18-06-09

Kinderpornozaak Zandvoort - Belgisch Guantanamo in Nederland: Antwoord Agnes Kant (SP)


agnes_kant

'De staatssecretaris van Justitie gaat de Tweede Kamer nog laten weten wat de voorwaarden zijn, wat de afspraken zijn, en welke regels er gaan gelden. Daar zal de SP nauwgezet op toezien.'

van: Agnes Kant
aan: Jan Boeykens werkgroep morkhoven
datum: 18 juni 2009
onderwerp: Re: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

Geachte heer Boeykens,

Ik begrijp niet waar u het over heeft, ik heb u geschreven dat wij er voorstander van zijn dat we Belgische gedetineerden tijdelijk opnemen in Nederland, als dat juridisch geregeld kan worden. De staatssecretaris van Justitie gaat de Tweede Kamer nog laten weten wat de voorwaarden zijn, wat de afspraken zijn, en welke regels er gaan gelden.

Daar zal de SP nauwgezet op toezien.

Vriendelijke groet,

Michiel van Nispen
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Kijk ook eens op: http://www.sp.nl/

Oorspronkelijk e-mailbericht:

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

De SP is dus voorstander van een Belgische Guantanamo in Nederland ?

Goed dat we dat weten.

U schrijft ook dat de Belgische gevangenen 'al hun rechten behouden'.

Geldt dat ook als de Belgische gevangenen geen rechten hebben en is de SP bereid om daaraan haar steun te verlenen ?

Hierbij nog enkele vragen waarop ik een antwoord van de SP wens:

- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers zijn geworden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen ?
- Hoe staat het met de (onbestaande) toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?
- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?
- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?
- Moeten de Psycho Sociale Diensten (PSD's) die nu al reeds niet in staat zijn om hun rapporten af te maken en de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich thans naar Nederland verplaatsen ?
- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?
- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliënten in de Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op verdediging ?
- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van België naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de telefoonkosten van Nederland naar België betalen ?

In afwachting van uw antwoord teken ik

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - http://vimeo.com/5129955
Page not found - Sorry, "Serge Garde ivm Marcel Vervloesem 10 juni 2009" was deleted at 3:29:41 Tue Jun 16, 2009. We have no more information about it on our mainframe or elsewhere
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

Commentaren

SP-leider Kant kondigt acties aan
22-06-2009


AMERSFOORT (ANP) – De Socialistische Partij begint deze zomer onder meer campagnes en acties voor een betere zorg en tegen de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.

Dat kondigde SP-partijleider Kant zaterdag aan tijdens het partijcongres van de SP in Amersfoort.

„We staan aan de vooravond van een zwoele zomer en een hete herfst”, aldus Kant.

Met de acties wil de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer onder meer peilen hoe de verzorging ervoor staat in de verpleegtehuizen, op de huisartsenposten en in de thuiszorg.

Verder beschouwt Kant de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar als „een verworven recht.” Vanaf die leeftijd „is het mooi geweest en tijd om te genieten van het leven. Een beschaafd land gunt zijn ouderen hun welverdiende rust.”

Komend najaar hoopt de SP-fractie in de Tweede Kamer met een wetsvoorstel de marktwerking in de thuiszorg te stoppen. En de vakbeweging die traditioneel een groot deel van de achterban van de Socialistische Partij vormt, werkt eraan om voor 1 oktober samen met de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties in de Sociaal-Economische Raad (SER) een alternatief bij het kabinet op tafel te leggen voor het plan om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.

Kant beschuldigde de regeringspartijen CDA en PvdA en oppositiepartij VVD van kiezersbedrog nu ze voor een hogere pensioenleeftijd pleiten.

De SP-fractieleider wees erop dat deze partijen tijdens de campagne voor de landelijke verkiezingen, ongeveer twee jaar geleden, nog riepen: Niet tornen aan de AOW-leeftijd. „De economische crisis wordt nu misbruikt om te proberen de verhoging van de AOW-leeftijd erdoor te drukken.”

Verder haalde de SP-leider uit naar de PVV van Wilders. Volgens Kant toont haar partij zich de bondgenoot van de gewone mensen door te knokken voor een betere en veilige buurt. „Dat is dus niet de PVV. U weet wel, die partij die shariastraffen wil invoeren voor raddraaiers. Op knieschijven schieten bijvoorbeeld.”

Gepost door: JaapjeJaap | 22-06-09

De commentaren zijn gesloten.