30-04-09

Belgische gevangenen in Nederland: Antwoord SP Tweede Kamerfractie


Brugge.Google.mail

From: Agnes Kant
Date: 29 apr. 2009
Subject: Re: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen
To: Jan Boeykens - werkgroep morkhoven

Geachte heer Boeykens,

Bedankt voor uw mail aan de SP Tweede Kamerfractie.
De SP heeft zich in hetzelfde debat ook een voorzichtig voorstander getoond, maar zo eenvoudig is dit allemaal niet. We hebben de staatssecretaris gevraagd deze mogelijkheid in ieder geval te onderzoeken, en de juridische (on)mogelijkheden op een rij te zetten.
Dat is toen geweigerd, maar kennelijk is men daar nu toch mee aan de slag.
We zullen dit volgen.

Vriendelijke groet,

Michiel van Nispen
Medewerker SP Tweede Kamerfractie


Geachte Mevrouw Kant,

Het verbaast mij dat de SP Tweede Kamerfractie zich een 'voorzichtige voorstander' van deze politiek toont terwijl ze anderzijds verklaart dat ze een ander gevangenisbeleid voorstaat.

Ik vernam dat het voorstel van de Belgische justitieminister om Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen te steken, intussen door de nederlandse regering (zonder kamerdebat) werd goedgekeurd.

Door deze beslissing zullen de rechten van de gevangenen (die in België zogoed als onbestaande zijn) echter opnieuw worden geschonden.

Het laatste woord in deze zaak is in ieder geval nog niet gezegd.

Ik ben benieuwd hoe de Europese instanties hierover zullen oordelen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

09:44 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: belgische gevangenen in nederland |  Facebook |

28-04-09

Stop Kinderporno en de slachtoffers van sexueel misbruik


stop

U wordt naar deze stoppagina doorverwezen omdat de website die u tracht te bezoeken inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien.
Indien u meent dat deze maatregel ten onrechte is genomen kan u contact opnemen op onderstaand emailadres.

---

Vous venez d'être redirigé vers cette page. Le site que vous essayez de consulter contient des informations illégales au regard de la législation belge.
Si vous pensez que cette mesure a été prise à tort, vous pouvez toujours prendre contact en utilisant l'adresse e-mail ci-dessous

---

You have been redirected to this stop page because the website you are trying to visit offers content that is considered illegal according to Belgian legislation.
If you consider to be wrongly redirected, you can report this at the address below.

stoppage@fccu.be

LOGO_BE

JustitieLOGOlogo_fedpol

'Pedofielen vervolgen is de taak van de politie en van justitie in een democratische rechtsstaat' (Child Focus)
'Dans un Etat démocratique, poursuivre les pédophiles est la tâche de la police et de la justice' (Child Focus)
'In a democratic state, the pursuing of pedophiles is the work of the police and justice' (Child Focus)


NASCHRIFT:

In de zogezegde 'democratische rechtsstaat' van Child Focus, moet er blijkbaar plaats zijn voor censuur en sociale uitsluiting. Vandaar dat ook de sites van 'Stop Kinderporno' waarop géén namen of adressen van veroordeelde pedofielen te zien zijn, op vraag van Child Focus en justitie, door de Belgische providers werden geblokkeerd.

Er werd (vooraléér men het nieuws bekend maakte) in alle stilte beslist om een DNS blokkade van de "kinderporno jager" in te voeren. Mensen die klant zijn bij grote providers (Telenet en Skynet al zeker) en naar stopkinderporno.nl surften, kregen niets anders dan een pagina met een rood stopteken te zien.

Wie zijn DNS via Telenet & Skynet opvroeg, kreeg de volgende informatie: $ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 84.199.40.99

Wie zijn DNS via andere wegen (OpenDNS, root-servers, ...) opvroeg, kreeg andere resultaten:
$ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 85.25.223.233

Zoals de Belgische Linux-liefhebber Luc Stroobant opmerkt, is dit niet alleen een bijzonder domme manier van blokkeren die kinderachtig simpel te omzeilen is, maar rijst tevens de vraag op welke grond en wie er in de toekomst gaat beslissen wat de Belgische surfer nog mag zien en niet zien.
'In de praktijk blijkt immers dat stopkinderporno.nl al niet meer de "gewraakte" website toont, maar tegenwoordig een aanbod om dit domein over te kopen geeft... en het is ook een verontrustende evolutie om vast te stellen dat er blijkbaar een soort Belgisch internet censuur-systeem bestaat, terwijl daar helemaal geen publiek debat over gevoerd is', aldus Luc Stroobant.

Luc Stroobant vindt ook dat de Belgische justitie en politie-diensten de bal weer zwaar mis slaan omdat zij, in plaats van de bron van het probleem aan te pakken, men simpelweg de site(s) censureert.

Op de discussiefora van de door België geblokkeerde sites van Stop Kinderporno staan er tal van getuigenissen van slachtoffers van sexuele misbruiken. Het lijkt erop of men deze slachtoffers en een aantal kritische stemmen door middel van een Internet-blokkade de mond wil snoeren.
Zoals Luc Stroobant stelt, kan men zich terecht afvragen wie men in de toekomst (alhoewel dergelijke maatregelen ook al in het verleden werden genomen) nog allemaal door middel van een onwettelijke en willekeurige censuur, het zwijgen zal opleggen.

Child Focus dat zich een 'niet-gouvernementele organisatie' noemt, is een modern marketingbedrijf dat vooral als een reclamebord van het Belgische bedrijfsleven en de Belgische overheid bedoeld is.
Het werkt nauw samen met politie en justitie.

