marcel Vervloesem 10 juni 2009" was deleted at 3:29:41 Tue Jun 16, 2009. We have no more information about it on our mainframe or elsewhere
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

Commentaren

'democratische rechtsstaat'
De Telegraaf, do 18 jun 2009

Hoofdredacties: inval bij journaliste ongehoord AMSTERDAM - „Het is ongehoord in een democratie dat een journaliste die gewoon haar werk doet, in haar eigen huis wordt overvallen door de overheid.” Dit zegt Arendo Joustra, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren donderdag in reactie op de inval in de woning van een journaliste van De Telegraaf.

Het genootschap reageert 'met afschuw' op de werkwijze van het Openbaar Ministerie (OM) die met de huiszoeking een lek binnen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wil aantonen.

Justitie zou De Telegraaf juist dankbaar moeten zijn, redeneert Joustra, zelf hoofdredacteur van weekblad Elsevier. „Door de publicaties van De Telegraaf weet de geheime dienst dat de eigen organisatie niet waterdicht is. Het is niet erg professioneel om dan vervolgens een journaliste als verdachte aan te wijzen.”

Joustra vindt dat de onafhankelijkheid van de journalistiek in het geding is. „Informatie van bronnen moet bij journalisten veilig zijn, anders krijgen ze geen verhalen meer toegespeeld. Tipgevers haken af als een journalist hun anonimiteit niet meer kan garanderen. Zo'n inval tast die garantie aan en daarmee de onafhankelijke positie van de journalistiek. Uiteindelijk bijt de overheid daarmee in haar eigen staart. Want kritische verhalen in de media houden de overheid juist scherp.”

Het gaat Joustra te ver om te zeggen dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar is, maar de lijst met zogenaamde incidenten begint wel lang te worden, aldus het genootschap. Het verwijst daarbij naar de gijzeling van twee Telegraaf-journalisten een paar jaar geleden, het van zijn bed lichten van politiek tekenaar Gregorius Nekschot, het vernietigen van een oplage van een krant in Utrecht na druk van de burgemeester en het aanklagen van weekblad Opinio door de minister-president vanwege een parodie. Joustra: „Geen lijst waar je vrolijk van wordt.”

++++++++++++

vr 19 jun 2009,

Geheime dienst: Grootste lek ooitSchande AIVD! Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM - Justitie heeft opnieuw de aanval geopend op de journalistiek. In de jacht op lekkende AIVD-medewerkers viel justitie donderdagochtend binnen bij Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf voor een huiszoeking.

Dat gebeurde ook bij een 39-jarige medewerkster van de geheime dienst en haar echtgenoot, een ex-AIVD'er. Zij werden aangehouden op verdenking van lekken.

Van der Graaf is aangemerkt als verdachte van het openbaar maken van staatsgeheimen nadat zij publiceerde over het falen van de geheime dienst rond de Irak-oorlog. Ook publiceerde zij onlangs operationele informatie over de beveiliging van de dalai lama, zo luidt het verwijt van de AIVD.

De AIVD kreeg de verdachten in beeld nadat zij onderzoek instelde naar het eerste artikel eind maart. Op aandringen van de AIVD opende justitie een strafrechtelijk onderzoek. Het hoofd van de AIVD, Gerard Bouwman, sprak gisteren van 'het grootste lek ooit'.

De Telegraaf krijgt vanuit heel het land grote bijval in zijn felle afwijzing van de handelwijze van justitie en de AIVD.

De krant onderneemt juridische actie. Telegraafadvocaat mr. Bas Le Poole eist opheldering over het onderzoek. Hij wil weten of Van der Graaf is afgeluisterd en geobserveerd. Ook wordt bezwaar gemaakt tegen de inbeslagname van aantekeningen.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft woedend gereageerd. Secretaris Thomas Bruning: "De gekozen wijze is schadelijk voor het aanzien van de onafhankelijkheid van de journalistiek. Een journalist moet zijn bronnen altijd kunnen beschermen."

++++++++++++

vr 19 jun 2009,

Zelfs spullen van haar zoontje werden meegenomenWoning journaliste compleet overhoop gehaald AMSTERDAM - Een bizarre werkdag voor Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf. Negen rechercheurs stuiterden gisterochtend haar woning binnen, op zoek naar de AIVD-staatsgeheimen, op basis waarvan ze de afgelopen maanden twee opzienbarende verhalen schreef. Haar complete huis werd overhoop gehaald, inclusief de kruipruimte eronder en de garage. Justitie claimde te zoeken naar staatsgeheime documenten, en nam een karrenvracht aan spullen mee...


Urenlang doorzochten de rechercheurs de woning: alles werd opengemaakt, beklopt en doorzocht. Formeel op zoek naar specifieke staatsgeheime stukken die waren gelekt door AIVD-bronnen, die tegenover Jolande van der Graaf en adjunct-hoofdredacteur Joost de Haas uit de school zouden zijn geklapt.

De verslaggeefster stond te douchen toen de agenten aanbelden. Ze mocht niet snel even wat andere kleding aantrekken en moest in haar woonkamer plaatsnemen, bewaakt door een agent. Ook werd haar niet toegestaan te bellen met haar ouders om haar zoontje 's middags van school te halen. "Het is alsof ik in een politiestaat leef."

