27-05-09

Belgisch Guantanamo in Nederland: Brief SP-kamerlid Agnes Kant


agnes_kantBrussel, 26 mei 2009

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

De SP is dus voorstander van een Belgische Guantanamo in Nederland ?

Goed dat we dat weten.

U schrijft ook dat de Belgische gevangenen 'al hun rechten behouden'.

Geldt dat ook als de Belgische gevangenen geen rechten hebben en is de SP bereid om daaraan haar steun te verlenen ?

Hierbij nog enkele vragen waarop ik een antwoord van de SP wens:

- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers zijn geworden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen.
- Hoe staat het met de (onbestaande) toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?
- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?
- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?
- Moeten de Psycho Sociale Dienst (PSD) die nu al reeds niet in staat is om haar rapporten af te maken en de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich thans naar Nederland verplaatsen ?
- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?
- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliënten in de Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op reintregatie, herclasseing en verdediging van de gedetineerde ?
- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van België naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de telefoonkosten van Nederland naar België betalen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


26 mei 2009

Geachte Heer Boeykens

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

Hartelijk dank voor uw mail aan Agnes Kant. Zij vroeg mij deze te beantwoorden.

De SP is er voorstander van dat we Belgische gedetineerden tijdelijk opnemen in Nederland, als dat juridisch geregeld kan worden.

Vanzelfsprekend behouden zij hun rechten die ze al hebben, en waarschijnlijk worden hun detentieomstandigheden beter met hun komst naar Nederland.

We houden alles kritisch in de gaten.

Vriendelijke groet,

Michiel van Nispen
Medewerker SP Tweede Kamerfractie
(Agnes Kant)

Kijk ook eens
http://www.sp.nl/

----------------

Oorspronkelijk bericht:

Geachte Mevrouw Kant,

Ik las dat de Nederlandse regering in 2008 besliste dat een opsluiting van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen, 'juridisch gezien niet mogelijk was'.

Een jaar later lijkt het plotseling wél juridisch mogelijk...

Zijn er geen kamervragen geweest in verband met deze zaak of liggen denederlandse kamerleden niet wakker van die enkele honderden Belgischegevangenen zonder de minste rechten ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens


Commentaren

Agnes Kant
Ik wil zeker niet de Nederlandse SP of SP-kamerlid Agnes Kant in discrediet stellen maar men kan zich toch wel ernstige vragen stellen over hun standpunt inzake de Belgische gevangenen in een soort Nederlands gevangenenkamp waar dat ook bepaalde wetten voor de gevangenen niet van toepassing zijn.
Het is trouwens zo dat de Belgische 'nieuwe' gevangeniswet van 2004 (die 50 jaar na de Nederlandse wet kwam) alleen op papier bestaat.
Geen toezichtscommissies, geen controle of de rechten van de gevangenen worden gerespecteerd (met voortdurende schendingen en willekeurige sancties, pesterijen en isolaties voor gevolg) enzoverder

--------------------------

van: Jan Boeykens (werkgroep morkhoven)
aan: Agnes Kant (agneskant@sp.nl)
datum: 27 mei 2009
onderwerp: Re: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

--------------------------

van: werkgroepmorkhoven
betreft: Belgisch Guantanamo in Nederland: Open Brief aan SP-kamerlid Agnes Kant


Brussel, 26 mei 2009

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

De SP is dus voorstander van een Belgische Guantanamo in Nederland ?
Goed dat we dat weten.

U schrijft ook dat de Belgische gevangenen 'al hun rechten behouden'.
Geldt dat ook als de Belgische gevangenen geen rechten hebben en is de SP bereid om daaraan haar steun te verlenen ?

Hierbij nog enkele vragen waarop ik een antwoord van de SP wens:

- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers zijn geworden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen.

- Hoe staat het met de (onbestaande) toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?

- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?

- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?

- Moeten de Psycho Sociale Dienst (PSD) die nu al reeds niet in staat is om haar rapporten af te maken en de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich thans naar Nederland verplaatsen ?

- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?

- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliënten in de Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op reintregatie, herclasseing en verdediging van de gedetineerde ?

- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van België naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de telefoonkosten van Nederland naar België betalen ?
In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

--------------------------

26 mei 2009

Geachte Heer Boeykens

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

Hartelijk dank voor uw mail aan Agnes Kant. Zij vroeg mij deze te beantwoorden.
De SP is er voorstander van dat we Belgische gedetineerden tijdelijk opnemen in Nederland, als dat juridisch geregeld kan worden.
Vanzelfsprekend behouden zij hun rechten die ze al hebben, en waarschijnlijk worden hun detentieomstandigheden beter met hun komst naar Nederland.
We houden alles kritisch in de gaten.

Vriendelijke groet,

Michiel van Nispen
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

(Agnes Kant)
Kijk ook eens
http://www.sp.nl/

----------------

Oorspronkelijk bericht:


Geachte Mevrouw Kant,

Ik las dat de Nederlandse regering in 2008 besliste dat een opsluiting van Belgische gevangenen in Nederlandse
gevangenissen, 'juridisch gezien niet mogelijk was'.
Een jaar later lijkt het plotseling wél juridisch mogelijk...

Zijn er geen kamervragen geweest in verband met deze zaak of liggen denederlandse kamerleden niet wakker van die enkele honderden Belgischegevangenen zonder de minste rechten ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

Gepost door: Jan Boeykens | 30-05-09

Kamerlid Agnes Kant
27 mei 2009

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen


Geachte heer Boeykens,

Met voorzichtig bedoelde ik dat het juridisch allemaal niet zo eenvoudig ligt. Maar we zijn er wel voorstander van, dat is duidelijk.


Vriendelijke groet,

Michiel van Nispen
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Kijk ook eens op:
http://www.sp.nl/

Gepost door: Jan Boeykens | 30-05-09

Agnes Kant
Brussel, 27 mei 2009


Geachte Mevrouw Kant,

Ik vind dit een onbegrijpelijk standpunt voor een socialistische partij die weet waaraan de overbevolking van de Belgische gevangenissen ligt en die allerlei mooie standpunten over het gevangenisbeleid verkondigt.

Ik betwijfel of het kopen van een stukje Nederlands grondgebied door België om de Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen op te sluiten, wel wettig is.

Dan spreek ik nog niet over de rechten van de Belgische gevangenen (en die van hun naasten) als zij éénmaal in de Nederlandse gevangenissen zullen zijn opgesloten.

Eén Guantanamo is blijkbaar nog niet genoeg geweest !

U mag er zeker van zijn dat hieraan nog een juridisch en politieke staartje komt.

hoogachtend,

Jan Boeykens

Gepost door: Jan Boeykens | 30-05-09

Agnes Kant
Brussel, 27 mei 2009

Mevrouw Agnes Kant

Ter informatie:


Minister De Clerck

Geachte Heer Minister,

Mag ik nogmaals om uw dringende tussenkomst verzoeken in de zaak van Vervloesem (zie bijgevoegd schrijven) ?

Als uw 'Masterplan 2008-2012 - Voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' dat via uw krant Just News in alle gerechtshoven en justitiehuizen verspreid wordt, niet gelogen is, dan moet U optreden.

Dat geldt niet alleen voor Marcel Vervloesem maar voor alle zware zieke gevangenen die in uw volgepropte gevangenissen zijn opgesloten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

----------


De dood van anti-kinderporno-actievoerder Marcel Vervloesem: Minister van Justitie Stefaan De Clerck is rechtstreeks verantwoordelijk

OPEN BRIEF

Brussel, 26.5.2009

Beste X,

Marcel heeft nog gebeld.
Zijn stem klonk erg verzwakt. Hij had al een week geleden met spoed moeten opgenomen worden voor de nieuwe hartproblemen die hij heeft gekregen doordat de gevangenis van Brugge, na zijn zware hartoperatie, zijn medicatie en medische behandeling bijna geheel stopzette.
En dan was er die provocatie van de gevangenisdirectie waarbij een negatief advies werd gegeven en waarbij zijn dochter op een smerige manier omschreven werd als iemand die 'onvoldoende van haar vader hield' terwijl zij, van kinds-af-aan, dolveel van haar vader houdt en hem elke week met haar man en de kinderen ging bezoeken.