Het bedrijf organiseert regelmatig 'projecten' zoals 'Hallo Ouders' (een actie ten voordele van Child Focus, gesteund door Belgacom en ontwikkeld door Skynet) en er wordt samengewerkt met tientallen providers.

Child Focus ontving in 2001 al meer dan 2,5 miljoen Euro aan financiële steun van de bedrijven en de overheid. Ook de gestroomlijnde acties naar het publiek toe brachten geld in het laadje.

Enkele jaren geleden wist Child Focus zich via europese parlementsleden in de europese instellingen te nestelen zodat het nu ook financiële steun van de Europese Unie krijgt.

Deze situatie is wraakroepend omdat heel wat verenigingen die tesamen met de slachtoffers van sexueel misbruik tegen kindermisbruik strijden, zelfs niet de mogelijkheid hebben om zich een deftige computer aan te schaffen en zij door de overheid worden geboycot.

http://www.stroobant.be/internet

23-04-09

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen: Open Brief Nederlandse kamerleden


soins_intensifs_002Brussel, 23.4.2009

Nederland - 1ste en 2de Kamer

Geachte Kamerleden,

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen - Een Belgisch Guantanamo in Nederland ?

Ongetwijfeld heb U vernomen dat de Belgische minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V - Christen-Democraten), zoals zijn politieke vriend en voorganger de heer Jo Van Deurzen (CD&V), opnieuw een verzoek heeft gericht tot de Nederlandse regering om enkele duizenden Belgische gevangenen uit de overvolle Belgische gevangenissen, in Nederlandse gevangenissen op te sluiten.

Minister De Clerck onderneemt echter niets om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan.
Dossiers worden er systematisch geblokkeerd door diensten zoals de PSD (Psycho Sociale Dienst) en de DIG (Dienst Individuele Gevallen) die beiden tevens 'onderbemand' zouden zijn; er bestaan, na verschillende jaren, maar een 700-tal electronische enkelbandjes en het systeem voor electronisch toezicht is volledig geblokkeerd zodat heel wat gevangenen die ervoor in aanmerking komen, opgesloten blijven; er wordt geen werk gemaakt van alternatieve bestraffingen; zwaar zieke gevangenen worden tot stervens toe in de gevangenis opgesloten terwijl er dus zogenaamd onvoldoende plaats in de gevangenissen is; talrijke verdachten zitten, in afwachting van hun proces, soms jarenlang in voorhechtenis; De Clerck zorgt ervoor dat de meeste gevangenen tot de laatste snik hun straf moeten uitzitten; verzoeken tot voorwaardelijke vrijlatingen worden niet toegekend; er wordt bijna geen aandacht besteed aan de reintegratie en herclassering van gevangenen; gevangenen hebben niet de minste rechten en worden dagelijks onderworpen aan willekeurige tuchtmaatregelen. Dat bemoeilijkt hun maatschappelijke reintegratie waardoor heel wat gevangenen kort na hun vrijlating hervallen enzoverder.
Er bestaat dus gewoon geen gevangenispolitiek in België !

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen steken, betekent geen oplossing en is -volgens mij- in strijd met de nationale en europese wetgevingen.


Ik stel mij bovendien de volgende vragen terzake:
- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers zijn geworden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen.
- Hoe staat het met de (onbestaande) toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?
- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?
- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?
- Moeten de PSD die nu al reeds niet in staat is om haar rapporten af te maken en de DIG die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich thans naar Nederland verplaatsen ?
- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?
- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliënten in de Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op verdediging ?
- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van België naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de telefoonkosten van Nederland naar België betalen ?

De bovenstaande lijst is natuurlijk verre van volledig.

In de hoop dat het verzoek van de Belgische minister van justitie aan een kritisch onderzoek wordt onderworpen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (België)

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/


FOTO:

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

Justitie: Belgische gevangenen horen niet thuis in Nederlandse gevangenissen


declerck.286380

Bezoek aan actievoerder Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge

----------

Brussel, 23.4.2009

Beste X,

Gisteren nog bij Marcel geweest.

Je weet misschien dat er op 5 of 7 mei 2009 een vergadering van het personeelscollege van de gevangenis van Brugge is.
Raf Jespers, de advocaat van Marcel, zou er pleiten en stond erop dat ook Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis, aanwezig zou zijn.
Dat gaf Marcel weer extra hoop natuurlijk.
De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge die het dossier van Marcel al maandenlang laat aanslepen en daarmee alle andere dossiers blokkeert, liet echter al weten dat ze met haar rapport (alhoewel het allerlaatste gespek met Marcel twee weken geleden plaatshad) 'pas over 4 weken klaar zal zijn'. Dat betekent dus dat die vergadering van het personeelscollege op niets zal uitlopen en het weer één grote farce zal worden. De bedoeling zal wel zijn om Marcel, die doodziek is en zopas een zware hartoperatie onderging, weer enkele maanden langer in de gevangenis op te sluiten.

Het onverwachte bezoek van die morele consulent die vorige week een uur lang met Marcel over koetjes en kalfjes sprak en hem vervolgens vroeg om 'nog een week met zijn euthanasieprocedure te wachten', past natuurlijk perfect thuis binnen die systematische vertragingsstrategie.
Maar als je, in een uitzichtloze gezondheidssituatie zoals die van Marcel, voortdurend tussen hoop en wanhoop geschommeld wordt, dan wordt je ofwel gek, ofwel pleeg je op één of andere dag zelfmoord (wat misschien juist de bedoeling is en wat ook al wel bij andere zieke gevangenen zal zijn toegepast).
Het betreft hier echt een psychische, morele en emotionele foltering.
Giorgio heeft gelijk gehad door te zeggen dat ze Marcel, zoals dit met de gevangenen in strafkampen zoals Guantanamo gebeurt, volledig willen brainwashen, breken en ontmenselijken.