Aan het einde van de middag werd de doorzoeking gestaakt. Toen waren niet de zogenoemde staatsgeheime stukken gevonden en afgevoerd, maar een hele stapel aantekeningen, drie computers en een navigatiesysteem. En dat is vreemd, want justitie had gisterochtend nadrukkelijk gezegd alleen op zoek te zijn naar geheime documenten die de AIVD terug wilde hebben: "Ik wil wel even opmerken dat er echt heel specifiek wordt gezocht naar staatsgeheime stukken. Niet naar andere dingen. Het gaat erom dat wij gewoon sterke vermoedens hebben dat er documenten van de AIVD in haar woning liggen en die willen wij terug hebben. Die horen daar niet", beklemtoonde justitiewoordvoerster Nicolette Stoel.

Maar het openbaar ministerie blijkt hiermee keihard te hebben gelogen. De 'buit' bij de doorzoeking is véél en véél ruimer: computers en papieren. Of het allemaal interessant is, is zeer de vraag, want zelfs een aftandse, niet functionerende laptop uit de garage werd afgevoerd. Zelfs goederen van haar zoontje zitten tussen de in beslaggenomen zaken.

Alle zaken liggen voorlopig nog verzegeld in een kluis bij de rechter-commissaris. Ze worden pas vrijgegeven aan het openbaar ministerie als de raadkamer van de rechtbank hiermee akkoord gaat. De Telegraaf heeft direct formeel bezwaar aangetekend tegen het overhandigen van de spullen aan de rijksrecherche.

Jolande van der Graaf wordt formeel gezien als verdachte van het bezitten van staatsgeheimen. Adjunct-hoofdredacteur Joost de Haas wordt 'niet aangemerkt als verdachte', aldus een justitiewoordvoerster, die stelt alleen harde aanwijzingen te hebben gehad dat in Van der Graafs woning geheime stukken verborgen werden gehouden. De huiszoeking startte om half tien 's ochtends en duurde tot half vier. Binnen de journalistiek wordt schande gesproken van de doorzoeking. Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren: "Het is ongehoord in een democratie dat een journaliste die gewoon haar werk doet in haar eigen huis wordt overvallen door de overheid", aldus Arendo Joustra, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.

Veilig

"In een rechtsstaat moeten eerbare burgers zich veilig kunnen weten binnen de muren van hun eigen woning", meent Joustra, hoofdredacteur van weekblad Elsevier. Justitie zou volgens Joustra De Telegraaf juist dankbaar moeten zijn. "Door de publicaties van De Telegraaf weet de geheime dienst dat de eigen organisatie niet waterdicht is. Het is niet erg professioneel om dan vervolgens een journaliste als verdachte aan te wijzen." Journalisten staan niet boven de wet, bevestigt Joustra. "Maar informatie van bronnen moet bij hen wel veilig zijn, anders krijgen ze geen verhalen meer toegespeeld. Tipgevers haken af als een journalist hun anonimiteit niet meer kan garanderen. Zo'n inval tast die garantie aan en daarmee de onafhankelijke positie van de journalistiek. Uiteindelijk bijt de overheid daarmee in haar eigen staart. Want kritische verhalen in de media houden de overheid juist scherp."

De journalistenvereniging NVJ is erg boos over de inval in de woning. Secretaris Thomas Bruning: "Het is onverstandig en een domme zet om op een privé-adres en zonder vooraankondiging binnen te vallen." "Het is schadelijk voor het aanzien van de onafhankelijkheid van de journalistiek. Een journalist moet zijn bronnen altijd kunnen beschermen. Het lijkt alsof de AIVD niets geleerd heeft van eerdere affaires."

++++++++++++

vr 19 jun 2009

"Als informatie wordt gelekt, moeten we optreden"Waarom is AIVD zo getergd? AMSTERDAM - Als het aan de AIVD ligt, wordt slechts zelden over haar activiteiten gepubliceerd. Het vergaren van inlichtingen is wel eens betiteld als het ontwikkelen van een ouderwets fotorolletje. Zodra er licht bij komt, gaat het stuk. Weinigen weten wat de dienst precies doet. De controle erop rust bij de minister van Binnenlandse Zaken en een klein gezelschap, dat vertrouwelijk wordt geïnformeerd. De Telegraaf publiceerde afgelopen jaren meermalen informatie over én van de dienst, en deed dat niet zonder reden. Met grote gevolgen.

De Telegraafjournalisten Joost de Haas en Bart Mos werden zelfs gegijzeld, na de onthulling dat in de onderwereld dossiers van de geheime dienst rondzwierven. De topcrimineel Mink K. had miljoenen uitgetrokken voor de omkoping van functionarissen bij politie en justitie, stond daarin. Beiden werden als verdachte aangemerkt, omdat die informatie formeel staatsgeheim was. Waarom vond De Telegraaf publicatie zo belangrijk? De publicaties onthulden een misstand. Zeer vertrouwelijke informatie was immers in bezit van topcriminelen. Bovendien werd gesproken over aanwijzingen voor omkoping. Ook de recente publicatie over de Irak-rapporten van de AIVD dienden het algemeen belang.