De bloeddruk van Marcel staat nu op 22, wat in zijn geval levensgevaarlijk is.
Suiker: niet meer te meten. Het toestelletje dat hij gebruikt slaat gewoon door. De laatste keer stond de suikerspiegel (volgens Belgische normen) op 600.
Hij klaagt opnieuw over hartproblemen. Hij voelt zich duizelig en zijn benen zijn nog steeds opgezwollen tengevolgevan van de vochtopstapeling die vooral het gevolg is van een slechte nierwerking (zijn nieren werken nog maar voor 60%) en zijn hartproblemen.
Geen enkele reactie van de overheid terwijl De Clerck en konsoorten van de situatie op de hoogte werden gebracht.

Intussen gaan de pesterijen en de willekeurige sancties (kwestie van hem nog sneller om zeep te helpen), met medeweten van justitieminister De Clerck en zijn kabinet die voortdurend worden ingelicht, gewoon verder.
Vandaar waarschijnlijk dat de receptionist van de gevangenis te Brugge beweerde dat hij 'geen Marcel Vervloesem kende' en je doorverzonden werd naar de Psycho Sociale Dienst (PSD) die het dossier van Marcel gedurende 8 maanden heeft geblokkeerd en niets met het bezoekrecht van de gevangenen te maken heeft.
Vandaar ook dat Wendy, de dochter van Marcel, het geld dat zij op de rekening van haar vader zette (100 euro) teruggestuurd kreeg. Men 'kende geen Marcel Vervloesem'. Zij had het overschrijvingsformulier correct (met de geboortedatum van haar vader) had ingevuld.
De Nederlandse ouders die zich in verband met sexueel misbruik van hun zoon tot Marcel wendden en die steeds op hem konden rekenen, hebben hetzelfde probleem. Zij kregen het gestorte geld (25 euro) ook teruggestuurd.

Zonder geld kan Marcel niet meer telefoneren en kan hij zich, zelfs in zijn uitzichtloze toestand, niets meer permiteren of aanschaffen.
Het is niet gezegd of ons geld (50 euro) wel aangekomen is want hij heeft er niets van vernomen.

Marcel heeft drie weken na zijn vraag aan de buitenkantine, zijn typlinten en briefpapier nog steeds niet gekregen. Op die manier nemen ze hem ook zijn recht op briefwisseling af want door zijn gezondheidstoestand kan hij nog moeilijk schrijven.

Ik heb justitieminister De Clerck en konsoorten al herhaaldelijk gewezen op het feit dat de briefwisseling van Marcel's dochter en kleindochter wekenlang tegengehouden werd. Ik kreeg geen enkele reactie en de briefwisseling wordt vermoedelijk nog altijd deels geblokkeerd.

De Clerck beloofde meer dan een maand geleden in een schriftelijke mededeling aan Marcel's advocaat dat hij de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen had gevraagd om de detentieomstandigheden van Marcel te laten onderzoeken.
Omdat er niets van kwam, heb ik De Clerck en zijn kabinet daarover herhaalde malen geschreven. Maar Minister De Clerck blijkt weer een valse belofte te hebben gedaan want er is nog altijd geen onderzoek lopende.

Ik zal je morgen dat artikel 'Masterplan 2008/2012 - Voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uit Just News, de interne krant van de federale overheidsdienst Justitie (N° 38, februari 2009), eens toezenden. Daat staat ondermeer ook een interview in met De Clerck. Ik vond de krant toevallig tussen allerlei mooi-ogende folders in de informatierekken van het Brusselse justitiepaleis. Voor folders en gebouwen heeft justitie wel geld !

Marcel's advocaat beloofde 14 dagen geleden om een spoedprocedure op te starten maar daar komt niets van.
In november 2008 zei hij in een interview met een bepaalde krant dat de zaak van Marcel 'over een paar dagen of weken voor de strafuitvoeringsrechtbank zou komen'. We wachten nu al een half jaar...