Marcel krijgt van de directie ook geen enkel antwoord meer op zijn schrijven. Dat sluit dus perfect aan bij de voornoemde foltertechnieken die iemand totaal moeten destabiliseren.
Marcel vroeg ondermeer waarom er nu niet meer over een transfert naar een andere gevangenis gesproken wordt terwijl de PSD een paar weken geleden haar laatste gesprek met hem heeft gehad.
Voordien was het immers van 'Ja maar de transfert kan niet doorgaan omdat de PSD nog niet klaar is met haar gesprekken'.
Het feit dat niemand van de directie hem wil antwoorden, bewijst dat er een stilzwijgende afspraak binnen de directie werd gemaakt.

Er is echter ook goed nieuws !
Jacqueline heeft gisteren een antwoord van de Voorzitter van de Commissie Petities van het Europees Parlement gekregen waarin stond dat haar petitie werd aangenomen en dat men de situatie zal onderzoeken. We bezorgen Marcel vandaag een kopie van dit antwoord.
Ikzelf kreeg dan gisteren een antwoord van Kamervoorzitter Patrick Dewael waarin stond dat mijn verzoekschrift in verband met de behandeling van Marcel en het gevangenisbeleid van minister De Clerck een nummer kreeg en aan de commissie voor de Justitie (die voor de problematiek van het gevangenisbeleid bevoegd is), zal overgezonden worden.
Verder was er nog een kort antwoord van de Federale Overheidsdienst Justitie met de hun gebruikelijk subtiele mededelingen die van alles en niets zeggen. Dat laatste is wel nieuw want tot voor kort kreeg men van justitie nooit een antwoord.

Van de zogenaamde Hoge Toezichtsraad die minister De Clerck aanstelde om een onderzoek in te stellen naar de toestanden in de gevangenis te Brugge, valt niets te merken. Misschien was de mededeling van De Clerck enkel bedoeld om weer wat valse hoop te geven.
Op de toezichtscommissies die volgens de Wet Dupont (uit 2004) moeten controleren of de rechten van de gevangenen wel gerespecteerd worden, moet men niet rekenen. Die werden immers nooit opgericht.

Ongetwijfeld heb je ook gelezen dat De Clerck opnieuw een verzoek heeft gericht tot de Nederlandse regering om een aantal Belgische gevangenen uit de overvolle Belgische gevangenissen, in Nederlandse gevangenissen op te sluiten.
Wat De Clerck doet, is natuurlijk volledig onzinnig omdat hij niets onderneemt om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan.
Dossiers worden er systematisch geblokkeerd door diensten zoals de PSD en de DIG (die 'onderbemand' zouden zijn); er bestaan, na al die jaren, maar een 700-tal electronische enkelbandjes en het systeem voor electronisch toezicht is volledig geblokkeerd zodat heel wat gevangenen die ervoor in aanmerking komen, opgesloten blijven; er wordt geen werk gemaakt van alternatieve bestraffingen; zwaar zieke gevangenen zoals Marcel worden tot stervens toe in de gevangenis opgesloten terwijl er dus zogenaamd onvoldoende plaats in de gevangenissen is; talrijke verdachten zitten, in afwachting van hun proces, soms jarenlang in voorhechtenis; De Clerck zorgt ervoor dat de meeste gevangenen tot de laatste snik hun straf moeten uitzitten; verzoeken tot voorwaardelijke vrijlatingen worden niet toegekend; er wordt bijna geen aandacht besteed aan de reintegratie en herclassering van gevangenen; gevangenen hebben niet de minste rechten en worden dagelijks onderworpen aan willekeurige tuchtmaatregelen. Dat bemoeilijkt hun maatschappelijke reintegratie. Heel wat gevangenen hervallen hierdoor kort na hun vrijlating enzoverder.
Er bestaat gewoon geen gevangenispolitiek in België !

Ik heb gisteren dan ook naar de Nederlandse minister van justitie en kamerleden geschreven en hen uitgelegd waarom de Belgische gevangenissen al jarenlang met een overbevolking kampen.

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen steken, betekent geen oplossing en is -volgens mij- in strijd met de nationale en europese wetgeving.

Ik stel mij de volgende vragen terzake:
- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers zijn geworden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen.
- Hoe staat het met de (onbestaande) toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?
- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?
- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?
- Moeten de PSD die nu al reeds niet in staat is om haar rapporten af te maken en de DIG die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich thans naar Nederland verplaatsen ?
- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?
- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliënten in de Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op verdediging ?
- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van België naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de telefoonkosten van Nederland naar België betalen ?

21-04-09

BELGIË begint 30-jarige oorlog met STOP KINDERPORNO


stop

U wordt naar deze stoppagina doorverwezen omdat de website die u tracht te bezoeken inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien.
Indien u meent dat deze maatregel ten onrechte is genomen kan u contact opnemen op onderstaand emailadres.

