13-05-09

Belgische gevangenen in Nederland: Commissie Justitie


photo_1232120812186-1-1Brussel, 12 mei 2009

Aan de Commissie Justitie van de Tweede Kamer

Geachte Mevrouw,

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

Hartelijk dank voor uw antwoord.

In bijlage zend ik u een kopie van mijn brief aan de Nederlandse kamerleden in verband met Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen.

Ik had verwacht dat deze kwestie in de Nederlandse Kamer ter sprake zou gebracht zijn omdat het een toch wel belangrijk onderwerp betreft en het een kwestie is die niet zomaar inter-ministrieel (tussen de christen-democratische Nederlandse en de christen-democratische Belgische justitieminister) zonder inspraak van de kamerleden kan geregeld worden.

Bovendien las ik dat de Nederlandse regering het verzoek van de voormalige Belgische justitieminister om Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen op te sluiten, in 2008 'om juridische redenen' heeft afgewezen.

Het verbaast mij dat de juridische obstakels een jaar later plotseling zijn verdwenen en dat er op enkele weken tijd een overéénkomst werd gesloten tussen de Belgische en Nederlandse justitieminister.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (België)

-----

Hierbij volgt de kopie van mijn brief aan de Nederlandse kamerleden die ik tevens aan de leden van de Nederlandse Commissie Justitie wens voor te leggen:

Brussel, 23.4.2009

Nederland - 1ste en 2de Kamer

Geachte Kamerleden,

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

Ongetwijfeld hebt U vernomen dat de Belgische minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V - Christen-Democraten), zoals zijn politieke vriend en voorganger de heer Jo Van Deurzen (CD&V), opnieuw een verzoek heeft gericht tot de Nederlandse regering om enkele duizenden Belgische gevangenen uit de overvolle Belgische gevangenissen, inNederlandse gevangenissen op te sluiten.

Minister De Clerck onderneemt echter niets om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan.
Dossiers worden er systematisch geblokkeerd door diensten zoals de PSD (Psycho Sociale Dienst) en de DIG (Dienst Individuele Gevallen) die beiden tevens 'onderbemand' zouden zijn; er bestaan, na verschillende jaren, maar een 700-tal electronische enkelbandjes en het systeem voor electronisch toezicht is volledig geblokkeerd zodat heel wat gevangenen die ervoor in aanmerking komen, opgesloten blijven; er wordt geen werk gemaakt van alternatieve bestraffingen; zwaar zieke gevangenen worden tot stervens toe in de gevangenis opgesloten terwijl er dus zogenaamd onvoldoende plaats in de gevangenissen is; talrijke verdachten zitten, in afwachting van hun proces, soms jarenlang in voorhechtenis; De Clerck zorgt ervoor dat de meeste gevangenen tot de laatste snik hun straf moeten uitzitten; verzoeken tot voorwaardelijke vrijlatingen worden niet toegekend; er wordt bijna geen aandacht besteed aan de reintegratie en herclassering van gevangenen; gevangenen hebben niet de minste rechten en worden dagelijks onderworpen aan willekeurige tuchtmaatregelen. Dat bemoeilijkt hun maatschappelijke reintegratie waardoor heel wat gevangenen kort na hun vrijlating hervallen enzoverder.Er bestaat dus gewoon geen gevangenispolitiek in België !

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen steken, betekent geen oplossing en is -volgens mij- in strijd met de nationale en europese wetgevingen.

Ik stel mij bovendien de volgende vragen terzake:
- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers worden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen.
- Hoe staat het met de, in België onbestaande toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?
- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?
- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?
- Moeten de PSD die nu al reeds niet in staat is om haar rapporten af te maken en de DIG die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich naar Nederland verplaatsen ?
- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?
- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliënten in de Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op verdediging ?
- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van België naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de telefoonkosten van Nederland naar België betalen ?

De bovenstaande lijst is natuurlijk verre van volledig.