De geheime dienst had zonder controleren rapporten van buitenlandse zusterdiensten overgeschreven, waarin stond dat Irak wapens had voor massavernietiging. Omdat Nederland onder meer op basis van deze rapporten ten oorlog trok, was dat schokkend. De publicatie over de bedreigingen van de dalai lama was dat niet minder. Premier Balkenende wenste onder druk van China geen ontmoeting met de Tibetaanse leider. Tegelijk bleek deze óók nog eens te worden bedreigd door Chinezen in ons land.

Waarom is de AIVD zo getergd? Toen op zaterdag 28 maart een reportage verscheen over de Irak-rapporten viel bij de dienst direct een zeer sterke gelijkenis op met een AIVD-stuk. Zij begon nog diezelfde dag een intern onderzoek. Elke medewerker die kennis droeg van dit stuk, ging onder de loep.

Observaties

Zo ontstond een verdenking tegen een 39-jarige medewerkster, die samenleeft met een ex-medewerker van de dienst. Bij observaties en nader onderzoek zag de dienst een vermoeden bevestigd. Er werden 'heimelijke ontmoetingen' met de Telegraafjournaliste gerapporteerd. Hierop stuurde de AIVD recent een zogenoemd ambtsbericht naar het OM, om strafrechtelijk onderzoek in te stellen. "De medewerker en ex-medewerkers lekten bewust staatsgeheimen, en zijn daarmee strafbaar", zegt Miranda Havinga van de AIVD. "Maar ook de journaliste had deze geheime informatie volgens de wet niet openbaar mogen maken. We maken geen jacht op journalisten. Het is een wet die geldt voor elke burger." Bij de inval gisteren werden volgens justitie verschillende documenten bij journaliste Jolande van der Graaf aangetroffen. De Telegraaf tekent nu verzet aan tegen deze inbeslagname. Daarmee botste gisteren de hang van de AIVD naar geheimhouding opnieuw op het principe van De Telegraaf dat de publicatie van misstanden het maatschappelijke belang dient.

De AIVD zegt: "Als informatie wordt gelekt, moeten we optreden. Dat de journaliste betrokken raakte, is nu eenmaal zo gelopen..."

++++++++++++

vr 19 jun 2009

'Falen AIVD mag niet worden verdoezeld''Dit past niet in rechtsstaat' AMSTERDAM - De Tweede Kamer reageert onthutst op de huiszoeking bij Jolande van der Graaf. Oppositiepartijen PVV en SP hebben minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) in schriftelijke vragen meteen om opheldering gevraagd.


De regeringspartijen staan versteld. "Zeker als oud-journalist vind ik dit schokkend om te horen", aldus CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek. "Journalistieke vrijheid is een groot goed. Dit is een vrij forse ingreep en alleen toelaatbaar als er heel goede redenen voor zijn."

Persvrijheid

De PvdA sluit zich daarbij aan. "Ik ben hier ongelofelijk van geschrokken", aldus PvdA-Kamerlid Martijn van Dam. "We hebben in Nederland persvrijheid en bronbescherming, dat is een groot goed. Een inval bij een journalist thuis hoort daar niet bij. Dit is ontzettend intimiderend en past niet bij een democratische rechtsstaat. Ik kan me geen enkele rechtvaardiging voorstellen. Dit moet binnen de AIVD worden aangepakt, en niet via de journalist."

PVV-Kamerlid Martin Bosma spreekt van 'een heel schokkende zaak'. "We hebben persvrijheid in Nederland, die moet niet worden ingeperkt doordat journalisten van hun bed worden gelicht. Ik ben hier erg van geschrokken. Journalisten moeten gewoon informatie kunnen verzamelen." D66-leider Alexander Pechtold pleit voor 'terughoudendheid'. "Als er wat fout gaat bij de overheid door een lek, dan moet de overheid eerst naar zichzelf kijken", aldus de oud-minister. "Het is het werk van een journalist om zo veel mogelijk aan waarheidsvinding te doen." De SP vermoedt dat er nog meer achterzit. "Het mag niet zo zijn dat hiermee het falen van de AIVD wordt verdoezeld", aldus SP-Kamerlid Ronald van Raak. Oppositiepartij VVD maakt zich geen zorgen. "Ik ga ervan uit dat de bevoegdheden die zijn ingezet binnen de grenzen van de wet plaatsvinden en dat er een goede afweging is gemaakt", aldus VVD-Kamerlid Laetitia Griffith.Minister

Minister Ter Horst laat weten niet gekend te zijn in de beslissing om huiszoeking te doen. "De AIVD heeft op basis van een onderzoek een ambtsbericht uitgebracht aan het openbaar ministerie, waarin melding wordt gemaakt van het vermoeden dat een medewerkster van de AIVD staatsgeheimen heeft gelekt en dat deze staatsgeheimen zijn gedeeld met een verslaggeefster van De Telegraaf", aldus Ter Horst.

"Het besluit om vervolgens ook bij die journaliste huiszoeking te doen, is een afweging van het OM, daar treed ik niet in. In algemene zin wil ik daar wel aan toevoegen dat ook journalisten zich aan de wet moeten houden. Ook zij mogen geen staatsgeheimen onthullen of bezitten."