---

Vous venez d'être redirigé vers cette page. Le site que vous essayez de consulter contient des informations illégales au regard de la législation belge.
Si vous pensez que cette mesure a été prise à tort, vous pouvez toujours prendre contact en utilisant l'adresse e-mail ci-dessous

---

You have been redirected to this stop page because the website you are trying to visit offers content that is considered illegal according to Belgian legislation.
If you consider to be wrongly redirected, you can report this at the address below.

stoppage@fccu.be

LOGO_BE

JustitieLOGOlogo_fedpol

Belgische regering wil slachtoffers van sexueel misbruik het zwijgen opleggen


OK.stopkinderporno300Brussel, 21.4.2009

In tegenstelling tot wat justitieminister De Clerck en het door de Belgische regering gesubsidieerde Child Focus in de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes hebben gedaan, wil STOP KINDERPORNO de slachtoffers van sexueel misbruik en sexuele gewelddaden een stem geven.

En daar knelt precies het schoentje.
Vandaar ook de wekenlang durende media-oorlog van de Belgische regering met Chris Hölsken van Stop Kinderporno waarbij de Belgische justitieminister de door Stop Kinderporno genoemde pedofielen persoonlijk opriep om een klacht tegen Chris Hölsken in te dienen.

Ook Child Focus, het officiele orgaan van de Belgische overheid dat voor de slachtoffers van sexueel geweld beweert op te komen, mengde zich in de strijd en waarschuwde ervoor dat het forum van Stop Kinderporno 'wel eens een ontmoetingsplaats van pedofielen zou kunnen zijn van waaruit kinderpornonetwerken zouden kunnen ontstaan'.
Child Focus trok zich gedurende de voorbije 10 jaren echter niets aan van de kinderpornozaak Zandvoort en zorgde er destijds voor dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem niet over de kinderpornonetwerken kon komen spreken in de Belgische Senaat.
Volgens Child Focus bestaan er haast geen kinderpornonetwerken. Vandaar dat zij steeds over de 'slachtoffers van interfamiliaal (sexueel) geweld' spreekt.

Child Focus kon in 2001 wel bijna 2,5 miljoen Euro aan overheidsgeld en financiële steun van bedrijven binnenrijven.

Het officiële orgaan van de Belgische regering inzake verdwijningen en kindermisbruik, kan intussen ook nog eens rekenen op de extra-financiële steun van de Europese Unie (Daphné).

Dat een inmiddels europees uitgegroeide organisatie zoals Child Focus, Chris Hölsken (die zelf een slachtoffer is) monddood probeert te maken, is niet alleen zielig maar laat ook het ware gelaat en doelstellingen van deze organisatie zien.

Alhoewel de actievoerders Chris Hölsken en Marcel Vervloesem verschillende achtergronden en doelstellingen hebben, roept de wijze waarop zij worden vervolgd (Marcel Vervloesem zit al 7 maanden met een hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker weg te kwijnen in de gevangenis) sterke herinneringen op aan de activisten die in de 19de eeuw voor het vrouwenstemrecht, de arbeidersrechten en de afschaffing van de kinderarbeid streden. Zij moesten zonder enige middelen en in de meest miserabele omstandigheden tegen de uitbuiting van de kapitalistische ondernemers en de onderdrukkende overheid opboksen.
Voor het minste werden zij vervolgd of in de gevangenis opgesloten.
Heel wat activisten moesten de door hen gevoerde strijd met hun leven bekopen.
Het is echter enkel dank zij hun volgehouden strijd dat de kinderarbeid in West-Europa werd afgeschaft !

De strijd voor mensenrechten is echter nooit gestreden en elke eeuw brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee.
De mensenhandel en de sexuele uitbuiting van vrouwen en kinderen worden door de overheid die er in België deels zelf bij betrokken is, onvoldoende ernstig genomen en bestreden.
Zoals dit in de loop van de geschiedenis altijd het geval is geweest, kiest de overheid ook nu weer de kant van de uitbuiters en onderdrukkers.

In tegenstelling tot vroeger zijn er dan nog de door de overheid gecontroleerde media die de rechteloze burger dagelijks desinformeren, manipuleren en hersenspoelen.


kinderarbeidOK.Suffragette.2


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl

FOTO'S: Logo van STOP KINDERPORNO, kinderarbeid in Europa, actie suffragettes (1905)


20-04-09

'Het vertrouwen in de Belgische justitie is hersteld'


stefaan-de-clerck-weigerde-fortis-arrest-te-verbreken_1_515x0Brussel, 20.4.2009

De Belgische campagne om de website 'Stop Kinderporno' en haar Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken het zwijgen op te leggen, is glansrijk geslaagd.

Het bombardement dat via kranten als Het Nieuwsblad, door Child Focus, justitieminister De Clerck en konsoorten werd gelanceerd, werd gevolgd door enkele doodsbedreigingen. Nadien was er waarschijnlijk nog een telefoontje naar de Provider 'Wordpress' en klaar was kees.

De Vlaamse Christen Democraten kunnen na deze indrukwekkende zege van hun justitieminister, nu vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet zien...

------

STOP KINDERPORNO - pedofielen : 20.4.2009 - 'This blog has been archived or suspended for a violation of our Terms of Service'/ 'Hello, het is hier met het kabinet van minister De Clerck. Kunnen jullie die website van het Internet smijten ?'


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex

FOTO:

Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd.

STOP KINDERPORNO: kinderpornojagers mogen wél aangeklaagd en uit de weg geruimd worden !


declerck.286380Brussel, 18.4.2009 - De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft de website 'Stop Kinderporno' de oorlog verklaard en wenst veroordeelde pedofielen te beschermen. Anderzijds laat hij mensen zoals Marcel Vervloesem die van 'pedofilie' werd beschuldigd en jarenlang aan de schandpaal werd genageld, in de gevangenis van Brugge sterven.