In de hoop dat het verzoek van de Belgische minister van justitie aan een kritisch onderzoek wordt onderworpen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (België)

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be

Commentaren

België in VN-raad voor Mensenrechten

België dat de mensenrechten in haar gevangenissen en elders constant schendt, is verkozen in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Van deze Raad voor de Mensenrechten valt dus de eerstkomende jaren, zeker niet voor wat de folteringen en langdurige opsluiting van zieke gevangenen in België betreft, niets meer te verwachten.

---------------------

ARCHIEF


België in VN-Raad voor Mensenrechten
12/05/2009

Belgie is naast de Verenigde Staten en Noorwegen voor de periode 2009-2012 verkozen in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

De Verenigde Staten kregen 167 van de 192 stemmen in de algemene vergadering van de VN. België en Noorwegen werden met respectievelijk 177 en 179 stemmen verkozen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht reageert verheugd op de verkiezing. Het is de eerste maal dat België deel uitmaakt van de raad.

Volgens De Gucht bevestigt de verkiezing de Belgische expertise, de
geloofwaardigheid en het engagement voor mensenrechten in de hele wereld. Het mandaat geeft België ook de kans bij te dragen tot een efficiënter werkende raad, aldus de minister.

De Raad Mensenrechten, die is gevestigd in Genève, verving in 2006 de toenmalige Commissie Mensenrechten. Ze is samengesteld uit 47 lidstaten uit alle geografische regio's.


http://www.knack.be/nieuws/wereld/belgie-in-vn-raad-voor-mensenrechten/site72-section26-article33354.html

Gepost door: Yves | 13-05-09

Mensenrechten: België en de Verenigde Staten
België en de Verenigde Staten kunnen elkaar goed vinden sinds dat België besloten heeft om een Guantanamo in Nederland te openen...

--------------------------

ARCHIEF

Senaat weigert sluiting Guantanamo te financieren

Knack, 22/05/2009

De Amerikaanse president Barack Obama heeft donderdag nogmaals zijn plannen verdedigd om het detentiekamp Guantanamo Bay op Cuba te sluiten. Maar de Senaat geeft geen gehoor aan Obama's vraag om daar 80 miljoen dollar voor vrij te maken.

In zijn toespraak in de Nationale Archieven van Washington beschreef Obama Guantanamo Bay als een 'foutgelopen experiment'. Hij gaf wel toe dat sommige van de gevangenen in het kamp een bedreiging voor de Verenigde Staten vormen.

Obama's toespraak volgde na het besluit van de Senaat om geen gehoor te geven aan diens verzoek om 80 miljoen dollar vrij te maken voor de sluiting van de gevangenis. Obama wil het kamp nog dit jaar sluiten.

Zowel Democraten als Republikeinen vinden de plannen van Obama nog te vaag en willen weten wat er precies met de terreurverdachten gaat gebeuren.

Volgens Obama heeft het detentiecentrum in Guantánamo de Amerikaanse wetgeving ondermijnd en de nationale veiligheid verzwakt. Het openhouden van de terreurgevangenis kost volgens de president meer dan ze te sluiten.

De president zegt dat Guantánamo Bay er uiteindelijk toe heeft geleid dat er meer terroristen bij zijn gekomen, omdat de vijanden van Amerika er bij elkaar zitten.

Obama zei een deel van de 240 gevangenen over te willen brengen naar gevangenissen in de VS en benadrukte nooit gevangenen te zullen vrijlaten die een bedreiging vormen voor de Amerikaanse veiligheid.

De Senaat besliste donderdag wel om 91,3 miljard dollar vrij te maken om de oorlogen in Irak en Afghanistan te financieren.

Gepost door: Yves | 23-05-09

Mensenrechten: België, de Verenigde Staten (en Nederland)
België en de Verenigde Staten kunnen elkaar goed vinden sinds dat België besloten heeft om een Guantanamo in Nederland te openen...