++++++++++++

do 18 jun 2009

Vraaggesprek over inval bij journaliste DEN HAAG - Mogelijk wekenlang werd De Telegraaf-journaliste Jolande van der Graaf geschaduwd om erachter te komen hoe zij aan haar informatie kwam, maar het openbaar ministerie zwijgt als het graf over de heimelijke operatie. Gisteren werd de verslaggeefster als verdachte aangemerkt, openbaarde de Haagse perswoordvoerder Nicolette Stoel in vraaggesprekken met De Telegraaf.


Donderdag 18 juni 2009, 11.00 uur:

(…..)

Hoe lang heeft dit onderzoek geduurd?

Dat zou ik niet kunnen zeggen. Er is een ambtsbericht verstuurd en naar aanleiding daarvan is een onderzoek gestart.

Wanneer is dat ambtsbericht verstuurd?

Datum ambtsbericht… Ik weet niet of dat openbare informatie is. Ik ga dat voor u navragen.

Betekent dat ook dat de oorsprong van het onderzoek bij de AIVD lag?

Nou ja, in die zin dat de AIVD een ambtsbericht heeft uitgebracht waarin ze dit hebben gemeld. Aan de hand daarvan is er een onderzoek gestart.

Welke middelen zijn ingezet in dit onderzoek?

Dat is onderzoeksinformatie. Daar kan ik u niets over zeggen.

Zijn er middelen ingezet tegen andere verslaggevers of een verslaggever van De Telegraaf?

Dat is ook een vraag die ik in belang van het onderzoek niet kan beantwoorden.

Het belang van die vraag is groot, omdat het impliceert dat een lid van de hoofdredactie hetzelfde lot is overkomen. Wij vragen u heel nadrukkelijk antwoord te geven op de vraag of Joost de Haas, net als Jolande van der Graaf, onderwerp is geweest van onderzoek.

Ik noteer uw vraag en ik ga kijken of ik daar een antwoord op kan vinden en u vertellen. Dus even kijken… Joost de Haas, dat is een verslaggever bij jullie?

Lid van de hoofdredactie.

Excuus.

Aanvaard. Joost de Haas is een van de auteurs van het artikel dat ook in het persbericht wordt genoemd. Er wordt hier alleen wordt gesproken over een journaliste van De Telegraaf, maar het is ook relevant om te weten of het onderzoek ook de andere auteur, Joost de Haas, betreft.

Even kijken, dus of hij ook onderwerp is geweest van het onderzoek. Ik ga kijken of ik daar een antwoord op kan vinden.

Mocht dat het geval zijn – misschien hebben jullie het verzwegen – zijn jullie daar ook binnengeweest, in zijn woning?

Nee. Nou, de vraagstelling vind ik al niet zo heel prettig – ‘verzwegen…’. Ik hoop juist…

Graag even tegen een stootje kunnen, mevrouw. Moeten wij ook.

Nee, maar we komen binnen anderhalf uur met een persbericht, dus ik denk dat dit wel aangeeft dat we open willen zijn. In het persbericht staat wat er is gebeurd. Wij hebben geen dingen stilgehouden. Dat persbericht is gebaseerd op de informatie zoals we die vanmorgen hadden. Het onderzoek loopt nog. Ik kan natuurlijk niks uitsluiten, maar u vraagt of wij dingen hebben stilgehouden, en daarvan kan ik naar eer en geweten zeggen dat dat niet zo is.

Dat is duidelijk.

Wat ik er nog even aan moet toevoegen is dat dit persbericht expliciet over de AIVD-medewerkers gaat, maar dat we ook bij uw collega zijn geweest.

Dat begrijp ik. Ik vroeg me af wat daar in beslag is genomen en waarnaar is gezocht.

Even kijken hoor. Daar kan ik niks over zeggen. De huiszoeking vindt plaats dus dat is onderzoeksinformatie.

Kunt u wel zeggen waar naar wordt gezocht?

Ja hoor, dat kan ik wel zeggen, maar dan moet u uw vraag even specifiek stellen. U heeft het over de huiszoeking bij de AIVD-medewerkster?

Nee, bij de journaliste van De Telegraaf.

Dat is uw vraag nu. Okee, want ik wil even helder hebben we het over hebben. Dat moet ik even nagaan, want ik weet niet zeker op dit moment of er huiszoeking gaande is.

Ik kan u wel vertellen dat dat het geval is.

Ja, maar ik zou ik ook graag eventjes bij ons verifiëren of dat zo is, als u dat goed vindt. Ik kan u wel uitleggen, als daar een huiszoeking is, met welk doel we dat doen, maar ik wel zeker weten dat er daadwerkelijk een huiszoeking gaande is.

Wordt Jolande van der Graaf ook ergens van verdacht, of is zij aangehouden inmiddels?

Die vraag ga ik ook eerst weer eventjes uitzetten. Daar ga ik u allemaal over terugbellen. Dat gaat geen probleem opleveren, maar ik wil eerst eventjes weten wat er gaande is voordat ik hierover persvragen ga beantwoorden.

Hoe lang is zij al in beeld?