----------------

Brussel, 18.4.2009

Beste X,

Eergisteren van Marcel vernomen dat hij eindelijk bij zijn behandelende geneesheer, dokter VandeCasteele van het AZ Sint-Jan te Brugge, was geroepen voor een volledig medisch onderzoek. Daarbij werd vastgesteld dat zijn hart niet regelmatig klopt (terwijl men hem al wekenlang de nodige medicatie ontzegt enzoverder).
Een 'zeer vriendelijke' dokter VandeCasteele vroeg of hij 'dit wel meer had' en men zou 'eens kijken wat men kon doen'.

Marcel zei mij dat het voor hem echter 'allemaal niet meer hoeft' en dat het er 'toch mee gedaan is'. Hij hoopt nu dat zijn euthanasieaanvraag door een zekere dokter Distelmans (aangesteld via justitieminister De Clerck) 'snel geregeld zal worden'.

Marcel zei me verder dat dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis (die ik wekenlang heb gevraagd om de medicatie + revalidatie te regelen en een hartcontrole + bloedcontrole te laten doen), 'volledig achter hem stond'.
Toen ik Marcel vroeg waarom Proot hem dan zolang zonder medische zorg had gelaten en geen controles had laten uitvoeren, antwoordde Marcel mij dat dit 'de fout van het medisch centrum' en van de 'Paasvacantie' was.

Hoe onze verhouding met advocaat Jespers is, weet je intussen wel waarschijnlijk.

Het is vreemd dat justitieminister De Clerck zich zo druk en bezorgd maakt vanwege de genoemde pedofielen op de website 'Stop Kinderporno' terwijl hij sinds zijn aantreden als justitieminister, geen enkele brief van ons aangaande de levensbedreigende situatie van Marcel in de gevangenis van Brugge, heeft beäntwoord.
Ook op onze 4 aangetekende brieven waarin we ondermeer een onderzoek vroegen naar de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen op naam van Marcel's aanklager, zijn halfbroer Victor Vervloesem (thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals), kregen we geen antwoord.
In mijn laatste aangetekende brief, uit naam van de vzw Werkgroep Morkhoven, stak ik nochthans een kopie van onze brief aan Dokter Proot waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht.

Ik begrijp dit gewoon niet !
Zoals je weet was de kabinetschef van De Clerck's partijvriend Jo Vandeurzen die door de zaak Fortis ontslag moest nemen als justitieminister, een magistraat op het hof van beroep van Antwerpen. En het is op het hof van beroep van Antwerpen dat, zoals de Hoge Raad voor de Justitie ons schriftelijk bevestigde, er 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort spoorloos verdwenen zijn. Die 7 cd-roms waren in 1998 door de Werkgroep aan de Koning verzonden die ze door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (partijcollega van Vandeurzen en De Clerck) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.
Procureur-generaal Dekkers was ook diegene aan wie ik de lijst met 30 processen-verbaals betreffende Marcel's aanklager, Victor Vervloesem, zonder resultaat liet overmaken.

Ik begrijp niet waarom De Clerck zo hysterisch doet over de website Stop Kinderporno en, als justitieminister nog wel, de op de site genoemde pedofielen zelfs aanraadt om een klacht tegen Chris Hölsken in te dienen, terwijl hij anderzijds helemaal niets om een voor hem veroordeelde 'pedofiel' zoals Marcel geeft.
De Clerck weet immers dat Marcel met zijn hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen enzoverder, een langzame dood in de gevangenis zal sterven als hij niet binnen de kortst mogelijke tijd om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid wordt gesteld.
De Clerck weet ook dat:
- Marcel niet zonder de gepaste medische behandeling kan verderleven en dat een gevangenis geen hersteloord is.
- Marcel geen maanden meer in de gevangenis kan opgesloten blijven, wachtende op van alles en nog wat.
- Michel Nihoul (zaak Dutroux) en Bart Debie (Vlaams Belang) om veel minder zware gezondheidsreden naar huis mochten en in vrijheid werden gesteld.
- de Dienst Individuele Gevallen (DIG) pas na zes maanden een verzoek van Marcel om op de doop van één van zijn kleinkinderen te mogen zijn, heeft beantwoord.
- de DIG, zoals zes maanden geleden, iedere verlofregeling bij zijn dochter of elders weigert en zelfs geen rekening houdt met zijn gezondheidstoestand.
- de Psycho Sociale Dienst (PSD) haar rapport over Marcel al maandenlang laat aanslepen waardoor heel het 'reclasserings- en reintegratiedossier' van Marcel wordt geblokkeerd.
- professor-psychiater Paul Cosyns van de Universitaire Instellingen te Antwerpen (UIA) voorstelde om Marcel te 'begeleiden' maar dat dit door justitie geblokkeerd wordt.
- hijzelf, in overtreding van de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, ook de uitvoering van artikels 72 e.v. blokkeert zodat Marcel en tal van minder zieke gevangenen in zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijven.
- het hof van beroep te Antwerpen het gerechtelijk dossier van Marcel nog altijd niet aan de PSD van de gevangenis te Brugge heeft overgemaakt.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar het verkeerd opgestelde medische rapport over Marcel door de diensten van directeur-generaal dokter Van Mol van de Penitentiaire Dienst Gezondheidszorg van zijn ministerie.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar de verdwenen kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen en het feit dat advocaat-generaal Marc Tack bij zijn urenlange aanklacht tegen Marcel de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 misbruikte slachtoffers (waaronder ook verkrachte en gefolterde baby's, zoals ik zelf gezien heb).
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie, eveneens schriftelijk bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel op het parket te Turnhout.