Vandaag ook nog een antwoord gekregen van Kamervoorzitter Patrick Dewael die het over de 'scheiding der machten' heeft. Ik had hem een brief met bijkomende informatie omtrent mijn aangenomen verzoekschrift toegezonden en het zou mij niet verwonderen dat hij deze brief wil aangrijpen om mijn petitie met vraagstellingen over het gevangenisbeleid, gericht aan Minister De Clerck, te blokkeren.

Ik kreeg ook een zwak antwoord van het NederlandseSP-kamerlid Agnes Kant in verband met de Belgische gevangenen die men in Nederland wil opsluiten.

Ook goed nieuws: Er zijn verschillende franse journalisten die in verband met de kinderpornozaak Zandvoort en de opsluiting van Marcel, naar België komen. Er zijn een paar Vlaams parlementsleden die parlementaire vragen rond deze kwestie willen stellen.
Marcel heeft ook een fax van europarlementslid Paul van Buitenen ontvangen.
Maar of Marcel het zal overleven, betwijfel ik want Justitieminister De Clerck en konsoorten hebben nu éénmaal besloten dat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel (kanker, hartziekte, nierziekte en suikerziekte) tot hun laatste snik in de overvolle gevangenissen moeten opgesloten blijven.

Ik denk dat figuren zoals De Clerck willen dat Marcel zo spoedig mogelijk sterft, zodat men de schandalen rond de gestolen documenten uit het strafdossier van Marcel op het parket van Turnhout, het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort, de diefstal van de kinderporno-cdroms op het hof van beroep te Antwerpen, de valse beschuldigingen die men tegen hem organiseerde, de mediacampagne die men voerde om hem aan de schandpaal te nagelen en het geknoei met zijn medisch dossier in de doofpot kan stoppen.
De doofpotpolitiek behoort nu éénmaal tot de christen democratische waarden van Declerck en konsoorten...


vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Jan Boeykens | 30-05-09

Kamerlid Raymond de Roon (VVD) Blijkbaar bevinden de VVD-kamerlid Raymond de Roon en SP-kamerlid Agnes Kant zich op een zelfde lijn inzake het strafuitvoeringsbeleid en het opsluiten van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen...

--------------------------

Nederlandse Kamer

Spreektekst Raymond de Roon:

'Bij mijn fractie zijn veel e-mails binnengekomen van burgers, die erop attenderen dat België op zoek is naar celcapaciteit en Nederland de hier leegstaande cellen niet ter beschikking stelt.
En daarna kwam er nog een tweede golf e-mails, die erop wezen dat in het bijzonder de gevangenis Overmaze (Maastricht) zou worden gesloten, terwijl de nabije Belgische justitie celcapaciteit te kort komt.
Volgens berichtgeving in de media, zouden de leegstaande Nederlandse cellen om juridische redenen toch niet zo makkelijk ingezet kunnen
worden om Belgische gedetineerden te huisvesten.
Maar volgens de media zou België anderzijds het gebruik van Nederlandse bajesboten versmaden. Om uiteenlopende redenen willen de Belgen die bajesboten niet gebruiken. Een daarvan intrigeert mij in het bijzonder.
Volgens een Belgische justitiewoordvoerder is de kostprijs per dag per gedetineerde een stuk hoger, dan wat zij in België daarvoor gewend
zijn.
Kunnen wij op het punt van de kostenbeheersing misschien iets van de Belgen leren? Dat zou toch mooi zijn. De kosten van ons gevangeniswezen liegen er niet om.
Staatssecretaris, bent u bereid om te onderzoeken wat wij van de Belgen kunnen leren? Kunnen zij ons helpen om de kosten van ons gevangeniswezen omlaag te brengen?

Maar laten we ook even acht slaan op de juridische belemmeringen om zomaar even wat Belgische gedetineerden in leegstaande cellen in
Nederland op te kunnen vangen. Of, in voorkomend geval, natuurlijk het omgekeerde: Nederlandse boeven opsluiten in België als we zelf cellen
te kort hebben.
Juridische belemmeringen die in de weg staan aan uitvoering van goede ideeën, zijn er toch om geslecht te worden? Of niet, soms?
Wij hebben een geoliede praatclub met de Belgen, genaamd: Benelux.
Staatssecretaris, is het geen mooi project voor de Benelux om de samenwerking tussen België en Nederland eens wat op te poetsen, als het gaat om de aanpak van het criminaliteitsprobleem in onze beide landen. In het bijzonder, wederzijdse bijstand bij tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen?'...