Deze… journalist… in beeld… is. Heb ik ook genoteerd. En u wilden nog expliciet weten of er nog onderzoek is geweest naar Joost de Haas. Ik bel u zo snel mogelijk terug.

(…)Donderdag 18 juni 2009, 12.02 uur:

(…)

Ik kan u vertellen hoe de huiszoeking bij jullie collega vanmorgen is gestart. Wij hebben haar eerst gevraagd: ‘Wij hebben sterke aanwijzingen en verdenkingen dat er in uw woning staatsgeheime documenten liggen. Die horen daar niet. Zou u ons die vrijwillig willen afstaan?’ Daar is overleg over geweest en jullie collega heeft besloten dat niet te doen.

Omdat zij ontkende?

Wat ik weet is dat zij overleg heeft gehad met jullie hoofdredacteur en vervolgens heeft gezegd niet te zullen meewerken. Vervolgens is er gezegd: ‘Wij willen die informatie terug. Die hoort daar gewoon niet. Wij gaan een huiszoeking doen onder leiding van de rechter-commissaris’. Daarbij wil ik wel even opmerken dat er echt heel specifiek wordt gezocht naar staatsgeheime informatie. Niet naar andere dingen. Het gaat erom dat wij gewoon sterke vermoedens hebben dat er documenten van de AIVD binnen in de woning liggen en die willen wij terug hebben.

Kunt u iets zeggen over uw aanwijzingen?

Hoe wij aan onze verdenkingen komen, daar laten we ons nooit echt over uit. Dat is iets wat in het onderzoek meespeelt.

U spreekt van verdenkingen. Betekent dit dat Jolande van der Graaf onder verdenking staat?

Ja, ze is in die zin verdachte, omdat het in bezit hebben en publiceren van staatsgeheime informatie bij wet verboden is. Op het in bezit hebben van staatsgeheime informatie staat zes jaar gevangenisstraf, op het openbaar maken ervan vijftien jaar. Wij vermoeden dat zij het in haar bezit heeft gehad en heeft gepubliceerd. In die zin is zij verdachte.

Is zij ook aangehouden?

Nee hoor, zij is niet aangehouden

Is dat overwogen?

We zijn nu bezig met het onderzoek. We hebben de huidige en de voormalige AIVD’er aangehouden op verdenking van het lekken van de informatie. Het onderzoek naar jullie journalist richt zich op het terugkrijgen van die specifieke informatie. Hoe het onderzoek verder zal verlopen, kan ik u niet van tevoren zeggen. Dat zal moeten blijken.

U wilde weten hoe lang uw collega in beeld is geweest. Ook dat is in dit stadium geen informatie die wij kunnen delen omdat het onderzoek net is begonnen. Er is een ambtsbericht geweest. Naar aanleiding daarvan heeft de rijksrecherche onder leiding van het openbaar ministerie recentelijk een onderzoek gestart. Dat is de informatie die ik u daarover kan meedelen.

En de datum van het ambtsbericht?

Dat is informatie waarover ik niets kan zeggen.

U zegt dat het onderzoek recentelijk is gestart. Moeten we dan denken aan weken, of aan maanden?

Ik zou het graag bij recentelijk willen houden. Heel recent.

Dus hebben we het over weken?

Ja. Maanden is niet het geval, dat kan ik u zo zeggen.

U wilde weten of er onderzoek is gedaan naar uw collega Joost de Haas. Over het onderzoek kunnen we op dit moment niets zeggen. Wat we wel kunnen zeggen is dat hij op dit moment niet wordt aangemerkt als verdachte.

Op basis van onderzoek?

Op dit moment wordt hij niet aangemerkt als verdachte.

Toch hameren wij op het antwoord op deze vraag. Joost de Haas is mede-auteur van het artikel en lid van de hoofdredactie. Het heeft er alle schijn van dat onze hoofdredactie onderdeel is geweest van dat brede onderzoek van jullie.

Ik snap dat u meer wilt weten, maar helaas zal het bij dit antwoord blijven. Dat heeft alles met het onderzoek te maken.

Wat voor informatie stond er dan in dat ambtsbericht?

De informatie die in het ambtsbericht stond is dat er het lekken van informatie werd gemeld. Dat is voor ons de aanleiding geweest om een onderzoek te starten door de rijksrecherche, onder leiding van het openbaar ministerie.

Werden in dat ambtsbericht de namen van de betrokken journalisten ook genoemd?

Ik denk dat op dit moment de informatie wie we verdenken en wat er allemaal in het ambtsbericht staat, niet kan worden gemeld.

Heeft u inmiddels iets gevonden bij die huiszoeking?

Mocht er informatie worden gevonden bij uw collega, dan zal die eerst worden verzegeld. Vervolgens zal een rechter erover beslissen welke stukken aan ons worden overgedragen. Op dit moment is er niets te melden wat er bij de huiszoeking al dan niet is gevonden.

Omdat u het niet weet of omdat u die informatie niet deelt?

Ikzelf heb die informatie nog niet. Het is heel vervelend voor u, maar wij zijn bezig met een onderzoek. Dan kun je gewoon niet vertellen wat er wel of niet is gevonden. Op dit moment doen wij daarover nog geen mededelingen.