De Clerck die al 30 jaar lang over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt en die het op een bijna hysterische manier blijkt op te nemen voor de pedofielen op de website Stop Kinderporno, liet al deze vragen echter onbeantwoord.

Een tiental dagen geleden schreef De Clerck eindelijk naar Marcel's advocaat met de mededeling dat het Comité voor Toezicht een 'onderzoek' zou voeren terwijl Marcel het vandaag nog steeds zonder de gepaste medicatie moet stellen en al zijn dossier geblokkeerd blijven.
Marcel kreeg een tiental dagen geleden ook zelf een briefje van de minister waarin enkel stond dat zijn 'medische situatie verder wordt opgevolgd'.

Waarom is De Clerck zo bekommerd om de privacy en het welzijn van de pedofielen op Stop Kinderporno terwijl hij Marcel (die in de ogen van Declerck ongetwijfeld een 'pedofiel' is) op een mensonwaardige manier in de gevangenis laat omkomen ?

Waarom neemt De Clerck het zo gedreven op voor de pedofielen en hun naasten terwijl hij, zoals in het geval van Marcel, misschien beter euthanasiespecialisten kan contacteren om hun probleem op te lossen ?

Ik heb soms de indruk (misschien is het enkel een persoonlijke indruk) dat De Clerck compleet doordraait. Dat komt omdat hij een opportunistische politiek voert waarbij constant daden stelt en uitspraken doet waarin hij zich tegenspreekt.
Dat geldt niet alleen in het geval van Marcel die hij op een onmenselijke manier in de gevangenis laat sterven terwijl hij de pedofielen op 'Stop Kinderporno' in bescherming neemt en zelfs aanraadt om een klacht in te dienen tegen initiatiefnemer Chris Hölsken.
Zo las ik onlangs dat er nog maar een 700-tal enkelbandjes zijn om een bepaalde categorie gevangenen onder electronisch toezicht te stellen terwijl het electronisch toezicht de gevangenissen ten dele zou kunnen ontvolken zodat De Clerck wat minder hoeft te klagen en te zagen over zijn overbevolkte gevangenissen.
Terwijl De Clerck onlangs uitpakte met een 'Masterplan' voor de Justitie dat hij 'zo snel mogelijk gerealiseerd wenst te zien' en hij de bouw van nieuwe, peperdure gevangenissen aankondigde (alsof dit de problemen zou oplossen), kan het volgens De Clerck 'nog een paar jaren duren vooraléér het probleem met het electronisch toezicht geregeld is'.
Er zijn echter al duizenden gevangenen die in de gevangenis of thuis op een electronisch enkelbandje zitten te wachten.
Ik begrijp De Clerck niet.
Denkt hij misschien al aan het einde van zijn ambtstermijn ?


soins_intensifs_002LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd.

- Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

STOP KINDERPORNO: de bezorgde hypocrisie van Het Nieuwsblad


Man1.fetch-15


De krant 'Het Nieuwsblad' viel vandaag weer scherp uit naar de website 'Stop Kinderporno' en diens Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken. De krant vindt het namelijk ongehoord dat pedofielen zomaar 'aan de schandpaal genageld' worden.
Het Nieuwsblad was echter ook de krant die in 1998 in een zogezegd interview, Marcel Vervloesem van onze vereniging die toen internationale belangstelling genoot door het naar buiten brengen van de kinderpornozaak Zandvoort, als eerste aan de schandpaal nagelde.

Zij nam daarvoor een interview af van Victor Vervloesem, de halfbroer van Marcel Vervloesem, die beweerde dat hij 20 jaren voordien door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werd.
Alhoewel de feiten onmogelijk waren te bewijzen, en er over Victor Vervloesem zo'n 30 processen-verbalen over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, zorgde Het Nieuwsblad er met de andere kranten van de Corelio mediagroep voor dat Marcel Vervloesem 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald en hem iedere mogelijkheid op een eerlijk proces werd ontnomen.
Na elke rechtszitting kwam Het Nieuwsblad met hetzelfde verhaal en dezelfde roddels af terwijl zij mij als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gedurende het 11 jaren durende proces niet eens aan het woord liet terwijl mijn verklaring zeer belangrijk was.
Ik voerde in 1998 immers al 10 jaren lang aktie met Marcel en had honderden dagen samen met hem in zijn huis doorgebracht. Ik kende Marcel door en door en wist precies wat er zich in zijn omgeving afspeelde, wie er over de vloer kwam, wie er bleef slapen, met wie hij omging enzoverder.

Ik had met Marcel ook samen aktie gevoerd rond de isoleercellen in het Antwerps kinderziekenhuis Good Engels waarbij we een enorme tegenstand van de Antwerpse justitie, de Antwerpse politiek en de Antwerpse pers ondervonden.
Alhoewel een 'onafhankelijk' genoemde commissie onder leiding van de Antwerpse professor-psychiater Paul Cosyns geen wantoestanden in het kinderziekenhuis vaststelde, kwamen wij op een bepaald ogenblik in het bezit van een rapport van de federale politie waarin stond hoe jongeren en kinderen regelmatig met gebroken armen of benen in de isoleercellen terecht kwamen.
Er was ook sprake van een 5-jarig kind dat in onopgehelderde omstandigheden in een isoleercel overleed.
Sommige jongeren en kinderen werden wekenlang in een isoleercel opgesloten.
Sommige jongeren werden ook het slachtoffer van sexuele intimidatie en we kwamen er achter dat bepaalde jongeren uit de instelling in het prostitutiemilieu waren terecht gekomen. Op die manier kwamen we op het spoor van de kinderpornonetwerken Temse, Madeira en Zandvoort.
Op een bepaald moment probeerde de Gazet van Antwerpen onze vereniging in discrediet te brengen door te stellen dat één van onze leden (dat geen lid van de Werkgroep was) 'zedenfeiten had begaan met een minderjarige'. Marcel Vervloesem werd kort daarop aan een gerechtelijk psychiatrisch geestesonderzoek onderworpen.
Uiteindelijk kregen we toch de steun van de toenmalige minister van volksgezondheid Hugo Weckx die ons op zijn kabinet uitnodigde en een isoleercelreglement liet opstellen (dat na korte tijd niet meer werd nageleefd omdat er geen inspectie was en men niet meer over 'isoleren' maar over een 'kamerbehandeling' sprak).