Gepost door: Jan Boeykens | 30-05-09

Guantanamo Nederland: Vijfhonderd gevangenen uit België naar Tilburg
ARCHIEF

BRUSSEL - Nederland is bereid 500 gedetineerden uit België in de gevangenis van Tilburg op te nemen. De directie van die gevangenis wordt Belgisch, de cipiers blijven Nederlands.


Nederland is bereid de gevangenis van Tilburg leeg te maken. Daar is plaats voor 681 gedetineerden. De gevangenen van Tilburg worden over andere strafinrichtingen in Nederland verspreid en in de leeggemaakte gevangenis komen 500 veroordeelden uit België terecht.

Deze afspraken zijn gisteren door de Belgische minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), aan het parlement meegedeeld. Ze maken deel uit van een verdrag dat België en Nederland met elkaar willen sluiten.

Volgens De Clerck en zijn Nederlandse collega kan het akkoord al over een maand beklonken zijn. Daarna moet het verdrag nog door het Nederlandse parlement en door alle zeven Belgische parlementen een bekrachtiging krijgen. België hoopt de gedetineerden vanaf 1 januari 2010 naar Tilburg over te brengen.

De gevangenis daar zou een afdeling vormen van de Belgische strafinrichting in Wortel. De afstand tussen beide inrichtingen is amper vijftig kilometer. De directie van de gevangenis in Tilburg zou volgens De Clerck Belgisch worden, terwijl de cipiers Nederlands blijven.

Nederland heeft 14.000 cellen voor 12.000 gevangenen, een overcapaciteit van 2.000 cellen. Door het akkoord met België kan Nederland meer cipiers aan de slag houden. Twaalfhonderd gevangenenbewakers in Nederland dreigen hun job verliezen. Acht gevangenissen gaan er dicht.

België betaalt jaarlijks 30 miljoen euro voor de huisvesting van 500 gedetineerden. Dat is omgerekend 164 euro per dag per gedetineerde. In de gevangenis van Tilburg zou de Belgische wet gelden, bijvoorbeeld voor de bezoekregeling en voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Het maakt nog deel uit van de onderhandelingen of de gevangenis in Tilburg tot het Belgische grondgebied zou behoren (extra-territorialiteit).

Er komen enkel langgestraften voor de transfer in aanmerking, geen mensen in voorarrest of gedetineerden die dicht bij een vrijlating op proef staan.

In de eerste plaats komen gedetineerden in België met de Nederlandse nationaliteit in aanmerking, een 190-tal. Maar er zouden ook Belgische gevangenen naar Tilburg gaan. Het verdrag moet dit juridisch mogelijk maken.

In principe gaan er enkel Nederlandstalige gedetineerden naar Nederland. Toch moeten ook de parlementen van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en van het Waals Gewest met het verdrag instemmen. De Clerck hoopt dat al die procedures in het najaar afgerond zijn.

De overbrenging zou gelden voor drie jaar, tot en met 2012. Vanaf dan komen de eerste nieuw gebouwde gevangenissen in België erbij. De Clerck wil in de eerste plaats gedetineerden overbrengen die hiermee instemmen, maar hij sluit niet uit dat er ook gedwongen transfers plaatsvinden.

Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen!) verzet zich tegen een gedwongen overbrenging. 'Er moet ook meer werk gemaakt worden van alternatieve straffen zoals taakstraffen en elektronisch toezicht, waar we nog altijd maar aan 625 zitten.'

Nederland heeft tot het laatst ook geprobeerd zijn gevangenisboten aan ons land te verhuren, maar dat spoor is voorgoed verlaten.

De Standaard
woensdag 20 mei 2009
Auteur: Filip Verhoest

Gepost door: Yves | 30-05-09

De commentaren zijn gesloten.