++++++++++++

do 18 jun 2009

Persbericht Openbaar Ministerie AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft een persbericht over de arrestatie van een medewerkster van de AIVD en een oud-medewerker van de AIVD uitgegeven.

Medewerkster AIVD en oud-medewerker aangehouden voor lekken van staatsgeheimen aan journalist

18 juni 2009 - Arrondissementsparket Den Haag

De Rijksrecherche heeft vandaag een medewerkster van de AIVD en een oud-medewerker van de AIVD aangehouden op verdenking van het openbaar maken van staatsgeheime informatie. De politie en het OM verdenken de beide verdachten ervan dat zij de afgelopen maanden tot twee keer toe staatsgeheime informatie hebben gelekt naar een journaliste van de Telegraaf.

Het gaat om een artikel dat op 28 maart dit jaar in de Telegraaf stond met de titel “AIVD faalde rond Irak” en een recenter artikel van 4 juni met de titel “Dalai Lama bedreigd”. De Rijksrecherche startte een onderzoek naar de persoon of personen die deze AIVD-informatie had(den) gelekt aan de journaliste van de Telegraaf.

Er heeft vanmorgen ook huiszoeking plaatsgevonden. Het OM kan in verband met het lopende onderzoek geen nadere informatie geven over de resultaten van bovenstaande onderzoekswerkzaamheden. De aangehouden verdachten zitten in alle beperkingen. Dat wil zeggen dat zij niet met derden, met uitzondering van hun advocaat, mogen communiceren.

++++++++++++

do 18 jun 2009

Reactie mr. Sjuul Paradijs op inval AMSTERDAM - Sjuul Paradijs, hoofdredacteur van De Telegraaf, geeft een eerste reactie op de inval van de politie bij Telegraaf-journaliste Jolande van der Graaf.


Reactie mr. Sjuul Paradijs op inval

18 juni 2009

1. Na de schandalige gijzeling van de twee Telegraaf-journalisten Joost de Haas en Bart Mos in 2006 vanwege de bekende AIVD-affaire is de onaangekondigde huiszoeking vanochtend bij Telegraaf-journaliste Jolande van der Graaf opnieuw een regelrechte aanslag op de persvrijheid.

2. Nooit eerder is deze brutale methode, die in een politiestaat thuishoort, eerder gebruikt tegen Telegraaf-journalisten. Het binnenvallen in het privédomein van de journalist is een buitenproportioneel en ontoelaatbaar middel. Er is geen sprake van een dreigende terroristische aanslag, mensenlevens staan niet op het spel en ook de staatsveiligheid is niet in gevaar.

3. De journalist is in Nederland vogelvrij, want ik kan mij niet voorstellen dat een integere minister zoals mevrouw Ter Horst (Binnenlandse Zaken) persoonlijk toestemming heeft gegeven voor de actie tegen Telegraaf-journaliste Van der Graaf.

4. De puinhopen bij de AIVD, zoals die door De Telegraaf de afgelopen jaren gedocumenteerd in kaart zijn gebracht, gaan ten koste van de journalistieke rechten.

5. De publicatie over Irak op 28 maart 2009 diende een groot maatschappelijk belang, waarbij ook de rol van de AIVD in 2002 en 2003 ter discussie werd gesteld.

6. De Telegraaf bereidt een klacht voor tegen Justitie en de AIVD.

7. Eventuele in beslag genomen goederen mogen niet worden overgedragen aan de opsporingsautoriteiten, maar moeten op een neutrale plek worden bewaard.

++++++++++++

vr 19 jun 2009

Zelfs celstraf van 20 jaar mogelijk AMSTERDAM - Jolande van der Graaf, die heeft onthuld hoe de geheime dienst AIVD in de aanloop naar de oorlog in Irak het kabinet op het verkeerde been had gezet, moet er ernstig rekening mee houden dat ze tot een celstraf van maximaal zes jaar kan worden veroordeeld en tot een boete van 74.000 euro.

Dat is de uiterste consequentie van de actie die justitie tegen haar heeft ondernomen. De verslaggeefster is gisteren aangemerkt als verdachte van het misdrijf 'schending van staatsgeheimen.'

Als ook het publiceren van staatsgeheimen ten laste wordt gelegd en bewezen kan worden, zou zelfs een maximumstraf van twintig jaar mogelijk zijn.

Zij verkeert in dezelfde positie als drie jaar geleden collega-verslaggevers Bart Mos en Joost de Haas, na hun serie artikelen over staatsgeheimen die rondzwierven in het criminele circuit, en over ex-BVD'er Paul H. en de verkoop van documenten aan de gevangen zittende topcrimineel Mink K. Dit laatste werd in het strafproces tegen H. niet bewezen verklaard.

Er is nog geen zekerheid over de vraag of Jolande van der Graaf, slechts professioneel doorgeefster van informatie zonder welke een democratische samenleving niet overeind blijft, uiteindelijk het stempel van staatsgevaarlijke crimineel krijgt opgedrukt, of dat zal worden geprobeerd ook haar in de rol van getuige aan het praten te krijgen over vermeende lekken bij de AIVD.