ARCHIEF

De Gucht verbaasd over heisa rond Guantanamo-voorstel

vrijdag 22 mei 2009


Clinton is verheugd

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is blij met het voorstel van minister De Gucht om enkele gevangenen van Guantanamo op te vangen. Ze gaat het idee onderzoeken. De Gucht is verbaasd over de scherpe reacties in eigen land.
Vanmorgen zei Karel De Gucht aan de VRT dat België eventueel bereid is vrijgelaten Guantanamo-gevangenen op te nemen, als de beruchte Amerikaanse gevangenis gesloten wordt.
Na het gesprek met Hillary Clinton later op de dag zei De Gucht dat België bereid is twee of drie gedetineerden op te vangen. 'Als de VS de verantwoordelijkheid wil nemen om Guantanamo te sluiten, dan vind ik dat wij ook onze verantwoordelijkheden moeten nemen', aldus de minister.

Verschillende partijen reageerden kritisch op zijn verklaringen. 'Gênante grootspraak', vindt SP.A-kamerlid Renaat Landuyt.
Premier Herman Van Rompuy liet vanavond weten meer concrete informatie te willen: over wie gaat het en wat zijn de voorwaarden? 'Eens we die gegevens hebben, wil de premier de kwestie bespreken', laat zijn woordvoerder weten.
De Gucht begrijpt de heisa niet goed. 'Het zou gaan om mensen die momenteel in Guantanamo vastgehouden worden, maar waarvan blijkt, op basis van hun dossier, dat ze vrijgelaten moeten worden', zegt De Gucht. 'Ze kunnen niet worden gerepatrieerd naar hun eigen land omdat ze daar gemarteld en misschien zelfs gedood dreigen te worden.'
De minister benadrukte vanavond nogmaals dat het om maar een paar personen gaat. 'Het is ook duidelijk dat dat alleen in een Europees kader kan gebeuren en met inachtname van onze voorwaarden en veiligheidsvereisten.'

Hillary Clinton wil het voorstel van De Gucht alleszins in overweging nemen. 'We zijn erkentelijk voor de hulp die België en andere landen willen bieden als de president overgaat tot een sluiting van Guantanamo', verklaarde de buitenlandminister. 'We gaan het zeker bespreken.'
Het is niet de eerste keer dat De Gucht zegt dat wanneer de Verenigde Staten de vraag stellen, België bereid is om de opname van vrijgelaten gevangenen te overwegen. De Gucht zei dat eerder al begin dit jaar.

Bron: vrt, eigen berichtgeving
Auteur: avb, dsl

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090522_009

----------------------------------------

'Gênante grootspraak van De Gucht'

Karel De Gucht zegt dat vrijgelaten gevangenen uit Guantanamo eventueel in ons land kunnen worden opgevangen


SP.A-kamerlid Renaat Landuyt noemt het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om vrijgelaten gevangenen van de Amerikaanse terreurgevangenis Guantanamo in ons land op te vangen 'gênante grootspraak'. Volgens Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) spreekt De Gucht voor zijn beurt.
Het voorstel van De Gucht is niet nieuw. Begin dit jaar stelde hij al dat, wanneer de Verenigde Staten vragende partij zijn, België zou overwegen om vrijgelaten Guantanamo-gevangenen op te nemen. Toch leveren zijn uitspraken verontwaardigde reacties op.
'We kampen zelf met overbevolking in onze gevangenissen. En vele veroordeelden geraken niet eens opgesloten bij gebrek aan plaats', zegt Landuyt.
'Ik kan niet begrijpen dat minister De Gucht dit zou overlegd hebben met zijn collega's in de regering, voor zover die nog bestaat. De Gucht moet dringend eens met zijn collega van Justitie praten', zegt Landuyt.
'Internationale samenwerking moet je voorstellen met de mogelijkheden die je echt hebt. Wij hebben in België niet eens de mogelijkheden om de in ons land vervolgde en veroordeelde personen gevangen te houden. Wij zijn dus heel slecht geplaatst om aan te bieden gevangenen uit Guantanamo op te nemen', zegt de SP.A'er.
Ook Europarlementslid Ivo Belet is niet gelukkig met het voorstel van De Gucht. Volgens de CD&V'er zijn de uitspraken van De Gucht voorbarig.
'Er moet absoluut een Europees akkoord komen over de eventuele opvang van Guantanamo-gevangenen. De publieke opinie is zeer gevoelig voor deze kwestie en het is dan ook niet aan te bevelen dat België hier een soort van voortrekkersrol op zich zou nemen. We moeten deze kwestie Europees regelen.'