Toen ik met de Werkgroep rond de kinderpornonetwerken begon te werken, kregen we heel wat steun van ondermeer de voorzitter van de Europese Commissie en de Portugese justitie. We werden echter opnieuw gedwarsboomd door de nederlandstalige pers en de justitie die blijkbaar een soort monsterverbond hadden gesloten om ons het zwijgen op te leggen.

Van 'respect voor de privacy' of wat dan ook, was er gedurende de 11 jaren durende mediacampagne maar weinig te merken.
Ik begrijp dan ook niet goed waarom de kranten van de Corelio mediagroep, en in het bijzonder Het Nieuwsblad, thans zo fel te keer gaan en van de daken schreeuwen dat de privacy van de genoemde pedofielen geschonden wordt.

Ik zag dat er in Het Nieuwsblad van vandaag zo'n 10 artikels over 'Stop Kinderporno' staan. Vandaar dat we waarschijnlijk door enkele journalisten over die zaak opgebeld werden...
In de artikels wordt ons gewezen op het 'gevaarlijke en illegale' karakter van de website.
Men zou haast van een campagne kunnen spreken (van een 'complot' spreken we niet meer omdat dit woord na de zaak Dutroux uit de vlaamse woordenboeken werd geschrapt).
Zoals gewoonlijk, kwam Justitieminister De Clerck aan het woord die verklaarde dat 'de strijd' (alsof het om een Nederlands-Belgische oorlog gaat) 'niet gemakkelijk zal zijn'. 'Wat me ook stoort aan deze website is dat niet alleen de betrokken zedenmisdadigers maar ook hun naasten worden getroffen', aldus De Clerck. Als men echter weet op welke manier De Clerck doodzieke mensen zoals Marcel ten allen koste in zijn overbevolkte gevangenissen propt, dan weet men echter genoeg. Marcel heeft wegens zijn hopeloos lijden en het feit dat men hem als ongeneeslijk zieke in de gevangenis wil laten sterven, trouwens officieel euthanasie aangevraagd bij De Clerck die liet weten dat hij een euthanasiedeskundige heeft aangeduid...
Zoals te verwachten was, komt ook Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus met de zoveelste prekerige waarschuwing op de proppen terwijl Child Focus gedurende de voorbije jaren niet de minste aandacht besteedde aan de bijna 90.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort. Depover heeft het over 'het succesvol behandelen en reïntegreren van pedofielen in de maatschappij' terwijl hij zeer goed weet dat Marcel die door Child Focus thans als 'pedofiel' geboekstaafd staat, in de gevangenis van Brugge ligt weg te kwijnen.
Een christen-democratische burgemeester met veel 'waardenbesef' uit één of andere onbekende vlaamse gemeente, waarschuwt er dan weer voor dat 'Stop Kinderporno' de mensen 'nodeloos bang maakt'.
Het Nieuwsblad tenslotte, haalt er een 64-jarige gepensioneerde man bij die ooit zijn dochtertje betastte. Die vertelt dat hij 'reeds genoeg geleden en gestrafd' is geweest. Dat Het Nieuwsblad een groot hart heeft voor deze mensen, weten we inmiddels. Anderzijds stelde deze krant zich gewoon crimineel en meedogenloos op ten opzichte van Marcel en gaf zij niets om de tienduizenden slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort.

Zonder mij volledig achter de standpunten van Chris Hölsken te scharen, moet ik bekennen dat ik echt begin te walgen van de comedie die Het Nieuwsblad rond deze zaak opvoert. Waarom doen al die bezorgd lijkende figuren zoals minister De Clerck, nu plotseling zo hysterisch terwijl zij jarenlang zwegen over de tienduizenden gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) uit de kinderpornozaak Zandvoort ? En waarom laten zij de persoon die de moed had om deze zaak te onthullen, zonder een oog te verpinken in de gevangenis doodgaan terwijl zij zeer goed weten dat heel wat mensen deze zaak van dichtbij volgen ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Hier volgt mijn antwoord op de vraag die Het Nieuwsblad vandaag aan haar lezers stelde:

Vraag: Moet een website met de naam van pedofielen kunnen?

Mijn reactie: 'Waarom niet ? Het Nieuwsblad nagelde ons verenigingslid Marcel Vervloesem immers 11 jaar lang aan de schandpaal.
Hij werd een 'kindermisbruiker' en zelfs een 'geestesgestoorde' genoemd.

Waar ligt dan het probleem eigenlijk ?

Waarom deze campagne van Het Nieuwsblad om pedofielen te beschermen terwijl Marcel Vervloesem van onze vereniging die door Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Coreliogroep jarenlang een 'kindermisbruiker' werd genoemd, in de gevangenis van Brugge ligt weg te kwijnen ?