Ervaring

Het was overigens mr. H.N. Brouwer zelf, de voorzitter van het college van procureurs-generaal, die in het najaar van 2006 het Genootschap van Hoofdredacteuren voorhield: "De ervaring leert dat het weinig zin heeft journalisten als getuigen op te roepen om een bron te achterhalen. Men krijgt veel gekrakeel maar wordt geen steek wijzer, omdat de journalist in het algemeen zijn mond zal houden."

++++++++++++

vr 19 jun 2009

Van de hoofdredactie
Ongehoord

AMSTERDAM - Voor de tweede keer binnen drie jaar tijd is De Telegraaf op ongehoorde wijze op de korrel genomen door de geheime dienst en het openbaar ministerie. In 2006 werden twee verslaggevers afgeluisterd en gegijzeld nadat zij een lek bij de AIVD hadden onthuld.


Gisteren werd Telegraaf-journaliste Jolande van der Graaf in haar privédomein overvallen door de overheid. Van der Graaf schreef over het falen van de geheime dienst in de aanloop naar de oorlog in Irak.

De brutale inval is een ongekende inbreuk op de persvrijheid in het algemeen en op de journalistiek van De Telegraaf in het bijzonder. Het lijkt erop dat de staat opnieuw de grootste krant van Nederland probeert te muilkorven.

Het openbaar ministerie, de AIVD en de betrokken ministers moeten zich diep schamen over de schade die hiermee wordt toegebracht aan onze democratie.

Gepost door: Yves | 21-06-09

Nederlandse regering werkt mee aan 'overbevolking' Belgische gevangenissen België spreekt al 20 jaar lang over de 'overbevolking' van haar gevangenissen.
Dat komt door figuren zoals Tony Van Parys (Vlaamse Christen Democraten) die geen cent waard zijn en zich 'justitiespecialist' durven noemen.
Door 500 Belgische gevangenen in haar gevangenis te Tilburg op te nemen, werkt Nederland mee aan de 'overbevolking' van de Belgische gevangenissen...

--------------


Gevangenen mogen vroeger naar huis met enkelband
,,Cadeau voor de moeilijke gevallen''

Gedetineerden die op zes maanden van hun strafeinde zijn, mogen vanaf nu automatisch naar huis met een enkelband. ,,Zonder enige voorwaarde en zonder enige controle'', klaagt CD&V-justitiespecialist Tony Van Parys aan.

Van Parys heeft de hand kunnen leggen op een ,,dringende'' brief die enkele dagen geleden naar alle gevangenisdirecteurs werd gestuurd door minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS). De boodschap luidt dat alle gevangenen die nog maximaal zes maanden cel voor de boeg hebben vanaf nu automatisch onder elektronisch toezicht worden geplaatst. Alleen seksuele delinquenten komen niet in aanmerking. Van Parys begrijpt niets van de nieuwe maatregel. ,,Deze beslissing gaat in tegen elke logica omdat het net de moeilijke gevallen zijn die een kerstcadeau krijgen. Gedetineerden die zes maanden voor het einde van hun straf nog in de cel zitten, daar is iets mee. Ofwel heeft de commissie voorwaardelijke invrijheidsstelling geoordeeld dat ze niet klaar zijn om vrij te komen, ofwel wilden ze zich gewoon niet aan voorwaarden onderwerpen. En net die mannen krijgen nu de kans om tot zes maanden sneller naar huis te mogen.''

Zo vrij als een vogel

De maatregel maakt deel uit van een heel pakket beslissingen die de regering einde oktober nam om de overbevolking in de gevangenissen terug te dringen. Zo staat het ook letterlijk in de brief aan de gevangenisdirecteurs: ,,Dit initiatief heeft tot doel bij te dragen aan het terugdringen van de overbevolking.''

Het is geen toeval dat de brief op 15 december verstuurd werd, zegt Van Parys. ,,Net voordien was er nog maar eens een recordaantal gedetineerden genoteerd: begin december zaten er 9.923 mensen in de cel en dat voor 8.311 beschikbare plaatsen. De schrik zal er toen wel goed ingezeten hebben dat we voor het einde van het jaar naar 10.000 zouden gegaan zijn."

Het stoort Van Parys vooral dat de gedetineerden geen voorwaarden moeten naleven in ruil voor de enkelband. ,,Er worden enkele groepen uitgesloten, dat wel. Seksuele delinquenten komen niet in aanmerking. Gedetineerden die ter beschikking zijn gesteld van de regering ook niet. En de directeurs van de gevangenissen moeten het zo snel mogelijk laten weten als er een ernstige reden is om een bepaalde gedetineerde niet vrij te laten. Maar de anderen zijn zo vrij als een vogel. Ze moeten er alleen voor zorgen dat ze tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis zijn. Overdag is er geen enkele controle en kunnen ze doen en laten wat ze willen. Ze moeten geen werk zoeken, ze moeten ook geen pogingen doen om zich opnieuw in te passen in de maatschappij.''

Ondermijning van het systeem

Volgens Van Parys is dit een heel nieuwe manier om elektronisch toezicht te gebruiken. ,,Vroeger was het een maatregel die de reïntegratie in de maatschappij tot doel had en waarbij de klemtoon lag op voorwaarden naleven en begeleiding. Nu is het een zoveelste paniekmaatregel om de gevangenissen een beetje minder vol te maken. Het heeft niets meer met reïntegratie te maken.''