vrijdag 22 mei 2009
Bron: belga
Auteur: avb

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090522_019

----------------------------------------

'Voorstel De Gucht moet meer zijn dan verkiezingsstunt'


BRUSSEL - Oppositiepartij Groen! schiet het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD) om een aantal vrijgelaten gevangenen van de VS-gevangenis van Guantanamo op te vangen in ons land, niet af. 'Maar het moet meer zijn dan een verkiezingsstunt', zegt Kamerlid Wouter De Vriendt.
De Vriendt wil dat de minister verduidelijkt over hoeveel gevangenen het gaat, hoe en waar die opgevangen en berecht worden en of hij overleg gepleegd heeft binnen de regering.
'Wij zijn altijd voorstander geweest van de sluiting van Guantanamo, waar de VS zich schaamteloos hebben bezondigd aan marteling en schending van de mensenrechten. Als de VS een vraag stellen aan andere landen om in opvang te voorzien, willen wij dat zeker overwegen', aldus De Vriendt.
'In tegenstelling tot andere partijen schieten we het voorstel van De Gucht dus niet af. President Obama neemt een lovenswaardige beslissing door Guantanamo te sluiten. Als hij de steun nodig heeft van andere landen, zou het niet logisch zijn om dit botweg te weigeren', aldus nog De Vriendt.

vrijdag 22 mei 2009
Bron: belga
Auteur: dsl

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090522_052

----------------------------------------

Amerikaanse Senaat blokkeert fondsen voor sluiting Guantanamo

vrijdag 22 mei 2009


WASHINGTON (AP) - Ondanks de weigering van de Senaat om geld vrij te maken voor de sluiting van Guantanamo, houdt Obama vast aan dat plan.

Het openen en openhouden van het detentiekamp op Guantanamo Bay, Cuba, heeft het morele gezag van de Verenigde Staten aangetast, en de 'rotzooi' moet worden opgelost, houdt president Barack Obama vol.

Hij biedt aan samen te werken met het Congres om een oplossing te zoeken voor die gevangenen die niet berecht kunnen worden, maar ook te gevaarlijk zijn om los te laten.

Woensdag weigerde de Senaat Obama de fondsen te geven die hij nodig heeft voor de sluiting van Guantanamo. Republikeinse senatoren vonden bij Democratische collega's gehoor met hun argument dat sluiting de veiligheid van de VS in het geding zou brengen. Obama zei dat de Amerikanen zich geen angst moeten laten aanpraten. Hij merkte op dat de regering van zijn Republikeinse voorganger George W. Bush al 500 gedetineerden in Guantanamo Bay heeft laten gaan. Er zijn er nu nog 240.

Obama zei dat de regering de zaak van elke afzonderlijke gevangene bestudeert. Gevangenissen in de VS worden ook voor de zwaarste criminelen streng genoeg bewaakt: 'Nog nooit is iemand uit onze supermax-gevangenissen ontsnapt.'


http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=122AIJ7T

----------------------------------------

Debat: 'Guantanamo-gevangenen kunnen misschien naar België komen'

157 reacties

23 mei 2009:
Het gaat om vrijgelaten gevangenen die niet terug kunnen naar hun land van oorsprong. Die ex-Guantanamo-gasten gaan hier dus vrij mogen rondlopen. Dat vind ik persoonlijk ook niet zo leuk, maar het argument 'onze gevangenissen zitten vol' gaat dus totaal niet op.

-----

23 mei 2009 - Piet Himpens:
Begrijp het niet goed. We hebben zelf overvolle gevangenissen en moeten 500 cellen aan 4-sterrenhoteltarief huren in Nederland.

Gepost door: Yves | 23-05-09

De commentaren zijn gesloten.