01-06-09

Justitie: Belgische justitieminister wil kinderpornozaak Zandvoort dichtdekken


adj.woordvoerdersterDeClerck.mail-1Lieselot Bleyenberg, 24 jaar, kandidate voor het Vlaams Parlement: 'Ik vond al vlug een job bij de FOD Justitie, bij de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen'

Op 28 mei 2009 vroeg de Franse journalist Serge Garde die voor een reportage over Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven en de kinderpornozaak Zandvoort naar België kwam, een onderhoud aan met de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck.

Hij kreeg van het kabinet van De Clerck te horen dat hij zich 'maar met een mail tot Lieselot Bleyenberg, persattaché van De Clerck moest richten'.

In zijn mail van 28 mei 2009 aan Lieselot Bleyenberg, vroeg Serge Garde wat thans de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge was en om welke reden de Belgische justitie hem ieder contact met de pers verbood.
Hij vroeg tevens waarom de actievoerder, indien zijn gezondheidssituatie inderdaad kritiek was, in de gevangenis bleef opgesloten en waaarom hem een electronisch enkelbandje geweigerd werd.
Serge Garde stelde verder dat Marcel Vervloesem hem had medegedeeld dat hij nog maar kortstondig te leven had en hij vroeg of men Marcel Vervloesem soms in de gevangenis wilde laten sterven.
Tot slot vroeg Serge Garde of Bleyenberg er kon voor zorgen dat hij minister De Clerck aangaande de situatie van Marcel Vervloesem en omtrent de kinderporno-cd-roms Zandvoort (een zaak die De Clerck vanuit zijn vorige ambtstermijn als minister van justitie erg goed kent) kon interviewen.
Ter informatie deelde Serge Garde nog mede dat hij, voor de Franse televisie, aan een 90 minuten durende documentaire over dit 'delicate dossier' werkte en dat hij daarbij het standpunt van minister De Clerck aan bod wilde laten komen.

In haar mailbericht van 28.5.2009 antwoordde Bleyenberg in het Nederlands: 'Meneer, Wij communiceren niet over de Heer Vervloesem. Vriendelijke groeten, Lieselot Bleyenberg'
Lieselot Bleyenberg, Adjunct-woordvoerdster, Beleidscel minister van Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Porte-parole, Cellule stratégique du ministre de la Justice, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles
GSM: 0496/13 53 61 - lieselot.bleyenberg@just.fgov.be

---------

Info Lieselot Bleyenberg

Lieselot Bleyenberg die op Justitie voor de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen werkte, komt op als kandidate voor de Vlaamse verkiezingen en deed, om haar geloofwaardigheid naar de verkiezingen toe meer kracht bij te zetten, een aantal opmerkelijke uitspraken over de pers:

Als adjunct-woordvoerster van de Minister van Justitie kom ik regelmatig in contact met journalisten, mediafiguren en andere woordvoerders of persattachés. Het is een apart wereldje, maar de impact van hun werk op onze samenleving is niet te onderschatten. Deze opiniemakers vormen vaak de mening van veel mensen en worden dan ook soms beschouwd als de vierde macht in ons land (naast de wettelijke, uitvoerende en rechterlijke macht).
In een eerder opiniestuk voor JONGCD&V (de jongerenafdeling van de Vlaamse Christen Democratische Partij), had ik al gepleit voor berichtgeving die correct en neutraal is, en dus minder sensationeel en polariserend. Ik gebruikte toen de vergelijking met ontsmettingsmiddel: persvrijheid kan bepaalde duistere zaakjes aan het oppervlak brengen (kijk maar recent naar wat er allemaal gebeurt met de Waalse socialisten) en kan dus als ontsmettingsmiddel de maatschappij schoon maken. Maar een al te grote focus van de pers op bepaalde zaken leidt dan weer tot inbreuken op de privacy van mensen en onderbelichting van andere prangende problemen. Net zoals te veel schoonmaakmiddel onze huid aantast.
Het ontbreekt ons soms aan diepgaande journalistiek in Vlaanderen vind ik. Nochtans zijn er ook bepaalde initiatieven, zoals het Fonds Decroos (opgericht na het overlijden van de jonge journalist Pascal Decroos), die investeren in onderzoeksjournalistiek. Deze mediavorm doet grondig onderzoek rond bepaalde thema’s, en wil zo verder kijken dan de krantenkop of de slagzin van de dag.
Ik wou in mijn 10-puntenprogramma het idee opnemen om dit fonds te versterken, maar de Vlaamse Minister-President Kris Peeters was me voor: hij verdubbelde vorige maand nog de middelen voor dit fonds. Een goede zaak!
Over het algemeen moeten we dus kritischer omgaan met de media. Niet zo maar klakkeloos alles geloven wat met een paar toetsen op het klavier via Google is te vinden, en af en toe een vraagteken durven plaatsen bij uitspraken of meningen die in onze journaals en kranten te zien of te lezen zijn.' (Bron: http://www.devrouwvanmelle.be/index.php?page=6)