Zoveel geeft Het Nieuwsblad dus niet om de mensen die zij als pedofiel afschilderde.

Volgens mij is er een andere reden om de website 'Stop Kinderporno' en de Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken van deze site, aan te vallen en in discrediet te brengen...'


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

FOTO:

Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, tesamen met de inmiddels vermoorde Gina Bernard-Pardaens, onderzoek deed.
De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.
Maar van de belofte van De Clerck kwam niets in huis. Marcel Vervloesem werd vals beschuldigd en voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd nadat het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort voor onderzoek aan justitie werd overhandigd.
De kinderpornojager werd in de Vlaamse pers gedurende 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker', 'zelfbenoemde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt en de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderfolteraars vrijuit konden gaan.
De Clerck die na zijn ontslag in de zaak Dutroux (1998), opnieuw justitieminister is geworden dank zij het feit dat zijn partijcollega Jo Vandeurzen door de Fortis-zaak in opspraak kwam, wil dat de zwaar zieke Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen...) ten allen koste in één van zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijft.
De Minister die zich steeds beklaagt over de overbevolking in zijn gevangenissen en die een 'menselijke justitie' predikt, zorgt er zelfs voor dat de artikels 72 e.v. van de Belgische strafuitvoeringswet geblokkeerd blijven zodat Marcel Vervloesem zich op geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel kan beroepen.
Hij schendt daarmee de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

---

De vermeldingen ivm een aantal belgische pedofielen waren gisteren te bekijken op de volgende link:
vermelding pedofielen

08-04-09

Partijdige rechters: Wraking slechts een of twee keer per jaar toegestaan


OK.Min.Just. Italy.thumb_home_7f769c263bb31052In het Nederlandse dagblad NU van 7 april 2009 stond dat advocaten steeds vaker een rechter ongeschikt proberen te laten verklaren, ofwel te wraken. Dat zou blijken uit een onderzoek van het dagblad Trouw.

Wraking is de juridische procedure waarbij een advocaat om een andere rechter vraagt, omdat hij de behandelende rechter partijdig vindt.

Het aantal wrakingsverzoeken lag in 2008 op 228, terwijl dit er in 2001 nog ongeveer honderd waren.

Een hoogleraar advocatuur van de Universiteit van Amsterdam zei dat het wel 'mode' lijkt onder advocaten. De man, die zelf advocaat is, stelde dat er 20 jaar geleden nauwelijks werd gewraakt. Hij wijt dit aan het feit dat heel wat jonge collega's naar dit middel grijpen, in de volle overtuiging dat ze gelijk hebben.

Erg veel succes hebben de wrakers over het algemeen niet. Bij de meeste rechtbanken wordt een of twee keer per jaar een dergelijk verzoek door een andere rechter gehonoreerd.

Over de grenzeloze partijdigheid van bepaalde rechters die het proces via de bevriende media uitvechten en zelfs dossierstukken doen verdwijnen, sprak de hoogleraar niet...

11:40 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wraking rechters |  Facebook |

'Avondklok voor kinderen die overlast veroorzaken'


OK.politiewapen.dyn007_original_200_160_jpeg_2627191_de36c63ac7775648ecd875af897bee1eDat meldde het Algemeen Nederlands Persbureau van 7.4.2009.
Onze 'democratische rechtstaat' begint wel zeer rare vormen aan te nemen...

--------

DEN HAAG - Burgemeesters kunnen straks een avondklok instellen voor kinderen onder de twaalf jaar die op straat rondhangen en daar voortdurend overlast veroorzaken.

De ouders moeten er dan voor zorgen dat hun kind 's avonds niet alleen de straat opgaat. Ouders die dat verzuimen, zijn strafbaar.
De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met deze nieuwe bevoegdheid voor burgemeesters. Een Kamermeerderheid steunde een PvdA-voorstel om een nieuwe wet tegen voetbalvandalisme en ernstige overlast uit te breiden met de avondklok voor 12-minners.

?Overlast

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil met het amendement de overlast door hangjeugd terugdringen en ouders doordringen van hun taak als opvoeders.
De Kamer schaarde zich dinsdag ook achter de nieuwe wet tegen vandalisme en ernstige overlast. De wet geeft burgemeesters en officieren van justitie meer invloed om op te kunnen treden tegen vandalen en andere veroorzakers van overlast.

Nieuwe wet

De Kamer schaarde zich dinsdag ook achter de nieuwe wet tegen vandalisme en ernstige overlast. De wet geeft burgemeesters en officieren van justitie meer bevoegdheden om preventief op te treden tegen vandalen en andere veroorzakers van overlast.
Het parlement breidde de nieuwe wet verder uit met een regeling die de voorbereiding van openlijke geweldpleging strafbaar stelt.

Uitbreidingen

De coalitiepartij ChristenUnie kon zich niet vinden in alle uitbreidingen van het wetsvoorstel en moest daarom tegen de hele wet stemmen. De regeringspartij steunde het oorspronkelijke wetsvoorstel, maar vindt de extra bevoegdheid tot het opleggen van een avondklok voor 12-minners ''veel te zwaar voor een burgemeester'', zei Kamerlid Ed Anker.
Hij verzette zich ook tegen de aanvulling die de voorbereiding van openlijk geweld strafbaar maakt, omdat de Raad van State zich daarover niet heeft kunnen uitspreken.

NU 7 april 2009 - © ANP

10:42 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avondklok voor kinderen |  Facebook |