De maatregel dreigt volgens hem ook de werking van de voorwaardelijke invrijheidsstelling te ondermijnen. ,,Waarom zouden gedetineerden die pakweg een jaar cel voor de boeg hebben nog moeite doen om een dossier voor hun voorwaardelijke vrijheid uit te werken? Ze weten dat ze van al die voorwaarden verlost zijn als ze enkele maanden geduld hebben.''

Elke dag kandidaten bij

Op het kabinet van minister van Justitie Laurette Onkelinx wordt de kritiek van Van Parys afgedaan als een storm in een glas water. Er zouden amper gedetineerden in aanmerking komen voor het systeem, zegt de woordvoerster van Onkelinx. ,,Voorlopig gaat het maar om zestien personen waarvan het dossier afgerond is en achttien dossiers die nog bestudeerd worden. Want er gebeurt wel degelijk een screening.''

Er komen natuurlijk wel elke dag nieuwe kandidaten bij, geeft het kabinet toe. Het kabinet Onkelinx beklemtoont ook dat de beslissing door de hele regering genomen is. ,,De betrokken gedetineerden komen trouwens sowieso vrij binnen enkele weken of maanden.''

Uit website "Het volk"
Steven de Bock 19/12/2006

Gepost door: hugo mertens | 28-06-09

vervroegde invrijheidsstelling
24-05-2006

Begrijpelijk, maar niet verstandig. Zo noemt Brice De Ruyver, de veiligheidsadviseur van Verhofstadt, de eis van ouders van vermoorde kinderen om daders niet langer vroeger vrij te laten.
"Deze mensen willen vergelding, en als een dader twintig jaar krijgt en tien jaar zit, leeft bij de ouders de perceptie ' dat het precies toch niet zo erg is wat die man met hun kind gedaan heeft'.
Ik begrijp deze ouders, maar ik ga niet akkoord met hun eis om vervroegde invrijheidsstelling dan maar af te schaffen. Vergelding is niet het enige wat telt. Het zou zelfs een slechte zaak zijn mocht elke dader zijn straf tot de laatste dag uitzitten, meent De Ruyver. "Als er geen kans bestond om vroeger vrij te komen, zouden gevangenen ook geen moeite doen om hun leven te beteren, ervoor zorgen dat ze werk hebben als ze buiten komen. Bij vervroegde invrijheidsstelling woden inzet en motivatie van daders om hun leven een nieuwe draai te geven beloond.
" Vaak gelden er ook voorwaarden bij de invrijheidstelling, en kunnen we hen in de maatschappij laten stappen. Zonder de kans vroeger vrij te komen zouden gevangenen geneigd zijn om gewoon hun tijd uit te zitten en niks te veranderen. En dat zou een slechte zaak zijn voor iedereen. Als daders dan vrijkomen hebben ze niks geleerd.
De ouders van vermoorde kinderen klagen ook daders aan die onterecht te vroeg zijn vrijgekomen. "Dat kan gebeuren, vergissingen zijn menselijk. Een vervroegde vrijlating is een berekende gok. Maar ik geloof dat het meer voordelen dan nadelen heeft. Je mag het kind niet met het badwater weggooien".

Artikel in De Morgen


Gepost door: hugo mertens | 28-06-09

vervroegde invrijheidsstelling Tony Van Parys (Vlaamse Christen Democraten) speelt wel de moraalridder maar vertelt er niet bij dat hij als justitieminister politiek verantwoordelijk was voor de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen dewelke door de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 werd vastgesteld.

Deze kinderporno-cd-roms werden destijds door de Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning bezorgd die ze via Tony Van Parys voor onderzoek liet overmaken aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen.

Ondervraagd over de verdwijning, antwoordde Van Parys dat er 'nog onderzoeken liepen' terwijl alle onderzoeken waren afgesloten.

Hoeveel gefolterde en verkrachte kinderen konden er door deze onopgeloste verdwijning niet geidentificeerd worden ?
Hoeveel ouders van slachtoffers verblijven er dank zij Van Parys al jarenlang in de onzekerheid over wat er met hun kind gebeurde ?

Zij die, zogezegd ter ondersteuning van de ouders van slachtoffers, het hardst om pure vergelding roepen, hebben dikwijls de meeste misdaden op hun geweten...

---------

"Ik kan de nabestaanden voor een stuk begrijpen" zegt advocaat Walter Van Steenbrugge, een man met 20 jaar balie-ervaring. "Toch is het zo dat we vandaag de dag een heel goeie wet hebben op de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Een verstrenging is wat mij betreft niet nodig". Een dader kan dus in principe na 1/3 van de uitgezeten straf een verzoek voor voorwaardelijke invrijheidsstelling indienen bij de commissie. "Als mensen snel roepen 'opsluiten!' dan is dat deels uit onwetendheid. Als daders in de gevangenis blijven zonder hoop, dan pas worden het echte tijdbommen als hun lange straf ten einde is".

Gepost door: hugo mertens | 28-06-09

De commentaren zijn gesloten.