Franse Televisie - Télévision française
Serge Garde - Karl Zéro: Marcel Vervloesem
BFM, woensdag/mercredi, 3.6.2009 - 22 h
www.bfmtv.fr

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn te weten wat er concreet op de Zandvoort CDroms staat (als justitie de toegang tot deze informatie niet blokkeert):
kinderporno cd roms Zandvoort 1
kinderporno cd roms Zandvoort 2

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman


Commentaren

‘Welingelichte kringen’ in de bres voor Demmink
Het valt mij op dat heel wat journalisten niet meer in staat zijn om aan een objectieve berichtgeving te doen.
In plaats van een open discussie over een bepaald onderwerp aan te gaan, worden mensen zoals Mischa Kat die voor hun mening durven uitkomen, voor 'gek' en allerlei ander moois versleten.
Het heeft iets weg van een besmettelijke ziekte want als men door een bepaalde journalist voor 'gek' versleten wordt, dan volgen de andere journalisten meestal ook.
Dat komt waarschijnlijk omdat de meeste kranten vandaag, deel uitmaken van grote commerciële mediagroepen die, doordat zij afhangen van advertenties en subsidies, enkel maar gevestigde politieke belangen verdedigen.
Het is natuurlijk ook goedkoper om de onderzoeksjournalisten buiten te smijten en de kranten vol pulp en vooraf ingeblikte ANP-berichtjes te steken.
Het enigste wat telt, is de verkoop. De inhoud van een krant is bijzaak geworden.
Dat zal er de komende jaren niet op beteren want de mediaconcentratie neemt met de dag toe.

Het valt mij verder op dat de manier waarop de Nederlandse justitie de zaak Demmink aanpakt, alles behalve normaal te noemen is.
Waarom voert men geen gewoon onderzoek, zoals dat in andere zaken het geval is ?
Waarom mag er over deze zaak, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, bijna zelfs niet gesproken worden ?

Vorige week kwam de Franse journalist Serge Garde die een reportage over de kinderpornozaak Zandvoort wil maken, naar België.
Hij telefoneerde naar het kabinet van justitieminister De Clerck om de minister te kunnen interviewen over deze zaak omdat deze van deze zaak vrij goed op de hoogte is.
Er werd hem gezegd dat hij zich 'per mail tot de persattaché van de minister moest richten'.
Maar in plaats van een normaal antwoord op zijn verzoek te krijgen, deelde men hem per e-mail in het Nederlands mede: 'Meneer, wij communiceren niet over de Heer Vervloesem' (Marcel Vervloesem die lid is van onze vereniging, maakte de kinderpornozaak destijds wereldwijd bekend).

Serge Garde heeft nu aangekondigd dat de zaak Vervloesem woensdag aanstaande in een gesprek met de bekende Franse TV-presentator Carl Zéro ter sprake zal komen.

Gelukkig bestaan er nog zelfstandige journalisten die zich door de politieke overheid het zwijgen niet laten opleggen maar toch is het verontrustend te noemen dat een minister van justitie zich zo negatief opstelt tegenover een onderzoeksjournalist die, zonder vooringenomenheid, gewoon zijn werk wil doen.

De toenemende tendens om 'delicate dossiers' zoals de zaak Demmink en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken, heeft trouwens een tegenovergesteld effect.
Homayra Sellier, stichtster en voorzitster van de vereniging 'Innocence en Danger' heeft al laten weten dat zij van plan om de Belgische Staat te laten interpelleren omtrent deze kwestie.
Het Europees Parlementslid Paul Van Buitenen zal Marcel Vervloesem (indien deze door het bewust stilzwijgen van Minister De Clerck intussentijd nog niet overleden is) morgen in de gevangenis van Brugge gaan opzoeken.

Bij de Belgische justitie is er enige zenuwachtigheid te bespeuren vanwege de laatste ontwikkelingen.
Het gerecht van Turnhout dat de roddels inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' ernstig nam maar dat naliet om de kinderpornoproducenten, kinderfolteraars en verkrachters in de kinderpornozaak Zandvoort op te sporen en te vervolgen, liet mij seinen om mij te verhoren inzake een klacht wegens 'laster en eerroof'...


Franse Televisie - Télévision française
Serge Garde - Karl Zéro: Marcel Vervloesem
BFM, woensdag/mercredi, 3.6.2009 - 22 h
www.bfmtv.fr

Gepost door: Jan Boeykens | 01-06-09

De commentaren zijn gesloten.